Firma Servant, a.s. IČO 00570664


Servant, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Servant, a.s. (00570664) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo nábřeží 2018, 120 00 Praha 2 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 11. 1990 a je stále aktivní. Servant, a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Servant, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Servant, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Servant, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Servant, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Servant, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Servant, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 325
IČO (identifikační číslo osoby) 00570664
Jméno Servant, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.11.1990
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.8.2014
Počet členů správní rady: 3 26.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Dne 17.6.2010 schválila valná hromada společnosti Servant, a.s., IČO: 005 70 664, sídlem Praha 2, Na Moráni 5, PSČ 120 00, totousnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada:- schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti zčástky 4.004.000,- Kč (čtyři miliony čtyři tisíce korun českých) o 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) na celkových 7.004.000,- Kč (sedm milionů čtyři tisíce korun českých) ato formou peněžitých vkladů akcionářů svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů apři nevyužití přednostního práva stávajících akcionářů formou nabídky předem určenému zájemci stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,1) Bude proveden úpis 3.000 ks akcií, kmenových, listinných, všech znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé nové akcie je 1.000,- Kč, emisní kurz 1.000,- Kč.2) Lhůta pro upsání akcií svyužitím přednostního práva bude činit 30 dnů po oznámení představenstva akcionářům, že návrh na zvýšení základního kapitálu byl zapsán do obchodního rejstříku. Sdělení představenstva bude provedeno způsobem předepsaným zákonem astanovami společnosti pro svolání valné hromady, ato nejpozději do 10 dnů po oznámení zápisu návrhu do obchodního rejstříku.3) Kmenové akcie neupsané akcionáři svyužitím přednostního práva budou poté nabídnuty předem určenému zájemci, ato: panu Ing. Petr Matějů, r.č. 59 04 12/0772, bytem Praha 8, Na Dlážděnce 2097, za stejných podmínek kdy emisní kurz akcií činí 1.000,- Kč za 1 novou akcii.4) Lhůta pro úpis bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů po oznámení představenstva ovýsledku úpisu akcií svyužitím přednostního práva učiněném nejpozději do 10 dnů po skončení úpisu asplacení akcií upsaných svyužitím přednostního práva.5) a) Akcionáři, kteří upsali akcie svyužitím přednostního práva splatí emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem nejpozději do 30 dnů po skončení lhůty pro upisování, ato na účet vedený uGEMoney bank, a.s. č.ú. 198700706/0600.b) Akcionář, který upsal akcie na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva jako předem určený zájemce pan Ing. Petr Matějů splatí emisní kurz upsaných akcií do 30 dnů po skončení tohoto úpisu na výše uvedený účet.6) Akcie upsané svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů avšak nesplacené ve výši 100% upsaných akcií ve stanovené lhůtě (bod 5a) anesplacené ani ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy představenstva (§ 177 odst. 3 obch. zák. ačl. 5.4 stanov společnosti) budou nabídnuty ke splacení osobě uvedené vbodu 3 tohoto rozhodnutí stím, že budou touto osobou splaceny do 30 dnů po výzvě učiněné představenstvem spolu snávrhem smlouvy osplacení těchto akcií.7) Místem úpisu je sídlo společnosti. 26.5.2011 - 22.5.2013
Základní jmění společnosti se zvyšuje o Kč 3.003.000,-Kč,upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku, a toupsáním 3.003 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč á1 ks akcie, kmenových, v listinné podobě.Upisování na rámec navrženého zvýšení základního jmění senepřipouští.Upisování proběhne ve dvou upisovacích kolech takto:I. kolo:- pro akcionáře s přednostním právem v poměru k akciím, kterémají v držení,- upsáno bude 3.003 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč á 1 ks akcie, kmenových, vydaných v listinné podobě,- emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě,- úpis proběhne v sídle společnosti Praha 2, Na Moráni 17, ponabytí právní moci usnesení příslušného obchodního soudu ozápisu usnesení o zvýšení základního jmění a po představenstvemzaslané informaci o přednostním právu všem dosavadním akcionářůmspolečnosti s tím, že lhůta pro vykonání přednostního právapočíná běžet 35. den od nabytí právní moci usnesení o zvýšenízákladního jmění v 8.00 h a končí 50. den od nabytí právní mocitohoto usnesení v 16.00 h.- na jednu dosavadní akcii lze upsat tři kusy akcií nových,II. kolo:- Zbývající akcie, které nebyly upsány v I. kole s využitímpřednostního práva dosavadních akcionářů budou v souladu s § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku v tomto II. kole nabídnutypředem určenému zájemci, kterým je Ing. Petr Matějů, r.č.590412/0772, bytem Praha 8, Na Dlážděnce 2097,- tento určený zájemce je povinen upsat všechny zbývající akciev sídle společnosti Praha 2, Na Moráni 17, ve lhůtě, kterápočíná běžet 51. dnem od nabytí právní moci usnesení příslušnéhoobchodního soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění od8.00 h a končí 55. den od nabytí právní moci tohoto usnesení v16.00 h,- emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Všichni akcionáři, kteří se podílejí na zvýšení základníhojmění, jsou povinni splatit jimi upsané akcie v peněžitém plněnína účet společnosti č. 88444/5100 vedený u IPB, a.s. takto:- nejméně 30% emisního kursu všech jimi upsaných akciínejpozději do 7 dnů od jejich upsání,- zbytek (70%) do 60 dnů od jejich upsání.Dřívější nebo jednorázové splacení je přípustné. 26.6.1999 - 10.12.1999
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne16.10.1990. Zakladatelé se zavázali sami splatit základní kapitála to před zápisem do podnikového rejstříku.Ke dni zápisu byl celýzákladní kapitál splacen.Zakladatelé se dohodli na stanovách ajmenovali členy představenstva,dozorčí rady a revizora účtů. 14.11.1990 - 22.5.2013
Předmět činnosti uvedený pod body č. 9,15 a 16 nebyl do rejstříkuzapsán,neboť k provádění těchto činností je třeba předchozího souhlasu jiných státních orgánů,který však nebyl předložen. 14.11.1990 - 2.8.1996

Kapitál Servant, a.s.

zakladni jmění 4 004 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.1999
zakladni jmění 1 001 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.1999 - 10.12.1999
zakladni jmění 1 001 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1992 - 26.6.1999
zakladni jmění 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.1990 - 30.11.1992

Sídlo Servant, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo nábřeží 2018 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
22.5.2013
Adresa Na Moráni 5 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Moráni 5, PSČ 12000
27.12.2006 - 22.5.2013
Adresa Na Moráni 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Moráni 17
30.11.1992 - 27.12.2006
Adresa Na padesátém 4 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na padesátém 4/1736
14.11.1990 - 30.11.1992

Předmět podnikání Servant, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava nákladní 5.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2009
zastupování vcelním řízení 2.7.2005 - 5.6.2009
vnitrostátní zasilatelství 2.8.1996 - 5.6.2009
mezinárodní zasilatelství 2.8.1996 - 5.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní 2.8.1996 - 5.6.2009
provozování skladu 2.8.1996 - 5.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.11.1992 - 5.6.2009
realitní činnost 30.11.1992 - 5.6.2009
zprostředkování služeb pro oblast správy bytového fondu a nebytových prostor 30.11.1992 - 5.6.2009
zprostředkování skladovacích prostor včetně služeb s tím souvisejících 30.11.1992 - 5.6.2009
poskytování ubytovacích služeb ve vlastních a pronajatýchubytovacích prostorech. 14.6.1991 - 30.11.1992
leasingové operace všeho druhu 14.6.1991 - 30.11.1992
poskytování stravovacích služeb 14.6.1991 - 30.11.1992
správa majetku 14.6.1991 - 30.11.1992
organizační,technické služby při přípravě a průběhu akcí dodavatelskou formou 14.11.1990 - 30.11.1992
servis ekonomických služeb a právního poradenství 14.11.1990 - 30.11.1992
pravidelná i nepravidelná, hromadná i nehromadná přeprava osob,pronájem vozodel,nepravidelná nákladní autodoprava,zabezpečováníservisu a opravárenských služeb v oblasti motorismu 14.11.1990 - 30.11.1992
zasílatelská a odbytová činnost - nákup skladování a odbyt 14.11.1990 - 30.11.1992
provádění propagace tisku,rozmnožování a výroba reklam všeho dru-hu 14.11.1990 - 30.11.1992
výroba,údržba a poskytování služeb v oborech stavebnictví,oděvnía interiérové tvorby,knihařství,propagace výtvarnictví a návrhář-ství 14.11.1990 - 30.11.1992
zřizování a provoz prodejen potravin,zemědělských produktů a dalšího zboží 14.11.1990 - 30.11.1992
lektorská a kurzová činnost včetně rekvalifikací 14.11.1990 - 30.11.1992
zprostředkovatelská a agenturní činnost vč. zastoupení 14.11.1990 - 30.11.1992
organizování činnosti v oblasti ekologie 14.11.1990 - 30.11.1992
zajišťování projektové,investorské a inženýrské činnosti 14.11.1990 - 30.11.1992
výroba,distribuce,poradenství a služby v oblasti pomocných prost-ředků pro invalidní a postižené děti,mládež a občany a služby související 14.11.1990 - 30.11.1992
poradenská ,konzultační a rozborová činnost a revizní služby 14.11.1990 - 30.11.1992

vedení firmy Servant, a.s.

Statutární orgán Servant, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Petr Matějů
Vznik funkce 17.6.2014
Adresa: Na dlážděnce 2097 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Na dlážděnce 2097/17a, Libeň, 182 00 Praha 8
Jméno JUDr. Zdenko Litavský 14.11.1990 - 30.11.1992
Adresa: Krynická 505 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Krynická 505
Jméno Ing. Petr Rachač 14.11.1990 - 30.11.1992
Adresa: U elektrárny 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U elektrárny 2
Jméno Ing. Jiří Šubrt 14.11.1990 - 30.11.1992
Adresa: Levského 3221 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levského 3221
Jméno Ing. Petr Matějů 14.11.1990 - 2.8.1996
Adresa: Na Dlážděnce 2097 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Dlážděnce 2097
Jméno Jaroslav Šrámek 14.11.1990 - 14.5.1997
Adresa: Pollitova 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pollitova 13
Jméno Ing. Jan Bohuslav 14.11.1990 - 14.5.1997
Adresa: Dosmíkových 13 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Dosmíkových 13
Jméno František Šulc 14.11.1990 - 14.5.1997
Adresa: Karlova 46 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Karlova 46
Jméno Václava Snížková 30.11.1992 - 14.5.1997
Adresa: Protivova 1379 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Protivova 1379
předseda představenstva Ing. Petr Matějů 2.8.1996 - 14.5.1997
Adresa: Na Dlážděnce 2097 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Dlážděnce 2097
místopředseda představenstva Václava Snížková 14.5.1997 - 10.12.1999
Adresa: Polesná 195 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Polesná 195
místopředseda představenstva František Šulc 14.5.1997 - 2.7.2005
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Senovážné nám. 11 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 11
předseda představenstva Ing. Petr Matějů 14.5.1997 - 2.7.2005
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Na Dlážděnce 2097 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Dlážděnce 2097
místopředseda představenstva Václava Snížková 10.12.1999 - 2.7.2005
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Litoměřická 9 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Litoměřická 9/405
předseda představenstva Ing. Petr Matějů 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Dlážděnce 2097 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Dlážděnce 2097, PSČ 18200
místopředseda představenstva František Šulc 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Senovážné náměstí 11 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné náměstí 11, PSČ 11000
místopředseda představenstva Václava Snížková 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Litoměřická 405 , 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9, PSČ 19000
předseda představenstva Ing. Petr Matějů 5.6.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Dlážděnce 2097 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Dlážděnce 2097, PSČ 18200
místopředseda představenstva František Šulc 5.6.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Senovážné náměstí 11 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné náměstí 11, PSČ 11000
místopředseda představenstva Václava Snížková 5.6.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Litoměřická 405 , 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9, PSČ 19000

Dozorčí rada Servant, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jaroslav Šrámek 14.5.1997 - 2.7.2005
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Tenisova 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tenisova 13
Jméno JUDr. Jaroslav Benda 14.5.1997 - 2.7.2005
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Banskobystrická 9 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Banskobystrická 9
předseda dozorčí rady Ing. Jan Snížek 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Verdunská 710 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Verdunská 710/3, PSČ 16000
člen dozorčí rady Rudolf Matějů 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Adresa: Boženy Němcové 1750 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Boženy Němcové 1750, PSČ 39301
člen dozorčí rady Eva Laifrová 2.7.2005 - 5.6.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Adresa: Krystalová 505 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krystalová 505, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Snížek 5.6.2009 - 26.3.2014
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 17.12.2007
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Verdunská 710 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Verdunská 710/3, PSČ 16000
člen dozorčí rady Rudolf Matějů 5.6.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: 394 09 Kojčice 108 Česká republika
Kojčice 108, PSČ 39409
člen dozorčí rady Martin Zadina 5.6.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Družstevní 1233 , 396 01 Humpolec Česká republika
Humpolec, Družstevní 1233, PSČ 39601
předseda dozorčí rady Ing. Jan Snížek 26.3.2014 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 17.12.2007
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Eliášova 550 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Eliášova 550/44, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Sbírka Listin Servant, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 325/SL 33 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 5.10.2015 6.10.2015 25
B 325/SL 32 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 5.10.2015 6.10.2015 30
B 325/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 276/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 20.8.2014 17.9.2014 21
B 325/SL 30 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2013 19.6.2013 37
B 325/SL 29 notářský zápis NZ 195/2013 Městský soud v Praze 14.5.2013 16.5.2013 27.5.2013 14
B 325/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.9.2012 17.9.2012 39
B 325/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 9.8.2011 40
B 325/SL 26 účetní závěrka příloha, r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.7.2011 13.7.2011 10
B 325/SL 25 účetní závěrka rozvaha, r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.7.2011 13.7.2011 1
B 325/SL 24 notářský zápis NZ 320/2010 Městský soud v Praze 17.6.2010 17.9.2010 18.9.2010 11
B 325/SL 23 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 18.9.2010 1
B 325/SL 22 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 18.9.2010 18
B 325/SL 21 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 18.9.2010 21
B 325/SL 20 notářský zápis NZ 310/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 17.9.2010 18.9.2010 9
B 325/SL 19 výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.11.2009 4.11.2009 20
B 325/SL 18 účetní závěrka r.2008+př. Městský soud v Praze 31.12.2008 3.11.2009 4.11.2009 20
B 325/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.12.2007 29.5.2009 5.8.2009 4
B 325/SL 16 ostatní -zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 14.12.2007 29.5.2009 5.8.2009 1
B 325/SL 15 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 25.3.2009 29.5.2009 5.8.2009 3
B 325/SL 14 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 6.4.2009 29.5.2009 17.6.2009 2
B 325/SL 13 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 25.3.2009 29.5.2009 17.6.2009 4
B 325/SL 12 ostatní -zápis z průběhu mim.VH Městský soud v Praze 14.12.2007 29.5.2009 17.6.2009 2
B 325/SL 11 výroční zpráva r.2007-bez UZ Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 20.6.2008 12
B 325/SL 9 výroční zpráva r.2006 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 10.7.2007 11
B 325/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 10.7.2007 19
B 325/SL 8 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 1.12.2006 0
B 325/SL 7 notářský zápis -NZ297/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 1.12.2006 0
B 325/SL 6 zrušení právnické osoby, výroční zpráva r.20054+VH Městský soud v Praze 31.12.2005 7.7.2006 11.7.2006 0
B 325/SL 5 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 22.7.2005 0
B 325/SL 4 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 11.3.2005 22.7.2005 0
B 325/SL 3 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 22.7.2005 0
B 325/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 2.7.2004 19.7.2004 0
B 325/SL 1 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 9.7.2003 14.7.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Servant, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00570664
Jméno Servant, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo Servant, a.s.

Živnosti a provozovny Servant, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Lnářská 1636, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1004087977
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 38, Svémyslice 250 91
Identifikační číslo provozovny 1004087918
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.12.2001
Provozovna č. 3
Provozovna 38, Svémyslice 250 91
Identifikační číslo provozovny 1004087951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 21.12.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Pelhřimovská 967, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1004087845
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 21.6.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994

Živnost č. 3 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování skladovacích prostor včetně služeb s tím souvisejících/nejde o zprostř. prac. příležitostí/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatání služeb pro oblast správy bytového a nebytového fondu/nejedná se o zprostředkování pracovních p

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování skladu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Servant, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Matějů

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Servant, a.s.

IČO: 00570664
Firma: Servant, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.11.1990

Sídlo Servant, a.s.

Sídlo: Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Servant, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00570664
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00570664
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Servant, a.s.
Sídlo Masarykovo nábřeží 2018/10 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO 120 00 PRAHA 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 49, PRAHA 2, tel.: 221 593 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
8435834/0600 1.4.2013
88444/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00570664
Jméno firmy Servant, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka i3if89y

Podobné firmy

tracking image