Hlavní navigace

FIRMA Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec IČO: 00029220

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec (00029220) je Družstvo. Sídlí na adrese Vilová 333/2, 46010 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1954 a je stále aktivní. Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 27. 8. 1954
Spisová značka: DrXXVIII 202
IČO (identifikační číslo osoby): 00029220
Jméno: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu
Právní forma: Družstvo 27.8.1954
Zapsána dne: 27.8.1954
Usnesením členské schůze ze dne 31.5.1994 byly scvháleny nové stanovy, které zrušily stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 28.5.1993. 20.11.1997 - 21.11.2001
Usnesením výroční členské schůze ze dne 25.4.1997 byly změněny a doplněny stanovy přijaté usnesením členské schůze 31.5.1994. 20.11.1997 - 21.11.2001
Členskou schůzí družstva konanou dne 28. května 1993 byly schváleny nové stanovy družstva. 30.9.1993 - 21.11.2001
Způsob jednání jménem družstva: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, a to v následujícím pořadí: a) předseda a místopředseda b) předseda a další člen představenstva (při nepřítomnosti místopředsedy) c) první místopředseda a druhý místopředseda (při nepřítomnosti předsedy a zvolení druhého místopředsedy) d) první místopředseda nebo druhý místopředseda a další člen představenstva 15.12.1992 - 30.9.1993
e) dva členové představenstva (při nepřítomnosti předsedy i místopředsedy). Členové představenstva podepisují v pořadí stanoveném představenstvem. 15.12.1992 - 30.9.1993
Členská schůze družstva, konaná dne 27.10.1992 schválila podle § 11 zák. č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech, a podle § 765 odst. 2 zák.513/1991 Sb., nové stanovy družstva přizpůsobené Obchodnímu zákoníku. 15.12.1992 - 20.9.2011
Výše částky převedená do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb.: 30 552 060,90 Kčs. 15.12.1992 - 11.4.2014
Podle čl. l9 stanov ods. l se zapisuje : Člen je povinnen při vzniku členského poměru zaplatit minimální členský podíl ve výši l OOO,- Kčs. 3.9.1991 - 15.12.1992
Podle čl. 2l stanov se zapisuje nově uhrazovací povinnost : l. Člen je povinnen přispět k úhradě ztráty družstvy, vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodků při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost se týká ztrát a schodků vzniklých za dobu trvání členského poměru. 2. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se násobku celého členského podílu. Při skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnost omezena polovinou uhrazovací povinnosti člena. Uhrazovací povinnost je součástí sjednaných členských podmínek. Uhrazovací povinnost předsedy družstva je l5-ti násobek celého členského podílu, 3.9.1991 - 15.12.1992
uhrazovací povinnost členů představenstva družstva, náměstků (manažerů) a vedoucích provozů, příp. provozoven je lO-ti násobek celého členského podílu, uhrazovací povinnost ved.oddělení, mistrů a dalších pracovníků s přímým řízením je 5-ti násobek celého členského podílu a uhrazovací povinnost všech ostatních členů družstva je dvojnásobek celého členského podílu. 3. Částky jimiž členové přispěli k úhradě ztráty družstva, mohou být na základě usnesení členské schůze zcela nebo částečně vráceny v průběhu příštích tří let od splnění uhrazovací povinnosti, nebo při likvidaci družstva, je-li vykázán likvidační přebytek. 3.9.1991 - 15.12.1992
Podle čl. 35 a 36 stanov se zapisuje nově způsob zastupování a podpisování: l. Předstvenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. 2. V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Představenstvo může zmocnit předsedu družstva k udílení plné moci pro další členy družstva v případě podepisování písemností, souvisejících s příslušnou agendou družstva. V případě peněžitého plnění je možné 3.9.1991 - 15.12.1992
tuto plnou moc udělit do výše částky 5O OOO,- Kčs. 3. V době nepřítomnosti předsedy družstva jej zastupuje místopředseda případně jiný člen představenstva, pověřený k tomu usnesením představenstva není-li přítomen ani místopředseda. 3.9.1991 - 15.12.1992
O ručení rozhoduje valná hromada, nejvýše částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 9.6.1956 - 3.9.1991
Údaje o družstvu : Družstvo zakládá se na společenství smlouvě (stanovách) ze dne 3.ledna l954. 27.8.1954
Zastupování : Družstvo zastupuje předseda výboru nebo jeho zástupce a jeden člen výboru. Podpisování : Listiny závažného obsahu vydáváné jménem družstva podepisuje vždy předseda výboru nebo jeho zástupce a další člen výboru. 27.8.1954 - 3.9.1991
Členský podíl činí 5OO,- Kčs a je splatný najednou nebo ve splátkách do jednoho roku od doby přijetí za člena. 27.8.1954 - 3.9.1991

Aktuální kontaktní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Platnost údajů od - do
Adresa: Vilová 333/2, Liberec 46010, Česká republika 9.9.2013
Adresa: Vilová 333/8, Liberec 46010, Česká republika 17.1.2013 - 9.9.2013
Adresa: Vilová 333/2 , Liberec 10 46171, Česká republika 3.9.1991 - 17.1.2013
Adresa: , Liberec , Česká republika 27.8.1954 - 3.9.1991

Předmět podnikání Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.8.2010
- výroba kosmetických přípravků - výroba v oboru chemickém (kromě výrobků vyhrazených v příl. č.1-3 zák. č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání) 21.11.2001 - 4.8.2010
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.11.2001 - 4.8.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, neb zepečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 21.11.2001 - 4.8.2010
pronájem bytových a nebytových prostor 20.11.1997
prodej drogistického zboží 20.11.1997 - 4.8.2010
- výroba kosmetických přípravků - výroba v oboru chemickém (kromě výrobků vyhrazených v příl. č.1-3 zák. č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání) - výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvlášť nebezpečných - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání) 15.12.1992 - 21.11.2001
- výroba v oboru chemickém, zejména : chemické výrobky tzv. lehké chemie, čistítí, leštící a mycí přípravky pro domácnost, mydlářské a syntetické, prací a namáčecí prostředky, výrobky kosmetického charakteru, insekticidní a repelentní přípravky, desodoranty, výrobky v aerosolovém balení, chemodrogistické výrobky, přípravky pro ošetřování a údržbu automobilů, pomocné přípravky pro průmysl a zemědělství, výroba technických obalů z plastických hmot, 3.9.1991 - 15.12.1992
- poskytování služeb v oborech : služby prádelen a mandloven, čistíren a barvíren, opravy oděvů 3.9.1991 - 15.12.1992
- maloobchodní prodej vlastních výrobků a cizích výrobků podobného charakteru, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 3.9.1991 - 15.12.1992
Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění může družstvo vykonávat až po získání příslušného oprávnění. 3.9.1991 - 15.12.1992
- výroba v oboru chemickém zejména : chemické výrobky tzv. lehké chemie, čistící, leštící a mycí přípravky pro domácnost, mydlářské a synthetické, prací a namáčecí prostředky, výrobky kosmetického charatkeru, insekticidní a repelentní přípravky, desodoranty, výrobky v aerosolovém balení, chemodrogistické výrobky, přípravky pro ošetřování a údržbu automobilů, pomocné přípravky pro průmysl a zemědělství, výroba technických obalů z plastických hmot - poskytování služeb v oborech: služby prádelen a mandloven, čistíren a barvíren, opravy oděvů 7.2.1978 - 3.9.1991
- maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej vlastních výrobků souvisejících s poskytovanými službami 7.2.1978 - 3.9.1991

Vedení firmy Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Statutární orgán Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

člen představenstva Pavel Svinka
Ve funkci od 13.10.2018
Adresa Hodkovická 26, 46312 Liberec
člen představenstva Jiří Balatka
Ve funkci od 13.10.2018
Adresa Lužická 1262/36, 46001 Liberec
člen představenstva Jaroslav Dörner
Ve funkci od 13.10.2018
Adresa Otavská 2129, 40747 Varnsdorf
člen představenstva Radmila Macajová
Ve funkci od 13.10.2018
Adresa Bezová 281/13, 46001 Liberec
člen představenstva Jitka Havrdová
Ve funkci od 13.10.2018
Adresa Nezvalova 663/16, 46015 Liberec
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 1.11.2018
Adresa 8. března 105/16, 46005 Liberec
předseda představenstva RNDr. Roman Roman Hrnčíř CSc.
Ve funkci od 11.11.2020
Adresa 129, 51263 Radostná pod Kozákovem
předseda představenstva RNDr. Roman Roman Hrnčíř CSc.
Ve funkci od 13.10.2018 do 11.11.2020
Adresa Dobiášova 860/14, 46006 Liberec
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 13.10.2018 do 1.11.2018
Adresa Polní 353/21, 46001 Liberec
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 13.10.2018 do 1.11.2018
Adresa Polní 353/21, 46001 Liberec
člen představenstva Pavel Svinka
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Hodkovická 26, 46312 Liberec
člen představenstva Jaroslav Dörner
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Otavská 2129, 40747 Varnsdorf
člen představenstva Radmila Macajová
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Bezová 281/13, 46001 Liberec
člen představenstva Jitka Havrdová
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Nezvalova 663/16, 46015 Liberec
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Polní 353/21, 46001 Liberec
předseda představenstva Roman Hrnčíř
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Dobiášova 860/14, 46006 Liberec
člen představenstva Josef Plechatý
Ve funkci od 9.9.2013 do 13.10.2018
Adresa Jáchymovská 277/14, 46010 Liberec
člen představenstva Jitka Havrdová
Ve funkci od 10.2.2009 do 9.9.2013
Adresa Nezvalova 663, 46015 Liberec 15
předseda představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc.
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Dobiášova 860/14, 46006 Liberec 6
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Polní 353/21, 46001 Liberec 12
člen představenstva Jaroslav Dörner
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Otavská 2129, 40747 Varnsdorf IV.
člen představenstva Radmila Macajová
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Bezová 281, 46012 Liberec 13
člen představenstva Josef Plechatý
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Švermova 31/39, 46010 Liberec 10
člen představenstva Pavel Svinka
Ve funkci od 4.8.2010 do 9.9.2013
Adresa Hodkovická 26, 46312 Liberec 23
člen představenstva Jaroslav Dörner
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Otavská 2129, Varnsdorf IV.
předseda představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc.
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Dobiášova 860/14, Liberec 6
člen představenstva Radmila Macajová
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Bezova 281, Liberec 13
místopředseda představenstva Roman Oberer
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Lipová 659, Chrastava
člen představenstva Josef Plechatý
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Švermova 31/39, Liberec
člen představenstva Pavel Svinka
Ve funkci od 5.11.2003 do 4.8.2010
Adresa Hodkovická 26, Liberec 23
člen představenstva Hanička Hrdinová
Ve funkci od 5.11.2003 do 10.2.2009
Adresa Na pískovně 659/28, Liberec 14
Předsedkyně představenstva Edita Šimáčková
Ve funkci od 24.4.1995 do 5.11.2003
Adresa Franklinova 729 , Liberec 15
Člen přestavenstva Pavel Šafrán
Ve funkci od 24.4.1995 do 5.11.2003
Adresa Vilová 6 , Liberec 10
Místopředseda představenstva Jaroslav Svárovský
Ve funkci od 16.11.1998 do 5.11.2003
Adresa K.Světlé 296/26, Liberec 7
Člen představenstva Jaroslav Dörner
Ve funkci od 16.11.1998 do 5.11.2003
Adresa Nitranská 2129, Varnsdorf 4
Člen představenstva Romana Gajdošová
Ve funkci od 16.11.1998 do 5.11.2003
Adresa Stará 46, Liberec I.
Člen představenstva Pavel Svinka
Ve funkci od 16.11.1998 do 5.11.2003
Adresa Hodkovická 26, Liberec 23
Člen představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc.
Ve funkci od 16.11.1998 do 5.11.2003
Adresa Dobiášova 860/14, Liberec 6
Místopředseda představenstva Bohumila Hábová
Ve funkci od 24.4.1995 do 16.11.1998
Adresa Vrchlického 13/3, Rumburk
Člen představenstva Jaroslav Svárovský
Ve funkci od 20.11.1997 do 16.11.1998
Adresa K. Světlé 296/26, Liberec 7
Člen představenstva Zdeněk Žižka
Ve funkci od 22.7.1993 do 16.11.1998
Adresa Sosnová 471/12 , Liberec 15
Člen představenstva Jaroslav Svárovský
Ve funkci od 30.9.1993 do 20.11.1997
Adresa Vnitřní 1416 , Liberec 30
Člen představenstva Tomáš Hácha
Ve funkci od 30.9.1993 do 24.4.1995
Adresa Revoluční 123/17 , Liberec 4
Člen představenstva Bohumil Havlíček
Ve funkci od 30.9.1993 do 24.4.1995
Adresa Beerova 1217/27 , Liberec 1
Místopředseda představenstva Edita Šimáčková
Ve funkci od 30.9.1993 do 24.4.1995
Adresa Franklinova 729 , Liberec 15
Předseda představenstva Ing. Leoš Kružík
Ve funkci od 30.9.1993 do 24.4.1995
Adresa Rychtářská 616/9 , Liberec 14
Člen představenstva Bohumila Habová
Ve funkci od 3.9.1991 do 24.4.1995
Adresa Vrchlického l3/3, Rumburk
Člen představenstva Ing. Leoš Kružík
Ve funkci od 22.7.1993 do 30.9.1993
Adresa Rychtářská 616/9 , Liberec 14
2. místopředseda Alena Tillerová
Ve funkci od 22.7.1993 do 30.9.1993
Adresa Londýnská 508 , Liberec 11
1. místopředseda Bohumil Havlíček
Ve funkci od 22.7.1993 do 30.9.1993
Adresa Beerova 1217/27 , Liberec 1
2.místopředseda Bohumil Havlíček
Ve funkci od 18.5.1990 do 22.7.1993
Adresa Beerova l2l7/27 , Liberec l
l. místopředseda RNDr. Jiří Novák
Ve funkci od 18.5.1990 do 22.7.1993
Adresa Jáchymovská 281 , Liberec lO
Předseda Ing. Zdeněk Voda
Ve funkci od 18.5.1990 do 22.7.1993
Adresa Žitná 827 , Liberec 6
Člen představenstva Ladislav Holata
Ve funkci od 3.9.1991 do 22.7.1993
Adresa Jáchymovská 234 , Liberec lO
Člen představenstva Jaroslav Krejčíř
Ve funkci od 3.9.1991 do 22.7.1993
Adresa Sosnová 474 , Liberec l5
Člen Jaroslav Svárovský
Ve funkci od 7.5.1987 do 3.9.1991
Adresa Ostravská 675, Liberec
Člen Hanička Hrdinová
Ve funkci od 17.4.1989 do 3.9.1991
Adresa Na pískovně 659/28 , Liberec l4
Člen Jaroslav Třešňák
Ve funkci od 18.5.1990 do 3.9.1991
Adresa Letná l47/2l , Liberec l2
Člen Ivan Kašuba
Ve funkci od 18.5.1990 do 3.9.1991
Adresa Brožíkova 364/2 , Liberec l5
Člen Václav Rejnart
Ve funkci od 18.5.1990 do 3.9.1991
Adresa Dvořákova lO/623 , Liberec l
Člen Petr Rybář
Ve funkci od 18.5.1990 do 3.9.1991
Adresa Dobiášova 690/40 , Liberec 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

IČO (identifikační číslo): 00029220
Jméno: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 3. 1982
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Sídlo: Vilová 333/2, Liberec 46010

Živnosti Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 9. 1992

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 9. 1992

Statutární orgán Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Člen statutárního orgánu: Roman Oberer
Člen statutárního orgánu: Jitka Havrdová
Člen statutárního orgánu: Radmila Macajová
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Dörner
Člen statutárního orgánu: Pavel Svinka
Člen statutárního orgánu: Jiří Balatka
Člen statutárního orgánu: RNDr. Roman Hrnčíř

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

IČO: 00029220
Firma: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 3. 1982

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Sídlo: Vilová 333/2, Liberec 46010

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Demolice a příprava staveniště
Kompletační a dokončovací práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí