Firma Servis jeřábů, a.s. IČO 25606352


Servis jeřábů, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Servis jeřábů, a.s. (25606352) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Netovická 374, 274 01 Slaný Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 1997 a je stále aktivní. Servis jeřábů, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Servis jeřábů, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Servis jeřábů, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Servis jeřábů, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Servis jeřábů, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Servis jeřábů, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4931
IČO (identifikační číslo osoby) 25606352
Jméno Servis jeřábů, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 17.9.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.6.2015
Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií ze současných 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) o 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na konečných 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) peněžitými vklady, přičemž není přípustné upisování akcií nad tuto částku.Částka zvyšovaného základního kapitálu ve výši 10,000.000,- Kč bude rozdělena na 100 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé znich bude činit 100.000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě abude tedy činit 100.000,- Kč.Všech 100 kusů akcií tvořících zvyšovaný základní kapitál společnosti bude upsáno na základě dohody všech stávajících akcionářů společnosti na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, kterou se akcionáři zavazují uzavřít ve formě notářského zápisu do 20 pracovních dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rajstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.Emisní kurs upsaných akcií může být splacen pouze peněžitým vkladem, který je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo: 35-9692590267/0100, vedený uKB, a.s., Praha, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Společnost nesmí disponovat se splacenými vklady vloženými upisovatelem na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Kupsání akcií dojde uzavřením dohody všech akcionářů společnosti na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen dohoda), která nahrazuje listinu upisovatelů. Nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření dohody je upisovatel povinen splatit na výše uvedený účet společnosti nejméně 70% emisního kursu upsaných akcií, jinak je uzavření dohody ajeho upsání akcií neúčinné. Po splnění této povinnosti vydá společnost upisovateli písemné potvrzení ve smyslu § 168 odst. 2 obchodního zákoníku, které mu bude vydávat ipři jednotlivých pozdějších splátkách emisního kursu upsaných akcií. Zbytek emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na uvedený účet společnosti do jednoho roku od uzavření dohody. Společnost nebude vydávat pouzkázky na akcie ve smyslu § 204b obchodního zákoníku. 13.7.2007 - 28.8.2007
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostio 10,000.000,- Kč a to na novou výši kapitálu společnosti30,000.000,- Kč peněžitými vklady, přičemž není přípustnéupisování akcií nad tuto částku. Částka zvyšovaného základníhokapitálu ve výši 10,000.000,- Kč bude rozdělena na 100 kusůnových kmenových listinných akcií společnosti na majitele,přičemž jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 100.000,- Kč.Emisní kurs každé upisované akcie bude roven její jmenovitéhodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč. Všech 100 kusů akciítvořících zvyšovaný základní kapitál společnosti bude upsáno nazákladě dohody všech stávajících akcionářů společnosti narozsahu své účásti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu §205 ObchZ, kterou zavazují uzavřít ve formě notářského zápisu do15 pracovních dnů od podání návrhu na zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účinnost uzavřené dohody bude vázána na rozvazovací podmínku,jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 ObchZ. Emisní kursupsaných akcií může být splacen pouze peněžitým vkladem, kterýje upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo196518890607/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Kladno,který za tím účelem společnost otevřela. Společnost nesmídisponovat se splacenými vklady vloženými upisovatelem na tentoúčet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. K upsání akcií dojde uzavřením dohody všech akcionářůspolečnosti na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitáluspolečnosti, která nahrazuje listinu upisovatelů. Nejpozději do10 pracovních dnů od uzavření dohody je upisovatel povinensplatit na výše uvedený účet společnosti nejméně 50% emisníhokursu upsaných akcií, jinak je uzavření dohody a jeho upsáníakcií neúčinné. Po splnění této povinnosti vydá společnostupisovateli písemné potvrzení ve smyslu § 168 odst. 2 ObchZ,které mu bude vydávat i při jednotlivých pozdějších splátkáchemisního kursu upsaných akcií. Zbytek emisního kursu upsanýchakcií je upisovatel povinen splácet na uvedený účet společnostive splátkách v souladu § 36 stanov společnosti. Upisovatel jeoprávněn splatit na účet společnosti zbytek emisního kursuupsaných akcií ve vyšších splátkách a v kratší lhůtě, než jeuvedeno ve stanovách společnosti. Společnost nebude vydávatpoukázky na akcie ve smyslu § 204b ObchZ. 23.4.2003 - 21.6.2003
usnesení valné hromady ze dne 25.8.1998 - VH schválila návrhusnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním novýchakcií ze současných 10.000.000,- Kč o 10.000.000,- Kč, tedy nakonečných 20.000.000,- Kč, přičemž nebude přípustné upisováníakcií nad tuto částku. Částka zvyšovaného základního jmění vevýši 10.000.000,- Kč bude rozdělena na 100 kusů nových kmenovýchlistninných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé znich bude činit 100.000,- Kč. Emisní kurz akcií upisovaných nazákladě přednostního práva stávajících akcionářů a na základěveřejné výzvy stanoví představenstvo po stanovisku dozorčí radysvým usnesením před zahájením upisování na základě potvrzenépoptávky. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva se může lišit od emisního kurzu akcií upisovaných nazákladě veřejné výzvy. Emisní kurz akcie může být splacen pouzepeněžitým vkladem, který je upisovatel povinen splatit na účetspolečnosti. K upsání akcií dochází v sídle společnosti zápisemdo listiny upisovatelů. 23.9.1998 - 12.1.1999
usnesení mimořádné valné hromady dne 6.12.1997 - MVH schválilanávrh na usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsánímnových akcií o 9.000.000,- Kč, tedy na konečnou částku ve výši10.000.000,- Kč, přičemž není přípustné upisování akcií nad tutočástku. Částka ve výši zvyšovaného základního jmění ve výši9.000.000,- Kč bude rozdělena na 90 kusů nových kmenovýchlistinných na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé z nichbude činit 100.000,- Kč. Emisní kurz každé nově upisované akciebude roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurz akcie můžesplacen pouze peněžitým vkladem, který je upisovatel povinensplatit na účet společnosti. 9.2.1998 - 12.6.1998
Společnost byla založena bez upisování akcií. 17.9.1997

Aktuální kontaktní údaje Servis jeřábů, a.s.

Kapitál Servis jeřábů, a.s.

zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2008
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 92%
Platnost od - do 28.8.2007 - 24.4.2008
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.7.2003 - 28.8.2007
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 85%
Platnost od - do 21.6.2003 - 17.7.2003
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.1999 - 21.6.2003
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.1998 - 12.1.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.9.1997 - 12.6.1998

Sídlo Servis jeřábů, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Netovická 374 , 274 01 Slaný Česká republika
Netovická 374, 274 01 Slaný
15.6.2015
Adresa Netovická 374 , Slaný Česká republika
Slaný, Netovická 374, okres Kladno, PSČ 27401
18.2.1998 - 15.6.2015
Adresa Netolická 374 , Slaný Česká republika
Slaný, Netolická 374, okres Kladno, PSČ 27401
9.2.1998 - 18.2.1998
Adresa Šultysova 529 , Slaný Česká republika
Slaný, Šultysova 529, okres Kladno
17.9.1997 - 9.2.1998

Předmět podnikání Servis jeřábů, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.10.2009
Zámečnictví, nástrojářství 30.10.2009
Opravy silničních vozidel 30.10.2009
Klempířství a oprava karoserií 30.10.2009
Obráběčství 30.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 30.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.10.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.10.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 21.8.2003 - 30.10.2009
velkoobchod 21.8.2003 - 30.10.2009
specializovaný maloobchod 21.8.2003 - 30.10.2009
opravy a montáž měřidel 12.3.2003 - 30.10.2009
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a prováděnírevizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení- provozováno průmyslovým způsobem 5.8.1999 - 30.10.2009
výroba, montáže, opravy, generální opravy, rekonstrukce aprovádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacíchzařízení - provozováno průmyslovým způsobem 23.9.1998 - 15.7.1999
montáž, opravy, generální opravy, rekonstrukce a prováděnírevizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení -provozováno průmyslovým způsobem 12.6.1998 - 5.8.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjmačinností uvedených v příloze 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. oživn.podnikání v platném znění/ 17.9.1997 - 30.10.2009

vedení firmy Servis jeřábů, a.s.

Statutární orgán Servis jeřábů, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Kateřina Dvořáková 20.8.2013
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Dr. E. Beneše 99/1, 274 01 Slaný
člen představenstva Věroslav Dvořák 20.8.2013
Vznik členství 15.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Dr. E. Beneše 99/1, 274 01 Slaný
člen představenstva Ing. Vladimír Štekrt Ph.D. MBA. 15.6.2015
Vznik členství 19.5.2015
Adresa: Ladova 118 , 411 18 Budyně nad Ohří Česká republika
Ladova 118, 411 18 Budyně nad Ohří
předseda představenstva Petr Dvořák 23.12.2015
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Adresa: Lacinova 534 , 274 01 Slaný Česká republika
Lacinova 534/2, 274 01 Slaný
člen představenstva Radoslav Tauš 9.2.1998 - 12.6.1998
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
předseda představenstva Ing. Josef Porazil 17.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Vodárenská 2360 , 272 01 Kladno-Kročehlavy Česká republika
Kladno-Kročehlavy, Vodárenská 2360, PSČ 27201
člen představenstva Jaroslav Franc 17.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Petra Bezruče 476 , Pečky Česká republika
Pečky, Petra Bezruče 476, okres Kolín, PSČ 28911
člen představenstva Vladimír Prošek 9.2.1998 - 15.7.1999
Adresa: Rabasova 1437 , Slaný Česká republika
Slaný, Rabasova 1437, okres Kladno, PSČ 27401
místopředseda představenstva Radoslav Tauš 12.6.1998 - 15.7.1999
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
člen představenstva Karel Hartman 17.9.1997 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
předseda představenstva Radoslav Tauš 15.7.1999 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
místopředseda představenstva Věroslav Dvořák 15.7.1999 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, okres Kladno, PSČ 27401
předseda představenstva Radoslav Tauš 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
místopředseda představenstva Věroslav Dvořák 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, okres Kladno, PSČ 27401
člen představenstva Karel Hartman 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Vítězná 1569 , Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, okres Kladno, PSČ 27401
člen představenstva Karel Hartman 6.2.2007 - 30.10.2009
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 16.6.2009
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Vítězná 1569 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, PSČ 27401
předseda představenstva Radoslav Tauš 6.2.2007 - 19.10.2011
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Vítězná 1569 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, PSČ 27401
místopředseda představenstva Věroslav Dvořák 6.2.2007 - 19.10.2011
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
člen představenstva Petr Dvořák 30.10.2009 - 19.10.2011
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
místopředseda představenstva Věroslav Dvořák 19.10.2011 - 17.10.2012
Vznik členství 15.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Netovická 374 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Netovická 374, PSČ 27401
předseda představenstva Radoslav Tauš 19.10.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Vítězná 1569 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, PSČ 27401
člen představenstva Petr Dvořák 19.10.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 15.6.2013
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
místopředseda představenstva Věroslav Dvořák 17.10.2012 - 20.8.2013
Vznik členství 15.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Dr. E. Beneše 99/1, 274 01 Slaný
člen představenstva Vladimír Novotný 20.8.2013 - 15.6.2015
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Třebichovická 238 , 273 05 Svinařov Česká republika
Třebichovická 238, 273 05 Svinařov
předseda představenstva Petr Dvořák 20.8.2013 - 23.12.2015
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Dr. E. Beneše 99/1, 274 01 Slaný

Dozorčí rada Servis jeřábů, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Milan Chudomel 15.12.2016
Vznik členství 12.6.2014
Adresa: Kluček 92 , 438 01 Liběšice Česká republika
Kluček 92, 438 01 Liběšice
člen Jitka Charvátová 17.9.1997 - 9.2.1998
Adresa: 90 , 273 77 Malíkovice Česká republika
Malíkovice 90, okres Kladno, PSČ 27377
předseda JUDr. Vladimír Linhart 17.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Čeňka Zemana 1448 , 440 01 Louny Česká republika
Louny, Čeňka Zemana 1448, PSČ 44001
člen Michal Krenk 17.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Na Vyhaslém 3194 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Na Vyhaslém 3194, PSČ 27201
člen Jana Janoušková 9.2.1998 - 20.7.2002
Adresa: Stehlíkova 1506 , Slaný Česká republika
Slaný, Stehlíkova 1506, okres Kladno, PSČ 27401
předseda Michal Krenk 15.7.1999 - 20.7.2002
Adresa: Na Vyhaslém 3194 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Na Vyhaslém 3194, PSČ 27201
člen Vladimír Prošek 15.7.1999 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Rabasova 1437 , Slaný Česká republika
Slaný, Rabasova 1437, okres Kladno
předseda Jana Formánková 20.7.2002 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Stehlíkova 1506 , Slaný Česká republika
Slaný, Stehlíkova 1506, okres Kladno, PSČ 27401
člen Petr Dvořák 29.7.2002 - 12.3.2003
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, okres Kladno, PSČ 27401
člen Vladimír Prošek 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Rabasova 1437 , Slaný Česká republika
Slaný, Rabasova 1437, okres Kladno, PSČ 27401
předseda Jana Formánková 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Stehlíkova 1506 , Slaný Česká republika
Slaný, Stehlíkova 1506, okres Kladno, PSČ 27401
člen Petr Dvořák 12.3.2003 - 6.2.2007
Zánik členství 30.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, okres Kladno, PSČ 27401
člen dozorčí rady Petr Dvořák 6.2.2007 - 30.10.2009
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 16.6.2009
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
člen dozorčí rady Václav Kinter 6.2.2007 - 19.10.2011
Vznik členství 19.7.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 19.7.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: 273 25 Zvoleněves 172 Česká republika
Zvoleněves 172, PSČ 27325
předseda dozorčí rady Kateřina Dvořáková 6.2.2007 - 19.10.2011
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
člen dozorčí rady Karel Hartman 30.10.2009 - 19.10.2011
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Vítězná 1569 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Vítězná 1569, PSČ 27401
předseda dozorčí rady Kateřina Dvořáková 19.10.2011 - 17.10.2012
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Dr. E. Beneše 99, PSČ 27401
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Dvořáková 17.10.2012 - 20.8.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Dr. E. Beneše 99 , 274 01 Slaný Česká republika
Dr. E. Beneše 99/1, 274 01 Slaný
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Burda 19.10.2011 - 28.11.2014
Vznik členství 15.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Benešovská 3218 , 272 00 Kladno Česká republika
Kladno, Benešovská 3218, PSČ 27200
člen dozorčí rady Václav Kinter 19.10.2011 - 28.11.2014
Vznik členství 3.8.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 3.8.2011
Adresa: 273 25 Podlešín 8 Česká republika
Podlešín 8, PSČ 27325
předseda dororčí rady Radoslav Tauš 20.8.2013 - 28.11.2014
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 13.6.2013
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Vítězná 1569 , 274 01 Slaný Česká republika
Vítězná 1569, 274 01 Slaný
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Burda 28.11.2014 - 4.3.2015
Vznik členství 15.6.2011
Vznik funkce 13.6.2014
Adresa: Benešovská 3218 , 272 01 Kladno Česká republika
Benešovská 3218, Kročehlavy, 272 01 Kladno
člen dozorčí rady MUDr. Doc. Leoš Středa Ph.D. 28.11.2014 - 15.6.2015
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 19.5.2015
Adresa: Nuselská 785 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nuselská 785/80, Michle, 140 00 Praha 4
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Burda 4.3.2015 - 15.6.2015
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 19.5.2015
Vznik funkce 13.6.2014
Zánik funkce 19.5.2015
Adresa: Vikova 472 , 274 01 Slaný Česká republika
Vikova 472, 274 01 Slaný
člen dozorčí rady Ing. Milan Chudomel 28.11.2014 - 15.12.2016
Vznik členství 12.6.2014
Adresa: Kluček č.ev. 38 , 438 01 Liběšice Česká republika
Kluček č.ev. 38, 438 01 Liběšice

Sbírka Listin Servis jeřábů, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4931/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.12.2015 6.1.2016 23
B 4931/SL 51 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 24.10.2014 10.6.2015 15.6.2015 2
B 4931/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.7.2014 26.8.2014 23
B 4931/SL 49 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora + zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 31.12.2012 24.7.2013 4.9.2013 29
B 4931/SL 48 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2013 24.7.2013 4.9.2013 2
B 4931/SL 47 notářský zápis NZ 373/2013 Městský soud v Praze 12.6.2013 24.7.2013 4.9.2013 9
B 4931/SL 46 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 9.7.2013 32
B 4931/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2012 28.6.2012 27
B 4931/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.10.2011 24
B 4931/SL 43 ostatní záp.z usnesení zasedání předs. Městský soud v Praze 16.6.2011 20.10.2011 2
B 4931/SL 42 ostatní zápis ze zasedání XVI řádné VH Městský soud v Praze 15.6.2011 20.10.2011 10
B 4931/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2010 28.7.2010 29
B 4931/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 19.7.2009 21
B 4931/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 20.6.2008 22
B 4931/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.8.2007 17.10.2007 18.10.2007 15
B 4931/SL 37 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2007 3.7.2007 3.7.2007 9
B 4931/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 3.7.2007 22
B 4931/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 3.7.2007 3.7.2007 31
B 4931/SL 34 notářský zápis -NZ474/07 Městský soud v Praze 28.6.2007 3.7.2007 3.7.2007 6
B 4931/SL 33 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 21.7.2006 16.2.2007 3
B 4931/SL 32 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.5.2006 16.2.2007 2
B 4931/SL 31 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.5.2006 16.2.2007 2
B 4931/SL 30 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.7.2006 16.2.2007 2
B 4931/SL 29 ostatní -zápis-volby člena DR Městský soud v Praze 19.7.2006 16.2.2007 8
B 4931/SL 28 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.5.2006 16.2.2007 1
B 4931/SL 27 ostatní -zápis z jednání IX. VH Městský soud v Praze 30.5.2006 16.2.2007 6
B 4931/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 15.1.2007 16.1.2007 25
B 4931/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 18.1.2006 23.1.2006 40
B 4931/SL 24 ostatní -zápis z jednání VIII.VH Městský soud v Praze 8.6.2005 18.1.2006 23.1.2006 3
B 4931/SL 23 účetní závěrka +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.5.2004 24.5.2004 0
B 4931/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.5.2004 24.5.2004 0
B 4931/SL 21 ostatní -zápis z jednání VII. VH Městský soud v Praze 12.5.2004 18.5.2004 24.5.2004 0
B 4931/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 0
B 4931/SL 19 notářský zápis NZ435/02 Městský soud v Praze 6.6.2002 26.5.2003 0
B 4931/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2002 26.5.2003 0
B 4931/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 26.5.2003 0
B 4931/SL 16 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.6.2001 26.5.2003 0
B 4931/SL 15 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 14.6.2001 26.5.2003 0
B 4931/SL 14 notářský zápis NZ378/01 Městský soud v Praze 14.6.2001 26.5.2003 0
B 4931/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 26.5.2003 0
B 4931/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.5.2003 0
B 4931/SL 9 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.6.2001 13.11.2002 0
B 4931/SL 8 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 13.11.2002 0
B 4931/SL 7 ostatní -zápis z jed.3.valné hromady Městský soud v Praze 10.7.2000 13.11.2002 0
B 4931/SL 11 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.6.2001 13.11.2002 0
B 4931/SL 10 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.6.2001 13.11.2002 0
B 4931/SL 6 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.6.1999 15.9.1999 0
B 4931/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.6.1999 15.9.1999 0
B 4931/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 8.9.1999 0
B 4931/SL 3 notářský zápis + stanovy-NZ432/98 Městský soud v Praze 25.8.1998 8.9.1999 0
B 4931/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ453/97 Městský soud v Praze 23.7.1997 8.9.1999 0
B 4931/SL 1 notářský zápis +stanovy-NZ395/97 Městský soud v Praze 6.12.1997 8.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Servis jeřábů, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25606352
Jméno Servis jeřábů, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Slaný
Vznik první živnosti: 17.9.1997
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 8

Sídlo Servis jeřábů, a.s.

Živnosti a provozovny Servis jeřábů, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Netovická 374, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1001101031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.1997

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zákona č.455/1991 Sb.o živ.podnikání v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1997
Zánik oprávnění 11.3.2002

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, montáže, opravy, generální opravy, rekonstrukce a provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Servis jeřábů, a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Dvořáková
Člen statutárního orgánu Věroslav Dvořák
Člen statutárního orgánu Petr Dvořák
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Štekrt Ph.D., MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Servis jeřábů, a.s.

IČO: 25606352
Firma: Servis jeřábů, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Slaný
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.9.1997

Sídlo Servis jeřábů, a.s.

Sídlo: Netovická 374, Slaný 274 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Elektrické instalace
Ostatní stavební instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Technické zkoušky a analýzy
tracking image