Firma SIWATEC, a.s. IČO 47674601


SIWATEC, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SIWATEC, a.s. (47674601) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dalimilova 285/54, Olomouc 783 35. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1994 a je stále aktivní. SIWATEC, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SIWATEC, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SIWATEC, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SIWATEC, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SIWATEC, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SIWATEC, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 669
IČO (identifikační číslo osoby) 47674601
Jméno SIWATEC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1994
Valná hromada obchodní společnosti SIWATEC, a.s. rozhodla dne 27.9.2018 takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 10.122.000,- Kč, slovy deset milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých, o pevnou částku 2.044.100,- Kč, slovy dva miliony čtyřicet čtyři tisíc jedno sto korun českých, na novou výši základ ního kapitálu 8.077.900,- Kč, slovy osm milionů sedmdesát sedm tisíc devět set korun českých. 2. Důvody a účelem snížení základního kapitálu společnosti SIWATEC, a.s. jsou optimalizace její kapitálové struktury a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ust. § 301 zákona o obchodních korpor acích. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií v počtu 537 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300,- Kč, označené 000001 až 000020, 000035 až 000069, 000148 až 000261 , 000280 až 000531, 002514 až 002533, 000567 až 000615, 002574 až 002610 a 002631 až 002640, celkem o jmenovité hodnotě 1.772.100,- Kč, a dále vlastních akcií v počtu 68 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.000,- Kč, označené 002928 až 002995, celkem o jmenovité hodnotě 272.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.044.100,- Kč, slovy dva miliony čtyřicet čtyři tisíce jedno sto korun českých. 4. Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu žádnému z akcionářů vyplacena, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účet nictví společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený společností po nabytí vlastních akcií dle ust. § 316 zákona o obchodních korporacích ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejst říku zrušen. 5. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo ke všem úkonům, které je nutno v souvislosti se snížením základního kapitálu učinit, zejména k podání návrhu na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení valnou hromadou, a následně ke splnění povinností vyplývajících z ust. § 467 a § 518 zákona o obchodních korporacích. 1.10.2018 - 27.3.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 31.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 31.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 31.7.2014 - 30.12.2017
Valná hromada obchodní společnosti SIWATEC, a.s. rozhodla: 30.10.2003 - 9.9.2004
a) o efektivním zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií, a to o částku 1.344.000 Kč, slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc korun českých, tj. z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 8.778.000 Kč, slovy: osm milionů sedm set se dmdesát osm tisíc korun českých, na částku 10.122.000 Kč, slovy: deset milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 30.10.2003 - 9.9.2004
b) bude emitováno 336, slovy: tři sta třicet šest, nových kmenových akcií na jméno, nezaknihovaných, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 336/2660, slovy: tři sta třicet šest ku dvěma tisícům šesti stům šedesáti, na nové akcii. Emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých. Nedojde tedy ke změně podoby, formy a druhu akcií. 30.10.2003 - 9.9.2004
c) Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní den v době od 8.00 do 12.00 hodin. Akcie bude možno upisovat od desátého dne po nabytí právní moc i usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po dobu tří týdnů. O dni právní moci usnesení uvědomí představenstvo akcionáře osobně nebo doporučeným podpisem na adresu zapsanou v seznamu akcionářů. S využitím přednostního práva mohou upsat akcie na zvýšení základního kapitálu dosavadní akcionáři takto: Ing. Miroslav Študent na dosavadní akcie v počtu 2.115 kusů, slovy: dva tisíce jedno sto patnáct kusů, je oprávněn upsat 267, slovy: dvě stě šedesát sedm, nových akcií ve jmenovité hodnotě po 4.000 Kč, slovy: čtyřech tisících korunách českých, tj. celkem 1.068.000 Kč, slovy: jeden milion šedesát osm tisíc korun českých. Podíl tohoto akcionáře na základním kapitálu společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k výši základního kapitálu společnosti, tj. 6979500/8778000, slovy: šest milionů devět set sedmdesát devět tisíc pět set ku osmi milionům sedmi stům se dmdesáti osmi tisícům, t.j. 79,51 %. V tomto poměru má tento akcionář nárok využít svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. při zvýšení základního kapitálu o 1.344.000 Kč, slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých, činí účast to hoto akcionáře na zvýšení základního kapitálu částku 1.068.000 Kč, slovy: jeden milion šedesát osm tisíc korun českých, tj. 267, slovy: dvě stě šedesát sedm akcií ve jmenovité hodnotě 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, s emisním kurzem v totožné výši. Ing. Josef Kočí na dosavadní akcie v počtu 537 kusů, slovy: pět set třicet sedm kusů, je oprávněn upsat 68, slovy: šedesát osm, kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě po 4.000 Kč, slovy: čtyřech tisících korunách českých, to je celkem 272.000 Kč, slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc korun českých. Podíl tohoto akcionáře na základním kapitálu společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k výši základního kapitálu společnosti, tj. 1772100/8778000, slovy: jeden milion sedm set sedmdesát dva tisíce jedno sto ku osmi milionům sedmi stům se dmdesáti osmi tisícům, tj. 20,19 %. V tomto poměru má tento akcionář nárok využít svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. při zvýšení kapitálu o 1.344.000 Kč, slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc korun českých, činí účast tohoto akcionáře na zvýšení základního kapitálu částku 272.000 Kč, slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc korun českých, tj. 68, slovy: šedesát osm, akcií ve jmenovité hodnotě 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, s emisním kurzem v totožné výši. Ing. Irina Haindlová na dosavadní akcie v počtu 8 kusů, slovy: osm kusů, je oprávněna upsat jednu novou akcii ve jmenovité hodnotě 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, to je celkem 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých. Podíl tohoto akcionáře na základním kapitálu společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k výši základního kapitálu společnosti, tj. 26400/8778000 Kč, slovy: dvacet šest tisíc čtyři sta ku osmi milionům sedmi stům sedmdesáti osmi tisícům, t j. 0,30 %. V tomto poměru má nárok využít svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. při zvýšení základního kapitálu o 1.344.000 Kč, slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých, činí účast tohoto akcionáře na zvýšení základního kapitálu částku 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, tj. 1, slovy: jedna, akcie ve jmenovité hodnotě 4.000 Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, s emisním kurzem v totožné výši. 30.10.2003 - 9.9.2004
d) valná hromada rozhodla o lhůtě ke splacení upsaných akcií tak, že upisovatelé jsou povinni splatit minimálně 31 % peněžitých vkladů sloužících na upsání akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, avšak pře d podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a zbytek vkladu nejpozději do dvou měsíců od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.10.2003 - 9.9.2004
e) Valná hromada určila ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2) písmeno d), že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě veřejné nabídky. Nabídka bude po uplynutí lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práv a zveřejněna v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny. Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, a to v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní den v době od 8.00 do 12.00 ho din. Akcie bude možno upisovat po dobu třiceti dnů od zveřejnění veřejné nabídky akcií neupsaných s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. 30.10.2003 - 9.9.2004
f) Valná hromada rozhodla o lhůtě splacení akcií upsaných bez využití přednostního práva akcionářů tak, že upisovatelé jsou povinni splatit minimálně 31 % peněžitých vkladů sloužících na upsání akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií na základě veřejné nabídky, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základnho kapitálu do obchodního rejstříku a zbytek vkladu nejpozději do dvou měsíců od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.10.2003 - 9.9.2004
g) Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na zvláštní účet společnosti založený pro tento účel u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Olomouc, Dolní nám. 28-29, 772 00 Olomouc, číslo účtu 184075188/0300. 30.10.2003 - 9.9.2004
ad/ Obchodní jméno: něměcky: - Sigma Trading, Aktiengesellschaft anglicky: - Sigma Trading, Company Limited francouzsky: - Sigma Trading, Société Anonyme španělsky: - Sigma Trading, Sociedad Anônima rusky: - Sigma Trading, akcionernoe obščestvo italsky: - Sigma Trading, Societa per Azzioni 23.3.1994 - 7.11.1994

Kapitál SIWATEC, a.s.

zakladni jmění 8 077 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2019
zakladni jmění 10 122 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.3.2004 - 27.3.2019
zakladni jmění 8 778 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.2002 - 18.3.2004
zakladni jmění 2 660 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1994 - 16.7.2002

Akcie SIWATEC, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 300 Kč 2 123 27.3.2019
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 268 27.3.2019
Kmenové akcie na jméno 3 300 Kč 2 660 31.7.2014 - 27.3.2019
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 336 31.7.2014 - 27.3.2019
Akcie na jméno 4 000 Kč 336 18.3.2004 - 31.7.2014
Akcie na jméno 3 300 Kč 2 660 16.7.2002 - 31.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 660 23.3.1994 - 16.7.2002

Sídlo SIWATEC, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dalimilova 285/54 , Olomouc 783 35 15.11.2016
Adresa Dalimilova 285/54 , Olomouc 783 35 1.3.2011 - 15.11.2016
Adresa tř. Svobody 43/39 , Olomouc 779 00 20.4.2002 - 1.3.2011
Adresa tř. Svobody 43/39 , Olomouc 779 00 23.3.1994 - 20.4.2002

Předmět podnikání SIWATEC, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 31.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.5.2011
silniční motorová doprava nákladní 30.10.2003 - 31.7.2014
výroba strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví 16.7.2002 - 11.5.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1994 - 11.5.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 23.3.1994 - 11.5.2011
pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 23.3.1994 - 11.5.2011

vedení firmy SIWATEC, a.s.

Statutární orgán SIWATEC, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Společnost navenek zastupuje buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. 31.7.2014
J e d n á n í : Představenstvo jedná za společnost navenek, tj. ve vztahu k třetím osobám tak, že jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. 20.4.2002 - 31.7.2014
Jednání: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni. 20.10.1997 - 20.4.2002
Jednání: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva zastupují společnost, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni. 23.3.1994 - 20.10.1997
Předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 13.2.2015
Vznik členství 24.11.2014
Vznik funkce 24.11.2014
Adresa: Fromkova 353/18 , Samotišky 779 00
Člen představenstva Ing. Jaromír Dvorský 23.8.2016
Vznik členství 23.5.2016
Adresa: Boreckého 278/7 , Samotišky 779 00
Člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 15.11.2016
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: 100 , Náklo 783 32
Člen představenstva Ing. Petra Pohořská 10.8.2018
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Fromkova 394/22 , Samotišky 779 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Sedláček 23.3.1994 - 7.11.1994
Adresa: Na Sídlišti 287 , Lutín 783 49
člen představenstva Ing. Miroslav Študent 23.3.1994 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Blažíčkova 26 , Olomouc-Bystrovany Česká republika
člen představenstva Ing. Irina Haindlová 23.3.1994 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: J. Mišáka 22 , Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Kočí 7.11.1994 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milada Skřivanová 7.11.1994 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Dobnerova 64/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Miroslav Študent 20.4.2002 - 26.8.2003
Vznik členství 26.11.2001
Adresa: Blažíčkova 179/26 , Bystrovany 779 00
člen představenstva Ing. Josef Kočí 20.4.2002 - 26.8.2003
Vznik členství 26.11.2001
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Irina Haindlová 20.4.2002 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: Mišákova 455/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 20.4.2002 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: 100 , Náklo 783 32
předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 26.8.2003 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 25.4.2005
Adresa: Fromkova 18 , 772 00 Samotíšky Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Kočí 26.8.2003 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 25.4.2005
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 25.4.2005
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Fromkova 18 , 772 00 Samotíšky Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Kočí 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 25.4.2005
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Irina Haindlová 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Mišákova 455/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: 100 , Náklo 783 32
místopředseda představenstva Ing. Josef Kočí 29.5.2008 - 1.3.2011
Vznik členství 26.5.2008
Vznik funkce 26.5.2008
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Študent 29.5.2008 - 1.3.2011
Vznik členství 26.5.2008
Adresa: Fromkova 353/18 , Samotišky 779 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Fromkova 353/18 , Samotišky 779 00
člen představenstva Ing. Irina Haindlová 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Mišákova 455/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: 100 , Náklo 783 32
místopředseda představenstva Ing. Josef Kočí 1.3.2011 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 6.8.2012
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Okružní 1214/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miroslav Študent 1.3.2011 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Fromkova 394/22 , Samotišky 779 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 2.8.2012 - 25.6.2014
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 23.4.2012
Adresa: Fromkova 353/18 , Samotišky 779 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Kočí 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: Okružní 1214/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Irina Haindlová 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Mišákova 455/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: 100 , Náklo 783 32
člen představenstva Miroslav Študent 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Fromkova 394/22 , Samotišky 779 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Študent 25.6.2014 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: Fromkova 353/18 , Samotišky 779 00
Člen představenstva Ing. Petra Pohořská 13.2.2015 - 10.8.2016
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
Člen představenstva Ing. Pavel Pohořský 13.2.2015 - 23.8.2016
Vznik členství 24.11.2014
Zánik členství 23.5.2016
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
Člen představenstva Ing. Milan Ošťádal 13.2.2015 - 15.11.2016
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: 100 , Náklo 783 32
člen představenstva Miroslav Študent 13.2.2015 - 30.12.2017
Vznik členství 24.11.2014
Zánik členství 4.10.2017
Adresa: Fromkova 394/22 , Samotišky 779 00
Člen představenstva Ing. Petra Pohořská 10.8.2016 - 10.8.2018
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Vídeňská 663/3 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada SIWATEC, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Olga Zouharová 13.2.2015
Vznik členství 24.11.2014
Vznik funkce 24.11.2014
Adresa: 543 , Dolany 783 16
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Krososka 13.2.2015
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Rošického 392/37 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing. Robert Gurský 1.10.2018
Vznik členství 27.9.2018
Adresa: Za Humny 1077/10 , Rohatec 696 01
člen Ing. Milada Skřivanová 23.3.1994 - 7.11.1994
Adresa: Dobnerova 64/20 , Olomouc 779 00
člen Ing. Josef Kočí 23.3.1994 - 7.11.1994
Adresa: Urxova 441/2 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Machovský 23.3.1994 - 7.11.1994
Adresa: Zikova 610/20 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Klvač 23.3.1994 - 20.10.1997
Adresa: Václava III. 251/24 , Olomouc 779 00
člen Helena Dočekalová 7.11.1994 - 20.10.1997
Adresa: Varšavské nám. , 779 00 Olomouc Česká republika
člen Olga Zouharová 7.11.1994 - 20.10.1997
Adresa: Foerstrova , 779 00 Olomouc Česká republika
člen Ing. Jiří Klvač 20.10.1997 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Václava III. 251/24 , Olomouc 779 00
člen Olga Zouharová 20.10.1997 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Foerstrova 807/2 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Krososka 20.10.1997 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Adresa: Kmochova 289/17 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milada Skřivanová 20.4.2002 - 26.8.2003
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 3.6.2003
Adresa: Dobnerova 64/20 , Olomouc 779 00
člen Olga Zouharová 20.4.2002 - 30.10.2003
Vznik členství 26.11.2001
Adresa: Foerstrova 807/2 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Krososka 20.4.2002 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: Kmochova 289/17 , Olomouc 779 00
člen Zdeňka Polášková 26.8.2003 - 5.7.2005
Zánik členství 25.4.2005
Vznik funkce 3.6.2003
Adresa: Polská 342/39 , Olomouc 779 00
člen Olga Zouharová 30.10.2003 - 5.7.2005
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: 543 , Dolany 783 16
člen Olga Zouharová 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: 543 , Dolany 783 16
člen Ing. Jiří Krososka 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Kmochova 289/17 , Olomouc 779 00
člen Zdeňka Polášková 5.7.2005 - 29.5.2008
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Polská 342/39 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Olga Zouharová 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: 543 , Dolany 783 16
člen dozorčí rady Ing. Jiří Krososka 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Kmochova 289/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Zdeňka Polášková 29.5.2008 - 2.8.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Polská 342/39 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Olga Zouharová 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: 543 , Dolany 783 16
člen dozorčí rady Ing. Jiří Krososka 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Kmochova 289/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Petra Pohořská 2.8.2012 - 13.2.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
Člen dozorčí rady Ing. Roman Šmehlík 13.2.2015 - 1.10.2018
Vznik členství 24.11.2014
Zánik členství 27.9.2018
Adresa: Za Zahradami 387/1 , Olomouc 783 01

Sbírka Listin SIWATEC, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 669/SL 42 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 28.7.2015 5
B 669/SL 41 účetní závěrka [2014] včetně přílohy, cash-flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 28.7.2015 22
B 669/SL 40 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 24.11.2014 29.12.2014 9.3.2015 1
B 669/SL 39 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 24.11.2014 29.12.2014 9.3.2015 1
B 669/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimořádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 24.11.2014 29.12.2014 9.3.2015 5
B 669/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 551/2014 osvědč.rozh. VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2014 2.7.2014 10.9.2014 25
B 669/SL 36 účetní závěrka [2013]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 1.8.2014 21
B 669/SL 35 účetní závěrka r. 2012 příloha Krajský soud v Ostravě 7.5.2013 17.5.2013 11
B 669/SL 34 účetní závěrka r. 2012 bez příl. Krajský soud v Ostravě 7.5.2013 17.5.2013 10
B 669/SL 33 notářský zápis NZ 172/2012 rozh.mimoř.VH - jmen.nových členů Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 19.7.2012 10.8.2012 10
B 669/SL 32 účetní závěrka r. 2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 14.5.2012 30.5.2012 21
B 669/SL 31 výroční zpráva r. 2010 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 10.5.2011 30.5.2011 7
B 669/SL 30 účetní závěrka r. 2010 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 10.5.2011 30.5.2011 24
B 669/SL 29 stanovy společnosti - úplné znění k 4.2.2011 Krajský soud v Ostravě 10.5.2011 30.5.2011 18
B 669/SL 28 notářský zápis NZ 54/2011 změna stanov Krajský soud v Ostravě 4.2.2011 4.2.2011 8.3.2011 10
B 669/SL 27 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 13.5.2010 17.5.2010 18
B 669/SL 26 účetní závěrka r. 2008 včetně příloh Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 4.5.2009 18
B 669/SL 25 účetní závěrka r. 2007 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 7.5.2008 5.11.2008 6
B 669/SL 24 podpisové vzory + čestné prohlášení 8x Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 8.10.2008 16
B 669/SL 23 notářský zápis NZ 313/2008 rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 8.10.2008 14
B 669/SL 22 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 8.10.2008 18
B 669/SL 21 účetní závěrka r.06 příloha Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 25.5.2007 14
B 669/SL 20 účetní závěrka r.06 výk.zisku(v tisících Kč) Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 25.5.2007 3
B 669/SL 19 účetní závěrka r.06 výk.zisku(v plném rozsahu Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 25.5.2007 2
B 669/SL 18 účetní závěrka r.2006 Rozvaha(v tisících Kč) Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 25.5.2007 4
B 669/SL 17 účetní závěrka r.2006 Rozvaha(v plném rozsahu Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 25.5.2007 5
B 669/SL 16 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 10.7.2006 29
B 669/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 25.4.2005 10.10.2005 1
B 669/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.4.2005 10.10.2005 6
B 669/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 8
B 669/SL 12 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.9.2005 15.9.2005 24
B 669/SL 11 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 1.9.2004 3.9.2004 19
B 669/SL 10 notářský zápis NZ 254/2003 Krajský soud v Ostravě 5.9.2003 5.11.2003 25
B 669/SL 9 notářský zápis Nz 159/2003 Krajský soud v Ostravě 3.6.2003 10.9.2003 25
B 669/SL 8 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 10.9.2003 6
B 669/SL 7 ostatní § 66 odst. 9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 28.3.2003 11.7.2003 22.7.2003 1
B 669/SL 6 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 10.7.2003 22.7.2003 16
B 669/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.5.2002 6.8.2002 18
B 669/SL 4 notářský zápis NZ 178/2002 Krajský soud v Ostravě 28.5.2002 6.8.2002 16
B 669/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 6.5.2002 2
B 669/SL 2 notářský zápis NZ 443/2001 Krajský soud v Ostravě 26.11.2001 6.5.2002 24
B 669/SL 1 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 24.4.2002 30.4.2002 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SIWATEC, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47674601
Jméno SIWATEC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 28.2.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo SIWATEC, a.s.

Živnosti a provozovny SIWATEC, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dalimilova 285/54, Olomouc 783 35
Identifikační číslo provozovny 1004121857
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 22.5.2002

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2011

Živnost č. 3 pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1993
Zánik oprávnění 9.9.2006

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SIWATEC, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petra Pohořská
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Dvorský
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Študent
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Ošťádal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SIWATEC, a.s.

IČO: 47674601
Firma: SIWATEC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.4.1994

Sídlo SIWATEC, a.s.

Sídlo: Dalimilova 285/54, Olomouc 783 35

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba strojů a zařízení j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image