Firma SAPARIA a.s. IČO 26117649


SAPARIA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAPARIA a.s. (26117649) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Libušská 319/126, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 1999 a je stále aktivní. SAPARIA a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o SAPARIA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SAPARIA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SAPARIA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SAPARIA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAPARIA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6159
IČO (identifikační číslo osoby) 26117649
Jméno SAPARIA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.10.1999
Valná hromada obchodní společnosti SAPARIA, a.s. schválila dne 16.2.2016 projekt rozdělení této společnosti oddělením se vznikem nové společnosti Sapanova a.s., identifikační číslo 04841425. 29.2.2016
Usnesením valené hromady společnosti bylo rozhodnuto o: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 66,240.000,- Kč ( slovy: šedesátšestmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeských) na celkovou částku 72,000.000,- Kč ( slovy: sedmdesátdvamilionůkorunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu společnosti a získání dalších finančních zdrojů k podnikání. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 6624 kusů ( šesttisícšestsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorunčesk ých), znějících na jméno v listinné podobě. Současně dojde ke spojení akcií. Akcionáři se výhody přednostního práva upisování akcií nevzdávají. Všichni akcionáři budou upisovat akcie ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapi tálu společnosti. c) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. na adresu bydliště akcionáře. d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada dále stanoví šedesátidenní lhůtu k předložení listinných akcií za účelem výměny za zatímní listy nebo nové akcie. Před zápisem o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá spo lečnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede druh, formu, jmenovitou hodnotu, počet a celkovou hodnotu upsaných akcií. Toto potvrzení pak společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vymění upisovateli za zatímní list ( pokud jde o upsané akcie, které ještě nebyly splaceny) a za akcie, jejichž hodnota byla již splacena. e) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvlášního účtu spoelčnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela, u České spořitelny a.s., na své jméno, číslo účtu 150322339/0800, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. Nejpozději jsou akcionáři povinni splatit akcie do jednoho roku ode dne úpisu akcií. 25.9.2007 - 15.2.2008
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 26 (slovy: dvaceti šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějícíc h na majitele v listinné podobě. c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako svolání valné hromady, tzn. v deníku Hospodářské noviny. Ve lhůtě pro úpis uzavřou všichni akc ionáři dohodu, podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 199344090207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu akcií upisovatelem. 9.12.2003 - 4.2.2004
Zvýšení základního jmění: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč ( slovy: dvěstěšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s usta- noveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 260 (slovy: dvěstěšedesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí jeden týden a počíná běžet po uplynutí patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského sou- du v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhl rejstříku. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nabo svátek, je posledním dnem úpisu poslední pracovní den. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu, podle ust.§ 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen dopisem zaslaným všem upisovatelům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsanou v seznamu akcionářů společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 199344090207/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu akcií upisovatelem. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou v listinné podobě, neveřejně obchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmeno- vitá hodnota zůstávají beze změny. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společ- nosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společ- nosti. 4.5.2002 - 9.12.2003

Kapitál SAPARIA a.s.

zakladni jmění 5 760 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2004
zakladni jmění 5 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.10.1999 - 4.2.2004

Akcie SAPARIA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 576 10.5.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 576 21.4.2011 - 10.5.2013
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 576 19.12.2006 - 19.12.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 576 19.12.2006 - 21.4.2011
Akcie na majitele 10 000 Kč 576 4.2.2004 - 19.12.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 550 9.12.2003 - 4.2.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 500 5.10.1999 - 9.12.2003

Sídlo SAPARIA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Libušská 319/126 , Praha 142 00 21.11.2016
Adresa Libušská 319/126 , Praha 142 00 5.10.1999 - 21.11.2016

Předmět podnikání SAPARIA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.2.2015
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiých než základních služeb 5.10.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 5.10.1999 - 9.2.2015
zprostředkovatelská činostv oblasti obchodu 5.10.1999 - 9.2.2015
vedení obchodních záležitostí pro třetí osoby 5.10.1999 - 9.2.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.10.1999 - 9.2.2015
činnost realitní kanceláře 5.10.1999 - 9.2.2015
spravování cizího hmotného a nehmotného majetku 5.10.1999 - 9.2.2015

vedení firmy SAPARIA a.s.

Statutární orgán SAPARIA a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden z místopředsedů představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. Při podepisování za společnost připojí jednající k obchodní firmě společnosti svůj podpis. 19.8.2002
Jménem společnosti jednají společně vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost se podepisují dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 5.10.1999 - 19.8.2002
člen představenstva Anh Tuan Nguyen 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Nad Libušským potokem 517/21 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Thang Hoang Dinh 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
člen představenstva Viet Dung Trinh 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: U javoru 1476/19 , Praha 148 00
člen představenstva Thanh Giang 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Tuan Pham 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Betáňská 315/15 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Son Do Hong 28.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Vidoulská 768/23 , Praha 158 00
člen představenstva Hai Dang Duy 28.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
předseda představenstva Nhuan Tam Tran 18.10.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Nad Rokoskou 1302/41 , Praha 182 00
člen představenstva Dan Nguyen Khac 23.5.2019
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Na Spojce 421 , Vestec 252 42
předseda Nhuan Tam Tran Dat.nar.03.08.1963 5.10.1999 - 4.5.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
místopředseda Tan Binh Huynh Dat.nar.02.01.1964 5.10.1999 - 4.5.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Vietnamská socialistická republika
470 Nguyen, Tri Phuong, Danang
místopředseda Nhuan Tam Tran 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
předseda Dung Trinh Viet 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Armády 244/4 , Praha 155 00
místopředseda Tuan Pham 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Chladírenská 113/3 , Praha 142 00
člen Hong Son Do 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
člen Son Nguyen Thanh 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Křenová 2 , Praha 6 Česká republika
člen Thu Vu Xuan 4.5.2002 - 19.8.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Krškova 785 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen Thai Ngoc Nguyen Dat.nar.07.06.1969 5.10.1999 - 16.6.2003
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
člen Thang Hoang Dinh 4.5.2002 - 16.6.2003
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Zemská 417/17 , Proboštov 417 12
člen Hung Do Tuan 4.5.2002 - 16.6.2003
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
předseda Hong Son Do 19.8.2002 - 16.6.2003
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 9.5.2002
Zánik funkce 5.4.2003
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
místopředseda Son Nguyen Thanh 19.8.2002 - 16.6.2003
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 9.5.2002
Zánik funkce 5.4.2003
Adresa: Křenová 2 , Praha 6 Česká republika
místopředseda Thu Vu Xuan 19.8.2002 - 16.6.2003
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 9.5.2002
Zánik funkce 5.4.2003
Adresa: Krškova 785 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen Bacta Trung 4.5.2002 - 14.1.2004
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Petržílkova 2484/42 , Praha 158 00
člen Nhuan Tam Tran 19.8.2002 - 14.1.2004
Vznik funkce 9.5.2002
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
člen Dung Trinh Viet 19.8.2002 - 14.1.2004
Adresa: Armády 244/4 , Praha 155 00
předseda Thai Ngoc Nguyen 16.6.2003 - 14.1.2004
Vznik členství 5.10.1999
Vznik funkce 5.4.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
místopředseda Thang Hoang Dinh 16.6.2003 - 14.1.2004
Vznik členství 7.8.2001
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 5.4.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Zemská 417/17 , Proboštov 417 12
člen Hong Son Do 16.6.2003 - 14.1.2004
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
člen Thu Vu Xuan 16.6.2003 - 14.1.2004
Vznik členství 7.8.2001
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 9.5.2002
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
místopředseda Hung Do Tuan 16.6.2003 - 14.1.2004
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 5.4.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
člen Tuan Pham 19.8.2002 - 11.1.2005
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Chladírenská 113/3 , Praha 142 00
člen Thanh Giang 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
předseda Nhuan Tam Tran 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 5.10.1999
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
místopředseda Dung Trinh Viet 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Armády 244/4 , Praha 155 00
člen Bacta Trung 14.1.2004 - 11.1.2005
Zánik členství 31.12.2004
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Pajerova 2913/7 , Praha 150 00
místopředseda Hong Son Do 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
člen Hung Do Tuan 29.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Nad Krocínkou 203/31 , Praha 190 00
člen Thai Ngoc Nguyen 29.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 5.10.1999
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
místopředseda Hung Do Tuan 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Nad Krocínkou 203/31 , Praha 190 00
předseda Thai Ngoc Nguyen 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 5.10.1999
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
místopředseda Thang Hoang Dinh 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 1.1.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Zemská 417/17 , Proboštov 417 12
člen Nhuan Tam Tran 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 5.10.1999
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
člen Thu Vu Xuan 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen Hong Son Do 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 7.8.2001
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
člen Son Nguyen Thanh 16.6.2003 - 19.12.2006
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Křenová 2 , Praha 6 Česká republika
člen Hung Do Tuan 3.1.2006 - 19.12.2006
Vznik členství 7.8.2001
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Nad Krocínkou 203/31 , Praha 190 00
člen Thai Ngoc Nguyen 3.1.2006 - 19.12.2006
Vznik členství 5.10.1999
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
předseda Nhuan Tam Tran 3.1.2006 - 19.12.2006
Vznik členství 5.10.1999
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
místopředseda Thanh Giang 3.1.2006 - 19.12.2006
Vznik členství 1.1.2006
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda Bac Ta Trung 3.1.2006 - 19.12.2006
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Pajerova 2913/7 , Praha 150 00
člen Thu Vu Thi 4.5.2002 - 15.5.2008
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
člen Binh Huynh Tan 14.1.2004 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2004
Adresa: Pod vsí 248 , Praha 149 00
člen Dung Trinh Viet 11.1.2005 - 15.5.2008
Vznik členství 7.8.2001
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Armády 244/4 , Praha 155 00
člen Hien Pham Van 11.1.2005 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2005
Adresa: Chalupkova 1370/4 , Praha 149 00
člen Thang Hoang Dinh 3.1.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Zemská 417/17 , Proboštov 417 12
místopředseda představenstva Hung Do Tuan 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2007
Adresa: Nad Krocínkou 203/31 , Praha 190 00
předseda představenstva Thai Ngoc Nguyen 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Patočkova 1713/89 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Son Nguyen Thanh 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 1.1.2007
Adresa: Křenová 2 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva Nhuan Tam Tran 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 5.10.1999
Adresa: U průhonu 1141/2 , Praha 170 00
člen představenstva Thanh Giang 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Bac Ta Trung 19.12.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Pajerova 2913/7 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Duy Hai Dang 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Vznik funkce 21.4.2008
Zánik funkce 27.2.2011
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
předseda představenstva Thai Ngoc Nguyen 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Vznik funkce 21.4.2008
Zánik funkce 27.2.2011
Adresa: U panské zahrady 723/16 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Thang Hoang Dinh 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Vznik funkce 21.4.2008
Zánik funkce 27.2.2011
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
člen představenstva Tan Binh Huynh 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Adresa: Pod vsí 248 , Praha 149 00
člen představenstva Hong Son Do 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Adresa: 97 , Lukavec 410 02
člen představenstva Thanh Son Nguyen 10.7.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Adresa: Na Fialce II 1622/90 , Praha 163 00
člen představenstva Tan Binh Huynh 21.4.2011 - 21.4.2011
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Pod vsí 248 , Praha 149 00
člen představenstva Duy Hai Dang 21.4.2011 - 2.5.2011
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
člen představenstva Thang Hoang Dinh 21.4.2011 - 2.5.2011
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
člen představenstva Hong Son Do 21.4.2011 - 19.9.2012
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Vidoulská 767/21 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Duy Hai Dang 2.5.2011 - 19.9.2012
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
předseda představenstva Nhuan Tam Tran 21.4.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Adresa: Nad Rokoskou 1302/41 , Praha 182 00
člen představenstva Binh Huynh Tan 21.4.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Pod vsí 248 , Praha 149 00
člen představenstva Khac Dan Nguyen 21.4.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Na Spojce 421 , Vestec 252 42
místopředseda představenstva Thang Hoang Dinh 2.5.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Hong Son Do 19.9.2012 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 3.7.2012
Adresa: Vidoulská 767/21 , Praha 158 00
člen představenstva Thuan Vu Xuan 27.2.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 27.2.2014
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen představenstva Thu Vu Yuana 6.5.2014 - 30.6.2014
Vznik členství 27.2.2014
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen představenstva Tuan Pham 21.4.2011 - 31.8.2016
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Betáňská 315/15 , Praha 142 00
člen představenstva Viet Dung Trinh 21.4.2011 - 21.11.2016
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: U javoru 1476/19 , Praha 148 00
člen představenstva Thanh Giang 21.4.2011 - 21.11.2016
Vznik členství 27.2.2011
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Thang Hoang Dinh 27.2.2014 - 21.11.2016
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 27.2.2014
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
člen představenstva Anh Tuan Nguyen 27.2.2014 - 21.11.2016
Vznik členství 27.2.2014
Adresa: Nad Libušským potokem 517/21 , Praha 142 00
člen představenstva Thu Vu Xuan 30.6.2014 - 21.11.2016
Vznik členství 27.2.2014
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen představenstva Duy Hai Dang 19.9.2012 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
předseda představenstva Nhuan Tam Tran 27.2.2014 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Vznik funkce 27.2.2014
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Nad Rokoskou 1302/41 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Hong Son Do 27.2.2014 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Vznik funkce 27.2.2014
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Vidoulská 767/21 , Praha 158 00
člen představenstva Tuan Pham 31.8.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Betáňská 315/15 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Thang Hoang Dinh 21.11.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Vznik funkce 27.2.2014
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Nad Libušským potokem 520/5 , Praha 142 00
člen představenstva Viet Dung Trinh 21.11.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: U javoru 1476/19 , Praha 148 00
člen představenstva Thanh Giang 21.11.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Anh Tuan Nguyen 21.11.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Nad Libušským potokem 517/21 , Praha 142 00
člen představenstva Thu Vu Xuan 21.11.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Hong Son Do 17.3.2017 - 28.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Vidoulská 767/21 , Praha 158 00
člen představenstva Duy Hai Dang 17.3.2017 - 28.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00
předseda představenstva Nhuan Tam Tran 17.3.2017 - 4.8.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Nad Rokoskou 1302/41 , Praha 182 00
předseda představenstva Nhuan Tam Tran 4.8.2017 - 18.10.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Zenklova 1/35 , Praha 180 00
člen představenstva Dan Nguyen Khac 17.3.2017 - 12.4.2019
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Na Spojce 421 , Vestec 252 42
člen představenstva Dan Nguyen Khac 12.4.2019 - 23.5.2019
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Vycpálkova 495/15 , Praha 149 00

Dozorčí rada SAPARIA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Thanh Huong Nguyen 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: Na Bendovce 196/28 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Thai Ngoc Nguyen 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: U panské zahrady 723/16 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Van Hien Pham 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: 7. května 71/42 , Praha 149 00
Jméno Thu Vu Thi Dat.nar.05.03.0935 5.10.1999 - 4.5.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Hanoi , Tu Liem Vietnamská socialistická republika
Jméno Son Do Hong Dat.nar.17.05.1963 5.10.1999 - 4.5.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Hanoi , Khu Tap The Phuong Mai Vietnamská socialistická republika
Jméno Hien Pham Van Dat.nar. 01.05.1964 5.10.1999 - 14.1.2004
Adresa: Chalupkova 1370/4 , Praha 149 00
předseda Binh Huynh Tan 4.5.2002 - 14.1.2004
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: 113 , Bedřichovice Česká republika
člen Thanh Giang 4.5.2002 - 14.1.2004
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
člen Thu Vu Xuan 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen Thang Hoang Dinh 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Zemská 417/17 , Proboštov 417 12
předseda Hien Pham Van Dat.nar. 01.05.1964 14.1.2004 - 11.1.2005
Vznik členství 5.10.1999
Zánik členství 31.12.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Chalupkova 1370/4 , Praha 149 00
člen Thanh Giang 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Ptácká 107/52 , Mladá Boleslav 293 01
člen Bac Ta Trung 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Pajerova 2913/7 , Praha 150 00
předseda Tuan Pham 11.1.2005 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Betáňská 315/15 , Praha 142 00
člen Thu Vu Xuan 3.1.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen Hong Son Do 3.1.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Komenského 197/3 , Zeleneč 250 91
předseda dozorčí rady Nhuan Tam Tran 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Vznik funkce 21.4.2008
Zánik funkce 27.2.2011
Adresa: Nad Rokoskou 1302/41 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Thanh Huong Nguyen 15.5.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Adresa: Na Bendovce 196/28 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Van Hien Pham 10.7.2008 - 21.4.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 27.2.2011
Adresa: 7. května 71/42 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Thai Ngoc Nguyen 21.4.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Adresa: U panské zahrady 723/16 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Thanh Huong Nguyen 21.4.2011 - 27.2.2014
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Na Bendovce 196/28 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Thanh Trinh Van 27.2.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 3.5.2015
Adresa: Sídl. Míru 269 , Volary 384 51
předseda dozorčí rady Thai Ngoc Nguyen 27.2.2014 - 6.9.2015
Vznik členství 27.2.2011
Vznik funkce 27.2.2014
Adresa: U panské zahrady 723/16 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Van Hien Pham 21.4.2011 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: 7. května 71/42 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Thai Ngoc Nguyen 6.9.2015 - 17.3.2017
Vznik členství 27.2.2011
Zánik členství 26.2.2017
Vznik funkce 27.2.2014
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: U panské zahrady 723/16 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Thanh Huong Nguyen 12.1.2016 - 17.3.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 26.2.2017
Zánik funkce 26.2.2017
Adresa: Na Bendovce 196/28 , Praha 181 00

Sbírka Listin SAPARIA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6159/SL 76 notářský zápis [NZ 268/2016] Městský soud v Praze 22.2.2016 29.2.2016 32
B 6159/SL 75 posudek znalce Městský soud v Praze 29.2.2016 82
B 6159/SL 74 ostatní + zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.6.2015 15.12.2015 18.1.2016 7
B 6159/SL 73 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 31.12.2015 1.1.2016 5.1.2016 27
B 6159/SL 72 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 19.12.2014 7.5.2015 11.5.2015 9
B 6159/SL 70 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.5.2015 11.5.2015 14
B 6159/SL 69 zpráva auditora Městský soud v Praze 25.8.2014 27.3.2015 6.5.2015 14
B 6159/SL 68 notářský zápis [NZ 925/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2014 29.1.2015 11.2.2015 22
B 6159/SL 67 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 20.12.2013 13.2.2014 12.3.2014 4
B 6159/SL 66 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 27.2.2011 23.9.2013 8.10.2013 10
B 6159/SL 65 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 21.12.2012 23.9.2013 8.10.2013 10
B 6159/SL 64 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 17.12.2011 23.9.2013 8.10.2013 9
B 6159/SL 63 ostatní mimořádná valná hromada Městský soud v Praze 14.5.2013 23.9.2013 8.10.2013 3
B 6159/SL 62 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.9.2013 8.10.2013 13
B 6159/SL 61 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 23.9.2013 8.10.2013 22
B 6159/SL 60 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 23.9.2013 8.10.2013 14
B 6159/SL 59 notářský zápis NZ 71/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 23.9.2013 8.10.2013 37
B 6159/SL 58 notářský zápis NZ 94/2013 Městský soud v Praze 10.4.2013 30.4.2013 15.5.2013 37
B 6159/SL 56 notářský zápis NZ 94/2013 Městský soud v Praze 10.4.2013 26.4.2013 29.4.2013 37
B 6159/SL 55 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.7.2012 19.9.2012 25.9.2012 2
B 6159/SL 54 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.12.2010 9.6.2011 13.6.2011 6
B 6159/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.6.2011 13.6.2011 13
B 6159/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.12.2009 9.6.2011 13.6.2011 2
B 6159/SL 51 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2011 13.6.2011 11
B 6159/SL 50 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.11.2008 9.6.2011 13.6.2011 5
B 6159/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.6.2011 13.6.2011 18
B 6159/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.2.2011 11.5.2011 12.5.2011 20
B 6159/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.2.2011 3.5.2011 2
B 6159/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.3.2011 3.5.2011 2
B 6159/SL 45 podpisové vzory 7x Městský soud v Praze 28.2.2011 3.5.2011 13
B 6159/SL 44 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 28.2.2011 3.5.2011 2
B 6159/SL 43 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.2.2011 3.5.2011 5
B 6159/SL 42 notářský zápis NZ 71/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 3.5.2011 36
B 6159/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2008 10.7.2008 11.7.2008 2
B 6159/SL 40 podpisové vzory + ČP 5 x Městský soud v Praze 7.7.2008 10.7.2008 10
B 6159/SL 39 notářský zápis NZ 71/2008 Městský soud v Praze 18.4.2008 7.7.2008 10.7.2008 34
B 6159/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2008 7.7.2008 10.7.2008 19
B 6159/SL 37 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 28.1.2008 15.2.2008 2
B 6159/SL 36 notářský zápis -NZ320/07 Městský soud v Praze 22.8.2007 26.9.2007 15
B 6159/SL 35 notářský zápis -NZ320/07 Městský soud v Praze 22.8.2007 20.9.2007 21.9.2007 15
B 6159/SL 34 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.8.2007 3.9.2007 12
B 6159/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.8.2007 3.9.2007 9
B 6159/SL 32 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 22.8.2007 31.8.2007 3.9.2007 9
B 6159/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.1.2007 25.1.2007 29.1.2007 19
B 6159/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.11.2006 29.12.2006 4.1.2007 9
B 6159/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.12.2006 4.1.2007 37
B 6159/SL 28 notářský zápis -NZ379/06 Městský soud v Praze 20.11.2006 20.12.2006 0
B 6159/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 5.12.2005 4.1.2006 0
B 6159/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+záp.z VH Městský soud v Praze 31.12.2004 13.12.2005 16.12.2005 49
B 6159/SL 21 ostatní zápis ze zased,předst. Městský soud v Praze 15.11.2004 2.2.2005 0
B 6159/SL 20 ostatní zápis z řádné Vh Městský soud v Praze 12.11.2004 2.2.2005 0
B 6159/SL 19 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.11.2004 8.12.2004 10.1.2005 0
B 6159/SL 18 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 8.12.2004 10.1.2005 0
B 6159/SL 25 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.12.2005 4.1.2005 0
B 6159/SL 17 notářský zápis -NZ1/04 Městský soud v Praze 8.1.2004 4.2.2004 0
B 6159/SL 16 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 4.11.2003 15.1.2004 0
B 6159/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 4.11.2003 7.1.2004 0
B 6159/SL 13 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 6.1.2004 7.1.2004 0
B 6159/SL 12 notářský zápis -NZ349/2003 Městský soud v Praze 4.11.2003 16.12.2003 0
B 6159/SL 11 ostatní záp.z jed.předst.- doplnění Městský soud v Praze 27.5.2003 7.8.2003 0
B 6159/SL 9 výroční zpráva [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 31.12.2002 7.1.2003 0
B 6159/SL 8 účetní závěrka [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 31.12.2002 7.1.2003 0
B 6159/SL 10 ostatní - zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 2.11.2002 31.12.2002 7.1.2003 0
B 6159/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 382/2001 Městský soud v Praze 7.8.2001 22.8.2002 0
B 6159/SL 6 ostatní -zápis z jed.DR+představenstva Městský soud v Praze 8.8.2001 22.8.2002 0
B 6159/SL 4 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 7.8.2001 22.8.2002 0
B 6159/SL 3 účetní závěrka [2000] Městský soud v Praze 31.12.2000 26.9.2001 0
B 6159/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 471/99 Městský soud v Praze 19.8.1999 5.10.1999 0
B 6159/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 559/99 Městský soud v Praze 27.9.1999 5.10.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAPARIA a.s.

IČO (identifikační číslo) 26117649
Jméno SAPARIA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 12
Vznik první živnosti: 5.10.1999
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo SAPARIA a.s.

Živnosti a provozovny SAPARIA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Spravování cizího hmotného a nehmotného majetku

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

 • Činnost ekonomických a organizačních poradců

 • Vedení obchodních záležitostí pro třetí osoby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Libušská 319/126, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1007535121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Spravování cizího hmotného a nehmotného majetku

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

 • Činnost ekonomických a organizačních poradců

 • Vedení obchodních záležitostí pro třetí osoby

Zahájení provozování 5.10.1999

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Vedení obchodních záležitostí pro třetí osoby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Spravování cizího hmotného a nehmotného majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SAPARIA a.s.

Člen statutárního orgánu Dan Nguyen Khac
Člen statutárního orgánu Tuan Pham
Člen statutárního orgánu Ing. Thang Hoang Dinh
Člen statutárního orgánu Thanh Giang
Člen statutárního orgánu Hai Dang Duy
Člen statutárního orgánu Ing. Son Do Hong
Člen statutárního orgánu Ing. Viet Dung Trinh CSc.
Člen statutárního orgánu Anh Tuan Nguyen
Člen statutárního orgánu RNDr. Nhuan Tam Tran

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAPARIA a.s.

IČO: 26117649
Firma: SAPARIA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Libuš
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.10.1999

Sídlo SAPARIA a.s.

Sídlo: Libušská 319/126, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení

Podobné firmy

tracking image