Firma Sectum a.s. IČO 25267655


Sectum a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sectum a.s. (25267655) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Košická 63/30, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1997 a je stále aktivní. Sectum a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Sectum a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sectum a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Sectum a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Sectum a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sectum a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12037
IČO (identifikační číslo osoby) 25267655
Jméno Sectum a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.4.1997
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a. důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti; b. důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis a úpis předem určeným zájemcem je administrativní a časová náročnost veřejného úpisu akcií, který by již byl nutný při současném počtu akcionářů, a nebylo by možné zajistit navýšení v dostatečn ě krátkém časovém horizontu, který je nezbytný pro financování podnikatelského záměru spočívajícího v nákupu dalších nemovitostí; c. zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedené upsáním nových akcií v celkové částce 300.000,- (třistatisíc) Kč. Úpis nad uvedenou částku v souladu s § 203 obchodního zákoníku je přípustný bez omezení. d. akcie budou listinné, kmenové, znějící na jméno v počtu 30 (třicet) kusů a více, emise akcií vydaná na základě tohoto zvýšení základního kapitálu bude označena písmenem ?I? a čísla vydaných akcií budou pořadová od čísla 6619; e. jmenovitá hodnota takto nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- (desettisíc) Kč na jednu akcii; f. přednostní právo akcionářů na úpis je vyloučeno; g. úpis akcií bude proveden předem určeným zájemcem, a to Ing. Vítem Volhejnem, bytem Dvořišťská 1458, Praha 9 ? Kyje, na základě smlouvy o upsání akcií; h. lhůta k úpisu akcií je stanovena na 45 (čtyřicetpět) dní s tím, že tato lhůta začne běžet sedmým dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určenému zá jemci oznámen dopisem; i. práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala; j. emisní kurz nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. jedna akcie se bude upisovat za emisní kurz ve výši 10.000,- (desettisíc) Kč; k. upisovatel splatí 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti; zbývající část emisního kurzu upsaných nových akcií splatí upisovatel do 30 (třiceti) dnů ode dne za psání kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 13.11.2007 - 23.2.2008
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z částky 50 000 000 Kč o částku 300 000 Kč takto: a. důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti; b. zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v celkové částce 300.000,- (třistatisíc) Kč. Úpis nad uvedenou částku v souladu s § 203 obchodního zákoníku je přípustný bez omezení; c. akcie budou listinné, kmenové, znějící na jméno v počtu 30 (třicet) kusů a více, emise akcií vydaná na základě tohoto zvýšení základního kapitálu bude označena písmenem "H"; d. jmenovitá hodnota takto nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- (desettisíc) Kč na jednu akcii; e. místo pro úpis akcií bude: kancelář společnosti Jagellonská 18, Praha 3 - Vinohrady, pracovní dny 10.00 hod. do 16.00 hod; f. akcionáři, kteří budou v listině akcionářů ke dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku mohou upisovat akcie s využitím přednostního práva, toto právo se týká všech akcionářů - vlastnících akcie kmenové i p rioritní; g. lhůta k úpisu akcií pro akcionáře, kteří budou upisovat akcie s využitím přednostního práva bude stanovena na 45 (čtyřicetpět) dní s tím, že tato lhůta začně běžet sedmým dnem po zápisu usnesení valné hromady o zýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude všem akcionářům oznámen dopisem, skončením lhůty upisování akcií s využitím přednostního práva končí lhůta pro úpis akcií; h. po skončení lhůty k úpisu akicí pro akcionáře, kteří budou upisovat akcie s využitím přednostního práva bude možnost upisovat akcie veřejným úpisem, ve lhůtě 45 (čtyřicetpět) dní s tím, že tato lhůta začně běžet dnem následujícím po dni kdy končí lhůta k úpisu akcií pro akcionáře, kteří budou upisovat akcie s využitím přednostního práva, tento veřejný úpis akcií je vázán schválením podle platných předpisů; i. práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala; j. emisní kurs nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, t.j. jedna akcie se bude upisovat za emisní kurs ve výši 10.000,- (desttisíc) Kč; emisní kurs nově upisovaných akcií bez využití předno stního práva bude odpovídat 120% jmenovité hodnoty upisovaných akcií, tj. jedna akcie se bude upisovat za emisní kurs ve výši 12.000,- Kč, emisní ážio je 2.000,- Kč na akcii; k. upisovatel splatí 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé emisní ážio ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti; zbývající část emisního kursu upsaných nových akcií splatí upisovatel do 30 (třic eti) dnů ode dne zapsání kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 12.7.2006 - 6.10.2006
valná hromada společnosti rozhodla dne 14.1.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 35 000 000,-Kč o částku 300 000,-Kč upsáním nových akcií takto: 1) důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti; 2) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v celkové částce 300 000,-Kč. Úpis nad uvedenou částku v souladu s § 203 obchodního zákoníku je přípustný bez omezení; 3) akcie budou listinné, kmenové, znějící na jméno v počtu 30 kusů a více, emise akcií vydaná na základě tohoto zvýšení základního kapitálu bude označena písmenem "G"; 4) jmenovitá hodnota takto nově upisovaných akcií bude činit 10 000,-Kč na jednu akcii; 5) místo pro úpis akcií bude: kancelář společnosti Jagellonská 18, Praha 3 - Vinohrady, pracovní dny od 10.00 hodin do 16.00 hodin; 6) akcionáři, kteří budou v listině akcionářů ke dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcodního rejstříku mohou upisovat akcie s využitím přednostního práva, toto právo se týká všech akcionářů - vlastnících akcie kmenové i pr ioritní; 7) lhůta úpisu pro akcionáře, kteří budou upisovat akcie s využitím přednostního práva bude stanovena na 90 dní s tím, že tato lhůta začne běžet sedmým dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude všem akcionářům oznámen dopisem, skončením lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva končí lhůta pro úpis akcií; 8) práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva s akciemi, které společnost doposud vydala; 9) emisní kurs nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, to je jedna akcie se bude upisovat za emisní kurs ve výši 10 000,-Kč; 10) upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání nových akcií na zváštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel do 60 dnů ode dne zapsání kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 11) každý akcionář může upsat 3/350 nové akcie na jednu akcii o nominální hodnotě 10 000,-Kč a 3/35 na jednu akcii o nominální hodnotě 100 000,-Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; 12) o konečné částce navýšení rozhodne představenstvo společnosti; 4.5.2005 - 25.10.2005
Valná hromada společnosti rozhodla dne 6.3.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, takto: 25.6.2003 - 21.11.2003
a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 10.000,- Kč až 6.860.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, 25.6.2003 - 21.11.2003
b) bude upsáno 1 až 686 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Takto upsané akcie budou prioritní, znějící na jméno, v listinné podobě. Emise akcií vydaná na základě tohoto zvýšení základního kapitálu bude označena písmenem "F", 25.6.2003 - 21.11.2003
c) akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kancelářích pracoviště společnosti FINESKO a.s. v Náchodě, Masarykově náměstí 56-57, v pracovních dnech od 7:30 hodin do 15:30 hodin, ve lhůtě stanovené na 90 dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat podíl vyjádřen zlomkem 686/3314, což je přibližně 20,7 % 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 2 celé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a v souladu s podílem vyjádřeným zlomkem 6860/3314, ještě přibližně 7 % 3. nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Takto upisované akcie budou prioritní, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 25.6.2003 - 21.11.2003
d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: Ing. Vít Volhejn, rodné číslo 640518/0848, bytem Nové Město nad Metují, Družební 916. Tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraný zájemce o úpis - Ing. Vít Volhejn, data uvedená výše, uzavře se společností FINESKO a.s., data uvedená výše. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti FINESKO a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Pardubice, Jiráskova 169. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 25.6.2003 - 21.11.2003
e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 183 025 226/0300, ve lhůtě, která je stanovena na 15, od dne upsání akcie. 25.6.2003 - 21.11.2003
f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. 25.6.2003 - 21.11.2003
g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. 25.6.2003 - 21.11.2003
h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. 25.6.2003 - 21.11.2003
i) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 25.6.2003 - 21.11.2003
j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 25.6.2003 - 21.11.2003
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění vypsáním nových akcií ze dne 4.12.2000: 1. Základní jmění bude zvýšeno minimálně o 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a maximálně o 16,460.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. na celkovou výši základního jmění v závislosti na úpisu a splacení akcií v rozmezí 23,540.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů pět set čtyřicet tisíc korun českých) a maximálně do výše 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 1 - 1646 (slovy: jedna až tisíc šest set čtyřicet šest) prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie budou akciemi na jméno a budou vydány v listinné podbě. 3. Akcionáři s přednostním právem na úpis akcií mohou vykonat toto právo ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Náchodě, TGM 56-57. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 10 (slovy: deset) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 (slovy: jednu) akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Emisní kurs nových akcií upisovaných s přednostním právem se stanoví takto: Emisní kurs akcií upsaných v rozmezí do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku činí 115 % (slovy: jedno sto patnáct procent) jmenovité hodnoty akcií. 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva lze upsat v Náchodě, TGM 56-57. Lhůta pro úpis začne běžet od 31. (slovy: třicátého prvého) dne do 90. (slovy: devadesátého) dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 125 % (slovy: jedno sto dvacet pět procent) jmenovité hodnoty akcií. 26.3.2002 - 5.11.2002
Dne 22. 1. 1999 rozhodl jediný akcionář společnosti Rentax Pardubice, a.s. o zvýšení základního jmění a navrhuje proto, aby v obchodním rejstříku byl proveden tento zápis: 2.6.1999 - 26.3.2002
Základní jmění bude zvýšeno o částku minimálně 10.000,- Kč a maximálně 20.000.000,- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad maximální částku navrhovaného zvýšení základního jmění (tj. nad 20.000.000,- Kč) se nepřipouští. Základní jmění společnosti tak bude zvýšeno v závislosti na úpisu a splacení akcií v rozmezí od 10.000,- do 20.000.000,- Kč. 2.6.1999 - 26.3.2002
Upisované akcie budou akcie prioritní. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Majitelům priorit- ních akcií budou vypláceny dividendy, a to minimálně takové, jaké budou vypláceny majitelům ostatních kmenových akcií, tj. nikoli prioritních. V případě, že valná hromada rozhodne o to,, že dividenda vyplácená na prioritní akcie bude menší než 15% její jmenovité hodnoty, nabívají akcionáři - majitelé prioritních akcií - hlasovacího práva na valné hromadě. 2.6.1999 - 26.3.2002
Ke zvýšení základního jmění bude upisováno 150 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 500 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou kmenové, prioritní, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno a budou vydány v listinné podobě. 2.6.1999 - 26.3.2002
Přednostní právo je možno vykonat v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 2.6.1999 - 26.3.2002
Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč nebo deset akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 2.6.1999 - 26.3.2002
Emisní kurs nových akcií je ve všech případech stanoven takto: Akcie upsané nejpozději do jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku - emisní kurs 120% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do dvou měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 122% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do tří měsíců od tohoto zápisu - emixní kurs 124% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od tří měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do čtyř měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 126% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od čtyři měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do pěti měsíců od tohoto zápisu - emixní kurs 128% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od pěti měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do šesti měsíců od tohoto zápisu -emixní kurs 130% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od šesti měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do sedmi měsíců od tohoto zápisu -emisní kurs 132% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od sedmi měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do osmi měsíců do tohoto zápisu - emisní kurs 134% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Akcie upsané v rozmezí od osmi měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do devíti měsíců od tohoto zápisu - emixní kurs 136% jmenovité hodnoty. 2.6.1999 - 26.3.2002
Upisovat akcie bez využití přednostního práva bude možno na adrese Opočno, Na Olivě 550, PSČ 517 73 (telefon číslo 0443/641385, v kanceláři v přízemí, která bude pro tento účel nápisrm"místo pro úpis akcií RENTAX Pardubice a.s.". Lhůta pro úpis akcií začne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základní jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upsat nejpozději do posledního dne devátého měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 2.6.1999 - 26.3.2002
Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Všech 100% upsaných akcií, tj. celý emisní kurs všech upsaných akcií, nejpozději do 15ti dnů ode dne úpisu. Nedojde-li ke splacení akcií ve shora uvedené lhůtě, bude úpis považován za neplatný. 2.6.1999 - 26.3.2002
Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti číslo 123150260/5100, vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočky Pardubice, variabilní symbol - rodné číslo upisovatele v případě fyzické osoby nebo IČO upisvovatele v případě právnické osoby. 2.6.1999 - 26.3.2002
Dne 22. 1. 1999 rozhodl jediný akcionář společnosti Rentax Pardubice, a.s. o zvýšení základního jmění a navrhuje proto, aby v obchodním rejstříku byl proveden tento zápis: Základní jmění bude zvýšeno o částku minimálně 10.000,- Kč a maximálně 20.000.000,- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad maximální částku navrhovaného zvýšení základního jmění (tj. nad 20.000.000,- Kč) se nepřipouští. Základní jmění společnosti tak bude zvýšeno v závislosti na úpisu a splacení akcií v rozmezí od 10.000,- Kč do 20.000.000,- Kč. Upisované akcie budou akcie prioritní. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Majitelům prioritních akcií budou vypláceny dividendy, a to minimálně takové, jaké budou vypláceny majitelům ostatních kmenových akcií, tj. nikoli prioritních. V případě, že valná hromada rozhodne o tom, že dividenda vyplácená na prioritní akcii bude menší než 15% její jmenovité hodnoty, nabývají akcionáři - majitelé prioritních akcií - hlasovacího práva na valné hromadě. Ke zvýšení základního jmění bude upisováno 15O ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 500 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou kmenové, prioritní, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno a budou vydány v listinné podobě. Přednostní právo je možno vykonat v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč nebo deset akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Emisní kurs nových akcií je ve všech případech stanoven takto: Akcie upsané nejpozději do jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku - emisní kurs 120% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od jednoho měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do dvou měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 122% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do tří měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 124% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od tří měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do čtyř měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 126% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od čtyř měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do pěti měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 128% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od pěti měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do šesti měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 130% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od šesti měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do sedmi měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 132% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od sedmi měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do osmi měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 134% jmenovité hodnoty. Akcie upsané v rozmezí od osmi měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do devíti měsíců od tohoto zápisu - emisní kurs 136% jmenovité hodnoty. Upisovat akcie bez využití přednostního práva bude možno na adrese Opočno, Na Olivě 550, PSČ 517 73 (telefon číslo 0443/641385), v kanceláři v přízemí, která bude označena pro tento účel nápisem "místo pro úpis akcií RENTAX Pardubice a.s.". Lhůta pro úpis akcií začne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upsat nejpozději do posledního dne devátého měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Všech 100% upsaných akcií, tj. celý emisní kurs všech upsaných akcií, nejpozději do 15ti dnů ode dne úpisu. Nedojde-li ke splacení akcií ve shora uvedené lhůtě, bude úpis považovaán za neplatný. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovaní účet společnosti číslo 123150260/5100, vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočky Pardubice, variabilní symbol - rodné číslo upisovatele v případě fyzické osoby nebo IČO upisovatele v případě právnické osoby. 17.3.1999 - 26.3.2002
Dne 3. 7. 1998 rozhodl akcionář společnosti Rentax Pardubice, a.s. o zvýšení základního jmění a navrhuje proto, aby v obchodním rejstříku byl proveden tento zápis: Základní jmění bude zvýšeno o 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se připouští, a to bez omezení. Orgán společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění - představenstvo společnosti. Ke zvýšení základního jmění bude upsáno 160 ks akcií. Upisované akcie budou mít jmenovitou hodnotu 100.000 Kč, akcie budou kmenové, veřejně neobchodovatelné znějící na jméno v listinné podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři společnosti majícím přednostní právo, a to : panu ing. Vítu Volhejnovi, r.č. 640518/0848, bytem Nové Město nad Metují, Klosova 489, PSČ 549 01, okres Náchod. Emisní kurs akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč. Lhůta pro úpis akcií: Akcie bude možno upisovat nejpozději do 30. 11. 1998. Lhůta pro úpis akcií začne běžet ihned po zápisu usnesení o rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: - minimálně 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce od úpisu akcií - event. nesplacený zbytek hodnoty upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti. 21.10.1998 - 8.3.1999
RENTAX Pardubice, a.s. se sídlem v Pardubicích, tř. Míru 302, IČO 25 26 76 55 na základě usnesení valné hromady ze dne 9. června 1997, podmíněného 100 % splacením emisního kursu dříve upsaných akcií: a) zvyšuje základní jmění společnosti o 1 380 000,- Kč na celkovou výši 2 400 000,- Kč s určením, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) základní jmění se zvyšuje upsáním 138 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě, které jsou veřejně neobchodovatelné a budou vydány na jméno. c) emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10 000,- Kč a je splatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet č. 123150260/5100 u IPB, a.s., pobočka Pardubice. d) počet nových akcií pro úpis je 138 a budou upsány takto: - 18 ks akcií bude upsáno s uplatněním přednostního práva podle ust. § 204a, odst. 2 obch. zákoníku stávajícími akcionáři takto: Ing. Milan Franz, CSc. ......... 6 ks akcií Ing. Zdeněk Illa ......... 6 ks akcií Ing. Zdenka Zamouřilová ......... 6 ks akcií - neupsaný zbytek 120 ks bude upsán předem určenými zájemci, kterými jsou: Ing. Vít Volhejn, bytem Nové Město n. Metují, Klosova 489 Ing. Aleš Vrátný, bytem Nové Město n. Metují, Malecí 581 Luboš Berkovec, bytem Česká Skalice, Bezručova 538 e) místem úpisu akcií jsou Pardubice, tř. Míru 302, akcie lze upsat v patnáctidenní lhůtě ode dne zápisu rozhodnutí akcionářů o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 16.9.1997 - 20.2.1998
Splaceno 30 % základního jmění společnosti. 3.4.1997 - 20.2.1998

Kapitál Sectum a.s.

zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.4.2008
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.2008 - 9.4.2008
zakladni jmění 66 160 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2007 - 23.2.2008
zakladni jmění 66 160 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.10.2006 - 1.1.2007
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2006 - 6.10.2006
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.2005 - 18.1.2006
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2003 - 25.10.2005
zakladni jmění 33 140 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.11.2002 - 21.11.2003
zakladni jmění 23 540 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.3.2001 - 5.11.2002
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.1999 - 7.3.2001
zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.1998 - 8.3.1999
zakladni jmění 1 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.1997 - 20.2.1998
zakladni jmění 1 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.4.1997 - 16.9.1997

Akcie Sectum a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 000 23.2.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 616 1.1.2007 - 23.2.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 576 6.10.2006 - 1.1.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 960 25.10.2005 - 6.10.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 460 21.11.2003 - 25.10.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 274 5.11.2002 - 21.11.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 314 7.3.2001 - 5.11.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 204 7.3.2001 - 1.1.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 176 8.3.1999 - 7.3.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 240 20.2.1998 - 7.3.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 102 3.4.1997 - 20.2.1998

Sídlo Sectum a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Košická 63/30 , Praha 101 00 4.4.2012
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 15.12.2011 - 4.4.2012
Adresa Na rovnosti 2244/5 , Praha 130 00 26.5.2008 - 15.12.2011
Adresa Střemchová 3162/3 , Praha 106 00 21.5.2007 - 26.5.2008
Adresa Jiráskova 169 , Pardubice 530 02 12.6.2002 - 21.5.2007
Adresa Pernerova 739 , Pardubice 530 02 28.5.1998 - 12.6.2002
Adresa třída Míru 302 , Pardubice 530 02 3.4.1997 - 28.5.1998

Předmět podnikání Sectum a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.5.2009
silniční motorová doprava nákladní 9.4.2008 - 7.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 13.11.2007 - 7.5.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.1.2007 - 7.5.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.1.2007 - 7.5.2009
Realitní činnost 21.5.2005 - 7.5.2009
Dodávky administrativních prací pro podnikatelské subjekty 25.6.2003 - 13.11.2007
Zprostředkovatelská činnost v obchodě a v oblasti financí 25.6.2003 - 7.5.2009
Vedení účetnictví 25.6.2003 - 7.5.2009
polygrafická výroba 7.3.2001 - 7.5.2009
kompletační a balící práce 7.3.2001 - 7.5.2009
poskytování úvěrů z vlastních finančních prostředků 21.10.1998 - 13.11.2007
dodávky administrativně účetnických prací pro podnikatelské subjekty 3.4.1997 - 25.6.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.4.1997 - 7.5.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 3.4.1997 - 7.5.2009
provádění leasingových operací 3.4.1997 - 7.5.2009

vedení firmy Sectum a.s.

Statutární orgán Sectum a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek a je oprávněn podepisovat předseda představenstva nebo místopředseda pro případy, pro které je zmocněn. 26.3.2002
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná navenek a je oprávněn podepisovat pouze předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 21.10.1998 - 26.3.2002
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a nebo současně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 3.4.1997 - 21.10.1998
předseda představenstva Jozef Gabrhel 4.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Vznik funkce 14.2.2012
Adresa: 399 , 900 54 Jablonové Slovenská republika
místopředseda představenstva Jozef Ferenčík 4.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Vznik funkce 14.2.2012
Adresa: Žehrianska 2, 851 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Iveta Brucháčková 4.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Adresa: Dohnányho 543 10, 821 08 Bratislava Slovenská republika
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Illa 3.4.1997 - 21.10.1998
Adresa: Erno Košťála 975 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Zdenka Zamouřilová 3.4.1997 - 21.10.1998
Adresa: nábřeží Závodu míru 1884 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Vít Volhejn 21.10.1998 - 8.3.1999
Adresa: Klosova 489 , Nové Město nad Metují 549 01
Předseda představenstva Ing. Milan Franz CSc. 3.4.1997 - 28.4.1999
Adresa: Duškova 576 , 533 51 Rosice nad Labem Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Skalický 21.10.1998 - 28.4.1999
Adresa: 116 , Olešnice v Orlických horách 517 83
Člen představenstva Ing. Milan Franz CSc. 28.4.1999 - 2.6.1999
Adresa: Duškova 576 , 533 51 Rosice nad Labem Česká republika
Člen představenstva Ing. Iva Kroužílková 8.3.1999 - 7.3.2001
Adresa: Smetanova 647 , Hronov 549 31
Předseda představenstva Ing. Pavel Skalický 8.3.1999 - 26.3.2002
Zánik funkce 4.12.2000
Adresa: 116 , 517 83 Olešnice v O.h. Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Kováříček 2.6.1999 - 26.3.2002
Zánik členství 4.12.2000
Adresa: U Lípy 983 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Kemler 7.3.2001 - 12.6.2002
Zánik členství 7.3.2002
Vznik funkce 28.3.2000
Adresa: Ke Kateřinkám 1407/9 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Dagmar Remešová 26.3.2002 - 13.10.2004
Vznik členství 4.12.2000
Zánik členství 12.7.2004
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 12.7.2004
Adresa: Okrajová 1368 , Nové Město nad Metují 549 01
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Skalický 26.3.2002 - 13.10.2004
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 12.7.2004
Adresa: 116 , 517 83 Olešnice v O.h. Česká republika
Člen představenstva Jiří Baláš 12.6.2002 - 13.10.2004
Vznik členství 7.3.2002
Zánik členství 12.7.2004
Adresa: Mírová 740 , Dobruška 518 01
Místopředseda Ing. Dagmar Remešová 13.10.2004 - 11.7.2006
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 19.4.2006
Vznik funkce 12.7.2004
Zánik funkce 19.4.2006
Adresa: Okrajová 1368 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen Ing. Pavel Skalický 13.10.2004 - 11.7.2006
Vznik členství 4.12.2000
Zánik členství 19.4.2006
Adresa: 116 , 517 83 Olešnice v O.h. Česká republika
Předseda Ing. Vít Volhejn 13.10.2004 - 11.7.2006
Vznik členství 12.7.2004
Vznik funkce 12.7.2004
Zánik funkce 19.4.2006
Adresa: Družební 916 , Nové Město nad Metují 549 01
Předseda Ing. Vít Volhejn 11.7.2006 - 13.11.2007
Vznik členství 12.7.2004
Vznik funkce 19.4.2006
Adresa: Družební 916 , Nové Město nad Metují 549 01
místopředseda představenstva RNDr. Jiří Štulc 11.7.2006 - 26.5.2008
Vznik členství 19.4.2006
Zánik členství 2.4.2008
Vznik funkce 19.4.2006
Zánik funkce 2.4.2008
Adresa: Křemencova 186/7 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Martin Smrkovský 11.7.2006 - 26.5.2008
Vznik členství 19.4.2006
Zánik členství 2.4.2008
Adresa: Jagellonská 1363/15 , Praha 130 00
Předseda Ing. Vít Volhejn 13.11.2007 - 26.5.2008
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 2.4.2008
Vznik funkce 19.4.2006
Zánik funkce 2.4.2008
Adresa: Dvořišťská 1458 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Iva Volhejnová 26.5.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 2.4.2008
Zánik členství 14.2.2012
Vznik funkce 2.4.2008
Zánik funkce 14.2.2012
Adresa: Dvořišťská 1458 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Michaela Trošková 26.5.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 2.4.2008
Zánik členství 14.2.2012
Vznik funkce 2.4.2008
Zánik funkce 14.2.2012
Adresa: 77 , Hoštice 387 01
člen představenstva Ing. Pavel Skalický 26.5.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 2.4.2008
Zánik členství 14.2.2012
Adresa: Na Drahách 66 , Nové Město nad Metují 549 01

Dozorčí rada Sectum a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ladislav Molnár 4.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Vznik funkce 14.2.2012
Adresa: 87 , 935 67 Nýrovce Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Štefan Brucháček 4.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Vznik funkce 14.2.2012
Adresa: Dohnányho 543 10, 821 08 Bratislava Slovenská republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vít Volhejn 3.4.1997 - 21.10.1998
Adresa: Klosova 489 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen dozorčí rady Luboš Berkovec 3.4.1997 - 21.10.1998
Adresa: Bezručova 538 , Česká Skalice 552 03
Předseda dozorčí rady Ing. Aleš Vrátný 3.4.1997 - 8.3.1999
Adresa: Malecí 581 , Nové Město nad Metují 549 01
Jméno Ing. Zdeněk Illa 21.10.1998 - 2.6.1999
Adresa: Erno Košťála 975 , Pardubice 530 12
Jméno Ing. Zdeňka Zamouřilová 21.10.1998 - 2.6.1999
Adresa: nábřeží Závodu míru 1884 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Nypl 8.3.1999 - 7.3.2001
Adresa: Markovická 671/43 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Fořt 2.6.1999 - 7.3.2001
Adresa: Fibichova 51 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Tomas Smit 2.6.1999 - 26.3.2002
Zánik funkce 4.12.2000
Adresa: Pod Habrovou 372/9 , Praha 152 00
Člen dozorčí rady Petr Pilař 7.3.2001 - 12.6.2002
Zánik členství 7.3.2002
Vznik funkce 28.3.2000
Adresa: Psáry 60 , Praha - západ Česká republika
Člen dozorčí rady Jiří Baláš 26.3.2002 - 12.6.2002
Vznik členství 4.12.2000
Zánik členství 7.3.2002
Adresa: Mírová 740 , Dobruška 518 01
Předseda dozorčí rady RNDr. Jiří Štulc 12.6.2002 - 13.10.2004
Vznik členství 7.3.2002
Vznik funkce 7.3.2002
Zánik funkce 12.7.2004
Adresa: Křemencova 186/7 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Ptáček 12.6.2002 - 13.10.2004
Vznik členství 7.3.2002
Zánik členství 12.7.2004
Adresa: Okrajová 1369 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen dozorčí rady Tomáš Faber 7.3.2001 - 11.7.2006
Vznik funkce 28.3.2000
Zánik funkce 18.5.2006
Adresa: Boženy Němcové 372 , Hronov 549 31
Předseda RNDr. Jiří Štulc 13.10.2004 - 11.7.2006
Vznik členství 7.3.2002
Zánik členství 19.4.2006
Vznik funkce 28.7.2004
Zánik funkce 19.4.2006
Adresa: Křemencova 186/7 , Praha 110 00
Člen Jiří Baláš 13.10.2004 - 11.7.2006
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 19.4.2006
Adresa: Mírová 740 , Dobruška 518 01
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Remešová 11.7.2006 - 26.5.2008
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 2.4.2008
Vznik funkce 18.5.2006
Zánik funkce 2.4.2008
Adresa: Nad Stadionem 1311 , Nové Město nad Metují 549 01
člen dozorčí rady Ing. Michaela Trošková 11.7.2006 - 26.5.2008
Vznik členství 19.4.2006
Zánik členství 2.4.2008
Adresa: 77 , Hoštice 387 01
člen dozorčí rady Martina Kůrová 12.6.2008 - 7.5.2009
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 16.4.2009
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 16.4.2009
Adresa: 2 , Žďár nad Metují 549 55
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Volný 11.7.2006 - 4.4.2012
Vznik členství 19.4.2006
Zánik členství 14.2.2012
Vznik funkce 18.5.2006
Zánik funkce 14.2.2012
Adresa: Bočkova 255 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
předseda dozorčí rady Ing. Vít Volhejn 26.5.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 14.4.2008
Zánik členství 14.2.2012
Vznik funkce 14.4.2008
Zánik funkce 14.2.2012
Adresa: Dvořišťská 1458 , Praha 198 00
člen RNDr. Jiří Štulc CSc. 7.5.2009 - 4.4.2012
Vznik členství 16.4.2009
Zánik členství 14.2.2012
Vznik funkce 16.4.2009
Zánik funkce 14.2.2012
Adresa: Křemencova 186/7 , Praha 110 00

Sbírka Listin Sectum a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12037/SL 54 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 4.4.2014 4.4.2014 8.4.2014 4
B 12037/SL 53 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 13.1.2014 13.1.2014 30.1.2014 2
B 12037/SL 52 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 14.2.2012 25.4.2012 26.4.2012 3
B 12037/SL 51 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 14.2.2012 25.4.2012 26.4.2012 2
B 12037/SL 50 notářský zápis NZ 129/2012 Městský soud v Praze 20.2.2012 25.4.2012 26.4.2012 9
B 12037/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.8.2011 8.8.2011 22
B 12037/SL 48 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.9.2010 1.10.2010 2
B 12037/SL 47 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.9.2010 1.10.2010 14
B 12037/SL 44 výroční zpráva r. 2008 Městský soud v Praze 7.4.2009 18.5.2009 25.5.2009 9
B 12037/SL 46 notářský zápis -NZ190/09 Městský soud v Praze 16.4.2009 7.5.2009 39
B 12037/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.4.2009 7.5.2009 3
B 12037/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.10.2008 29.10.2008 26
B 12037/SL 42 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.10.2008 29.10.2008 11
B 12037/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.4.2008 28.5.2008 17
B 12037/SL 40 notářský zápis NZ 122/2008 Městský soud v Praze 2.4.2008 28.5.2008 41
B 12037/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2007 26.11.2007 17
B 12037/SL 38 notářský zápis -NZ331/07 Městský soud v Praze 17.10.2007 26.11.2007 59
B 12037/SL 37 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 17.4.2007 1.10.2007 2.10.2007 2
B 12037/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.10.2007 2.10.2007 21
B 12037/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.10.2007 2.10.2007 9
B 12037/SL 34 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.10.2007 2.10.2007 2
B 12037/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 113/2007 Městský soud v Praze 17.4.2007 15.5.2007 15.5.2007 0
B 12037/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 230/2006 Městský soud v Praze 26.9.2006 27.11.2006 27.11.2006 0
B 12037/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2006 16.10.2006 16.10.2006 18
B 12037/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2005 Městský soud v Praze 19.4.2006 8.8.2006 8.8.2006 31
B 12037/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 110/2006 Městský soud v Praze 2.5.2006 26.6.2006 26.6.2006 65
B 12037/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Městský soud v Praze 19.4.2005 11.8.2005 11.8.2005 34
B 12037/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 13/2005 Městský soud v Praze 18.1.2005 2.3.2005 2.3.2005 48
B 12037/SL 25 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 28.7.2004 15.9.2004 15.9.2004 0
B 12037/SL 24 účetní závěrka - za rok 2003 Městský soud v Praze 2.4.2004 15.9.2004 15.9.2004 57
B 12037/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.11.2003 12.11.2003 0
B 12037/SL 22 účetní závěrka - za rok 2002 Městský soud v Praze 20.6.2003 21.7.2003 21.7.2003 0
B 12037/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 67/2003 Městský soud v Praze 6.3.2003 21.7.2003 21.7.2003 0
B 12037/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2001 Městský soud v Praze 3.5.2002 3.5.2002 0
B 12037/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 117/2002 Městský soud v Praze 7.3.2002 3.5.2002 3.5.2002 53
B 12037/SL 18 ostatní Městský soud v Praze 4.12.2000 18.3.2002 18.3.2002 2
B 12037/SL 17 notářský zápis, účetní závěrka, podpisové vzory - NZ 464/2000 Městský soud v Praze 2.1.2001 2.1.2001 44
B 12037/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 3.7.1998 31.3.1999 31.3.1999 2
B 12037/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.1998 4.3.1998 4.3.1998 35
B 12037/SL 8 notářský zápis - NZ 23/98 Městský soud v Praze 27.2.1998 4.3.1998 4.3.1998 7
B 12037/SL 7 notářský zápis - NZ 174/97 Městský soud v Praze 13.11.1997 17.11.1997 17.11.1997 5
B 12037/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.1997 17.11.1997 17.11.1997 35
B 12037/SL 5 notářský zápis - NZ 73/97 Městský soud v Praze 9.6.1997 7
B 12037/SL 4 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 3.3.1997 1
B 12037/SL 3 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 1.3.1997 1
B 12037/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.10.2005 0
B 12037/SL 2 notářský zápis - NZ 19/97 Městský soud v Praze 28.2.1997 42
B 12037/SL 16 notářský zápis - NZ 15/99 Městský soud v Praze 22.1.1999 5
B 12037/SL 15 notářský zápis - NZ 74/99 Městský soud v Praze 21.4.1999 3
B 12037/SL 13 notářský zápis - NZ 15/99 Městský soud v Praze 22.1.1999 51
B 12037/SL 12 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 1.1.1998 0
B 12037/SL 11 notářský zápis - NZ 205/98 Městský soud v Praze 5.11.1998 2
B 12037/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.1998 57
B 12037/SL 1 ostatní - zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 28.2.1997 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sectum a.s.

IČO (identifikační číslo) 25267655
Jméno Sectum a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 3.4.1997
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo Sectum a.s.

Živnosti a provozovny Sectum a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1997

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1997

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2008

Živnost č. 4 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění leasingových operací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Dodávky administrativně účetnických prací pro podnikatelské subjekty

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 1.9.2000

Živnost č. 9 Poskytování úvěrů z vlastních finančních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 22.9.2006

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v obchodě a v oblasti financí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Kompletační a balící práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Sectum a.s.

Člen statutárního orgánu Jozef Ferenčík
Člen statutárního orgánu Jozef Gabrhel
Člen statutárního orgánu Iveta Brucháčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sectum a.s.

IČO: 25267655
Firma: Sectum a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.4.1997

Sídlo Sectum a.s.

Sídlo: Košická 63/30, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Finanční leasing
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Balicí činnosti

Podobné firmy

tracking image