Firma Skalagro, a.s. IČO 25338978


Skalagro, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Skalagro, a.s. (25338978) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 2, Skalička 753 52. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 1997 a je stále aktivní. Skalagro, a.s. má celkem tři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Skalagro, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Skalagro, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Skalagro, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Skalagro, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Skalagro, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1923
IČO (identifikační číslo osoby) 25338978
Jméno Skalagro, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.5.1997
Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Omezení př evoditelnosti akcií upravují stanovy společnosti v čl. VI odst. 3. 11.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.8.2014 - 12.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 11.8.2014 - 12.8.2016
Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění za těchto podmínek: 6.12.1999 - 22.2.2000
Základní jmění ve výši 54.455.000,-Kč, slovy padesátčtyřimilionyčtyřistapadesátpěttisíckorun českých, se zvyšuje o částku 9.300.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. 6.12.1999 - 22.2.2000
Bude upisováno 700 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 2300 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. 6.12.1999 - 22.2.2000
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije se ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem Skalička u Hranic, IČO: 00 14 96 32. 6.12.1999 - 22.2.2000
Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následující den ode dne doručení zapsaného rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 6.12.1999 - 22.2.2000
Nepeněžité vklady musí být splaceny ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií a upisovatel - vkladatel musí společnosti předat písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchod. zákoníku. Předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. 6.12.1999 - 22.2.2000
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Nemovitosti, zapsané na LV č. 239 u Katastrálního úřadu v Přerově pro katastrální území Skalička u Hranic, obec Skalička a to: seník na parcele č. 491/1 a 491/2, porodna - odchovna prasat na parcele č. 493/1, 493/2 a 493/3, míchárna krmiv na parcele č. 495/1, 495/2, 495/3 a 495/4, výkrmna býků na parcele č. 496, vepřín na parcele č. 497/1, 497/2, 497/3 a 497/4, sklad hnojiv na parcele č. 489, vodárna na parcele č. 498, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch. Nemovitost - čistička trav na parcele st.p. 146/1 a 146/2 zapsaná na LV č. 241 u Katastrálního úřadu v Přerově pro katastrální území a obec Ústí. Nemovitost - odchovna mladého dobytka na parcele č. 308/1, 308/2, 308/3 a 308/4 zapsaná na LV č. 449 u Katastrálního úřadu v Přerově a pro katastrální území a obec Zámrsky. 6.12.1999 - 22.2.2000
Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvou znalců a to Ing. Miroslava Toláše, znalce v oboru ekonomika stavebních odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2423/151/1999 ze dne 16.08.1999 a Jiřího Nezhyby, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 84/99 ze dne 18.08.1999, posudek č. 85/99 ze dne 17.08.1999 a posudek č. 86/99 ze dne 15.08.1999. 6.12.1999 - 22.2.2000
Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Skalička 2 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 2327 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. 16.7.1998 - 11.8.2014
Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Přerov, Skalička 2, identifikační číslo 25 33 89 78 se zapisuje do oddílu B vložka 1923 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 5.5.1998 - 11.8.2014
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 13.1.1998 - 11.8.2014
Rozsah zvýšení základního jmění činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónůkorun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením, maximálně o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmiliónůkorun českých). 13.10.1997 - 13.1.1998
Bude upisováno nejměně 2.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 10.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně se bude upisovat 4000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 30000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. 13.10.1997 - 13.1.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 13.10.1997 - 13.1.1998
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám z transformace, které mají pohledávky dle zákona č. 42/1992 Sb. vůči Zemědělskému obchodnímu družstvu Skalička se sídlem Skalička, okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a bývalým členům Zemědělského obchodního družstva Skalička, IČO:00 14 96 32, kteří mají pohledávku z titulu nároku na vydání vypořádacího podílu, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. 13.10.1997 - 13.1.1998
Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po dni, kdy usnesení o zápis zvýšení základního jmění nabude právní moc. Místem úpisu se stanovuje sídlo společnosti a sídlo Zemědělského obchodního družstva Skalička se sídlem Skalička okr. Přerov. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu na jejich žádost jim bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Bude určená osoba odpovědná za náležitosti upisovacích listin a jejich kontrolu, která po uplynutí lhůty vyhodnotí upisování. 13.10.1997 - 13.1.1998
Emisní kurs upsaných akcií se stanoví ve výši jmenovití hodnoty. 13.10.1997 - 13.1.1998
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského obchodního družstva Skalička se sídlem Skalička okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a pohledávky bývalých členů Zemědělského obchodního družstva Skalička z titulu nároku na vydání vypořádacího podílu. 13.10.1997 - 13.1.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy a převodu pohledávky z upisovatele na společnost. 13.10.1997 - 13.1.1998
V případě překročení navrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodne valná hromada. 13.10.1997 - 13.1.1998
Schvaluje se hodnota nepeněžitých vkladů - pohledávek na základě posudků dvou znalců ing. Josefa Pátka znalce z oboru zemědělství, odvětví různá, znalecký posudek č. 41/97 ze dne 27. 5. 1997 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudek č. 1948/97 ze dne 27. 5. 1997. 13.10.1997 - 13.1.1998
Akcie: 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10 000 Kč 18 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, jm. hodnoty 1 0000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 23.5.1997 - 13.1.1998
Základní jmění: 1 018 000 Kč, je splaceno 23.5.1997 - 13.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Skalagro, a.s.

Kapitál Skalagro, a.s.

zakladni jmění 63 755 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2000
zakladni jmění 54 455 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.1.1998 - 22.2.2000
zakladni jmění 1 018 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.1997 - 13.1.1998

Akcie Skalagro, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 399 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 164 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 215 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 399 3.10.2000 - 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 164 3.10.2000 - 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 215 3.10.2000 - 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 800 22.2.2000 - 3.10.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 755 22.2.2000 - 3.10.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 100 13.1.1998 - 22.2.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 455 13.1.1998 - 22.2.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.5.1997 - 13.1.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 18 23.5.1997 - 13.1.1998

Sídlo Skalagro, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 2 , Skalička 753 52 27.10.2016
Adresa 2 , Skalička 753 52 18.12.2001 - 27.10.2016
Adresa 2 , 753 52 Skalička Česká republika
10.2.1998 - 18.12.2001
Adresa Úvoz 507/4 , Brno 602 00 23.5.1997 - 10.2.1998

Předmět podnikání Skalagro, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 11.8.2014
zámečnictví, nástrojářství 11.8.2014
silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.7.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 7.7.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 7.7.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.7.2006
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 28.7.2006 - 7.7.2011
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 28.7.2006 - 7.7.2011
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2006 - 7.7.2011
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 28.7.2006 - 11.8.2014
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 28.7.2006 - 11.8.2014
opravy silničních vozidel 18.12.2001
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 18.12.2001 - 7.7.2011
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 3.10.2000 - 28.7.2006
výroba zemědělských strojů 3.10.2000 - 7.7.2011
opravy pracovních strojů 3.10.2000 - 7.7.2011
řeznictví a uzenářství 23.9.1998
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace 23.9.1998 - 3.10.2000
účetní práce - vedení účetnictví 23.9.1998 - 18.12.2001
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 23.9.1998 - 28.7.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 23.9.1998 - 28.7.2006
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 23.5.1997 - 11.8.2014

Předmět činnosti Skalagro, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba a opravy zemědělských strojů mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 23.9.1998 - 3.10.2000
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 23.9.1998 - 18.12.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 23.9.1998 - 18.12.2001
opravy motorových vozidel 23.9.1998 - 18.12.2001
silniční motorová doprava osobní 23.9.1998 - 28.7.2006
silniční motorová doprava nákladní 23.9.1998 - 11.8.2014
zámečnictví 23.9.1998 - 11.8.2014

vedení firmy Skalagro, a.s.

Statutární orgán Skalagro, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. 11.8.2014
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 28.7.2006 - 11.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 23.5.1997 - 28.7.2006
Předseda představenstva Ing. Libor Pavlík 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: 13 , Skalička 753 52
Místopředseda představenstva Ing. Václav Vozák 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: 29 , Zámrsky 753 01
Člen představenstva Pavel Bagar 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Adresa: 115 , Ústí 753 01
místopředseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 23.5.1997 - 28.9.1999
Adresa: 513 , Kelč 756 43
předseda představenstva František Bagar 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Zánik funkce 7.6.2002
Adresa: 115 , Ústí Česká republika
člen představenstva František Rýc 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 73 , Skalička 753 52
člen představenstva Antonín Vinklárek 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 34 , Skalička Česká republika
člen představenstva Václav Vozák 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 28 , Zámrsky 753 01
místopředseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 28.9.1999 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Zánik funkce 7.6.2002
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
předseda představenstva František Bagar 2.10.2002 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: 115 , Ústí Česká republika
místopředseda představenstva Karel Orava 2.10.2002 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: 117 , Skalička 753 52
člen představenstva Vladimír Kuchař 2.10.2002 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
člen představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 2.10.2002 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
člen představenstva Ing. Libor Pavlík 2.10.2002 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 13 , Skalička Česká republika
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 28.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
místopředseda představenstva Ing. Libor Pavlík 28.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: 13 , Skalička 753 52
člen představenstva Václav Vozák 28.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 11.5.2011
Adresa: 29 , Zámrsky 753 01
člen představenstva Bc. Václav Vozák 7.7.2011 - 7.2.2016
Vznik členství 11.5.2011
Adresa: 29 , Zámrsky 753 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 7.7.2011 - 22.5.2016
Vznik členství 11.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
místopředseda představenstva Ing. Libor Pavlík 7.7.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: 13 , Skalička 753 52
člen představenstva Bc. Václav Vozák 7.2.2016 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: 29 , Zámrsky 753 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 22.5.2016 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Matyska 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 20.6.2016
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
místopředseda představenstva Ing. Libor Pavlík 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 20.6.2016
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: 13 , Skalička 753 52
člen představenstva Ing. Václav Vozák 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Adresa: 29 , Zámrsky 753 01

Dozorčí rada Skalagro, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Matyska 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: 3 , Horní Těšice 753 53
Místopředseda dozorčí rady Radim Schneider 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: 140 , Ústí 753 01
Člen dozorčí rady Jiří Hradil 5.8.2019
Vznik členství 27.6.2019
Adresa: 153 , Ústí 753 01
předseda Ing. Libor Pavlík 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Zánik funkce 7.6.2002
Adresa: 13 , Skalička Česká republika
místopředseda Vladimír Kuchař 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 7.6.2002
Zánik funkce 7.6.2002
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
člen Petr Vrba 23.5.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 23.5.1997
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: 53 , Skalička Česká republika
předseda František Rýc 2.10.2002 - 16.9.2005
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.9.2004
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: 73 , Skalička 753 52
člen Zdeňka Jiříčková 2.10.2002 - 16.9.2005
Vznik členství 7.6.2002
Adresa: 508 , Kelč 756 43
člen Jaroslav Mrhal 2.10.2002 - 16.9.2005
Vznik členství 3.6.2002
Adresa: 21 , Skalička Česká republika
předseda dozorčí rady Zdeňka Jiříčková 16.9.2005 - 28.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: 508 , Kelč 756 43
místopředseda dozorčí rady Jaroslav Mrhal 16.9.2005 - 28.7.2006
Vznik členství 3.6.2002
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: 21 , Skalička 753 52
člen dozorčí rady Zdeňka Dvořáčková 16.9.2005 - 28.7.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 12 , Ústí 753 01
člen dozorčí rady Jaroslav Mrhal 28.7.2006 - 1.8.2007
Vznik členství 3.6.2002
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: 21 , Skalička 753 52
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Slimáček 28.7.2006 - 18.7.2008
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: 106 , Kelč 756 43
předseda dozorčí rady František Bagar 28.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: 115 , Ústí 753 01
člen dozorčí rady Zdeňka Jiříčková 1.8.2007 - 7.7.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 11.5.2011
Adresa: 508 , Kelč 756 43
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vévoda 18.7.2008 - 7.7.2011
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 6.6.2008
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: Výletní 1477 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vévoda 7.7.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 11.5.2011
Vznik funkce 11.5.2011
Adresa: Výletní 1744 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
předseda dozorčí rady František Bagar 7.7.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: 115 , Ústí 753 01
člen dozorčí rady Zdeňka Jiříčková 7.7.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: 508 , Kelč 756 43
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vévoda 3.9.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: Výletní 1477 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Pavel Bagar 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 22.6.2016
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: 115 , Ústí 753 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vévoda 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 22.6.2016
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: Výletní 1477 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Zdeňka Jiříčková 12.8.2016 - 5.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Adresa: 508 , Kelč 756 43

Sbírka Listin Skalagro, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1923/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 19.8.2015 20.8.2015 19
B 1923/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích vč. příl. Krajský soud v Ostravě 25.7.2014 24.10.2014 19
B 1923/SL 48 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 25.7.2014 24.10.2014 10
B 1923/SL 47 stanovy společnosti úplné znění ke dni 25.6.2014 Krajský soud v Ostravě 25.7.2014 24.10.2014 15
B 1923/SL 46 notářský zápis NZ 200/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 25.7.2014 24.10.2014 20
B 1923/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 26.8.2014 2.9.2014 20
B 1923/SL 44 výroční zpráva [2012]  audit, úč.závěrka+přílohy Krajský soud v Ostravě 21.10.2013 29.10.2013 18
B 1923/SL 43 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 8.6.2012 21.6.2012 18
B 1923/SL 42 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 25.11.2011 29.11.2011 18
B 1923/SL 41 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 25.11.2011 29.11.2011 21
B 1923/SL 40 podpisové vzory 6 x Krajský soud v Ostravě 14.6.2011 3.8.2011 6
B 1923/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 11.5.2011 14.6.2011 3.8.2011 34
B 1923/SL 38 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 12.5.2011 14.6.2011 3.8.2011 1
B 1923/SL 37 ostatní - Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 11.5.2011 14.6.2011 3.8.2011 1
B 1923/SL 36 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv.s příl,aud. Krajský soud v Ostravě 15.2.2011 21.2.2011 18
B 1923/SL 35 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Vévoda Krajský soud v Ostravě 24.6.2008 11.7.2008 26.8.2008 2
B 1923/SL 34 ostatní - odst. z funkce čl. doz.rady Krajský soud v Ostravě 20.4.2008 11.7.2008 26.8.2008 1
B 1923/SL 33 ostatní -záp. z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 6.6.2008 11.7.2008 26.8.2008 1
B 1923/SL 32 ostatní - zápis z VH schv. úč. záv Krajský soud v Ostravě 6.6.2008 11.7.2008 26.8.2008 2
B 1923/SL 31 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 2.6.2008 11.7.2008 26.8.2008 1
B 1923/SL 30 účetní závěrka r.2007 vč. zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 11.7.2008 26.8.2008 23
B 1923/SL 29 podpisové vzory Jiříčková Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 6.8.2007 6.8.2007 1
B 1923/SL 28 účetní závěrka r. 2006 vč.audit., zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 6.8.2007 6.8.2007 44
B 1923/SL 27 ostatní -přijeti rezignace člena Krajský soud v Ostravě 26.4.2007 6.8.2007 6.8.2007 1
B 1923/SL 26 ostatní rezignace z fce. čl. rady Krajský soud v Ostravě 15.4.2007 6.8.2007 6.8.2007 1
B 1923/SL 4 notářský zápis NZ 293/97- stanovy Krajský soud v Ostravě 20.11.1997 27.9.2006 33
B 1923/SL 3 notářský zápis NZ 292/97- stanovy Krajský soud v Ostravě 20.11.1997 27.9.2006 36
B 1923/SL 25 účetní závěrka r. 2004,zápis,audit Krajský soud v Ostravě 22.9.2006 27.9.2006 33
B 1923/SL 24 účetní závěrka r. 2003,zápis,audit Krajský soud v Ostravě 22.9.2006 27.9.2006 34
B 1923/SL 23 účetní závěrka r. 2002, zápis,audit Krajský soud v Ostravě 22.9.2006 27.9.2006 37
B 1923/SL 2 notářský zápis NZ 194/97 vč.znal.pos. Krajský soud v Ostravě 17.7.1997 27.9.2006 156
B 1923/SL 1 notářský zápis NZ 43/97 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 9.4.1997 27.9.2006 36
B 1923/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH vč.úč.z.r. 2005 Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 25.7.2006 11.9.2006 45
B 1923/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 25.7.2006 11.9.2006 1
B 1923/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 25.7.2006 11.9.2006 1
B 1923/SL 19 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 25.7.2006 11.9.2006 3
B 1923/SL 18 notářský zápis NZ 79/2006 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 25.7.2006 11.9.2006 31
B 1923/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2002 1
B 1923/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 10.10.2002 19
B 1923/SL 15 účetní závěrka r. 2001, audit Krajský soud v Ostravě 10.10.2002 18
B 1923/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 22.8.2001 31.8.2001 21
B 1923/SL 13 notářský zápis NZ 96/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 22.8.2001 31.8.2001 30
B 1923/SL 12 účetní závěrka r. 2000 (bez příl.),audit Krajský soud v Ostravě 22.8.2001 31.8.2001 7
B 1923/SL 9 notářský zápis NZ 139/2000 Krajský soud v Ostravě 25.8.2000 27.9.2000 3.10.2000 8
B 1923/SL 11 účetní závěrka r. 1999,audit Krajský soud v Ostravě 27.9.2000 3.10.2000 19
B 1923/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.8.2000 27.9.2000 3.10.2000 26
B 1923/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.11.1999 22.12.1999 25.2.2000 27
B 1923/SL 7 účetní závěrka r. 1998 (schází příloha) Krajský soud v Ostravě 1.9.1999 1.9.1999 6
B 1923/SL 5 účetní závěrka r. 1997 (bez příl.), audit. Krajský soud v Ostravě 10.8.1998 10.8.1998 11
B 1923/SL 6 notářský zápis  nedoloženo Krajský soud v Ostravě 20.11.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Skalagro, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25338978
Jméno Skalagro, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 15.4.1998
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Sídlo Skalagro, a.s.

Živnosti a provozovny Skalagro, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 753 01 Ústí
Identifikační číslo provozovny 1004029535
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 11.7.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 753 52 Skalička
Identifikační číslo provozovny 1000871266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.8.1998

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 753 52 Skalička
Identifikační číslo provozovny 1000871266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1998

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1998

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1998

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1998

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2006

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.6.1998
Přerušení oprávnění 13.6.2017

Živnost č. 9 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.6.1998
Přerušení oprávnění 13.6.2017

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 22.12.2001

Živnost č. 12 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 14 Účetní práce - vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 16 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1998
Zánik oprávnění 18.3.2000

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1998
Zánik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 19 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2000
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Skalagro, a.s.

Člen statutárního orgánu Václav Vozák
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Pavlík
Člen statutárního orgánu Pavel Bagar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Skalagro, a.s.

IČO: 25338978
Firma: Skalagro, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Skalička
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.5.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Množení rostlin
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Rybolov a akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Podobné firmy

tracking image