Hlavní navigace

FIRMA Sekyra Group, a.s. IČO: 63998611

Sekyra Group, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sekyra Group, a.s. (63998611) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Sluncové 666/12A, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 1995 a je stále aktivní. Sekyra Group, a.s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Sekyra Group, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Sekyra Group, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sekyra Group, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 5. 10. 1995
Spisová značka: B 3442
IČO (identifikační číslo osoby): 63998611
Jméno: Sekyra Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.10.1995
Zapsána dne: 5.10.1995
Na základě smlouvy o převodu části obchodního závodu uzavřené dne 19.12.2019 mezi společností Sekyra Group, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 98 611, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisov á značka B 3442, jakožto převodcem, a společností Smíchov One, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 038 85 810, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 239535, jakožto nabyvatelem, jejímž před mětem byl převod části obchodního závodu, tak jak byl blíže definován ve smlouvě o převodu části obchodního závodu, přešlo vlastnické právo k části obchodního závodu ze společnosti Sekyra Group, a.s. na společnost Smíchov One, s.r.o. Doklad o převodu byl dne 19.12.2019 založen do sbírky listin. 19.12.2019
Na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 18.12.2019 mezi společností Smíchov Station Development, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO: 272 44 164, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka B 9949, jakožto převodcem, a společností Sekyra Group, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 98 611, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3442, jakožto nabyvatelem , jejímž předmětem byl převod obchodního závodu, tak jak byl blíže definován ve smlouvě o převodu obchodního závodu, přešlo vlastnické právo k obchodnímu závodu ze společnosti Smíchov Station Development, a.s. na společnost Sekyra Group, a.s. Doklad o pře vodu závodu byl dne 18.12.2019 založen do sbírky listin. 18.12.2019
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 15. listopadu 2016 přešlo na společnost Sekyra Group, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, IČ 63998611, jako společnost nástupnickou, jmění zanikajících společností: Počernice I s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, IČ 24756733, Počernice II s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, IČ 24756750, SG Investment, s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, IČ 26748967, LIVERA, s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, IČ 27646556. 28.12.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 28.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Na společnost Sekyra Group, a.s. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část obchodního jmění rozdělované společnosti SG South Park, s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 158 89 050, určená projekte m rozdělení . Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2010. 14.10.2010
Na společnost Sekyra Group, a.s. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část obchodního jmění rozdělované společnosti SG Morava,s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 271 74 743, určená projektem roz dělení . Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2010. 14.10.2010
Na společnost Sekyra Group, a.s. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část obchodního jmění společnosti České nemovitosti a.s., identifikační číslo: 250 59 688, se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, určená projektem rozdělení odšt ěpením sloučením. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2009. 1.2.2010
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost SEKYRA Group, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 655/1, IČ 63998611, jako nástupnická společnost, jmění zanikajících společností INTERJURE s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Revoluč ní 655/1, IČ 25761501 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 67866 a SG Projekt Management, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 655/1, IČ 26488558 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v  oddíle C, vložce 85407. 12.10.2006
Řádná valná hromada konaná dne 11,9,2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 45,500.000,- Kč - tj. z dosavadních 6,500.000,- Kč na 52,000.000,- Kč ). 2)Upisování akcií nad částku 45,500.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 45 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 1,000.000,- Kč a 5 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 4) Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč na 1 akcii a 100.000,- Kč na 1 akcii, což znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. 5) Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti (optimalizace financování vlastnímu zdroji) upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů, jelikož všichni stávající akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. 6) Veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Dr. Luděk Sekyra, r.č. 640208/0333, bytem Praha 2, U Zvonařky 9. 7) Veškeré nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájmcem podle § 204 odst. 5 obch. zák. Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovat alespoň náležitosti podle § 205, odst. 3 obch. zák. a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli přiměřená lhůta alespoň 14 dnů ode dne doručení návrhu společnosti tomuto upisovateli na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby celková lhůta pro upsání akcií činila 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce Dr. Luďka Sekyry vůči společnosti ve výši 45,500.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií v téže výši 45,500.000,- Kč vůči předem určenému zájemci. Peněžitá pohledávka, jejíž započtení se připouští, činí 45,500.000,- Kč a vznikla na základě tří smluv o půjčce uzavřených mezi předem určeným zájemcem a společností dne a) 5,6,2001 ve výši 1,000.000,- Kč ( navrhuje se započíst pouze 500.000,- Kč) b) 11,2,2002 ve výši 40,000.000,- Kč c) 17,4,2002 ve výši 5,000.000,- Kč. 9) Návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií vůči předem určenému zájemci předloží splečnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. ( bod 7 tohoto návrhu ) vždy však nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. 24.12.2002 - 2.7.2003

Kapitál Sekyra Group, a.s.

Základní kapitál 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2003
Základní kapitál 6 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1995  - 2.7.2003

Akcie Sekyra Group, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 52 28.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 45 2.7.2003  - 28.8.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 69 2.7.2003  - 28.8.2014
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 2 2.7.2003  - 28.8.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 64 5.10.1995  - 2.7.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 2 5.10.1995  - 2.7.2003

Sídlo Sekyra Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: U Sluncové 666/12a, Praha 18600, Česká republika 12.12.2018
Adresa: U Sluncové 666/12a, Praha 18000, Česká republika 30.12.2013 - 12.12.2018
Adresa: Ke Štvanici 656/3, Praha 8 18600, Česká republika 31.8.2009 - 30.12.2013
Adresa: Revoluční čp. 655/1, Praha 1 11000, Česká republika 6.2.2002 - 4.4.2008
Adresa: Revoluční 1, Praha 1 , Česká republika 8.11.2000 - 6.2.2002
Adresa: Revoluční 3, Praha 1 , Česká republika 26.4.1999 - 8.11.2000
Adresa: U Zvonařky 9, Praha 2 , Česká republika 5.10.1995 - 26.4.1999

Předmět podnikání Sekyra Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.8.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 17.1.2007 - 31.8.2009
organizování sportovních soutěží 17.1.2007 - 31.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.9.2002 - 31.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.2.2002 - 31.8.2009
reklamní činnost a marketing 6.2.2002 - 31.8.2009
činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury 6.2.2002 - 31.8.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.2.2002 - 31.8.2009
poskytování technických služeb 6.2.2002 - 31.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.2.2002 - 31.8.2009
činnost realitní kanceláře 14.8.2000 - 31.8.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 14.8.2000 - 31.8.2009
Pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování doplňkových služeb. 5.10.1995 - 28.8.2014

Vedení firmy Sekyra Group, a.s.

Statutární orgán Sekyra Group, a.s.

místopředseda představenstva Leoš Anderle
Ve funkci od 28.8.2014
Adresa Korunní 2569/108h, 10100 Praha
člen představenstva Ondřej Valenta
Ve funkci od 28.8.2014
Adresa U Zvonařky 2536/1d, 12000 Praha
předseda představenstva Luděk Sekyra
Ve funkci od 28.8.2014
Adresa U Zvonařky 1435/9, 12000 Praha
člen představenstva Ondřej Valenta
Ve funkci od 24.7.2012 do 28.8.2014
Adresa U Zvonařky 2536/1D, 12000 Praha 2
předseda představenstva JUDr. Luděk Sekyra
Ve funkci od 2.10.2013 do 28.8.2014
Adresa U Zvonařky 1435/9, 12000 Praha 2
místopředseda představenstva Ing. Leoš Anderle
Ve funkci od 23.6.2014 do 28.8.2014
Adresa Korunní 2569/108h, 10100 Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Leoš Anderle
Ve funkci od 10.8.2013 do 23.6.2014
Adresa Korunní 2569/108h, 10100 Praha 10
předseda představenstva JUDr. Luděk Sekyra
Ve funkci od 24.7.2012 do 2.10.2013
Adresa U Zvonařky 1435/9, 12000 Praha 2
místopředseda představenstva Ing. Leoš Anderle
Ve funkci od 1.2.2010 do 10.8.2013
Adresa Mistrovská 189/33, 10800 Praha 10
předseda představenstva JUDr. Luděk Sekyra
Ve funkci od 12.11.2007 do 24.7.2012
Adresa U Zvonařky 9, Praha 2
člen představenstva Ondřej Valenta
Ve funkci od 1.2.2008 do 24.7.2012
Adresa U Zvonařky 2536/1d, Praha 2
místopředseda představenstva Ing. Leoš Anderle
Ve funkci od 12.11.2007 do 1.2.2010
Adresa Mistrovská 189/33, Praha 10
člen představenstva Mgr. Radek Janeček
Ve funkci od 12.11.2007 do 31.8.2009
Adresa Kopretinová 737, 46312 Liberec
místopředseda představenstava Mgr. Luděk Schmidt
Ve funkci od 12.11.2007 do 31.8.2009
Adresa K lipinám 1974/7, 14300 Praha 4
člen představenstva Otakar Langer
Ve funkci od 1.2.2008 do 27.10.2008
Adresa Polská 1751/58, Praha 2
člen představenstva Ondřej Valenta
Ve funkci od 4.4.2007 do 1.2.2008
Adresa U Zvonařky 2536/11, Praha 2
člen představenstva Otakar Langer
Ve funkci od 12.11.2007 do 1.2.2008
Adresa Vlkova 5, 13000 Praha 3
předseda Dr. Luděk Sekyra
Ve funkci od 28.9.2004 do 12.11.2007
Adresa U Zvonařky 9, Praha 2
Místopředseda Ing. Leoš Anderle
Ve funkci od 24.4.2006 do 12.11.2007
Adresa U háje 29, Praha 4
člen představenstva Ing. Pavel Oberhofer
Ve funkci od 5.10.2005 do 4.4.2007
Adresa Doubravčická 2202, 10000 Praha 10
místopředseda Ing. Marian Kramařík
Ve funkci od 15.12.2004 do 24.4.2006
Adresa Ohradní 1357, Praha 4
člen Petra Adamová
Ve funkci od 19.8.2003 do 5.10.2005
Adresa Bydžovského 3, Praha 10
místopředseda Ing. Michal Třešňák
Ve funkci od 19.8.2003 do 15.12.2004
Adresa Pod Černým mostem 476, Semily
Předseda představenstva Dr. Luděk Sekyra
Ve funkci od 24.3.2000 do 28.9.2004
Adresa U Zvonařky 9, Praha 2
člen Ing. Michal Třešňák
Ve funkci od 3.6.2003 do 19.8.2003
Adresa Pod Černým mostem 476, Semily
Člen představenstva Lukáš Semerák
Ve funkci od 26.4.1999 do 3.6.2003
Adresa Varenská 348, Ostrava 1
Místopředseda představenstva Mgr. Vladimíra Šlegrová
Ve funkci od 6.2.2002 do 3.6.2003
Adresa Topolová 2151, Nymburk
Místopředseda představenstva Vladimíra Pokorná
Ve funkci od 26.4.1999 do 6.2.2002
Adresa Topolová 2151, Nymburk
Předseda představenstva Drahoš Lustig
Ve funkci od 26.4.1999 do 24.3.2000
Adresa Moravanů 2153/37, Praha 6
Místopředseda představenstva Miloš Fiedler
Ve funkci od 5.10.1995 do 26.4.1999
Adresa Táboritská 649, Poděbrady
Člen představenstva Roman Janko
Ve funkci od 5.10.1995 do 26.4.1999
Adresa Veronské nám. 378, Praha 10
Předseda představenstva Luděk Sekyra
Ve funkci od 5.10.1995 do 26.4.1999
Adresa U Zvonařky 9, Praha 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sekyra Group, a.s.

IČO (identifikační číslo): 63998611
Jméno: Sekyra Group, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 5. 10. 1995
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo Sekyra Group, a.s.

Sídlo: U Sluncové 666/12, Praha 18600

Živnosti Sekyra Group, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 5. 2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 5. 2000

Statutární orgán Sekyra Group, a.s.

Člen statutárního orgánu: JUDr. Luděk Sekyra
Člen statutárního orgánu: Ing. Leoš Anderle
Člen statutárního orgánu: Ondřej Valenta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sekyra Group, a.s.

IČO: 63998611
Firma: Sekyra Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 5. 10. 1995

Sídlo Sekyra Group, a.s.

Sídlo: U Sluncové 666/12, Praha 18000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Developerská činnost
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.