Firma SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci IČO 46347976


SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci (46347976) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Luční čtvrť 1867, Staré Město 686 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 813
IČO (identifikační číslo osoby) 46347976
Jméno SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace ke dni 24.07.2009 na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 24.07.2009. 20.11.2009
Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 19.02.2004 č.j. EX Nc 3113/2004-6, které nabylo právní moci dne 01.10.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému SAS Uherské Hradiště a.s., Staré Město, Luční 1867 k uspokojení pohledávky oprávněného SV ITAVA, s.r.o. export-import, Brno, Poděbradova 121, IČ: 60 72 46 33. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Brno, Cejl 99. 1.10.2004
Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25.2.2004 č.j. EXNc 3117/2004 - 6, které nabylo právní moci dne 24.4.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému SAS Uherské Hradiště, a.s., Staré Město, Luční 1867, IČ: 46347976 k uspokojení pohledávky oprávněného SVITAVA, s.r.o. export - import, Brno, Poděbradova 121, IČ: 60724633. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Brno, Cejl 99. 24.4.2004
Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 11.06.2003 č.j. EXNc 3260/2003-11, které nabylo právní moci dne 26.09.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému SAS Uherské Hradiště, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného H+M Zlín-Štípa, K Farmě 495 , IČ: 18 82 49 27. Soudním exekutorem byl pověřen : JUDr. Josef Černý, soudní exekutor, Zlín, Tř. T. Bati 1547 26.9.2003
Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 12.02.2003 č.j. EXNc 3087/2003-7, které nabylo právní moci dne 20.03.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému SAS Uherské Hradiště a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného Barum Continental spol. s r. o., Otrokovice, Objízdná 1628, IČ: 457 88 235. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 92. 20.3.2003
Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26.08.2002 č.j. EX Nc 3427/2002-4, které nabylo právní moci dne 11.10.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému SAS Uherské Hradiště, a.s. Staré Město, Luční 1867, IČ 46347976 k uspokojení pohledávky oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště, Za Olšavkou 290, IČ 49343866 Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Josef Černý, soudní exekutor Zlín, Tř. T. Bati 1547 11.10.2002
Zapisuje se Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.j. EXNc 3245/2002 - 11 ze dne 14.6.2002: Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Pazderským jako samosoudcem ve věci výkonu exekuce oprávněného ing. Miroslava Palaty, nar. 10.8.1963, bytem Na Kodymce 25/14, Praha 6, právně zast. Mgr. Martinem Smetanou, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47 proti povinnému SAS Uherské Hradiště, a.s. se sídlem Luční 1867, Staré Město, IČ 46347967, pro 432.958,- Kč s přísl. t a k t o : I. Soud n a ř i z u j e k návrhu oprávněného ze dne 15.5.2002 exekuci podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 sp.zn. 10C 74/2000 ze dne 12.9.2000 a rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 19Co 373/2001-53 ze dne 12.9.2001 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 432.958,- Kč nákladů předcházejícího řízení ve výši 62.370,- Kč a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. II. Soud p o v ě ř u j e exekutora JUDr. Josefa Potočka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 2 se sídlem Hradecká 3, Praha 3, p r o v e d e n í m e x e k u c e . 4.9.2002
Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Pazderským jako samosoudcem ve věci výkonu exekuce oprávněného Bona company, s.r.o. se sídlem Těšenice, část Rataje 60, IČ: 47973561 proti povinnému SAS Uherské Hradiště a.s. se sídlem Staré Město, Luční 1867, IČ: 46347976 , pro 38.556,-Kč s přísl. takto: I. Soud nařizuje k návrhu oprávněného ze dne 26.3.2002 exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Uh. Hradišti sp. zn. Ro 519/2001 ze dne 7.5.2001 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 38.556,-Kč s 0,05% úrokem z prodlení za každý den prodlení od 3.2.1998 do zaplacení a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. II. Soud pověřuje exekutora JUDr. Josefa Černého, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, tř. T. Bati 1547, p r o v e d e n í m e x e k u c e . 19.6.2002
I. Soud n a ř i z u j e k návrhu oprávněného ze dne 25.9.2001 exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 7.11.2000 č.j. 6/Ro/2102/2000-13 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 25.477,-Kč s 0,05% denně od 24.8.1999 do zaplacení nákladů předcházejícího řízení 3.970,-Kč a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. II. Soud pověřuje exekutora Mgr. Martina Růžičku, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 4077, provedením exekuce. 5.3.2002 - 5.8.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 3.3.2000. 7.4.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 27.8.1999. 24.9.1999
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění o částku 15.500.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení finanční situace společnosti. Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž se bude jednat o akcie kmenové, na jméno a vydány budou v listinné podobě. Počet nově vydaných akcií bude 31 kusů, akcie bude mít jmenovitou hodnotu 500.000,- Kč, emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. Každý z akcionářů společnosti, resp. osoba, které svědčí přednostní právo na úpis nových akcií, má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Staré Město, Luční 1867, kancelář č. 92, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku. Úpis bude prováděn v pracovních dnech v čase od 8.00 hod do 15.00 hod. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,0002965 nové akcie. Akcie upisované s využitím přednostního práva budou mít jmenovitou hodnotu 500.000,- Kč. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kteří budou vybráni na základě rozhodnutí představenstva společnosti s tím, že tento zájemce resp. zájemci musí nové akcie upsat nejpozději do 31.12.1999. Lhůta k úpisu začne běžet dnem následujícím po dni uplynutí lhůty k přednostnímu úpisu. Místo upisování akcií bez přednostního práva a emisní kurs těchto akcií se stanovuje stejně jako u úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do deseti dnů od úpisu ve prospěch účtu č. 2508-721/0100 vedeného u Komerční banky a.s., pobočky Uherské Hradiště. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs lze splatit výlučně peněžitým vkladem. 24.9.1999 - 7.4.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.8.1998. 29.9.1998
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 31.5.1997. 23.6.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou konanou dne 3.6.1996. 27.9.1996
Výše základního jmění společnosti činí 104.551.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Okresní stavební podnik Uherské Hradiště, s.p. 30.4.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost 30.4.1992 - 6.9.1993
Dozorčí rada společnosti: Ing. Ivan Koš, Okružní 4549, Zlín Leopold Ryp, Staré Město 1110 Jan Bednář, Za radnicí 1864, Staré Město 30.4.1992 - 6.9.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 6.9.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 8.364 akcií na majitele po 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 96.187 akcií na jméno po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 6.9.1993

Aktuální kontaktní údaje SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Kapitál SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

zakladni jmění 104 551 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992

Akcie SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 551 10.7.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 551 14.4.1999 - 10.7.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 551 29.9.1998 - 14.4.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 551 21.12.1994 - 29.9.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 99 323 6.9.1993 - 21.12.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 5 228 6.9.1993 - 21.12.1994

Sídlo SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Luční čtvrť 1867 , Staré Město 686 03 19.6.2017
Adresa 884 , Uherské Hradiště 686 01 16.9.2016 - 19.6.2017
Adresa 884 , Uherské Hradiště 686 01 16.12.2003 - 16.9.2016
Adresa Luční čtvrť 1867 , Staré Město 686 03 18.4.1996 - 16.12.2003
Adresa Luční 1867 , Staré Město u Uh. Hradiště Česká republika
30.4.1992 - 18.4.1996

Předmět podnikání SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 11.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.11.2009
výroba, instalace a opravy větrání 23.6.1997 - 13.6.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 23.6.1997 - 13.6.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 23.6.1997 - 13.6.2003
malířské a natěračské práce včetně protipožárních nátěrů 23.6.1997 - 13.6.2003
montáž vyhrazených plynových zařízení 27.9.1996 - 13.6.2003
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 27.9.1996 - 2.4.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 27.9.1996 - 2.4.2008
topenářství 27.9.1996 - 2.4.2008
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 27.9.1996 - 2.4.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 27.9.1996 - 11.11.2009
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 18.4.1996 - 27.9.1996
výroba, instalace, opravy ústředního vytápění a větrání 18.4.1996 - 27.9.1996
provádění inženýrských staveb 18.4.1996 - 27.9.1996
čistění fasád a pomníků 18.4.1996 - 13.6.2003
kamnářství 18.4.1996 - 13.6.2003
provádění zemních a výkopových prací 18.4.1996 - 2.4.2008
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedů 18.4.1996 - 2.4.2008
Revize elektrických zařízení 24.11.1993 - 27.9.1996
Elektroinstalatérství 24.11.1993 - 27.9.1996
Plynoinstalatérství 24.11.1993 - 27.9.1996
Opravy karosérií 24.11.1993 - 13.6.2003
Opravy motorových vozidel 24.11.1993 - 13.6.2003
Projektování elektrických zařízení 24.11.1993 - 13.6.2003
Podlahářství 24.11.1993 - 13.6.2003
Ubytovací činnost 24.11.1993 - 13.6.2003
Poskytování software 24.11.1993 - 13.6.2003
Hostinská činnost 24.11.1993 - 13.6.2003
Revize provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 24.11.1993 - 2.4.2008
Zámečnictví 24.11.1993 - 2.4.2008
Truhlářství 24.11.1993 - 11.11.2009
Zprostředkovatelská činnost 24.11.1993 - 11.11.2009
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 6.9.1993 - 27.9.1996
Provádění průmyslových staveb 6.9.1993 - 27.9.1996
Provádění bytových a občanských staveb 6.9.1993 - 27.9.1996
Projektová činnost v investiční výstavbě 6.9.1993 - 13.6.2003
Vodoinstalatérství 6.9.1993 - 13.6.2003
Obkladačské práce 6.9.1993 - 13.6.2003
Klempířství 6.9.1993 - 13.6.2003
Pokrývačství 6.9.1993 - 13.6.2003
Výuka učňů v oboru stavebnictví 6.9.1993 - 13.6.2003
Lektorská činnost ve vybraných oborech 6.9.1993 - 13.6.2003
Výroba cementového zboží 6.9.1993 - 2.4.2008
Silniční motorová doprava 6.9.1993 - 2.4.2008
Obchodní činnost 6.9.1993 - 11.11.2009
- stavební práce, dodávky stavebních částí objektů - výroba železobetonových, zámečnických, stolařských výrobků, elektro rozvaděčů - oprava budov a staveb - inženýrsko-dodavatelská a obchodní činnost - dopravní činnost a skladová činnost - projektové a průzkumné práce - revizní činnost u oboru elektro, plynu, zvedacího zařízení a tlakových nádob - montáže a opravy el. zařízení do 1000 V a hromosvodů 30.4.1992 - 6.9.1993
- montážní a opravářská činnost plynových zařízení na zemní plyn do 5 kPa - výkon správce SOU 30.4.1992 - 6.9.1993

vedení firmy SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Statutární orgán SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 19.6.2017
Způsob jednání: Ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisují buď samostatně předseda nebo společně dva členové představenstva bez rozlišení funkcí. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis. 23.6.1997 - 19.6.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo ředitel společnosti, jiná osoba na základě plné moci udělené předsedou představenstva nebo ředitelem společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 27.9.1996 - 23.6.1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva nebo samostatně ředitel společnosti. Fyzická osoba tak činí na základě plné moci udělené předsedou představenstva. Za společnost podepisují samostatně předseda představenstva nebo samostatně ředitel společnosti. Fyzická osoba tak činí na základě plné moci udělené předsedou představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 18.4.1996 - 27.9.1996
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba na základě plné moci. Za společnost podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba na základě plné moci. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 21.12.1994 - 18.4.1996
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, nebo fyzická osoba na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, stejně tak ředitel společnosti v rozsahu pověření představenstvem. 19.9.1994 - 21.12.1994
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, nebo fyzická osoba na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, stejně tak ředitel společnosti v rozsahu pověření představenstvem. 6.9.1993 - 19.9.1994
člen představenstva Ing. Vlastimil Semela 19.6.2017
Vznik členství 19.6.2017
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Lubomír Sedlář 30.4.1992 - 6.9.1993
Adresa: Tyršova 1032 , Zlín 763 02
člen představenstva František Slavík 30.4.1992 - 6.9.1993
Adresa: ul. Klickperova 1910 , Staré Město Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Bačák 30.4.1992 - 6.9.1993
Adresa: Boršice u Buchovic 676 Česká republika
člen představenstva Václav Š M Í D 30.4.1992 - 6.9.1993
Adresa: 77 , Pašovice 687 56
člen představenstva František Baráček 30.4.1992 - 6.9.1993
Adresa: Stavařská 585 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva ing. Antonín Košík 6.9.1993 - 24.11.1993
Adresa: Tyršovo nábřeží 926 , Staré Město u Uh. Hradiště Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Stráský 6.9.1993 - 24.11.1993
Adresa: Slovenská 3657 , Zlín 760 01
člen představenstva František Baráček 6.9.1993 - 24.11.1993
Adresa: Stavařská 585 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ludvík Talský 6.9.1993 - 19.9.1994
Adresa: Na Zápovědi 556 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Karel Křapa 6.9.1993 - 19.9.1994
Adresa: Na Výsluní III 731 , Dolní Němčí 687 62
člen představenstva ing. Ivan Pjevič 6.9.1993 - 21.12.1994
Adresa: 401 , Babice 687 03
člen představenstva ing. Miroslav Ceniga 6.9.1993 - 21.12.1994
Adresa: Nivy I 4229 , Zlín 760 01
1. místopředseda František Baráček 24.11.1993 - 21.12.1994
Adresa: Stavařská 585 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Pavel Bártů 19.9.1994 - 21.12.1994
Adresa: Huštěnovská 1878 , Staré Město u Uh. Hradiště Česká republika
2. místopředseda Ing. Pavel Stráský 24.11.1993 - 23.1.1995
Adresa: Slovenská 3657 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Libor Měšťánek 19.9.1994 - 23.1.1995
Adresa: 584 , Polešovice 687 37
člen představenstva JUDr.Ing. Pavel Berka CSc. 21.12.1994 - 18.4.1996
Adresa: Slezákova 1525/26 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Antonín Košík 24.11.1993 - 23.6.1997
Adresa: Tyršovo nábřeží 926 , Staré Město u Uh. Hradiště Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ivan Pjevič 21.12.1994 - 23.6.1997
Adresa: 401 , Babice 687 03
člen představenstva Ing. Pavel Stráský 23.1.1995 - 23.6.1997
Adresa: Slovenská 3657 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Libor Měšťánek 23.1.1995 - 23.6.1997
Adresa: 584 , Polešovice 687 37
předseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 23.6.1997 - 7.4.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Valíček 23.6.1997 - 7.4.2000
Adresa: 230 , Nezdenice 687 32
člen představenstva Ing. Vlastimil Semela 23.6.1997 - 13.6.2003
Zánik funkce 14.9.2000
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Josef Vozár 7.4.2000 - 13.6.2003
Vznik funkce 3.3.2000
Zánik funkce 28.12.2001
Adresa: 1193 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Jan Marek 7.4.2000 - 13.6.2003
Vznik funkce 3.3.2000
Zánik funkce 14.9.2000
Adresa: Slovanská 886 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva: František Čapek 13.6.2003 - 13.6.2003
Vznik funkce 14.9.2000
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
členka představenstva: Michaela Králová 13.6.2003 - 13.6.2003
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Stará Tenice 1128 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
člen představenstva Alexandr Zemek 13.6.2003 - 13.6.2003
Vznik funkce 28.12.2001
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva František Čapek 13.6.2003 - 2.4.2008
Vznik členství 14.9.2000
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Karel Šupina 13.6.2003 - 2.4.2008
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Luhanova 1824 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Obdržálek 13.6.2003 - 2.4.2008
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: 571 , Jalubí 687 05
předseda představenstva František Čapek 2.4.2008 - 12.11.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.9.2008
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 26.9.2008
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Karel Šupina 2.4.2008 - 12.11.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Luhanova 1824 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Obdržálek 2.4.2008 - 12.11.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: 571 , Jalubí 687 05
předseda představenstva František Čapek 12.11.2008 - 20.11.2009
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 24.7.2009
Vznik funkce 26.9.2008
Zánik funkce 24.7.2009
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
předseda představenstva Ing. Vlastimil Semela 20.11.2009 - 25.10.2015
Vznik členství 24.7.2009
Vznik funkce 24.7.2009
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Karel Šupina 12.11.2008 - 16.9.2016
Vznik členství 26.9.2008
Adresa: Luhanova 1824 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Obdržálek 12.11.2008 - 16.9.2016
Vznik členství 26.9.2008
Adresa: 571 , Jalubí 687 05
předseda představenstva Ing. Vlastimil Semela 25.10.2015 - 19.6.2017
Vznik členství 24.7.2009
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 24.7.2009
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Karel Šupina 16.9.2016 - 19.6.2017
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: 885 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. František Obdržálek 16.9.2016 - 19.6.2017
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: 571 , Jalubí 687 05

Dozorčí rada SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pavel Pančocha 19.6.2017
Vznik členství 16.6.2017
Adresa: 519 , Polešovice 687 37
člen ing. Jaromír Mičulka 6.9.1993 - 21.12.1994
Adresa: Školní 529 , Uherské Hradiště 686 05
člen Leopold Ryp 6.9.1993 - 21.12.1994
Adresa: St. Město u Uh. Hradiště 1110 Česká republika
člen Antonín Oplatek 6.9.1993 - 21.12.1994
Adresa: Na Splávku 1029 , Uherské Hradiště 686 01
člen Pavel Svoboda 21.12.1994 - 18.4.1996
Adresa: 596 , Blatnice Česká republika
člen JUDr. Stanislav Šibor 21.12.1994 - 18.4.1996
Adresa: Na Valtické 423/14 , Břeclav 691 41
člen Antonín Panáček 21.12.1994 - 18.4.1996
Adresa: Bratří Mrštíků 1766 , Staré Město u Uh. Hradiště Česká republika
člen JUDr. Stanislav Šibor 18.4.1996 - 23.6.1997
Adresa: Podolí 4 Česká republika
člen JUDr. Oldřich Kuna 18.4.1996 - 23.6.1997
Adresa: 245 , Polešovice 687 37
člen Antonín Panáček 18.4.1996 - 23.6.1997
Adresa: Bratří Mrštíků 1766 , Staré Město 686 03
člen Ing. Jaroslav Vašíček 23.6.1997 - 24.9.1999
Adresa: Hutník 1445 , Veselí nad Moravou 698 01
členka Ing. Jarmila Havlová 23.6.1997 - 24.9.1999
Adresa: Chaloupky 574 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Antonín Panáček 23.6.1997 - 24.9.1999
Adresa: Bratří Mrštíků 1766 , Staré Město 686 03
člen Ing. Josef Vozár 24.9.1999 - 7.4.2000
Adresa: 1193 , Vlčnov 687 61
členka Anna Kročilová 24.9.1999 - 13.6.2003
Vznik funkce 27.8.1999
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Brněnská 547 , Staré Město 686 03
člen Ing. Josef Bartoš 7.4.2000 - 13.6.2003
Vznik funkce 3.3.2000
Zánik funkce 14.9.2000
Adresa: Močidla 2161 , Uherský Brod 688 01
člen Josef Fojtík 13.6.2003 - 13.6.2003
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: 71 , Kudlovice 687 03
člen Roman Hruboš 24.9.1999 - 2.4.2008
Adresa: 960 , Vlčnov 687 61
člen Ing. Antonín Smetka 13.6.2003 - 2.4.2008
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen: Josef Ondřejka 13.6.2003 - 12.11.2008
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: 1110 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Roman Hruboš 2.4.2008 - 12.11.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: 200 , Drslavice 687 33
člen dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 2.4.2008 - 12.11.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
předseda dozorčí rady Zuzana Zemková 12.11.2008 - 1.11.2011
Vznik členství 26.9.2008
Vznik funkce 26.9.2008
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
předseda dozorčí rady Zuzana Zemková 1.11.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 26.9.2008
Vznik funkce 26.9.2008
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Roman Hruboš 12.11.2008 - 16.9.2016
Vznik členství 26.9.2008
Adresa: 200 , Drslavice 687 33
člen dozorčí rady Lea Domanská 12.11.2008 - 16.9.2016
Vznik členství 26.9.2008
Adresa: Moravní nábřeží 108 , Uherské Hradiště 686 01
předseda dozorčí rady Zuzana Zemková 22.7.2014 - 19.6.2017
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 26.10.2013
Vznik funkce 26.9.2008
Zánik funkce 26.10.2013
Adresa: 41 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Roman Hruboš 16.9.2016 - 19.6.2017
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: 200 , Drslavice 687 33
člen dozorčí rady Lea Domanská 16.9.2016 - 19.6.2017
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: Mariánské náměstí 126 , Uherské Hradiště 686 01

Likvidace SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Likvidátor jedná jménem společnosti samostatně. 20.11.2009
Jméno Ing. Vlastimil Semela 19.6.2017
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26
Jméno Ing. Yvetta Škubalová 20.11.2009 - 7.9.2014
Adresa: Slunečná 4559 , Zlín 760 05
Jméno Ing. Yvetta Škubalová 7.9.2014 - 19.6.2017
Adresa: Slunečná 4559 , Zlín 760 05

Sbírka Listin SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 813/SL 39 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 24.7.2009 1.12.2009 5
B 813/SL 38 notářský zápis - usnesení VH, NZ 208/2009 Krajský soud v Brně 24.7.2009 1.12.2009 4
B 813/SL 37 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 26.9.2008 19.11.2008 5
B 813/SL 36 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 26.9.2008 19.11.2008 1
B 813/SL 35 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 18.11.2008 19.11.2008 5
B 813/SL 34 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2004 16.9.2008 1
B 813/SL 33 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 17.6.2008 12.9.2008 21
B 813/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.3.2008 21.5.2008 2
B 813/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.3.2008 21.5.2008 3
B 813/SL 30 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 24.6.2004 21.5.2008 6
B 813/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.5.2008 36
B 813/SL 28 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 148/04 Krajský soud v Brně 24.6.2004 21.5.2008 5
B 813/SL 27 ostatní - smlouva o nájmu Krajský soud v Brně 28.10.2003 30.12.2003 3
B 813/SL 26 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 31.10.2003 30.12.2003 4
B 813/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.10.2003 30.12.2003 31
B 813/SL 24 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.6.2003 16.9.2003 10
B 813/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2003 16.9.2003 31
B 813/SL 22 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 16.9.2003 5
B 813/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2002 26.6.2003 31
B 813/SL 20 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2002 26.6.2003 1
B 813/SL 19 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.6.2002 26.6.2003 9
B 813/SL 18 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2002 26.6.2003 7
B 813/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.6.2002 26.6.2003 8
B 813/SL 16 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.12.2001 26.6.2003 2
B 813/SL 15 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 20.6.2001 26.6.2003 5
B 813/SL 14 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 20.6.2001 26.6.2003 41
B 813/SL 13 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.9.2000 26.6.2003 2
B 813/SL 12 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.9.2000 26.6.2003 5
B 813/SL 11 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 26.6.2002 8.10.2002 17
B 813/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 29.6.2001 28.2.2002 16
B 813/SL 9 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 27.6.2000 9.7.2001 30
B 813/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.5.2000 28
B 813/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.3.2000 3.5.2000 4
B 813/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 18.6.1999 12.11.1999 19
B 813/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.8.1999 20.10.1999 7
B 813/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 19.6.1998 5.10.1998 18
B 813/SL 3 ostatní - VH Krajský soud v Brně 22.8.1998 5.10.1998 6
B 813/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.8.1998 5.10.1998 9
B 813/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.5.1997 26.2.1998 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 46347976
Jméno SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 10.8.1992
Celkový počet živností: 48
Aktivních živností: 2

Sídlo SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Luční čtvrť 1867, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1002687799
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost

Zahájení provozování 29.12.1992

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Luční čtvrť 1867, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1002687799
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.1993

Živnost č. 3 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 5.3.1996

Živnost č. 4 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 25.2.2004

Živnost č. 5 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 6 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 7 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 27.2.2002

Živnost č. 8 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1992
Zánik oprávnění 11.8.1994
Konec oprávnění 11.8.1994

Živnost č. 9 pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 11 vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 12 obkladačské práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 13 Výroba cementového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 25.2.2004

Živnost č. 14 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 16 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 17 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 18 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 16.12.1996

Živnost č. 19 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 20 Revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 14.9.2001

Živnost č. 21 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 16.2.2002

Živnost č. 22 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 23 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 5.3.1996

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 26.1.2001

Živnost č. 25 Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 25.2.2004

Živnost č. 26 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1993
Zánik oprávnění 25.2.2004

Živnost č. 27 Ubytovací činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 20.2.2002

Živnost č. 28 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 30 Lektorská činnost ve vybraných oborech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 31 Výuka učňů v oboru stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1993
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 32 Montáž vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1993
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 33 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1993
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1994
Zánik oprávnění 1.7.2001
Konec oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 35 Čištění fasád a pomníků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.1995
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 36 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 37 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 16.10.2001

Živnost č. 38 Kamnářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1995
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 39 Výroba, instalace a opravy větrání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 16.2.2002

Živnost č. 40 topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 41 Provádění zemních a výkopových prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1995
Zánik oprávnění 4.11.2003

Živnost č. 42 Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1995
Zánik oprávnění 31.12.1999

Živnost č. 43 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1995
Zánik oprávnění 5.3.1996

Živnost č. 44 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1996
Zánik oprávnění 9.2.2001

Živnost č. 45 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1996
Zánik oprávnění 26.6.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 46 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1996
Zánik oprávnění 19.2.2002

Živnost č. 47 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 24.1.2002

Živnost č. 48 Malířské a natěračské práce včetně protipožárních nátěrů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1996
Zánik oprávnění 19.2.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimil Semela

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

IČO: 46347976
Firma: SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherské Hradiště
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci

Sídlo: Tř. Maršála Malinovského 884, Uherské Hradiště 686 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image