Firma Seznam.cz, a.s. IČO 26168685


Seznam.cz, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Seznam.cz, a.s. (26168685) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 3294/10, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2000 a je stále aktivní. Seznam.cz, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Seznam.cz, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Seznam.cz, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Seznam.cz, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Seznam.cz, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Seznam.cz, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6493
IČO (identifikační číslo osoby) 26168685
Jméno Seznam.cz, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.4.2000
Valná hromada společnosti Seznam.cz, a.s. rozhodla dne 21. 06. 2017 o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií v majetku Společnosti, záměr naložit s vlastními akciemi způsobem umožněným zákonem o obchodních korporacích a zájem Společnosti na realizaci dále uvedeného účelu snížení základního kapitálu. 2.Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií v souladu s příslušnými právními předpisy a naplnění zamýšleného účelu nabývání vlastních akcií. 3.Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně s použitím vlastních akcií, které má Společnost ve svém majetku, a to 1.116 (slovy: jednoho tisíce jedno sto šestnácti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla 1 -10, 11 - 916 a 1001-1200, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Tyto akcie budou následně zrušeny v souladu s příslušnými právními předpisy. 4.Základní kapitál bude snížen o částku 1.116.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto šestnáct tisíc korun českých), odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku . Základní kapitál bude snížen z částky 3.720.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) o částku 1.116.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto šestnáct tisíc korun českých) na částku 2.604.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set čtyř i tisíce korun českých). 5.Vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu Společnosti dojde výhradně s použitím vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku, nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tak bude naloženo pouze v účetním smyslu. 29.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.9.2014
Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Mapy.cz, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 24164224 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18460 7. 1.10.2013
Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností GLOBAL INSPIRATION, s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00, IČ 26209543 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 79945. 1.10.2011
Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Seznam.cz obchod, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 253 12 928 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 116573. 1.10.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíckorun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 2.400.000,- Kč (dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to až do výše 3.600.000,- Kč (třimilionyšestsettisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 4.800.000,- Kč (čtyřimilionyosmsettisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo společnosti. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 1.200 ks (jedentisícdvěstě kusů)nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, číslo série 1.201. - 2.400, s tím, že připouští upisování nových kmenových akcií společnosti nad částku navrhovaního zvýšení základního kapitálu až do počtu 3.600 ks (třitisícešestset kusů) nových listinných akcií na jméno, číslo série 2.401 - 4.800, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). Akcie nebudou registrované. Při zvýšení základního kapitálu: (a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spolenčosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin; (c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku; (d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníku PRÁVO; (e) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až tři nové akcie na dosavadní akcie společnosti, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; (f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotěm všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno; (g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc korun českých), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc korun českých), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové menovité hodnotě 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc korun českých), nabídnuty určitému zájemci. Určitý zájemce bude vybrán představenstvem z okruhu institucionálních investorů ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, nebo z okruhu obchodníků s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 45 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Určitým zájemcem nemůže být osoba, která byla akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady, tj. ke dni 15.4.2003 (patnáctého dubna roku dvoutisícíhotřetího). Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: (a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00 v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin; (b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím třicátéhopátého dne ode dne zveřejnění informace o přednostním právuv Obchodním věstníku, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníku PRÁVO; (d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursu jedné akcie musí činit 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 183558727/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: 115 20, IČ 00 00 13 50, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI vložka 46, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.6.2003 - 17.9.2003
Mimořádná valná hromada schvaluje dne 7.4.2000 zvýšení základního jmění společnosti Seznam cz,a.s. o částku 200 000 Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu 200 kusů znějících na majitele, číslo série 1001-1200. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1 000 Kč. Nové akcie budou vydány ve formě jedné hromadné akcie, nahrazující všech 200 kusů těchto akcií s číslem 1001-1200. Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno.Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti. Všechny nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Emisní kurs činí 375 949, 65 Kč za jednu akcii , z čehož 1 000 Kč představuje jmenovitou hodnotu jedné akcie. Lhůta k upsání nových akcií dle dohody akcionářů bez možnosti využití přednostního práva počíná běžet dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o provedném zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Seznam.cz,a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím 14 dní ode dne počátku běhu této lhůty.Místem úpisu je sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva společnosti Seznam.cz,a.s. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti dohody akcionářů dle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to na účet společnosti Seznam.cz,a.s. vedený u CITIBANK a.s., pobočka Praha, se sídlem Evropská 178,Praha 6, na účet označený jako ,,Settlement Account" v souladu s Escrow Agreement uzavřenou dne 7.4.2000 mezi společností SPRAY INTERNATIONAL (2)N.V., panem Ovo Lukačovičem,společností Seznam.cz,a.s. a peněžním ústavem CITIBANK a.s. 15.5.2000 - 14.7.2000
Akciová společnost byla založena jednorázově bez výzvy k upisování akcií, zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 2.2.2000 a rozhodnutím zakladatelů dle ust. § 172 odst. 2 obchodního zákoníku učiněným ve formě ze dne 24.2.2000. 5.4.2000 - 17.9.2003

Aktuální kontaktní údaje Seznam.cz, a.s.

Kapitál Seznam.cz, a.s.

zakladni jmění 2 604 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2017
zakladni jmění 3 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2003 - 13.12.2017
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.2000 - 21.7.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2000 - 14.7.2000

Akcie Seznam.cz, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 604 13.12.2017
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 3 720 6.4.2005 - 6.4.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 720 6.4.2005 - 13.12.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 360 19.12.2003 - 6.4.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 360 19.12.2003 - 6.4.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 21.7.2003 - 19.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 520 21.7.2003 - 19.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 14.7.2000 - 21.7.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 5.4.2000 - 14.7.2000

Sídlo Seznam.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 3294/10 , Praha 150 00 1.11.2012
Adresa Radlická 608/2 , Praha 150 00 30.10.2006 - 1.11.2012
Adresa Naskové 1189/1 , Praha 150 00 5.4.2000 - 30.10.2006

Předmět podnikání Seznam.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.8.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.8.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních 26.8.2005
poskytování telekomunikačních služeb Rozsah předmětu podnikání: - zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET 19.12.2003 - 25.7.2007
vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.12.2003 - 28.8.2008
zprostředkování internetových služeb 15.5.2000 - 28.8.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.4.2000 - 28.8.2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 5.4.2000 - 28.8.2008
reklamní a propagační činnost 5.4.2000 - 28.8.2008
marketing v oblasti nákupu a prodeje 5.4.2000 - 28.8.2008

vedení firmy Seznam.cz, a.s.

Statutární orgán Seznam.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 18.2.2019
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně nebo dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. 27.7.2016 - 18.2.2019
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 2.7.2015 - 27.7.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně. 8.7.2009 - 2.7.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 19.12.2001 - 8.7.2009
Za společnost jednají navenek vždy všichni tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis příslušný(í) člen(ové) představenstva nebo osoba, které byla společností udělena plná moc k jednání jejím jménem. 5.4.2000 - 19.12.2001
místopředseda představenstva Ondřej Procházka 13.12.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 13.11.2017
Adresa: Na Zámostí 48/2 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Kapalín 4.7.2019
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 21.6.2019
Adresa: Na Václavce 1263/5 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 4.7.2019
Vznik členství 21.6.2019
Vznik funkce 21.6.2019
Adresa: Strmý vrch 270/5 , Praha 159 00
člen představenstva Jan Dočekal 5.4.2000 - 15.5.2000
Adresa: Jana Zajíce 956 , Pardubice 530 12
člen představenstva Petr Matoušek 5.4.2000 - 4.6.2001
Adresa: Janského 2236/51 , Praha 155 00
člen představenstva David Frykman 15.5.2000 - 19.12.2001
Zánik členství 10.1.2001
Adresa: Holandská 11 , 101 00 Praha 10 Česká republika
člen představenstva Mgr. Bc. Radek Soběslavský 19.12.2001 - 29.7.2002
Vznik členství 10.10.2001
Zánik členství 13.6.2002
Adresa: Veltruská 602/16 , Praha 190 00
předseda představenstva Ivo Lukačovič 5.4.2000 - 26.8.2005
Zánik členství 16.6.2005
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen představenstva Nikola Lukačovič 4.6.2001 - 22.12.2005
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: Matěje Kopeckého 27 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva Tomáš Kapalín 29.7.2002 - 24.2.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Macháčkova 876/2 , Plzeň 318 00
člen představenstva Pavel Zima 24.2.2006 - 25.7.2007
Vznik členství 23.12.2005
Adresa: Náměstí 189 , Velké Poříčí 549 32
člen představenstva Ing. Pavel Zima 25.7.2007 - 8.7.2009
Vznik členství 23.12.2005
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
předseda představenstva Ivo Lukačovič 26.8.2005 - 6.5.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen představenstva Nikola Lukačovič 22.12.2005 - 16.12.2010
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 6.12.2010
Adresa: U kombinátu 441/1 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 8.7.2009 - 16.4.2014
Vznik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 16.4.2014 - 27.9.2014
Vznik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
předseda představenstva Ivo Lukačovič 6.5.2010 - 14.5.2015
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 13.3.2015
Vznik funkce 23.3.2010
Zánik funkce 13.3.2015
Adresa: Na Šmukýřce 931/37 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 27.9.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 21.6.2014
Zánik funkce 13.3.2015
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
člen představenstva Nikola Lukačovič 16.12.2010 - 2.7.2015
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 26.6.2015
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: U kombinátu 441/1 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ivo Lukačovič 14.5.2015 - 2.7.2015
Vznik členství 13.3.2015
Vznik funkce 13.3.2015
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Na Šmukýřce 931/37 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Pavel Zima 14.5.2015 - 2.7.2015
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 13.3.2015
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
předseda představenstva Ivo Lukačovič 2.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 13.3.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Adresa: Na Šmukýřce 931/37 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Pavel Zima 2.7.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 26.6.2015
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
člen představenstva Tomáš Kapalín 2.7.2015 - 27.7.2016
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Na Václavce 1263/5 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Pavel Zima 20.1.2016 - 27.7.2016
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 27.7.2016 - 8.12.2016
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Plk. Fr. Štičky 59 , Roblín 252 26
člen představenstva Ing. Michal Feix 27.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 30.11.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Pod javory 1285/12 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 8.12.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Strmý vrch 270/5 , Praha 159 00
člen představenstva Ing. Ondřej Procházka 29.12.2016 - 6.8.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Šmeralova 207/32 , Praha 170 00
člen představenstva Petr Král 27.7.2016 - 13.11.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 8.11.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Pospíšilova 1426/5 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ondřej Procházka 6.8.2017 - 13.12.2017
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 13.11.2017
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Na Zámostí 48/2 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ivo Lukačovič 16.7.2015 - 18.2.2019
Vznik členství 13.3.2015
Zánik členství 15.2.2019
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 15.2.2019
Adresa: Na Šmukýřce 931/37 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zima 29.12.2016 - 19.3.2019
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 19.2.2019
Adresa: Strmý vrch 270/5 , Praha 159 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kapalín 27.7.2016 - 4.7.2019
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 21.6.2019
Adresa: Na Václavce 1263/5 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Zima 19.3.2019 - 4.7.2019
Vznik členství 21.6.2014
Zánik členství 21.6.2019
Vznik funkce 19.2.2019
Zánik funkce 21.6.2019
Adresa: Strmý vrch 270/5 , Praha 159 00

Dozorčí rada Seznam.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Peter Lukačovič 14.5.2015
Vznik členství 13.3.2015
Vznik funkce 13.3.2015
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Lenka Thelma Pavlasová 14.9.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: Na Šmukýřce 931/37 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Jakub Unger 17.7.2019
Vznik členství 7.3.2019
Adresa: 36 , Krabčice 413 01
člen dozorčí rady Johan Sven Ake Ihrfelt 5.4.2000 - 5.4.2000
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5 Alva Place Notting Hill, Londýn W11
předseda dozorčí rady Petr Lukašovič 5.4.2000 - 5.4.2000
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Johan Sven Ake Ihrfelt 5.4.2000 - 29.7.2002
Zánik členství 30.6.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5 Alba Place Notting Hill, Londýn W11
člen dozorčí rady Petr Šnajdr 5.4.2000 - 18.11.2004
Zánik členství 15.7.2004
Adresa: 199 , Ptení 798 43
předseda dozorčí rady Peter Lukačovič 5.4.2000 - 26.8.2005
Zánik členství 16.6.2005
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Pavel Zima 18.11.2004 - 24.2.2006
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: Náměstí 189 , Velké Poříčí 549 32
člen dozorčí rady Václav Horejš 18.5.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 31.7.2006
Adresa: 150 , Strašín 342 01
člen dozorčí rady Štěpán Škrob 29.7.2002 - 25.7.2007
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Konstantinova 1470/2 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Peter Lukačovič 26.8.2005 - 6.5.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Vlastimil Pečínka 30.10.2006 - 5.8.2011
Vznik členství 31.8.2006
Adresa: Lipová 899 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen dozorčí rady Štěpán Škrob 25.7.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Konstantinova 1470/2 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Peter Lukačovič 6.5.2010 - 6.6.2014
Vznik členství 23.3.2010
Vznik funkce 23.3.2010
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Peter Lukačovič 6.6.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 13.3.2015
Vznik funkce 23.3.2010
Zánik funkce 13.3.2015
Adresa: Kopeckého 1983/27 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Vlastimil Pečínka 5.8.2011 - 27.7.2016
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 30.6.2016
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Mateřídoušková 237/5 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Linda Lukačovičová 17.4.2013 - 27.7.2016
Vznik členství 23.1.2013
Adresa: Starostrašnická 72/60 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Linda Lukačovičová 27.7.2016 - 12.3.2017
Vznik členství 23.1.2013
Adresa: Barrandovská 472/52 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Štěpán Škrob 2.10.2012 - 29.6.2017
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 29.6.2017
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Západní 242 , Čestlice 251 01
člen dozorčí rady Michal Heisig 17.4.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 13.3.2013
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Smetanova 275/16 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Martin Fuks 29.6.2017 - 13.11.2017
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 8.11.2017
Adresa: Mutěnická 1521/8 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Lenka Pavlasová 17.4.2013 - 19.1.2018
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 23.1.2018
Adresa: Neumannova 1451/1 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Linda Lukačovičová 12.3.2017 - 19.1.2018
Vznik členství 23.1.2013
Zánik členství 23.1.2018
Adresa: Na Zatlance 1908/4 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Lenka Thelma Pavlasová 19.1.2018 - 14.9.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: Neumannova 1451/1 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Mgr. Vlastimil Pečínka 27.7.2016 - 18.2.2019
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 15.2.2019
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 15.2.2019
Adresa: Mateřídoušková 237/5 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Štěpán Škrob 29.6.2017 - 18.2.2019
Vznik členství 30.6.2017
Zánik členství 15.2.2019
Zánik funkce 15.2.2019
Adresa: Západní 242 , Čestlice 251 01
člen dozorčí rady Jakub Unger 13.11.2017 - 18.2.2019
Vznik členství 8.11.2017
Zánik členství 15.2.2019
Zánik funkce 15.2.2019
Adresa: Jateční 1224/27 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Linda Lukačovičová 19.1.2018 - 18.2.2019
Vznik členství 23.1.2018
Zánik členství 15.2.2019
Zánik funkce 15.2.2019
Adresa: Na Zatlance 1908/4 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Jakub Unger 19.3.2019 - 17.7.2019
Vznik členství 7.3.2019
Adresa: Jateční 1224/27 , Praha 170 00

Prokura Seznam.cz, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michal Feix 28.12.2011 - 2.7.2015
Adresa: Pod javory 1285/12 , Praha 148 00

Sbírka Listin Seznam.cz, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6493/SL 89 notářský zápis [NZ 168/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.2015 24.9.2015 29.9.2015 75
B 6493/SL 88 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 1.7.2015 7.7.2015 9
B 6493/SL 87 notářský zápis [305/2015] Městský soud v Praze 26.6.2015 1.7.2015 7.7.2015 75
B 6493/SL 86 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 26.6.2015 1.7.2015 7.7.2015 4
B 6493/SL 84 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 13.3.2015 15.4.2015 20.5.2015 5
B 6493/SL 83 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.3.2015 15.4.2015 20.5.2015 4
B 6493/SL 81 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 20.6.2014 16.7.2014 1.10.2014 4
B 6493/SL 80 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2014 16.7.2014 1.10.2014 9
B 6493/SL 79 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.9.2013 30.9.2013 34
B 6493/SL 78 ostatní, zpráva auditora k 1.1.2013 zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2013 10.7.2013 11.7.2013 19
B 6493/SL 77 notářský zápis NZ 171/2013- projekt fúze Městský soud v Praze 28.6.2013 10.7.2013 11.7.2013 16
B 6493/SL 75 notářský zápis  NZ 171/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 28.6.2013 28.6.2013 1.7.2013 16
B 6493/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2013 28.3.2013 23.4.2013 11
B 6493/SL 73 notářský zápis NZ 14/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 28.3.2013 23.4.2013 70
B 6493/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.4.2013 10.4.2013 5
B 6493/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.4.2013 10.4.2013 5
B 6493/SL 70 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2013 10.4.2013 5
B 6493/SL 69 notářský zápis  NZ 141/2013 Městský soud v Praze 15.8.2012 10.10.2012 17.1.2013 33
B 6493/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2012 10.10.2012 17.1.2013 12
B 6493/SL 67 notářský zápis NZ 223/11- projekt fúze Městský soud v Praze 10.8.2011 16.12.2011 81
B 6493/SL 66 notářský zápis NZ 468/11 Městský soud v Praze 19.8.2011 5.9.2011 6.10.2011 35
B 6493/SL 65 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 20.6.2011 22.6.2011 22.6.2011 14
B 6493/SL 64 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 20.6.2011 21.6.2011 21.6.2011 14
B 6493/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.11.2010 24.1.2011 2
B 6493/SL 62 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 6.12.2010 24.1.2011 10
B 6493/SL 61 ostatní -prohl.představenstva Městský soud v Praze 31.8.2010 7.10.2010 1
B 6493/SL 60 notářský zápis -NZ256/10-fúze Městský soud v Praze 5.8.2010 7.10.2010 43
B 6493/SL 59 notářský zápis -NZ257/10-fúze+ÚZr.09+zah.roz. Městský soud v Praze 5.8.2010 7.10.2010 72
B 6493/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2010 30.6.2010 2.7.2010 10
B 6493/SL 57 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 18.6.2010 28.6.2010 29.6.2010 11
B 6493/SL 56 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.3.2010 20.5.2010 2
B 6493/SL 55 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 23.3.2010 20.5.2010 2
B 6493/SL 54 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.3.2010 27
B 6493/SL 53 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.3.2010 28
B 6493/SL 52 ostatní -zápis z jed. představ. Městský soud v Praze 30.6.2009 27.7.2009 1
B 6493/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2009 27.7.2009 10
B 6493/SL 50 notářský zápis NZ 315/2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 27.7.2009 42
B 6493/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 5.11.2008 10
B 6493/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ333/08 Městský soud v Praze 26.6.2008 5.11.2008 57
B 6493/SL 47 notářský zápis NZ 153/2007 Městský soud v Praze 28.6.2007 18.9.2007 8
B 6493/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 18.9.2007 10
B 6493/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.9.2007 19
B 6493/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.9.2007 21
B 6493/SL 43 ostatní -odstoupení/V.Horejš/ Městský soud v Praze 31.7.2006 4.1.2007 0
B 6493/SL 42 ostatní -zápis volební komise Městský soud v Praze 31.8.2006 4.1.2007 0
B 6493/SL 41 notářský zápis -NZ354/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 4.1.2007 0
B 6493/SL 40 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 5.4.2006 12.9.2006 0
B 6493/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 5.4.2006 12.9.2006 0
B 6493/SL 38 ostatní -záp.voleb.komise o výsled.vol Městský soud v Praze 15.2.2006 12.9.2006 0
B 6493/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.3.2006 8.3.2006 42
B 6493/SL 36 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 17.1.2006 3.3.2006 0
B 6493/SL 35 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.12.2005 3.3.2006 0
B 6493/SL 34 ostatní -zápis z jed.mimoř.VH+prohláš. Městský soud v Praze 22.12.2005 3.3.2006 0
B 6493/SL 32 notářský zápis -NZ569/05 Městský soud v Praze 8.12.2005 13.1.2006 0
B 6493/SL 31 ostatní záp. ze zased. předst. +DR Městský soud v Praze 16.6.2005 21.9.2005 0
B 6493/SL 30 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 15.6.2005 21.9.2005 0
B 6493/SL 29 notářský zápis NZ 278/2005 Městský soud v Praze 15.6.2005 21.9.2005 0
B 6493/SL 28 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 21.9.2005 0
B 6493/SL 27 notářský zápis NZ 123/2005 mimoř.VH Městský soud v Praze 11.3.2005 30.3.2005 6.4.2005 0
B 6493/SL 26 ostatní -zápis o výsledcích voleb Městský soud v Praze 18.6.2004 29.10.2004 0
B 6493/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích+př. Městský soud v Praze 31.12.2003 29.10.2004 24
B 6493/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.7.2004 29.10.2004 9
B 6493/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 25.11.2003 21
B 6493/SL 21 notářský zápis -NZ260/2003 Městský soud v Praze 27.10.2003 25.11.2003 0
B 6493/SL 20 stanovy společnosti +zápis předst. Městský soud v Praze 28.7.2003 3.9.2003 0
B 6493/SL 19 notářský zápis NZ168/2003 Městský soud v Praze 15.4.2003 9.6.2003 0
B 6493/SL 18 výroční zpráva za rok 2001 2x Městský soud v Praze 20.3.2003 24.4.2003 19
B 6493/SL 17 ostatní -zpr.o vztazích Městský soud v Praze 28.6.2002 31.7.2002 1
B 6493/SL 16 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.7.2002 31.7.2002 0
B 6493/SL 15 ostatní -zápis mimořádné VH-přílohy Městský soud v Praze 30.7.2001 31.7.2002 0
B 6493/SL 14 ostatní -oznám.rezignace/p.Soběslavský Městský soud v Praze 12.6.2002 31.7.2002 0
B 6493/SL 13 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 13.6.2002 31.7.2002 0
B 6493/SL 12 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2002 31.7.2002 0
B 6493/SL 11 ostatní zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 28.6.2002 31.7.2002 0
B 6493/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.10.2001 16.4.2002 0
B 6493/SL 8 ostatní - zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 10.1.2001 20.12.2001 0
B 6493/SL 7 notářský zápis NZ 557/2001 Městský soud v Praze 10.10.2001 20.12.2001 0
B 6493/SL 6 stanovy společnosti  4x Městský soud v Praze 10.10.2001 20.12.2001 0
B 6493/SL 10 účetní závěrka  za r.2000 + přílohy Městský soud v Praze 20.12.2001 54
B 6493/SL 5 ostatní -jmenování do funkce/Braunmühl Městský soud v Praze 8.1.2001 27.4.2001 0
B 6493/SL 4 ostatní rezignace na funkci/p.Matoušek Městský soud v Praze 27.10.2000 27.4.2001 0
B 6493/SL 3 notářský zápis NZ 202/2000 Městský soud v Praze 18.5.2000 25.9.2000 0
B 6493/SL 2 notářský zápis NZ 143/2000 Městský soud v Praze 7.4.2000 15.5.2000 0
B 6493/SL 1 notářský zápis NZ 72/2000 Městský soud v Praze 24.2.2000 5.4.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Seznam.cz, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26168685
Jméno Seznam.cz, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 5.4.2000
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 2

Sídlo Seznam.cz, a.s.

Živnosti a provozovny Seznam.cz, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Radlická 608/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1010618504
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 159/21, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1002217733
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Ruská 87/11, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1002217750
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Tečovská 1052, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1002217768
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Střední novosadská 767/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1002217652
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Wonkova 385/28, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1002217725
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Rumunská 655/9, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1005030642
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.2.2012
Provozovna č. 8
Provozovna Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009846493
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.8.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Londýnské náměstí 856/2, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002218047
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 12.3.2003
Provozovna č. 10
Provozovna Jankovcova 1566/2, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1011963663
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 11
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 1931/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012259871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2007

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 marketing v oblasti nákupu a prodeje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zprostředkování internetových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2003
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Seznam.cz, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Procházka
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kapalín
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Zima

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Seznam.cz, a.s.

IČO: 26168685
Firma: Seznam.cz, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.4.2000

Sídlo Seznam.cz, a.s.

Sídlo: Radlická 3294/10, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
tracking image