Firma SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. IČO 00008885


SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. (00008885) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jateční 1588, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a není již aktivní. SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 49
IČO (identifikační číslo osoby) 00008885
Jméno SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Zapsána dne 31.12.1990
Zaniklá dne 10.1.2017
Společnost SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s., Jateční 1588/49, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 000 08 885 se vymazává z obchodního rejstříku oddílu B vložka 49, včetně všech zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu: zrušení konkursu 10.1.2017 - 10.1.2017
Na základě kupní smlouvy oprodeji dlužníkova podniku uzavřené mezi ing. Jaroslavou Dlabolovou insolvenčním správcem dlužníka SEVEROČESKÁ ARMATURKA a.s. jako prodávajícím aspolečností Armatury KLAD, spol. sr.o. se sídlem Opava, Jánská 1596/22 IČ: 25358553 jako kupujícím došlo dne 31.8.2011 kprodeji podniku dlužníka SEVEROČESKÁ ARMATURKA a.s., který je definován jako soubor hmotných, jakož iosobních anehmotných složek podnikání dlužníka. 25.10.2011 - 10.1.2017
Usnesením Okresního soudu vÚstí nad Labem ze dne 14.1.2004, č.j. 42 Nc 6516/2004-5 byla nařízena exekuce proti povinnému: SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Jateční 1588/49, PSČ 401 25, identifikační číslo 00008885. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, se sídlem Rokycany, Klostermanova 635/III. 26.3.2004 - 21.8.2004
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 23.5.1997 - 11.2.1998
Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 6. 1996 nové stanovyspolečnosti. 24.10.1996 - 21.1.2002
Společnost je založena na dobu neurčitou s účinnosti od31.12.1990. 14.10.1993 - 10.1.2017
Valná hromada, konaná dne 27.8.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které nahrazuje dosavadní stanovya.s.. 14.10.1993 - 21.1.2002
Dozorčí rada: 14.10.1993 - 4.8.1995
-Předseda :Zdeněk Karel , bytem Ústí nad Labem, Klíšská 482/103 7.4.1993 - 4.8.1995
Nina Svatošová , bytem Praha 4 Podolí, Pujmanové 886/17 7.4.1993 - 4.8.1995
Jednání jménem společnosti :Za společnost podepisují buď společně předseda nebo místo-předseda a jeden člen představenstva. Prokuristé podepi-sují tím způsobem, že ke svému podpisu připojí dodatekoznačující prokuru. 7.4.1993 - 17.1.1995
Valná hromada dne 25.3.1993 schválila změny stanov a jejichúplné znění je založeno ve spise obchodního rejstříku. 7.4.1993 - 14.10.1993
Dozorčí rada :-volený člen dozorčí rady z řad pracovníků společnosti vesmyslu ust.§ 55 odst.3 zák.č. 104/1990 Sb., o akciovýchspolečnostech. Společnost je založena na dobu neurčitous účinností od 31.12.1990. 7.4.1993 - 14.10.1993
Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 3.11.1992 schválilanové znění stanov. 3.2.1993 - 14.10.1993
Jednání jménem společnosti :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinýmiorgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo předseda představenstva. V doběnepřítomnosti předsedy podepisuje místopředseda společně s dalšímčlenem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že knázvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůjpodpis. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahupísemného pověření představenstvem. 3.2.1993 - 7.4.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromadyakciové společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA a.s., rozhodlo podč.j. 3OO/2887/24l/9l o doplnění stanov této společnosti v čl.VIII., odst. B, bod 5 a písm. f, v čl. X, bod l a písmeno c),a za čl. XI se vkládá čl. XI.a.Revizorem účtů společnosti je Josef Chocholouš, bytem Ústí nadLabem, Na Stráni 132. 31.12.1992 - 3.2.1993
Údaje o založení:Akciová společnost SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. byla založenapodle zákona č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, a tojediným zakladatelem na základě zakladatelského plánuMinisterstva strojírenství a elektrotechniky České republiky zedne 27.l2.l99O s předchozím souhlasem vlády České republiky dleust. § 32 zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanov,které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.Je právním nástupcem státního podniku Severočeská armaturka Ústínad Labem.Přechází na ní veškerý hmotný majetek, práva a povinnosti, včetnězávazků zrušeného státního podniku. 31.12.1990 - 10.1.2017
Dozorčí rada:l. ing. Petr Roubíček, bytem Ústí nad Labem, Palachova 392. Eduard Kříž, bytem Ústí nad Labem, Kmochova 273. volený člen dozorčí rady z řad pracovníků společnosti vesmyslu ust. § 55 odst. 3 zákona č. lO4/l99O Sb., o akciovýchspolečnostech.Společnost je založena na dobu neurčitou s účinností od3l.l2.l99O. 31.12.1990 - 7.4.1993
Základní kapitál činí 222l54 tis. Kčs a bude na něj vydána lakcie ve stejné hodnotě. Akcie bude znít na jméno a budevyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligacíobchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze". Jejímmajitelem bude stát zastoupený ministerstvem strojírenství aelektrotechniky České republiky nebo jeho právní nástupce. 31.12.1990 - 3.2.1993
Základní jmění společnosti : 388 912 000,-- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :388 912 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1 000,-- Kčs. 31.12.1990 - 3.2.1993
Zastupování a podepisování:Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Má sedm členůa volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předseduzastupuje. Podepisování za společnost se děje tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnostipředsedy, a jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 3.2.1993

Kapitál SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

zakladni jmění 101 117 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2009 - 10.1.2017
zakladni jmění 202 234 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2002 - 21.5.2009
zakladni jmění 388 912 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.2.1998 - 10.8.2002
zakladni jmění 388 912 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.1993 - 11.2.1998

Sídlo SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jateční 1588 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
4.4.2016 - 10.1.2017
Adresa Jateční 1588 , 401 25 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jateční 1588/49, PSČ 40125
23.5.1997 - 4.4.2016
Adresa Jateční 1588 , 400 25 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jateční 1588/49, PSČ 40025
3.2.1993 - 23.5.1997
Adresa Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem
31.12.1990 - 3.2.1993

Předmět podnikání SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazenýchtlakových zařízení 21.1.2002 - 10.1.2017
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 21.1.2002 - 10.1.2017
vodoinstalatérství, topenářství 21.1.2002 - 10.1.2017
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2002 - 10.1.2017
pronájem nebytových prostor - vázáno na poskytování vedlejšíchslužeb v režimu živností volných 4.1.1999 - 10.1.2017
slévárenství 11.2.1998 - 10.1.2017
stavba strojů s mechanickým pohonem 11.2.1998 - 10.1.2017
zámečnictví 11.2.1998 - 10.1.2017
kovářství 11.2.1998 - 10.1.2017
kovoobráběčství 11.2.1998 - 10.1.2017
galvanizérství 11.2.1998 - 10.1.2017
broušení a leštění kovů 11.2.1998 - 10.1.2017
nástrojářství 11.2.1998 - 10.1.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 11.2.1998 - 10.1.2017
projektová činnost ve výstavbě 11.2.1998 - 10.1.2017
poskytování ubytovacích služeb v turistických ubytovnáchkategorie * a ** 11.2.1998 - 10.1.2017
poskytování ubytovacích služeb v rekreačních střediscíchkategorie chat. osada * a ** 11.2.1998 - 10.1.2017
silniční motorová doprava nákladní 11.2.1998 - 10.1.2017
výroba plynových regulačních stanic (nevztahuje se na montážplynových zařízení) 11.2.1998 - 10.1.2017
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.2.1998 - 10.1.2017
hostinská činnost 11.2.1998 - 10.1.2017
školící činnost 11.2.1998 - 10.1.2017
zednictví 11.2.1998 - 10.1.2017
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 11.2.1998 - 10.1.2017
výroba, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakovýchzařízení, kotlů a tlakových nádob 11.2.1998 - 21.1.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení 11.2.1998 - 21.1.2002
vodoinstalatérství 11.2.1998 - 21.1.2002
topenářství 11.2.1998 - 21.1.2002
projektování elektrických zařízení 14.10.1993 - 10.1.2017
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.10.1993 - 10.1.2017
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 14.10.1993 - 10.1.2017
výroba kovů a kovových výrobků 14.10.1993 - 11.2.1998
výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářskáodvětví 14.10.1993 - 11.2.1998
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkouškyvyhrazených tlakových zařízení 14.10.1993 - 11.2.1998
revize zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 14.10.1993 - 11.2.1998
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 14.10.1993 - 11.2.1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky 14.10.1993 - 11.2.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 14.10.1993 - 11.2.1998
poskytování služeb v ubytovacích zařízeních 14.10.1993 - 11.2.1998
silniční doprava 14.10.1993 - 11.2.1998
výroba a montáž regulačních stanic plynu 14.10.1993 - 11.2.1998
nákup za účelem prodeje a prodej 14.10.1993 - 11.2.1998
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 14.10.1993 - 11.2.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení avýroba rozvaděčů nízkého napětí 14.10.1993 - 11.2.1998
revize elektrických zařízení 14.10.1993 - 11.2.1998
- výroba a montáž průmyslových armatur včetně zařízení projadernou energetiku, plynofikaci a průmysl těžby nerostnýchsurovin vč. ropy- výroba odlitků ze šedých litin a oceli, běžných nástrojůřezných, střižních a tvářecích, výroba forem, modelů a šablon- tuzemská obchodní činnost- servisní činnost dodávaných zařízení, a to jak záruční, takpozáruční servis- maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách- poskytování služeb výpočetní techniky včetně tvorby programů- poskytování služeb sociálních a rekreačních zařízení v oblasticestovního 31.12.1990 - 14.10.1993
ruchu, jakož i služeb souvisejících, vč. provádění přepravy osoba nákladů- výchova mládeže a dospělých 31.12.1990 - 14.10.1993

vedení firmy SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Statutární orgán SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva Ing. Petr Aubrecht 31.12.1990 - 27.6.1991
Adresa: V průčelí 1654 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V průčelí 1654/2
Člen představenstva Ing. František Vojna 31.12.1990 - 13.4.1992
Adresa: Na pěšině 285 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Na pěšině 285
Člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa 31.12.1990 - 13.4.1992
Adresa: Marie Vobecké 654 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Marie Vobecké 654/27
Člen představenstva Ing. Jiří Lupoměský 31.12.1990 - 3.2.1993
Adresa: Dimitrovova 2756 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2756/48
Předseda před. a ředitel a.s. Ing. František Vojna 13.4.1992 - 3.2.1993
Adresa: Na pěšině 285 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Na pěšině 285
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Hlavsa 13.4.1992 - 3.2.1993
Adresa: Marie Vobecké 654 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Marie Vobecké 654/27
Člen představenstva Ing. Ivan Opočenský 31.12.1990 - 7.4.1993
Adresa: Pod královkou la 0 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod královkou la/l943
Člen představenstva Ing. Zbyněk Mareš 31.12.1990 - 7.4.1993
Adresa: Resslova 636 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Resslova 636/lO
Člen představenstva Ing. Oldřich Šuhájek 27.6.1991 - 7.4.1993
Adresa: Arménská 3 , Praha lO Česká republika
Praha lO, Arménská 3
Předseda a generální ředitel Ing. František Vojna 3.2.1993 - 7.4.1993
Adresa: Na pěšině 285 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Na pěšině 285
Místopřed.předst. a gen.ředit. Ing. František Vojna 7.4.1993 - 14.10.1993
Adresa: Na pěšině 285 , Děčín IX Česká republika
Děčín IX, Na pěšině 285
Člen představenstva Oldřich Tůma 7.4.1993 - 14.10.1993
Adresa: Fučíkova 172 , Povrly Česká republika
Povrly, Fučíkova 172
Člen představenstva Ing. Karel Syrový 7.4.1993 - 19.4.1994
Adresa: Kodaňská 1459 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 1459/48
Člen představenstva Ing. Miloslav Bříza 31.12.1990 - 24.10.1996
Adresa: Sebuzínská 338 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sebuzínská 338
Člen představenstva Ing. Jiří Kobera 7.4.1993 - 24.10.1996
Adresa: Třešňová 622 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Třešňová 622/10
Člen představenstva Robert Špirk 7.4.1993 - 24.10.1996
Adresa: Hekrova 853 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hekrova 853
Člen představenstva Oldřich Tůma 14.10.1993 - 24.10.1996
Adresa: Školní 172 , Povrly Česká republika
Povrly, Školní 172
Člen představenstva JUDr. Pavel Rychetský 19.4.1994 - 24.10.1996
Adresa: Machovcova 1275 , Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, Machovcova 1275/16
Místopřed.předst a gen.ředit. Ing. František Vojna 14.10.1993 - 23.5.1997
Adresa: Malá 5 , 403 02 Ústí nad Labem-Brná Česká republika
Ústí nad Labem-Brná, Malá 5, PSČ 40302
Předseda představenstva Ing. Oldřich Kuchař 7.4.1993 - 11.2.1998
Adresa: Chabařovická 1323 , Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 1323/19
Člen představenstva Ing. Pavel Spáčil 24.10.1996 - 11.2.1998
Adresa: Jakobiho 330 , Praha 10-Petrovice Česká republika
Praha 10-Petrovice, Jakobiho 330
Člen představenstva Ing. Petr Havlíček 24.10.1996 - 11.2.1998
Adresa: Tyršova 730 , Nové město na Moravě Česká republika
Nové město na Moravě, Tyršova 730
Místopřed.předst a gen.ředit. Ing. František Vojna 23.5.1997 - 11.2.1998
Adresa: Malá 355 , 403 02 Ústí nad Labem-Brná Česká republika
Ústí nad Labem-Brná, Malá 355, PSČ 40302
Člen představenstva Dipl.Ing. Heinz Ullmer 24.10.1996 - 4.1.1999
Adresa: Česká republika
Weinheim, Kepler str. 69469, SRN v ČR: Tisá 370, okres Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Oldřich Daněk 24.10.1996 - 4.1.1999
Adresa: Wolkrova 667 , Benešov u Prahy Česká republika
Benešov u Prahy, Wolkrova 667
Místopředseda představenstva Ing. Petr Havlíček 11.2.1998 - 4.1.1999
Adresa: Tyršova 730 , Nové město na Moravě Česká republika
Nové město na Moravě, Tyršova 730
Předseda představenstva a gen.řed. Ing. František Vojna 11.2.1998 - 4.1.1999
Adresa: Malá 355 , 403 02 Ústí nad Labem - Brná Česká republika
Ústí nad Labem - Brná, Malá 355, PSČ 40302
Člen představenstva RNDr. David Tumpach 11.2.1998 - 4.1.1999
Adresa: Nuselská 67 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 67
Člen představenstva Ing. Dagmar Malíková 11.2.1998 - 4.1.1999
Adresa: Haklova 1256 , 253 01 Hostivice Česká republika
Hostivice, Haklova č. 1256, PSČ 25301
Předseda představenstva Ing. Ondřej Daněk 4.1.1999 - 15.12.1999
Adresa: Wolkerova 667 , Benešov u Prahy Česká republika
Benešov u Prahy, Wolkerova č. 667
Místopředseda představenstva Ing. František Vojna 4.1.1999 - 15.12.1999
Adresa: Malá 355 , 403 02 Ústí nad Labem - Brná Česká republika
Ústí nad Labem - Brná, Malá 355, PSČ 40302
Člen představenstva Ing. Petr Havlíček 4.1.1999 - 15.12.1999
Adresa: Tyršova 730 , Nové město na Moravě Česká republika
Nové město na Moravě, Tyršova 730
Člen představenstva Martin Pecka 4.1.1999 - 15.12.1999
Adresa: Plzeňská 588 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plzeňská 588/33
Předseda představenstva Ing. Ondřej Daněk 15.12.1999 - 19.7.2000
Adresa: Wolkerova 667 , Benešov u Prahy Česká republika
Benešov u Prahy, Wolkerova č. 667
Místopředseda představenstva Ing. Rudolf Harant 15.12.1999 - 19.7.2000
Adresa: J.Hořejšího 18 , Znojmo Česká republika
Znojmo, J.Hořejšího č. 18
Člen představenstva Ing. Martin Kadlec 15.12.1999 - 19.7.2000
Adresa: Makotřasy 108 , 273 54 Kladno Česká republika
Kladno, Makotřasy č. 108, PSČ 27354
Člen představenstva Martin Pecka 15.12.1999 - 19.7.2000
Adresa: Plzeňská 588 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plzeňská 588/33
Předseda představenstva Ing. Rudolf Harant 19.7.2000 - 6.9.2000
Adresa: J. Hořejšího 18 , Znojmo Česká republika
Znojmo, J. Hořejšího č. 18
Místopředseda představenstva Ing. Radim Štěpánek 19.7.2000 - 6.9.2000
Adresa: P. Bezruče 266 , Valtice Česká republika
Valtice, P. Bezruče č. 266
Člen představenstva Ing. Josef Potribný 19.7.2000 - 6.9.2000
Adresa: 28. října 285 , Ostrava Česká republika
Ostrava, 28. října č. 285/13
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 6.9.2000 - 21.1.2002
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
Člen představenstva Ing. Vladimír Vašků 6.9.2000 - 3.5.2003
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 30.11.2002
Adresa: J. Zajíce 2875 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, J. Zajíce 2875/11, PSČ 40011
Člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 21.1.2002 - 3.5.2003
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 30.11.2002
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
Předseda představenstva Ing. Jiří Koutný 6.9.2000 - 26.2.2004
Vznik členství 30.6.2000
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Branka 991 , 763 26 Luhačovice Česká republika
Luhačovice, Branka 991, PSČ 76326
Člen představenstva JUDr. Jan Frolík 3.5.2003 - 26.2.2004
Vznik členství 1.12.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Kollárova 571 , 417 42 Krupka Česká republika
Krupka, Kollárova 571, PSČ 41742
Člen představenstva JUDr. Ing. Břetislav Grégr 3.5.2003 - 26.2.2004
Vznik členství 1.12.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Neustupného 1842 , 155 00 Praha 5-Stodůlky Česká republika
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1842/2, PSČ 15500
Předseda představenstva Ing. Bronislav Cienciala MBA. 26.2.2004 - 19.5.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 19.2.2004
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 19.2.2004
Adresa: Mostecká 273 , 110 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Mostecká 273/21, PSČ 11000
Člen představenstva Ing. Jiří Koutný 26.2.2004 - 19.5.2004
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Branka 991 , 763 26 Luhačovice Česká republika
Luhačovice, Branka 991, PSČ 76326
Člen představenstva Ing. Marián Krajča 26.2.2004 - 19.5.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Devonská 2 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ 15200
Předseda představenstva Ing. Miroslav Fischer 19.5.2004 - 25.6.2004
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 15.4.2004
Vznik funkce 19.2.2004
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Mozartova 1508 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Mozartova 1508/7
Člen představenstva Ing. Milan Valušek 19.5.2004 - 19.4.2005
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 2.2.2005
Adresa: Dukelská 2050 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dukelská 2050/1
Člen představenstva Ing. Martin Dlouhý 19.5.2004 - 19.4.2005
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 2.2.2005
Adresa: Prackovice 115 , Prackovice nad Labem Česká republika
Prackovice nad Labem, Prackovice 115
Předseda představenstva Ing. Miroslav Straka 25.6.2004 - 21.9.2006
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 11.7.2006
Vznik funkce 15.4.2004
Zánik funkce 11.7.2006
Adresa: Na Vyhlídce 121 , 403 01 Dolní Zálezly Česká republika
Dolní Zálezly, Na Vyhlídce 121, PSČ 40301
Člen představenstva Ing. Václav Kořínek 19.4.2005 - 21.9.2006
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 11.7.2006
Adresa: Šumavská 2958 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Šumavská 2958/27, PSČ 40011
Člen představenstva Bc. Hana Kytková 19.4.2005 - 21.9.2006
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 11.7.2006
Adresa: Klíšská 481 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 481/101, PSČ 40001
Předseda představenstva Ing. Bronislav Cienciala 21.9.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 4.6.2008
Vznik funkce 11.7.2006
Zánik funkce 4.6.2008
Adresa: Vodičkova 18 , 115 68 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 18, PSČ 11568
Místopředseda představenstva Ing. Marián Krajča 21.9.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 4.6.2008
Vznik funkce 11.7.2006
Zánik funkce 4.6.2008
Adresa: Devonská 1026 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská 1026/2, PSČ 15200
Člen představenstva David Staněk 21.9.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Lamačova 912 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 912, PSČ 15500
Předseda představenstva Ing. Miroslav Straka 25.8.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 2.10.2008
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 2.10.2008
Adresa: Na Vyhlídce 121 , 403 01 Dolní Zálezly Česká republika
Dolní Zálezly, Na Vyhlídce 121, PSČ 40301
Místopředseda představenstva Bc. Hana Kytková 25.8.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 4.6.2008
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 2.10.2008
Adresa: Klíšská 101 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 101, PSČ 40001
Člen představenstva Ing. Pavel Ryvola 25.8.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 2.10.2008
Adresa: Na Kohoutě 12 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na Kohoutě 12, PSČ 40010
Předseda představenstva Ing. Bronislav Cienciala MBA. 19.1.2009 - 26.2.2009
Vznik členství 10.11.2008
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 10.11.2008
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: Filmařská 1155 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Filmařská 1155/23
Člen představenstva Bc. Hana Kytková 19.1.2009 - 21.5.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Klíšská 101 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 101, PSČ 40001
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Horák 19.1.2009 - 21.5.2009
Vznik členství 2.10.2008
Zánik členství 6.2.2009
Vznik funkce 2.10.2008
Zánik funkce 6.2.2009
Adresa: Dobrovského 9 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Dobrovského 9, PSČ 25801
Předseda představenstva Ing. Miroslav Straka 26.2.2009 - 21.5.2009
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 19.3.2009
Vznik funkce 14.1.2009
Zánik funkce 19.3.2009
Adresa: Na Vyhlídce 121 , 403 01 Dolní Zálezly Česká republika
Dolní Zálezly, Na Vyhlídce 121, PSČ 40301
Člen představenstva Ing. Pavel Ryvola 21.5.2009 - 3.7.2009
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 27.5.2009
Adresa: Na Kohoutě 12 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na Kohoutě 12, PSČ 40010
Člen představenstva Ing. Rudolf Harant 3.7.2009 - 16.10.2009
Vznik členství 27.5.2009
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Za Zvoničkou 91 , 671 82 Dobšice Česká republika
Dobšice, Za Zvoničkou 91, PSČ 67182
Člen představenstva Ing. Miroslav Straka 21.5.2009 - 13.1.2010
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: Na Vyhlídce 121 , 403 01 Dolní Zálezly Česká republika
Dolní Zálezly, Na Vyhlídce 121, PSČ 40301
Člen představenstva Lubomír Machoň 21.5.2009 - 14.1.2010
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: Ve Stráni 259 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Ve Stráni 259/23, PSČ 40001

Dozorčí rada SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady JUDr. Olga Hromasová 7.4.1993 - 24.10.1996
Adresa: Frostova 343 , Praha lO - Petrovice Česká republika
Praha lO - Petrovice, Frostova 343
Předseda dozorčí rady Zdeněk Karel 4.8.1995 - 23.5.1997
Adresa: Klíšská 482 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 482/103
Člen dozorčí rady Jiří Bálek 4.8.1995 - 4.1.1999
Adresa: Stará 2520 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 2520/45a, PSČ 40011
Členka dozorčí rady Ing. Petra Linková 24.10.1996 - 4.1.1999
Adresa: Modletická 1390 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Modletická 1390/1/39
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Malíková 4.1.1999 - 19.7.2000
Adresa: Haklova 1256 , 253 01 Hostivice Česká republika
Hostivice, Haklova č. 1256, PSČ 25301
Člen dozorčí rady Ing. Aleš Volf 4.1.1999 - 19.7.2000
Adresa: Blatenská 2180 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Blatenská 2180/5
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Kořínek 23.5.1997 - 6.9.2000
Adresa: Šumavská 27 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Šumavská 27
Člen dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala 19.7.2000 - 6.9.2000
Adresa: Mostecká 273 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Mostecká č. 273/21
Člen dozročí rady Ing. Marián Krajča 19.7.2000 - 21.1.2002
Adresa: Devonská 2 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská č. 2/1026
Člen dozorčí rady Hynek Basák 19.7.2000 - 21.1.2002
Zánik členství 25.10.2001
Adresa: SRN
HOFEN AN DER ENZ, FRIDRICHSTRASE 28 v ČR : Praha 8, Konšelská č. 13/378
Člen dozorčí rady Ing. Václav Kořínek 6.9.2000 - 6.3.2002
Zánik členství 26.8.2001
Adresa: Šumavská 27 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Šumavská 27
Místopředseda dozorčí rady Ing. Lubomír Figura 21.1.2002 - 10.8.2002
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 3.6.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 3.6.2002
Adresa: Modřínová 1430 , Havířov - Prostřední Suchá Česká republika
Havířov - Prostřední Suchá, Modřínová 1430/1b
Člen dozorčí rady Petr Kozák 6.3.2002 - 10.8.2002
Vznik členství 23.10.2001
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: Ladova 242 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Ladova 242
Předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala 6.9.2000 - 26.2.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Mostecká 273 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Mostecká č. 273/21
Místopředseda dozorčí rady Ing. Marián Krajča 21.1.2002 - 26.2.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Devonská 2 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská č. 2/1026
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Stančík 6.3.2002 - 26.2.2004
Vznik členství 23.10.2001
Zánik členství 31.3.2003
Adresa: Svojsíkova 2675 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Svojsíkova 2675
Předseda dozorčí rady Anna Truxová 26.2.2004 - 19.5.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 19.2.2004
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 19.2.2004
Adresa: Stará 2486 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará č. 2486/57, PSČ 40011
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Nejedlý 26.2.2004 - 19.5.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Šumavská 2958 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Šumavská 2958/27, PSČ 40011
Předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala MBA. 19.5.2004 - 21.9.2006
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 11.7.2006
Vznik funkce 19.2.2004
Zánik funkce 11.7.2006
Adresa: Mostecká 273 , 110 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Mostecká 273/21, PSČ 11000
Místopředseda dozorčí rady Ing. Marián Krajča 19.5.2004 - 21.9.2006
Vznik členství 19.2.2004
Zánik členství 11.7.2006
Vznik funkce 19.2.2004
Zánik funkce 11.7.2006
Adresa: Devonská 2 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ 15200
Člen dozorčí rady Luděk Pavel 26.2.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 28.5.2003
Zánik členství 20.5.2008
Adresa: 17. listopadu 16 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, 17. listopadu 16, PSČ 40010
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Vašků 21.9.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 4.6.2008
Vznik funkce 11.7.2006
Zánik funkce 4.6.2008
Adresa: Jana Zajíce 2875 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2875/11, PSČ 40011
Člen dozorčí rady Lubomír Machoň 21.9.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 4.6.2008
Adresa: Ve Stráni 23 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Ve Stráni 23, PSČ 40001
Předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala MBA. 25.8.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 10.11.2008
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 10.11.2008
Adresa: Filmařská 1155 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Filmařská 1155/23
Místopředseda dozorčí rady Ing. Marián Krajča 25.8.2008 - 26.2.2009
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: Devonská 1026 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Devonská 1026/2, PSČ 15200
Člen dozorčí rady Vladimír Veselý 25.8.2008 - 13.8.2009
Vznik členství 20.5.2008
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Truhlářová 1419 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Truhlářová 1419/25
Předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala MBA. 26.2.2009 - 13.8.2009
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 2.6.2009
Vznik funkce 14.1.2009
Zánik funkce 2.6.2009
Adresa: Filmařská 1155 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Filmařská 1155/23, PSČ 15000

Prokura SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloslav Bříza 17.1.1995 - 24.10.1996
Adresa: Sebuzínská 338 , Ústí nad Labem-Brná Česká republika
Ústí nad Labem-Brná, Sebuzínská 338
Jméno Ing. Jiří Kalabis 17.1.1995 - 24.10.1996
Adresa: Kmochova 3154 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kmochova 3154/29
Jméno Ing. Jiří Kalhous 17.1.1995 - 24.10.1996
Adresa: Bezručova 17 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bezručova 17/222
Jméno Oldřich Tůma 17.1.1995 - 24.10.1996
Adresa: Školní 172 , Povrly Česká republika
Povrly, Školní 172/12
Jméno Ing. František Vojna 17.1.1995 - 24.10.1996
Adresa: Malá 355 , 403 02 Ústí nad Labem - Brná Česká republika
Ústí nad Labem - Brná, Malá 355, PSČ 40302
Jméno Ing. František Vojna 24.10.1996 - 23.5.1997
Adresa: Malá 5 , Ústí nad Labem-Brná Česká republika
Ústí nad Labem-Brná, Malá 5
Jméno Ing. Jiří Kalhous 24.10.1996 - 11.2.1998
Adresa: Bezručova 17 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bezručova 17/222
Jméno Ing. Jiří Kalabis 24.10.1996 - 4.1.1999
Adresa: Kmochova 3154 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kmochova 3154/29
Jméno Ing. František Vojna 23.5.1997 - 4.1.1999
Adresa: Malá 355 , Ústí nad Labem-Brná Česká republika
Ústí nad Labem-Brná, Malá 355

Sbírka Listin SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 49/SL 133 účetní závěrka - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2012 15.4.2012 18.4.2012 19
B 49/SL 132 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2011 24.10.2011 31.10.2011 14
B 49/SL 131 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení, mimoř.zas.předst Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 16.12.2009 26.1.2010 4
B 49/SL 130 rozhod. o statut. orgánu -mimoř.zas.předst., odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 16.12.2009 26.1.2010 4
B 49/SL 129 usn. o konkursu a vyrovn. - KSUL 44 INS 1363/2009-B-18 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2009 2.9.2009 2
B 49/SL 128 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2009 21.8.2009 4
B 49/SL 127 ostatní - odstoupení z DR 2 x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2009 21.8.2009 3
B 49/SL 126 insolvenční rozhodnutí KSUL 70 INS 1363/2009-A-23 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 19.8.2009 3
B 49/SL 125 insolvenční rozhodnutí KSUL 44 INS 1363/2009-A-38 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2009 21.7.2009 4
B 49/SL 124 podpisové vzory - Ing. Rudolf Harant Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2009 9.7.2009 2
B 49/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zasedání před Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2009 9.7.2009 4
B 49/SL 122 podpisové vzory - Ing. Pavel Ryvola Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2009 2.6.2009 2
B 49/SL 121 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. představ Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2009 2.6.2009 5
B 49/SL 120 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. představ Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2009 2.6.2009 3
B 49/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. představ Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2009 2.6.2009 3
B 49/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. představ Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2009 2.6.2009 2
B 49/SL 117 notářský zápis NZ 37/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2009 2.6.2009 13
B 49/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2009 2.6.2009 3
B 49/SL 115 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2009 29.5.2009 19
B 49/SL 114 insolvenční rozhodnutí KSUL 70 INS 1363/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2009 10.4.2009 1
B 49/SL 113 podpisové vzory - Ing. B.Cienciala,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2009 19.3.2009 2
B 49/SL 112 podpisové vzory - Ing. Miroslav Straka Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2009 19.3.2009 2
B 49/SL 111 ostatní - odstoupení- Ing. M. Krajča Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2009 19.3.2009 1
B 49/SL 110 ostatní - odst. -Ing.B. Cienciala,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2009 19.3.2009 1
B 49/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2009 19.3.2009 1
B 49/SL 108 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2009 19.3.2009 2
B 49/SL 107 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 13.2.2009 20
B 49/SL 106 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2008 5.11.2008 52
B 49/SL 99 ostatní - odstoupení z představ. 3 x Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 3
B 49/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - protokol voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2008 22.9.2008 2
B 49/SL 105 podpisové vzory 6 x Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2008 22.9.2008 12
B 49/SL 104 notářský zápis NZ 170/2008 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 11
B 49/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 28
B 49/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. představ Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 3
B 49/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 3
B 49/SL 100 ostatní - odstoupení z DR 2 x Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 22.9.2008 2
B 49/SL 97 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 14.8.2008 57
B 49/SL 96 podpisové vzory - Ing. Marián Krajča Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2006 23.11.2006 1
B 49/SL 95 podpisové vzory - David Staněk Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2006 23.11.2006 2
B 49/SL 94 podpisové vzory - Ing. Bronislav Cienciala Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2006 23.11.2006 1
B 49/SL 93 podpisové vzory - Lubomír Machoň Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2006 23.11.2006 2
B 49/SL 92 podpisové vzory - Ing. Vladimír Vašků Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2006 23.11.2006 2
B 49/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2006 23.11.2006 2
B 49/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předst Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2006 23.11.2006 2
B 49/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 1
B 49/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 1
B 49/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 1
B 49/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 1
B 49/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 1
B 49/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2006 23.11.2006 21
B 49/SL 83 notářský zápis NZ 224/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2006 23.11.2006 8
B 49/SL 82 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2006 18.10.2006 52
B 49/SL 81 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2005 25.11.2005 49
B 49/SL 80 podpisové vzory - Ing. Václav Kořínek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 27.4.2005 1
B 49/SL 79 podpisové vzory - Bc. Hana Kytková Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 27.4.2005 1
B 49/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2005 27.4.2005 5
B 49/SL 77 účetní závěrka k 31.12.2003, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2004 22.9.2004 23
B 49/SL 76 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 22.9.2004 44
B 49/SL 75 podpisové vzory - Ing. Miroslav Straka Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2004 2.7.2004 1
B 49/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 2.7.2004 2
B 49/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 2.7.2004 3
B 49/SL 72 podpisové vzory - Ing. Martin Dlouhý Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 1.6.2004 1
B 49/SL 71 podpisové vzory - Ing. Miroslav Fischer Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 1.6.2004 1
B 49/SL 70 podpisové vzory - Ing. Milan Valušek Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2004 1.6.2004 1
B 49/SL 69 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 19
B 49/SL 68 notářský zápis NZ 43/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 13
B 49/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 11
B 49/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 2
B 49/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 5
B 49/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 3
B 49/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2004 1.6.2004 2
B 49/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2004 1.6.2004 1
B 49/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2004 1.6.2004 1
B 49/SL 60 podpisové vzory - Ing. Bronislav Cienciala Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 2
B 49/SL 59 podpisové vzory - Ing. Marián Krajča Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 2
B 49/SL 58 podpisové vzory - Ing. Vladimír Nejedlý Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 18.3.2004 1
B 49/SL 57 podpisové vzory - Anna Truxová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 18.3.2004 1
B 49/SL 56 podpisové vzory - Luděk Pavel Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2004 18.3.2004 1
B 49/SL 55 notářský zápis NZ 177/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 18.3.2004 13
B 49/SL 54 notářský zápis NZ 176/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 18.3.2004 14
B 49/SL 53 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 18.3.2004 19
B 49/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Koutný Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Cienciala Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing.Krajča Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2003 18.3.2004 2
B 49/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - volby čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - JUDr. Ing.Grégr Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - uvolnění z f.- Ing. Stančík Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2003 18.3.2004 1
B 49/SL 43 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 19.11.2003 43
B 49/SL 42 účetní závěrka -konsolidovaná r. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2003 35
B 49/SL 41 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 19.11.2003 31
B 49/SL 40 podpisové vzory JUDr. Jan Frolík Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2003 29.9.2003 1
B 49/SL 39 podpisové vzory JUDr. Ing. Břetislav Grégr Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2002 29.9.2003 1
B 49/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 29.9.2003 2
B 49/SL 37 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2002 29.9.2003 1
B 49/SL 36 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2002 29.9.2003 1
B 49/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 11/2002 z jednání př. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2002 29.9.2003 3
B 49/SL 34 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2002 17.2.2003 43
B 49/SL 33 notářský zápis NZ 180/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2002 17.2.2003 11
B 49/SL 32 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2002 17.2.2003 26
B 49/SL 31 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2002 17.2.2003 10
B 49/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2002 17.2.2003 5
B 49/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. L. Figura Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2002 17.2.2003 1
B 49/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Petr Kozák Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2002 17.2.2003 1
B 49/SL 27 podpisové vzory - Ing. L. Stančík Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 15.4.2002 1
B 49/SL 26 podpisové vzory - Petr Kozák Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 15.4.2002 1
B 49/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -protokol o průb. voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.2001 15.4.2002 1
B 49/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 15.2.2002 4
B 49/SL 23 notářský zápis NZ 155/2001 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2001 15.2.2002 68
B 49/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 15.2.2002 3
B 49/SL 21 notářský zápis NZ 145/2001 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 15.2.2002 59
B 49/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 15.2.2002 3
B 49/SL 19 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2001 15.2.2002 1
B 49/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2000 15.2.2002 1
B 49/SL 17 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2001 15.2.2002 38
B 49/SL 16 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2001 25.10.2001 57
B 49/SL 15 účetní závěrka a zpráva auditora rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 3.11.2000 18
B 49/SL 14 ostatní - zápis č. 10/2000 z jedn. př. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2000 10.10.2000 1
B 49/SL 13 ostatní - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 10.10.2000 3
B 49/SL 12 ostatní - zápis ze zas. DR č.1/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2000 10.10.2000 3
B 49/SL 11 ostatní - zápis č. 55 z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.1998 10.10.2000 3
B 49/SL 9 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2000 30.8.2000 1
B 49/SL 8 notářský zápis NZ 29/2000 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2000 30.8.2000 8
B 49/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2000 30.8.2000 24
B 49/SL 7 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.1999 17.1.2000 5
B 49/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1998 13.4.1999 24
B 49/SL 5 notářský zápis NZ 169/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1998 13.4.1999 46
B 49/SL 4 notářský zápis NZ 143/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.1997 13.4.1999 67
B 49/SL 3 notářský zápis NZ 84/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.1996 13.4.1999 33
B 49/SL 2 ostatní - návrh na změny zápisu v OR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.1992 13.4.1999 2
B 49/SL 1 notářský zápis NZ 662/92 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.1992 13.4.1999 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00008885
Jméno SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 9.11.1992
Celkový počet živností: 42

Sídlo SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.

Živnosti a provozovny SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 3 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 5 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 6 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 9 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 20.1.1997

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 12 Výroba a opravy vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 13 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 20.1.1997

Živnost č. 14 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 výroba plynových regulačních stanic ( nevztahuje se na montáž plynového zařízení )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 poskytování ubytovacích služeb v turistických ubytovnách - kategorie * a **

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 poskytování ubytovacích služeb v rekreačních střediscích - kategorie chat.osada * a **

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 24 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 25 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 26 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 28 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 29 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 32 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1994
Zánik oprávnění 20.1.1997

Živnost č. 33 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1994
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 34 školící činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1997
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 36 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1997
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 37 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 19.5.2000

Živnost č. 38 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1997
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 39 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1997
Zánik oprávnění 14.9.2004

Živnost č. 40 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1997
Zánik oprávnění 21.11.2012

Živnost č. 41 Pronájem nebytových prostor - vázáno na poskytování vedlejších služeb v režimu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2008
Zánik oprávnění 21.11.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.

IČO (identifikační číslo) 00008885
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00008885
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.
Sídlo Jateční 1588/49 ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO, tel.: 475 252 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00008885
Jméno firmy SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka f7ikeaa
tracking image