Firma SCHOTT CR, s.r.o. IČO 64609855


SCHOTT CR, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SCHOTT CR, s.r.o. (64609855) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dvořákova 997, Lanškroun 563 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1995 a je stále aktivní. SCHOTT CR, s.r.o. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o SCHOTT CR, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SCHOTT CR, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o SCHOTT CR, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro SCHOTT CR, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SCHOTT CR, s.r.o.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka C 32820
IČO (identifikační číslo osoby) 64609855
Jméno SCHOTT CR, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.12.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Společnost SCHOTT CR, a.s. se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 850, PSČ 757 01, IČ: 64609855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1194, změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omeze ným SCHOTT CR, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 850, PSČ 757 01, IČ: 64609855. 30.9.2013
Na společnost SCHOTT CR, a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností SCHOTT Lighting and Imaging CR, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 850, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČ: 251 06 767 a SCH OTT Electronic Packaging Lanškroun s.r.o., se sídlem Lanškroun, Dvořákova 997, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 01, IČ: 481 69 650. 30.9.2012
Jediný akcionář společnosti SCHOTT CR, a.s., a to Schott Benelux B.V., se sídlem Tiel, Nizozemské království, adresa: Marconistraat 36, 4004JM Tiel, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní komory pro Midden Nederland, spisová značka č. 11013500, rozhodl takto: a) Základní kapitál společnosti se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku za účelem částečné úhrady ztráty minulých let, a to částečné úhrady ztráty vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2005 ve výši -500.527.002,55 Kč, úhrady c elé ztráty vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2007 ve výši -92.190.068,87 Kč a úhrady celé ztráty vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2010 ve výši -143.282.928,58 Kč ze stávajících 856.000.000,- Kč (slovy: osm set padesát šest miliónů k orun českých) o pevnou částku 736.000.000,- Kč (slovy: sedm set třicet šest miliónů korun českých) na 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů korun českých). b) Základní kapitál bude snížen o pevnou částku vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7. c) Po právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení 73.600 ks a kcií. 11.7.2011
Jediný akcionář společnosti SCHOTT CR, a.s., a to Schott Benelux B.V., se sídlem Tiel, Nizozemské království, adresa: Marconistraat 36, 4004JM Tiel, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Rivierenland pod čís lem souboru 11013500, rozhodl , že základní kapitál společnosti SCHOTT CR, a.s. se zvyšuje takto: 14.6.2006 - 20.7.2006
a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je financování majetku pořízeného v souvislosti s projektem nové výroby skleněných trubic pro podsvícení obrazovek LCD televizorů a monitorů. Jelikož SCHOTT CR, a.s. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republ iky o poskytnutí investičních pobídek pro tento projekt, je účelem zvýšení základního kapitálu rovněž splnění podmínek vyplývajících z § 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v platném znění, týkající se minimální výše a způsobu financování p rojektu. 14.6.2006 - 20.7.2006
b) Základní kapitál se zvyšuje o částku 100.620.000,-Kč (slovy: stomilionůšestsetdvacettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. Nová výše základního kapitálu bude po zvýšení činit 856.000.000,-Kč (slovy: osmsetpadesátšestmilionů korun českých). 14.6.2006 - 20.7.2006
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 10.062 kusů kmenových akcií znějících na jméno , každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy desettisíc korun českých) v zaknihované podobě. 14.6.2006 - 20.7.2006
d) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem. 14.6.2006 - 20.7.2006
e) Vzhledem ke skutečnosti, že společnost SCHOTT CR, a.s. je vlastněna jediným akcionářem, a to společností Schott Benelux B.V. se sídlem Marconistraat 36, 4004JM Tiel, Nizozemské království, budou akcie upsány ve smlouvě o upsání akcií, jež uzavře akcio nář Schott Benelux B.V. se společností SCHOTT CR, a.s. podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kdy tato smlouva vyžaduje písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude společnosti Schott Benelux B.V. poskytnuta lhůta 14 dnů o d doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, což bude realizováno formou osobního předání tohoto návrhu. Z těchto důvodů není nutno, aby se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, ani není nutno uvádět údaje ve smyslu § 203 odst. 2 písm. c), d), e) obchodního zákoníku. 14.6.2006 - 20.7.2006
f) Všech 10.062 kusů akcií bude upisováno za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou každé nové akcie, tedy za 10.000,-Kč za každou novou akcii. 14.6.2006 - 20.7.2006
g) V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, a to na účet společnosti SCHOTT CR, a.s. č. 50026962/6200 (IBAN:CZ80 6200 0062 18 00 5002 6962) vedený u COMMERZBANK AG, pobočka Praha, který byl založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 14.6.2006 - 20.7.2006
Jediný akcionář: SCHOTT BENELUX B.V. Edisonstraat 16, 4004 JL Tiel Nizozemské království 1.2.2000 - 12.3.2003
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlasu valné hromady. 2.5.1997
Základní jmění: Základní jmění je zcela splaceno. 2.5.1997 - 11.7.2006

Aktuální kontaktní údaje SCHOTT CR, s.r.o.

Kapitál SCHOTT CR, s.r.o.

zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2011
zakladni jmění 856 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2006 - 10.8.2011
zakladni jmění 755 380 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.1996 - 11.7.2006
zakladni jmění 754 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.3.1996 - 12.12.1996
zakladni jmění 700 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1995 - 13.3.1996

Akcie SCHOTT CR, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 000 10.8.2011 - 30.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 85 600 11.7.2006 - 10.8.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 75 538 12.12.1996 - 11.7.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 75 400 13.3.1996 - 12.12.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 70 000 1.12.1995 - 13.3.1996

Sídlo SCHOTT CR, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Dvořákova 997 , Lanškroun 563 01 16.10.2013
Adresa Zašovská 850 , Valašské Meziříčí 757 01 12.3.2003 - 16.10.2013
Adresa Zašovská 750 , Valašské Meziříčí 757 01 1.12.1995 - 12.3.2003

Předmět podnikání SCHOTT CR, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.11.2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.11.2017
Zámečnictví, nástrojářství 9.11.2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.11.2017 - 18.7.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.3.2009 - 9.11.2017
Skladování zboží a manipulace s nákladem 14.3.2007 - 25.3.2009
Technické činnosti v dopravě 14.3.2007 - 25.3.2009
Správa a údržba nemovitostí 14.3.2007 - 25.3.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 14.3.2007 - 25.3.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 14.3.2007 - 25.3.2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 14.3.2007 - 9.11.2017
Zámečnictví 14.3.2007 - 9.11.2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.3.2005
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11.3.2005
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 11.3.2005
Rozvod elektrické energie 11.3.2005 - 29.3.2006
Rozvod plynu 11.3.2005 - 29.3.2006
Galvanizace kovů 11.3.2005 - 13.10.2008
Kovoobrábění 11.3.2005 - 13.10.2008
Výroba nástrojů 11.3.2005 - 13.10.2008
Povrchové úpravy a svařování kovů 11.3.2005 - 13.10.2008
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností, uvedených v příloze 1,2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání 11.3.2005 - 25.3.2009
Výroba a zpracování skla 11.3.2005 - 25.3.2009
Zprostředkovatelské služby 11.3.2005 - 25.3.2009
Provádění laboratorních rozborů 11.3.2005 - 25.3.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 11.3.2005 - 25.3.2009
Činnost technických poradců v oblasti sklářského průmyslu 11.3.2005 - 25.3.2009
Činnost technických poradců v oblasti ekologie 11.3.2005 - 25.3.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organzačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 11.3.2005 - 25.3.2009
Zastupování v celním řízení 11.3.2005 - 25.3.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 9.8.2004 - 11.3.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.3.2003 - 11.3.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.3.2003 - 11.3.2005
činnost technických poradců v oblasti sklářského průmyslu 12.3.2003 - 11.3.2005
výroba a rozvod tepla 12.12.1996 - 12.3.2003
obsluha energetických zařízení 12.12.1996 - 12.3.2003
rozvod elektrické energie 12.12.1996 - 11.3.2005
rozvod plynu 12.12.1996 - 11.3.2005
truhlářství 1.12.1995 - 13.3.1996
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání, 1.12.1995 - 11.3.2005
výroba a zpracování skla 1.12.1995 - 11.3.2005
zprostředkovatelské služby, 1.12.1995 - 11.3.2005
provádění laboratorních rozborů 1.12.1995 - 11.3.2005
galvanizace kovů 1.12.1995 - 11.3.2005
kovoobrábění 1.12.1995 - 11.3.2005
výroba nástrojů 1.12.1995 - 11.3.2005

vedení firmy SCHOTT CR, s.r.o.

Statutární orgán SCHOTT CR, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý jednatel samostatně. 9.11.2017
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. 30.9.2013 - 9.11.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 23.1.2013 - 30.9.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně. 30.9.2012 - 23.1.2013
Způsob jednání: Společnost je zastupována jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že člen představenstva, který je současně předsedou představenstva, připojí svůj podpis k napsané nebo otištěné firmě. 13.10.2008 - 30.9.2012
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že dva členové představenstva, mezi nimi předseda představenstva, připojí své podpisy k napsané nebo otištěné firmě. 12.3.2003 - 13.10.2008
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že dva členové představenstva připojí své podpisy k napsané nebo otištěné firmě. 17.7.2002 - 12.3.2003
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva, a to pánové Berg a Procházka, připojí své podpisy k napsané nebo otištěné firmě. 3.4.2002 - 17.7.2002
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva, a to pánové Berg a Procházka, připojí své podpisy k napsané nebo tištěné firmě. 21.1.2002 - 3.4.2002
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva, mezi nimi pan Berg, připojí své podpisy k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 10.2.1999 - 21.1.2002
J e d n á n í : Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva, mezi nimi pan Chilcott, připojí své podpisy k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 12.12.1996 - 10.2.1999
Jednání: Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva, mezi nimi pan Wende, připojí své podpisy k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 13.3.1996 - 12.12.1996
Jednání: Společnost je zastupována dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že vždy dva členové představenstva připojí své podpisy k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 1.12.1995 - 13.3.1996
jednatel Libor Peichl 30.9.2013
Vznik funkce 30.9.2013
Adresa: Za Střelnicí 506 , Lanškroun 563 01
Jednatel Mgr. Jerzy Marcin Macko MBA 9.11.2017
Vznik funkce 1.11.2017
Adresa: Hostinského 748/9 , Brno 612 00
člen představenstva ing. Svatoslav Kovář 1.12.1995 - 13.3.1996
Adresa: Sklářská 647/6 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva ing. Jaroslav Camrfla 1.12.1995 - 13.3.1996
Adresa: Ve Stráni 604 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva ing. Jan Odstrčil 1.12.1995 - 12.12.1996
Adresa: Smetanova 558/17 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Helmut Wende 13.3.1996 - 12.12.1996
Adresa: T. G. Masaryka 37 , Lanškroun 563 01
člen představenstva Herbert F. Chilcott, Nar. 25.5.1944 12.12.1996 - 23.9.1997
Adresa: 756 61 Česká republika
hotel Eroplán, Horní Paseky 451, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
člen představenstva Herbert F. Chilcott, Nar. 25.5.1944 23.9.1997 - 10.2.1999
Adresa: 757 01 Česká republika
Valašské Meziříčí, Štěpánov 417, okres Vsetín
předseda představenstva ing. Jan Odstrčil 12.12.1996 - 23.6.1999
Adresa: Smetanova 558/17 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Alexander Paul Berg 10.2.1999 - 23.6.1999
Adresa: Horní Paseky 172 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva ing. Jaroslav Camfrla 13.3.1996 - 1.2.2000
Adresa: Ve Stráni 604 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Alexander Paul Berg 23.6.1999 - 21.1.2002
Adresa: Horní Paseky 172 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva Roland Wehnert 23.6.1999 - 21.1.2002
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Horní Paseky 172 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva Laurindo Manuel Salgueiro Gomes 21.1.2002 - 17.7.2002
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 4.6.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Am Sportfeld 36, 55 124 Mainz
člen představenstva RNDr. Vladimír Procházka 1.2.2000 - 12.3.2003
Zánik členství 27.11.2002
Adresa: 5. května 1556 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Martin Žalmánek 17.7.2002 - 12.3.2003
Vznik členství 4.6.2002
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Alexander Paul Berg 21.1.2002 - 26.3.2003
Vznik členství 15.2.1999
Zánik členství 1.1.2003
Adresa: Palackého 422/15 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Etsuzo Nishida 12.3.2003 - 28.6.2003
Vznik členství 27.11.2002
Adresa: 756 61 Česká republika
Hotel Eroplán, Horní Paseky 451, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
člen představenstva Etsuzo Nishida 28.6.2003 - 11.3.2005
Vznik členství 27.11.2002
Adresa: Horní Paseky 306 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
předseda představenstva Dr. Marc Clement 26.3.2003 - 11.8.2005
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 6.1.2003
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa: Palackého 422/15 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Dipl. Ing. Jörg Alexander Hurtz 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 1.7.2005
Adresa:
Mörsfelder Strasse 34, 67819 Kriegsfeld, Spolková republika Německo
člen představenstva Helmut Ernst Selmikeit 3.1.2004 - 21.9.2005
Vznik členství 27.11.2002
Adresa: Palackého 422/15 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Dipl. Ing. Jörg Alexander Hurtz 11.8.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 12.7.2005
Adresa: Mörsfelder Strasse 34 , 678 19 Kriegsfeld Spolková republika Německo
člen představenstva Etsuzo Nishida 11.3.2005 - 8.12.2005
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 15.11.2005
Adresa: 510 , Dolany 783 16
člen představenstva Helmut Ernst Selmikeit 21.9.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 24.3.2006
Adresa:
Nieder - Olm, Höhenweg 4, 55268 Spolková republika Německo
předseda představenstva Dipl. Ing. Jörg Alexander Hurtz 21.9.2005 - 21.8.2007
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 12.7.2005
Adresa: 503 , Dolany 783 16
místopředseda představenstva Ing. Martin Žalmánek 12.3.2003 - 30.11.2007
Vznik členství 4.6.2002
Vznik funkce 27.11.2002
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Dipl. Ing. Jörg Alexander Hurtz 21.8.2007 - 13.10.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 12.7.2005
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: U Abácie 796/3 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Žalmánek 30.11.2007 - 13.10.2008
Vznik členství 20.11.2007
Vznik funkce 20.11.2007
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Martin Žalmánek 13.10.2008 - 9.10.2012
Vznik členství 20.11.2007
Vznik funkce 30.9.2008
Zánik funkce 2.10.2012
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Dipl. Ing. Libor Peichl 30.9.2012 - 9.10.2012
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.9.2013
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Za Střelnicí 506 , Lanškroun 563 01
předseda představenstva Dipl. Ing. Libor Peichl 9.10.2012 - 8.3.2013
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 2.10.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Za Střelnicí 506 , Lanškroun 563 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Žalmánek 9.10.2012 - 8.3.2013
Vznik členství 20.11.2007
Vznik funkce 2.10.2012
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Libor Peichl 8.3.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 2.10.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Za Střelnicí 506 , Lanškroun 563 01
místopředseda představenstva Martin Žalmánek 8.3.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 2.10.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
jednatel Martin Žalmánek 30.9.2013 - 16.10.2013
Vznik funkce 30.9.2013
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: Bezručova 1120 , Valašské Meziříčí 757 01
jednatel Michal Hronek 16.10.2013 - 3.8.2017
Vznik funkce 1.10.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Rožnovská 1311 , Zubří 756 54

Dozorčí rada SCHOTT CR, s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Dr. Helmut Gundrum 1.12.1995 - 12.12.1996
Adresa: Tizianweg 48 , D-55127 Mainz Česká republika
člen Dr. Hans Joachim Konz, Nar. 15.2.1960 12.12.1996 - 2.5.1997
Adresa:
55543 Bad Kreuznach, Wielandstrasse 20
člen Horst Ulrich Poppe 1.12.1995 - 25.2.2000
Adresa: Am Hipperich 82 , D-55120 Mainz Česká republika
předseda Dr. Hans Joachim Konz, Nar. 15.2.1960 2.5.1997 - 25.2.2000
Adresa:
55543 Bad Kreuznach, Wielandstrasse 20
člen ing. Jiří Částečka 1.12.1995 - 7.11.2001
Zánik funkce 28.3.2001
Adresa: 72 , Jablůnka 756 23
předseda Dr. Max Bernhard Raster 25.2.2000 - 12.3.2003
Zánik členství 27.11.2002
Adresa:
55257 Budenheim, Rheinstrasse 21
člen Horst Günter Beckhaus 25.2.2000 - 12.3.2003
Adresa:
55257 Budenheim, Heidesheimer Strasse 25
místopředseda Horst Günter Beckhaus 12.3.2003 - 11.8.2005
Vznik členství 23.8.1999
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 27.11.2002
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa:
55257 Budenheim, Heidesheimer Strasse 25
předseda Stefan Heinrich Georgi 26.11.2003 - 11.8.2005
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 27.11.2002
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa:
Grabenstrasse 53, 55124 Mainz, Německo
člen dozorčí rady Uwe Tomschin 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 1.7.2005
Adresa:
Am Alten Weg 7, 55127 Mainz, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Lubomír Plesník 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 1.7.2005
Adresa: Blahoslavova 324/17 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Ladislav Pecha 7.11.2001 - 29.3.2006
Zánik členství 31.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Adresa: Jasenická 1791 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Uwe Tomschin 11.8.2005 - 1.11.2006
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 20.9.2006
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 20.9.2006
Adresa: Am Alten Weg 7 , 551 27 Mainz Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Jürgen Schneider 1.11.2006 - 9.6.2008
Vznik členství 20.9.2006
Zánik členství 27.3.2008
Vznik funkce 20.9.2006
Zánik funkce 27.3.2008
Adresa: Wilhelmstrasse 16 , 552 83 Nierstein Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Peter Fühles 9.6.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 27.3.2008
Zánik členství 16.3.2009
Vznik funkce 27.3.2008
Zánik funkce 16.3.2009
Adresa: Pestalozzistreet 15 , 554 50 Langenlonsheim Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Lubomír Plesník 11.8.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 29.9.2010
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 29.9.2010
Adresa: Blahoslavova 324/17 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Andreas Reisse 25.3.2009 - 10.11.2010
Vznik členství 16.3.2009
Zánik členství 29.9.2010
Vznik funkce 16.3.2009
Zánik funkce 29.9.2010
Adresa: Amberger Str. 91 , 930 57 Regensburg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Bohdana Válková 29.3.2006 - 28.4.2011
Vznik členství 13.3.2006
Zánik členství 24.3.2011
Adresa: Písečná 1161 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Miguel Guillermo Seidenfaden 10.11.2010 - 23.1.2013
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 2.10.2012
Vznik funkce 29.9.2010
Zánik funkce 2.10.2012
Adresa: Zur Mark 10 , 657 19 Hofheim am Taunus Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Lubomír Plesník LL.M. 10.11.2010 - 23.1.2013
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 2.10.2012
Vznik funkce 29.9.2010
Zánik funkce 2.10.2012
Adresa: Blahoslavova 324/17 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Šnajdr 28.4.2011 - 8.3.2013
Vznik členství 24.3.2011
Zánik členství 30.11.2012
Adresa: 28. října 386 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Hermann Ditz 23.1.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 2.10.2012
Vznik funkce 21.11.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Brühfeldweg 52 , 840 36 Landshut Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Stefan Spengler 23.1.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 2.10.2012
Vznik funkce 21.11.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Waldstrasse 18 , 552 57 Budenheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Jaromír Petr 8.3.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 11.1.2013
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: U Starého hřbitova 2160 , Česká Třebová 560 02

Prokura SCHOTT CR, s.r.o.

Sbírka Listin SCHOTT CR, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 32820/SL 70 stanovy společnosti spol.smlouva,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2015 18.11.2015 19.11.2015 8
C 32820/SL 69 ostatní 2x odvolání prokury Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2015 13.7.2015 2
C 32820/SL 68 ostatní výroční zpráva k 30.3.2014,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2015 23.3.2015 27.3.2015 31
C 32820/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 138/2014,ds Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 1.7.2014 10.7.2014 52
C 32820/SL 66 ostatní výroční zpráva k 30.9.2013 Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2014 6.3.2014 7.3.2014 37
B 1194/SL 65 výroční zpráva r. 2012 s úč.záv. k 30.9.2012 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2013 9.4.2013 56
B 1194/SL 64 výroční zpráva r. 2012 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2013 9.4.2013 48
B 1194/SL 63 výroční zpráva r. 2012 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2013 9.4.2013 48
B 1194/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2012 26.3.2013 27.3.2013 15
B 1194/SL 61 změna právní formy, fúze - Projekt změny právní formy Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2013 22.2.2013 13
B 1194/SL 60 změna právní formy, fúze - Projekt fúze Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2012 25.4.2012 9
B 1194/SL 59 výroční zpráva k 30.9.2011,úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2012 20.4.2012 52
B 1194/SL 58 výroční zpráva k 30.9.2010,úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2011 8.6.2011 47
B 1194/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2010 10.11.2010 16.11.2010 2
B 1194/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2010 10.11.2010 16.11.2010 1
B 1194/SL 55 účetní závěrka 1.10,.08-30.9.09 angl.verze Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2010 11.3.2010 48
B 1194/SL 54 výroční zpráva 1.10.08-30.9.09 vč.úz,příl.,au Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2010 10.3.2010 11.3.2010 47
B 1194/SL 53 výroční zpráva k 30/9/08 - angl. verze Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2009 18.5.2009 23
B 1194/SL 52 výroční zpráva k 30/9/08 vč.aud.,úč.záv.,§66a Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2009 18.5.2009 23
B 1194/SL 51 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání dozor.rady Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2009 24.3.2009 26.3.2009 1
B 1194/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -zápis o rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2009 24.3.2009 26.3.2009 1
B 1194/SL 49 notářský zápis Nz 200/2008vč. ÚPZ stanov Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2008 10.10.2008 16.10.2008 33
B 1194/SL 48 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2008 29.5.2008 11.6.2008 1
B 1194/SL 47 ostatní rozh. jedin. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2008 29.5.2008 11.6.2008 1
B 1194/SL 46 výroční zpráva k 30.9.2007,úč.z.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2008 25.4.2008 22
B 1194/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -zápis o rozhodnutí jed.akcion Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2007 29.11.2007 10.12.2007 1
B 1194/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představ.č. 19/2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2007 29.11.2007 10.12.2007 2
B 1194/SL 43 podpisové vzory Ing. Martin Žalmánek Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2007 29.11.2007 10.12.2007 2
B 1194/SL 42 výroční zpráva r. 2006 vč. úč. záv. Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2006 20.4.2007 23.4.2007 41
B 1194/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2007 12.3.2007 20.3.2007 14
B 1194/SL 40 notářský zápis NZ 36/2007,vč.stanov Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2007 12.3.2007 20.3.2007 14
B 1194/SL 39 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2006 14.11.2006 24.11.2006 2
B 1194/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2006 24.11.2006 2
B 1194/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis o rozh. jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2006 31.10.2006 6.11.2006 1
B 1194/SL 36 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2006 20.7.2006 15.8.2006 14
B 1194/SL 35 ostatní - o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2006 7.7.2006 17.7.2006 7
B 1194/SL 34 notářský zápis - NZ 112/06 -navýš.kapit. Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2006 9.6.2006 15.6.2006 17
B 1194/SL 33 notářský zápis - NZ 54/2006 vč. stanov Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2006 27.3.2006 14.6.2006 26
B 1194/SL 32 výroční zpráva r. 2005 vč. záv. 30.9.05 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2006 3.5.2006 50
B 1194/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2006 29.3.2006 3.4.2006 14
B 1194/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2005 27.12.2005 16
B 1194/SL 29 notářský zápis NZ 215/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2005 27.12.2005 31
B 1194/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2005 9.9.2005 3.10.2005 16
B 1194/SL 27 notářský zápis Nz 163/2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2005 9.9.2005 3.10.2005 31
B 1194/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2005 6.9.2005 1
B 1194/SL 25 notářský zápis NZ 122/2005 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2005 6.9.2005 26
B 1194/SL 24 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2005 25.4.2005 68
B 1194/SL 23 notářský zápis Nz 220/2004 Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2004 16.3.2005 42
B 1194/SL 22 notářský zápis NZ 94/2004, vč stanov Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2004 12.8.2004 41
B 1194/SL 21 výroční zpráva r.2003 vč. účet. záv.30.9.03 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2004 6.4.2004 65
B 1194/SL 20 notářský zápis NZ 165/2003 vč.stanov Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2003 10.12.2003 65
B 1194/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2002 11.6.2003 4
B 1194/SL 18 notářský zápis NZ 397/2002 vč.stanov Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2002 11.6.2003 50
B 1194/SL 17 výroční zpráva r.2002 vč.účet.záv.(k 30/9) Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2003 20.3.2003 55
B 1194/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2002 1
B 1194/SL 15 notářský zápis NZ 190/2002 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2002 5.8.2002 48
B 1194/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2002 17
B 1194/SL 13 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2002 23.4.2002 45
B 1194/SL 12 notářský zápis NZ 145/2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2001 8.2.2002 38
B 1194/SL 11 notářský zápis NZ 210/2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2001 20.12.2001 7.1.2002 56
B 1194/SL 10 výroční zpráva r.2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 21.9.2001 44
B 1194/SL 9 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2000 13.9.2000 20
B 1194/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1999 17.3.1999 23.6.1999 2
B 1194/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 4.2.1999 26.1.1999 10.2.1999 8
B 1194/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 26.1.1999 10.2.1999 29
B 1194/SL 8 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 15.9.1999 22
B 1194/SL 4 notářský zápis NZ 23/99 Krajský soud v Hradci Králové 22.1.1999 8.12.1998 9
B 1194/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 8.12.1998 22
B 1194/SL 2 výroční zpráva r. 1996 vč. účet.uzávěrky Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1997 51
B 1194/SL 1 notářský zápis NZ 195/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 1.7.1997 45

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SCHOTT CR, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 64609855
Jméno SCHOTT CR, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Lanškroun
Vznik první živnosti: 1.12.1995
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 6

Sídlo SCHOTT CR, s.r.o.

Živnosti a provozovny SCHOTT CR, s.r.o.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Zašovská 850, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007255391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.1995

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a zpracování skla

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 997, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1008486051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Zašovská 850, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007255391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a zpracování skla

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.12.1995

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 997, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1008486051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Zašovská 850, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007255391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Dobrovského 1121, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1010031392
Zahájení provozování 1.1.2015

Živnost č. 4 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.8.2004

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Zašovská 850, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007255391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2007

Živnost č. 7 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 9.10.2009

Živnost č. 13 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 9.10.2009

Živnost č. 14 Provádění laboratorních rozborů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba elektronických součástek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2002
Zánik oprávnění 25.4.2006

Živnost č. 16 Činnost technických poradců v oblasti sklářského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost technických poradců v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2012
Zánik oprávnění 30.6.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SCHOTT CR, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Dipl. Ing. Libor Peichl
Člen statutárního orgánu Mgr. Jerzy Marcin Macko MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SCHOTT CR, s.r.o.

IČO: 64609855
Firma: SCHOTT CR, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Lanškroun
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.12.1995

Sídlo SCHOTT CR, s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 997, Lanškroun 563 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image