Firma SEEIF Ceramic, a.s. IČO 28307372


SEEIF Ceramic, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SEEIF Ceramic, a.s. (28307372) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 10. 2008 a je stále aktivní. SEEIF Ceramic, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o SEEIF Ceramic, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SEEIF Ceramic, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SEEIF Ceramic, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SEEIF Ceramic, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SEEIF Ceramic, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5701
IČO (identifikační číslo osoby) 28307372
Jméno SEEIF Ceramic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.10.2008
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společností REFRAMO KZK a.s. se sídlem Kadaň, Věžní 734, PSČ 432 01, identifikační číslo: 273 98 251, a to dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 19.11.2015. 1.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 17.9.2014 - 18.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 17.9.2014 - 18.2.2016
Na společnost SEEIF Ceramic, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti REFRAVIT GROUP a.s., IČ: 27770095, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 153 71, společností Moravské keramické závody a.s., IČ: 46900985, se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 858, společností REFRAMO, s.r.o., IČ: 27276279, se sídlem Kadaň, Věžní 734 , PSČ: 432 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22047 a společností KERAVIT, spol. s r.o., IČ: 60779985, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotěrova čp. 362/3, PSČ: 70602, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6562 (zanikající společnosti). 15.12.2009
Základní kapitál společnosti Lacertus, a.s. ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 30.000.000, -Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) bude provedeno upsáním 28 ks (slovy: dvaceti osmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všech ny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budu upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost SEEIF CR, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, IČ: 273 98 251. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lacertus, a.s., Brno, Lidická 57, PSČ: 602 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do dvou měsíců po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou peněžitého vkladu na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,č. 10 02756084 a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. 1002756084, zároveň se schvaluje, aby na splacení emisního kurzu upsaných akcií byla započtena peněžitá pohledávka předem určeného zájemce z titulu smlouvy o úvěru ze dne 10.12.2008, na částku 8.500.000,- Kč, slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých, uzavřené mezi společností SEEIF CR, a.s. jako věřitelem a společností Lacertus, a.s. jako dlužníkem. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo přede m určenému zájemci spolu s návrhem smlouvy na upsání akcií. Upisovatel doručí podepsanou dohodu o započtení zpět společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 2.3.2009 - 27.4.2009
Základní kapitál společnosti Lacertus, a.s. ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 30.000.000, -Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) bude provedeno upsáním 28 ks (slovy: dvaceti osmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všech ny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budu upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost SEEIF CR, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, IČ: 273 98 251. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lacertus, a.s., Brno, Lidická 57, PSČ: 602 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do dvou měsíců po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou peněžitého vkladu na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,č. 10 02756084 a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. 7.1.2009 - 2.3.2009

Aktuální kontaktní údaje SEEIF Ceramic, a.s.

Kapitál SEEIF Ceramic, a.s.

zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2009
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2009 - 15.12.2009
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.2009 - 2.7.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.2009 - 27.4.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 14.10.2008 - 7.1.2009

Akcie SEEIF Ceramic, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 89 15.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 15.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 18.9.2009 - 15.12.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 27.4.2009 - 18.9.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 2 7.1.2009 - 27.4.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 14.10.2008 - 7.1.2009

Sídlo SEEIF Ceramic, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Spešovská 243 , Rájec-Jestřebí 679 02 18.2.2016
Adresa Spešovská 243 , Rájec-Jestřebí 679 02 15.12.2009 - 18.2.2016
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 7.1.2009 - 15.12.2009
Adresa Lidická 710/57 , Brno 602 00 14.10.2008 - 7.1.2009

Předmět podnikání SEEIF Ceramic, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2010
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.3.2010
opravy silničních vozidel 17.3.2010
zámečnictví, nástrojářství 17.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní zvláštní linková 17.3.2010
provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce za účelem neveřejné přepravy věcí 17.3.2010

Předmět činnosti SEEIF Ceramic, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 14.10.2008

vedení firmy SEEIF Ceramic, a.s.

Statutární orgán SEEIF Ceramic, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za představenstvo navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda. 21.1.2010
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. 2.12.2009 - 21.1.2010
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda. 18.9.2009 - 2.12.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jeden člen představenstva. 7.1.2009 - 18.9.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 14.10.2008 - 7.1.2009
člen představenstva Ing. Přemysl Toul 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: 145 , Borotín 679 37
člen představenstva Ing. Tomáš Voda 1.8.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Smetanova 763/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Bulant 3.12.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 11.10.2018
Adresa: 3 , Radětice 391 65
předseda představenstva JUDr. Milan Vašíček 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 14.10.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Krásného 1165/61 , Brno 636 00
místopředseda představenstva Mgr., Ing. Daniel Dunča 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 14.10.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Čápkova 12/4 , Brno 602 00
člen představenstva Michaela Sedláčková Dis. 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: 125 , Dražovice 683 01
člen představenstva Ing. Jana Růžičková 7.1.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Mareš 21.1.2010 - 3.6.2010
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Šumavská 419/23 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Milan Čvanda 21.1.2010 - 1.7.2010
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 16.12.2009
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Kamil Holenda 21.1.2010 - 1.7.2010
Vznik členství 16.12.2009
Adresa: Hřbitovní 1012 , Brušperk 739 44
člen představenstva JUDr. Oldřich Vašina 21.1.2010 - 25.11.2010
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2010
Adresa: Jasanová 2035/13 , Blansko 678 01
člen představenstva Miloslav Navrátil 21.1.2010 - 25.11.2010
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 21.10.2010
Adresa: Blanenská 480 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Ing. Bc. Viktor Geršl 25.11.2010 - 13.6.2011
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 2.5.2011
Adresa: 22 , Benešov 679 53
člen představenstva Ing. Jiří Langer 21.1.2010 - 7.3.2013
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Nová 245 , Ráječko 679 02
člen představenstva Ing. Libor Bravanský 21.1.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Martinovská 3028/51 , Ostrava 723 00
člen představenstva Ing. Marian Vaněk 3.6.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2369/27 , Boskovice 680 01
předseda představenstva Ing. Kamil Holenda 1.7.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Hřbitovní 1012 , Brušperk 739 44
člen představenstva JUDr. Jaroslava Štěpánková 25.11.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Žitná 1481/1 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Tomáš Stoszek 25.11.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen představenstva Martin Darmovzal 13.2.2012 - 17.1.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Sadová 1323/1 , Blansko 678 01
člen představenstva Přemysl Toul 7.3.2013 - 17.9.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 145 , Borotín 679 37
předseda představenstva Ing. Kamil Holenda 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Hřbitovní 1012 , Brušperk 739 44
člen představenstva JUDr. Jaroslava Štěpánková 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Hostěnická 375 , Pozořice 664 07
člen představenstva Ing. Tomáš Stoszek 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen představenstva Ing. Libor Bravanský 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Martinovská 3028/51 , Ostrava 723 00
člen představenstva Ing. Marian Vaněk 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2369/27 , Boskovice 680 01
člen představenstva Martin Darmovzal 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Sadová 1323/1 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Marian Vaněk 17.9.2014 - 9.3.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.1.2016
Zánik funkce 31.1.2016
Adresa: Na Chmelnici 2369/27 , Boskovice 680 01
člen představenstva JUDr. Jaroslava Štěpánková 17.9.2014 - 31.3.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Hostěnická 375 , Pozořice 664 07
člen představenstva Martin Darmovzal 17.9.2014 - 3.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Sadová 1323/1 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Kamil Holenda 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Hřbitovní 1012 , Brušperk 739 44
člen představenstva Ing. Tomáš Stoszek 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen představenstva Ing. Libor Bravanský 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Martinovská 3028/51 , Ostrava 723 00
člen představenstva Ing. Přemysl Toul 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: 145 , Borotín 679 37
předseda představenstva Ing. Kamil Holenda 23.8.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 15.2.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 15.2.2017
Adresa: Hřbitovní 1012 , Brušperk 739 44
člen představenstva Ing. Tomáš Stoszek 23.8.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen představenstva Ing. Libor Bravanský 23.8.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 15.2.2017
Adresa: Martinovská 3028/51 , Ostrava 723 00
člen představenstva Mgr. František Pernica 22.2.2017 - 1.8.2018
Vznik členství 15.2.2017
Zánik členství 3.4.2018
Zánik funkce 3.4.2018
Adresa: 435 , Ostrov u Macochy 679 14
předseda představenstva Ing. Tomáš Stoszek 22.2.2017 - 3.12.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 11.10.2018
Vznik funkce 15.2.2017
Zánik funkce 11.10.2018
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen představenstva Ing. Pavel Bulant 2.1.2018 - 3.12.2018
Vznik členství 1.1.2018
Zánik funkce 11.10.2018
Adresa: 3 , Radětice 391 65
člen představenstva Ing. Vladimír Mrva 22.2.2017 - 2.5.2019
Vznik členství 15.2.2017
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Nábřežní 507/22 , Těrlicko 735 42

Dozorčí rada SEEIF Ceramic, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Kociánová 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: V Uličce 921 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Anna Součková 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 3.10.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jitka Frimmelová 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 14.10.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Rybářská 815/32 , Brno 603 00
člen dozorčí rady JUDr. Karel Frimmel 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Rybářská 815/32 , Brno 603 00
člen dozorčí rady Kateřina Štěpařová 14.10.2008 - 7.1.2009
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Hřebečská 1554/6 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Ing. Milan Čvanda 7.1.2009 - 2.7.2009
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 4.4.2009
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 4.4.2009
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady JUDr. Oldřich Vašina 7.1.2009 - 2.7.2009
Vznik členství 11.12.2008
Adresa: Jasanová 2035/13 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Miloslav Navrátil 7.1.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Blanenská 480 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Hruška 2.7.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 4.4.2009
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Růžový palouček 1950/14 , Ústí nad Labem 400 01
předseda dozorčí rady JUDr. Oldřich Vašina 2.7.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 16.9.2009
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 16.12.2009
Adresa: Jasanová 2035/13 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Hynek Anděl 21.1.2010 - 21.1.2010
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 6.1.2010
Adresa: Na Radosti 821/31 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Ing. Jana Růžičková 21.1.2010 - 13.6.2011
Vznik členství 6.1.2010
Zánik členství 2.5.2011
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 21.1.2010 - 7.3.2013
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 12.12.2012
Vznik funkce 16.12.2009
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Toul 17.3.2010 - 7.3.2013
Vznik členství 24.2.2010
Zánik členství 12.12.2012
Adresa: 145 , Borotín 679 37
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Čvanda 1.7.2010 - 7.3.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 31.8.2012
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 31.8.2012
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Motloch 1.7.2010 - 7.3.2013
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jana Růžičková 7.3.2013 - 7.3.2013
Vznik členství 24.10.2012
Zánik členství 12.12.2012
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Zdeněk Urbánek 9.9.2010 - 17.1.2014
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Slavíkova 1198/3 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Anna Součková 13.6.2011 - 17.1.2014
Vznik členství 2.5.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
předseda dozorčí rady Petr Motloch 7.3.2013 - 17.9.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 12.12.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Zdeněk Urbánek 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 26.8.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Krmelínská 309/356 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Ing. Anna Součková 17.1.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 2.5.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ing. Anna Součková 17.9.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik funkce 3.10.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Kociánová 17.9.2014 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: V Uličce 921 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Anna Součková 18.2.2015 - 23.8.2016
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 3.10.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01

Sbírka Listin SEEIF Ceramic, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5701/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 10.2.2016 17.2.2016 14.3.2016 1
B 5701/SL 73 notářský zápis [NZ 73/2015] Krajský soud v Brně 21.12.2015 29.12.2015 30
B 5701/SL 72 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 19.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 18
B 5701/SL 71 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 15.7.2015 16.7.2015 55
B 5701/SL 70 ostatní zápis č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.4.2015 3.6.2015 5.6.2015 2
B 5701/SL 69 ostatní rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2014 25.8.2014 11.11.2014 1
B 5701/SL 68 ostatní výpis z Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 24.7.2014 25.8.2014 11.11.2014 2
B 5701/SL 67 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 23.7.2014 5.8.2014 22.8.2014 40
B 5701/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 31.5.2013 17.7.2013 25.7.2013 39
B 5701/SL 64 ostatní zápis č.10/2012 ze zas.DR Krajský soud v Brně 12.12.2012 14.3.2013 19.3.2013 2
B 5701/SL 63 ostatní zápis z mim.VH Krajský soud v Brně 24.10.2012 14.3.2013 19.3.2013 2
B 5701/SL 62 notářský zápis stanovy, Nz 432/2012 Krajský soud v Brně 12.12.2012 1.3.2013 1.3.2013 44
B 5701/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 7.5.2012 17.7.2012 44
B 5701/SL 60 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 8.12.2011 17.2.2012 3
B 5701/SL 8 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 57 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 54 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 52 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 5 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 49 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 48 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 47 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 40 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 37 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 36 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 35 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 34 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 33 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 32 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 31 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 30 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 29 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 28 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 27 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 26.1.2012 0
B 5701/SL 59 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 1.6.2011 16.8.2011 42
B 5701/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.4.2011 25.7.2011 23
B 5701/SL 56 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.5.2011 16.6.2011 1
B 5701/SL 55 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.5.2011 16.6.2011 4
B 5701/SL 53 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 21.10.2010 2.12.2010 3
B 5701/SL 51 ostatní -výsledky voleb Krajský soud v Brně 26.8.2010 17.9.2010 2
B 5701/SL 50 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2010 16.7.2010 4
B 5701/SL 46 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 2.9.2010 16.7.2010 1
B 5701/SL 45 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 24.6.2010 16.7.2010 2
B 5701/SL 44 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.6.2010 16.7.2010 1
B 5701/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.9.2008 16.7.2010 12
B 5701/SL 42 notářský zápis - rozh. VH, NZ 226/10 Krajský soud v Brně 24.6.2010 16.7.2010 8
B 5701/SL 41 ostatní -zápis č.5/10 z mim.zas.doz.r. Krajský soud v Brně 27.5.2010 4.6.2010 2
B 5701/SL 39 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 12.4.2010 3.6.2010 22
B 5701/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.4.2010 3.6.2010 40
B 5701/SL 26 ostatní - zápis ze zased. mimořádné VH Krajský soud v Brně 6.1.2010 22.1.2010 3
B 5701/SL 25 ostatní - zápis ze zased. mimořádné VH Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.1.2010 5
B 5701/SL 24 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.1.2010 2
B 5701/SL 23 ostatní -zápis č.1 z mim.zas.představ. Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.1.2010 1
B 5701/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.1.2010 23
B 5701/SL 21 notářský zápis - rozh. mimořádné VH,NZ 723/09 Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.1.2010 8
B 5701/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.11.2009 1.12.2009 11.1.2010 24
B 5701/SL 19 notářský zápis NZ 244/2009 Krajský soud v Brně 30.11.2009 1.12.2009 11.1.2010 2
B 5701/SL 18 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.5.09 Krajský soud v Brně 1.5.2009 22.12.2009 13
B 5701/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.4.09 Krajský soud v Brně 30.4.2009 22.12.2009 14
B 5701/SL 16 posudek znalce č.53-36/2009 Krajský soud v Brně 20.7.2009 22.12.2009 88
B 5701/SL 15 posudek znalce č.54-37/2009 Krajský soud v Brně 20.7.2009 22.12.2009 122
B 5701/SL 14 notářský zápis -NZ653/09-proj.fúze Krajský soud v Brně 30.9.2009 22.12.2009 57
B 5701/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.12.2008 15.4.2009 11.11.2009 8
B 5701/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 564/2009 Krajský soud v Brně 7.9.2009 15.9.2009 6.10.2009 13
B 5701/SL 11 ostatní projekt fúze Krajský soud v Brně 26.8.2009 27.8.2009 18
B 5701/SL 10 ostatní zápis o rozhodnutí představen. Krajský soud v Brně 4.4.2009 3.7.2009 1
B 5701/SL 9 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.12.2008 14.1.2009 1
B 5701/SL 7 ostatní - zápis sch. doz. rady Krajský soud v Brně 11.12.2008 14.1.2009 1
B 5701/SL 6 notářský zápis - rozh. VH, NZ 1068/08 Krajský soud v Brně 11.12.2008 14.1.2009 6
B 5701/SL 4 ostatní -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Brně 16.9.2008 20.10.2008 1
B 5701/SL 3 ostatní -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Brně 16.9.2008 20.10.2008 1
B 5701/SL 2 ostatní -zápis ze schůze DR Krajský soud v Brně 16.9.2008 20.10.2008 1
B 5701/SL 1 notářský zápis -zakl. listina, NZ 768/08 Krajský soud v Brně 16.9.2008 20.10.2008 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SEEIF Ceramic, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28307372
Jméno SEEIF Ceramic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 28.12.2009
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 5

Sídlo SEEIF Ceramic, a.s.

Živnosti a provozovny SEEIF Ceramic, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Milady Horákové 485/38, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1002103401
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002103371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Kotěrova 362/2, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1002103380
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.1.2010

Živnost č. 2 Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002103371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Milady Horákové 485/38, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1002103401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Kotěrova 362/2, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1002103380
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002103371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Milady Horákové 485/38, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1002103401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002103371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Milady Horákové 485/38, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1002103401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Kotěrova 362/2, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1002103380
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2010

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Milady Horákové 485/38, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1002103401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002103371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Kotěrova 362/2, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1002103380
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2010

Statutární orgán SEEIF Ceramic, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Přemysl Toul
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Bulant
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Voda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SEEIF Ceramic, a.s.

IČO: 28307372
Firma: SEEIF Ceramic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Rájec-Jestřebí
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.10.2008

Sídlo SEEIF Ceramic, a.s.

Sídlo: Spešovská 243, Rájec-Jestřebí 679 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image