Firma S.K.K. a.s. v likvidaci IČO 60617250


S.K.K. a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

S.K.K. a.s. v likvidaci (60617250) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jílovská 1167/71, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1994 a je stále aktivní. S.K.K. a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o S.K.K. a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o S.K.K. a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o S.K.K. a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro S.K.K. a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje S.K.K. a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19814
IČO (identifikační číslo osoby) 60617250
Jméno S.K.K. a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.7.1994
Společnost byla zrušena rozhodnutím valné hromady a vstoupila dnem 25.6.2014 do likvidace. 22.6.2015
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost na základě rozhodnutí přijatého valnou hromadou dne 26.7.2005 a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vl ožce 1452. Po změně sídla rozhodnutím valné hromady ze dne 29.4.2014 dojde k přenesení místní příslušnosti rejstříkového soudu na Městský soud v Praze. 29.5.2014
Počet členů správní rady: 1 29.5.2014
Zapisuje se: Mimořádná valná hromada přijala dne 3. 11. 2010 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je kapitalizace pohledávek akcionáře společnosti MIVEP a.s. se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ 251 6 3, IČ 267 72 264 (dále jen ?akcionář MIVEP a.s.?) za společností. Základní kapitál se zvyšuje z částky 16.200.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na částku 41.20 0.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, upisováno bude 2.500 (dva tisíce pět set) kusů nových akcií. Nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na jméno, v listinné podobě, nekótované, jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurz nově upsaných akcií bude shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovan ých akcií. Při upisování akcií se vylučuje přednostní právo akcionářů a veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty akcionáři MIVEP a.s., a to z toho důvodu, že je tento akcionář nejzpůsobilejší k finančnímu ozdravení společnosti, což vyplývá z předchozí ch jednání uskutečněných mezi akcionáři. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost akcionáři MIVEP a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem rozhodnutí mimořádné valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu zapsáno do příslušného obchodního rejstříku. Místem upisování je adresa Všechromy 56, dálnice D1 EXIT 15, 251 63 Strančice. Emisní kurz nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 2.500 (dva tisíce pět set) kus ů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude splacen předem určeným zájemcem akcionářem MIVEP následujícím způsobem: a/ započtením pohledávek akcionáře MIVEP za společností v celkové výši 24.900.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých) včetně příslušenství ke dni 2. 11. 2010 sestávající z následujících pohledávek: 1/ pohledávky ve výši 10.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 10.000.000,- Kč, které byly společnosti poskytnuty společností Mountfield a.s., se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, IČ 256 20 991 (dále jen ?společnost Mountfield a.s.?) na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mountfieldem a.s. a společností dne 29. 2. 2008, a která byla následně dne 7. 9. 2010 postoupena Mountfieldem a.s. akcionáři MIVEP, 2/ pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.000.000,- Kč, které byly společnosti poskytnuty Mountfieldem a.s. na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mountfieldem a.s. a společností dne 10. 3. 2009, a která byla následně dne 7. 9. 2010 postoupena Mountfieldem a.s. akcionáři MIVEP, 3/ pohledávky ve výši 2.380.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.380.000,- Kč, které byly společnosti poskytnuty Mountfieldem a.s. na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mountfieldem a.s. a společností dne 8. 1. 2010, a která byla následně dne 7. 9. 2010 postoupena Mountfieldem a.s. akcionáři MIVEP, 4/ pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč, které byly společnosti poskytnuty Mountfieldem a.s. na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mountfieldem a.s. a společností dne 9. 4. 2010, a která byla následně dne 7. 9. 2010 postoupena Mountfieldem a.s. akcionáři MIVEP, 5/ pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč spočívající v nároku akcionáře MIVEP na uhrazení příslušenství výše uvedených pohledávek, tedy smluvních úroků ke dne 2. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za akcionářem MIVEP na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Akcionář MIVEP splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz 2.490 (dva tisíce čtyři sta devadesá t) kusů nově vydaných akcií upsaných akcionářem MIVEP bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. b/ započtením pohledávky akcionáře MIVEP za společností v celkové výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč, které byly společnosti poskytnuty akcionářem MIVEP na zákl adě smlouvy o půjčce uzavřené mezi akcionářem MIVEP a společností dne 7. 9. 2010, proti pohledávce společnosti za akcionářem MIVEP na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Akcionář MIVEP splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz 10 (deset) kusů nově vydaných akcií upsaných akcionářem MIVEP bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. 22.11.2010 - 21.12.2010
Valná hromada dne 26. 7. 2007 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti za dvě předchozí účetní období. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 4200000,- Kč, slovy čtyřimiliondvěstětisíckorunčeských o částku 12000000,- Kč, slovy dvanáctmilionůkorunčeských, s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 1200 ks (jedentisícdvěstě kusů) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, nekótované, jmenovitá hodnota každé akcie je 10000,- Kč (slovy desett isíckorunčeských), emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. Při upisování akcií se vylučuje přednostní právo akcionářů a veškeré akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci k upsání takto: Předem určený zájemce společnost MIVEP a.s. se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ: 25163, IČ: 267 72 264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8175, upíše 1200 ks (slovy jedentisícdvěstě ks) kmenových akcií o j menovité hodnotě každé nové akcie 10000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských), znějících na jméno, v listinné podobě, a to z důvodu, že akcionář MIVEP a.s. je nejzpůsobilejší k finančnímu ozdravení společnosti, což vyplývá z předchozích jednání uskutečněnýc h mezi akcionáři. Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost HC MOUNTFIELD a.s. akcionáři MIVEP a.s. ve lhůtě patnáct dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem rozho dnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií jsou České Budějovice, F.A.Gerstnera 7/8. Emisní kurz nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 1200 ks (jedentisícdvěstě kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé nové akcie 10000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) bude splacen předem určeným zájemcem, společností MIVEP a.s ., takto: a/ započtením pohledávky společnosti MIVEP a.s., kterou má za společností z titulu poskytnuté smlouvy o půjčce ze dne 20. 12. 2006, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Společnost MIVEP a.s. splatí emisní kurz jí upsaný ch akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz 640 ks (šestisetčtyřiceti ks) nově vydávaných akcií upsaných ak cionářem MIVEP a.s. bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Výše pohledávky společnosti MIVEP a.s. za společností HC MOUNTFIELD a.s. činí 6400000,- Kč, slovy šestmil ionůčtyřistatisíckorunčeských. Celá tato pohledávka bude započtena. b/ emisní kurz 560 ks (pětisetšedesáti kusů) nově vydávaných akcií upsaných akcionářem MIVEP a.s. bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akcií na účet 32870000/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurz bude splacen částečně započtením pohledávek předem určeného zájemce a částečně peněžitým vkladem předem určeného zájemce. 29.8.2007 - 16.10.2007
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost na základě rozhodnutí přijatého valnou hromadou dne 26.7.2005 a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vl ožce 1452. 1.9.2005 - 29.5.2014

Aktuální kontaktní údaje S.K.K. a.s. v likvidaci

Kapitál S.K.K. a.s. v likvidaci

zakladni jmění 41 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2010
zakladni jmění 16 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.2007 - 21.12.2010
zakladni jmění 4 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2005 - 16.10.2007

Akcie S.K.K. a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 120 21.12.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 620 16.10.2007 - 21.12.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 420 27.4.2007 - 16.10.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 420 1.9.2005 - 27.4.2007

Sídlo S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Jílovská 1167/71 , Praha 142 00 29.5.2014
Adresa F. A. Gerstnera 7/8 , České Budějovice 370 01 29.3.2002 - 29.5.2014

Předmět podnikání S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009 - 4.12.2018
vydavatelské a nakladatelské činnosti 13.5.2004 - 24.4.2009
technické činnosti v dopravě 13.5.2004 - 24.4.2009
poskytování tělovýchovných služeb 13.5.2004 - 4.12.2018
zprostředkovatelská činnost 13.7.1994 - 24.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.7.1994 - 24.4.2009
provozování sportovní činnosti v oblasti ledního hokeje 13.7.1994 - 24.4.2009

vedení firmy S.K.K. a.s. v likvidaci

Statutární orgán S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis. 29.5.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva společně své podpisy. 27.4.2007 - 29.5.2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 1.9.2005 - 27.4.2007
statutární ředitel Ing. Miroslav Schön 29.4.2014
Vznik funkce 29.4.2014
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Michal Lošek 1.9.2005 - 23.11.2006
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Edisonova 402 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav David 1.9.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.9.2005
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Vl. Vančury 440/19 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek 23.11.2006 - 27.4.2007
Vznik členství 20.11.2006
Adresa: Horní 142 , 370 08 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav David 27.4.2007 - 29.8.2007
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 26.7.2007
Adresa: Vl. Vančury 440/19 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. František Lošek 1.9.2005 - 18.12.2008
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 22.9.2008
Adresa: Na Chalupy 351 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Michal Lošek 29.8.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 22.9.2008
Adresa: Edisonova 402 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Blažek 27.4.2007 - 27.3.2014
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 28.5.2013
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 28.5.2013
Adresa: Horní 142 , 370 08 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Schön 27.4.2007 - 27.3.2014
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 23.7.2013
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Ivan Drbohlav 30.7.2010 - 27.3.2014
Vznik členství 18.11.2009
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Roman Kainz 27.4.2007 - 29.5.2014
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Italská 615/7 , Praha 120 00
člen představenstva Karel Drbohlav 18.12.2008 - 29.5.2014
Vznik členství 22.9.2008
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Skuhrovecká 136 , Mnichovice 251 64
předseda představenstva ing. Miroslav Schön 27.3.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 23.7.2013
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 23.7.2013
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Aleš Kmoníček 27.3.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 23.7.2013
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: kpt. Bartoše 409 , Pardubice 530 09
člen představenstva Slavomír Meduna 27.3.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 23.7.2013
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Dlouhá 132 , Mikulovice 530 02

Dozorčí rada S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Blažek 13.5.2004 - 23.11.2006
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Horní 142 , 370 08 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Boček 13.5.2004 - 29.8.2007
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 26.7.2007
Adresa: Čéčova 671/2 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Milan Král 1.9.2005 - 29.8.2007
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 26.7.2007
Adresa: 293 , Litvínovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Lošek 23.11.2006 - 29.8.2007
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 26.7.2007
Adresa: Edisonova 402 , Praha 109 00
člen dozorčí rady František Joun 29.8.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 22.9.2008
Adresa: 49 , 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miloš Balák 29.8.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 22.9.2008
Adresa: 130 , Jivina 294 14
člen dozorčí rady Jaroslav Pouzar 29.8.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 22.9.2008
Adresa: Jabloňová 2192/38 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Ivan Drbohlav 18.12.2008 - 30.7.2010
Vznik členství 22.9.2008
Zánik členství 18.11.2009
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Ing. František Lošek 18.12.2008 - 27.3.2014
Vznik členství 22.9.2008
Zánik členství 23.7.2013
Adresa: Na Chalupy 351 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Ing. Michal Lošek 18.12.2008 - 27.3.2014
Vznik členství 22.9.2008
Zánik členství 23.7.2013
Adresa: Edisonova 402 , Praha 109 00
člen dozorčí rady František Joun 30.7.2010 - 29.5.2014
Vznik členství 18.11.2009
Adresa: 49 , 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic Česká republika
člen dozorčí rady Marcela Černá 27.3.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 23.7.2013
Adresa: V závětří 58 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Blanka Češpivová 27.3.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 23.7.2013
Adresa: Španielova 1254/67 , Praha 163 00

Likvidace S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. David Jaroš advokát 22.6.2015
Adresa: Hellichova 17/20 , Poděbrady 290 01

Prokura S.K.K. a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Iveta Králová 29.9.2006 - 27.4.2007
Adresa: 293 , Litvínovice 370 01

Sbírka Listin S.K.K. a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19814/SL 34 notářský zápis [NZ 373/2014] Městský soud v Praze 25.6.2014 19.6.2015 24.6.2015 6
B 1452/SL 31 ostatní Zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 29.4.2014 28.5.2014 29.5.2014 5
B 1452/SL 30 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 30.4.2013 Městský soud v Praze 25.3.2014 28.3.2014 13
B 1452/SL 29 ostatní Zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 23.7.2013 25.3.2014 28.3.2014 4
B 1452/SL 28 ostatní Zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 23.7.2013 25.3.2014 28.3.2014 1
B 1452/SL 27 ostatní Zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 29.8.2013 25.3.2014 28.3.2014 2
B 1452/SL 26 notářský zápis 229/2013 Městský soud v Praze 29.8.2013 25.3.2014 28.3.2014 4
B 1452/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 30.4.2012 Městský soud v Praze 10.12.2012 12.12.2012 12
B 1452/SL 24 zpráva auditora k 30.4.2011 Městský soud v Praze 3.11.2011 12
B 1452/SL 23 notářský zápis 424/2010 Městský soud v Praze 3.11.2010 23.11.2010 14
B 1452/SL 22 účetní závěrka ke dni 30.4.2010 Městský soud v Praze 26.10.2010 6
B 1452/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.8.2010 2
B 1452/SL 20 ostatní - listina přítomných Městský soud v Praze 3.8.2010 2
B 1452/SL 19 ostatní - zápis z ŘVH Městský soud v Praze 3.8.2010 3
B 1452/SL 18 zpráva auditora k 30.4.2009 Městský soud v Praze 18.11.2009 13
B 1452/SL 17 podpisové vzory + Zápis z ŘVH Městský soud v Praze 22.9.2008 29.12.2008 8
B 1452/SL 16 zpráva auditora k 30.4.2008 Městský soud v Praze 22.10.2008 13
B 1452/SL 15 ostatní smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 10.9.2007 22.10.2007 3
B 1452/SL 14 ostatní dohoda o započtení Městský soud v Praze 10.9.2007 22.10.2007 2
B 1452/SL 13 účetní závěrka - k 30.4.2007 Městský soud v Praze 17.10.2007 5
B 1452/SL 12 ostatní - Zápis z řádné VH-26.7.2007 Městský soud v Praze 26.7.2007 17.10.2007 4
B 1452/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.8.2007 11
B 1452/SL 8 notářský zápis 396/2007 Městský soud v Praze 26.7.2007 31.8.2007 7
B 1452/SL 7 zpráva auditora Městský soud v Praze 25.7.2007 31.8.2007 1
B 1452/SL 11 stanovy společnosti - NÁVRH Městský soud v Praze 31.8.2007 20
B 1452/SL 10 ostatní -Pozvánka na ŔVH Městský soud v Praze 10.7.2007 31.8.2007 2
B 1452/SL 5 zpráva auditora -účet.uzávěrky k 30.4. 2007 Městský soud v Praze 30.8.2007 18
B 1452/SL 4 ostatní -Zápis z mimoř.VH+ Podp.vzor Městský soud v Praze 20.11.2006 29.11.2006 3
B 1452/SL 3 účetní závěrka - k 30.4.2006 Městský soud v Praze 15.9.2006 14
B 1452/SL 2 notářský zápis 373/2006 Městský soud v Praze 26.6.2006 7.7.2006 3
B 1452/SL 1 posudek znalce č.73/33/2005 Městský soud v Praze 20.7.2005 2.9.2005 46
C 4309/SL 24 účetní závěrka k 30.4.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2005 0
C 4309/SL 23 zakladatelské dokumenty - ÚZ SS ke dni 31.5.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 0
C 4309/SL 22 notářský zápis 279/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2005 8.7.2005 0
C 4309/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2005 4.7.2005 0
C 4309/SL 20 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2005 4.7.2005 0
C 4309/SL 19 zakladatelské dokumenty - ÚZ SS Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2004 10.1.2005 2
C 4309/SL 18 notářský zápis 779/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2004 10.1.2005 3
C 4309/SL 17 ostatní - schůze správní rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2004 22.10.2004 1
C 4309/SL 16 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2004 17.8.2004 0
C 4309/SL 15 účetní závěrka k 30.4.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2004 0
C 4309/SL 14 účetní závěrka za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2004 0
C 4309/SL 13 ostatní -Výpis ze zápisu správní rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.4.2004 21.4.2004 0
C 4309/SL 12 zakladatelské dokumenty - ÚZ ZL ke dni 18.12.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2004 0
C 4309/SL 11 notářský zápis 684/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2003 21.4.2004 0
C 4309/SL 10 účetní závěrka -r.2003 - ke dni 30.4.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2003 0
C 4309/SL 9 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2003 0
C 4309/SL 8 ovládací smlouva - Zpráva o vztahu - r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2002 16.4.2003 0
C 4309/SL 7 zakladatelské dokumenty - ÚZ ZL ke dni 9.1.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2003 0
C 4309/SL 6 ostatní -Dohoda o zápočtu pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2003 24.1.2003 0
C 4309/SL 5 notářský zápis 2/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2003 24.1.2003 0
C 4309/SL 4 ostatní - Smlouva o půjčce Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2000 24.1.2003 0
C 4309/SL 3 notářský zápis 46/2002 - ÚZ ZL Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2002 13.3.2002 0
C 4309/SL 2 ostatní - Osvědčení o zastup.spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 23.10.2001 0
C 4309/SL 1 notářský zápis 239/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 23.10.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje S.K.K. a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 60617250
Jméno S.K.K. a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 13.7.1994
Celkový počet živností: 9

Sídlo S.K.K. a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny S.K.K. a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 provozování sportovní činnosti v oblasti ledního hokeje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 17.8.2000

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 23.11.2018

Živnost č. 5 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 23.11.2018

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2005
Zánik oprávnění 23.11.2018

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán S.K.K. a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Schön

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje S.K.K. a.s. v likvidaci

IČO: 60617250
Firma: S.K.K. a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.7.1994

Sídlo S.K.K. a.s. v likvidaci

Sídlo: Jílovská 1167/71, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Provozování sportovních zařízení
tracking image