Firma SALEZA, a.s. IČO 47116307


SALEZA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SALEZA, a.s. (47116307) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Žižkovu 851/4, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 1993 a je stále aktivní. SALEZA, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SALEZA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SALEZA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SALEZA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SALEZA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SALEZA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1855
IČO (identifikační číslo osoby) 47116307
Jméno SALEZA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.2.1993
Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011 mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvenčním správcem společnosti SAZKA, a.s., v konkursu, IČ 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společností Sázková kancelář, a.s., IČ 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s. v konkursu společnosti Sázková kancelář, a.s. 21.11.2011
Společnost SAZKA, a.s., IČ 47116307 je právním nástupcem společnosti DALI REAL, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ 64948811, která zanikla bez likvidace sloučením se společností SAZKA, a.s. Jmění zanikající společnosti DALI REAL, a.s. přešlo na nás tupnickou společnost SAZKA, a.s. 11.9.2003
Usnesení valné hromady ze dne 3.6.1998 o navýšení základního jmění: 8.10.1998 - 27.4.1999
7.řádná valná hromada společnosti SAZKA a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění takto: 8.10.1998 - 27.4.1999
1. Základní jmění společnosti se zvýší o částku 149.000.000,-Kč 14.900 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč jedné akcie. 8.10.1998 - 27.4.1999
2. Emisní kurs všech akcií je 10.000,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. 8.10.1998 - 27.4.1999
3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. 8.10.1998 - 27.4.1999
4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 8.10.1998 - 27.4.1999
5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 8.10.1998 - 27.4.1999
6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00. hod.. 8.10.1998 - 27.4.1999
7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od první dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. 8.10.1998 - 27.4.1999
8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, zbývající část je každý upisovatel povinnen splatit nejpozději do jednoho roku od prvního dne lhůty pro upisování. 8.10.1998 - 27.4.1999
9. Každý upisovatel je povinnen splatit upsané akcie na účet vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 195389560227/0100 8.10.1998 - 27.4.1999
10. Uzavřít dohodu akcionářů ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotě akcií upisovaných každým upisovatelem, výší emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotlivý akcionáři takto: 8.10.1998 - 27.4.1999
Český svaz tělesné výchovy, se sídlem Praha 6, Mezi stadiony, IČO 469548 101.290.000Kč,tj. 10.129 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Česká obec sokolská, se sídlem Praha 1, Újezd 450, IČO 409537 20.018.000Kč, tj. 2.018 akcií o jmenovité honotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Česká asociace Sport pro všechny, se sídlem Praha 6, IČO 00551368 8.290.000Kč, tj. 829 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Autoklub České republiky, se sídlem praha 1, Opletalova 29, IČO 550264 5.960.000Kč, tj. 596 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Sdružení technických sportů a činností České republiky, se sídlem Praha 7, U Pergamenky 3, IČO 00174262 4.770.000, tj. 477 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, se sídlem Praha 1, Haštalská 25, IČO 556571 2.610.000Kč, tj. 261 skcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Orel, se sídlem Brno, Za divadlem 4, IČO 544833 1.310.000Kč, tj. 131 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 8.10.1998 - 27.4.1999
Český střelecký svaz, se sídlem Praha 7, U Pergamenky 3, IČO 00539520 1.610.100Kč, tj. 161 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Český olympijský výbor, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, IČO 48546607 č 2.980.000Kč, tj. 298 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- 8.10.1998 - 27.4.1999
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: 9. mimořádná valná hromada akciové společnosti SAZKA rozhodla o tom, že l)ruší paté usnesení valné hromady společnosti konané dne 27.6.1997, osvědčené notářským zápisem NZ 1122/97 o zvýšení základního jmění společnosti. 2) zvyšuje základní jmění společnosti o částku 149.200.000,-Kč vydáním 14.920 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu se vyloučí v důležitém zájmu společnosti, kterým je dohoda stávajících akcionářů o vstupu dalšího zájemce jako akcionáře společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 3)nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 4) místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnosti SAZKA, sekretariát předsedy představenstva společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod., lhůta upisování je 5 pracovních dnů a počne běžet třetí pracovní den po zveřejnění usnesení soudu o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění. 5) nově upisované základní jmění bude splaceno v plné výši peněžitými vklady, a to na účet č. 195389560227/0100 v emisním kurzu odpovídajícím jmenovité hodnotě emitovaných akcií, což je celkem 149.200.000,-Kč za všechny emitované akcie bez emisního ažia. Emisní kurz je stanoven ve výši 10.000,-Kč. Upisovatelé jsou povinni celý emisní kurz splatit ke dni úpisu. Vzhledem k tomu, že akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu těmto zájemcům: Český svaz tělesné výchovy - Mezi stadiony, PS 40, 160 17 Praha 6, IČO 469548 94.410.000,-Kč tj. 9.44l kusů akcií Česká obec sokolská - Ujezd 450, 118 00 Praha l, IČO 409537 13.110.000,-Kč tj. 1.319 kusů akcií Česká asociace - Sport pro všechny P.O.Box l, 160 17 Praha 617, IČO 00551368 8.300.000,-Kč tj. 830 kusů akcií Autoklub České republiky - Opletalova 29, 116 31 Praha l, IČO: 550264 5.970.000,-Kč tj. 597 kusů akcií Sdružení technických sportů a činností České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO 00174262 4.210.000,-Kč tj. 421 kusů akcií Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky - Haštalská 25, 110 00, Praha l, IČO 556571 3.790.000,-Kč tj. 379 kusů akcií Křesťanská tělovýchovná organizace OREL - Za divadlem 4,602 00 Brno, IČO 544833 1.270.000,-Kč tj.127 kusů akcií Český střelecký svaz - U Pergamenky 3,170 00 Praha 7, IČO 00539520 1.050.000,-Kč tj.105 kusů akcií Český olympijský výbor - Benešovská 6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 17.010.000,-Kč tj. 1.701 kusů akcií Celkem 149.200.000,-Kč tj. 14.920 kusů akcií 6) zvyšuje základní jmění společnosti o částku 400.000.000,-Kč vydáním 40.000 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vyloučí v důležitém zájmu společnosti, kterým je dohoda stávajících akcionářů o vstupu dalšího zájemce jako akcionáře společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 7) nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 8) místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnosti SAZKA sekretariát předsedy představenstva společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod., lhůta upisování je 5 pracovních dnů a počne běžet desátý pracovní den po zveřejnění usnesení soudu o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění. 9) nově upisované základní jmění bude splaceno v plné výši peněžitými vklady, a to na účet č. 195389560227/0100 v emisním kurzu odpovídajícím jmenovité hodnotě emitovaných akcií, což je celkem 400.000.000,-Kč za všechny emitované akcie bez emisního ažia. Emisní kurz je stanoven ve výši 10.000,-Kč. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz ke dni úpisu. Vzhledem k tomu, že akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu těmto zájemcům: Český svaz tělesné výchovy - Mezi stadiony, PS 40 Praha 6,PSČ 160 17, IČO 469548 271.930.000,-Kč tj. 27.193 kusů akcií Česká obec sokolská - Ujezd 450,118 00 Praha l, IČO 409537 54.170.000,-Kč tj. 5.417 kusů akcií Česká asociace - Sport pro všechny - P.O.Box l, 160 17,Praha 617 IČO:00551368 22.250.000,-Kč tj. 2.225 kusů akcií Autoklub České republiky - Opletalova 29, 116 31 Praha l, IČO 550264 16.000.000,-Kč tj. 1.600 kusů akcií Sdružení technických sportů a činností České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO: 00174262 11.280.000,-Kč tj.1.128 kusů akcií 16.12.1997 - 17.4.1998
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky - Haštalská 25, 110 00 Praha l, IČO 556571 10.160.000,-Kč tj. 1.016 kusů akcií Křesťanská tělovýchovná organizace OREL - Za divadlem 4, 602 00 Brno, IČO: 544833 3.400.000,-Kč tj. 340 kusů akcií Český střelecký svaz - U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO: 00539520 2.810.000,-Kč tj. 281 kusů akcií Český olympijský výbor - Benešovská 6,101 00 Praha 10, IČO: 48546607 8.000.000,-Kč tj. 800 kusů akcií Celkem 400.000.000,- Kč tj. 40.000 kusů akcií 16.12.1997 - 17.4.1998
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena na základě rozhodnutí Československé konfederace sportovních a tělovýchov- ných svazů, Českého svazu tělesné výchovy a Slovenského združenie telesnej kultúry o rozdělení hospodářského zařízení SAZKA, podniku pro organizování sportovních sázek na Sazku, a.s. se sídlem v Praze a Športku, a.s. se sídlem v Bratislavě ze dne 8.12.1992. Notářský zápis, na kterém byly schváleny stanovy společnosti Sazka, a.s. byl sepsán dne 10.12.1992.Akciové společnosti Sazka, a.s. se sídlem v Praze a Športka, a.s. se sídlem v Bratislavě vstupují do práv a povinností podniku SAZKA zapsaného v obchodním rejstříku vedeného u obvodního soudu pro Prahu l, oddíl Pn, vložka 1325. 15.2.1993

Kapitál SALEZA, a.s.

zakladni jmění 1 399 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2000
zakladni jmění 1 399 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.1999 - 9.2.2000
zakladni jmění 1 250 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.1998 - 27.4.1999
zakladni jmění 701 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1996 - 17.4.1998
zakladni jmění 552 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1996 - 31.12.1996
zakladni jmění 403 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.1995 - 30.12.1996
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.2.1993 - 18.9.1995

Akcie SALEZA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 394 21.2.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 51 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 139 960 27.4.1999 - 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 125 060 17.4.1998 - 27.4.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 70 140 31.12.1996 - 17.4.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 55 220 30.12.1996 - 31.12.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 40 300 18.9.1995 - 30.12.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 30 000 15.2.1993 - 18.9.1995

Sídlo SALEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Žižkovu 851/4 , Praha 190 00 21.2.2002
Adresa K Žižkovu 4 , 190 00 Praha 9 Česká republika
8.8.1994 - 21.2.2002
Adresa Nekázanka 858/5 , Praha 110 00 15.2.1993 - 8.8.1994

Předmět podnikání SALEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.6.2009
služby přenosu dat 8.6.2009 - 11.10.2011
provozování loterií a jiných podobných her zabezpečuje společnost prodejem losů a příjmem sázek ve smluvně zavázaných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, dále prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový př ístup předem neomezenému okruhu osob 8.6.2009 - 21.11.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 31.3.2004 - 8.6.2009
zprostředkování obchodu 12.2.2003 - 8.6.2009
činnost účetních poradců,vedení účetnictví 18.4.2001 - 30.7.2005
poskytování telekomunikačních služeb-zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám INTERNET 18.4.2001 - 8.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. l-3 zák. č. 455/91 Sb.) 25.1.1995 - 8.6.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních 25.1.1995 - 8.6.2009
vydavatelská činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
reklamní činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
nakladatelská činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
administrativní práce 25.1.1995 - 8.6.2009
automatizované zpracování dat 25.1.1995 - 8.6.2009
provozování loterií a jiných podobných her zabezpečuje společnost prodejem losů a příjmem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností 15.2.1993 - 8.6.2009
provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy 15.2.1993 - 21.11.2011

vedení firmy SALEZA, a.s.

Statutární orgán SALEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje samostatně buď předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda nebo místopředseda představenstva. 18.9.1995
Způsob jednání jménem společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupuje samostatně buď předseda představenstva nebo členové představenstva nebo prokurista společnosti. Podepisování za společnost: k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a) předseda představenstva nebo b) člen představenstva nebo c) prokurista 15.2.1993 - 18.9.1995
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Vznik funkce 26.3.2012
Adresa: Dykova 960/4 , Praha 101 00
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Vznik funkce 26.3.2012
Adresa: Hluboká 5254 , Zlín 760 01
člen představenstva Mgr. Lukáš Trojan 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen představenstva Richard Šach 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Adresa: Nad Santoškou 1921/13 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Kynos 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Adresa: Ovenecká 73/25 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jiří Dušek 1.6.2012
Vznik členství 26.3.2012
Adresa: Luční 2611/9 , Praha 130 00
Jméno Ing. Zdeněk Červenka 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
Jméno Ing. Oldřich Opršal 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Lipová 727/5 , Brno 602 00
Jméno Ing. Stanislav Trykar 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Na ovčinách 970/4 , Praha 170 00
Jméno Ing. Pavel Klapuš 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: V rovinách 865/16 , Praha 140 00
Jméno Dr. Jan Šorf 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Katovická 405/16 , Praha 181 00
Jméno MUDr. Miroslav Svoboda 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Heřmanova 1169/22 , Praha 170 00
Jméno Oldřich Čech 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Klatovská 101 , Plzeň Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Trykar 25.1.1995 - 18.9.1995
Adresa: Na ovčinách 970/4 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Aleš Hušák 25.1.1995 - 18.9.1995
Adresa: Bělohorská 1688/122 , Praha 169 00
místopředseda představenstva MUDr. Miroslav Svoboda 25.1.1995 - 29.2.1996
Adresa: Heřmanova 1169/22 , Praha 170 00
člen představenstva PaeDr. Roman Ječmínek 25.1.1995 - 29.2.1996
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva Doc. Ing. Vladimír Krotil CSc. 25.1.1995 - 31.12.1996
Adresa: Sokolovská 1475/180 , Praha 180 00
člen představenstva MUDr. Miroslav Svoboda 29.2.1996 - 31.12.1996
Adresa: Heřmanova 1169/22 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Havelka 25.1.1995 - 30.10.1997
Adresa: U Beránky 1465/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 31.12.1996 - 30.10.1997
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Jan Šorf 25.1.1995 - 16.12.1997
Adresa: Katovická 405/16 , Praha 181 00
místopředseda představenstva PaeDr. Roman Ječmínek 29.2.1996 - 17.4.1998
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Ing. Stanislav Zahradníček CSc. 31.12.1996 - 17.4.1998
Adresa: Kafkova 527/10 , Praha 160 00
člen představenstva PaeDr. Vladimíra Ratayová 16.12.1997 - 17.4.1998
Adresa: Na Dionysce 1757/12 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Rudolf Šimek 18.9.1995 - 21.5.1998
Adresa: Mařatkova 916/6 , Praha 142 00
člen představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 17.4.1998 - 21.5.1998
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva PaedDr. Vladimíra Rattayová 17.4.1998 - 27.4.1999
Adresa: Na Dionysce 1757/12 , Praha 160 00
místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 21.5.1998 - 27.4.1999
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. František Chvalovský 30.10.1997 - 21.2.2002
Zánik funkce 23.5.2001
Adresa: Nevanova 1043/4 , Praha 163 00
předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák 18.9.1995 - 12.7.2003
Vznik členství 24.2.1998
Zánik členství 22.5.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Bělohorská 1688/122 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Karel Malý 30.10.1997 - 12.7.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Běluňská 18418 , 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
člen představenstva MUDr. Milan Jirásek 16.12.1997 - 12.7.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Svojšovická 2878/36 , Praha 141 00
člen představenstva Petr Bulín 17.4.1998 - 12.7.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Písečná 791/16 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Mgr. Rudolf Šimek 21.5.1998 - 12.7.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Hlavní 90 , Chyňava 266 01
místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 27.4.1999 - 12.7.2003
Vznik členství 24.2.1998
Zánik členství 22.5.2003
Vznik funkce 24.2.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva Ing. Karel Malý 12.7.2003 - 30.7.2005
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Běluňská 1840/6 , Praha 193 00
člen představenstva MUDr. Milan Jirásek 12.7.2003 - 30.7.2005
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Svojšovická 2878/36 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 21.2.2002 - 16.6.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák 12.7.2003 - 10.6.2008
Vznik členství 22.3.2003
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: Bělohorská 1688/122 , Praha 169 00
místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 12.7.2003 - 10.6.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva Doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc. 12.7.2003 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Pilotů 600/70 , Praha 161 00
člen představenstva Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 12.7.2003 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: 79 , Hromnice 330 11
člen představenstva Ing. Karel Malý 30.7.2005 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Běluňská 1841/4 , Praha 193 00
člen představenstva MUDr. Milan Jirásek 30.7.2005 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Podle náhonu 3224/67 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 16.6.2006 - 1.6.2010
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák 10.6.2008 - 3.1.2011
Vznik členství 28.5.2008
Vznik funkce 28.5.2008
Adresa: Bělohorská 1688/122 , Praha 169 00
místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 10.6.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 13.5.2011
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 13.5.2011
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva Doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc. 10.6.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: Pilotů 600/70 , Praha 161 00
člen představenstva Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 10.6.2008 - 6.9.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 7.7.2011
Adresa: 79 , Hromnice 330 11
člen představenstva JUDr. Tomáš Král 1.6.2010 - 6.9.2011
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: U Zvonu 142/11 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Karel Malý 10.6.2008 - 8.9.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 7.7.2011
Adresa: Běluňská 1841/4 , Praha 193 00
člen představenstva MUDr. Milan Jirásek 10.6.2008 - 14.9.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 7.7.2011
Adresa: Podle náhonu 3224/67 , Praha 141 00
předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák 3.1.2011 - 11.10.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 22.8.2011
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 22.8.2011
Adresa: V přístavu 1586/4 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Marek Hájek 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 9.12.2011
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 9.12.2011
Adresa: 191 , Malá Morávka 793 36
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 9.12.2011
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 9.12.2011
Adresa: Dykova 960/4 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jiří Kynos 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 9.12.2011
Adresa: Ovenecká 73/25 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Jindřich Rajchl 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Adresa: Mužíkova 1252/32 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Jiří Dušek 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 9.12.2011
Adresa: Luční 2611/9 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 11.10.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 9.12.2011
Adresa: Hluboká 5254 , Zlín 760 01
člen představenstva Vladimír Šimíček 11.10.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 13.2.2012
Adresa: Dr. E. Beneše 1478/10 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Ing. Karel Bouček 6.1.2012 - 29.2.2012
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 13.2.2012
Vznik funkce 9.12.2011
Zánik funkce 13.2.2012
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
místopředseda představenstva JUDr. Jindřich Rajchl 6.1.2012 - 29.2.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 13.2.2012
Vznik funkce 9.12.2011
Zánik funkce 13.2.2012
Adresa: Mužíkova 1252/32 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Mgr. Viktor Pavlík 6.1.2012 - 29.2.2012
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 13.2.2012
Adresa: Chvalova 1091/7 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Karel Coufal 6.1.2012 - 29.2.2012
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 13.2.2012
Adresa: Horní 1 , Stařeč 675 22
člen představenstva Ing. Jiří Kynos 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Ovenecká 73/25 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jiří Dušek 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Luční 2611/9 , Praha 130 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Vznik funkce 13.2.2012
Zánik funkce 26.3.2012
Adresa: Dykova 960/4 , Praha 101 00
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Vznik funkce 13.2.2012
Zánik funkce 26.3.2012
Adresa: Hluboká 5254 , Zlín 760 01
člen představenstva Mgr. Lukáš Trojan 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Marek Hájek 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: 191 , Malá Morávka 793 36
člen představenstva Richard Šach 29.2.2012 - 1.6.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Nad Santoškou 1921/13 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Marek Hájek 1.6.2012 - 12.2.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik funkce 20.7.2013
Adresa: 191 , Malá Morávka 793 36

Dozorčí rada SALEZA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Petr Baroch 19.10.2009
Vznik členství 23.9.2009
Adresa: Slepá 1246/9 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Jaroslav Novák 2.2.2012
Vznik členství 29.9.2011
Adresa: Družstevní 830 , Doksy 472 01
člen dozorčí rady Ladislav Kotík 23.6.2016
Vznik členství 19.11.2009
Adresa: Havraní 1207/18 , Brno 618 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. André Němec 30.6.2018
Vznik členství 29.9.2011
Vznik funkce 29.9.2011
Adresa: Morseova 245 , Praha 109 00
Jméno Dr. Vladimír Bílek 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Na Hřebenkách 2363/29 , Praha 150 00
Jméno Rudolf Šimek 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Česká 1135/5 , Praha 158 00
Jméno Božena Vondráčková 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: V. P. Čkalova 784/22 , Praha 160 00
Jméno Ing. František Chvalovský 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Nevanova 1043/4 , Praha 163 00
místopředseda dozorčí rady Vilém Svoboda 25.1.1995 - 25.1.1995
Adresa: Chodská 1181/7 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Rudolf Šimek 25.1.1995 - 25.1.1995
Adresa: U Jam 1408/18 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Marie Jungwirthová 25.1.1995 - 25.1.1995
Adresa: Jerevanská 702/8 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Rudolf Šimek 25.1.1995 - 18.9.1995
Adresa: U Jam 1408/18 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Marie Jungwirthová 25.1.1995 - 30.10.1997
Adresa: Janského 2214/63 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Meixner 25.1.1995 - 30.10.1997
Adresa: Jerevanská 702/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Božena Vondráčková 25.1.1995 - 17.4.1998
Adresa: V. P. Čkalova 784/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Korčák 30.10.1997 - 17.4.1998
Adresa: Janského 2214/63 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Vilém Svoboda 25.1.1995 - 17.9.1998
Adresa: Chodská 1181/7 , Praha 120 00
člen Jaroslav Pekař 18.9.1995 - 17.9.1998
Adresa: Nová 1887/19 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ladislav Šustr 30.10.1997 - 17.9.1998
Adresa: Nová 351 , Telnice 664 59
člen dozorčí rady Dr. Josef Dobeš 25.1.1995 - 27.4.1999
Adresa: Ve Lhotce 902/6 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař 17.9.1998 - 27.4.1999
Adresa: Nová 1887/19 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Karel Wencl 30.10.1997 - 15.7.1999
Adresa: Štefánikova 17/27 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ivan Kolejka 17.4.1998 - 23.11.1999
Adresa: Husitská 1364/2 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař 27.4.1999 - 11.9.2000
Adresa: Heydukova 513/21 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ilona Kubecová 30.10.1997 - 21.2.2002
Zánik funkce 21.5.2001
Adresa: Slivenecká 504/59 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Korčák 17.4.1998 - 21.2.2002
Zánik funkce 23.5.2001
Adresa: Slovákova 319/4 , Boskovice 680 01
člen dozorčí rady Ing. Hynek Kohl 30.10.1997 - 16.8.2002
Vznik funkce 27.6.1997
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: Boleslavská 2009/18 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr 17.9.1998 - 16.8.2002
Vznik členství 27.6.1997
Vznik funkce 28.5.1998
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: Nová 351 , Telnice 664 59
člen dozorčí rady Ing. Jan Prádler 30.10.1997 - 7.11.2002
Vznik funkce 27.6.1997
Zánik funkce 24.9.2002
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
člen dozorčí rady JUDr. Karel Rozhoň 30.10.1997 - 7.11.2002
Vznik funkce 27.6.1997
Zánik funkce 24.9.2002
Adresa: Varnsdorfská 345/10 , Praha 190 00
člen dozorčí rady JUDr. Jan Obst 17.9.1998 - 12.7.2003
Vznik funkce 3.6.1998
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Běhounkova 2309/17 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Doc. ing. Jaroslav Bernard Csc. 23.11.1999 - 12.7.2003
Vznik funkce 13.10.1999
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Pilotů 600/70 , Praha 161 00
místopředseda Ing. Hynek Kohl 16.8.2002 - 12.7.2003
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 22.5.2003
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Boleslavská 2009/18 , Praha 130 00
člen Ladislav Šustr 16.8.2002 - 27.8.2003
Vznik členství 22.5.2002
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Nová 351 , Telnice 664 59
člen dozorčí rady Jan Kašpárek 15.7.1999 - 28.8.2004
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Markušova 1631/1 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař 11.9.2000 - 30.7.2005
Vznik členství 24.5.2000
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 24.5.2000
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Otakarova 2000/14 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady PaedDr. Jaroslav Němec 21.2.2002 - 16.6.2006
Zánik členství 23.5.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Na Kopečku 79 , Chotoviny 391 37
člen dozorčí rady Ing. Jan Prádler 7.11.2002 - 24.8.2006
Vznik funkce 24.9.2002
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr 27.8.2003 - 14.6.2007
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Nová 351 , Telnice 664 59
člen dozorčí rady JUDr. Karel Rozhoň 7.11.2002 - 8.11.2007
Zánik členství 17.10.2007
Vznik funkce 24.9.2002
Zánik funkce 17.10.2007
Adresa: Varnsdorfská 345/10 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Prádler 24.8.2006 - 8.11.2007
Zánik členství 17.10.2007
Vznik funkce 24.9.2002
Zánik funkce 17.10.2007
Adresa: Jana Bílka 297 , Praha 190 12
člen dozorčí rady JUDr. Jan Obst 12.7.2003 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Běhounkova 2309/17 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Krátký 12.7.2003 - 10.6.2008
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Oborník 566/1 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Václav Kobes 29.10.2003 - 16.10.2008
Zánik členství 8.10.2008
Vznik funkce 20.8.2003
Adresa: Kpt. Stránského 993/8 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Pekař 30.7.2005 - 16.10.2008
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 8.10.2008
Adresa: Otakarova 2000/14 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Pavel Kořan 10.6.2008 - 16.10.2008
Vznik členství 28.5.2008
Adresa: 44 , Hracholusky 270 41
člen dozorčí rady Jan Ulrych 10.6.2008 - 3.7.2009
Vznik členství 28.5.2008
Adresa: Renoirova 591/9 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Jan Kašpárek 28.8.2004 - 19.10.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Markušova 1631/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jaroslav Pekař 16.10.2008 - 19.10.2009
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 23.9.2009
Adresa: Otakarova 2000/14 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady Ladislav Šustr 14.6.2007 - 26.11.2009
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 19.11.2009
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 19.11.2009
Adresa: Nová 351 , Telnice 664 59
člen dozorčí rady Ing. Jan Ulrych 3.7.2009 - 26.11.2009
Vznik členství 28.5.2008
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Ulrych 26.11.2009 - 26.11.2009
Vznik členství 28.5.2008
Vznik funkce 19.11.2009
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Prádler 8.11.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 17.10.2007
Zánik členství 7.10.2010
Adresa: Jana Bílka 297 , Praha 190 12
místopředseda dozorčí rady Jan Ulrych 26.11.2009 - 27.5.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 16.5.2011
Vznik funkce 19.11.2009
Zánik funkce 16.5.2011
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
člen dozorčí rady PaedDr. Jaroslav Němec 16.6.2006 - 11.10.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Na Kopečku 79 , Chotoviny 391 37
člen dozorčí rady JUDr. Karel Rozhoň 8.11.2007 - 11.10.2011
Vznik členství 17.10.2007
Zánik členství 31.7.2011
Adresa: Varnsdorfská 345/10 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jan Kašpárek 19.10.2009 - 2.2.2012
Vznik členství 23.9.2009
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Markušova 1631/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ilona Kubecová 3.1.2011 - 2.2.2012
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Slivenecká 504/59 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Pavel Kořan 16.10.2008 - 1.6.2012
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 26.3.2012
Vznik funkce 8.10.2008
Zánik funkce 26.3.2012
Adresa: 44 , Hracholusky 270 41
člen dozorčí rady Václav Kobes 16.10.2008 - 1.6.2012
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Kpt. Stránského 993/8 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ladislav Kotík 26.11.2009 - 23.6.2016
Vznik členství 19.11.2009
Adresa: Jamská 511/19 , Žďár nad Sázavou 591 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. André Němec 2.2.2012 - 30.6.2018
Vznik členství 29.9.2011
Vznik funkce 29.9.2011
Adresa: Morseova 245 , Praha 109 00

Sbírka Listin SALEZA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1855/SL 127 ostatní odstoupení z funkce čl. předstvenstva Městský soud v Praze 14.5.2013 1.12.2015 18.2.2016 3
B 1855/SL 126 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 25.9.2015 6
B 1855/SL 125 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 25.9.2015 12
B 1855/SL 124 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.6.2015 25.9.2015 14
B 1855/SL 123 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 6.6.2014 12.6.2014 25
B 1855/SL 122 notářský zápis NZ 176/2014 Městský soud v Praze 14.4.2014 5.6.2014 12.6.2014 14
B 1855/SL 121 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 22.5.2014 5.6.2014 2
B 1855/SL 120 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 22.5.2014 5.6.2014 31
B 1855/SL 119 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 25
B 1855/SL 118 notářský zápis NZ 369/2012 Městský soud v Praze 1.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 87
B 1855/SL 117 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 26.3.2012 25.5.2012 4.6.2012 3
B 1855/SL 116 notářský zápis - NZ 17/2012 Městský soud v Praze 26.3.2012 25.5.2012 4.6.2012 131
B 1855/SL 115 notářský zápis NZ 176/2012 Městský soud v Praze 20.2.2012 1.3.2012 9
B 1855/SL 114 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 9.12.2011 6.1.2012 3
B 1855/SL 113 notářský zápis NZ 164/2011 Městský soud v Praze 9.12.2011 6.1.2012 72
B 1855/SL 112 ostatní smlouva o prodeji podniku Městský soud v Praze 26.9.2011 21.11.2011 20
B 1855/SL 111 podpisové vzory 7x Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 11
B 1855/SL 110 ostatní záp.z jednání 1.zasedání předs Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 4
B 1855/SL 109 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 104/2011 Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 104
B 1855/SL 108 ostatní záp.jed.mimořd.zased.předs. Městský soud v Praze 31.5.2011 14.9.2011 5
B 1855/SL 107 ostatní záp.z jed.mimořád.zased.předs. Městský soud v Praze 7.7.2011 14.9.2011 3
B 1855/SL 99 notářský zápis NZ 67/2011 Městský soud v Praze 13.5.2011 11.8.2011 111
B 1855/SL 98 notářský zápis NZ 55/2011 Městský soud v Praze 26.4.2011 11.8.2011 122
B 1855/SL 97 notářský zápis NZ 32/2011 Městský soud v Praze 23.3.2011 11.8.2011 129
B 1855/SL 106 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 27.5.2011 31.5.2011 11.8.2011 3
B 1855/SL 105 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 30.5.2011 31.5.2011 11.8.2011 2
B 1855/SL 104 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 11.8.2011 1
B 1855/SL 103 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 11.8.2011 3
B 1855/SL 102 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 9.3.2011 11.3.2011 11.8.2011 6
B 1855/SL 101 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 3.5.2011 4.5.2011 11.8.2011 7
B 1855/SL 100 notářský zápis NZ 68/2011 Městský soud v Praze 16.5.2011 11.8.2011 85
B 1855/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 70/2011 Městský soud v Praze 31.5.2011 25.7.2011 1.8.2011 112
B 1855/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.7.2011 1.8.2011 198
B 1855/SL 94 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 17.1.2011 17.1.2011 21.2.2011 2
B 1855/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 13.7.2010 17.7.2010 184
B 1855/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2010 30.6.2010 1.7.2010 30
B 1855/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.4.2010 8.6.2010 2
B 1855/SL 90 notářský zápis, stanovy společnosti, zpráva auditora NZ 44/2010-96/2007 Městský soud v Praze 26.5.2010 8.6.2010 0
B 1855/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 267/2009 Městský soud v Praze 19.11.2009 16.12.2009 60
B 1855/SL 88 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 215/2009 Městský soud v Praze 23.9.2009 3.11.2009 66
B 1855/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.6.2009 9.7.2009 188
B 1855/SL 87 notářský zápis NZ 135/2009 Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 195
B 1855/SL 86 notářský zápis NZ 134/2009 Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 102
B 1855/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 30
B 1855/SL 81 notářský zápis -NZ225/08+př. Městský soud v Praze 8.10.2008 3.11.2008 84
B 1855/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 27.6.2008 196
B 1855/SL 80 podpisové vzory -7x Městský soud v Praze 28.5.2008 25.6.2008 14
B 1855/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.5.2008 25.6.2008 1
B 1855/SL 78 notářský zápis -NZ121/08-př.1-5 Městský soud v Praze 28.5.2008 25.6.2008 211
B 1855/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 176
B 1855/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 120
B 1855/SL 70 notářský zápis -NZ141/07+přílohy Městský soud v Praze 30.5.2007 25.6.2007 214
B 1855/SL 67 notářský zápis Nz 219/2006+ÚZ 2005+příl. Městský soud v Praze 24.5.2006 12.7.2006 170
B 1855/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.8.2005 0
B 1855/SL 61 účetní závěrka r.2004+audit/u NZ 276/05/ Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/05+přílohy Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ275/05+přílohy Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 54 ostatní zápis č.116 ze zased.představ. Městský soud v Praze 17.6.2004 9.8.2004 0
B 1855/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 3.8.2004 0
B 1855/SL 51 notářský zápis -NZ295/04+příloha Městský soud v Praze 26.5.2004 24.6.2004 13.7.2004 0
B 1855/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 460/2003 Městský soud v Praze 20.8.2003 1.12.2003 1.12.2003 0
B 1855/SL 46 ovládací smlouva -dohoda o zrušení ovl. smlouvy Městský soud v Praze 23.10.2003 10.11.2003 21.11.2003 0
B 1855/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.10.2003 0
B 1855/SL 44 notářský zápis NZ336/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 20.10.2003 0
B 1855/SL 43 notářský zápis NZ341/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 20.10.2003 0
B 1855/SL 41 ostatní zápis 65.mimořád.jed.představe Městský soud v Praze 22.5.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 40 ostatní návrh sml.o fúzi k 2.4.2003 Městský soud v Praze 2.4.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 39 účetní závěrka +audit r.02+konsolidovaná+příl Městský soud v Praze 31.12.2002 1.9.2003 0
B 1855/SL 38 ostatní záp.z 16.zased.představ.Orla Městský soud v Praze 26.1.2001 1.9.2003 0
B 1855/SL 37 stanovy společnosti /Orla/ Městský soud v Praze 1.7.1995 1.9.2003 0
B 1855/SL 36 notářský zápis NZ322/2001 Městský soud v Praze 23.6.2001 1.9.2003 0
B 1855/SL 35 notářský zápis NZ316/2003+příloha Městský soud v Praze 22.5.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 0
B 1855/SL 33 ostatní -návrh smlouvy o fúzi 2x Městský soud v Praze 4.4.2003 8.4.2003 28.4.2003 0
B 1855/SL 30 ostatní výňatek ze zápisu/představ./ Městský soud v Praze 12.9.2002 29.11.2002 0
B 1855/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti +/Orel/+ÚZ r.2001,NZ 249/02 Městský soud v Praze 22.5.2002 29.8.2002 0
B 1855/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.2002 29.8.2002 0
B 1855/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti -př.1-5,NZ 255/2001 Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti př.1-4-NZ254/01 Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 23 ovládací smlouva -7x Městský soud v Praze 20.4.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.8.2001 10.9.2001 0
B 1855/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 23.7.2001 7.9.2001 0
B 1855/SL 18 stanovy společnosti  Sazky+přílohy 2x Městský soud v Praze 2.11.2000 4.12.2000 0
B 1855/SL 17 stanovy společnosti  Orla Městský soud v Praze 1.7.1995 4.12.2000 0
B 1855/SL 16 ostatní -zápis z 1.zasedání před.Orla Městský soud v Praze 11.1.1997 4.12.2000 0
B 1855/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 640/2000 Městský soud v Praze 2.11.2000 16.11.2000 4.12.2000 0
B 1855/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2000 11.9.2000 0
B 1855/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 17.7.2000 1.8.2000 0
B 1855/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2000 17.7.2000 1.8.2000 0
B 1855/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 750/99 Městský soud v Praze 13.10.1999 4.11.1999 20.4.2000 0
B 1855/SL 7 notářský zápis přiloženo u ř.4 NZ 133/98 Městský soud v Praze 19.5.1998 20.4.2000 0
B 1855/SL 6 stanovy společnosti přiloženo u ř.4 NZ 17/99 Městský soud v Praze 1.11.1999 29.11.1999 0
B 1855/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 15.6.1999 29.7.1999 0
B 1855/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/99 Městský soud v Praze 11.1.1999 29.7.1999 0
B 1855/SL 2 notářský zápis NZ 511/98 Městský soud v Praze 3.6.1998 18.6.1998 29.7.1999 0
B 1855/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.1997 29.7.1999 0
B 1855/SL 69 ostatní osvědčení č. 1722 Městský soud v Praze 9.11.2006 1.12.2006 0
B 1855/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.6.2004 0
B 1855/SL 56 ostatní protokol o výsl.sčítání Městský soud v Praze 1.7.2004 0
B 1855/SL 55 ostatní zpráva o výsl.volby čl. DR Městský soud v Praze 1.7.2004 0
B 1855/SL 50 ostatní -živnostenský list Městský soud v Praze 18.12.2003 0
B 1855/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.7.2003 1.12.2003 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SALEZA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47116307
Jméno SALEZA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 10.10.1994
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo SALEZA, a.s.

Živnosti a provozovny SALEZA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna K Žižkovu 851/4, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007522542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 13.10.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2000

Živnost č. 3 vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 administrativní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 13.4.2004

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SALEZA, a.s.

Člen statutárního orgánu Richard Šach
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří KYNOS
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Dušek
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Bernátek
Člen statutárního orgánu Mgr. Lukáš Trojan

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SALEZA, a.s.

IČO: 47116307
Firma: SALEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.1.1993

Sídlo SALEZA, a.s.

Sídlo: K Žižkovu 851/4, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Podobné firmy

tracking image