Firma s. n. o. p. cz a.s. IČO 63998203


s. n. o. p. cz a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

s. n. o. p. cz a.s. (63998203) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Stanislava Maliny 452, Písek 397 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 1995 a je stále aktivní. s. n. o. p. cz a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o s. n. o. p. cz a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o s. n. o. p. cz a.s. na Justice.cz
Detailní informace o s. n. o. p. cz a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro s. n. o. p. cz a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 760
IČO (identifikační číslo osoby) 63998203
Jméno s. n. o. p. cz a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.9.1995
Akcie společnosti FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A., založené a existující dle francouzského práva, se sídlem Brioude (43100), avenue d´Auvergne, Francie, reg. č. 381 904 382 RCS Le-Puy-en-Velay (dále jen FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A.), ve společnosti s.n.o.p. cz a.s. jsou zastaveny ve prospěch BNP PARIBAS, společnosti založené a existující podle francouzského práva, se sídlem 16 boulevard des Italiens 75009 Paříž, Francie, reg. č. 662 042 449 RCS Paříž (dále jen BNP PARIBAS), na základě smlouvy o zřízení zástavn ího práva k akciím ze dne 27. května 2019 uzavřené mezi FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A., jako zástavcem, a BNP PARIBAS, jako zástavním věřitelem. 10.7.2019
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 12. 3. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta miliony korun českých), z původní výše 545,000.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun če ských) na částku 845,000.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 300 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má jediného akcionáře, Akcionář tímto vylučuje přednostní právo na upisování akcií postupem dle § 204a obchodního zákoníku. Akcionář rozhoduje, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Akcionář (výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská republika). Všechny akcie budou upsány Akcionářem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Voršilská 10 ve lhůtě tří týdnů. Akcionář rozhoduje, že prvním dnem lhůty j e den 25. března 2009, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo Společnosti tím, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 24. března 2009. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Akcionáři, res p. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 15. dubna 2009. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Akcionáři oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elek tronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomuto účelu zřízený číslo 04160/00078012627 rib 50, vedený u banky Société Générale, 3 promenade J ean Rostand, BP 51, 95005 Bobigny CEDEX. 19.3.2009 - 30.4.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 10. 12. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), z původní výše 395,000.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů kor un českých) na částku 545,000.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 150 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská republ ika, zaspaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Voršilská 10 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. j eho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 13. 12. 2007, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby ná vrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 12. 12. 2007. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 13. 12. 2007. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát mil ionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 7. 12. 2007, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. (dekret KAČR č. 158), jednající auditorem Pavlem Škraňkou (osvědčení KAČR č. 2025) ze dne 3. 12. 2007 je v účetnictví Společnosti ke dni 31. 10. 2007 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 630,611 .742,46 Kč, z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 150,000.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude splacena částečně, a to v rozsah u uvedeném shora. 12.12.2007 - 20.12.2007
Usnesením zastupitelstva města Písek byla k 30.5.2007 přejmenována ulice Dobešice na Stanislava Maliny. 15.8.2007
Rozhodnutí akcionáře ze dne 30.5.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti : Jediný akcionář společnosti zvyšuje z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě milonů korun českých), z původní výše 195,000.000,- Kč ( slovy: sto devadesát pět mili onů korun českých) na částku 395,000.000,- Kč ( tři sta devadesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ( dále jen ,, Zájemce " ), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnosti FINANCIERE SNOP - DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Fra ncouzská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Petrská 12 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře příi výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 5.6.2006, přičemž Akcinář pověřuje představenstvo tím, aby návr h na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 2.6.2006. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 5.6.2006. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu:barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společnost, a to ve výši 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě mi lionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 25.5.2006, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě milionů korun českých ). Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. ( dekret KAČR č. 158), jednající auditorkou Ing. Janou Švenkovou ( osvědčení KAČR č. 1216) ze dne 11.5.2006 je v účetnictví Společnosti ke dni 11.5.2006 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 692,567.348,- Kč, z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 200,000.000,-Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kt erou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za společností bude splacena částečně, a to v roz sahu uvedeného shora. 7.6.2006 - 3.7.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 130,000.000,-Kč (slovy: sto třicet milionů korun českých), z původní výše 65,000.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) na částku 195,000.000,-Kč (slovy: sto devadesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 130 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d'Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská re publika, zapsaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Petrská 12 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 20.5.2005, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby náv rh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 19.5.2005. Návrh smlouvy o upsání bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 20.5.2005. V případě, že by došl o z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemci za společností, a to část ve výši 130,000.000,-Kč (slovy: sto tři cet milionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu sni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. občanského zákoníku uz avřené dne 2. 5. 2005, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 136,022.828,72 Kč. Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. (dekret KAČR č. 158), jednající auditorkou Ing. Janou Švenkovou (osvědčení KAČR č. 1216) ze dne 31.3.2005 je v účetnictví Společnosti ke dni 31.3.2005 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 5 21,698.722,-Kč z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 130.000.000,-Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kt erou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. 22.6.2005 - 8.7.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.11.1999 o zvýšení základního jmění společnost: - Základní jmění společnosti se zvyšuje o 64,000.000,-Kč, slovy šedesátčtyři milióny korun českých. - Nepřipouští se upisování akcií nad částku zvýšeného základního jmění společnosti. - Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to 64 000 ks (slovy šedesátčtyřitisíce) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých. - Emisní kurz jedné akcie je roven jmenovité hodnotě akcie, emisní ážio se nestanovuje. - Akcie jsou neobchodovatelné. - Emisní kurz bude splacen vkladem části pohledávek v jejich nominální hodnotě, které drží společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS vůči obchodní společnosti FSD Písek a.s. se sídlem Písek, Sedláčkova 6, a to a) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 6.12.1995 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 5,820.999,98 Kč b) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 28.12.1995 (výpis z účtu č. 7565790267/0100 u Komerční banky a.s.) ve výši 3,228.780,- Kč c) pohledávka z titulu splacení části platby za dlužníka při koupičásti podniku dne 12.3.1996 ve výši 23,859.203,-Kč d) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 12.6.1996 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 7,985.000,-Kč e) Pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 3.7.1996 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 13,292.500,-Kč f) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 3.1.1997 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 7,738.500,-Kč g) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 5.3.1997 (výpis z účtu č. 7565790267/0100 u Komerční banky a.s.) ve výši 2,032.800,-Kč h) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 30.7.1997 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 32.937,02 (Celkem půjčeno dne 30.7.1997 1,497.750 FRF, nesplacená část pohledávky ke dni 22.11.1999 je 375.606,-Kč, vkládaná část pohledávky je 32.937,02 Kč) Celková výše pohledávek 64,000.000,-Kč 13.12.1999 - 21.12.1999
Vložka 3387 oddíl B obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze se pro změnu sídla společnosti ,kterým je nyní Písek,Sedláčkova 6 u z a v í r á . Nadále je místně příslušný k řízení pro tuto právnickou osobu Krajský soud České Budějovice. 12.8.1997
Shora uvedená obchodní společnost byla usnesením Obchodního soudu pro Prahu l ze dne 8.9.l995 č.j. Firm 43926/95, Rg B 3387/l-24 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u zmíněného obvodního soudu. Po změně sídla z Prahy do Písku došlo dne ll.2.l997 k zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. Rg B 76O. 11.2.1997

Aktuální kontaktní údaje s. n. o. p. cz a.s.

Kapitál s. n. o. p. cz a.s.

zakladni jmění 845 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2009
zakladni jmění 545 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2007 - 30.4.2009
zakladni jmění 395 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.7.2006 - 20.12.2007
zakladni jmění 195 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.2005 - 3.7.2006
zakladni jmění 65 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1999 - 8.7.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.1995 - 21.12.1999

Akcie s. n. o. p. cz a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 845 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 545 20.12.2007 - 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 395 3.7.2006 - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 195 8.7.2005 - 3.7.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 19.3.2004 - 8.7.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 000 21.12.1999 - 19.3.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 8.9.1995 - 21.12.1999

Sídlo s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Stanislava Maliny 452 , Písek 397 01 8.12.2016
Adresa Stanislava Maliny 452 , Písek 397 01 15.8.2007 - 8.12.2016
Adresa Dobešice 452 , 397 01 Písek Česká republika
1.9.2000 - 15.8.2007
Adresa Sedláčkova 472/6 , Písek 397 01 4.4.1996 - 1.9.2000
Adresa Trojanova 1993/5 , Praha 120 00 8.9.1995 - 4.4.1996

Předmět podnikání s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 9.3.2009
Obráběčství 9.3.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/91 Sb., a jeho příl. 8.9.1995 - 9.3.2009
Výroba nástrojů. 8.9.1995 - 9.3.2009
Kovoobrábění. 8.9.1995 - 9.3.2009
Stavba strojů s mechanickým pohonem. 8.9.1995 - 9.3.2009

vedení firmy s. n. o. p. cz a.s.

Statutární orgán s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 31.10.2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 13.8.1999 - 31.10.2014
Za společnost jedná předstvenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo prokurista, každý samostatně. 8.9.1995 - 13.8.1999
statutární ředitel Michel Henri Yves Pinaire 31.10.2014
Vznik funkce 7.10.2014
Adresa: Boulevard du Commandant Charcot 45 , 922 00 Neuilly-sur-Seine Francouzská republika
Člen představenstva Michel Paul Marcel Pinaire 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Člen představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Člen představenstva Bernard Rene Emile Allard 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire 8.9.1995 - 24.2.1998
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire 4.4.1996 - 24.2.1998
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire 4.4.1996 - 24.2.1998
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard 4.4.1996 - 24.2.1998
Adresa: 36 , Turkovice 533 63
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: 150 , Semice 289 17
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: 150 , Semice 289 17
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: 150 , Semice 289 17
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: 150 , Semice 289 17
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard 24.2.1998 - 24.2.1998
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire 24.2.1998 - 13.8.1999
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire 24.2.1998 - 13.8.1999
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard 24.2.1998 - 13.8.1999
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire 24.2.1998 - 13.8.1999
Adresa: Semice 150 , 397 01 Semice Česká republika
člen představenstva Hervé Armand Daenens 13.8.1999 - 18.7.2001
Adresa: Francouzská republika
Muille-Villette (Somme) 108 rue de Paris
člen představenstva Gilles Daniel Jean Lepage 18.7.2001 - 9.4.2004
Vznik členství 1.7.2001
Zánik členství 31.3.2004
Adresa: Francouzská republika
Lotissement Les Églantiers, Rue Des Combes Favre, 1250 Jasseron
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire 13.8.1999 - 27.5.2008
Vznik členství 7.7.1999
Vznik funkce 7.7.1999
Adresa: Francouzská republika
29 rue Rene Et Pierre Charton, 93250 Villemomble
člen představenstva Marc Arie Andries Francois 13.8.1999 - 27.5.2008
Vznik členství 7.7.1999
Adresa: Francouzská republika
2 rue Léon Bernard 92220 Bagneux
člen představenstva Petr Pechek 9.4.2004 - 3.6.2008
Vznik členství 31.3.2004
Adresa: Kollárova 1574 , Písek 397 01
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire 27.5.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 17.4.2012
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 17.4.2012
Adresa: Francouzská republika
93250 Villemomble, 29 rue Rene et Pierre Charton
člen představenstva Herve Daenens 27.5.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Francouzská republika
60128 Plailly, Sente Du Russet 4
člen představenstva Petr Pechek 3.6.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 17.4.2012
Adresa: Kollárova 1574 , Písek 397 01
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 17.4.2012
Vznik funkce 18.4.2012
Zánik funkce 2.10.2014
Adresa: Francouzská republika
93250 Villemomble, 29 rue Rene et Pierre Charton
člen představenstva Enrique Cerdan Orcoyen 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 17.4.2012
Zánik funkce 2.10.2014
Adresa: Igualada-barcelona C/Osona 1 , 8700 Barcelona Španělské království
člen představenstva Petr Pechek 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 17.4.2012
Zánik funkce 2.10.2014
Adresa: Kollárova 1574 , Písek 397 01

Dozorčí rada s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Umberto Cappello 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 35 Rue Gonod , Clermont-Ferrand, Francie Česká republika
Jméno Louis Moyse 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 1 Place Leclerc , Besancon, Francie Česká republika
Jméno Elizabeth Piton 8.9.1995 - 4.4.1996
Adresa: 25 Allee Valerie Lefebvre , Le Raincy, Francie Česká republika
Jméno Jacgues Guillot 4.4.1996 - 13.8.1999
Adresa: Montreal la Cluse Francouzská republika
Jméno Marc Franquet 4.4.1996 - 13.8.1999
Adresa: 9 Alleé de la Cédraie , Bourg-en-Bresse Francouzská republika
Jméno Eric Pisani 4.4.1996 - 13.8.1999
Adresa: 1, Impasse des Terraux , St. Martin du Fresne Francouzská republika
člen dozorčí rady Sylvie Angele Gabrielle Pinaire 13.8.1999 - 22.11.2002
Adresa: Francouzská republika
121 Quai, rue Manin, Paris, 19 éme
předseda dozorčí rady Michel Paul Marcel Pinaire 13.8.1999 - 27.5.2008
Vznik členství 7.7.1999
Vznik funkce 7.7.1999
Adresa: Francouzská republika
25 Allée Valére Lefebvre Le Raincy (93)
člen dozorčí rady Ing. Karel Kaiser 22.11.2002 - 27.5.2008
Vznik členství 1.11.2002
Adresa: Na Ryšavce 188 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Jiří Kuřátko 13.8.1999 - 3.6.2008
Vznik členství 7.7.1999
Adresa: Nádražní 2296 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Michel Paul Marcel Pinaire 27.5.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 16.4.2012
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 16.4.2012
Adresa: Francouzská republika
Le Raincy (93), 25 Allée Valére Lefebvre
člen dozorčí rady Marc Arie Andries Francois 27.5.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 16.4.2012
Adresa: Francouzská republika
92220 Bagneux, 2 rue Léon Bernard
člen dozorčí rady Jiří Kuřátko 3.6.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 16.4.2012
Adresa: Nádražní 2296 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Michel Paul Marcel Pinaire 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 2.10.2014
Vznik funkce 17.4.2012
Zánik funkce 2.10.2014
Adresa: Allée Valére Lefebvre 25 , 933 40 Le Raincy Francouzská republika
člen dozorčí rady Marc Arie Andries Francois 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 2.10.2014
Adresa: rue Léon Bernard 2 , 922 20 Bagneux Francouzská republika
člen dozorčí rady Jiří Kuřátko 16.10.2012 - 31.10.2014
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 2.10.2014
Adresa: Nádražní 2296 , Písek 397 01

Sbírka Listin s. n. o. p. cz a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 760/SL 91 výroční zpráva [2015] 2014/2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2016 10.2.2016 36
B 760/SL 90 výroční zpráva [2014] 2013/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2016 10.2.2016 26
B 760/SL 88 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2015 9.2.2016 10.2.2016 2
B 760/SL 86 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2014 19.5.2015 20.5.2015 2
B 760/SL 85 zpráva o vztazích Zpráva představenstva o vztazích - k 31.5.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2015 20.5.2015 5
B 760/SL 84 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2015 19.5.2015 20.5.2015 1
B 760/SL 82 ostatní Rozhodnutí statutárního orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2014 19.5.2015 20.5.2015 1
B 760/SL 81 výroční zpráva [2014] 2013/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2015 1.4.2015 8
B 760/SL 79 notářský zápis 1523/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2014 27.10.2014 3.11.2014 20
B 760/SL 78 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2013 17.4.2014 17.4.2014 3
B 760/SL 77 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2013 13.1.2014 14.1.2014 2
B 760/SL 76 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2013 13.1.2014 14.1.2014 2
B 760/SL 75 výroční zpráva [2013]  2012/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2014 14.1.2014 36
B 760/SL 74 ostatní - Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 19.10.2012 21.12.2012 27.12.2012 3
B 760/SL 73 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2012 21.12.2012 27.12.2012 2
B 760/SL 72 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2012 21.12.2012 27.12.2012 2
B 760/SL 71 výroční zpráva r. 2011/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2012 20.12.2012 35
B 760/SL 70 ostatní rozh. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2012 18.10.2012 4
B 760/SL 69 ostatní Rozh. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 17.4.2012 15.10.2012 18.10.2012 6
B 760/SL 68 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2012 18.10.2012 2
B 760/SL 67 výroční zpráva 2010/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2012 13.4.2012 35
B 760/SL 65 ostatní - rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2011 5.3.2012 8.3.2012 0
B 760/SL 64 výroční zpráva od 1.6.2009 - 31.5.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2011 36
B 760/SL 63 zpráva auditora k 31.5.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2010 37
B 760/SL 62 zpráva auditora k 31.5. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 38
B 760/SL 61 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2009 4
B 760/SL 60 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2009 4
B 760/SL 59 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2009 4
B 760/SL 58 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2009 23.3.2009 4
B 760/SL 57 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2009 23.3.2009 4
B 760/SL 56 notářský zápis 310/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2009 23.3.2009 9
B 760/SL 55 ostatní - roz. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2009 2
B 760/SL 54 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2009 2
B 760/SL 53 ostatní - zápis DR Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2009 1
B 760/SL 52 výroční zpráva r. 2006-2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2009 40
B 760/SL 51 ostatní - Souhlas čl. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 1
B 760/SL 50 ostatní - Souhlas čl. doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 1
B 760/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 2
B 760/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 1
B 760/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 2
B 760/SL 45 ostatní - Rozh.dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 6
B 760/SL 44 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2008 4
B 760/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2008 1
B 760/SL 43 ostatní rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 29.5.2008 3
B 760/SL 42 ostatní Rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 29.5.2008 2
B 760/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2007 29.5.2008 7
B 760/SL 40 ostatní - Vyjádření auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2008 12
B 760/SL 39 notářský zápis 959/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2007 18.12.2007 20
B 760/SL 38 výroční zpráva -r.2005/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2007 36
B 760/SL 37 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2007 26.9.2007 4
B 760/SL 36 ostatní -Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2007 26.9.2007 2
B 760/SL 35 notářský zápis 189/1995 -o založení spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1995 25.5.2007 31
B 760/SL 34 účetní závěrka - k 31.5.2005+zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2007 40
B 760/SL 33 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2006 5.2.2007 6
B 760/SL 32 ostatní - Vyjádření auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2006 7
B 760/SL 31 ostatní - Sml.o upsání akcií+ Započt. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2006 6
B 760/SL 30 notářský zápis 353/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2006 7.7.2006 13
B 760/SL 29 ostatní - Vyjádření auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2006 7
B 760/SL 28 notářský zápis 353/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2006 9.6.2006 12
B 760/SL 27 ostatní -Vyjádření auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2005 7
B 760/SL 26 ostatní - Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 15.8.2005 5
B 760/SL 25 ostatní - Sml.o započt.pohledávky Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 15.8.2005 4
B 760/SL 24 výroční zpráva 1.6.2003-31.5.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2005 11.7.2005 44
B 760/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2004 16.4.2004 1
B 760/SL 22 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2004 16.4.2004 3
B 760/SL 21 stanovy společnosti -zn.pl.od 2.3.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2004 17.3.2004 13
B 760/SL 20 notářský zápis 21/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2004 17.3.2004 4
B 760/SL 19 výroční zpráva - od 1.6.2002 - 31.5.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2004 76
B 760/SL 18 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2003 26.1.2004 3
B 760/SL 17 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2002 25.11.2002 7
B 760/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2002 25.9.2002 11
B 760/SL 9 notářský zápis 69/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 9.8.2001 3
B 760/SL 7 notářský zápis 111/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2000 17.8.2000 3
B 760/SL 6 stanovy společnosti - pl. od 1.9.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2000 26.7.2000 11
B 760/SL 5 notářský zápis 88/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2000 26.7.2000 3
B 760/SL 4 notářský zápis 153/99 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.1999 22.12.1999 16
B 760/SL 3 notářský zápis NZ 97/99 - rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.1999 18.8.1999 3
B 760/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.1999 18.8.1999 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

IČO (identifikační číslo) 63998203
Jméno s. n. o. p. cz a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Písek
Vznik první živnosti: 8.9.1995
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Sídlo s. n. o. p. cz a.s.

Živnosti a provozovny s. n. o. p. cz a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Stanislava Maliny 452, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1007925663
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 1501, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1006982515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 3
Provozovna U Vodárny 1506, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1010720511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Stanislava Maliny 452, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1007925663
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.7.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 1501, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1006982515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 3
Provozovna U Vodárny 1506, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1010720511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Zahájení provozování 1.2.2016

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Stanislava Maliny 452, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1007925663
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 1501, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1006982515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 3
Provozovna U Vodárny 1506, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1010720511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2016

Živnost č. 4 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z. č. 455/1991 Sb.,a jeho příloh

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán s. n. o. p. cz a.s.

Člen statutárního orgánu Michel Henri Yves Pinaire

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

IČO: 63998203
Firma: s. n. o. p. cz a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Písek
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 8.9.1995

Sídlo s. n. o. p. cz a.s.

Sídlo: Stanislava Maliny 452, Písek 397 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod
tracking image