Firma Samohýl group a.s. IČO 25928996


Samohýl group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Samohýl group a.s. (25928996) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou 512 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1999 a je stále aktivní. Samohýl group a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Samohýl group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Samohýl group a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Samohýl group a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Samohýl group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Samohýl group a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1980
IČO (identifikační číslo osoby) 25928996
Jméno Samohýl group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.10.1999
Valná hromada společnosti SAMOHÝL, a.s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, identifikační číslo 259 28 996, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých), ze stávajících 80 000 000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) na částku 100 000 000,- Kč (jedno sto milionů korun českých), a to za těchto podmínek : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním dvaceti kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých), v listinné podobě, na jméno, emisní kurz každé z a kcií je 1 000 000,- Kč c) všechny akcie upíše akcionář Ing. Petr Samohýl, nar. dne 12.7.1962, bytem Lomnice nad Popelkou, Přímá 1189. d) akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva, tedy akcie, jež budou upisovány předem určeným zájemcům, a to Ing. Petrem Samohýlem, může zájemce upsat v sídle společnosti vždy od pondělí do pátku v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin ve lhů tě 30 dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí předem určenému zájemci, že došlo k zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh s mlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude tedy předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílno u součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií. e) upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs, t.j. částku 20 000 000,- Kč, na zvláštní účet společnosti č. 43-6039160287/0100 u Komerční banky a.s., do 30 dnů od úpisu, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií. 3.6.2013
Valná hromada společnosti SAMOHÝL, a.s. se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, identifikační číslo 25928996 rozhodla dne 18.5.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónůkorunčeských) ze stávajícíc h 60.000.000,- Kč (šedesátmiliónůkorunčeských) na částku 80.000.000,- Kč (osmdesátmiliónůkorunčeských) a to za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónůkorunčeských) upisováni akcií nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním dvaceti kusů kmenových akcií a jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských), v listinné podobě, na jméno, emisní kurz každé z akci í je 1.000.000,- Kč, c) všechny akcie budou upsány takto: - 19 kusů akcií upíše akcionář ing. Petr Samohýl, nar. dne 12.7.1962, bytem Lomnice nad Popelkou, Přímá 1189 - 1 kus akcie upíše akcionář MVDr. Ivo Dupal, nar. dne 5.3.1959, bytem Ostrov nad Oslavou, Suky 12 d) Akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva, tedy akcie, jež budou upisovány předem určenými zájemci, a to ing. Petrem Samohýlem a MVDr. Ivo Dupalem, mohou tito zájemci upsat v sídle společnosti vždy od pondělí do pátku v době od 8.00 h od. do 17.00 hod. ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí předem určenému zájemci, že došlo k zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude tedy předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílnou součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií. e) Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs, tj. ing. Petr Samohýl částku 19.000.000,- Kč a MVDr. Ivo Dupal částku 1.000.000,- Kč na účet společnosti č. 43-6039160287/0100 u Komerční banky a.s. do 30-ti dnů od úpisu, tj. od uzavření smlouvy o up sání akcií. 30.5.2012
Valná hromada společnosti SAMOHÝL, a.s. se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, identifikační číslo 25928996 rozhodla dne 18.5.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónůkorunčeských) ze stávajícíc h 60.000.000,- Kč (šedesátmiliónůkorunčeských) na částku 80.000.000,- Kč (osmdesátmiliónůkorunčeských) a to za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónůkorunčeských) upisováni akcií nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním dvaceti kusů kmenových akcií a jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000.000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských), v listinné podobě, na jméno, emisní kurz každé z akci í je 1.000.000,- Kč, c) všechny akcie budou upsány takto: - 19 kusů akcií upíše akcionář ing. Petr Samohýl, nar. dne 12.7.1962, bytem Lomnice nad Popelkou, Přímá 1189 - 1 kus akcie upíše akcionář MVDr. Ivo Dupal, nar. dne 5.3.1959, bytem Ostrov nad Oslavou, Suky 12 d) Akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva, tedy akcie, jež budou upisovány předem určenými zájemci, a to ing. Petrem Samohýlem a MVDr. Ivo Dupalem, mohou tito zájemci upsat v sídle společnosti vždy od pondělí do pátku v době od 8.00 h od. do 17.00 hod. ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí předem určenému zájemci, že došlo k zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude tedy předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílnou součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií. e) Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs, tj. ing. Petr Samohýl částku 19.000.000,- Kč a MVDr. Ivo Dupal částku 1.000.000,- Kč na účet společnosti č. 43-6039160287/0100 u Komerční banky a.s. do 30-ti dnů od úpisu, tj. od uzavření smlouvy o up sání akcií. 30.5.2012
Jediný akcionář společnosti ing. Petr Samohýl rozhodl dne 16.7.2010 o zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč ze stávajících 50.000.000,- Kč na 60.000.000,- Kč peněžitými vklady a to upisováním nových akcií bez možnosti upisování nad uveden ou částku za následujících podmínek: - upisováno bude 10 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii - čtyři akcie upíše na základě svého přednostního práva dosavadní jediný akcionář ing. Petr Samohýl, r.č. 620712/1932, bytem Lomnice nad Popelkou, Přímá 1189, šest akcií upíše jako předem určený zájemce MVDr. Ivo Dupal, r.č. 590305/1913, bytem Ostrov nad Oslavou - Suky 12 - emisní kurs se určuje 1.000.000,- Kč na jednu akcii - upisovatel ing. Petr Samohýl je povinen zaplatit 30 % emisního kursu, tj. 1.200.000.- Kč na účet společnosti č. 43-6039160287/0100 u Komerční banky, a.s. do 30-ti dnů od úpisu, zbylých 70 %, tj. 2.800.000,- Kč do jednoho roku od zápisu zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku - upisovatel MVDr. Ivo Dupal zaplatí emisní kurs, tj. 6.000.000,- Kč započtením své pohledávky vůči společnosti ze smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.3.2010 a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne úpisu akcií. Započtení pohledávky společnosti na splace ní emisního kursu akcií vůči MVDr. Ivo Dupalovi ve výši 6.000.000,- Kč proti pohledávce MVDr. Ivo Dupala vůči společnosti ze smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.3.2010 se připouští. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: Započtení bude provedeno v poměru jedna ku jedné, smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy o započtení předloží představenstvo společnosti SAMOHÝL, a.s. upisovate li MVDr. Ivo Dupalovi do 14-ti dnů ode dne úpisu akcií. - akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva, tedy akcie upisované MVDr. Ivo Dupalem může tento zájemce upsat v sídle společnosti vždy od pondělí do pátku v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. ve lhůtě 30-ti dnů, která počne běžet dnem, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí uvedenému zájemci, že došlo k zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto oznámení musí být písemný návrh smlouvy o upsání akcií. - počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude tedy předem určenému zájemci oznámen doručením oznámení, jímž bude tento zájemce informován o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jehož nedílnou součástí bude písemný návrh smlouvy o upsání akcií. 31.8.2010
Jediný akcionář Ing. Petr Samohýl rozhodl dne 24.11.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 6,000.000,- Kč za těchto podmínek: a) upisováním nových akcií bez možnosti upisování nad uvedenou částku, tedy nad částku 6,000.000,- Kč, b) upisováno bude šest akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých) na jednu akcii, c) všechny akcie upíše na základě svého přednostního práva dosavadní jediný akcionář Ing. Petr Samohýl, r.č. 620712/1932, bytem Přímá 1189, Lomnice nad Popelkou, e) emisní kurs se určuje částkou 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na jednu akcii, e) upisovatel je povinen zaplatit 30% emisního kursu t.j. 1,800.000,-Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých) na účet společnosti 436039160287/0100 u Komerční banky, a.s. do třiceti dnů od provedení úpisu, zbývajících 70%, t.j. 4,200.000,- Kč (čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.12.2009
Jediný akcionář Ing. Petr Samohýl rozhodl dne 27. 6. 2008 o zvýšení základního kapitálu z 30.000.000,- Kč na 38.000.000,- Kč tj. o 8.000.000,- Kč za podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií bez možnosti upisování nad uvedenou částku, tedy nad částku 8.000.000,- Kč b) upisováno bude osm akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii c) všechny akcie upíše na základě svého přednostního práva dosavadní jediný akcionář Ing. Petr Samohýl, r.č. 62 07 12/1932, bytem Přímá 1189, Lomnice nad Popelkou d) emisní kurs se určuje částkou 1.000.000,- Kč na jednu akcii e) upisovatel je povinen zaplatit 30 % emisního kursu tj. 2.400.000,- Kč na účet společnosti číslo 43-2500590237/0100 u Komerční banky, a.s. do třiceti dnů od provedení úpisu, zbývajících 70 %, tj. 5.600.000,- Kč do jednoho roku od zápisu zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku. 9.7.2008
Na společnost SAMOHÝL, a.s., IČ 25928996, se sídlem v Lomnici nad Popelkou, Smetanova 1058, PSČ 512 51, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1980, právní forma: akciová společnost přešlo jmění zanikajících společn ostí GAASID, spol. s r.o., IČ 25303546, se sídlem Kníničky 505, 635 00 Brno 35, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23506, právní forma: společnost s ručením omezeným, DÁŘKO, spol. s r.o., IČ 25300890, se sídlem v Brně, An tonínská 2, PSČ 602 00, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23505, právní forma: společnost s ručením omezeným a SAMOHÝL a spol. s r.o., IČ 15043886, se sídlem v Lomnici nad Popelkou, Smetanova 1058, PSČ 512 51, zapsána v  obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18808, právní forma: společnost s ručením omezeným dle smlouvy o fúzi z 22. září 2003. 14.1.2004

Aktuální kontaktní údaje Samohýl group a.s.

Kapitál Samohýl group a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.7.2013
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.7.2012 - 17.7.2013
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.3.2011 - 20.7.2012
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.3.2010 - 24.3.2011
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.2010 - 4.3.2010
zakladni jmění 44 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2009 - 12.2.2010
zakladni jmění 41 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2009 - 31.12.2009
zakladni jmění 38 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2008 - 21.5.2009
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2006 - 20.12.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2004 - 18.1.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.1999 - 30.4.2004

Akcie Samohýl group a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 99 17.7.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 79 20.7.2012 - 17.7.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 59 24.3.2011 - 20.7.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 49 12.2.2010 - 24.3.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 43 31.12.2009 - 12.2.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 21.5.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 21.5.2009 - 31.12.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 37 20.12.2008 - 21.5.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 22.12.2007 - 20.12.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 22.12.2007 - 21.5.2009
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 18.1.2006 - 22.12.2007
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 11.10.1999 - 18.1.2006

Sídlo Samohýl group a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Smetanova 1058 , Lomnice nad Popelkou 512 51 4.10.2016
Adresa Smetanova 1058 , Lomnice nad Popelkou 512 51 4.3.2010 - 4.10.2016
Adresa Smetanova 1058 , Lomnice nad Popelkou 512 51 11.10.1999 - 4.3.2010

Předmět podnikání Samohýl group a.s.

Platnost údajů od - do
Distribuce léčivých přípravků ve smyslu zákona č.378/2007 Sb. 29.6.2016
Výroba veterinárních léčivých přípravků - 1.5.2. sekundární balení 29.6.2016
Distribuce veterinárních léčivých přípravků ve smyslu zákona č.378/2007 Sb. v rozsahu veterinární léčivé přípravky jiné než termolabilní,veterinární léčivé přípravky termolabilní,léčivé látky a pomocné látky 29.6.2016
Zacházení s návykovými látkami a přípravky 29.6.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě , - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 3.6.2013
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 3.6.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.6.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 3.6.2013
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 31.8.2010 - 3.6.2013
Vydavatelské a nakladatelské činnosti 24.9.2005 - 3.6.2013
Zprostředkování obchodu a služeb 24.9.2005 - 3.6.2013
Skladování zboží a manipulace s nákladem 24.9.2005 - 3.6.2013
Pronájem a půjčování věcí movitých 24.9.2005 - 3.6.2013
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 24.9.2005 - 3.6.2013
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 24.9.2005 - 3.6.2013
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.9.2005 - 3.6.2013
Reklamní činnost a marketing 24.9.2005 - 3.6.2013
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 24.9.2005 - 3.6.2013
Distribuce veterinárních léčiv ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech 24.9.2005 - 3.6.2013
Výroba veterinárních léčivých přípravků - E. Pouze balící operace: E.4 Pouze sekundární obal, F. Výroba a analýza ve smlouvě: F.2. Příjemce smlouvy 24.9.2005 - 3.6.2013
Distribuce léčivých přípravků, rozšířená o distribuci léčivých a pomocných látek osobám oprávněným připravovat léčivé přípravky 24.9.2005 - 3.6.2013
Zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory 24.9.2005 - 3.6.2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 11.10.1999 - 3.6.2013

vedení firmy Samohýl group a.s.

Statutární orgán Samohýl group a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva. 13.9.2017
Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva. Nemůže-li z jakéhokoliv důvodu jednat předseda představenstva, jedná místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. 12.1.2015 - 13.9.2017
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva. Nemůže-li z jakéhokoliv důvodu jednat předseda představenstva, jedná místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. 22.12.2007 - 12.1.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná pouze předseda představenstva. 11.10.1999 - 22.12.2007
předseda představenstva ing. Petr Samohýl 13.9.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Přímá 1189 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Předseda představenstva ing. Petr Samohýl 11.10.1999 - 24.9.2005
Adresa: Poděbradova 1300 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Členka představenstva MVDr. Věra Samohýlová 11.10.1999 - 24.9.2005
Adresa: Poděbradova 1300 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Členka představenstva Jana Kroupová 11.10.1999 - 18.1.2006
Zánik členství 11.1.2005
Adresa: Daliměřická 97 , Turnov 511 01
Předseda představenstva ing. Petr Samohýl 24.9.2005 - 18.1.2006
Zánik členství 11.1.2005
Zánik funkce 11.1.2005
Adresa: Žižkov 1349 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Členka představenstva MVDr. Věra Samohýlová 24.9.2005 - 18.1.2006
Zánik členství 11.1.2005
Adresa: Žižkov 1349 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen představenstva MVDr. Ivan Henyš 18.1.2006 - 9.7.2008
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 6 , 251 62 Mukařov Česká republika
Předseda představenstva Ing. Petr Samohýl 18.1.2006 - 21.5.2009
Vznik členství 20.12.2005
Vznik funkce 20.12.2005
Adresa: Žižkov 1349 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen představenstva MVDr. Marian Necpal 18.1.2006 - 31.8.2010
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 16.7.2010
Adresa: Bajkalská 1253/4 , Ostrava 708 00
Místopředseda představenstva Mgr. Aleš Zemánek 22.12.2007 - 31.8.2010
Vznik členství 5.10.2007
Zánik členství 16.7.2010
Vznik funkce 5.10.2007
Zánik funkce 16.7.2010
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Předseda představenstva Ing. Petr Samohýl 21.5.2009 - 31.8.2010
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 16.7.2010
Vznik funkce 20.12.2005
Zánik funkce 16.7.2010
Adresa: Přímá 1189 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Předseda představenstva Ing. Petr Samohýl 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Vznik funkce 16.7.2010
Zánik funkce 15.4.2013
Adresa: Přímá 1189 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Místopředseda představenstva MVDr. Jana Dupalová 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Vznik funkce 16.7.2010
Zánik funkce 15.4.2013
Adresa: 12 , Ostrov nad Oslavou 591 01
Člen představenstva Mgr. Aleš Zemánek 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen představenstva MVDr. Marián Necpal 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Adresa: 5 , Turnov 511 01
Člen představenstva Pavlína Kocourková 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Adresa: 6 , Jičín 506 01
předseda představenstva Ing. Petr Samohýl 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 15.4.2013
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Přímá 1189 , Lomnice nad Popelkou 512 51
místopředseda představenstva Mgr. Aleš Zemánek 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 15.4.2013
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
člen představenstva Ing. Pavel Lojda 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: 118 , Žlunice 507 34
člen představenstva Ing. Jaromír Holý 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Pod Skalkou 1248 , Liberec 463 11
Člen představenstva Mgr. Aleš Zemánek 12.1.2015 - 24.3.2015
Vznik členství 18.12.2014
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Předseda představenstva ing. Petr Samohýl 12.1.2015 - 13.9.2017
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 18.12.2014
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Přímá 1189 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen představenstva ing. Pavel Lojda 12.1.2015 - 13.9.2017
Vznik členství 18.12.2014
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: 118 , Žlunice 507 34
Místopředseda představenstva Mgr. Aleš Zemánek 24.3.2015 - 13.9.2017
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 18.12.2014
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51

Dozorčí rada Samohýl group a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MVDr. Ivo Dupal 1.3.2017
Vznik členství 21.12.2016
Adresa: 12 , Ostrov nad Oslavou 591 01
Předseda dozorčí rady Aleš Zemánek 11.10.1999 - 24.9.2005
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen dozorčí rady Antonín Ehmig 11.10.1999 - 24.9.2005
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Dělnická 1138 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Členka dozorčí rady Anna Blažková 11.10.1999 - 24.9.2005
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Dr. M. Horákové 689 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Předseda dozorčí rady Aleš Zemánek 24.9.2005 - 22.12.2007
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: K Babylonu 1303 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen dozorčí rady Anna Blažková 24.9.2005 - 21.5.2009
Vznik členství 24.6.2005
Adresa: Dr. M. Horákové 689 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen Libuše Schejbalová 22.12.2007 - 31.8.2010
Vznik členství 5.10.2007
Zánik členství 16.7.2010
Adresa: Zahradní 373 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen dozorčí rady Antonín Ehmig 24.9.2005 - 3.6.2013
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 27.6.2010
Adresa: Dělnická 1138 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen Ing. Pavel Lojda 22.12.2007 - 3.6.2013
Vznik členství 5.10.2007
Zánik členství 5.10.2012
Adresa: 118 , Žlunice 507 34
Předseda dozorčí rady Anna Blažková 21.5.2009 - 3.6.2013
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 28.11.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Dr. M. Horákové 684 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen dozorčí rady Jana Tichavová 21.5.2009 - 3.6.2013
Vznik členství 27.11.2007
Zánik členství 27.11.2012
Adresa: Palackého 168 , Lomnice nad Popelkou 512 51
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Rolf 31.8.2010 - 3.6.2013
Vznik členství 16.7.2010
Zánik členství 15.4.2013
Adresa: 67 , Jičíněves 507 31
předsedkyně dozorčí rady MVDr. Jana Dupalová 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 15.4.2013
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: 12 , Ostrov nad Oslavou 591 01
člen dozorčí rady MVDr. Marián Necpal 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: 5 , Turnov 511 01
člen dozorčí rady Pavlína Kocourková 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: 6 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Rolf 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 15.4.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: 67 , Jičíněves 507 31
člen dozorčí rady Martin Kohl 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 24.2.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Hoření Lomnice 271 , Lomnice nad Popelkou 512 51
člen dozorčí rady Iveta Martincová 3.6.2013 - 12.1.2015
Vznik členství 24.2.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: U Studénky 1296 , Nová Paka 509 01
Členka dozorčí rady MVDr. Jana Dupalová 12.1.2015 - 29.6.2016
Vznik členství 18.12.2014
Adresa: 12 , Ostrov nad Oslavou 591 01
Člen dozorčí rady MVDr. Jana Dupalová 29.6.2016 - 1.3.2017
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 21.12.2016
Adresa: 12 , Ostrov nad Oslavou 591 01

Prokura Samohýl group a.s.

Sbírka Listin Samohýl group a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1980/SL 39 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva auditora k 30.6.2015 Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2015 23.12.2015 24
B 1980/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora k 30.6.2013 Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2015 6.2.2015 36
B 1980/SL 37 notářský zápis [NZ 171/2014] Krajský soud v Hradci Králové 8.1.2015 13.1.2015 8
B 1980/SL 36 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 30.62014 Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2014 3.12.2014 23
B 1980/SL 35 účetní závěrka [2013]  k 30.6.2013 Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2013 10.12.2013 24
B 1980/SL 34 stanovy společnosti, ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2013 19.7.2013 6
B 1980/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2013 4.6.2013 13
B 1980/SL 32 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2013 4.6.2013 34
B 1980/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2012 Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2013 10.1.2013 22
B 1980/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 1.7.2007 - 30.6.2008 Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2012 24.10.2012 35
B 1980/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2012 23.7.2012 5
B 1980/SL 25 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2012 31.5.2012 7
B 1980/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2011 Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2012 9.2.2012 21
B 1980/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2011 14.4.2011 20
B 1980/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2011 2.3.2011 9.3.2011 5
B 1980/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2009 Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2010 15.9.2010 31
B 1980/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2010 24.8.2010 31.8.2010 19
B 1980/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2010 14.1.2010 29.1.2010 5
B 1980/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2009 1.12.2009 15.12.2009 7
B 1980/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 27.2.2009 5.5.2009 10
B 1980/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2008 2.1.2009 2.1.2009 5
B 1980/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2008 1.8.2008 10
B 1980/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2008 1.8.2008 9
B 1980/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2008 1.8.2008 9
B 1980/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 100/2008 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2008 8.7.2008 8.7.2008 8
B 1980/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 1.7.2006 - 30.6.2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2008 24.6.2008 53
B 1980/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva 1.7.2005-30.6.2006 Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2006 28.12.2006 28.12.2006 45
B 1980/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.1.2006 27.1.2006 27.1.2006 3
B 1980/SL 6 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu 1.7.2004 - 30.6.2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2005 11.1.2006 11.1.2006 44
B 1980/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva, podpisové vzory - NZ 117/2005,k 30.6.2004 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2005 29.6.2005 29.6.2005 64
B 1980/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2003 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2003 17.3.2004 17.3.2004 8
B 1980/SL 3 účetní závěrka, změna právní formy, fúze 2002 Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2003 27.1.2004 27.1.2004 21
B 1980/SL 2 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2003 26.6.2003 26.6.2003 34
B 1980/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.10.1999 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Samohýl group a.s.

IČO (identifikační číslo) 25928996
Jméno Samohýl group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Semily
Vznik první živnosti: 11.10.1999
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Sídlo Samohýl group a.s.

Živnosti a provozovny Samohýl group a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Polská 379, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1010627538
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Rorejcova 906, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1010922165
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Bělehradská 628, Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny 1010922173
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011547805
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.5.2017
Provozovna č. 5
Provozovna U Stadionu 1640/1, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1011870126
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny 1006950028
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 326 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny 1008075256
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 8
Provozovna 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1006947264
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 9
Provozovna 390 01 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1006949011
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 10
Provozovna Vítkovická 3278/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1006949941
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 11
Provozovna Písecká 1093/6, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1006949984
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 12
Provozovna 783 72 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1006949020
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 13
Provozovna Tyršovo nábřeží 5496, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006949950
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 14
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1006949038
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 15
Provozovna 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1006950044
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 16
Provozovna 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny 1006947311
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 17
Provozovna Obvodová 3310/13, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1006949917
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 18
Provozovna Nákupní 389/3, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1006947281
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 19
Provozovna 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny 1006947299
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 20
Provozovna Velebudická 3270, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1006950052
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 21
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1006949992
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Štursova 1124/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006949968
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 284 01 Kutná Hora
Identifikační číslo provozovny 1006947329
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 24
Provozovna 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo provozovny 1007447184
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 25
Provozovna 602 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1006949925
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 26
Provozovna Borská 3215, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1006950001
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007447206
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Kamenice 745/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1006948996
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1001736923
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1001736958
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001736940
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.11.2010
Provozovna č. 32
Provozovna 12, Ostrov nad Oslavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1002154308
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna 639 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1002525250
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.2.2011
Provozovna č. 34
Provozovna Náměstí 13/15, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1002525241
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Brněnská 2937/21, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1002525233
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Riegrova 1148, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004460490
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Znojemská 1383, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1008548901
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2012
Provozovna č. 38
Provozovna Plumlovská 456, Prostějov 796 04
Identifikační číslo provozovny 1008548910
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.11.2012
Provozovna č. 39
Provozovna Výškovická 3086/44, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009139657
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 40
Provozovna tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009139649
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.9.2013
Provozovna č. 41
Provozovna Grmelova 2032/2, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009139665
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 42
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009608657
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 43
Provozovna Chrudichromská 1352/7, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1009608673
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.3.2014
Provozovna č. 44
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009608665
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 45
Provozovna Na Řadech 2347/1, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1009746120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.6.2014
Provozovna č. 46
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009763075
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.5.2014
Provozovna č. 47
Provozovna Konečná 452/23, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1010381555
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 48
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1012139859
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.4.2018
Provozovna č. 49
Provozovna Krčínova 1608, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1012183424
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.5.2018
Provozovna č. 50
Provozovna Dr. Milady Horákové 586/90, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1012257525
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.6.2018
Provozovna č. 51
Provozovna Wanklovo nám. 1437/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1012257517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.7.2018
Provozovna č. 52
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1012353800
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2018

Živnost č. 2 Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Polská 379, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1010627538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Bělehradská 628, Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny 1010922173
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Rorejcova 906, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1010922165
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011547805
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2017
Provozovna č. 5
Provozovna U Stadionu 1640/1, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1011870126
Zahájení provozování 23.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou 512 51
Identifikační číslo provozovny 1006495827
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 390 01 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1006949011
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 8
Provozovna Kamenice 745/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1006948996
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 9
Provozovna 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny 1006947299
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 10
Provozovna Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny 1006950028
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 11
Provozovna 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny 1006947311
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 12
Provozovna Velebudická 3270, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1006950052
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna 284 01 Kutná Hora
Identifikační číslo provozovny 1006947329
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna 602 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1006949925
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna 783 72 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1006949020
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna 326 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny 1008075256
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 17
Provozovna Štursova 1124/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006949968
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 18
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007447206
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 19
Provozovna 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1006950044
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 20
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1006949992
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 21
Provozovna Vítkovická 3278/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1006949941
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 22
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1006949038
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo provozovny 1007447184
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 24
Provozovna 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1006947264
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Borská 3215, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1006950001
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 26
Provozovna Tyršovo nábřeží 5496, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006949950
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Obvodová 3310/13, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1006949917
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Písecká 1093/6, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1006949984
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Nákupní 389/3, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1006947281
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1001736923
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1001736958
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1001736940
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2010
Provozovna č. 33
Provozovna 12, Ostrov nad Oslavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1002154308
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 34
Provozovna Náměstí 13/15, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1002525241
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 24.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Brněnská 2937/21, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1002525233
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 13.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna 639 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1002525250
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 17.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Riegrova 1148, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004460490
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2011
Provozovna č. 38
Provozovna Plumlovská 456, Prostějov 796 04
Identifikační číslo provozovny 1008548910
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2012
Provozovna č. 39
Provozovna Znojemská 1383, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1008548901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012
Provozovna č. 40
Provozovna Výškovická 3086/44, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009139657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 41
Provozovna tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009139649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2013
Provozovna č. 42
Provozovna Grmelova 2032/2, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009139665
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.6.2010
Provozovna č. 43
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009608657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 44
Provozovna Chrudichromská 1352/7, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1009608673
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.3.2014
Provozovna č. 45
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009608665
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 46
Provozovna Na Řadech 2347/1, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1009746120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2014
Provozovna č. 47
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009763075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2014
Provozovna č. 48
Provozovna Konečná 452/23, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1010381555
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.4.2010
Provozovna č. 49
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1012139859
Zahájení provozování 12.4.2018
Provozovna č. 50
Provozovna Krčínova 1608, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1012183424
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2018
Provozovna č. 51
Provozovna Dr. Milady Horákové 586/90, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1012257525
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.6.2018
Provozovna č. 52
Provozovna Wanklovo nám. 1437/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1012257517
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2018
Provozovna č. 53
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1012353800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.9.2018

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2013

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.9.2001
Přerušení oprávnění 7.3.2005

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Samohýl group a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Samohýl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Samohýl group a.s.

IČO: 25928996
Firma: Samohýl group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Semily
Základní územní jednotka: Lomnice nad Popelkou
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.10.1999

Sídlo Samohýl group a.s.

Sídlo: Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou 512 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s živými zvířaty
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Skladování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
tracking image