Firma SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO 25756311


SC XAVEROV Horní Počernice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SC XAVEROV Horní Počernice a.s. (25756311) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Božanovská 2098, Praha 193 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1999 a je stále aktivní. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o SC XAVEROV Horní Počernice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5892
IČO (identifikační číslo osoby) 25756311
Jméno SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.4.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014 - 16.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 11.9.2014 - 16.12.2015
A)Zápis usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.10. 2002 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy:jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 12.000.000,-Kč (slovy:dvanáct milionů korun českých).Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí, a to občanských staveb: a)stavba šaten,ubytovny a kanceláří stojící na pozemcích č. parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)stavby občanské vybavenosti čp. 2098 stojící na pozemku č.parc. 2169/3 a dále stavby technicko-správní budovy stojící na pozemku č.parc. 2169/4, stavby sportovní hospody, skladů a vrátnice stojící na pozemku č.parc. 2170/2, stavby tenis klubu stojící na pozemcích 2031/13, 2031/108, a 2031/109 a dále stavby šaten, kabin a ubytovny stojící na č.parc. 2031/15, zapsaných na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha,a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, které tvoří sportovní areál a jsou nezbytné k provozování hlavního předmětu podnikání akciové společnosti k organizování sportovních soutěží, konkrétně provozování fotbalu v rámci soutěží Českomoravského fotbalového svazu a provozování tenisu. Konkrétně se jedná o zázemí klubu, restauraci, hlavní tribunu, technicko-správní budovu, objekt šaten, ubytovnu a kanceláře, sportovní hospodu, sklady, vrátnici, tenisový klub, šatny, kabiny a ubytovnu. Tyto stavby v současné době užívá společnost SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na základě nájemních smluv, což nezaručuje trvalou jistotu a je i finančně zatěžující. 2.Předmětem úpisu bude: 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 3.Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů, a to: - Vojtěcha Tomiho, r.č. 540811/3359, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213/19, Praha 9 - Jaroslavy Tomiové, r.č. 545104/2905, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213, Praha 9, a to z důležitého zájmu této akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., který spočívá v nabytí výše uvedených nemovitostí jako nepeněžitých vkladů do jejího vlastnictví, a z tohoto důvodu se tímto určuje, že těchto 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč,které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, bude nabídnuto k úpisu určitým zájemcům, a to: - zájemci, kterým je obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Božanovská 2098, IČ:62908898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34722, kterému se nabízí k úpisu 704 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč, - zájemci, kterým je Městská část Praha 20, Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, IČ: 00240192, kterému se nabízí k úpisu 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 4.Lhůta a místo k úpisu akcií určenými zájemci. Určení zájemci,tj.: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 704 výše ivedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., tj. Praha 9, Božanovská 2098, PSČ 190 00. - zájemce, a to Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo faxu den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 396 výše uvedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s.,tj. Praha 9, Božanovská 2098,PSČ 190 00. 5.Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6.Úpis akcií bude proveden nepeněžitými vklady, a to takto: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, nepeněžitým vkladem spočívajícím v: a)celých nemovitostech a to ve stavbě občanské vybavenosti (restaurace a hlavní tribuna) čp. 2098 stojící na pozemku č.parc.2196/3 a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Tenis club) stojící na pozemcích č.par. 2031/13,2031/108, a 2031/109, ve stavbě občanské vybavenosti (šatny,kabiny a ubytovna)stojící na pozemku p.č. 2031/15, ve stavbě občanské vybavenosti (Technicko-správní budova)stojící na pozemku p.č. 2169/4, a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Sportovní hospoda, sklady, vrátnice) stojící na pozemku p.č. 2170/2, všech zapsaných jako občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha, a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)ideálním spoluvlastnickém podílu 19/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten, ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc.2031/19, která je zapsána jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro bec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002, a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24, 170 00 Praha 7, který byl jmenovánm znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvlášní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod čj. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 7.040.000,- Kč (slovy:sedm milionů čtyřicet tisíc korun českých) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. na částku 7.040.000,- Kč, která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 704 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. -zájemce, a to Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20,Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč nepeněžitým vkladem spočívajícím v ideálním spoluvlastnickém podílu 6/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten,ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002 a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24,170 00 Praha 7, který byl jmenován znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod č.j. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 3.960.000,- Kč (slovy:tři miliony devět set šedesát tisíc korun č eských) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to Městské části Praha 20,Úřad městské části Praha 20, na částku 3.960.000,-Kč,která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 396 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 396 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 22.11.2002 - 11.10.2003

Aktuální kontaktní údaje SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Kapitál SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.4.1999 - 11.10.2003

Akcie SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 11.10.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.4.1999 - 11.10.2003

Sídlo SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Božanovská 2098 , Praha 193 00 16.4.2002
Adresa Božanovská 2098 , Praha 193 00 20.4.1999 - 16.4.2002

Předmět podnikání SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 3.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.5.2010
hostinská činnost 16.4.2002
maloobchod se smíšeným zbožím 16.4.2002 - 3.5.2010
správa a údržba nemovitostí 16.4.2002 - 3.5.2010
organizování sportovních soutěží 16.4.2002 - 3.5.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 16.4.2002 - 3.5.2010
realitní činnost 16.4.2002 - 3.5.2010
reklamní činnost a marketing 16.4.2002 - 3.5.2010
ubytovací služby 16.4.2002 - 3.5.2010
koupě zboží z účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) 20.4.1999 - 16.4.2002
pronájem nebytových prostor, spojený s poskytováním dalších služeb 20.4.1999 - 16.4.2002
pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů 20.4.1999 - 16.4.2002
pronájem movitých věcí 20.4.1999 - 16.4.2002
správa nemovitostí 20.4.1999 - 16.4.2002
provozování kopané 20.4.1999 - 16.4.2002
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 20.4.1999 - 3.5.2010
provozování veřejných tělovýchovných škol, pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí a pořádání tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů 20.4.1999 - 3.5.2010

vedení firmy SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Statutární orgán SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 16.12.2015
Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva. 11.9.2014 - 16.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo a generální ředitel. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele. Představenstvo může pověřit písemně člena představenstva k samostatnému jednání (pokud není generálním ředitelem), v takovém případě je nutná k jednání plná moc, podepsaná všemi členy představenstva. Jmé nem společnosti se podepisuje představenstvo a generální ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně . 13.7.2004 - 11.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně. 20.4.1999 - 13.7.2004
člen představenstva Tomáš Syrovátka 14.7.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Dalmatská 1741 , Úvaly 250 82
člen představenstva JUDr. Aleš Stluka 21.2.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Bechyňská 640 , Praha 199 00
člen představenstva Josef Kalina 20.4.1999 - 16.4.2002
Zánik členství 31.1.2002
Adresa: Božanovská 2026/36 , Praha 193 00
předseda představenstva Vojtěch Tomi 20.4.1999 - 19.3.2007
Vznik členství 20.4.1999
Zánik členství 24.1.2007
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Češovská 2213/19 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Miroslav Držmíšek 20.4.1999 - 19.3.2007
Vznik členství 20.4.1999
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Otovická 407/58 , Praha 193 00
člen představenstva Drahuše Tomanová 16.4.2002 - 19.3.2007
Vznik členství 31.1.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Třebešovská 2254/105 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Veronika D ´almeida 19.3.2007 - 19.3.2007
Vznik členství 24.1.2007
Adresa: Šimonova 1109/3 , Praha 163 00
generální ředitel Michal Kucián 19.3.2007 - 22.6.2007
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Biskupcova 1732/33 , Praha 130 00
generální ředitel Ing. Petr Urbánek 22.6.2007 - 26.3.2009
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 27.10.2008
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 27.10.2008
Adresa: Lumiérů 451/20 , Praha 152 00
generální ředitel Michal Kucián 26.3.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 27.10.2008
Zánik členství 15.12.2009
Vznik funkce 27.10.2008
Zánik funkce 15.12.2009
Adresa: Biskupcova 1732/33 , Praha 130 00
předseda představenstva Jiří Steinbroch 3.5.2010 - 16.8.2011
Vznik členství 25.3.2010
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 25.3.2010
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: Přemyslovská 211/46 , Praha 130 00
člen představenstva Rudolf Procházka 19.3.2007 - 19.3.2012
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 16.2.2012
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Veronika D´almeida 19.3.2007 - 19.3.2012
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 16.2.2012
Adresa: Šimonova 1109/3 , Praha 163 00
generální ředitel Václav Chvála 16.8.2011 - 19.3.2012
Vznik členství 7.3.2011
Zánik členství 16.2.2012
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 16.2.2012
Adresa: José Martího 240/25 , Praha 162 00
generální ředitel Miroslav Držmíšek 19.3.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Vznik funkce 16.2.2012
Zánik funkce 15.7.2014
Adresa: Otovická 407/58 , Praha 193 00
člen představenstva Adam Řebíček 19.3.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Kamil Kocurek 19.3.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
generální ředitel Miroslav Držmíšek 28.1.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Vznik funkce 16.2.2012
Zánik funkce 15.7.2014
Adresa: Otovická 407/58 , Praha 193 00
člen představenstva Adam Řebíček 28.1.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Kamil Kocurek 28.1.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Sestupná 703/14 , Ostrava 739 34
předseda představenstva Miroslav Držmíšek 11.9.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.11.2015
Vznik funkce 7.8.2014
Zánik funkce 24.11.2015
Adresa: Otovická 407/58 , Praha 193 00
člen představenstva Adam Řebíček 11.9.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Kamil Kocurek 11.9.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Sestupná 703/14 , Ostrava 739 34
předseda představenstva Mgr. David Trunda 16.12.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 24.11.2015
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 24.11.2015
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: 69 , Hlásnice 785 01
člen představenstva Ing. Petr Boháč 16.12.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 24.11.2015
Zánik členství 15.6.2016
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Náhorní 1330 , Kamenice 251 68
člen představenstva Martin Krob 14.7.2016 - 21.2.2019
Vznik členství 15.6.2016
Zánik členství 16.1.2019
Vznik funkce 15.6.2016
Zánik funkce 16.1.2019
Adresa: Nová 223 , Mělník 276 01

Dozorčí rada SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Tomáš Bůzek 14.7.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Na vysoké I 347/13 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Pavel Křítek 20.4.1999 - 23.4.2005
Vznik členství 20.4.1999
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Zelenečská 126/28 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Luboš Andres 20.4.1999 - 22.11.2006
Vznik členství 20.4.1999
Zánik členství 23.8.2006
Zánik funkce 23.8.2006
Adresa: Pavlišovská 2298/2 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Viléma Budínská 20.4.1999 - 22.11.2006
Vznik členství 20.4.1999
Adresa: Malotická 1645 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Tomáš Kádner 23.4.2005 - 19.3.2007
Vznik členství 20.10.2004
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Kalvodova 1234/12 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Viléma Budínská 22.11.2006 - 19.3.2007
Vznik členství 20.4.1999
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 20.9.2006
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Malotická 1645 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Lenka Czitalová 22.11.2006 - 19.3.2007
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Chvalkovická 1846/27 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Tomáš Kádner 19.3.2007 - 2.11.2010
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Kalvodova 1234/12 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Luděk Vinš 19.3.2007 - 19.3.2012
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 16.2.2012
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 16.2.2012
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Ing. Ján Bulla 19.3.2007 - 19.3.2012
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 16.2.2012
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Světlana Berná 16.8.2011 - 19.3.2012
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 16.2.2012
Adresa: Na Švarcavě 1260 , Nový Bydžov 504 01
člen dozorčí rady Miroslav Platil 19.3.2012 - 27.12.2012
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 6.6.2012
Adresa: Pšenčíkova 682 2, 143 00 Praha 12 Česká republika
člen dozorčí rady Martin Malík 19.3.2012 - 27.12.2012
Vznik členství 16.2.2012
Adresa: U zahrádek 196 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Petr Hurych 19.3.2012 - 6.6.2013
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 27.2.2013
Adresa: Kosmická 740/7 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Martin Malík 27.12.2012 - 6.6.2013
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 27.2.2013
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: U zahrádek 196 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Karol Kisel 27.12.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Šlikova 190/7 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Svatopluk Malina 6.6.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Podjavorinské 1609/22 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Svatopluk Malina 11.9.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Podjavorinské 1609/22 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Křovák 16.12.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 24.11.2015
Zánik členství 15.6.2016
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Ejpovická 287/7 , Plzeň 312 00

Sbírka Listin SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5892/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.11.2015 12.11.2015 26
B 5892/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.8.2015 21.10.2015 23.10.2015 4
B 5892/SL 39 ostatní Zápis VH Městský soud v Praze 15.7.2014 4.9.2014 24.9.2014 11
B 5892/SL 38 ostatní Zápis ze zasedání přestavenstva Městský soud v Praze 7.8.2014 4.9.2014 24.9.2014 1
B 5892/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 348/2014 Městský soud v Praze 21.7.2014 4.9.2014 24.9.2014 11
B 5892/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.12.2013 17.12.2013 19
B 5892/SL 35 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2013 17.12.2013 15
B 5892/SL 34 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 17.12.2013 17.12.2013 28
B 5892/SL 32 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 17.12.2013 17.12.2013 32
B 5892/SL 31 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 16.2.2012 22.3.2012 9
B 5892/SL 30 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 11.5.2011 25.8.2011 4
B 5892/SL 29 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 7.3.2011 25.8.2011 1
B 5892/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.4.2010 5.5.2010 1
B 5892/SL 27 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 25.3.2010 5.5.2010 3
B 5892/SL 26 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.3.2010 5.5.2010 1
B 5892/SL 25 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 15.12.2009 5.5.2010 1
B 5892/SL 24 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 27.10.2008 20.4.2009 3
B 5892/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.12.2008 20.4.2009 1
B 5892/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2007 10.7.2007 1
B 5892/SL 21 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 29.5.2007 10.7.2007 1
B 5892/SL 20 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.1.2007 21.6.2007 5
B 5892/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 16 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.1.2007 23.1.2007 6.2.2007 1
B 5892/SL 15 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 26.3.2004 23.1.2007 6.2.2007 1
B 5892/SL 14 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 24.3.2004 23.1.2007 6.2.2007 12
B 5892/SL 13 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 23.8.2006 6.12.2006 0
B 5892/SL 12 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 30.8.2006 6.9.2006 0
B 5892/SL 11 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 14.9.2005 16.9.2005 0
B 5892/SL 10 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Městský soud v Praze 20.10.2004 3.5.2005 0
B 5892/SL 9 notářský zápis -NZ245/2004 Městský soud v Praze 18.5.2004 29.11.2004 0
B 5892/SL 8 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 12.8.2004 30.8.2004 0
B 5892/SL 7 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 25.9.2003 27.11.2003 0
B 5892/SL 6 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 25.9.2003 27.11.2003 0
B 5892/SL 5 posudek znalce č.1281-193/2002 Městský soud v Praze 11.9.2002 11.12.2002 0
B 5892/SL 4 notářský zápis NZ817/2002 Městský soud v Praze 4.10.2002 11.12.2002 0
B 5892/SL 3 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 28.8.2002 29.8.2002 0
B 5892/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 75/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.1999 29.4.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

IČO (identifikační číslo) 25756311
Jméno SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 20
Vznik první živnosti: 20.4.1999
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Sídlo SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Živnosti a provozovny SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Božanovská 2098, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1010382438
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 25.6.2015

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.2002

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 24.4.2003

Živnost č. 5 Provozování veřejných tělovýchovných škol, pořádání kursů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí a pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 24.4.2003

Živnost č. 6 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo činností uvedených v příloze 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb./

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 10 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 13 Provozování kopané

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem nebytových prostor, spojený s poskytováním dalších služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 15 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1999
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 18 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - poskytování služeb při chovu ryb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Syrovátka
Člen statutárního orgánu JUDr. Aleš Stluka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

IČO: 25756311
Firma: SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 20
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.4.1999

Sídlo SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Sídlo: Božanovská 2098, Praha 193 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image