Firma SAZKA a.s. IČO 26493993


SAZKA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAZKA a.s. (26493993) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Žižkovu 851/4, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 2001 a je stále aktivní. SAZKA a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o SAZKA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SAZKA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SAZKA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SAZKA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAZKA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7424
IČO (identifikační číslo osoby) 26493993
Jméno SAZKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.2001
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 23.10.2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČO: 264 93 993, jakožto společnost Nástupnickou, přešlo jmění Zanikající společnosti Fsázky a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 285 08 815. 1.12.2017
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako př i odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. 22.1.2015 - 17.7.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
V důsledku fúze sloučením s 1. lednem 2013 jako rozhodným dnem fúze přešlo na společnost SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Česká republika, IČO: 264 93 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7424, jako nástupnickou společnost, obchodní jmění (tj. soubor veškerého obchodního majetku a závazků) společnosti PFQ Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 80 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16750, společnosti PDH Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 291 27 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 18702 a společnosti BQV Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 81 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze p od spisovou značkou B 16755, jako zanikajících společností. 1.7.2013
Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v k onkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku spo lečnosti SAZKA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s. 29.2.2012
Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v k onkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku spo lečnosti SAZKLA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s. 15.2.2012 - 29.2.2012
Valná hromada společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 239.000.000,- Kč, slovy: dvě stě třicet devět milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno: 2 390ks, slovy: dva tisíce tři sta devadesát kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Upisování akcií s využitím přednostního práva: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Praha 3, Prokopova 15, vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v obchodním věstníku,- představenstvo oznámí počá tek běhu lhůty akcionářům dopisem zaslaným na jejich adresu vedenou v seznamu akcionářů společně s informací o přednostním právu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 0 00,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 2390/2110 nových listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodn otou s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ 26301091.Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Praha 3, Prokopova 15, IČ 26493993, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SYNOT TIP, a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je dva měsíce ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím p řednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií (bez rozdílu zda jsou upsány s využitím či bez využití přednostního práva) je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těcht o pohledávek: pohledávek akcionáře SYNOT LOTTO, a.s. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. s v celkové výši 190.950.000,- Kč, slovy: jedno sto devadesát milionů devět set padesát tisíc korun českých. Právní tituly: smlouva o půjčce ze dne 15.8 .2005 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 13.9.2005 na částku 20 000 000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, splatná 30.06.2007, smlouva o půjčce ze dne 5.12.2005 na částku 3 00 0 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 23.12.2005 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 36 400 000 - Kč, slovy: třic et šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, splatná 20. 2. 2009, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 20. 2.2009, smlouva o půjčce ze dne 19.4.2006 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: de vět milionů korun českých, splatná 19.4.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.3.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 20.3.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.7.2007 na částku 15 000 000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých , splatná 4.7.2010, smlouva o půjčce ze dne 26.6.2007 na částku 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, splatná 26.6.2010, smlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 11 000 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, splatná 11.4.2010, s mlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 11.4.2010, smlouva o půjčce ze dne 28.2.2007 na částku 4 500 000,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých, splatná 28.2.2010, smlouva o pů jčce ze dne 19.12.2006 na částku 8 000 000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 15.12.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.12.2006 na částku 2 100 000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 23.11.2006 na částku 5 300 000,- Kč, slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých, splatná 30.11.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.8.200 6 na částku 11 600 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů šest set tisíc korun českých, splatná 21.8.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.7.2006 na částku 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 21. 7.2009, smlouva o půjčce ze dne 12.5.2006 na č ástku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 12. 5.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.12.2007 na částku 25 050 000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů padesát tisíc korun českých, splatná 31.12.2010. Valná hromada zároveň schvaluje, aby v ýše popsané pohledávky byly započteny na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií předem určeným zájemcem dle tohoto rozhodnutí. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5. tohoto rozhod nutí, upisovatelé doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet vedený u ČSOB, pobočka Olomouc, č.ú. 17968413/0300 ve lhůtě dvou měsíců ode dne úpisu akcií. 10.4.2008 - 9.7.2008
Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 000 000,- Kč (d věstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kurso vého sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkláda ných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započít ává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českýc h) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s. Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 15.1.2007 - 15.1.2007
Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 100 000,- Kč (d věstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kurso vého sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkláda ných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započít ává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českýc h) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s. Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 27.10.2006 - 4.1.2007
Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých) z částky 178 300 000,- Kč ( jednostosedmdesátosm milionů třista korun českých) na částku 198 100 000,- Kč ( jedno stodevadesátosm milionů jednosto korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 198 kusů ( jednostodevadesátosm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpo vídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech v kládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 19 852 176,- Kč ( devatenáct milionů osmsetpadesátdva tisíc jednostosedmdesátšest korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 28.11.20 05 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 769/2005. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvý šení základního kapitálu se započítává částka 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 198 ( jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s. Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 ( jeden) měsí c ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 27.3.2006 - 14.6.2006
Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 38 300 000,- Kč z částky 140 000 000,- Kč na částku 178 300 000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály včetně SGS Monitorů GPRS, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. ? k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 383 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hod notě 100 000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad ? movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 kusů video lot erijních terminálů včetně SGS Monitorů GPRS. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních materiálů včetně SGS Monitorů GPRS činí dle znaleckého posudku částku 38 363 240,- Kč. Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s r.o. dne 10.5.2005 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 707/2005.Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 kusů video loterijních terminálů včetně 198 kusů SGS Monitorů GPRS jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu započítává částka 38 300 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 383 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s. Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. 19.9.2005 - 28.1.2006
Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 40,000.000,-- Kč (čtyřicet miliónů korun českých) na částku 140,000.000,-- Kč (jedno sto čtyřicet miliónů korun českých). Úpis nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. Po úpi su nových akcií a splacení zvýšeného základního kapitálu bude 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mohou uplatnit výkon přednostního práva na úpis akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě tří týdnů ode odeslání oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva na adresu akcionáře uváděnou v seznamu akcionářů v edeném společností. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 2/5 nové akcie. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, každá o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Představenstvo zašle dosavadním akcionářům oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o  zvýšení základního kapitálu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Akcie, které nebudou upsány na základě výkonu pořednostního práva budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Vinohradská 907, Uherské Hradiště-Mařatice, PSČ 686 05, IČ 263 01 091, zapsané v obchodním rejstřík u vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka č. 3827. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí tři týdny ode dne odeslání oznámení o počátku běhu lhůty na adre su předem určeného zájemce. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u banky ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne úpisu, zbytek emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit do šesti měsíců ode dne nabytí porávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu splacení části emisního kursu upisovaných akcií do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti bude informovat všechny akcionáře společnosti dle seznamu akcionářů o počátku běhu lhůty e-mailem. 18.10.2004 - 21.12.2004
Převod akcií společnosti je omezen předkupním právem majoritního akcionáře. 13.7.2004 - 11.4.2013
Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svém jednání, konaném dne l9. srpna 2003 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: l. základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií 2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem 3. základní kapitál se zvyšuje o částku 70,000.000,- Kč, t.j. slovy sedmdesát milionů korun českých s tím, že upisování akcií nad tuto částku, t.j. 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých), nepřipouští; základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 100.000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých) 4. - počet upisovaných akcií: 700 (sedm set) kusů - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - druh upisovaných akcií: kmenové - forma upisovaných akcií: na jméno - podoba upisovaných akcií: listinná 5. úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 3, Prokopova l5 lhůta pro upisování všech nových akcií: 4 (čtyři) týdny s tím, že tato lhůta začne běžet pátým kalendářním dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií doručenými na jeho adresu 7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 100.000,- (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii; emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí celkem částku 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých) 8. upisovatel splatí 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů, Tato lhůta začne běžet 5(pět) dní po upsání nových akcií. Upisovatelé částku splatí na zvláštní účet společnosti č. 185948139/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisního kursu upsaných nových akcií splatí upisovatelé do 31.12.2003 9. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchto akcií se vylučuje l0. všechny nové akcie upíší předem určení zájemci takto: - Ing. Vít Volhejn, r.č. 64 05 l8/0848, bytem Nové Město nad Metují, Družební 9l6, okres Náchod - 300 ks akcií za emisní kurs 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), a - FC Synot, a.s., IČ: 255 46 236, se sídlem Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 686 02 - 400 ks akcií za emisní kurs 40,000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). 15.9.2003 - 20.10.2003
Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svém jednání, konaném dne 19.srpna 2002 scgválila zvýšení základního k apitálu společnosti za těchto podmínek: 1. základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií 2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem 3. základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč tj. slovy deset milionů korun českých s tím, že se upisování akcií nad tuto částku, tj. 10,000.000,- Kč ( deset milionů korun českých),nepřipouští; základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 30,000.000,- Kč ( třicet milionů korun českých) 4.-počet upisovaných akcií: 100 ( jedno sto) kusů -jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) -druh upisovaných akcií: kmenové -forma upisovaných akcií: na jméno -podoba upisovaných akcií: listinná 5.úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 2, Polská 1560/7 lhůta pro upisování všech nových akcií: 4(čtyři) týdny s tím, že tato lhůta začne běžet pátým kalendářním dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií doručenými na jeho adresu 7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 115.000,- Kč (sto patnáct tisíc korun českých) za jednu akcii; emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí celkem částku 11,500.000,- Kč ( jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) 8. upisovatel splatí 30% ( třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií a celé emisní ážio ve lhůtě deseti dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti č.179137305/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisního kursu upsaných nových akcií splatní upisovatel do pěti měsíců ode dne zapsání zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku 9. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchto akcií se vylučuje 10. všechny nové akcie upíše předem určený zájemce ing. Vít Volhejn, nar. 18.5.1964,bytem Nové Město nad Metují, Družební 916, jako jediný upisovatel. 26.2.2003 - 17.4.2003

Kapitál SAZKA a.s.

zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2008
zakladni jmění 211 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2007 - 9.7.2008
zakladni jmění 198 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.6.2006 - 15.1.2007
zakladni jmění 178 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.2006 - 14.6.2006
zakladni jmění 140 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.2005 - 28.1.2006
zakladni jmění 140 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2004 - 25.4.2005
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.1.2004 - 21.12.2004
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.2003 - 23.1.2004
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.9.2003 - 20.10.2003
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.2003 - 29.9.2003
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2002 - 17.4.2003
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.11.2001 - 18.6.2002

Akcie SAZKA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 500 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 500 12.9.2016 - 17.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 500 9.7.2008 - 12.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 110 15.1.2007 - 9.7.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 981 14.6.2006 - 15.1.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 783 28.1.2006 - 14.6.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 400 21.12.2004 - 28.1.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 20.10.2003 - 21.12.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 17.4.2003 - 20.10.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 28.11.2001 - 17.4.2003

Sídlo SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Žižkovu 851/4 , Praha 190 00 10.11.2011
Adresa Evropská 2690/17 , Praha 160 00 3.8.2011 - 10.11.2011
Adresa Jaktáře 1475 , Uherské Hradiště 686 01 9.2.2010 - 3.8.2011
Adresa Jaktáře 1475 , Uherské Hradiště 686 01 23.10.2009 - 9.2.2010
Adresa Revoluční 1200/16 , Praha 110 00 1.4.2009 - 23.10.2009
Adresa Prokopova 148/15 , Praha 130 00 26.2.2003 - 1.4.2009
Adresa Polská 1560/7 , Praha 120 00 28.11.2001 - 26.2.2003

Předmět podnikání SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
provozování hazardních her v souladu s obecně závaznými právními předpisy 25.4.2019
poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 25.4.2019
vykonávání komunikační činnosti dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, které je podnikáním v elektronických komunikacích 16.7.2014
poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 16.7.2014 - 25.4.2019
vedení spisovny 30.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.2.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.2.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.2.2012
provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy 29.12.2011 - 25.4.2019
provozování loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. c) zákona o loteriích "Sportloto" 3.8.2011 - 29.12.2011
provozování loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. c) zákona o loteriích "Bonusloto" 3.8.2011 - 29.12.2011
provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím uzavřeného lokálního sázkového systému dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 22.1.2010 - 29.12.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2009
provozování hry Internetová kursová sázka dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 30.12.2008 - 29.12.2011
reklamní činnost a marketing 21.8.2007 - 11.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 8.8.2005 - 11.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 8.8.2005 - 11.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 8.8.2005 - 11.3.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 8.8.2005 - 11.3.2009
činnost podnikatelstkých, finančních, organizačních a ekonomických poradců 8.8.2005 - 11.3.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 24.3.2004 - 11.3.2009
specializovaný maloobchod 24.3.2004 - 11.3.2009
provozování kursovních sázek, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům a výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky 30.9.2002 - 29.12.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních s pronájmem souvisejících služeb. 28.11.2001 - 3.8.2011

Předmět činnosti SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.8.2011

vedení firmy SAZKA a.s.

Statutární orgán SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který je generálním ředitelem, je oprávněn Společnost zastupovat samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky pře vyšující 5.000.000,- Kč. Osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je člen představenstva a generální ředitel Robert Chvátal. 17.7.2019
Společnost zastupují dva členové představenstva jednající společně, a to buď jeden člen představenstva A a jeden člen představenstva B, nebo dva členové představenstva A. Člen představenstva, který je generálním ředitelem, je oprávněn Společnost zastupova t samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky převyšující 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). V souladu s ust. § 164, odst. 3, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva a generální ředitel Robert Chvátal. 12.11.2016 - 17.7.2019
Společnost zastupují dva členové představenstva jednající společně, a to buď jeden člen představenstva A a jeden člen představenstva B, nebo dva členové představenstva A. Člen představenstva, který je generálním ředitelem, je oprávněn Společnost zastupova t samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky převyšující 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). 12.9.2016 - 12.11.2016
Společnost zastupují nejméně dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který je generálním ředitelem, je oprávněn společnost zastupovat samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou společnosti vzniknout závazky převyšující 5.000.000,-- Kč. Podepisování za společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné společnost zastupovat, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 16.7.2014 - 12.9.2016
Představenstvo jedná jménem společnosti jako statutární orgán tak, že jednají společně dva libovolní členové představenstva. Členem představenstva se rozumí každý člen představenstva, tj. včetně předsedy. 8.2.2013 - 16.7.2014
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti jako statutární orgán tak, že jednají společně dva libovolní členové představenstva. Členem představenstva se rozumí každý člen představenstva, tj. včetně předsedy a místopředsedy představenstva. 16.1.2013 - 8.2.2013
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti jako statutární orgán takto: a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo b) společně čtyři libovolní členové představenstva. Členem představenstva se rozumí každý člen představenstva, tj. včetně předsedy a místopředsedy představenstva. 29.12.2011 - 16.1.2013
Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 27.6.2011 - 29.12.2011
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva. 23.10.2009 - 27.6.2011
Za společnost jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva společně. 27.3.2006 - 23.10.2009
Za společnost jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a člen představenstva nebo členové představenstva společně. 8.8.2005 - 27.3.2006
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. Předseda představenstva podepisuje za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis. 18.10.2004 - 8.8.2005
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda a místopředseda představenstva připojí společně svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 15.9.2003 - 18.10.2004
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo, a to předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 28.11.2001 - 15.9.2003
předseda představenstva Pavel Šaroch 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Ke Kulišce 2303/7 , Praha 164 00
generální ředitel, člen představenstva Robert Chvátal 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Mechová 857 , Jesenice 252 42
člen představenstva Kamil Ziegler 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
Jméno Ing. Vít Volhejn 28.11.2001 - 18.6.2002
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Družební 916 , Nové Město nad Metují 549 01
Jméno RNDr. Jan Volhejn 28.11.2001 - 18.6.2002
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Vojtěšská 248/5 , Praha 110 00
Jméno RNDr. Jiří Doubravský 28.11.2001 - 18.6.2002
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Nupacká 880/3 , Praha 100 00
místopředseda představenstva RNDr. Jan Volhejn 18.6.2002 - 15.9.2003
Vznik funkce 28.11.2001
Zánik funkce 19.8.2003
Adresa: Vojtěšská 248/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Vít Volhejn 18.6.2002 - 24.3.2004
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Družební 916 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva RNDr. Jiří Doubravský 18.6.2002 - 24.3.2004
Zánik členství 4.6.2003
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Nupacká 880/3 , Praha 100 00
člen Ing. Vít Volhejn 24.3.2004 - 24.3.2004
Vznik členství 5.2.2004
Zánik členství 12.3.2004
Vznik funkce 28.11.2001
Zánik funkce 5.2.2004
Adresa: Družební 916 , Nové Město nad Metují 549 01
člen Ing. Aleš Vrátný 24.3.2004 - 24.3.2004
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 5.2.2004
Vznik funkce 5.2.2004
Adresa: Havlíčkova 179 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda Ing. Aleš Vrátný 24.3.2004 - 7.9.2004
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 5.2.2004
Vznik funkce 5.2.2004
Zánik funkce 12.8.2004
Adresa: Havlíčkova 179 , Nové Město nad Metují 549 01
člen Ing. Darina Pecháčková 24.3.2004 - 7.9.2004
Vznik členství 12.3.2004
Adresa: Na Stráni 666 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Milan Belinger 15.9.2003 - 18.10.2004
Zánik členství 15.9.2004
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: Rašínovo nábřeží 384/56 , Praha 128 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Pernica 15.9.2003 - 18.10.2004
Zánik členství 15.9.2004
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: Slepá 249 , Vědomice 413 01
předseda představenstva Ing. Darina Pecháčková 7.9.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 12.3.2004
Zánik členství 6.6.2005
Vznik funkce 12.8.2004
Zánik funkce 6.6.2005
Adresa: Na Stráni 666 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Vladimír Kvasnička 18.10.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 6.6.2005
Adresa: Libnič 12 , 373 41 Rudolfov Česká republika
člen představenstva Zuzana Chrastná 18.10.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 14.4.2005
Adresa: Kalek 19 , 431 32 Kalek Česká republika
člen představenstva Luděk Tesař 19.9.2005 - 19.9.2005
Vznik členství 14.4.2005
Zánik členství 6.6.2005
Adresa: 1. Máje 228 , Náchod 547 01
člen představenstva Petr Zámečník 19.9.2005 - 19.9.2005
Vznik členství 6.6.2005
Zánik členství 29.8.2005
Adresa: Za Humny 547 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 19.9.2005 - 27.3.2006
Vznik členství 6.6.2005
Adresa: Arnošta Hrabala 516 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 27.3.2006 - 10.4.2008
Vznik členství 6.6.2005
Vznik funkce 2.3.2005
Adresa: Arnošta Hrabala 516 , Buchlovice 687 08
předseda představenstva Ing. Zdeněk Brázdil 19.9.2005 - 8.7.2009
Vznik členství 6.6.2005
Zánik členství 1.6.2009
Vznik funkce 6.6.2005
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Hlavní 1249 , Otrokovice 765 02
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 10.4.2008 - 24.9.2009
Vznik členství 6.6.2005
Vznik funkce 2.3.2005
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Paděra - Daňhelová MBA 24.9.2009 - 15.1.2010
Vznik členství 6.6.2005
Vznik funkce 2.3.2005
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
předseda představenstva Petr Mikoška 8.7.2009 - 9.2.2010
Vznik členství 1.6.2009
Vznik funkce 1.6.2009
Adresa: Sadová 1479 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Kvetoslava Klčovská 19.9.2005 - 6.10.2010
Vznik členství 29.8.2005
Zánik členství 8.9.2010
Adresa: Jaroslava Staňka 860 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA 15.1.2010 - 6.10.2010
Vznik členství 6.6.2005
Zánik členství 11.5.2010
Vznik funkce 2.3.2005
Zánik funkce 11.5.2010
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA 6.10.2010 - 24.5.2011
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 11.5.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
předseda představenstva Petr Mikoška 9.2.2010 - 27.6.2011
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 1.6.2009
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Družstevní 788 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Kvetoslava Klčovská 6.10.2010 - 27.6.2011
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Jaroslava Staňka 860 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Miroslav Valenta 24.5.2011 - 27.6.2011
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Tomáš Rybáček 27.6.2011 - 13.9.2011
Vznik členství 27.5.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Adresa: Pecínovská 84 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Jana Studníčková 27.6.2011 - 13.9.2011
Vznik členství 27.5.2011
Adresa: Zemědělská 264 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Jan Soukal 27.6.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Sabinova 227 10, 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda představenstva Ing. Tomáš Rybáček 13.9.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.12.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: V Zeleném údolí 1301/3 , Praha 148 00
člen představenstva Jana Studničková 13.9.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Zemědělská 264 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Ing. Pavel Horák 29.12.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 2.12.2011
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: Nad Vernerákem 1579/9 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šaroch 29.12.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Vznik funkce 2.12.2011
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Petr Dohnal 29.12.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: U Jízdárny 602 , Velká Polom 747 64
člen představenstva JUDr. Josef Novotný 29.12.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
člen představenstva Vladimír Mlynář 29.12.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: Jindrova 911 , Praha 155 00
člen představenstva Mgr. Radek Dyntar 29.12.2011 - 16.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 7.1.2013
Adresa: Velké Kunratické 1322 4, 148 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva Josef Novotný 7.1.2013 - 16.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 7.1.2013
Vznik funkce 18.12.2012
Zánik funkce 7.1.2013
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
předseda představenstva Pavel Šaroch 7.1.2013 - 12.9.2016
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 1.9.2016
Vznik funkce 18.12.2012
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva Martin Bláha 7.1.2013 - 12.9.2016
Vznik členství 18.12.2012
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Domanovická 1741 , Praha 190 16
člen představenstva Robert Chvátal 16.1.2013 - 12.9.2016
Vznik členství 7.1.2013
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Mechová 857 , Jesenice 252 42
člen představenstva Kamil Ziegler 16.1.2013 - 12.9.2016
Vznik členství 7.1.2013
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Martin Škopek 22.1.2015 - 12.9.2016
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
předseda představenstva, člen představenstva A Pavel Šaroch 12.9.2016 - 25.8.2017
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva A Martin Škopek 12.9.2016 - 30.11.2017
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 31.10.2017
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 31.10.2017
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva, člen představenstva B Pavel Horák 12.9.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 17.7.2019
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 17.7.2019
Adresa: Nad Vernerákem 1579/9 , Praha 148 00
generální ředitel, člen představenstva A Robert Chvátal 12.9.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Mechová 857 , Jesenice 252 42
člen představenstva B David Havlín 12.9.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 17.7.2019
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 17.7.2019
Adresa: Masná 696/21 , Praha 110 00
člen představenstva A Kamil Ziegler 12.9.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
předseda představenstva, člen představenstva A Pavel Šaroch 25.8.2017 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Ke Kulišce 2303/7 , Praha 164 00

Dozorčí rada SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Tomáš Porupka 12.9.2016
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Bratrstva 2118/47 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Robert Kolář 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: 100 , Ostružná 788 25
člen dozorčí rady Petr Stöhr 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
Jméno Ing. Jaroslava Staňková 28.11.2001 - 18.6.2002
Vznik funkce 28.11.2001
Adresa: Zengrova 2557/17 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslava Staňková 18.6.2002 - 15.9.2003
Vznik funkce 28.11.2001
Zánik funkce 19.8.2003
Adresa: Zengrova 2557/17 , Praha 160 00
Jméno Ing. Aleš Vrátný 28.11.2001 - 24.3.2004
Vznik funkce 28.11.2001
Zánik funkce 4.6.2003
Adresa: Havlíčkova 179 , Nové Město nad Metují 549 01
Jméno JUDr. Martin Vlček 28.11.2001 - 24.3.2004
Vznik funkce 28.11.2001
Zánik funkce 4.6.2003
Adresa: Ječná 1433/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Jitka Valentová 15.9.2003 - 18.10.2004
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: Sokolovská 541/198 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kříž 15.9.2003 - 18.10.2004
Zánik členství 15.9.2004
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: Milady Horákové 845/96 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ivo Valenta 15.9.2003 - 18.10.2004
Zánik členství 15.9.2004
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 15.9.2004
Adresa: Monacké knížectví
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman
člen JUDr. Miroslav Nypl 24.3.2004 - 18.10.2004
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Markovická 671/43 , Hradec Králové 500 03
člen Ing. Vladimír Jindřich 24.3.2004 - 18.10.2004
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: V rovinách 864/18 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Petr Zámečník 15.9.2003 - 8.8.2005
Zánik členství 6.6.2005
Vznik funkce 19.8.2003
Adresa: 28. října 985 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Miroslav Černý 18.10.2004 - 8.8.2005
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 6.6.2005
Adresa: Dr. E. Beneše 875 , Neratovice 277 11
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 18.10.2004 - 27.10.2005
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 29.7.2005
Vznik funkce 15.9.2004
Zánik funkce 29.7.2005
Adresa: Velehradská 1328 , Staré Město 686 03
člen Ivo Valenta 8.8.2005 - 27.10.2005
Vznik členství 6.6.2005
Adresa: Monacké knížectví
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman
člen dozorčí rady Ing. Darina Hrdinová 27.10.2005 - 23.2.2006
Vznik členství 19.7.2005
Zánik členství 21.10.2005
Adresa: Na Stráni 666 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Ivo Valenta 27.10.2005 - 9.7.2008
Vznik členství 6.6.2005
Zánik členství 29.5.2008
Vznik funkce 29.7.2005
Zánik funkce 29.5.2008
Adresa: Monacké knížectví
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman
člen dozorčí rady Miroslav Valenta 27.10.2005 - 9.7.2008
Vznik členství 15.9.2004
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 9.7.2008 - 24.9.2009
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 15.9.2009
Vznik funkce 29.5.2008
Zánik funkce 15.9.2009
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Michalcio 9.7.2008 - 23.10.2009
Vznik členství 29.5.2008
Adresa: Leoše Janáčka 611 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Luděk Tesař 23.2.2006 - 9.4.2010
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: 1. Máje 228 , Náchod 547 01
člen dozorčí rady Miroslav Valenta ml. 9.4.2010 - 22.9.2010
Vznik členství 31.3.2010
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Nové Mesto, Vajnorská 10093/36, 83103
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 24.9.2009 - 24.5.2011
Vznik členství 15.9.2009
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 15.9.2009
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Michalcio 23.10.2009 - 27.6.2011
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Stonky 630 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Miroslav Valenta 22.9.2010 - 27.6.2011
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Nové Mesto, Vajnorská 10093/36, 83103
předseda dozorčí rady Ivo Valenta 24.5.2011 - 27.6.2011
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Avenue Saint Roman 7 , 980 00 Monte-Carlo Monacké knížectví
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šaroch 27.6.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.12.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Katarína Kmeťová 27.6.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Jitka Mašátová 27.6.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 27.5.2011
Adresa: Marie Podvalové 924/1 , Praha 196 00
člen dozorčí rady Karel Komárek 29.12.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 2.12.2011
Adresa: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Lubomír Král 29.12.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 2.12.2011
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Lubomír Král 29.2.2012 - 7.1.2013
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 1.2.2012
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Jakub Sokol 7.1.2013 - 16.1.2013
Vznik členství 18.12.2012
Zánik členství 7.1.2013
Adresa: Ot. Březiny 2000/18 , České Budějovice 370 07
člen dozorčí rady Radek Dyntar 16.1.2013 - 12.4.2015
Vznik členství 7.1.2013
Adresa: Velké Kunratické 1322/45 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Radek Dyntar 12.4.2015 - 17.7.2015
Vznik členství 7.1.2013
Zánik členství 31.5.2015
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Velké Kunratické 1322/45 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Karel Komárek 29.2.2012 - 11.8.2015
Vznik členství 2.12.2011
Vznik funkce 1.2.2012
Adresa: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Tajšl 15.2.2012 - 12.9.2016
Vznik členství 26.1.2012
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Schartova 1683 , Dobříš 263 01
člen dozorčí rady Robert Kolář 8.2.2013 - 12.9.2016
Vznik členství 30.1.2013
Zánik členství 1.9.2016
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: 100 , Ostružná 788 25
předseda dozorčí rady Karel Komárek 11.8.2015 - 12.9.2016
Vznik členství 2.12.2011
Zánik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.2.2012
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Petr Stöhr 12.9.2016 - 17.11.2018
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Gotthardská 25/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Robert Kolář 12.9.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: 100 , Ostružná 788 25
člen dozorčí rady Petr Stöhr 17.11.2018 - 17.7.2019
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00

Prokura SAZKA a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ivo Valenta 28.4.2010 - 24.5.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, 98000
Jméno Ing. Kamil Ziegler 29.12.2011 - 30.7.2012
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00

Sbírka Listin SAZKA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7424/SL 150 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 4.12.2015 7.12.2015 62
B 7424/SL 149 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 30.3.2015 20.7.2015 21.7.2015 1
B 7424/SL 148 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 10.7.2015 79
B 7424/SL 147 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2015 3.7.2015 10.7.2015 2
B 7424/SL 146 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2014 20.1.2015 22.1.2015 22
B 7424/SL 145 notářský zápis [NZ 785/2014] Městský soud v Praze 15.12.2014 20.1.2015 22.1.2015 13
B 7424/SL 142 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2012 26.9.2014 10.11.2014 1
B 7424/SL 141 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 2.12.2011 26.9.2014 10.11.2014 3
B 7424/SL 140 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 27.5.2011 26.9.2014 10.11.2014 1
B 7424/SL 139 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 26.5.2011 26.9.2014 10.11.2014 2
B 7424/SL 138 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 10.7.2014 15.8.2014 2
B 7424/SL 137 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 15.8.2014 76
B 7424/SL 136 notářský zápis NZ 175/2014 Městský soud v Praze 14.4.2014 12.6.2014 17.7.2014 4
B 7424/SL 135 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2014 12.6.2014 17.7.2014 17
B 7424/SL 134 notářský zápis NZ 557/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 10.7.2014 17.7.2014 27
B 7424/SL 133 notářský zápis  NZ 691/2013 Městský soud v Praze 1.11.2013 10.12.2013 13.12.2013 3
B 7424/SL 132 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 13.11.2013 13.11.2013 68
B 7424/SL 130 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 2.7.2013 50
B 7424/SL 128 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.5.2013 2.7.2013 32
B 7424/SL 125 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 13.3.2013 15.3.2013 67
B 7424/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.2013 6.2.2013 15.2.2013 13
B 7424/SL 122 notářský zápis Městský soud v Praze 7.1.2013 11.1.2013 6.2.2013 5
B 7424/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.7.2012 3.8.2012 42
B 7424/SL 117 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 26.9.2011 21.2.2012 20
B 7424/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.12.2011 10.12.2011 26
B 7424/SL 112 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 31.5.2011 30.6.2011 3
B 7424/SL 111 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 2
B 7424/SL 110 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 2
B 7424/SL 109 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 108 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 107 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 106 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 105 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 104 ostatní -odvolání prokury Městský soud v Praze 11.5.2011 30.5.2011 1
B 7424/SL 103 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.5.2010 21.2.2011 17
B 7424/SL 102 výroční zpráva -zpráva auditora Městský soud v Praze 27.8.2010 21.2.2011 1
B 7424/SL 101 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 21.2.2011 12
B 7424/SL 99 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 8.9.2010 7.10.2010 1
B 7424/SL 98 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 8.9.2010 7.10.2010 1
B 7424/SL 97 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 11.5.2010 7.10.2010 2
B 7424/SL 96 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 11.5.2010 7.10.2010 2
B 7424/SL 95 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 11.5.2010 7.10.2010 1
B 7424/SL 100 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 8.9.2010 7.10.2010 1
B 7424/SL 94 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 30.3.2010 4.5.2010 2
B 7424/SL 93 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 30.3.2010 4.5.2010 3
B 7424/SL 92 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 18.3.2010 14.4.2010 1
B 7424/SL 91 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 31.3.2010 14.4.2010 1
B 7424/SL 90 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 30.3.2009 12.2.2010 3
B 7424/SL 89 ostatní - výrok auditora Městský soud v Praze 4.6.2009 12.2.2010 2
B 7424/SL 88 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 4.6.2009 12.2.2010 12
B 7424/SL 87 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 28.8.2009 12.2.2010 1
B 7424/SL 86 účetní závěrka - příloha 2008 Městský soud v Praze 28.6.2009 12.2.2010 10
B 7424/SL 85 účetní závěrka - výkaz 2008 Městský soud v Praze 12.2.2010 2
B 7424/SL 84 účetní závěrka - rozvaha 2008 Městský soud v Praze 12.2.2010 4
B 7424/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2009 21.1.2010 26
B 7424/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.8.2009 27.8.2009 3.12.2009 2
B 7424/SL 81 notářský zápis -NZ734/09 Městský soud v Praze 23.9.2009 6.10.2009 3.12.2009 7
B 7424/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.8.2009 22.9.2009 7.10.2009 1
B 7424/SL 79 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 1.6.2009 30.6.2009 11.8.2009 2
B 7424/SL 78 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 1.6.2009 30.6.2009 11.8.2009 1
B 7424/SL 77 ostatní zápis o rozhodnutí jedi.akci. Městský soud v Praze 1.6.2009 30.6.2009 11.8.2009 1
B 7424/SL 76 notářský zápis NZ 1044/2008 Městský soud v Praze 1.12.2008 4.6.2009 11.8.2009 6
B 7424/SL 75 ostatní -zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 1.6.2009 1.7.2009 3.7.2009 1
B 7424/SL 74 ostatní -rozhod.jedin.akcion. Městský soud v Praze 1.6.2009 1.7.2009 3.7.2009 1
B 7424/SL 73 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 1.6.2009 1.7.2009 3.7.2009 2
B 7424/SL 72 ostatní -sml.o prod.části podniku Městský soud v Praze 30.3.2009 3.6.2009 3.6.2009 11
B 7424/SL 71 notářský zápis -NZ1044/08 Městský soud v Praze 8.12.2008 18.2.2009 28.4.2009 6
B 7424/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2009 25.2.2009 1.4.2009 26
B 7424/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2008 30.12.2008 8.1.2009 26
B 7424/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.9.2008 30.9.2008 31.12.2008 26
B 7424/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.12.2008 30.12.2008 24
B 7424/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2008 10.7.2008 11.7.2008 26
B 7424/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.5.2007 31.5.2007 0
B 7424/SL 63 ostatní příloha k ÚZ za r. 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.5.2007 31.5.2007 0
B 7424/SL 62 ostatní zpráva o vztazích za r. 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.5.2007 31.5.2007 0
B 7424/SL 61 ostatní -zpr.o vzt. r.2005 Městský soud v Praze 30.3.2006 21.5.2007 22.5.2007 0
B 7424/SL 60 ostatní -příloha k ÚZ r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 21.5.2007 22.5.2007 0
B 7424/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 21.5.2007 22.5.2007 0
B 7424/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2006 28.12.2006 27
B 7424/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2006 14.6.2006 26
B 7424/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.3.2006 27.3.2006 26
B 7424/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2005 23.2.2006 1
B 7424/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2005 23.2.2006 1
B 7424/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2005 23.2.2006 2
B 7424/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2005 23.2.2006 30
B 7424/SL 34 posudek znalce Městský soud v Praze 28.11.2005 23.2.2006 7
B 7424/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2005 27.10.2005 30
B 7424/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2001 27.10.2005 29
B 7424/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2004 27.10.2005 1
B 7424/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.6.2005 27.10.2005 1
B 7424/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.4.2005 19.9.2005 2
B 7424/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2005 9.9.2005 30
B 7424/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2005 9.9.2005 1
B 7424/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2004 25.10.2004 2
B 7424/SL 19 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 217/2004 Městský soud v Praze 10.5.2004 21.7.2004 26
B 7424/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2004 21.7.2004 29
B 7424/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2001 5.4.2004 29
B 7424/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.8.2003 20.11.2003 29
B 7424/SL 9 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 19.8.2003 21.10.2003 2
B 7424/SL 8 ostatní zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 25.7.2003 21.10.2003 1
B 7424/SL 7 notářský zápis, podpisové vzory NZ 174/2003 Městský soud v Praze 19.8.2003 21.10.2003 22
B 7424/SL 10 ostatní zápis z m. VH Městský soud v Praze 19.8.2003 21.10.2003 12
B 7424/SL 2 souhlas druhého manžela Městský soud v Praze 30.10.2001 18.12.2001 2
B 7424/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 203/2001 Městský soud v Praze 26.10.2001 18.12.2001 37
B 7424/SL 58 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 14.12.2006 0
B 7424/SL 51 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 30.3.2006 0
B 7424/SL 41 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 27.9.2005 0
B 7424/SL 25 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 6.12.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAZKA a.s.

IČO (identifikační číslo) 26493993
Jméno SAZKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 25.2.2004
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Sídlo SAZKA a.s.

Živnosti a provozovny SAZKA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Obchodní 111, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1010845489
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna K Žižkovu 851/4, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011276127
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1011835185
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.10.2017
Provozovna č. 4
Provozovna České Vrbné 2360, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1012074749
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1012689085
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2019

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.2009

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.2011

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2012

Živnost č. 5 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.2012

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SAZKA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šaroch
Člen statutárního orgánu Ing. Kamil Ziegler
Člen statutárního orgánu Ing. Robert Chvátal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAZKA a.s.

IČO: 26493993
Firma: SAZKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.11.2001

Sídlo SAZKA a.s.

Sídlo: K Žižkovu 851/4, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image