Firma SK  Sigma Olomouc, a.s. IČO 61974633


SK  Sigma Olomouc, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SK  Sigma Olomouc, a.s. (61974633) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Legionářská 1165/12, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 1995 a je stále aktivní. SK  Sigma Olomouc, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SK  Sigma Olomouc, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SK  Sigma Olomouc, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SK Sigma Olomouc, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SK  Sigma Olomouc, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SK  Sigma Olomouc, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1090
IČO (identifikační číslo osoby) 61974633
Jméno SK  Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.10.1995
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.3.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 268.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 5.500.000,- Kč na částku 273.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá lu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 55 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč. 3. Akcie ve výši 5.500.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to S tatutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto 55 akcií upisovaných peněžitým vkladem 5.500.000,- Kč. 4. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská č.p.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii a je dán jmenovitou hodnotou akcie. 6. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. , číslo účtu 4200463622/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s, který byl zřízen za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti. 17.4.2014 - 13.2.2015
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.12.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 257.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 11.000.000,-Kč n a 268.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 110 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00 , akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/ 36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr , r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdají před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst.7 obch.zák. dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvo du smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k zís kání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společnosti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc , čímž dochází mimo jiné také k dalšímu uce lení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti. c) Akcie ve výši 11.000.000,-Kč budou upsány zčásti peněžitým vkladem ve výši 92.000,-Kč bez využití přednostního práva na upisování akcií a zčásti nepeněžitým vkladem (bez využití přednostního práva na upisování akcií) ve výši 10.908.000,-Kč a budou n abídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto 110 akcií upisovaných uvedenými vklady v celkové výši 11.000.000,-Kč. Předmět nepeněžitého vkladu občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny a hodnota určená dle § 59a obch. zák. : Pozemky LV 2339 katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, parc.č. : 451/30 ostatní plocha o výměře 4357 m2 v hodnotě 5.228.400,-Kč 452/10 ostatní plocha o výměře 1655 m2 v hodnotě 1.986.400,-Kč 452/11 ostatní plocha o výměře 1660 m2 v hodnotě 1.992.000,-Kč 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 v hodnotě 135.600,-Kč 2125 ostatní plocha o výměře 86 m2 v hodnotě 103.200,-Kč 2126 ostatní plocha o výměře 296 m2 v hodnotě 355.200,-Kč st. 1129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 v hodnotě 572.000,-Kč st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2 v hodnotě 536.000,-Kč Celkem pozemky v hodnotě 10.908.800,-Kč d) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 obch.zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií . Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. e) upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty up saných akcií je povinen splatit v souladu s §177/1 k §204/1,2 obchod.zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. číslo účtu 4200449193 / 6800 založený v souladu s ust. § 204 odst.2 obch.zák. Upisovatel je povinen v případě nepeněžitých vkladů splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S ohledem na to, že se jedná o nemovitosti je povinen vkladatel předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst.1 obch. zák. a předat nemovitosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.1.2014 - 15.3.2014
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.1.2013 o zvýšení základního kapitálu, v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 205.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 52.000.000,- Kč na částku 257.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 520 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000, - Kč c)akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, IČ 002 99 308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, PSČ 777 00, IČ 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČO 476 73 397, akcionář Ing. Josef Lébr, narozený dne 05.12.1961, Olomouc, Družstevní 26, akcionář JUDr. Robert Runták, narozený dne 14.09.1976, Olomouc, Hrnčířská 28, a a kcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7) obch. zák., dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny dle Smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Ol omouc, a.s. ze dne 24.06.2010, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společno sti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc, čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti d) akcie ve výši 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českých, budou upsány peněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři Statutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto čtyřicet (40) kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českých Akcie ve výši 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých, budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanskému sdružení Sportovní klub OLOMOUC SI GMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto čtyři sta osmdesát (480) kusů akcií upisovaných nepeněžitým vkladem 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny jsou nemovitosti: pozemky zapsané na listu vlastnictví 2339 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc:-p.č. St. 2471 zastavěná plocha o výměře 160 m2, p .č. 451/1 ostatní plocha o výměře 32.633 m2 , p.č. 451/27 ostatní plocha o výměře 13.460 m2 , p.č. 451/31 ostatní plocha o výměře 219 m2, p.č. 451/32 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 451/35 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č. 829/9 ostatní plocha o vým ěře 11 m2, p.č. 2141 ostatní plocha o výměře 24 m2, pozemky zapsané na listu vlastnictví 753 pro katastrální území Řepčín, obec Olomouc: - p.č. St. 534 zastavěná plocha o výměře 389 m2, - p.č. St. 535 zastavěná plocha o výměře 325 m2, - p.č. St. 536 zasta věná plocha o výměře 550 m2, - p.č. 944/1 orná půda o výměře 391 m2, - p.č. 944/2 orná půda o výměře 316 m2, - p.č. 967/1 ostatní plocha o výměře 27.085 m2, - p.č. 967/4 ostatní plocha o výměře 112 m2, - p.č. 967/5 orná půda o výměře 316 m2, v hodnotě 48. 283.045,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů dvě stě osmdesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých, oceněné znaleckým posudkem číslo 138-001/2013 Ing. Radky Dostálové, bytem Olomouc, Slovenská 3, IČ 465 61 862, znalkyně z oboru ekonomika, odvětví - ceny a od hady nemovitostí, staveb obytných a průmyslových. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Radky Dostálové, bytem Olomouc, Slovenská 3, která byla jmenována za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 07.01.2013, č.j. 19 Nc 8001/2013-5, které nabylo právní moci dne 08.01.2013, částkou ve výši 48.283.045,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů dvě stě osmdesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých, když na vklad se na základ ě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno čtyři sta osmdesát (480) kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podob ě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Základní kapitál společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc, čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vla stnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti. e) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. f) Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177 /1 k § 204/1,2 obchod.zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., číslo účtu 4200390267/6800 zalo žený v souladu s ust. § 204 odst.2 obch.zák. Upisovatel je povinen v případě nepeněžitých vkladů splatit 100% slovy jedno sto procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. S ohledem na to, že se jedná o nemovitosti je povinen vkladatel předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst.1 obch. zák. a předat nemovitosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.3.2013 - 7.5.2013
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.6.2012 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 199 000 000,- kč upsáním nových akcií o částku 6 000 000,- Kč na částku 205 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 60, slovy šedesát kusů, Jmenovitá hodnota: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, Druh: kmenové, Forma: na jméno s omezenou převoditelností, Podoba: listinná, Charakter: veřejně neobchodovatelné, Emisní kurs: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. 3) Akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 583/1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ: 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ: 476 73 397, akcionář Ing.Josef Lébr, narozený dne 5.12.1961, bytem Olomouc, Neředín, Družstevní 624/26, akcionář JUDr.Robert Runták, narozený dne 14.9.1976, bytem Olomouc, Hrnčí řská 1184/28 a akcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, bytem Velký Týnec, Krčmaňská 469 se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně uje dnaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnos ti. 4) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 771 27, IČ: 299308, kterému bude nabí dnuto šedesát (60) akcií upisovaných peněžitým vkladem 6 000 000,- Kč, slovy šest milionů korun českých. 5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen p očátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlou vy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. 6) Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30%, slovy třicet procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70%, slovy sedmdesát procent, jmen ovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177 odstavec 1 a § 204 odstavec 1 a odstavec 2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 4200361255/6800, vedený u Volksbank CZ a.s. 5.9.2012 - 16.11.2012
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 22.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 191.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 8.000.000,- Kč na částku 199.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 80 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh: kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč. 3. Akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 583/1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. IČ 476 73397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář JUDr. Robert Runták, r.č. 760914/5302, Olomouc, Hrnčířská 1184/28 a akcionář Jan Grézl, r.č. 871017/5771, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 80 akci í upisovaných peněžitým vkladem 8.000.000,- Kč. 5. Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 6. Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajícíh 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 a § 204/1, 2 obchod. zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvlástní účet spolenčnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obc hod. zák., číslo účtu 4200306926/6800 vedeného u Volksbank CZ, a.s. 15.12.2011 - 30.5.2012
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24.6.2010 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění : a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 184.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč na částku 191.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 70 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kč akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní nám. 1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205 /1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ 47673397 a akcionář JUDr. Robert Runták, nar. 14.9.1976, Olomouc, Hrnčířská 1184/28, se vzdali před hlasováním o zvýšen í základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akci í upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kč d) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. e) upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 k § 204 od stavec 1 a odstavec 2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v soulad u s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 43-7336210257/0100 20.8.2010 - 27.1.2011
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 31.10.2008 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění : základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 129.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 55.000.000,- Kč na částku 184.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie : počet : 550 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kč Akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00 a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce a občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. Všechny akcie budou upsány peněžitými a nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 772 00, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akcií upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kč a občanskému sdružení Sportovní klub OL OMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, kterému bude nabídnuto 480 akcií, které budou upisovány zčásti nepeněžitým vkladem v hodnotě 31.000.000,- Kč a ve zbytku peněžitým vkladem ve výši 17.000.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na zastavěné ploše a nádvoří st.pl. parc. č. 1697 a zastavěná plocha a nádvoří st. pl.p.č. 1697 se vším příslušenstvím v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, zap sané na listu vlastnictví 2339 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 31.000.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 2393-277/2008 Ing. Jana Dostála, znalce v oboru Ekonomika, odvětví - Ceny a odhady n emovitostí a Stavebnictví, odvětví - Stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr. 1779/95. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmen ován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2008, č.j. 30 Nc 6114/2008-8, které nabylo právní moci dne 29.10.2008, částkou ve výši 31.000.000,- Kč, když na vklad se na základě tohoto znaleckého posudku započítává část ka ve výši 31.000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 310 kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, když emisní kurs bude činit 100.000,- Kč. Základní kapitál obchodní spole čnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu sjednocení areálu Androva stadionu, přičemž se jedná o vklad východní fotbalové tribuny s pozemkem, která současně zahrnuje ubytovací prostory hotelu Gól, které slouží pro potřeby fotbalového k lubu, jakož i další zázemí. Místem pro vykonávání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o up sání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajícíc h 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 a § 204/1,2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše n a zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založeny v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 4200171929/6800, vedeného u Volksbank CZ, a.s. v Olomouc. Upisovatel je v případě nepeněžitého vkladu povinen splatit 100% jmenovit é hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě a v místě, kde se nachází předmětná nemovitost. 2.12.2008 - 8.3.2010
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25.9.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 115.000.000,-Kč upsáním nových akcií o částku 14.000.000,-Kč na částku 129.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 140 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194 /36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapi tálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308. e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započtení. Upisovateli bude oznámen počátek t éto lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moc i rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obch. zák. , číslo 210744737/0300 vedený u Česk oslovenské obchodní banky, a.s. 4.12.2006 - 2.12.2008
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 5.4.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícícho základního kapitálu 111.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 4.000.000,- Kč na 115.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 40 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194 /36, PSČ 779 00, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího ka pitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308. e) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 15.9.2006, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obch. zák., číslo účtu 204153535/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 24.5.2006 - 2.12.2008
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 7.6.2005 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 4.8.2005 - 11.1.2006
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 104.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 111.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.8.2005 - 11.1.2006
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 4.8.2005 - 11.1.2006
c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1 194/36, PSČ 779 00, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4.8.2005 - 11.1.2006
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308. 4.8.2005 - 11.1.2006
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchod. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně ob sahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. 4.8.2005 - 11.1.2006
f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2006, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zák., číslo účtu 196527911/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 4.8.2005 - 11.1.2006
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16.6.2004 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 9.9.2004 - 4.8.2005
a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 97.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 104.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . 9.9.2004 - 4.8.2005
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně obchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 9.9.2004 - 4.8.2005
c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 771 27, akcionář Občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Doln í Hejčínská 1194/36, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujed naného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnos ti. 9.9.2004 - 4.8.2005
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308. 9.9.2004 - 4.8.2005
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně ob sahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. 9.9.2004 - 4.8.2005
f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2005, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 190618695/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 9.9.2004 - 4.8.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.7.2003 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 90.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na částku 97.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. 2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ: 00534013 akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc, IČ 299308 akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, bytem Olomouc, Družstevní 624/26 se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 299308 5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně o bsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. 6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2004, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 184585524/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 15.9.2003 - 14.5.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.6.2002 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 83.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,- Kč na částku 90.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 28.8.2002 - 16.7.2003
2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč 28.8.2002 - 16.7.2003
3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. Akcionář Statutární město Olomouc se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 28.8.2002 - 16.7.2003
4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 299308 28.8.2002 - 16.7.2003
5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. 28.8.2002 - 16.7.2003
Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smluvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 28.8.2002 - 16.7.2003
6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2003, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 177884198/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 28.8.2002 - 16.7.2003
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.10.2001 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 26.11.2001 - 17.7.2002
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 73.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 10.000.000,- Kč na 83.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.11.2001 - 17.7.2002
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 100 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč 26.11.2001 - 17.7.2002
c) jediný akcionář se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu zájmu o kapitálový vstup Statutárního města Olomouce do společnosti, což povede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 26.11.2001 - 17.7.2002
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00. 26.11.2001 - 17.7.2002
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Legionářská 12. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního resjtříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 26.11.2001 - 17.7.2002
f) upisovatel je povinen splatit 50% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 50% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2002, a to vše na účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst odst. 2 obch. zák., číslo účtu 173376436/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 26.11.2001 - 17.7.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.12.1999 o zvýšení základního jmění a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 3.1.2000 - 17.7.2002
a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 61.700.000,-Kč upsáním nových akcií o 11.300.000,-Kč na 73.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3.1.2000 - 17.7.2002
b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie počet: 113 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 3.1.2000 - 17.7.2002
c) akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je sídlo společnosti v Olomouci, Legionářská 12. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu počne běžet třetího dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 14-tého dne od započetí úpisu. Představenstvo zajistí informovanost akcionářů o přednostním právu dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, a to občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013, budou veškeré akcie na zvýšení základního jmění jak je shora uvedeno upisovány s využitím přednostního práva, a to pouze tímto jediným akcionářem. 3.1.2000 - 17.7.2002
d) Emisní kurs upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 3 dnů od provedení úpisu na účet SK Sigma Olomouc, a.s. číslo účtu 153400902/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s. pobočka Olomouc. O splacení emisního kursu vydá společnost akcionáři potvrzení. 3.1.2000 - 17.7.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.5.1999 o zvýšení základního jmění a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 30.8.1999 - 18.11.1999
a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 10.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 51.700.000,-Kč na 61.700.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 30.8.1999 - 18.11.1999
b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie počet: 517 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 30.8.1999 - 18.11.1999
c) akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rosahu bez veřejné výzvy k upisování akcií z toho důvodu, že akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a spláceny nepeněžitým, vkladem. Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný, neboť slouží k zabezpečení předmětu činnosti společnosti 30.8.1999 - 18.11.1999
d) určitým zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku je stávající jediný akcionář společnosti občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 30.8.1999 - 18.11.1999
e) akcie budou upisovány v sídle společnosti. Lhůta k vykonání úpisu počne běžet 30. dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a končí uplynutím 14. dne od započtí úpisu. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. 30.8.1999 - 18.11.1999
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 3 dnů ode dne upsání nových akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídlem společnosti. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti občanským sdružením Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 30.8.1999 - 18.11.1999
g) - 30.8.1999 - 18.11.1999
h) předmět nepeněžitého vkladu tvoří: 1. nemovitost objekt bydlení č.p. 77 na zat. pl. parc.č . st. 264 a pozemek zastavěná plocha parc. č. st. 264 o výměře 188 m2 se vším příslušenstvím k rodinnému domu a parcele , tj. studnou, vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou, zpevněnou plochou z dlaždic, venkovními a předloženými schody, plotem drátěným, prahem mezi betonovými sloupky, plotovými vrátky dřevěnými a plotovými vraty dřevěnými, trvalými porosty, vše v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc, list vlastnictví č. 16 2. nemovitost objekt občanské vybavenosti hala tělocvičny a přístavba tělocvičny č.ev. 969 na pozemku st.pl.parc.č.st. 1695 v katastrálním území nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictví č. 733 3. stožáry umělého osvětlení, elektrické rozvody,odvodňovací systém, konstrukce hřiště, zatravnění hřiště, zavlažovací systém, zpevnění plochy, studna 1, studna 2, studna 3, oplocení hrací plochy, oplocení ochozů, podezdívka, vrata vjezdová, dlažba betonová, světelné informační zařízení, tribuna jižní, přístavba tribuny - západní, vše nacházející se na pozemku hřiště-stadion ostatní plocha parc. č. 452/1 v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictví č. 1579 30.8.1999 - 18.11.1999
Celý předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem číslo 1118-26/99 a znaleckým posudkem číslo 1121-29/99 znalce Ing. Miroslava Kořenka na částky 50.199.100,-Kč a 1.556.460,-Kč a znaleckým posudkem č. 1788-056/99 a znaleckým posudkem č. 1784-052/99 znalce Lubomíra Krátkého na částky 50.772.740,-Kč a 1.567.150,-Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil ocenění na částku 51.700.000,-Kč. 30.8.1999 - 18.11.1999

Aktuální kontaktní údaje SK  Sigma Olomouc, a.s.

Kapitál SK  Sigma Olomouc, a.s.

zakladni jmění 273 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.2.2015
zakladni jmění 273 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2014 - 13.2.2015
zakladni jmění 268 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.3.2014 - 30.10.2014
zakladni jmění 257 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.5.2013 - 15.3.2014
zakladni jmění 205 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.2012 - 7.5.2013
zakladni jmění 199 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.2012 - 16.11.2012
zakladni jmění 191 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.2011 - 30.5.2012
zakladni jmění 184 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2009 - 27.1.2011
zakladni jmění 184 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2009 - 1.12.2009
zakladni jmění 129 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.8.2008 - 6.5.2009
zakladni jmění 129 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.2007 - 20.8.2008
zakladni jmění 115 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2006 - 29.3.2007
zakladni jmění 111 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.3.2006 - 6.9.2006
zakladni jmění 111 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.1.2006 - 22.3.2006
zakladni jmění 104 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.2005 - 11.1.2006
zakladni jmění 97 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.2004 - 25.5.2005
zakladni jmění 97 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.1.2004 - 14.5.2004
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.2003 - 7.1.2004
zakladni jmění 83 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2002 - 16.7.2003
zakladni jmění 83 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.2.2002 - 17.7.2002
zakladni jmění 73 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2000 - 18.2.2002
zakladni jmění 61 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.1999 - 8.2.2000
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.3.1997 - 18.11.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.10.1995 - 20.3.1997

Akcie SK  Sigma Olomouc, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 735 30.10.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 680 15.3.2014 - 30.10.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 570 7.5.2013 - 15.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 050 16.11.2012 - 7.5.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 990 30.5.2012 - 16.11.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 910 27.1.2011 - 30.5.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 840 6.5.2009 - 27.1.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 290 29.3.2007 - 6.5.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 150 6.9.2006 - 29.3.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 110 11.1.2006 - 6.9.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 040 4.8.2005 - 11.1.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 70 25.5.2005 - 4.8.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 970 9.9.2004 - 4.8.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 900 16.7.2003 - 9.9.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 830 18.2.2002 - 16.7.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 730 8.2.2000 - 18.2.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 617 18.11.1999 - 8.2.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 30.8.1999 - 18.11.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 20.3.1997 - 30.8.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 2.10.1995 - 20.3.1997

Sídlo SK  Sigma Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Legionářská 1165/12 , Olomouc 779 00 1.11.2016
Adresa Legionářská 1165/12 , Olomouc 779 00 18.2.2002 - 1.11.2016
Adresa Legionářská 1165/12 , Olomouc 779 00 14.10.1997 - 18.2.2002
Adresa Legionářská 1165/12 , Olomouc 779 00 2.10.1995 - 14.10.1997

Předmět podnikání SK  Sigma Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2010
hostinská činnost 2.3.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.10.1995 - 8.3.2010
zprostředkovatelská činnost 2.10.1995 - 8.3.2010
reklama a marketing 2.10.1995 - 8.3.2010
pořádání a organizování sportovních akcí 2.10.1995 - 8.3.2010

vedení firmy SK  Sigma Olomouc, a.s.

Statutární orgán SK  Sigma Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti. 22.1.2019
Společnost zastupuje vždy v celém rozsahu celé představenstvo nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda p ředstavenstva a člen představenstva. 30.10.2014 - 22.1.2019
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen předst avenstva. 26.3.2013 - 30.10.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 14.10.1997 - 26.3.2013
Jednání za společnost: Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 2.10.1995 - 14.10.1997
předseda představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 27.6.2018
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 5.6.2018
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Jiří Ficner 27.6.2018
Vznik členství 5.6.2018
Vznik funkce 5.6.2018
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Petr Uličný 27.6.2018
Vznik členství 5.6.2018
Adresa: Klostermannova 411/1 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ladislav Minář 22.8.2019
Vznik členství 5.8.2019
Adresa: Sadová 1026 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva ing. Jiří Ficner 2.10.1995 - 14.10.1997
Adresa: Trnkova 526/35 , Olomouc 779 00
člen představenstva Svatoslav Mička 2.10.1995 - 31.3.2000
Adresa: Dr. Nedvěda 9 , Olomouc Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ficner 14.10.1997 - 4.1.2001
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
předseda představenstva mgr. Jiří Kubíček 2.10.1995 - 18.2.2002
Zánik funkce 30.10.2001
Adresa: tř. Kosmonautů 1033/19 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Roman Brulík 14.10.1997 - 18.2.2002
Zánik funkce 30.10.2001
Adresa: Mokrá 312 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Lébr 14.10.1997 - 18.2.2002
Zánik funkce 30.10.2001
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 4.1.2001 - 18.2.2002
Zánik funkce 30.10.2001
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 4.1.2001 - 18.2.2002
Zánik funkce 30.10.2001
Adresa: Zikova 608/16 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Mgr. Jiří Kubíček 18.2.2002 - 24.3.2003
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: U stadiónu 1205/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Josef Lébr 18.2.2002 - 24.3.2003
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaromír Czmero 18.2.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 30.10.2001
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Doc.PhDr. Jindřich Schulz CSc. 18.2.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 30.10.2001
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Heleny Malířové 345/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr.Ing. Petr Konečný 18.2.2002 - 7.1.2004
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Zikova 608/16 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 18.2.2002 - 24.5.2006
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 30.10.2001
Zánik funkce 6.4.2006
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Koutek 18.2.2002 - 24.5.2006
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Mgr. Jiří Kubíček 24.3.2003 - 24.5.2006
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 18.2.2003
Zánik funkce 6.4.2006
Adresa: U stadiónu 1205/12 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 24.3.2003 - 24.5.2006
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 6.4.2006
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr.Ing. Petr Konečný 7.1.2004 - 24.5.2006
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 24.5.2006 - 29.3.2007
Vznik členství 6.4.2006
Vznik funkce 6.4.2006
Zánik funkce 30.1.2007
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 24.5.2006 - 29.3.2007
Vznik členství 6.4.2006
Vznik funkce 6.4.2006
Zánik funkce 30.1.2007
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen představenstva Martin Major 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 12.7.2007
Adresa: Skupova 515 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Czmero 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 12.7.2007
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Lébr 29.3.2007 - 8.3.2010
Vznik členství 6.4.2006
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Mgr. Jiří Kubíček 24.5.2006 - 7.7.2010
Vznik členství 6.4.2006
Zánik členství 19.5.2010
Vznik funkce 6.4.2006
Zánik funkce 19.5.2010
Adresa: U stadiónu 1205/12 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 29.3.2007 - 7.7.2010
Vznik členství 6.4.2006
Vznik funkce 30.1.2007
Zánik funkce 19.5.2010
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Lébr 8.3.2010 - 7.7.2010
Vznik členství 6.4.2006
Vznik funkce 2.9.2009
Zánik funkce 19.5.2010
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Robert Runták 8.3.2010 - 27.1.2011
Vznik členství 22.12.2009
Adresa: Hrnčířská 1184/28 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr.Ing. Petr Konečný 24.5.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 6.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Koutek 24.5.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 6.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Martin Major 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Skupova 515 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Bc. Miroslav Petřík 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 13.7.2011
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Martin Rak 8.3.2010 - 15.12.2011
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Selské nám. 360/14 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 7.7.2010 - 15.12.2011
Vznik funkce 19.5.2010
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 7.7.2010 - 15.12.2011
Vznik funkce 19.5.2010
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva JUDr. Robert Runták 27.1.2011 - 15.12.2011
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 24.11.2010
Adresa: Hrnčířská 1184/28 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva JUDr. Robert Runták 15.12.2011 - 16.11.2012
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 25.10.2012
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: Hrnčířská 1184/28 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Gajda 15.12.2011 - 18.12.2012
Vznik členství 4.4.2011
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 5.12.2012
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 15.12.2011 - 18.12.2012
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaromír Gajda 18.12.2012 - 7.5.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 28.3.2013
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Martin Major 15.12.2011 - 28.9.2013
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Skupova 575/17 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Martin Rak 15.12.2011 - 2.10.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 25.8.2013
Adresa: Selské nám. 360/14 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 15.12.2011 - 4.1.2014
Vznik členství 4.4.2011
Vznik funkce 4.4.2011
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Rozbořil 27.12.2013 - 16.4.2014
Vznik členství 2.12.2013
Adresa: Palackého 621/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jan Grézl 30.5.2012 - 30.10.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 6.6.2014
Adresa: Krčmaňská 469 , Velký Týnec 783 72
člen představenstva Zdeněk Psotka 7.5.2013 - 30.10.2014
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: Klusalova 900/43 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Martin Major 28.9.2013 - 30.10.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 6.6.2014
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Rozbořil 16.4.2014 - 30.10.2014
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 6.6.2014
Adresa: Palackého 1198/14 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Jiří Ficner 7.5.2013 - 13.2.2015
Vznik členství 28.3.2013
Vznik funkce 6.4.2013
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Bc. Miroslav Petřík 15.12.2011 - 3.9.2015
Vznik členství 13.7.2011
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Ivo Vlach 30.10.2014 - 21.3.2016
Vznik členství 16.7.2014
Zánik členství 3.9.2015
Adresa: Koželužská 792/17 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ficner 13.2.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 3.9.2015
Vznik funkce 6.4.2013
Zánik funkce 3.9.2015
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Bc. Miroslav Petřík 3.9.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 13.7.2011
Zánik členství 3.9.2015
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Koutek 15.12.2011 - 15.4.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 1.4.2016
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 18.12.2012 - 15.4.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 1.4.2016
Vznik funkce 5.12.2012
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 4.1.2014 - 15.4.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 1.4.2016
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Josef Lébr 15.4.2016 - 18.10.2016
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 27.6.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 7.6.2016
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Koutek 15.4.2016 - 18.10.2016
Vznik členství 1.4.2016
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Mgr.Ing. Petr Konečný 15.4.2016 - 27.6.2018
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 5.6.2018
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen představenstva Milán Máčala 18.10.2016 - 27.6.2018
Vznik členství 27.6.2016
Zánik členství 5.6.2018
Adresa: V Lipkách 255/7 , Samotišky 779 00
člen JUDr. Martin Major 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 3.9.2015
Zánik členství 19.12.2018
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Petřík 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 3.9.2015
Zánik členství 7.1.2019
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miroslav Koutek 18.10.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 27.6.2016
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ladislav Minář 30.10.2014 - 22.8.2019
Vznik členství 16.7.2014
Zánik členství 16.7.2019
Adresa: Sadová 1026 , Uherské Hradiště 686 05

Dozorčí rada SK  Sigma Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Gajda 22.1.2019
Vznik členství 20.12.2018
Vznik funkce 7.1.2019
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Major 22.1.2019
Vznik členství 20.12.2018
Vznik funkce 7.1.2019
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen Mgr. Milan Feranec 22.1.2019
Vznik členství 20.12.2018
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Šimonovský 22.1.2019
Vznik členství 20.12.2018
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Koutek 22.1.2019
Vznik členství 20.12.2018
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jaromír Gajda 2.10.1995 - 14.10.1997
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen Ing. Stanislav Sochor 2.10.1995 - 14.10.1997
Adresa: Kmochova 211/13 , Olomouc 779 00
člen Václav Plný 2.10.1995 - 14.10.1997
Adresa: Ostružnická 353/21 , Olomouc 779 00
člen mgr. Richard Pavel 2.10.1995 - 14.10.1997
Adresa: Polívkova 466/38 , Olomouc 779 00
člen Ing. Antonín Kolář 20.2.1996 - 14.10.1997
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Šimonovský 20.2.1996 - 14.10.1997
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen Ing. Tomáš Endl 20.2.1996 - 14.10.1997
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
člen RNDr. ing. Čestmír Kučera 20.2.1996 - 14.10.1997
Adresa: U sportovní haly 542/3 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jan Pavlíček 20.2.1996 - 14.10.1997
Adresa: Mánesova 295/3 , Olomouc 779 00
člen Mgr. Richard Pavel 14.10.1997 - 30.8.1999
Adresa: Polívkova 466/38 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jan Pavlíček 14.10.1997 - 30.8.1999
Adresa: Mánesova 295/3 , Olomouc 779 00
člen RNDr. Ing. Čestmír Kučera 14.10.1997 - 2.3.2000
Adresa: U sportovní haly 542/3 , Olomouc 779 00
předseda Ing. Jaromír Gajda 14.10.1997 - 4.1.2001
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
člen Ing. Tomáš Endl 14.10.1997 - 4.1.2001
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
předseda Miroslav Koutek 4.1.2001 - 18.2.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: Sudova 33/41 , Olomouc 779 00
člen PaedDr. Miroslav Pilát 30.8.1999 - 16.7.2003
Zánik funkce 27.2.2003
Adresa: Foerstrova 1086/16 , Olomouc 779 00
člen Ing.Bc. Vladimír Procházka 18.2.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 27.2.2003
Adresa: Vojanova 254/22 , Olomouc 779 00
člen MUDr. Jaroslav Vomáčka 18.2.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 27.2.2003
Adresa: Norská 190/21 , Olomouc 779 00
člen PaedDr. Miroslav Skácel 18.2.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 27.2.2003
Adresa: Řepčínská 108/16 , Olomouc 779 00
předseda PaedDr. Miroslav Pilát 18.2.2002 - 14.5.2004
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Foerstrova 1086/16 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Jurníček 14.10.1997 - 4.8.2005
Adresa: U sportovní haly 542/3 , Olomouc 779 00
člen Mgr. Zdeněk Šigut 30.8.1999 - 11.1.2006
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: Sušilova 835 , Újezd u Brna 664 53
místopředseda Ing. Stanislav Sochor 14.10.1997 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Zánik funkce 5.4.2006
Adresa: Kmochova 211/13 , Olomouc 779 00
člen Václav Plný 14.10.1997 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Ostružnická 353/21 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jindřich Nevrla 14.10.1997 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Lisztova 1164/6 , Praha 148 00
člen Ing. Jiří Till 2.3.2000 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen Jan Grézl 4.1.2001 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Krčmaňská 469 , Velký Týnec 783 72
člen Ing. Jiří Ficner 16.7.2003 - 24.5.2006
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Jurníček 4.8.2005 - 24.5.2006
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: U Morávky 273/9 , Olomouc 779 00
předseda Martin Novotný 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 12.7.2007
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 12.7.2007
Adresa: Švermova 1002/1 , Olomouc 779 00
člen Ing. Bc. Vladimír Procházka 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 12.7.2007
Adresa: Vojanova 254/22 , Olomouc 779 00
člen MUDr. Jaroslav Vomáčka 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 12.7.2007
Adresa: Norská 190/21 , Olomouc 779 00
člen PaedDr. Miroslav Skácel 16.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 12.7.2007
Adresa: Řepčínská 108/16 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Ficner 24.5.2006 - 8.3.2010
Vznik členství 5.4.2006
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Jurníček 24.5.2006 - 8.3.2010
Vznik členství 5.4.2006
Adresa: U Morávky 273/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Till 24.5.2006 - 8.3.2010
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 22.12.2009
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ivo Kosina 17.10.2007 - 7.7.2010
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Tovární 1063/15 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Uhýrek 11.1.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen dozorčí rady Václav Plný 24.5.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Ostružnická 353/21 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Nevrla 24.5.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Lisztova 1164/6 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jan Grézl 24.5.2006 - 15.12.2011
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Krčmaňská 469 , Velký Týnec 783 72
předseda dozorčí rady Martin Novotný 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 12.7.2007
Adresa: Masarykova třída 872/23 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Prof.PhDr. František Mezihorák CSc. 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Jiřího z Poděbrad 893/7 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady MUDr. Ivo Mareš MBA 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Pražská 163/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Boris Němeček 17.10.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Horní lán 1200/17 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Ficner 8.3.2010 - 15.12.2011
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 22.12.2009
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Jurníček 8.3.2010 - 15.12.2011
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Zamykalova 454/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Mgr. René Mohyla 8.3.2010 - 15.12.2011
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Dobrovského 721/15 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jan Grézl 15.12.2011 - 30.5.2012
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 22.11.2011
Adresa: Krčmaňská 469 , Velký Týnec 783 72
člen dozorčí rady Mgr. René Mohyla 15.12.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 28.1.2013
Adresa: Dobrovského 721/15 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Ficner 15.12.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 28.3.2013
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Lazecká 550/20 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Václav Plný 15.12.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Ostružnická 353/21 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Uhýrek 15.12.2011 - 30.5.2013
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen dozorčí rady Jaromír Gajda 7.5.2013 - 27.12.2013
Vznik členství 28.3.2013
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Martin Novotný 15.12.2011 - 30.10.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 2.7.2014
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 2.7.2014
Adresa: Horní lán 1257/47 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady PhDr. Vlasta Krosesková 15.12.2011 - 3.3.2015
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: U Letiště 704/4 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady MUDr. Ivo Mareš MBA 15.12.2011 - 3.8.2015
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Pražská 163/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Šebestík 15.12.2011 - 21.3.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 23.7.2015
Adresa: Masarykova třída 585/31 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Libor Grézl 30.5.2012 - 21.3.2016
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 23.7.2015
Adresa: Bacherova 1261/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Uhýrek 30.5.2013 - 21.3.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 10.12.2015
Adresa: 679 , Loučany 783 44
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Major 30.10.2014 - 21.3.2016
Vznik členství 2.7.2014
Zánik členství 23.7.2015
Vznik funkce 16.7.2014
Zánik funkce 23.7.2015
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady PhDr. Vlasta Krosesková 3.3.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 23.7.2015
Adresa: Albrechtova 582/33 , Horka nad Moravou 783 35
člen dozorčí rady MUDr. Ivo Mareš MBA 3.8.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 23.7.2015
Adresa: Pražská 163/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Jurníček 15.12.2011 - 1.11.2016
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Zamykalova 454/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Boris Němeček 15.12.2011 - 1.11.2016
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Horní lán 1200/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Šimonovský 15.12.2011 - 1.11.2016
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ladislav Lébr 26.3.2013 - 22.1.2019
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 25.11.2018
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Václav Plný 7.5.2013 - 22.1.2019
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Gajda 27.12.2013 - 22.1.2019
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 28.3.2018
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 28.3.2018
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Doc.Mgr. Antonín Staněk 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 20.12.2018
Vznik funkce 3.9.2015
Zánik funkce 20.12.2018
Adresa: Werichova 661/29 , Olomouc 779 00
člen Ladislav Čechák 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 20.12.2018
Adresa: Wellnerova 559/12 , Olomouc 779 00
člen Martin Přerovský 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 20.12.2018
Adresa: Purkyňova 300/13 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Skácel 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 20.12.2018
Adresa: Řepčínská 108/16 , Olomouc 779 00
člen Zdenek Šebestík 21.3.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 20.12.2018
Adresa: Masarykova třída 585/31 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Adam Přikryl 18.10.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 27.6.2016
Zánik členství 20.12.2018
Adresa: Na Odpoledni 156/7 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Milan Jurníček 1.11.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Zamykalova 454/11 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Boris Němeček 1.11.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Horní lán 1200/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Šimonovský 1.11.2016 - 22.1.2019
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin SK  Sigma Olomouc, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1090/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. k 30.6.2014 Krajský soud v Ostravě 23.12.2014 21.1.2015 30
B 1090/SL 56 ostatní Zápis č. 2/2014 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 6.10.2014 7.11.2014 3
B 1090/SL 55 ostatní Zápis č. 1/2014 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 6.6.2014 6.10.2014 7.11.2014 1
B 1090/SL 54 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 6.10.2014 7.11.2014 2
B 1090/SL 52 notářský zápis NZ 82/2014 RVH - změna stanov Krajský soud v Ostravě 19.3.2014 26.3.2014 22.4.2014 48
B 1090/SL 51 posudek znalce č. 3694 - 517/2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 23
B 1090/SL 50 notářský zápis NZ 504/2013 RVH - zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 11
B 1090/SL 49 notářský zápis NZ 503/2013 RVH - zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 33
B 1090/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.6.2013 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.12.2013 13.1.2014 31
B 1090/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR - volba člena+místopředs. Krajský soud v Ostravě 2.12.2013 20.12.2013 8.1.2014 4
B 1090/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis z hlasování DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2013 16.9.2013 10.10.2013 1
B 1090/SL 45 výroční zpráva rok 2006-2007, úč. záv.2007 vč.příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 21.1.2013 46
B 1090/SL 44 výroční zpráva rok 2005-2006, úč.záv.2006 vč.příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 21.1.2013 46
B 1090/SL 43 výroční zpráva r. 2011/2012 vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 27.12.2012 14.1.2013 38
B 1090/SL 42 výroční zpráva k datu 30.6.2004, úč.záv.,vč.příl, audit,zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 13.12.2012 3.1.2013 52
B 1090/SL 41 výroční zpráva 2010/2011 audit,§66a,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.3.2012 22.3.2012 37
B 1090/SL 40 výroční zpráva 2009/2010 audit,§66a,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 18.1.2011 4.2.2011 38
B 1090/SL 39 podpisové vzory - JUDr. Rober Runták Krajský soud v Ostravě 13.1.2011 18.1.2011 4.2.2011 3
B 1090/SL 38 výroční zpráva r.2009/2010 úč.záv,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 17.1.2011 18.1.2011 38
B 1090/SL 37 výroční zpráva r.2008/2009 úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 11.1.2011 17.1.2011 51
B 1090/SL 36 zakladatelské dokumenty Dodatek č. 6 Krajský soud v Ostravě 2.3.2010 10.3.2010 30
B 1090/SL 35 notářský zápis NZ 568/2008 zvýš. zákl.kapitál Krajský soud v Ostravě 31.10.2008 19.12.2008 6.1.2009 28
B 1090/SL 34 výroční zpráva 2007/2008hos.výsl.,výr.auditor Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 5.1.2009 61
B 1090/SL 33 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 12.7.2007 1.10.2007 22.10.2007 21
B 1090/SL 31 notářský zápis NZ 403/2006 rozh.vč.NZ206/06 Krajský soud v Ostravě 25.9.2006 24.11.2006 2.1.2007 25
B 1090/SL 32 ostatní Smlouva o ups. akcií Krajský soud v Ostravě 18.8.2006 5.9.2006 12.9.2006 3
B 1090/SL 30 podpisové vzory 11x Krajský soud v Ostravě 6.4.2006 12.5.2006 8.6.2006 14
B 1090/SL 29 notářský zápis NZ108/06 usn.VH,rozh.stat.or. Krajský soud v Ostravě 5.4.2006 12.5.2006 8.6.2006 30
B 1090/SL 28 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 31.1.2006 2.2.2006 31
B 1090/SL 27 usnesení VH - §210 smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 11.10.2005 18.1.2006 2
B 1090/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.1.2006 3
B 1090/SL 25 výroční zpráva k 30.6.2005 Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 7.10.2005 51
B 1090/SL 24 notářský zápis NZ 262/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 7.6.2005 27.9.2005 26
B 1090/SL 23 ostatní zápis VH vč. stanov Krajský soud v Ostravě 22.11.2004 17.2.2005 22.2.2005 43
B 1090/SL 22 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,příl.,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 15.9.2004 70
B 1090/SL 21 notářský zápis NZ 231/2004 Krajský soud v Ostravě 16.6.2004 15.9.2004 23
B 1090/SL 20 výroční zpráva r. 2002 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 39
B 1090/SL 19 notářský zápis NZ 314/2003 Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 23.9.2003 31
B 1090/SL 18 notářský zápis NZ 276/2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 23.9.2003 18
B 1090/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 20.3.2003 26.8.2003 6
B 1090/SL 16 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 26.8.2003 7
B 1090/SL 15 notářský zápis NZ 26/2003 Krajský soud v Ostravě 23.1.2003 11.6.2003 35
B 1090/SL 14 notářský zápis NZ 200/99 Krajský soud v Ostravě 12.5.1999 11.6.2003 5
B 1090/SL 13 notářský zápis NZ 309/02 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 2.9.2002 16
B 1090/SL 12 notářský zápis NZ 439/99 Krajský soud v Ostravě 2.12.1999 2.9.2002 21
B 1090/SL 11 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 12.7.2001 51
B 1090/SL 10 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 7.7.2000 13.7.2000 15
B 1090/SL 9 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 13.7.1999 13.7.1999 18
B 1090/SL 8 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 26.5.1999 26.5.1999 11
B 1090/SL 7 notářský zápis NZ 294/97 vč.dod.č.1 stanov Krajský soud v Ostravě 27.8.1997 16.9.1997 16.9.1997 34
B 1090/SL 6 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 27.6.1997 18
B 1090/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.8.1996 27.6.1997 27.6.1997 13
B 1090/SL 4 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 20.7.1995 27.6.1997 27.6.1997 4
B 1090/SL 3 notářský zápis Nz 319/95 Krajský soud v Ostravě 14.12.1995 27.6.1997 27.6.1997 5
B 1090/SL 2 notářský zápis NZ 236/95 Krajský soud v Ostravě 25.9.1995 27.6.1997 27.6.1997 3
B 1090/SL 1 notářský zápis NZ 186/95 Krajský soud v Ostravě 20.7.1995 27.6.1997 27.6.1997 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SK Sigma Olomouc, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61974633
Jméno SK Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 2.10.1995
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo SK Sigma Olomouc, a.s.

Živnosti a provozovny SK Sigma Olomouc, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní náměstí 200/2, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008254649
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Legionářská 1165/12, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008254657
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.1998

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1999

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 pořádání a organizování sportovních akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 reklama a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SK Sigma Olomouc, a.s.

Člen statutárního orgánu Ladislav Minář
Člen statutárního orgánu Mgr.Ing. Petr Konečný
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Ficner
Člen statutárního orgánu Petr Uličný
Člen statutárního orgánu Adam Košař

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SK  Sigma Olomouc, a.s.

IČO: 61974633
Firma: SK  Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.10.1995

Sídlo SK  Sigma Olomouc, a.s.

Sídlo: Legionářská 1165/12, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Sportovní činnosti
tracking image