Firma Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace IČO 00083232


Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace (00083232) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 2004 a je stále aktivní. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka Pr 562
IČO (identifikační číslo osoby) 00083232
Jméno Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.9.2004
Den vzniku: 18.12.2001Zřizovatel: Liberecký kraj, UJezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 28.9.2004

Aktuální kontaktní údaje Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Sídlo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykova 11 , 460 01 Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Masarykova 11, PSČ 46001
28.9.2004

Předmět činnosti Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1. Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst.6 zákona č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č.275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. 28.9.2004
2. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území Severních Čech, především v oborech geologie, botanika, zoologie, prehistorie, etnografie, historie a dějin umění (se zaměřením na umělecké řemeslo, užité umění, průmyslový design a uměleckou fotografii). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 28.9.2004
3. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti;c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činnostív České republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v české republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.;e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává; 28.9.2004
4. Organizace spravuje historický knihovní fond, sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu. Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace formou prezenční zápůjčky, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č. 247/2001 Sb. 28.9.2004
5. Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě. 28.9.2004
6. Organizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. Vytváří samostatně, nebo ve spolupráci s jinými institucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je vědecko-výzkumným, informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje, vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými formami. 28.9.2004
7. Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti. 28.9.2004
8. Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 28.9.2004
9. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky muzeum vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 28.9.2004
10. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Libereckém kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky:a) organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a podle zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy;b) podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy. 28.9.2004
11. Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 28.9.2004
12. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí;b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, z převádění orchestrionů;c) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, pokud to není v rozporu s jejich kulturních posláním včetně vybavení těchto prostor;e) poskytuje služby konzervátorských, preparátorských a restaurátorských dílen;f) zpracovává odborné posudky, řešet, expertízy;g) poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 28.9.2004
13. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 28.9.2004
14. Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji. 28.9.2004

vedení firmy Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Statutární orgán Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
ředitel Mgr. Jiří Křížek 21.9.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Adresa: Americká 655 , 460 07 Liberec III - Jeřáb Česká republika
Liberec III - Jeřáb, Americká 655/52, PSČ 46007
ředitel Mgr. Alois Čvančara 28.9.2004 - 21.9.2011
Vznik funkce 18.12.2001
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Veleslavínova 216 , 460 01 Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Veleslavínova 216/10, PSČ 46001

Sbírka Listin Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 562/SL 17 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2015 3.4.2015 7.4.2015 27
Pr 562/SL 16 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2014 16.6.2014 17.6.2014 27
Pr 562/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Jmenování do funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 21.9.2011 26.9.2011 2
Pr 562/SL 8 podpisové vzory čestné prohl.Mgr.J.Křížek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2011 21.9.2011 26.9.2011 2
Pr 562/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usn.Rady ML Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2011 21.9.2011 26.9.2011 1
Pr 562/SL 10 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usn.Rady ML Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 21.9.2011 26.9.2011 1
Pr 562/SL 7 zakladatelské dokumenty Zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 9
Pr 562/SL 6 zakladatelské dokumenty zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 25.6.2008 27.6.2008 11
Pr 562/SL 5 ostatní výpis z usnesení ze zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2007 25.6.2008 27.6.2008 1
Pr 562/SL 4 zakladatelské dokumenty zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2004 29.9.2004 8.11.2004 13
Pr 562/SL 3 ostatní inventární soupis Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2004 29.9.2004 8.11.2004 40
Pr 562/SL 2 ostatní rozhodnutí ministerstva kultur Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2001 29.9.2004 8.11.2004 27
Pr 562/SL 1 podpisové vzory čestné prohlá. A. Čvančara Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2004 29.9.2004 8.11.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00083232
Jméno Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 2.7.2007
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 437/11, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004355602
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Specializovaný maloobchod

Zahájení provozování 2.7.2007

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Křížek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

IČO: 00083232
Firma: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.1977

Sídlo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykova 11 NEOAD, Liberec (nečleněné město) 460 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti muzeí
tracking image