Firma Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec IČO 00029220


Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec (00029220) je Družstvo. Sídlí na adrese Vilová 333, 460 10 Liberec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1954 a je stále aktivní. Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec má celkem pět provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na Justice.cz
Detailní informace o Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na rzp.cz
Detailní informace o Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na portal.gov.cz

Výpis dat pro Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 202
IČO (identifikační číslo osoby) 00029220
Jméno Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.8.1954
Usnesením členské schůze ze dne 31.5.1994 byly scvháleny novéstanovy, které zrušily stanovy přijaté usnesením členské schůzedne 28.5.1993. 20.11.1997 - 21.11.2001
Usnesením výroční členské schůze ze dne 25.4.1997 byly změněny adoplněny stanovy přijaté usnesením členské schůze 31.5.1994. 20.11.1997 - 21.11.2001
Členskou schůzí družstva konanou dne 28. května 1993 bylyschváleny nové stanovy družstva. 30.9.1993 - 21.11.2001
Výše částky převedená do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2zák.č. 42/1992 Sb.: 30552060,90 Kčs. 15.12.1992 - 11.4.2014
Členská schůze družstva, konaná dne 27.10.1992 schválila podle §11 zák. č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádánímajetkových vztahů v družstvech, a podle § 765 odst. 2zák.513/1991 Sb., nové stanovy družstva přizpůsobené Obchodnímuzákoníku. 15.12.1992 - 20.9.2011
Způsob jednání jménem družstva:Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda.Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsánapísemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členůpředstavenstva, a to v následujícím pořadí:a) předseda a místopředsedab) předseda a další člen představenstva (při nepřítomnostimístopředsedy) c) první místopředseda a druhý místopředseda (přinepřítomnosti předsedy a zvolení druhého místopředsedy)d) první místopředseda nebo druhý místopředseda a další členpředstavenstva 15.12.1992 - 30.9.1993
e) dva členové představenstva (při nepřítomnosti předsedy imístopředsedy).Členové představenstva podepisují v pořadí stanovenémpředstavenstvem. 15.12.1992 - 30.9.1993
Podle čl. l9 stanov ods. l se zapisuje :Člen je povinnen při vzniku členského poměru zaplatit minimálníčlenský podíl ve výši lOOO,-Kčs. 3.9.1991 - 15.12.1992
Podle čl. 2l stanov se zapisuje nově uhrazovací povinnost :l. Člen je povinnen přispět k úhradě ztráty družstvy, vykázané vročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodků při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost setýká ztrát a schodků vzniklých za dobu trvání členského poměru.2. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se násobkucelého členského podílu. Při skončení členství úmrtím člena jeuhrazovací povinnost omezena polovinou uhrazovací povinnostičlena. Uhrazovací povinnost je součástí sjednaných členskýchpodmínek. Uhrazovací povinnost předsedy družstva je l5-ti násobekcelého členského podílu, 3.9.1991 - 15.12.1992
uhrazovací povinnost členů představenstva družstva, náměstků(manažerů) a vedoucích provozů, příp. provozoven je lO-ti násobekcelého členského podílu, uhrazovací povinnost ved.oddělení,mistrů a dalších pracovníků s přímým řízením je 5-ti násobekcelého členského podílu a uhrazovací povinnost všech ostatníchčlenů družstva je dvojnásobek celého členského podílu.3. Částky jimiž členové přispěli k úhradě ztráty družstva, mohoubýt na základě usnesení členské schůze zcela nebo částečněvráceny v průběhu příštích tří let od splnění uhrazovacípovinnosti, nebo při likvidaci družstva, je-li vykázán likvidačnípřebytek. 3.9.1991 - 15.12.1992
Podle čl. 35 a 36 stanov se zapisuje nově způsob zastupování apodpisování:l. Předstvenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Jeoprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech.2. V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu aprávní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu,podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nichžjeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředsedadružstva.Představenstvo může zmocnit předsedu družstva k udílení plné mocipro další členy družstva v případě podepisování písemností,souvisejících s příslušnou agendou družstva. V případě peněžitéhoplnění je možné 3.9.1991 - 15.12.1992
tuto plnou moc udělit do výše částky 5OOOO,-Kčs.3. V době nepřítomnosti předsedy družstva jej zastupujemístopředseda případně jiný člen představenstva, pověřený k tomuusnesením představenstva není-li přítomen ani místopředseda. 3.9.1991 - 15.12.1992
O ručení rozhoduje valná hromada, nejvýše částkou rovnající sedvojnásobku členského podílu. 9.6.1956 - 3.9.1991
Údaje o družstvu :Družstvo zakládá se na společenství smlouvě (stanovách) ze dne3.ledna l954. 27.8.1954
Zastupování :Družstvo zastupuje předseda výboru nebo jeho zástupce a jedenčlen výboru.Podpisování :Listiny závažného obsahu vydáváné jménem družstva podepisuje vždypředseda výboru nebo jeho zástupce a další člen výboru. 27.8.1954 - 3.9.1991
Členský podíl činí 5OO,-Kčs a je splatný najednou nebo vesplátkách do jednoho roku od doby přijetí za člena. 27.8.1954 - 3.9.1991

Aktuální kontaktní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Kapitál Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.1997

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Platnost údajů od - do
Adresa Vilová 333 , 460 10 Liberec Česká republika
Vilová 333/2, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
9.9.2013
Adresa Vilová 333 , 460 10 Liberec Česká republika
Vilová 333/8, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
17.1.2013 - 9.9.2013
Adresa Vilová 333 , 461 71 Liberec 10 Česká republika
Liberec 10, Vilová 333/2, PSČ 46171
3.9.1991 - 17.1.2013
Adresa Liberec Česká republika
Liberec
27.8.1954 - 3.9.1991

Předmět podnikání Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2010
výroba nebezpečných chemických látek anebezpečných chemických přípravků aprodej chemických látek achemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické atoxické 4.8.2010
- výroba kosmetických přípravků- výroba v oboru chemickém (kromě výrobků vyhrazených v příl.č.1-3 zák. č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání)- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromězboží vyhr. v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. o živnostenskémpodnikání) 21.11.2001 - 4.8.2010
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.11.2001 - 4.8.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysocehořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní,toxické pro reprodukci, neb zepečné pro životní prostředí aprodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako vysoce toxické a toxické 21.11.2001 - 4.8.2010
pronájem bytových a nebytových prostor 20.11.1997
prodej drogistického zboží 20.11.1997 - 4.8.2010
- výroba kosmetických přípravků- výroba v oboru chemickém (kromě výrobků vyhrazených v příl.č.1-3 zák. č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání)- výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvlášťnebezpečných- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromězboží vyhr. v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. o živnostenskémpodnikání) 15.12.1992 - 21.11.2001
- výroba v oboru chemickém, zejména : chemické výrobky tzv. lehkéchemie, čistítí, leštící a mycí přípravky pro domácnost,mydlářské a syntetické, prací a namáčecí prostředky, výrobkykosmetického charakteru, insekticidní a repelentní přípravky,desodoranty, výrobky v aerosolovém balení, chemodrogistickévýrobky, přípravky pro ošetřování a údržbu automobilů, pomocnépřípravky pro průmysl a zemědělství, výroba technických obalů zplastických hmot, 3.9.1991 - 15.12.1992
- poskytování služeb v oborech :služby prádelen a mandloven, čistíren a barvíren, opravy oděvů 3.9.1991 - 15.12.1992
- maloobchodní prodej vlastních výrobků a cizích výrobkůpodobného charakteru, doplňkový prodej výrobků souvisejících sposkytovanými službami 3.9.1991 - 15.12.1992
Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění může družstvovykonávat až po získání příslušného oprávnění. 3.9.1991 - 15.12.1992
- výroba v oboru chemickém zejména :chemické výrobky tzv. lehké chemie, čistící, leštící a mycípřípravky pro domácnost, mydlářské a synthetické, prací anamáčecí prostředky, výrobky kosmetického charatkeru,insekticidní a repelentní přípravky, desodoranty, výrobky vaerosolovém balení, chemodrogistické výrobky, přípravky proošetřování a údržbu automobilů, pomocné přípravky pro průmysl azemědělství, výroba technických obalů z plastických hmot- poskytování služeb v oborech:služby prádelen a mandloven, čistíren a barvíren, opravy oděvů 7.2.1978 - 3.9.1991
- maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodejvlastních výrobků souvisejících s poskytovanými službami 7.2.1978 - 3.9.1991

vedení firmy Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Statutární orgán Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Roman Hrnčíř 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Vznik funkce 10.6.2013
Adresa: Dobiášova 860 , 460 06 Liberec Česká republika
Dobiášova 860/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
místopředseda představenstva Roman Oberer 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Vznik funkce 10.6.2013
Adresa: Polní 353 , 460 01 Liberec Česká republika
Polní 353/21, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
člen představenstva Jitka Havrdová 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Nezvalova 663 , 460 15 Liberec Česká republika
Nezvalova 663/16, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
člen představenstva Radmila Macajová 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Bezová 281 , 460 01 Liberec Česká republika
Bezová 281/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
člen představenstva Jaroslav Dörner 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Otavská 2129 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Otavská 2129, 407 47 Varnsdorf
člen představenstva Josef Plechatý 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Jáchymovská 277 , 460 10 Liberec Česká republika
Jáchymovská 277/14, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
člen představenstva Pavel Svinka 9.9.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Hodkovická 26 , 463 12 Liberec Česká republika
Hodkovická 26, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec
Člen Jaroslav Svárovský 7.5.1987 - 3.9.1991
Adresa: Ostravská 675 , Liberec Česká republika
Liberec, Ostravská 675
Člen Hanička Hrdinová 17.4.1989 - 3.9.1991
Adresa: Na pískovně 659 , Liberec l4 Česká republika
Liberec l4, Na pískovně 659/28
Člen Petr Rybář 18.5.1990 - 3.9.1991
Adresa: Dobiášova 690 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dobiášova 690/40
Člen Václav Rejnart 18.5.1990 - 3.9.1991
Adresa: Dvořákova lO 0 , Liberec l Česká republika
Liberec l, Dvořákova lO/623
Člen Ivan Kašuba 18.5.1990 - 3.9.1991
Adresa: Brožíkova 364 , Liberec l5 Česká republika
Liberec l5, Brožíkova 364/2
Člen Jaroslav Třešňák 18.5.1990 - 3.9.1991
Adresa: Letná l47 0 , Liberec l2 Česká republika
Liberec l2, Letná l47/2l
Předseda Ing. Zdeněk Voda 18.5.1990 - 22.7.1993
Adresa: Žitná 827 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Žitná 827
l. místopředseda RNDr. Jiří Novák 18.5.1990 - 22.7.1993
Adresa: Jáchymovská 281 , Liberec lO Česká republika
Liberec lO, Jáchymovská 281
2.místopředseda Bohumil Havlíček 18.5.1990 - 22.7.1993
Adresa: Beerova l2l7 0 , Liberec l Česká republika
Liberec l, Beerova l2l7/27
Člen představenstva Ladislav Holata 3.9.1991 - 22.7.1993
Adresa: Jáchymovská 234 , Liberec lO Česká republika
Liberec lO, Jáchymovská 234
Člen představenstva Jaroslav Krejčíř 3.9.1991 - 22.7.1993
Adresa: Sosnová 474 , Liberec l5 Česká republika
Liberec l5, Sosnová 474
1. místopředseda Bohumil Havlíček 22.7.1993 - 30.9.1993
Adresa: Beerova 1217 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Beerova 1217/27
2. místopředseda Alena Tillerová 22.7.1993 - 30.9.1993
Adresa: Londýnská 508 , Liberec 11 Česká republika
Liberec 11, Londýnská 508
Člen představenstva Ing. Leoš Kružík 22.7.1993 - 30.9.1993
Adresa: Rychtářská 616 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Rychtářská 616/9
Člen představenstva Bohumila Habová 3.9.1991 - 24.4.1995
Adresa: Vrchlického l3 0 , Rumburk Česká republika
Rumburk, Vrchlického l3/3
Předseda představenstva Ing. Leoš Kružík 30.9.1993 - 24.4.1995
Adresa: Rychtářská 616 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Rychtářská 616/9
Místopředseda představenstva Edita Šimáčková 30.9.1993 - 24.4.1995
Adresa: Franklinova 729 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 729
Člen představenstva Bohumil Havlíček 30.9.1993 - 24.4.1995
Adresa: Beerova 1217 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Beerova 1217/27
Člen představenstva Tomáš Hácha 30.9.1993 - 24.4.1995
Adresa: Revoluční 123 , Liberec 4 Česká republika
Liberec 4, Revoluční 123/17
Člen představenstva Jaroslav Svárovský 30.9.1993 - 20.11.1997
Adresa: Vnitřní 1416 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Vnitřní 1416
Člen představenstva Zdeněk Žižka 22.7.1993 - 16.11.1998
Adresa: Sosnová 471 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Sosnová 471/12
Místopředseda představenstva Bohumila Hábová 24.4.1995 - 16.11.1998
Adresa: Vrchlického 13 , Rumburk Česká republika
Rumburk, Vrchlického 13/3
Člen představenstva Jaroslav Svárovský 20.11.1997 - 16.11.1998
Adresa: K. Světlé 296 , Liberec 7 Česká republika
Liberec 7, K. Světlé 296/26
Předsedkyně představenstva Edita Šimáčková 24.4.1995 - 5.11.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: Franklinova 729 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 729
Člen přestavenstva Pavel Šafrán 24.4.1995 - 5.11.2003
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Adresa: Vilová 6 , Liberec 10 Česká republika
Liberec 10, Vilová 6
Místopředseda představenstva Jaroslav Svárovský 16.11.1998 - 5.11.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 19.5.1998
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: K.Světlé 296 , Liberec 7 Česká republika
Liberec 7, K.Světlé 296/26
Člen představenstva Jaroslav Dörner 16.11.1998 - 5.11.2003
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Adresa: Nitranská 2129 , Varnsdorf 4 Česká republika
Varnsdorf 4, Nitranská 2129
Člen představenstva Romana Gajdošová 16.11.1998 - 5.11.2003
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Adresa: Stará 46 , Liberec I. Česká republika
Liberec I., Stará 46
Člen představenstva Pavel Svinka 16.11.1998 - 5.11.2003
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Adresa: Hodkovická 26 , Liberec 23 Česká republika
Liberec 23, Hodkovická 26
Člen představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc. 16.11.1998 - 5.11.2003
Zánik členství 16.5.2003
Vznik funkce 15.5.1998
Adresa: Dobiášova 860 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dobiášova 860/14
člen představenstva Hanička Hrdinová 5.11.2003 - 10.2.2009
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 16.5.2008
Adresa: Na pískovně 659 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Na pískovně 659/28
předseda představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc. 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Vznik funkce 16.5.2003
Zánik funkce 9.6.2008
Adresa: Dobiášova 860 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dobiášova 860/14
místopředseda představenstva Roman Oberer 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Vznik funkce 19.5.2003
Zánik funkce 9.6.2008
Adresa: Lipová 659 , Chrastava Česká republika
Chrastava, Lipová 659, okres Liberec
člen představenstva Radmila Macajová 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Adresa: Bezová 281 , Liberec 13 Česká republika
Liberec 13, Bezová 281
člen představenstva Jaroslav Dörner 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Adresa: Otavská 2129 , Varnsdorf IV. Česká republika
Varnsdorf IV., Otavská 2129, okres Děčín
člen představenstva Josef Plechatý 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Adresa: Švermova 31 , Liberec Česká republika
Liberec, Švermova 31/39
člen představenstva Pavel Svinka 5.11.2003 - 4.8.2010
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 9.6.2008
Adresa: Hodkovická 26 , Liberec 23 Česká republika
Liberec 23, Hodkovická 26
člen představenstva Jitka Havrdová 10.2.2009 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Adresa: Nezvalova 663 , 460 15 Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Nezvalova 663, PSČ 46015
předseda představenstva RNDr. Roman Hrnčíř CSc. 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Vznik funkce 9.6.2008
Zánik funkce 9.6.2013
Adresa: Dobiášova 860 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dobiášova 860/14, PSČ 46006
místopředseda představenstva Roman Oberer 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 9.6.2013
Adresa: Polní 353 , 460 01 Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 353/21, PSČ 46001
člen představenstva Radmila Macajová 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Adresa: Bezová 281 , 460 12 Liberec 13 Česká republika
Liberec 13, Bezová 281, PSČ 46012
člen představenstva Jaroslav Dörner 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Adresa: Otavská 2129 , 407 47 Varnsdorf IV. Česká republika
Varnsdorf IV., Otavská 2129, PSČ 40747
člen představenstva Josef Plechatý 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Adresa: Švermova 31 , 460 10 Liberec 10 Česká republika
Liberec 10, Švermova 31/39, PSČ 46010
člen představenstva Pavel Svinka 4.8.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 9.6.2013
Adresa: Hodkovická 26 , 463 12 Liberec 23 Česká republika
Liberec 23, Hodkovická 26, PSČ 46312

Sbírka Listin Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 202/SL 73 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2015 24.6.2015 25.6.2015 10
DrXXVIII 202/SL 72 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2015 24.6.2015 25.6.2015 2
DrXXVIII 202/SL 71 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2015 24.6.2015 25.6.2015 22
DrXXVIII 202/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z kontr.komise Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2013 30.6.2014 8.12.2014 2
DrXXVIII 202/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 30.6.2014 8.12.2014 16
DrXXVIII 202/SL 68 notářský zápis [NZ 296/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2014 30.6.2014 8.12.2014 20
DrXXVIII 202/SL 67 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2014 23.6.2014 24.6.2014 21
DrXXVIII 202/SL 66 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2014 23.6.2014 24.6.2014 11
DrXXVIII 202/SL 65 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2014 23.6.2014 24.6.2014 2
DrXXVIII 202/SL 64 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2013 10.9.2013 10.9.2013 2
DrXXVIII 202/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z ČS Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2013 10.9.2013 10.9.2013 14
DrXXVIII 202/SL 62 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 19.6.2013 21
DrXXVIII 202/SL 61 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 19.6.2013 12
DrXXVIII 202/SL 60 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 19.6.2013 2
DrXXVIII 202/SL 59 notářský zápis NZ 193/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2006 21.5.2013 22.5.2013 10
DrXXVIII 202/SL 58 notářský zápis NZ 129/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 21.5.2013 22.5.2013 13
DrXXVIII 202/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2006 20.5.2013 22.5.2013 14
DrXXVIII 202/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 20.5.2013 22.5.2013 14
DrXXVIII 202/SL 55 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2012 12.6.2012 14.6.2012 35
DrXXVIII 202/SL 54 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2012 12.6.2012 14.6.2012 35
DrXXVIII 202/SL 53 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 27.4.2012 30.4.2012 2
DrXXVIII 202/SL 52 účetní závěrka k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 28.11.2011 28.11.2011 21
DrXXVIII 202/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 25.11.2011 25.11.2011 13
DrXXVIII 202/SL 50 ostatní zápis z ČS Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2011 20.9.2011 21.9.2011 3
DrXXVIII 202/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2011 20.9.2011 21.9.2011 13
DrXXVIII 202/SL 48 notářský zápis NZ 217/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2011 20.9.2011 21.9.2011 10
DrXXVIII 202/SL 47 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2008 6.8.2010 12.8.2010 1
DrXXVIII 202/SL 46 ostatní zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 6.8.2010 12.8.2010 5
DrXXVIII 202/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.8.2010 12.8.2010 13
DrXXVIII 202/SL 44 podpisové vzory ČP R.Oberer Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 6.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 43 podpisové vzory ČP J.Plechatý Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 6.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 42 podpisové vzory ČP P.Svinka Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 6.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 41 podpisové vzory ČP J.Dorner Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 6.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 40 podpisové vzory ČP R.Macajová Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 5.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 39 podpisové vzory ČP RNDr.R.Hrnčíř CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 5.8.2010 12.8.2010 2
DrXXVIII 202/SL 38 notářský zápis NZ 214/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 5.8.2010 12.8.2010 3
DrXXVIII 202/SL 37 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2010 10.6.2010 15.6.2010 13
DrXXVIII 202/SL 36 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2010 10.6.2010 15.6.2010 23
DrXXVIII 202/SL 35 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2009 11.9.2009 11.9.2009 13
DrXXVIII 202/SL 34 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2009 11.9.2009 11.9.2009 23
DrXXVIII 202/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá.J.Havrdová Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2008 11.2.2009 12.2.2009 1
DrXXVIII 202/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis z výroční schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 11.2.2009 12.2.2009 4
DrXXVIII 202/SL 31 výroční zpráva 2007+zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 9.6.2008 9.6.2008 23
DrXXVIII 202/SL 30 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 22.6.2007 22.6.2007 9
DrXXVIII 202/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2007 22.6.2007 14
DrXXVIII 202/SL 28 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2006 18.7.2006 4.9.2006 39
DrXXVIII 202/SL 27 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2005 25.8.2005 9.9.2005 22
DrXXVIII 202/SL 26 výroční zpráva 2004+zápis z členské schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 12.5.2005 30.5.2005 34
DrXXVIII 202/SL 25 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2004 9.8.2004 21.9.2004 64
DrXXVIII 202/SL 24 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2003 6.11.2003 11.11.2003 23
DrXXVIII 202/SL 23 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2003 6.11.2003 11.11.2003 39
DrXXVIII 202/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2003 6.11.2003 11.11.2003 2
DrXXVIII 202/SL 21 rozhod. o statut. orgánu usnesení z výroční schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 6.11.2003 11.11.2003 21
DrXXVIII 202/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2003 22.9.2003 9.10.2003 45
DrXXVIII 202/SL 19 účetní závěrka zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 12.11.2002 13
DrXXVIII 202/SL 18 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 12.11.2002 25
DrXXVIII 202/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 178/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2001 19.12.2001 11
DrXXVIII 202/SL 8 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2001 19.12.2001 15
DrXXVIII 202/SL 7 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2001 19.12.2001 28
DrXXVIII 202/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2000 19.12.2001 15
DrXXVIII 202/SL 5 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.1999 19.12.2001 22
DrXXVIII 202/SL 17 podpisové vzory RNDr. Roman Hrnčíř Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 16 podpisové vzory Edita Šimáčková Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 15 podpisové vzory Jaroslav Svárovský Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 14 podpisové vzory Romana Gajdošová Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 13 podpisové vzory Pavel Svinka Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 12 podpisové vzory Pavel Šafrán Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 11 podpisové vzory Jaroslav Dörner Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2001 19.12.2001 1
DrXXVIII 202/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2001 19.12.2001 13
DrXXVIII 202/SL 4 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.1998 3.12.1998 23
DrXXVIII 202/SL 3 ostatní zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1994 30.4.1998 7
DrXXVIII 202/SL 2 účetní závěrka rozvaha za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 30.4.1998 28
DrXXVIII 202/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.1997 30.4.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

IČO (identifikační číslo) 00029220
Jméno Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 14.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Živnosti a provozovny Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tyršova 319, Rovensko pod Troskami 512 63
Identifikační číslo provozovny 1004479808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 19.3.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Žitavská 942, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1004479786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Vilová 333/2, Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny 1004479794
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.9.1992

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Žitavská 942, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1004479786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Vilová 333/2, Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny 1004479794
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1992

Živnost č. 3 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 9.10.2000

Živnost č. 5 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 16.3.2005

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodj/kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 16.3.2005

Živnost č. 8 Výroba v oboru chemickém

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 19.3.2002

Živnost č. 9 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 19.3.2002

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1997
Zánik oprávnění 19.3.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Člen statutárního orgánu Jitka Havrdová
Člen statutárního orgánu Jaroslav Dörner
Člen statutárního orgánu Josef Plechatý
Člen statutárního orgánu RNDr. Roman Hrnčíř
Člen statutárního orgánu Radmila Macajová
Člen statutárního orgánu Pavel Svinka
Člen statutárního orgánu Roman Oberer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

IČO: 00029220
Firma: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.3.1982

Sídlo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Sídlo: Vilová 333/2, Liberec 460 10

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Demolice a příprava staveniště
Kompletační a dokončovací práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Severochema, družstvo pro chemickouvýrobu, Liberec

IČO (identifikační číslo) 00029220
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00029220
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Severochema, družstvo pro chemickouvýrobu, Liberec
Sídlo Vilová 333/2 LIBEREC X-FRANTIŠKOV 460 10 LIBEREC 10
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, LIBEREC, tel.: 485 211 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
516461/0100 1.4.2013
19-6272280277/0100 1.4.2013
35-5532440237/0100 1.4.2013
CZ9001000000355532440237 7.11.2014
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00029220
Jméno firmy Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ve7chb5
tracking image