Firma Sauer Žandov, a.s. IČO 00527149


Sauer Žandov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sauer Žandov, a.s. (00527149) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 10, Žandov 471 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 9. 1990 a je stále aktivní. Sauer Žandov, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Sauer Žandov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sauer Žandov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Sauer Žandov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Sauer Žandov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sauer Žandov, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 23
IČO (identifikační číslo osoby) 00527149
Jméno Sauer Žandov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.9.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.9.2014 - 18.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 17.9.2014 - 18.11.2015
"Mimořádná valná hromada společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, která se konala dne 3.srpna 2005, přijala v sou ladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku toto usnesení: Hlavním akcionářem (osobou, která vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry v rozsahu stanoveném ust. § 183i odst.1 obch.zák.) společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. § 183i odst.3 obch.zák., oprávněným podle § 183i a násl.obch. zák. požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví o statních akcionářů na svoji osobu je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201. Postavení společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o., se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odst. l obch.zák.považuje valná hromada za doložené těmito skutečnostmi: -prezenční listinou z této valné hromady, ve které je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07,IČO 25 43 50 51 zaprezentována jako akcionář společnosti, který předložil akcie společnosti v rozsahu: - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc koru n českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti - prohlášením jednatele společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 o tom, že společnost SAUER C OMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 je vlastníkem akcií společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Ná dražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23 v rozsahu - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc koru n českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 4 9 -potvrzením auditora společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, tj. auditorské firmy BDO CS s.r.o., č. oprávnění 1154, ze dne 2. srpna 2005 o tom, že společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídl em Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51 měla ke dni 1. srpna 2005 ve svém majetku akcie Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49 o celkové nominální hodnotě 109.642.000,-- Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů (přičemž účastnickými cennými papíry společnosti jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přechá zejí na hlavního akcionáře společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd.C, vložka 18201 a to za podmínek stanovený ch ust. §183 l odst. 3 obch.zák., tedy uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Výše protiplnění, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. §183i odst. 3 obch. zák., činí 61,20 Kč za každý jeden kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je doložena znaleckým posudkem zn aleckého ústavu NOVOTA a.s. se sídlem Klimentská 36, Praha, IČO 25640046 ze dne 20. června 2005, číslo posudku 1804AI3I32/05. K poskytnutí protiplnění je hlavní akcionář povinen do 30 dnů od splnění podmínek pro poskytnutí protiplnění stanovených v ust. § 183m odst.2 obch.zák., tedy do 30 dnů od předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti. Dosavadní vlastníci l istinných účastnických cenných papírů jsou povinni tyto listinné účastnické cenné papíry předložit společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou stanovuje se tímto v  délce 30 dnů, bude společnost bude postupovat podle ust.§ 214 odst.1 až 3 obch.zák." 27.9.2005 - 17.9.2014
Základní jmění společnosti 112,542.000,- Kč je splaceno 100% 28.2.1997 - 17.9.2014
Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě. 28.2.1997 - 17.9.2014
Valná hromada a.s. ČKD Žandov schválila dne 2.9.1993 nové změny stanov a.s.. 26.1.1994 - 28.5.2003
Valná hromada ČKD Žandov a.s. pod č.130/91 rozhodla o změně stanov a.s. tak, že původní stanovy nahrazuje upravenými stanovami ČKD Žandov a.s. ze dne 20.6.1991. 11.11.1991 - 26.1.1994
Základní kapitál společnosti je vytvořen nepeněžitým vkladem a činí 112 542 tis. Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11 254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 10 000,- Kčs a 2 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč. 2.10.1990 - 28.2.1997
Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami, založenými ve spise podnikového rejstříku. 26.9.1990
Základní kapitál společnosti činí 112542 tis.Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání, transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kčs. 26.9.1990 - 2.10.1990
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, skládá se z pěti až sedmi členů. 26.9.1990 - 5.12.1994
Akcie zní na jméno ČKD Praha, a.s., které připadají na ČKD Žandov. 26.9.1990 - 28.5.2003

Aktuální kontaktní údaje Sauer Žandov, a.s.

Kapitál Sauer Žandov, a.s.

zakladni jmění 112 542 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.9.2014
zakladni jmění 112 542 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1997 - 17.9.2014

Akcie Sauer Žandov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 112 542 17.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 112 542 28.2.1997 - 17.9.2014

Sídlo Sauer Žandov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 10 , Žandov 471 07 17.9.2014
Adresa Nádražní 10 , Žandov 471 07 28.5.2003 - 17.9.2014
Adresa Nádražní 10 , 471 07 Žandov u České Lípy Česká republika
26.1.1994 - 28.5.2003
Adresa Žandov Česká republika
26.9.1990 - 26.1.1994

Předmět podnikání Sauer Žandov, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.11.2015
specializovaný maloobchod 13.3.2004 - 28.11.2015
velkoobchod 28.5.2003 - 28.11.2015
pronájem nemovitosti 28.5.2003 - 28.11.2015
výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků 23.6.2000 - 28.11.2015
rozvod plynu 10.3.1998 - 23.6.2000
výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny 12.6.1996 - 28.5.2003
zajišťování generálních oprav, oprav, servisních a jiných služeb 5.12.1994 - 28.5.2003
hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - kantýna a závodní stravování 26.1.1994 - 28.5.2003
b) zajišťování generálních oprav, servisních a jiných služeb 26.9.1990 - 5.12.1994
a) výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků 26.9.1990 - 23.6.2000
c) výkon vyšších dodavatelských funkcí 26.9.1990 - 23.6.2000
d) výzkumná činnost související s předmětem podnikání a.s. 26.9.1990 - 23.6.2000
e) zprostředkovatelská a poradenská činnost 26.9.1990 - 23.6.2000

vedení firmy Sauer Žandov, a.s.

Statutární orgán Sauer Žandov, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn. 28.11.2015
Za společnost jednají buď dva (2) členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat za společnost. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis. 19.12.2000 - 28.11.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají buď všichni nebo dva (2) členové představenstva společně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis. 15.1.1999 - 19.12.2000
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva. 10.3.1998 - 15.1.1999
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti v rozsahu své působnosti podle stanov společnosti. Za společnost podpisují buď - všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně ředitel. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávněné osoby připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 5.12.1994 - 10.3.1998
Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Ředitel je zástupcem společnosti. Je oprávněn činit jménem společnosti veškeré právní úkony, pokud nejsou zákonem o akciových společnostech nebo těmito stanovami vyhraženy valné hromadě resp. zakladateli nebo představenstvu. Ředitel odpovídá za svou činnost valné hromadě resp. zakladateli a představenstvu. 26.9.1990 - 5.12.1994
Předseda představenstva Ing. Andrej Zavadský 17.9.2014
Vznik členství 6.5.2014
Vznik funkce 7.5.2014
Adresa: Poštovní 1220 , Varnsdorf 407 47
Místopředseda představenstva Ing. Bernard Chuděj 31.5.2017
Vznik členství 23.12.2016
Vznik funkce 23.12.2016
Adresa: Slovanka 1850 , Česká Lípa 470 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Jílek 31.5.2017
Vznik členství 23.12.2016
Adresa: 384 , Skalice u České Lípy 471 17
Člen představenstva Ing. Milan Rada 26.9.1990 - 2.10.1990
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Evžen Hrubý 26.9.1990 - 2.10.1990
Adresa: Nerudova 444 , Nový Bor 473 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Kocina 26.9.1990 - 2.4.1991
Adresa: Dukelská 2325 , Česká Lípa 470 06
Předseda představenstva Ing. Milan Rada 2.10.1990 - 11.11.1991
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Karel Marek 26.9.1990 - 4.6.1992
Adresa: Alexandrova 1541 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Srp 2.4.1991 - 4.6.1992
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Černý 11.11.1991 - 4.6.1992
Adresa: 9. května 135 , Horní Police 471 06
Člen představenstva Doc.ing. Antonín Liška 26.9.1990 - 12.8.1993
Adresa: Mánesova 864/19 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Evžen Hrubý 2.10.1990 - 12.8.1993
Adresa: Nerudova 444 , Nový Bor 473 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Rada 11.11.1991 - 12.8.1993
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Karel Marek 4.6.1992 - 12.8.1993
Adresa: Vackova 1541/4 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Voves 4.6.1992 - 12.8.1993
Adresa: Šluknovská 2875 , Česká Lípa 470 01
Člen představenstva Mgr. Petr Richter 12.8.1993 - 26.1.1994
Adresa: V předpolí 1447/20 , Praha 100 00
Člen představenstva Lubomír Šulc 12.8.1993 - 26.1.1994
Adresa: 9. května 146 , Horní Police 471 06
Člen představenstva Jiří Kračmar 12.8.1993 - 26.1.1994
Adresa: Děčínská 277 , Žandov 471 07
Člen představenstva Ing. Jaroslav Menčík 12.8.1993 - 26.1.1994
Adresa: Modřínová 1480/38 , Praha 182 00
Předseda představenstva Ing. Jaromír Rojar 11.11.1991 - 5.12.1994
Adresa: Elišky Krásnohorské 763 , Děčín Česká republika
Člen představenstva Hanuš Tröschel 12.8.1993 - 5.12.1994
Adresa: Pod Dubovkou 271 , Žandov 471 07
Člen představenstva Ing. Jan Trudák 12.8.1993 - 5.12.1994
Adresa: Slovanská 1080/35 , Děčín 405 02
Člen představenstva Václav Freiesleben 26.1.1994 - 5.12.1994
Adresa: Na Výsluní 227 , Žandov 471 07
Člen představenstva Ing. František Mocker 7.11.1994 - 5.12.1994
Adresa: Kunratická 2865 , Česká Lípa 470 01
Ředitel a.s. Ing. Jaromír Rojar 11.11.1991 - 20.12.1996
Adresa: Elišky Krásnohorské 763 , Děčín Česká republika
Předseda představenstva Ing. Milan Pekárek 5.12.1994 - 20.12.1996
Adresa: Ratibořská 754/26 , Praha 181 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Rojar 5.12.1994 - 20.12.1996
Adresa: Elišky Krásnohorské 763 , Děčín Česká republika
Člen představenstva PhDr. Jiří Hejlek 5.12.1994 - 20.12.1996
Adresa: Radlická 255/24 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Milan Pekárek 20.12.1996 - 10.3.1998
Adresa: Ratibořská 754/26 , Praha 181 00
Ředitel a.s. Ing. Jaromír Rojar 20.12.1996 - 15.1.1999
Adresa: Elišky Krásnohorské 763 , Děčín Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Rojar 20.12.1996 - 15.1.1999
Adresa: Elišky Krásnohorské 763 , Děčín Česká republika
Člen představenstva PhDr. Jiří Hejlek 20.12.1996 - 15.1.1999
Adresa: Radlická 255/24 , Praha 150 00
Předseda představenstva Prof. Ing. Ladislav Rus DrSc. 10.3.1998 - 15.1.1999
Adresa: Slezská 1738/103 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. František Mocker 15.1.1999 - 23.6.2000
Adresa: Kunratická 2865 , Česká Lípa 470 01
Předseda představenstva Ing. Jaromír Rojar 15.1.1999 - 23.6.2000
Adresa: El. Krásnohorské 763/24 , Děčín 405 02
Místopředseda představenstva Manfred Siegfried Schneider, Dat. Nar. 19.11.1956 15.1.1999 - 14.10.2003
Vznik členství 27.10.1998
Zánik členství 30.6.2000
Vznik funkce 27.10.1998
Zánik funkce 30.6.2000
Adresa: Na Výsluní 251 , Žandov 471 07
místopředseda představenstva Dr. Max Lung 14.10.2003 - 10.6.2005
Vznik členství 14.3.2000
Zánik členství 16.5.2004
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 16.5.2004
Adresa: Na Výsluní 251 , Žandov 471 07
člen představenstva Hartmut Hahn 14.10.2003 - 15.12.2007
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 27.12.2006
Adresa: Osvobození 292 , Žandov 471 07
místopředseda představenstva Roland Detlef Tittel 10.6.2005 - 15.12.2007
Vznik členství 16.5.2004
Zánik členství 27.12.2006
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 27.12.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Hotkoppelweg 20, 24214 Neuwittenbek
člen představenstva ing. Jaroslav Jílek 15.12.2007 - 16.4.2010
Vznik členství 27.12.2006
Adresa: Klášterní 2265 , Česká Lípa 470 01
Předseda představenstva Ing. Andrej Zavadský 23.6.2000 - 14.7.2010
Vznik členství 14.3.2000
Zánik členství 10.3.2005
Vznik funkce 14.3.2000
Zánik funkce 10.3.2005
Adresa: Poštovní 1220 , Varnsdorf 407 47
Předseda představenstva Ing. Andrej Zavadský 14.7.2010 - 14.7.2010
Vznik členství 10.3.2005
Zánik členství 12.5.2009
Vznik funkce 12.3.2005
Zánik funkce 12.5.2009
Adresa: Poštovní 1220 , Varnsdorf 407 47
místopředseda představenstva ing. Bernard Chuděj 15.12.2007 - 13.2.2012
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 27.12.2011
Vznik funkce 27.12.2006
Zánik funkce 27.12.2011
Adresa: Slovanka 1850 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Jílek 16.4.2010 - 13.2.2012
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 27.12.2011
Adresa: 384 , Skalice u České Lípy 471 17
Předseda představenstva Ing. Andrej Zavadský 14.7.2010 - 17.9.2014
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Poštovní 1220 , Varnsdorf 407 47
místopředseda představenstva Ing. Bernard Chuděj 13.2.2012 - 18.11.2015
Vznik členství 27.12.2011
Vznik funkce 27.12.2011
Adresa: Slovanka 1850 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Jílek 13.2.2012 - 18.11.2015
Vznik členství 27.12.2011
Adresa: 384 , Skalice u České Lípy 471 17
místopředseda představenstva Ing. Bernard Chuděj 18.11.2015 - 31.5.2017
Vznik členství 27.12.2011
Zánik členství 23.12.2016
Vznik funkce 27.12.2011
Zánik funkce 23.12.2016
Adresa: Slovanka 1850 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Jílek 18.11.2015 - 31.5.2017
Vznik členství 27.12.2011
Zánik členství 23.12.2016
Adresa: 384 , Skalice u České Lípy 471 17

Dozorčí rada Sauer Žandov, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt 17.9.2014
Vznik členství 5.5.2014
Vznik funkce 6.5.2014
Adresa: Ringstrasse 116 , 664 24 Hamburg Spolková republika Německo
Místopředseda dozorčí rady Harald Schulz 17.9.2014
Vznik členství 5.5.2014
Vznik funkce 6.5.2014
Adresa: Waffenschmiede 26 , 241 59 Kiel Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ladislav Sokolík 8.3.2018
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: Kostelní 33 , Žandov 471 07
Člen Miroslav Rozum 4.6.1992 - 12.8.1993
Adresa: Brichtova 810/14 , Praha 152 00
Člen Ing. Jaromír Křenovský 4.6.1992 - 26.1.1994
Adresa: Děčínská 310 , Žandov 471 07
Člen Stanislav Roudenský 4.6.1992 - 26.1.1994
Adresa: Na Výsluní 250 , Žandov 471 07
Člen Ing. Jana Faifrová 12.8.1993 - 26.1.1994
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
Člen Ing. Zdeněk Trinkewitz 26.1.1994 - 5.12.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
Člen Ing. Milan Rada 26.1.1994 - 5.12.1994
Adresa: Luhovská 1782 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Člen Ing. Jaroslav Menčík 26.1.1994 - 5.12.1994
Adresa: Modřínová 1480/38 , Praha 182 00
Člen Ing. Pavel Srp 26.1.1994 - 5.12.1994
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Člen Ing. Jaroslav Kocina 26.1.1994 - 12.6.1996
Adresa: Dukelská 2325 , Česká Lípa 470 06
Člen Vlastimil Holub 26.1.1994 - 12.6.1996
Adresa: Děčínská 308 , Žandov 471 07
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Imlauf 5.12.1994 - 12.6.1996
Adresa: Tusarova 1438/10 , Praha 170 00
Člen Ing. Marie Šmídová 5.12.1994 - 12.6.1996
Adresa: Skřivanská 461/3 , Praha 108 00
Člen Ing. Luděk Červenka 5.12.1994 - 12.6.1996
Adresa: Kafkova 307/6 , Praha 160 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Srp 5.12.1994 - 20.12.1996
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Místopředseda Ing. Pavel Srp 12.6.1996 - 20.12.1996
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Předseda Ing. Jiří Imlauf 12.6.1996 - 20.12.1996
Adresa: Tusarova 1438/10 , Praha 170 00
Člen Ing. Jaroslav Kocina 12.6.1996 - 20.12.1996
Adresa: Dukelská 2325 , Česká Lípa 470 06
Předseda Ing. Jiří Imlauf 20.12.1996 - 10.3.1998
Adresa: Tusarova 1438/10 , Praha 170 00
Člen Ing. Jaroslav Kocina 20.12.1996 - 10.3.1998
Adresa: Dukelská 2325 , Česká Lípa 470 06
Místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Srp 20.12.1996 - 15.1.1999
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
Předseda dozorčí rady Ing. Ivan Němec 10.3.1998 - 15.1.1999
Adresa: Heřmanova 1209/6 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Bohumil Sahula 10.3.1998 - 28.5.2003
Adresa: Děčínská 226 , Žandov 471 07
Místopředseda dozorčí rady Hubertus Abels 15.1.1999 - 10.6.2005
Vznik členství 27.10.1998
Zánik členství 27.10.2003
Vznik funkce 27.10.1998
Zánik funkce 27.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Drosselhörn 10, 24226 Heikendorf
Předseda dozorčí rady Dr. Dieter Murmann 15.1.1999 - 10.6.2005
Vznik členství 27.10.1998
Zánik členství 27.10.2003
Vznik funkce 27.10.1998
Zánik funkce 27.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Bülker Weg 34, 24229 Strande
Člen dozorčí rady Bohumil Sahula 28.5.2003 - 14.7.2010
Vznik členství 21.10.1997
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Děčínská 226 , Žandov 471 07
předseda dozorčí rady Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt 10.6.2005 - 14.7.2010
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 11.5.2009
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 11.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Ringstrasse 116, 66424 Hamburg
místopředseda dozorčí rady Harald Schulz 10.6.2005 - 14.7.2010
Zánik členství 11.5.2009
Zánik funkce 11.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Waffenschmiede 26, 24159 Kiel
Člen dozorčí rady Bohumil Sahula 14.7.2010 - 14.7.2010
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 11.5.2009
Adresa: Děčínská 226 , Žandov 471 07
předseda dozorčí rady Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt 14.7.2010 - 17.9.2014
Vznik členství 11.5.2009
Zánik členství 5.5.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 5.5.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Heikendorf, Hafenstrasse 16 b,24226
místopředseda dozorčí rady Harald Schulz 14.7.2010 - 17.9.2014
Vznik členství 11.5.2009
Zánik členství 5.5.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 5.5.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Waffenschmiede 26, 24159 Kiel
Člen dozorčí rady Bohumil Sahula 14.7.2010 - 17.9.2014
Vznik členství 11.5.2009
Zánik členství 5.5.2014
Adresa: Děčínská 226 , Žandov 471 07
Člen dozorčí rady Bohumil Sahula 17.9.2014 - 8.3.2018
Vznik členství 5.5.2014
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Děčínská 226 , Žandov 471 07

Prokura Sauer Žandov, a.s.

Platnost údajů od - do
Den vzniku prokury:14.09.2000 28.5.2003
Jméno Ing. Bernard Chuděj 19.12.2000 - 28.5.2003
Adresa: Myslbekova 2445/15 , Česká Lípa 470 06
Jméno Ing. Bernard Chuděj 28.5.2003 - 15.12.2007
Adresa: Myslbekova 2445/15 , Česká Lípa 470 06

Sbírka Listin Sauer Žandov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 23/SL 84 notářský zápis [NZ 316/2015] Stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2015 28.11.2015 24
B 23/SL 83 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2015 4.5.2015 4.5.2015 23
B 23/SL 82 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2015 4.5.2015 4.5.2015 15
B 23/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2014 18.9.2014 19.9.2014 25
B 23/SL 80 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2014 18.9.2014 19.9.2014 1
B 23/SL 79 rozhod. o statut. orgánu DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 18.9.2014 19.9.2014 1
B 23/SL 78 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2014 18.9.2014 19.9.2014 1
B 23/SL 77 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2014 24.4.2014 28.4.2014 5
B 23/SL 76 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2014 24.4.2014 28.4.2014 23
B 23/SL 75 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2014 24.4.2014 28.4.2014 12
B 23/SL 73 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2013 28.6.2013 1.7.2013 15
B 23/SL 72 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2012 21.6.2012 25.6.2012 23
B 23/SL 65 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2011 2.8.2011 5.8.2011 5
B 23/SL 51 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2009 6.10.2009 7.10.2009 4
B 23/SL 23 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2002 15.3.2004 22.3.2004 1
B 23/SL 22 notářský zápis NZ 118/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 15.3.2004 22.3.2004 6
B 23/SL 21 podpisové vzory Dr. Max Lung Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 20.8.2003 6.11.2003 3
B 23/SL 20 podpisové vzory Hatmunt Hahn Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 20.8.2003 6.11.2003 3
B 23/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 20.8.2003 6.11.2003 1
B 23/SL 18 notářský zápis NZ 42/2000, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2000 20.8.2003 6.11.2003 3
B 23/SL 17 ostatní čestné prohlá. Dr. M.Lung Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 20.8.2003 6.11.2003 1
B 23/SL 16 rozhod. o statut. orgánu protokol Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 20.8.2003 6.11.2003 1
B 23/SL 15 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 18.4.2003 28.4.2003 36
B 23/SL 14 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2001 29.10.2001 65
B 23/SL 13 účetní závěrka k 31.12.2000 - zpráva auditorů Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2001 25.10.2001 21
B 23/SL 12 ostatní - zápis ze zasedání DR a před. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2000 12.2.2001 1
B 23/SL 11 rozhod. o statut. orgánu prokuristy Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2000 12.2.2001 1
B 23/SL 10 notářský zápis NZ 92/2000 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 12.2.2001 30
B 23/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.1997 24.4.1998 6
B 23/SL 1 notářský zápis NZ 173/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.1997 24.4.1998 66

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sauer Žandov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00527149
Jméno Sauer Žandov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 24.2.1993
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo Sauer Žandov, a.s.

Živnosti a provozovny Sauer Žandov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 10, Žandov 471 07
Identifikační číslo provozovny 1000225917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Zahájení provozování 11.1.1999

Živnost č. 2 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 2.6.1997

Živnost č. 3 Stavba strojů s mechanickým pohonem kromě činností živností vázaných a koncesovaných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 18.11.2002

Živnost č. 4 Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - kantýna a závodní stravování

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 2.12.1996

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 7.12.2002

Živnost č. 6 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1993
Zánik oprávnění 1.12.1998

Živnost č. 7 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1993
Zánik oprávnění 1.12.1998

Živnost č. 8 Výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Sauer Žandov, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Andrej Zavadský
Člen statutárního orgánu Ing. Bernard Chuděj
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Jílek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sauer Žandov, a.s.

IČO: 00527149
Firma: Sauer Žandov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Žandov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1990

Sídlo Sauer Žandov, a.s.

Sídlo: Nádražní 10, Žandov 471 07

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
tracking image