Firma Rybářství Třeboň Hld. a.s. IČO 46678191


Rybářství Třeboň Hld. a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rybářství Třeboň Hld. a.s. (46678191) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybářská 801, Třeboň 379 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Rybářství Třeboň Hld. a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Rybářství Třeboň Hld. a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rybářství Třeboň Hld. a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Rybářství Třeboň Hld. a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Rybářství Třeboň Hld. a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 500
IČO (identifikační číslo osoby) 46678191
Jméno Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.6.2014
Na společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 28.3.2011 s rozhodným dnem 1.10.2010 jmění společnosti Třeboňská investiční a.s. se sídlem Třeboň, Třeboň II, Rybářská 8 01, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01, IČ 281 06 776 a České rybářství s.r.o. se sídlem Mariánské Lázně, U Mlékárny 717/8, IČ 483 65 769 , jako zanikajících společností. Společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. je právním nástupcem společnosti Třeboňská investiční a.s. se sídlem Třeboň, Třeboň II, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01, IČ 281 06 776, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude m v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1840 společnosti České rybářství s.r.o. se sídlem Mariánské Lázně, U Mlékárny 717/8, IČ 483 65 769, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 3697. 30.9.2011 - 25.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 5.10.2010 toto usnesení: 1. Společnost Třeboňská investiční a.s., IČ 281 06 776, se sídlem Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1840 (dále jen "Hlavní akcionář"), která je hlavním akcion ářem společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ 466 78 191, se sídlem Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 500, (dále jen "Společnost"), osvědčila potvrzením sch ovatele o úschově cenných papírů ze dne 12.7.2010, že vlastní akcie vydané Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 94% podíl na hlasovacích právech Společnosti, konkrétně pak 352.749 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vyda ným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie Společnosti protiplnění ve výši 956,-Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je ve smyslu § 183i a násl. obchodn ího zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 403/2010 ze dne 16.8.2010, vypracovaným znalcem, Ing. Petrem Šímou, nar. 26.3.1969, bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ 170 00, podle kterého znalec považuje za tržní hodnotu jedné akcie Společnosti ve jmenovit é hodnotě 1.000,-Kč částku ve výši 956,-Kč. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží Společnosti akcie do 30 dnů ode Dne přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 hod do 10:00 hod. a od 12:00 hod do 15:00 hod. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce, případně v dodatečné lhů tě určené Společností podle § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 5. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodn í banku, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, zastoupené Ing. Františkem Kalivodou, ředitelem Primární emise a Ing. Blankou Podlipnou, Pri mární emise. 29.10.2010 - 25.6.2014
Na nástupnickou společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 466 78 191, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 500, přešla podle rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 2 8.6.2010 k rozhodnému dni 1.1.2010 odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Rybářství Třeboň a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 379 01, IČ 608 26 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vlo žce 635, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 25.5.2010. 26.8.2010
Na společnost Rybářství Třeboň Hld, a.s. se sídlem Třeboň, Tybářská 801, IČ 466 78 191 přešlo jmění zanikající společnost Rybářství Hluboká a.s. se sídlem Hluboká nad Vltavou, Tyršova 681, IČ 600 66 466 (zapsané dříve v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 603) a FED s.r.o. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 379 01, IČ 260 42 126( zapsané dříve v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 10833), a to na základě pr ojektu převzetí jmění ze dne 30.3.2009 s rozhodným dnem převzetí jmění 1.10.2008 1.7.2009 - 25.6.2014
Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením došlo ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák., ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení společnosti Rybářství Třeboň a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností Rybářství Táb or a.s. se sídlem Tábor, Zavadilská 2485, PSČ 390 02, IČ 608 26 851, při kterém odštěpená část jmění společnosti Rybářství Třeboň a.s. specifikovaná ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením přešla na uvedenou nástupnickou společnost. 1.1.2007 - 25.6.2014
Základní jmění společnosti je rozděleno na 374.364 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 3.751 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 21.10.1992 - 4.7.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní rybářství Třeboň, s.p., Táboritská 801/II 1.5.1992
Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 374 130 000,- Kčs, slovy třistasedmdesátčtyřimiliónjednostotřicetosmtisíc korun čsl. 1.5.1992 - 21.10.1992
Základní jmění společnosti je rozděleno na 370 389 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 3 741 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 21.10.1992
Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí radu společnosti tvoří: Ing. Vilém Šedivý, Veselí nad Lužnicí, Nová 520 Josef Hadrava, Třeboň, Hliník 836 Ing. Milan Malecha, Třeboň II, Hliník 824 1.5.1992 - 23.7.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden čeln představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 23.7.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 25.6.2014
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 25.6.2014

Aktuální kontaktní údaje Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Kapitál Rybářství Třeboň Hld. a.s.

zakladni jmění 375 115 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.1996

Akcie Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 375 115 8.10.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 375 115 25.6.2007 - 8.10.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 375 115 4.7.1995 - 25.6.2007

Sídlo Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rybářská 801 , Třeboň 379 01 16.11.2016
Adresa Rybářská 801 , Třeboň 379 01 18.1.2005 - 16.11.2016
Adresa Rybářská 801 , Třeboň 379 01 22.4.1994 - 18.1.2005
Adresa Táboritská 801 , 379 85 Třeboň Česká republika
1.5.1992 - 22.4.1994

Předmět podnikání Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 3.2.2009
Zámečnictví, nástrojářství 3.2.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.2.2009
využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb 22.10.2008
sportovní rybolov v povolených rybářských revírech 22.10.2008
Zřizování vlastních honiteb 22.10.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2008
projektová činnost ve výstavbě 30.8.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.8.2005 - 22.10.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizační a hospodářské povahy 30.8.2005 - 22.10.2008
realitní činnost 30.8.2005 - 22.10.2008
zprostředkování obchodu a služeb 30.8.2005 - 22.10.2008
činnost technických poradců v oblasti rybářství 30.8.2005 - 3.2.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.1.2005 - 22.10.2008
- lov ryb na udici 20.1.1999
hostinská činnost 20.1.1999
silniční motorová doprava nákladní 20.1.1999 - 10.12.2007
- využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb - zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářské těžby v uvedených nádržích - chov kachen, produkce násadových vajec, líhnutí mláďat vodní drůbeže, provádění výkrmu jatečných kachen a výkrmu hrabavé drůbeže - zpracování skladkovodních ryb a drůbeže 20.1.1999 - 22.10.2008
- obchodní činnost - výroba kompostů - těžba písku, kamene, štěrku a štěrkopísku podle zvláštních povolení - sportovní rybolov v povolených rybářských revírech 20.1.1999 - 22.10.2008
- Zřizování vlastních honiteb - Produkce mláďat pernaté zvěře 20.1.1999 - 22.10.2008
investorsko-inženýrská činnost 20.1.1999 - 22.10.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 20.1.1999 - 22.10.2008
zámečnictví 20.1.1999 - 22.10.2008
truhlářství 20.1.1999 - 22.10.2008
pilařská výroba 20.1.1999 - 22.10.2008
19. Zřizování vlastních honiteb 20. Obchod se zvěřinou 21. Produkce mláďat pernaté zvěře 21.10.1992 - 20.1.1999
6. obchodní činnost 7. investiční výstavba, modernizace a rekonstrukce, opravy a údržba základních prostředků včetně meliorací a zúrodnění rybničních ploch 8. poskytování prací a služeb 9. odbahňování rybničních ploch 10. výroba kompostů 11. těžba písku, kamene, štěrku a štěrkopísku podle zvláštních povolení 12. sportovní rybolov v povolených rybářských revírech 13. kovovýroba 14. dřevovýroba včetně pořezu kulatiny 1.5.1992 - 20.1.1999
15. výstavba a provoz malých vodních elektráren 16. investorská a inženýrská činnost, investiční výstavba a neinvestiční akce včetně poskytování těchto služeb 17. lov ryb na udici 18. zahraničně obchodní činnost s vyjímkou případů vyžadující zvláštního povolení 1.5.1992 - 20.1.1999
1. využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb 2. zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářské těžby v uvedených nádržích 3. chov kachen, produkce násadových vajec, líhnutí mláďat vodní drůbeže, provádění výkrmu jatečných kachen a výkrmu hrabavé drůbeže 4. přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb, násadových vajec a drůbeže, provádění neveřejné silniční dopravy 5. zpracování skladkovodních ryb a drůbeže 1.5.1992 - 20.1.1999

Předmět činnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jjiných než základních služeb spojených s pronájmem a zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.10.2008

vedení firmy Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Statutární orgán Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně čtyři členové představenstva. 25.6.2014
Jménem společnosti jednají společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně čtyři členové představenstva. 22.10.2008 - 25.6.2014
Jménem společnosti jednají vždy alespoň čtyři členové představenstva společně. 4.12.2006 - 22.10.2008
Za společnost jednají navenek jménem společnosti ve všech věcech, buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 18.1.2005 - 4.12.2006
Za společnost jednají navenek jménem společnosti ve všech věcech buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 16.10.2000 - 18.1.2005
Za společnost jednají navenek jménem společnosti ve všech věcech alespoň dva členové představenstva společně. 24.11.1999 - 16.10.2000
Za společnost jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis, k němuž může uvést své jméno a funkci. 19.1.1998 - 24.11.1999
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představesntvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva anebo jiná osoba, která byla k tomu představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisuje společně buď předseda a místopřed- seda , nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo představenstvem zmocněná jiná osoba v rozsahu udělené písemné plné moci. 23.7.1993 - 19.1.1998
předseda představenstva Ing. Jan Hůda Ph.D. 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 1.10.2016
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
místopředseda představenstva Ing. Magdalena Herdová 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 1.10.2016
Adresa: 170 , Lužnice 379 01
člen představenstva Ing. Pavel Dlouhý 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák CSc. 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Na Slatince 3279/3 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 2.12.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Nad náhonem 173 , Praha 149 00
člen představenstva spol. Ing. Josef Chmel 1.5.1992 - 23.7.1993
Adresa: Jižní 2298/48 , České Budějovice 370 10
člen představenstva spol. Josef Marek 1.5.1992 - 23.7.1993
Adresa: 133 , Ševětín 373 63
člen představenstva spol. Ing. Aleš Škrabánek 1.5.1992 - 23.7.1993
Adresa: Svobody 1020 , Třeboň 379 01
člen představenstva spol. Ing. Jan Hůda 1.5.1992 - 23.7.1993
Adresa: ul. 9. května 727 , Třeboň II Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Hůda 23.7.1993 - 4.7.1995
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Miroslav Babej - Kmec 23.7.1993 - 4.7.1995
Adresa: Tobrudská 704 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva spol. Ing. Jan Blažek 1.5.1992 - 18.11.1996
Adresa: Mánesova 458/48 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Vladimír Machálek 23.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Třeboradická 1068/33 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Svatopluk Herc 23.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Na Březince 1370/21 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Miroslav Lukáč 4.7.1995 - 18.11.1996
Adresa: Lindavská 752 , 181 00 Praha 8 - Bohnice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Hůda 4.7.1995 - 18.11.1996
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Šílený 18.11.1996 - 1.12.1997
Adresa: Borská 545 , Bor 348 02
člen představenstva Ing. Ivana Brtníková 18.11.1996 - 1.12.1997
Adresa: Kounická 1953/69 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jaromír Procházka 18.11.1996 - 1.12.1997
Adresa: Trojská 606/101 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Petr Hlinomaz CSc. 18.11.1996 - 1.12.1997
Adresa: Dánská 2276 , Kladno 272 01
člen představenstva Pavel Šimůnek 18.11.1996 - 19.1.1998
Adresa: Roztocká 493 , Jilemnice 514 01
předseda představenstva Ing. Ivan Mikšátko 1.12.1997 - 19.1.1998
Adresa: 17. listopadu 631 , Mladá Vožice 391 43
člen představenstva Ing. Vladimír Koubek 1.12.1997 - 19.1.1998
Adresa: tř. 28. října 1295/19 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Vladimír Osoba 1.12.1997 - 19.1.1998
Adresa: Nevanova 1060/34 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Hůda 18.11.1996 - 17.9.1999
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Karel Mach 1.12.1997 - 17.9.1999
Adresa: Ant. Barcala 1277/26 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva JUDr. Vladimír Koubek 19.1.1998 - 17.9.1999
Adresa: tř. 28. října 1295/19 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 19.1.1998 - 17.9.1999
Adresa: Průběžná 271 , Planá nad Lužnicí 391 11
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák 19.1.1998 - 20.11.2001
Adresa: Nuselská 1495/64 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Provázek 17.9.1999 - 20.11.2001
Adresa: Svobody 1019 , Třeboň 379 01
předseda představenstva Ing. Jan Hůda 17.9.1999 - 18.1.2005
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Magdalena Herdová 17.9.1999 - 18.1.2005
Adresa: Mlýnská 98 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 20.11.2001 - 18.1.2005
Vznik členství 5.6.2001
Adresa: Průběžná 271 , Planá nad Lužnicí 391 11
místopředseda představenstva Ing. Josef Malecha 20.11.2001 - 21.4.2005
Vznik členství 5.6.2001
Vznik funkce 5.6.2001
Adresa: Podhájek 618 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 18.1.2005 - 21.4.2005
Vznik členství 17.9.1999
Zánik členství 29.12.2004
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Malecha 21.4.2005 - 24.3.2006
Vznik členství 5.6.2001
Zánik členství 29.1.2006
Vznik funkce 5.6.2001
Zánik funkce 29.1.2006
Adresa: 36 , Bošilec 373 65
člen představenstva Ing. Rudolf Provázek 21.4.2005 - 24.3.2006
Vznik členství 29.12.2004
Adresa: Svobody 1019 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Magdalena Herdová 18.1.2005 - 4.12.2006
Vznik členství 17.9.1999
Zánik členství 25.9.2006
Adresa: Mlýnská 984 , Třeboň 379 01
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Provázek 24.3.2006 - 4.12.2006
Vznik členství 29.12.2004
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 30.1.2006
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Svobody 1019 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing Pavel Dlouhý 17.9.1999 - 5.2.2007
Zánik členství 25.9.2006
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda představenstva Ing. Jan Hůda 18.1.2005 - 5.2.2007
Vznik členství 1.5.1992
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 17.9.1992
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 24.3.2006 - 5.2.2007
Vznik členství 30.1.2006
Zánik členství 25.9.2006
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák CSc. 4.12.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 25.9.2006
Adresa: Nuselská 1495/64 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 4.12.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 4.12.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
předseda představenstva Ing. Jan Hůda 5.2.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 25.9.2006
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 5.2.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Pavel Dlouhý 5.2.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák CSc. 2.3.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: U Zahradního města 3190/2 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Ing. Magdalena Herdová 22.10.2008 - 14.12.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 22.8.2008
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: 170 , Lužnice 379 01
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 14.12.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 12.6.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 14.12.2011 - 3.11.2013
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
předseda představenstva Ing. Jan Hůda Ph.D. 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Vznik funkce 1.10.2011
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
místopředseda představenstva Ing. Magdalena Herdová 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Vznik funkce 1.10.2011
Adresa: 170 , Lužnice 379 01
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Pavel Dlouhý 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák CSc. 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Na Slatince 3279/3 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 27.5.2014 - 2.9.2016
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 27.8.2013 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Josef Šindelka 3.11.2013 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
předseda představenstva Ing. Jan Hůda Ph.D. 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 1.10.2011
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: Lesní 727 , Třeboň 379 01
místopředseda představenstva Ing. Magdalena Herdová 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 1.10.2011
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: 170 , Lužnice 379 01
člen představenstva Ing. Pavel Dlouhý 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen představenstva Ing. Ivo Pastrňák CSc. 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Na Slatince 3279/3 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 2.9.2016 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jan Šindelka 11.4.2017 - 2.12.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Vodnická 312/26 , Praha 149 00

Dozorčí rada Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Karel Hájek 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 1.10.2016
Adresa: Sezimovská 533 , Tábor 390 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Skořepa 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 1.10.2016
Adresa: U hřiště 304 , Deštná 378 25
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Pastrňák 3.5.2019
Vznik členství 25.3.2019
Adresa: Lipoltická 798/18 , Praha 190 17
člen dozorčí rady Ing. Petr Chvála 23.7.1993 - 4.7.1995
Adresa: třída Přátelství 1997 , Písek 397 01
předseda Ing. Jaromír Procházka 23.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Trojská 606/101 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromíra Pirglová 4.7.1995 - 18.11.1996
Adresa: V. Nezvala 746/24 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Zdeněk Lepka 18.11.1996 - 1.12.1997
Adresa: Nušlova 2278/21 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Chmel 23.7.1993 - 26.3.1998
Adresa: Jižní 2298/48 , České Budějovice 370 10
člen dozorčí rady Ing. Pavel Dlouhý 1.12.1997 - 20.1.1999
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda Ing. Eva Poláková 18.11.1996 - 17.9.1999
Adresa: Frant. Ondříčka 22 , České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Aleš Škrabánek 26.3.1998 - 17.9.1999
Adresa: Svobody 1020 , Třeboň 379 01
člen dozorčí rady Ing. Luděk Štěch 20.1.1999 - 17.9.1999
Adresa: U Stadionu 502 , Zliv 373 44
člen dozorčí rady Ing. Josef Šindelka 17.9.1999 - 20.11.2001
Adresa: Průběžná 271 , Planá nad Lužnicí 391 11
člen dozorčí rady Ing. František Pokorný 17.9.1999 - 20.11.2001
Adresa: 57 , Neplachov 373 65
člen dozorčí rady Ing. Vilém Šedivý 17.9.1999 - 20.11.2001
Adresa: Nová 520 , Veselí nad Lužnicí 391 81
předseda dozorčí rady Ing. Eva Poláková 17.9.1999 - 18.1.2002
Adresa: Skuherského 1490/8 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Ivo Pastrňák 20.11.2001 - 18.1.2002
Vznik členství 5.6.2001
Adresa: Nuselská 1495/64 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Pavel Strouha 17.9.1999 - 15.1.2003
Zánik členství 4.10.2002
Adresa: Česká republika
Ponědraž 45, Lomnice nad Lužnicí, 378 16
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Koubek 17.9.1999 - 18.1.2005
Zánik členství 25.7.2003
Adresa: tř. 28. října 1295/19 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Provázek 18.1.2005 - 21.4.2005
Vznik členství 25.7.2003
Zánik členství 29.12.2004
Adresa: Svobody 1019 , Třeboň 379 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Mašek 15.1.2003 - 24.3.2006
Vznik členství 4.10.2002
Zánik členství 4.1.2006
Vznik funkce 23.3.2006
Adresa: Nádražní 434 , Lomnice nad Lužnicí 378 16
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Pastrňák 18.1.2002 - 4.12.2006
Vznik členství 5.6.2001
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 5.6.2001
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Nuselská 1495/64 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Šindelka 21.4.2005 - 4.12.2006
Vznik členství 29.12.2004
Zánik členství 25.9.2006
Adresa: Koželužská 186/5 , Tábor 390 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Skořepa 4.12.2006 - 4.12.2006
Vznik členství 25.9.2006
Vznik funkce 25.9.2006
Adresa: U hřiště 304 , Deštná 378 25
člen dozorčí rady Stanislav Vestfál 24.3.2006 - 5.2.2007
Vznik členství 13.1.2006
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: 178 , Novosedly nad Nežárkou 378 17
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Skořepa 4.12.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 25.9.2006
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: U hřiště 304 , Deštná 378 25
člen dozorčí rady Ing. Jitka Pastrňáková 5.2.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Střížkovská 549/35 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Skořepa 14.12.2011 - 6.10.2013
Vznik členství 1.10.2011
Vznik funkce 1.10.2011
Adresa: U hřiště 304 , Deštná 378 25
předseda dozorčí rady Ing. Karel Hájek 4.12.2006 - 27.5.2014
Vznik členství 25.9.2006
Vznik funkce 25.9.2006
Adresa: Sezimovská 533 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Ing. Jitka Pastrňáková 14.12.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Střížkovská 549/35 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Skořepa 6.10.2013 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 1.10.2011
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: U hřiště 304 , Deštná 378 25
předseda dozorčí rady Ing. Karel Hájek 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 25.9.2006
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 25.9.2006
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: Sezimovská 533 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Ing. Jitka Pastrňáková 27.5.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Lipoltická 798/18 , Praha 190 17
člen dozorčí rady Ing. Jitka Pastrňáková 11.4.2017 - 3.5.2019
Vznik členství 1.10.2016
Zánik členství 25.3.2019
Adresa: Lipoltická 798/18 , Praha 190 17

Prokura Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zdeněk Mašek 24.3.2006 - 16.5.2006
Adresa: Nádražní 434 , Lomnice nad Lužnicí 378 16
Jméno Ing. Josef Malecha 24.3.2006 - 25.6.2007
Adresa: 36 , Bošilec 373 65

Sbírka Listin Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 500/SL 116 účetní závěrka [2014], zpráva auditora ke dni 30.9.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 30
B 500/SL 115 výroční zpráva [2014] ke dni 30.9.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 24
B 500/SL 114 notářský zápis 106/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2014 23.6.2014 25.6.2014 27
B 500/SL 113 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 30.9.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2014 14.4.2014 28
B 500/SL 112 výroční zpráva [2013]  za období od 1.10.2012 do 30.9.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2014 14.4.2014 18
B 500/SL 111 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 30.9.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2013 12.4.2013 28
B 500/SL 110 výroční zpráva za účetní období 1.10.2011 - 30.9.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2013 12.4.2013 18
B 500/SL 109 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2012 4.4.2013 5.4.2013 23
B 500/SL 108 notářský zápis NZ 134/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.10.2012 12.10.2012 28
B 500/SL 107 výroční zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2011 4.4.2012 5.4.2012 17
B 500/SL 106 účetní závěrka, ostatní Zpráva nez. auditora, rozvaha , příloha 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.4.2012 5.4.2012 29
B 500/SL 105 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2011 15.12.2011 9
B 500/SL 104 ostatní - zápis ze zased.předst.a DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2011 15.12.2011 2
B 500/SL 103 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2011 15.12.2011 2
B 500/SL 102 notářský zápis 70/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 26.7.2011 44
B 500/SL 101 zpráva auditora -ověř.zahaj.rozvahy k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2010 26.7.2011 7
B 500/SL 99 zpráva auditora ke dni 30.9.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2011 22.4.2011 28
B 500/SL 100 výroční zpráva ke dni 30.9.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2011 19
B 500/SL 98 účetní závěrka, zpráva auditora - Zahaj.rozvaha k 1.10.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2011 29.3.2011 6
B 500/SL 97 změna právní formy, fúze - Příl.č.1 k projektu fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2011 29.3.2011 23
B 500/SL 96 změna právní formy, fúze -Projekt fúze sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2011 29.3.2011 16
B 500/SL 95 notářský zápis NZ 139/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.10.2010 1.11.2010 152
B 500/SL 94 účetní závěrka k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 7
B 500/SL 93 účetní závěrka k 31.12.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 22
B 500/SL 92 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 98
B 500/SL 91 notářský zápis 110/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 60
B 500/SL 90 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2010 27.5.2010 4
B 500/SL 89 notářský zápis 87/2009 - opravná doložka Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2009 2.9.2009 1
B 500/SL 88 notářský zápis 87/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2009 2.7.2009 111
B 500/SL 87 zpráva auditora ke dni 30.9.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2009 36
B 500/SL 86 zpráva auditora k 1.10.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2009 6
B 500/SL 85 ostatní - Projekt převzetí jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2009 31.3.2009 31.3.2009 18
B 500/SL 84 podpisové vzory - Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2008 27.10.2008 10
B 500/SL 83 ostatní - Zápis z řádného zased.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2008 27.10.2008 3
B 500/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2008 27.10.2008 23
B 500/SL 81 notářský zápis 152/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2008 27.10.2008 6
B 500/SL 80 notářský zápis 6/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 27.6.2007 20
B 500/SL 79 ostatní -Zápis řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 27.6.2007 4
B 500/SL 78 ostatní -Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2007 27.6.2007 2
B 500/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 27.6.2007 24
B 500/SL 76 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2007 8.2.2007 1
B 500/SL 75 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2006 8.2.2007 1
B 500/SL 74 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 8.2.2007 8
B 500/SL 73 stanovy společnosti k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2007 22
B 500/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2006 22
B 500/SL 71 notářský zápis 605/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 5.12.2006 31
B 500/SL 70 podpisové vzory +Zápis ze zased.předst.+ DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 5.12.2006 6
B 500/SL 69 notářský zápis 606/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 16.11.2006 9
B 500/SL 68 výroční zpráva za rok 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2006 99
B 500/SL 67 ostatní -zápis ŘVH- 25.9.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 8
B 500/SL 66 ostatní -smlouva o výkonu funkce Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 9
B 500/SL 65 ostatní -zpráva dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2006 13.11.2006 2
B 500/SL 64 ostatní -oznámení o VH-25.9.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 1
B 500/SL 63 účetní závěrka - Zpráva auditora o ověření Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 4
B 500/SL 62 výroční zpráva -Konsolidovaná -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 66
B 500/SL 61 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 94
B 500/SL 60 ostatní -Zpr.doz.rad a představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 20
B 500/SL 59 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2006 17.10.2006 9
B 500/SL 58 účetní závěrka k 30.6.2006 -Tábor Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 19
B 500/SL 57 účetní závěrka k 30.6.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 24
B 500/SL 56 účetní závěrka -Zahaj.rozv.k 1.1.2006-Tábor Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 16
B 500/SL 55 účetní závěrka - Zahaj.rozvaha k 1.1.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 15
B 500/SL 54 účetní závěrka -r.2005 -Ryb.Tábor Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 24
B 500/SL 53 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2006 27
B 500/SL 52 posudek znalce č.740 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2006 9.10.2006 14
B 500/SL 51 notářský zápis 609/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 9.10.2006 16
B 500/SL 50 notářský zápis 604/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 9.10.2006 52
B 500/SL 49 změna právní formy, fúze -Návrh sml.o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2006 20
B 500/SL 48 ostatní - Zápis ze zased.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2006 19.5.2006 2
B 500/SL 47 výroční zpráva +Úč.uzáv.-r.2004-nenaskenovat. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2006 216
B 500/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 4
B 500/SL 45 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2006 28.3.2006 3
B 500/SL 44 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2006 28.3.2006 2
B 500/SL 43 ostatní - Zápis volební komise Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2006 28.3.2006 1
B 500/SL 42 výroční zpráva -r.2004 - KONSOLIDOVANÁ Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2006 84
B 500/SL 41 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2006 95
B 500/SL 40 ostatní - Valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2005 26.1.2006 24
B 500/SL 39 stanovy společnosti -prosinec 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2004 5.9.2005 18
B 500/SL 38 notářský zápis 683/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2004 5.9.2005 9
B 500/SL 37 stanovy společnosti - Návrh změn stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2005 5
B 500/SL 36 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2004 31.8.2005 21
B 500/SL 35 ostatní - Oznámení o odstoup.z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2004 31.8.2005 2
B 500/SL 34 ostatní - Zápis z náhradní VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2005 29.8.2005 8
B 500/SL 33 notářský zápis 377/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2005 29.8.2005 92
B 500/SL 32 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2005 29.8.2005 50
B 500/SL 31 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2004 6.6.2005 3
B 500/SL 30 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2004 6.6.2005 2
B 500/SL 29 ostatní - projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2005 4.5.2005 61
B 500/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2004 18
B 500/SL 27 notářský zápis NZ 121/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2004 25.11.2004 25
B 500/SL 26 notářský zápis NZ 426/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2003 25.11.2004 32
B 500/SL 25 ostatní - zápis z jednání náhradní VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2003 25.11.2004 7
B 500/SL 24 účetní závěrka r. 2001, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2002 25.11.2004 18
B 500/SL 23 výroční zpráva -konsolidovaná -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2004 74
B 500/SL 22 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2004 15
B 500/SL 21 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 89
B 500/SL 20 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2003 87
B 500/SL 19 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2002 23.9.2002 9
B 500/SL 18 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.9.2002 57
B 500/SL 17 účetní závěrka -Příl.k úč.uzáv.-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 13
B 500/SL 16 účetní závěrka +Tabulk.část-r.2000 (2x) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 12
B 500/SL 15 výroční zpráva -r.2000 - (2x) Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2001 77
B 500/SL 14 notářský zápis 122/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2001 16.11.2001 22
B 500/SL 13 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2000 15
B 500/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.8.2000 18.10.2000 17
B 500/SL 11 notářský zápis 253/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.8.2000 18.10.2000 6
B 500/SL 9 notářský zápis 253/99-Zm.stanov+Výroč.zpr.98 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.1999 13.10.1999 26
B 500/SL 10 stanovy společnosti -srpen 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.1999 13.10.1999 17
B 500/SL 8 účetní závěrka za rok 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.1999 10
B 500/SL 7 notářský zápis 37/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.1996 20.11.1998 4
B 500/SL 6 ostatní - zápis ze zasedání představen Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.1997 20.11.1998 1
B 500/SL 5 ostatní - zápis z mimořádné valné hrom Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.1997 20.11.1998 1
B 500/SL 4 notářský zápis 35/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.1997 20.11.1998 3
B 500/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.1997 20.11.1998 17
B 500/SL 2 notářský zápis 21/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.1997 20.11.1998 6
B 500/SL 1 notářský zápis 63/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.1996 20.11.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rybářství Třeboň Hld. a.s.

IČO (identifikační číslo) 46678191
Jméno Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třeboň
Vznik první živnosti: 30.10.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 2

Sídlo Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Živnosti a provozovny Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Rybářská 801, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001838912
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.10.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.7.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Rybářská 801, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001838912
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.7.2009

Živnost č. 3 PILAŘSKÁ VÝROBA

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 INVESTORSKO - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB včetně technické vybavenosti sídlišťních celků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 9.4.1997

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 14.4.2010

Živnost č. 8 PROVÁDĚNÍ BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 9.4.1997

Živnost č. 9 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.4.2010

Živnost č. 10 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.4.2010

Živnost č. 11 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 12 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.4.2010

Živnost č. 13 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA NÁKLADNÍ

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 28.8.2007

Živnost č. 14 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti rybářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2005
Zánik oprávnění 29.8.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Hůda Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Dlouhý
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Šindelka
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Šindelka
Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Pastrňák CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Magdalena Herdová
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Rybářství Třeboň Hld. a.s.

IČO: 46678191
Firma: Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Třeboň
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Sídlo: Rybářská 801, Třeboň 379 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nábytku
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image