Firma SGRE One, a.s. IČO 26777614


SGRE One, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SGRE One, a.s. (26777614) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Sluncové 666/12, Praha 180 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2003 a je stále aktivní. SGRE One, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o SGRE One, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SGRE One, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SGRE One, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SGRE One, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SGRE One, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8212
IČO (identifikační číslo osoby) 26777614
Jméno SGRE One, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.5.2003
Společnost SG Mountain Resort, s.r.o. jako jediný akcionář společnosti SGRE One, a.s. rozhodla dne 29. 3. 2017 při výkonu působnosti valné hromady společnosti SGRE One, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti SGRE One, a.s. takto: 1. Důvody a účel snížení základní kapitálu Společnosti: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi Jediným akcionářem a Společností a s tím související optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti. Snížením základního kapitálu nebude zho ršena dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu Společnosti: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), tedy z částky 154.100.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů sto tisíc korun českých) na částku 98.624.000, -Kč (slovy: devadesát osm milionů šest set dvacet čtyři tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno poměrně u všech akcií Společnosti takto: -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč se snižuje o částku 3.600.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 6.400.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč se snižuje o částku 360.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 640.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-Kč se snižuje o částku 36.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 64.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se snižuje o částku 3.600,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 6.400,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti: Částka 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude celá vyplacena Jedinému akcionáři. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností na vyplacení částky 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti proti poh ledávkám Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) vyplývajícím z: (i) Úvěrové smlouvy uzavřené dne 20. září 2010 mezi Společností jako věřitelem a Jediným akcionářem jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2012 a dodatku č. 2 ze 30. prosince 2015, dle které má Společnost za Jediným akcionářem ke dni 29. března 2017 pohledávku na dlužné jistině poskytnutého úvěru ve výši 49.548.271,79Kč a na dlužném sm luvním úroku z poskytnutého úvěru ve výši 3.785.897,24Kč, a (ii) Smlouvy o finančním vyrovnání uzavřené dne 15. ledna 2009 mezi Společností a Jediným akcionářem, dle které má Společnost za Jediným akcionářem ke dni 29. března 2017 pohledávku ve výši 582.4 27,11Kč. Představenstvo Společnosti je povinno do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na náklady Společnosti vypracovat a Jedinému akcionáři doručit návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, spolu s vý zvou Jedinému akcionáři k uzavření takové dohody o započtení. 4. Lhůta pro předložení akcií Společnosti: Představenstvo Společnosti je povinno do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat Jediného akcionáře způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, aby ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložil Společnosti akcie k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty. 30.3.2017 - 11.9.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 12.9.2014 - 11.9.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 12.9.2014 - 11.9.2017
Dne 31.3.2009 rozhodl jediný akcionář společnosti SGRE One, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 14.600.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. ze stávající výše 139.500.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 154.100.000,- Kč. 2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním: a) 14 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč; b) 6 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; kde veškeré nové kmenové akcie uvedené pod písmeny a) a b) budou dále označovány jen jako "nové akcie". 3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu o 14.600.000,- Kč se nepřipouští. 4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: a) jednotka č. 159/88 ? jiný nebytový prostor nacházející se v budově byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojící na pozemku parcelní číslo St. 613, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na společných částech byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojícího na pozemku parcelní číslo St. 613, spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na pozemku parcelní číslo St. 613 a spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na pozemku parcelní číslo 1019/1, b) jednotka č. 159/89 ? jiný nebytový prostor nacházející se v budově byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojící na pozemku parcelní číslo St. 613, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na společných částech byt. domu č.p. 159 v části ob ce Bedřichov stojícího na pozemku parcelní číslo St. 613, spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na pozemku parcelní číslo St. 613 a spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na pozemku parcelní číslo 1019/1, c) pozemek p.č. 1019/2 ? ostatní plocha, vše v kat. území Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn, a to včetně veškerého příslušenství v katastru nemovitostí nezapsaného. 5) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Františka Vlčka č. 67-2497/09 ze dne 17.3.2009, v němž je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 14.600.000,- Kč. 6) Nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři za úhrnný emisní kurs 14.600.000,- Kč, což znamená, že emisní kurs a) 14 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 1.000.000,- Kč, b) 6 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč. 7) Způsob upsání nových akcií: společnost je povinna doručit jedinému akcionáři nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku návrh smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 (patnáct) dnů a nejdéle 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsán í bude adresa sídla společnosti: Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad, a tím emisní kurs všech nových akcií, nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od upsání akcií, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. 9) Započtení na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští. 10) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti. Ve stejné lhůtě je jediný akcionář povinen nemovitosti společnosti p ředat. O předání bude sepsán ?Předávací protokol?. 11) Ukládá se představenstvu společnosti, aby nové akcie vydalo jedinému akcionáři nejpozději do 2 (dvou) měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto nových akcií jej vyzvalo doporučeným dopisem zaslaným na adr esu jeho sídla nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s uvedením místa převzetí, a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů a po celou pracovní dobu, tj. 8.00 ? 16.00 hod. 6.4.2009 - 28.4.2009
Dne 11.9.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti SGRE One, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 137,500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů pět set tisíc korun českých), tj. ze stávající výše 2,000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 139,500.000,- Kč. 2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním: a) 13 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč; b) 7 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč; c) 5 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; kde veškeré nové kmenové akcie uvedené pod písmeny a) až c) budou dále označovány jen jako "nové akcie". 3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu o 137,500.000,- Kč se nepřipouští. 4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: a) rozestavěná budova ubyt. zař. na pozemku p. č. St. 612, b) pozemek p. č. St. 612 - zastavěná plocha a nádvoří, c) pozemek p. č. 787/3 - ostatní plocha, o výměře 382 m2, který byl oddělen od pozemku p. č. 787/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku zhotoveným společností GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o., se sídlem Vrchlabí 1, Lánovská 589, č. 481-439/2007, který byl dn e 3.3.2008 pod č. 14/2008 potvrzen úředně oprávněný zeměměřičským inženýrem Ing. Evou Kolářovou a dne 10.3.2008 pod č. 329/08 potvrzen Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, vše v kat. území Bedřichov v Krkonoších, o bec Špindlerův Mlýn, zaps. na LV č. 996 u Kat. úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac. Trutnov, a to včetně veškerého příslušenství v katastru nemovitostí nezapsaného. 5) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Františka Vlčka č. 199-2324/08 ze dne 4.9.2008, v němž je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 137,500.000,- Kč. 6) Nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři za úhrnný emisní kurs 137,500.000,- Kč, což znamená, že emisní kurs a) 13 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 10,000.000,- Kč, b) 7 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 1,000.000,- Kč, c) 5 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč. 7) Způsob upsání nových akcií: společnost je povinna doručit jedinému akcionáři nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku návrh smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. 204 odst. 5 obchodního zákoníku, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 (patnáct) dnů a nejdéle 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsání bude adresa sídla společnosti: Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad, a tím emisní kurs všech nových akcií, nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od upsání akcií, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. 9) Započtením na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií se nepřipouští. 10) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti, přičemž nedílnou součástí tohoto prohlášení bude geometrický plán ci tovaný v odst. 4) tohoto rozhodnutí. Ve stejné lhůtě je jediný akcionář povinen nemovitosti společnosti předat. O předání bude sepsán "Předávací protokol". 11) Ukládá se představenstvu společnosti, aby nové akcie vydalo jedinému akcionáři nejpozději do 2 (dvou) měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto nových akcií jej vyzvalo doporučeným dopisem zaslaným na adr ese jeho sídla nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s uvedením místa převzetí, a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů a po celou pracovní dobu, tj. 8.00 - 16.00 hod. 26.9.2008 - 13.10.2008

Aktuální kontaktní údaje SGRE One, a.s.

Kapitál SGRE One, a.s.

zakladni jmění 98 624 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2017
zakladni jmění 154 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2009 - 11.9.2017
zakladni jmění 139 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2008 - 28.4.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.5.2003 - 13.10.2008

Akcie SGRE One, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 6 400 000 Kč 13 11.9.2017
Akcie na jméno 640 000 Kč 21 11.9.2017
Akcie na jméno 64 000 Kč 30 11.9.2017
Akcie na jméno 6 400 Kč 10 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 13 12.9.2014 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 12.9.2014 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 12.9.2014 - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 12.9.2014 - 11.9.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 21 28.4.2009 - 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 30 28.4.2009 - 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 7 13.10.2008 - 28.4.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 24 13.10.2008 - 28.4.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 13 13.10.2008 - 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 19 20.5.2003 - 13.10.2008
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 10 20.5.2003 - 12.9.2014

Sídlo SGRE One, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Sluncové 666/12 , Praha 180 00 10.12.2018
Adresa U Sluncové 666/12 , Praha 180 00 13.1.2014 - 10.12.2018
Adresa Ke Štvanici 656/3 , Praha 186 00 3.11.2006 - 13.1.2014
Adresa Revoluční 655/1 , Praha 110 00 20.5.2003 - 3.11.2006

Předmět podnikání SGRE One, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 20.5.2003 - 12.9.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 12.9.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 20.5.2003 - 12.9.2014
realitní činnost 20.5.2003 - 12.9.2014

Předmět činnosti SGRE One, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.9.2014

vedení firmy SGRE One, a.s.

Statutární orgán SGRE One, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně; má-li společnost jediného člena představenstva, jedná samostatně tento jediný člen představenstva. 12.9.2014
Jménem společnosti jedná samostatně jediný člen představenstva. 21.8.2008 - 12.9.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 18.2.2008 - 21.8.2008
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva. 20.5.2003 - 18.2.2008
člen představenstva Jana Niklová 12.9.2014
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: Vlastislavova 578/12 , Praha 140 00
předseda Ing. Leoš Anderle 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: U háje 1422/29 , Praha 147 00
člen Ing. Martin Čermák 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: Nikoly Tesly 1095/10 , Praha 160 00
člen Mgr. Jiří Jirsa 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: Družstevní 460 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Leoš Anderle 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: Mistrovská 189/33 , Praha 108 00
předseda představenstva Luděk Schmidt 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: K lipinám 1974/7 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Radek Janeček 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: Kopretinová 737 , Liberec 463 12
člen představenstva Ondřej Valenta 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen představenstva Otakar Langer 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: Polská 1751/58 , Praha 120 00
člen představenstva Jana Niklová 21.8.2008 - 26.11.2012
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 10.1.2012
Adresa: Vlastislavova 578/12 , Praha 140 00
člen představenstva Jana Niklová 26.11.2012 - 12.9.2014
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Vlastislavova 578/12 , Praha 140 00

Dozorčí rada SGRE One, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Libuše Sekyrová 12.9.2014
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: U Sáňkařské dráhy 461 , Český Krumlov 381 01
předseda Ing. Petr Matějček CSc. 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: Blatnická 101/10 , Praha 155 21
člen JUDr. Pavel Sokol 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: Buzulucká 2354 , Tábor 390 03
člen Mgr. Ondřej Krumnikl 20.5.2003 - 18.2.2008
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
člen Jan Petržík 18.2.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 14.8.2008
Adresa: Lipnická 1447 , Praha 198 00
předseda JUDr. Luděk Sekyra 18.2.2008 - 26.11.2012
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 10.1.2012
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 10.1.2012
Adresa: U Zvonařky 1435/9 , Praha 120 00
člen MUDr. Věra Terzijská 18.2.2008 - 26.11.2012
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 10.1.2012
Adresa: U Hercovky 752/1 , Praha 182 00
předseda představenstva Luděk Sekyra 26.11.2012 - 30.9.2013
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 11.1.2012
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: U Zvonařky 1435/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady MUDr. Věra Sekyrová Terzijská 26.11.2012 - 12.9.2014
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Libuše Sekyrová 26.11.2012 - 12.9.2014
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: U Sáňkařské dráhy 461 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Luděk Sekyra 30.9.2013 - 12.9.2014
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 11.1.2012
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: U Zvonařky 1435/9 , Praha 120 00

Sbírka Listin SGRE One, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8212/SL 43 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.2.2016 8.2.2016 35
B 8212/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.6.2015 3.2.2016 8.2.2016 1
B 8212/SL 41 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.12.2015 19.1.2016 21
B 8212/SL 40 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 31.8.2014 23.1.2015 28.1.2015 1
B 8212/SL 39 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.1.2015 28.1.2015 34
B 8212/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 21.8.2014 8.10.2014 14
B 8212/SL 37 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 28.6.2013 17.1.2014 22.1.2014 1
B 8212/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.1.2014 22.1.2014 35
B 8212/SL 35 zpráva o vztazích r. 2011 Městský soud v Praze 18.6.2012 28.5.2013 30.5.2013 5
B 8212/SL 34 ostatní rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 10.1.2012 21.11.2012 14.1.2013 1
B 8212/SL 33 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2012 27.12.2012 4.1.2013 1
B 8212/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 auditovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 4.1.2013 20
B 8212/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.7.2012 6.8.2012 33
B 8212/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 + rozh. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2010 29.12.2011 11.1.2012 21
B 8212/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2010 18.3.2011 19.3.2011 1
B 8212/SL 28 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 5.1.2011 18
B 8212/SL 27 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.11.2009 30.12.2010 5.1.2011 1
B 8212/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.12.2010 5.1.2011 29
B 8212/SL 25 notářský zápis NZ 254/2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 20.4.2009 5
B 8212/SL 24 posudek znalce č.67-2497/09 Městský soud v Praze 17.3.2009 20.4.2009 67
B 8212/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2008 20.4.2009 14
B 8212/SL 22 ostatní rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 31.12.2008 6.1.2009 2
B 8212/SL 21 zpráva o vztazích r. 2007 Městský soud v Praze 9.6.2008 31.12.2008 6.1.2009 6
B 8212/SL 20 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.12.2008 6.1.2009 15
B 8212/SL 19 posudek znalce - č.199-2324/2008 Městský soud v Praze 4.9.2008 26.9.2008 39
B 8212/SL 18 notářský zápis NZ 660/2008 Městský soud v Praze 11.9.2008 26.9.2008 4
B 8212/SL 17 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 14.8.2008 22.8.2008 2
B 8212/SL 16 notářský zápis NZ 597/2008 Městský soud v Praze 14.8.2008 22.8.2008 2
B 8212/SL 9 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 25.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 15 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 17.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 14 notářský zápis NZ 45/2008 Městský soud v Praze 16.1.2008 17.3.2008 15
B 8212/SL 13 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 25.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 12 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 25.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 11 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 25.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 10 podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 25.1.2008 17.3.2008 2
B 8212/SL 8 účetní závěrka r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.12.2005 15.12.2005 17
B 8212/SL 7 ostatní -záznam o průběhu VH Městský soud v Praze 16.9.2005 9.12.2005 15.12.2005 5
B 8212/SL 6 účetní závěrka r.2003+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2005 14.7.2005 0
B 8212/SL 5 ostatní záz.o průb.VH Městský soud v Praze 25.8.2004 30.6.2005 14.7.2005 0
B 8212/SL 4 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 28.5.2003 0
B 8212/SL 3 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 4.2.2003 28.5.2003 0
B 8212/SL 2 ostatní zápis z 1.zasedání DR Městský soud v Praze 25.11.2002 28.5.2003 0
B 8212/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ540/2002 Městský soud v Praze 12.11.2002 28.5.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SGRE One, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26777614
Jméno SGRE One, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 20.5.2003
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo SGRE One, a.s.

Živnosti a provozovny SGRE One, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Sluncové 666/12, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1011873729
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 23.10.2017

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SGRE One, a.s.

Člen statutárního orgánu Jana Niklová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SGRE One, a.s.

IČO: 26777614
Firma: SGRE One, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.5.2003

Sídlo SGRE One, a.s.

Sídlo: U Sluncové 666/12, Praha 180 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image