Firma S.M.K., a.s. IČO 49432036


S.M.K., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

S.M.K., a.s. (49432036) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 96, Blansko 678 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1993 a je stále aktivní. S.M.K., a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o S.M.K., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o S.M.K., a.s. na Justice.cz
Detailní informace o S.M.K., a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro S.M.K., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje S.M.K., a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1081
IČO (identifikační číslo osoby) 49432036
Jméno S.M.K., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.6.1993
Společnost S.M.K., a.s. je nástupnickou společností společnosti Léčebné lázně Lednice, a.s., se sídlem Břeclavská 781, 691 44 Lednice, IČ: 292 46 741, která zanikla dne 1.12.2017 sloučením se společností S.M.K., a.s. 1.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Na společnost S.M.K., a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění společnosti Stavební podnik Žďár nad Sázavou a.s., IČ: 46347062, se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v od d. B, č. vl. 762, a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 22.06.2009. Právním důvodem přechodu jmění je sloučení zanikající společnosti Stavební podnik Žďár nad Sázavou a.s. s nástupnickou společností S.M.K., a.s. Rozhodným dnem fúze byl 1.1.2009. Na společnost S.M.K., a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění společnosti AHS trading s.r.o., IČ: 26911752, se sídlem Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, č. vl. 44893, a  to na základě projektu fúze sloučením ze dne 22.06.2009. Právním důvodem přechodu jmění je sloučení zanikající společnosti AHS trading s.r.o. s nástupnickou společností S.M.K., a.s. Rozhodným dnem fúze byl 1.1.2009. 30.9.2009
Na základě Smlouvy o převzetí jmění jediným akcionářem ze dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/2008 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou, převzala společnost S.M.K., a.s. jmění společnosti Unibeton, a.s., se sídlem Brno - Chrl ice, Tovární 1, čp. 739, PSČ 643 00, IČO 499 68 696. Rozhodným dnem převzetí jmění byl 1.leden 2008. Na základě Smlouvy o převzetí jmění jediným akcionářem ze dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/2008 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou, převzala společnost S.M.K., a.s. jmění společnosti EKOFOND a.s., se sídlem Brno, Rašínov a č.or. 2, č.p. 103, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČO 449 65 001. Rozhodným dnem převzetí jmění byl 1.leden 2008. 30.9.2008
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém jediným akcionářem dne 16.10.2007. 24.10.2007 - 1.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém jediným akcionářem dne 25.05.2006. 27.7.2006 - 24.10.2007
Usnesení valné hromady. Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 05.09.2005 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti S.M.K., a.s. určuje: Akcionář společnosti S.M.K., a.s. Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ: 639 00, který je vlastníkem 12 957 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovit é hodnotě 10.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 12.600.000,-Kč, představuje podíl 99,98% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: čísla akcií počet kusů 01/000001-002500 2.500 02/002501-003263 763 02/003265-007424 4.160 02/007427-008300 874 03/008301-009900 1.600 04/009901-012600 2.700 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2.Hlavní akcionář akcie uvedené v bodě 1. tohoto usnesení fyzicky předložil při prezentaci na mimořádné valné hromadě společnosti S.M.K., a.s. dne 05.09.2005, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a učinil dne 08.08.2005 písemn é prohlášení o svém vlastnickém právu k nim. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 05.08.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 09.05.2005. Počet hlasů spojených s jedno tlivými akciemi byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 09.05.2005. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti S.M.K., a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada S.M.K., a.s. chvaluje: - Přechod všech ostatních akcií společnosti S.M.K., a.s. (tj. č. 02/003264, č. 02/007425, č. 02/007426) takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, s označením ISINCZ0009089900, nekotované (tj. neobch odované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 7 828,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 3/2005 ze dne 08.srpna 2005 zhotoveným soudním znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, Hradec Králové, PSČ: 500 01. - Lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch.zák., tj. poté , co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch.zák. pře dloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat d le ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 4. Valná hromada společnosti S.M.K., a.s.: pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze chválení tohoto usnesení. 9.9.2005 - 27.7.2006
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 09.05.2005. 24.6.2005 - 27.7.2006
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 29.04.2003. 17.12.2003 - 24.6.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 25.07.2002. 18.9.2002 - 17.12.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 21.09.2001. 3.5.2002 - 18.9.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 14.11.2000. 21.12.2000 - 3.5.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 27.8.1997. 30.7.1998 - 21.12.2000
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 21.4.1997. 13.10.1997 - 21.12.2000
Základní jmění splaceno. 29.11.1996
Byly předloženy stanovy v novém znění, přijaté valnou hromadou konanou dne 12.9.1996. 29.11.1996 - 21.12.2000
Jazykové mutace obchodního jména: Společnost pro Moravský kras, AG, S.M.K., AG (v jazyce německém) Společnost pro Moravský kras, joint-stock company, S.M.K., joint-stock company (v jazyce anglickém) Společnost pro Moravský kras, S.A., S.M.K., S.A. (v jazyce francouzském) 23.6.1993 - 18.9.2002

Kapitál S.M.K., a.s.

zakladni jmění 126 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.1995
zakladni jmění 99 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.1994 - 8.11.1995
zakladni jmění 83 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.1993 - 2.3.1994
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.1993 - 20.9.1993

Akcie S.M.K., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 600 27.10.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 12 600 3.5.2002 - 27.10.2010
Akcie na majitele 10 000 Kč 12 600 8.11.1995 - 3.5.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 9 900 2.3.1994 - 8.11.1995
Akcie na majitele 10 000 Kč 8 300 20.9.1993 - 2.3.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 500 23.6.1993 - 20.9.1993

Sídlo S.M.K., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 96 , Blansko 678 01 1.7.2014
Adresa 96 , Blansko 678 01 31.12.2012 - 1.7.2014
Adresa 96 , Blansko 678 01 23.6.1993 - 31.12.2012

Předmět podnikání S.M.K., a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 28.7.2014
prodej kvasního lihu, konzumního lihu a lihovin 1.7.2014 - 28.7.2014
silniční motorová doprava-osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče 18.2.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.12.2011
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - vnitrostátní zvláštní linková 6.12.2011 - 18.2.2013
provozování dráhy a drážní dopravy na dráze lanové: osobní, visutá lanová dráha "Punkevní jeskyně - Macocha" 24.10.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 24.6.2005
řeznictví a uzenářství 24.6.2005
realitní činnost 24.6.2005 - 6.12.2011
rybářství 17.12.2003
technické činnosti v dopravě 19.4.2003 - 6.12.2011
realitní činnost 19.4.2003 - 6.12.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 19.4.2003 - 6.12.2011
reklamní činnost a marketing 19.4.2003 - 6.12.2011
maloobchod se smíšeným zbožím 19.4.2003 - 6.12.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.12.2002
hostinská činnost 2.2.2002
směnárenská činnost 2.2.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 2.2.2002 - 24.6.2005
ubytovací služby 2.2.2002 - 6.12.2011
provozování cestovní agentury 2.2.2002 - 6.12.2011
silniční motorová doprava osobní 2.2.2002 - 6.12.2011
vedení účetnictví a administrativní práce 13.10.1997 - 2.2.2002
směnárny 19.10.1993 - 2.2.2002
ubytovací služby v kategorii hotel včetně provozování hostinské činnosti 23.6.1993 - 2.2.2002
provozování cestovní kanceláře 23.6.1993 - 2.2.2002
silniční motorová doprava 23.6.1993 - 2.2.2002
provozování garáží nebo odstavných ploch pro motorová vozidla 23.6.1993 - 24.6.2005
realitní kancelář 23.6.1993 - 24.6.2005
reklamní a propagační činnost 23.6.1993 - 24.6.2005
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb spojených s pronájmem 23.6.1993 - 6.12.2011
pronájem movitých věcí 23.6.1993 - 6.12.2011
zprostředkovatelská činnost 23.6.1993 - 6.12.2011
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.6.1993 - 6.12.2011

Předmět činnosti S.M.K., a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.7.2014

vedení firmy S.M.K., a.s.

Statutární orgán S.M.K., a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva jedná za společnost jen na základě pověření předsedy představenstva. 1.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený tím písemně představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis oprávněná osoba (popř. oprávněné osoby). 21.12.2000 - 1.7.2014
Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva zmocněn představenstvem. 19.10.1993 - 21.12.2000
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva a generální ředitel společnosti a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době nepřítomnosti místopředseda předsta- venstva a jeden další člen představenstva. 23.6.1993 - 19.10.1993
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 11.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Zdeněk Kozman 11.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Husova 266/48 , Blansko 678 01
člen představenstva Radek Hejč 11.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: 112 , Vysočany 679 13
členka představenstva JUDr. Jozefína Bútorová 23.6.1993 - 4.10.1994
Adresa: Mikulovská 4054/6 , Brno 628 00
člen představenstva ing. Michal Žaba 19.10.1993 - 31.5.1996
Adresa: U rybářství 1001/5 , Praha 149 00
člen představenstva Svatopluk Dufek 4.10.1994 - 31.5.1996
Adresa: Pod Javory 2051/8 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Bohumír Pospíšil 23.6.1993 - 29.11.1996
Adresa: Čtvrtě 317/2 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Lachman 23.6.1993 - 29.11.1996
Adresa: Na Vyhlídce 1419/7 , Blansko 678 01
člen představenstva JUDr. František Kurka 19.10.1993 - 29.11.1996
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vladimír Knespl 31.5.1996 - 29.11.1996
Adresa: Ostravská 631 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 31.5.1996 - 29.11.1996
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Bohumír Pospíšil 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Joukalova 1160/9 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Lachman 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Těchov 251 , 678 01 Blansko Česká republika
člen představenstva JUDr. František Kurka 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vladimír Knespl 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Ostravská 631 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Josef Kejík 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Dillingerova 1907/14 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Vladimír Knespl 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Ostravská 631 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Dudíkova 440 , Rajhrad 664 61
předseda představenstva Ing. Stanislav Zábranský 13.10.1997 - 31.5.1999
Adresa: Krausova 604 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Ivo Lachman 30.7.1998 - 19.10.1999
Adresa: Těchov 251 , 678 01 Blansko Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zumr 13.10.1997 - 21.12.2000
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Petr Vostrý 31.5.1999 - 21.12.2000
Adresa: Na Míčánce 1044/39 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Lubomír Myslík 19.10.1999 - 21.12.2000
Adresa: Mendelova 556/7 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Petr Vostrý 21.12.2000 - 10.11.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Vidlicová 2204/17 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Ivan Fridrich 10.11.2001 - 18.12.2001
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Krymská 379/15 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Oldřich Fiala 10.11.2001 - 17.12.2003
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: Erbenova 376/9 , Brno 602 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 21.12.2000 - 24.6.2005
Vznik funkce 14.11.2000
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Jaroslav Hrazdil 21.12.2000 - 27.7.2006
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 14.11.2000
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Zborovecká 1739/52 , Blansko 678 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 24.6.2005 - 27.7.2006
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 14.11.2000
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Oldřich Štos 17.12.2003 - 6.12.2011
Vznik funkce 29.4.2003
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: 9. května 103 , Rájec-Jestřebí 679 02
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 27.7.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 29.11.2011
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Zdeněk Kozman 27.7.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 29.11.2011
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: Husova 266/48 , Blansko 678 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 6.12.2011 - 13.11.2013
Vznik členství 29.11.2011
Vznik funkce 29.11.2011
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Zdeněk Kozman 6.12.2011 - 11.1.2014
Vznik členství 29.11.2011
Vznik funkce 29.11.2011
Adresa: Husova 266/48 , Blansko 678 01
člen představenstva Radek Hejč 6.12.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 29.11.2011
Adresa: 112 , Vysočany 679 13
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 13.11.2013 - 11.1.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 29.11.2011
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Zdeněk Kozman 11.1.2014 - 11.1.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 29.11.2011
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Husova 266/48 , Blansko 678 01
člen představenstva Radek Hejč 1.7.2014 - 11.1.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: 112 , Vysočany 679 13

Dozorčí rada S.M.K., a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 11.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Drahoslav Macháček 11.1.2017
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Růžová 268 , Babice u Rosic 664 84
člen dozorčí rady Ing. Monika Suchánková 8.4.2018
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Gorkého 74/29 , Brno 602 00
člen Ing. Petr Hubacz 23.6.1993 - 31.5.1996
Adresa: Turgeněvova 1133/16 , Brno 618 00
člen Ing. Vladimír Knespl 4.10.1994 - 31.5.1996
Adresa: Ostravská 631 , Praha 199 00
předseda Ing. Ivo Panáček 23.6.1993 - 29.11.1996
Adresa: Salmova 1856/13 , Blansko 678 01
místopředseda RNDr. Miroslav Vykydal 23.6.1993 - 29.11.1996
Adresa: Havlíčkova 702/26 , Blansko 678 01
člen JUDr. Josef Fiala CSc. 4.10.1994 - 29.11.1996
Adresa: Okrouhlá 375/3 , Brno 625 00
členka Ing. Jaroslava Soukupová 31.5.1996 - 29.11.1996
Adresa: Donatellova 2004/4 , Praha 100 00
člen Zdeněk Blecha 31.5.1996 - 29.11.1996
Adresa: Kárníkova 1535/12 , Brno 621 00
předseda Ing. Ivo Panáček 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Salmova 1856/13 , Blansko 678 01
místopředseda RNDr. Miroslav Vykydal 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Havlíčkova 702/26 , Blansko 678 01
člen JUDr. Josef Fiala CSc. 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Okrouhlá 375/3 , Brno 625 00
členka Ing. Jaroslava Soukupová 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Donatellova 2004/4 , Praha 100 00
člen Zdeněk Blecha 29.11.1996 - 13.10.1997
Adresa: Kárníkova 1535/12 , Brno 621 00
člen Zdeněk Blecha 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Kárníkova 1535/12 , Brno 621 00
člen Ing. Bohumír Pospíšil 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Joukalova 1160/9 , Brno 635 00
předsedkyně Ing. Jaroslava Soukupová 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Donatellova 2004/4 , Praha 100 00
člen Ing. Ivo Lachman 13.10.1997 - 30.7.1998
Adresa: Těchov 251 , 678 01 Blansko Česká republika
člen Blahoslav Ciniburk 30.7.1998 - 31.5.1999
Adresa: Hloubětínská 16 , 198 00 Praha 9 Česká republika
člen Ing. Bohumír Pospíšil 30.7.1998 - 21.2.2000
Adresa: Joukalova 1160/9 , Brno 635 00
členka Ing. Jana Havlínová 13.10.1997 - 21.12.2000
Adresa: Na vrcholu 2583/15 , Praha 130 00
člen Ing. René Činátl 21.2.2000 - 21.12.2000
Adresa: Sinkulova 1121/42 , Praha 140 00
člen Ing. Martin Kadlec 31.5.1999 - 3.5.2002
Zánik členství 25.7.2001
Adresa: 108 , Makotřasy 273 54
předsedkyně Mgr. Petra Štěpánková 21.12.2000 - 17.12.2003
Vznik funkce 14.11.2000
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
členka Anežka Hudcová 21.12.2000 - 27.7.2006
Vznik funkce 14.11.2000
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: 101 , Vysočany 679 13
předsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 17.12.2003 - 27.7.2006
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 14.11.2000
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
předsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 27.7.2006 - 25.10.2011
Vznik členství 25.5.2006
Vznik funkce 25.5.2006
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen Ing. Monika Suchánková 3.5.2002 - 6.12.2011
Vznik funkce 21.9.2001
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
členka Anežka Hudcová 27.7.2006 - 6.12.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: 101 , Vysočany 679 13
předsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 6.12.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 29.11.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 29.11.2011
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
členka Anežka Hudcová 6.12.2011 - 18.2.2013
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 11.6.2012
Adresa: 101 , Vysočany 679 13
člen Ing. Monika Suchánková 6.12.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 29.11.2011
Adresa: Lidická 1205 , Pelhřimov 393 01
předsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 6.12.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 29.11.2011
Vznik funkce 29.11.2011
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen Ing. Monika Suchánková 7.5.2014 - 1.7.2014
Vznik členství 29.11.2011
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Drahoslav Macháček 18.2.2013 - 11.1.2017
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Růžová 268 , Babice u Rosic 664 84
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 1.7.2014 - 11.1.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 29.11.2011
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Suchánková 1.7.2014 - 11.1.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Ing. Monika Suchánková 11.1.2017 - 8.4.2018
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01

Sbírka Listin S.M.K., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1081/SL 77 notářský zápis stanovy, NZ 321/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 9
B 1081/SL 76 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 28.6.2013 28.11.2013 29.11.2013 43
B 1081/SL 75 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 28.6.2012 28.11.2013 29.11.2013 43
B 1081/SL 73 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 55/2013 Krajský soud v Brně 14.2.2013 15.2.2013 18.2.2013 4
B 1081/SL 72 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.11.2011 14.12.2011 1
B 1081/SL 71 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.11.2011 14.12.2011 1
B 1081/SL 70 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.11.2011 14.12.2011 1
B 1081/SL 69 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 29.11.2011 14.12.2011 1
B 1081/SL 67 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 493/11 Krajský soud v Brně 29.11.2011 14.12.2011 5
B 1081/SL 66 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 15.11.2011 40
B 1081/SL 65 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 24.4.2008 9.3.2011 47
B 1081/SL 64 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 7.3.2011 47
B 1081/SL 63 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 7.3.2011 50
B 1081/SL 61 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 596/2010 Krajský soud v Brně 6.10.2010 3.11.2010 5
B 1081/SL 60 notářský zápis - proj. fúze slouč., NZ 490/09 Krajský soud v Brně 26.8.2009 30.9.2009 22
B 1081/SL 59 notářský zápis - proj. fúze slouč., NZ 489/09 Krajský soud v Brně 26.8.2009 30.9.2009 22
B 1081/SL 58 notářský zápis - proj. fúze slouč., NZ 488/09 Krajský soud v Brně 26.8.2009 30.9.2009 21
B 1081/SL 57 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 20.7.2009 30.9.2009 1
B 1081/SL 56 ostatní - zápis ze zas. předst. St. p. Krajský soud v Brně 7.7.2009 30.9.2009 1
B 1081/SL 55 ostatní - žádost jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.7.2009 30.9.2009 1
B 1081/SL 54 ostatní - žádost jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.7.2009 30.9.2009 1
B 1081/SL 53 zpráva auditora o ověř. zahaj. rozv. k 1.1.09 Krajský soud v Brně 4.6.2009 30.9.2009 6
B 1081/SL 52 zpráva auditora o ověř. ÚZ 2008 Stavební podn. Krajský soud v Brně 19.6.2009 30.9.2009 12
B 1081/SL 51 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2008 Krajský soud v Brně 4.6.2009 30.9.2009 28
B 1081/SL 50 zpráva auditora o ověř. ÚZ 2008 AHS trading Krajský soud v Brně 27.3.2009 30.9.2009 18
B 1081/SL 49 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 22.6.2009 29.6.2009 29.6.2009 5
B 1081/SL 48 notářský zápis -sml. o přev. jm.,NZ 445/08 Krajský soud v Brně 15.7.2008 1.10.2008 89
B 1081/SL 47 notářský zápis -rozhod. jed. akc.,NZ 444/08 Krajský soud v Brně 15.8.2008 1.10.2008 8
B 1081/SL 46 notářský zápis -rozhod. jed. akc.VH,Nz 443/08 Krajský soud v Brně 15.8.2008 1.10.2008 8
B 1081/SL 45 notářský zápis -rozhod jed. akc.NZ 442/08 Krajský soud v Brně 15.8.2008 1.10.2008 9
B 1081/SL 44 zpráva auditora 2007, EKOFOND a. s. Krajský soud v Brně 28.3.2008 9.6.2008 15
B 1081/SL 43 zpráva auditora 2007, Unibeton a. s. Krajský soud v Brně 22.5.2008 9.6.2008 16
B 1081/SL 42 zpráva auditora 2007 a k 1.1.2008 Krajský soud v Brně 29.4.2008 9.6.2008 36
B 1081/SL 41 ostatní -návrh sml. o převodu jmění Krajský soud v Brně 9.6.2008 4
B 1081/SL 40 zpráva auditora k 31.12.2006 Krajský soud v Brně 2.5.2007 21.1.2008 30
B 1081/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.6.2007 21.1.2008 6
B 1081/SL 36 notářský zápis - rozh. jed. akc., NZ 513/2007 Krajský soud v Brně 16.10.2007 24.10.2007 4
B 1081/SL 35 notářský zápis -NZ 288/2006 Krajský soud v Brně 25.5.2006 15.8.2006 4
B 1081/SL 33 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 12.4.2006 15.8.2006 4
B 1081/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.5.2006 15.8.2006 8
B 1081/SL 31 ostatní -zápis z mim. zas,. DR Krajský soud v Brně 25.5.2006 15.8.2006 1
B 1081/SL 30 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.5.2006 15.8.2006 1
B 1081/SL 29 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 21.3.2006 15.8.2006 45
B 1081/SL 28 posudek znalce č. 3/2005 Krajský soud v Brně 8.8.2005 12.9.2005 49
B 1081/SL 27 notářský zápis - znal. posudek, n 472/05 Krajský soud v Brně 5.9.2005 12.9.2005 56
B 1081/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.5.2005 13.7.2005 14
B 1081/SL 25 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 262/05 Krajský soud v Brně 11.5.2005 13.7.2005 9
B 1081/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.5.2005 13.7.2005 63
B 1081/SL 23 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 14.4.2004 27.5.2004 47
B 1081/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.5.2003 9.1.2004 13
B 1081/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.4.2003 9.1.2004 10
B 1081/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.3.2003 9.1.2004 51
B 1081/SL 19 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.7.2002 26.9.2002 12
B 1081/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.7.2002 26.9.2002 13
B 1081/SL 17 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 25.7.2002 26.9.2002 6
B 1081/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.9.2001 8.8.2002 17
B 1081/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 24.9.2001 8.8.2002 19
B 1081/SL 14 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 4.6.2001 8.8.2002 25
B 1081/SL 13 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 12.4.2002 14.6.2002 75
B 1081/SL 12 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 3.5.2001 15.1.2002 2
B 1081/SL 11 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 26.3.2001 30.4.2001 2
B 1081/SL 9 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 16.11.2000 12.1.2001 16
B 1081/SL 10 ostatní - zápis z doz. rady a předst. Krajský soud v Brně 14.11.2000 12.1.2001 4
B 1081/SL 8 notářský zápis - VH,účet.záv.1999 Krajský soud v Brně 20.9.2000 23.10.2000 60
B 1081/SL 7 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 23.12.1999 14.3.2000 68
B 1081/SL 6 notářský zápis - VH, účet.záv.1998 Krajský soud v Brně 30.8.1999 9.11.1999 78
B 1081/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.4.1998 28.8.1998 16
B 1081/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.8.1997 28.8.1998 17
B 1081/SL 1 notářský zápis - výr. zpráva 1995, stanovy Krajský soud v Brně 12.9.1996 3.3.1998 51

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje S.M.K., a.s.

IČO (identifikační číslo) 49432036
Jméno S.M.K., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 18.6.1993
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 7

Sídlo S.M.K., a.s.

Živnosti a provozovny S.M.K., a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1004671318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004671300
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2004
Provozovna č. 3
Provozovna 96, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 85, Vilémovice 679 06
Identifikační číslo provozovny 1001938615
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1995
Provozovna č. 5
Provozovna Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1001938640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2006
Provozovna č. 6
Provozovna Dlouhá 1177 69 691 06 Velké Pavlovice
Identifikační číslo provozovny 1012260194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2018

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 96, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938607
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1001938640
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 7.6.2006
Provozovna č. 3
Provozovna 85, Vilémovice 679 06
Identifikační číslo provozovny 1001938615
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.4.1995
Provozovna č. 4
Provozovna Dlouhá 1177 69 691 06 Velké Pavlovice
Identifikační číslo provozovny 1012260194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 13.7.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 96, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.10.2000

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.8.1995

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.2002

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 201, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938631
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2003

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1004671318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 201, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938631
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004671300
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna 85, Vilémovice 679 06
Identifikační číslo provozovny 1001938615
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 96, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1001938607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1001938640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Dlouhá 1177 69 691 06 Velké Pavlovice
Identifikační číslo provozovny 1012260194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2018

Živnost č. 8 Ubytovací služby v kategorii hotel včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1993
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.1995
Konec oprávnění 30.6.1995

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.10.2000

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 27.11.2001

Živnost č. 21 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 22 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Vedení účetnictví a administrativní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 24.10.2000

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.1995
Zánik oprávnění 23.9.1996
Konec oprávnění 31.12.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán S.M.K., a.s.

Člen statutárního orgánu Radek Hejč
Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu Zdeněk Kozman

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje S.M.K., a.s.

IČO: 49432036
Firma: S.M.K., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Blansko
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.6.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Jiná pozemní osobní doprava j. n.
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
tracking image