Firma Rybářství Kolář, a.s. IČO 49967720


Rybářství Kolář, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rybářství Kolář, a.s. (49967720) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1, Písečné 378 72. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Rybářství Kolář, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Rybářství Kolář, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rybářství Kolář, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Rybářství Kolář, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Rybářství Kolář, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rybářství Kolář, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 2234
IČO (identifikační číslo osoby) 49967720
Jméno Rybářství Kolář, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Fúze sloučením, na společnost Rybářství Velké Meziříčí, a.s., Zámecká 25, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, IČ: 499 67 720, přešlo jmění zanikající společnosti INTEGRA VM s.r.o., Masarykovo nám. 70, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ: 639 06 708. 15.9.2010
Valná hromada obchodní společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. přijala dne 27.6.2008 následující usnesení: 1.Valná hromada společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti - společnost INTEGRA VM s.r.o., IČO 63906708, se sídlem Jindřichův Hradec II, Masarykovo nám. 70, okres Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, která je vlastníkem 88.390 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 97 781.000,-Kč, představuje podíl 90,40% na základním kapitálu - je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na valné hromadě společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. dne 27.6.2008 předložil 88.390 kusů akcií specifikovaných výše, což osvědčuje prezenční listina z konání valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapi tálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 26.6. 2008 a platným zněním stanov společnosti ze dne 27.6.2003. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti b yl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 27.6.2003. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že INTEGRA VM s.r.o. je hlavním akcionářem společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. ve smyslu § 183i odst.1 obchodníh o zákoníku. 3. Valná hromada Rybářství Velké Meziříčí, a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s., tj. 9.391 kusů Typ číslo hrom.akcie číslo akcie ks A 00001 - 00003 3 00013 - 00017 5 00020 - 00022 3 00025 - 00032 8 00036 - 00037 2 00040 ? 00042 3 00045 - 00054 10 00065 - 00069 5 00077 1 00079 - 00082 4 00098 - 00151 54 00164 - 00334 171 00337 - 00349 13 00353 - 00356 4 00358 - 00390 33 00392 - 00399 8 00407 1 Celkem A 328 B 00001 01001 - 01003 3 00003 - 00008 01007 - 01024 18 00014 - 00030 01040 - 01090 51 00035 01103 - 01105 3 00041 - 00042 01121 - 01126 6 00044 01130 - 01132 3 00061 - 00107 01181 - 01318 141 00113 - 00114 01334 - 01339 6 00116 - 00118 01343 - 01351 9 00120 - 00129 01358 - 01387 30 00132 01394 - 01396 3 Celkem B 273 C 00001 01201 - 01205 5 00004 - 00005 01216 - 01225 10 00029 - 00030 01341 - 01350 10 00051 - 00055 01451 - 01475 25 00058 01486 - 01490 5 00065 - 00157 01521 - 01985 465 00159 - 00168 01991 - 02040 50 00170 - 00172 02046 - 02060 15 00193 02166 - 02170 5 Celkem C 590 D 00001 - 00003 02001 - 02030 30 00016 02151 - 02160 10 00032 - 00034 02311 - 02340 30 00036 - 00041 02351 - 02410 60 00043 - 00056 02421 - 02560 140 00062 - 00073 02611 - 02730 120 00081 - 00097 02801 - 02970 170 00101 - 00102 03001 - 03020 20 00109 03081 - 03090 10 00118 03171 - 03180 10 00120 - 00122 03191 - 03220 30 00126 - 00130 03251 - 03300 50 00140 - 00142 03391 - 03420 30 00171 - 00172 03701 - 03720 20 00176 - 00192 03751 - 03920 170 00200 - 00261 03991 - 04610 620 00268 - 00337 04671 - 05370 700 00346 - 00348 05451 - 05480 30 00351 - 00362 05501 - 05620 120 00370 - 00373 05691 - 05730 40 00381 05801 - 05810 10 00393 - 00407 05921 - 06070 150 00409 - 00412 06081 - 06120 40 00417 - 00425 06161 - 06250 90 Celkem D 2700 E 00001 - 00008 07001 - 07800 800 00024 - 00026 09301 - 09600 300 00040 - 00041 10901 - 11100 200 00055 - 00056 12401 - 12600 200 Celkem E 1500 Celkem F 00001 - 00004 10001 - 14000 4000 9391 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hla vního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183 l odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 436,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 080418, vyhotoveným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r .o., se sídlem Křižíkova 1, 186 00 Praha 8, IČ 25640585, zapsáno u MS v Praze,C.57202. Pro ocenění byla použita metoda výnosová(metoda DCF entity). - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS,a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch.zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s.. Podle § 183 l odst. 5 obch.zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavad ní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183 l odst.3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ust. § 183 l odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch.zák. 4. Valná hromada společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář INTEGRA VM s.r.o. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. 5. Valná hromada společnosti Rybářství Velké Meziříčí, a.s. pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 21.7.2008 - 23.4.2010
Společnost se řídí stanovami ze dne 14.7.1999. 7.12.1999
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 12.7.1996. 23.4.1997

Aktuální kontaktní údaje Rybářství Kolář, a.s.

Kapitál Rybářství Kolář, a.s.

zakladni jmění 71 869 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2010
zakladni jmění 97 781 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 15.9.2010

Akcie Rybářství Kolář, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 17.10.2014
Akcie na jméno 500 000 Kč 3 17.10.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 17.10.2014
Akcie na jméno 69 035 Kč 1 17.10.2014
Akcie na majitele 245 Kč 293 343 15.9.2010 - 17.10.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 97 781 12.11.2004 - 15.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 97 781 21.9.1995 - 12.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 956 1.1.1994 - 21.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 95 825 1.1.1994 - 21.9.1995

Sídlo Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 1 , Písečné 378 72 24.4.2018
Adresa 19 , Dešná 378 73 17.10.2014 - 24.4.2018
Adresa Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01 1.1.1994 - 17.10.2014

Předmět podnikání Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci 17.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.9.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 20.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 20.9.2010 - 17.10.2014
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 9.3.2010 - 20.9.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2010 - 20.9.2010
Zpracování ryb 21.9.1995 - 20.9.2010
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 9.3.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 9.3.2010
Využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných ploch k produkci ryb 1.1.1994 - 20.9.2010
Chov a výkrm kachen, hus a hrabavé drůbeže 1.1.1994 - 20.9.2010
Hostinská činnost 1.1.1994 - 20.9.2010
Provádění šlechtění sladkovodních ryb a vodní drůbeže 1.1.1994 - 20.9.2010
Zabezpečování investiční výstavby, provádění oprav a údržby základních prostředků 1.1.1994 - 20.9.2010
Provádění zemních prací včetně odbahňování rybničních ploch 1.1.1994 - 20.9.2010
Investorská a inženýrská činnost, včetně provádění geodetických prací 1.1.1994 - 20.9.2010
Opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 20.9.2010
Zámečnictví 1.1.1994 - 20.9.2010

Předmět činnosti Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 17.10.2014
zemědělská výroba se zaměřením: rostlinná výroba živočišná výroba produkce chovných plemenných zvířat výroba osiv a sadby úprava, zpracování a prodej vlastní produkce chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše 20.9.2010 - 17.10.2014

vedení firmy Rybářství Kolář, a.s.

Statutární orgán Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 21.9.1995
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. 1.1.1994 - 21.9.1995
předseda představenstva Ing. Josef Kolář 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
místopředseda představenstva Ing. Lenka Kolářová 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
člen představenstva Pavel Bílek 1.1.1994 - 21.9.1995
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
předseda představenstva Ing. Emanuel Míšek 1.1.1994 - 23.4.1997
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Karel Čada 1.1.1994 - 23.4.1997
Adresa: Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva ing. Svatopluk Kufa CSc. 21.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: Hutnická 884 , Třinec 739 61
předseda představenstva Ing. Emanuel Míšek 23.4.1997 - 7.4.2010
Vznik členství 12.7.1996
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 12.7.1996
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Karel Čada 23.4.1997 - 7.4.2010
Vznik členství 12.7.1996
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Pavel Bílek 23.4.1997 - 7.4.2010
Vznik členství 12.7.1996
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 12.7.1996
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
předseda představenstva Ing. Emanuel Míšek 7.4.2010 - 13.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.5.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 27.5.2011
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Pavel Bílek 7.4.2010 - 13.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.5.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 27.5.2011
Adresa: Kleinovka 40 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen představenstva Ing. Karel Čada 7.4.2010 - 13.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.5.2011
Adresa: Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01
předseda představenstva Ing. Emanuel Míšek 13.8.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 21.8.2013
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 21.8.2013
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Pavel Bílek 13.8.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 21.8.2013
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 21.8.2013
Adresa: Kleinovka 40 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen představenstva Ing. Karel Čada 13.8.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Karel Čada 27.8.2013 - 13.3.2014
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 11.2.2014
Adresa: Zámecká 1258/25 , Velké Meziříčí 594 01
předseda představenstva Josef Kolář 27.8.2013 - 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2013
Zánik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
místopředseda představenstva Lenka Kolářová 27.8.2013 - 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2013
Zánik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31

Dozorčí rada Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Zdeňka Urbánková 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
člen dozorčír ady Josef Kolář 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
člen MVDr. Miroslav Havránek 1.1.1994 - 21.9.1995
Adresa: U Jezu 689/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen František Koktavý 1.1.1994 - 21.9.1995
Adresa: Ujčov 83, Nedvědice Česká republika
člen Ing. Aleš Nečas 1.1.1994 - 23.4.1997
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
předseda ing. Zdeněk Rabyška 21.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: Pod hradem 141 , Starý Jičín 742 31
místopředseda Pavel Bílek 21.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen Pavel Přerovský 21.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: 325 , Třinec 739 61
člen Zdeněk Laník 21.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: Pekařská 3117 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ludvík Odehnal 23.4.1997 - 7.12.1999
Adresa: Ve Vilách 1348/34 , Velké Meziříčí 594 01
členka Ing. Helena Vojancová 23.4.1997 - 10.3.2010
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Budovatelů 1487 , Nové Město na Moravě 592 31
člen Ing. Aleš Nečas 23.4.1997 - 7.4.2010
Vznik členství 12.7.1996
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
předseda JUDr. Jiří Drahota 23.4.1997 - 7.4.2010
Vznik členství 12.7.1996
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 12.7.1996
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Čsl. legií 407 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Drahota 7.4.2010 - 13.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.5.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 27.5.2011
Adresa: Čsl. legií 407 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Nečas 7.4.2010 - 13.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.5.2011
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen dozorčí rady Zdeněk Lepka 10.3.2010 - 30.5.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: Na Beránku IV 248 , Ořech 252 25
předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Drahota 13.8.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 21.8.2013
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 21.8.2013
Adresa: 6 , Horní Skrýchov 377 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Nečas 13.8.2012 - 27.8.2013
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen dozorčí rady Zdeněk Lepka 30.5.2013 - 27.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: Na Beránku IV 248 , Ořech 252 25
člen dozorčí rady Michal Čada 27.8.2013 - 13.3.2014
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 11.2.2014
Adresa: 83 , Ujčov 592 62
předseda dozorčí rady Zdeňka Urbánková 27.8.2013 - 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.8.2018
Vznik funkce 21.8.2013
Zánik funkce 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31
člen dozorčí rady Josef Kolář 27.8.2013 - 13.2.2019
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.8.2018
Adresa: 15 , Lovčovice 675 31

Prokura Rybářství Kolář, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno MVDr. Petr Leščenko 16.1.2018 - 8.11.2018
Adresa: 112 , Štěpánovice 666 02

Sbírka Listin Rybářství Kolář, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2234/SL 35 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2015 3.11.2015 6
B 2234/SL 34 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2015 3.11.2015 1
B 2234/SL 33 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.12.2014 30.12.2014 12
B 2234/SL 32 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 824/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2014 13.10.2014 23.10.2014 19
B 1198/SL 30 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2013 1.9.2013 4.9.2013 21
B 1198/SL 29 ostatní projev vůle jedin. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 30.8.2013 4.9.2013 3
B 1198/SL 28 ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 30.8.2013 4.9.2013 2
B 1198/SL 26 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2011 29.8.2012 3
B 1198/SL 25 ostatní -zápis z jed.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2011 29.8.2012 1
B 1198/SL 24 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 26.6.2012 23
B 1198/SL 23 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2011 26.6.2012 23
B 1198/SL 22 ostatní - rozh.FÚ v Jindřichově Hradci Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2010 17.9.2010 1
B 1198/SL 20 notářský zápis - proj.vn.fúze sl.,NZ 644/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 17.9.2010 21
B 1198/SL 19 zpráva auditora - ověř. zah. rozv. k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 17.9.2010 8
B 1198/SL 18 zpráva auditora - ověření ÚZ 2009 - INTEGRA VM Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 17.9.2010 10
B 1198/SL 17 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2010 17.9.2010 18
B 1198/SL 16 ostatní - projekt fúze sločením Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 25.6.2010 28.6.2010 7
B 1198/SL 15 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2010 9.4.2010 3
B 1198/SL 14 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2006 9.4.2010 2
B 1198/SL 13 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2006 9.4.2010 2
B 1198/SL 12 notářský zápis -úč.závěrka 2007,NZ 109/08 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2008 23.7.2008 51
B 1198/SL 10 notářský zápis -úč. záv. 2004, NZ 111/05 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 18.7.2005 32
B 1198/SL 9 notářský zápis úč.závěrka zkrácená 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 2.9.2003 21
B 1198/SL 8 notářský zápis - osvědčení VH, výr. zpráva 01 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2002 14.8.2002 29
B 1198/SL 7 notářský zápis - val. hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2000 25.4.2002 12
B 1198/SL 6 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2001 18.9.2001 50
B 1198/SL 5 notářský zápis - VH,výroční zpráva 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2001 4.9.2001 25
B 1198/SL 4 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.1999 25.1.2000 13
B 1198/SL 3 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.1998 25.1.2000 13
B 1198/SL 2 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.1997 25.1.2000 13
B 1198/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2000 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rybářství Kolář, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49967720
Jméno Rybářství Kolář, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Dačice
Vznik první živnosti: 20.3.1996
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Rybářství Kolář, a.s.

Živnosti a provozovny Rybářství Kolář, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Příkopy 333/55, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1011648466
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 83, Ujčov 592 62
Identifikační číslo provozovny 1004915438
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.3.2009
Provozovna č. 3
Provozovna 675 73 Kralice nad Oslavou
Identifikační číslo provozovny 1004915454
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.3.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Kleinovka 42, Náměšť nad Oslavou 675 71
Identifikační číslo provozovny 1004915446
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.3.2009
Provozovna č. 5
Provozovna 365, Křižanov 594 51
Identifikační číslo provozovny 1004915411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.3.2009

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 19, Dešná 378 73
Identifikační číslo provozovny 1011645556
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2017

Živnost č. 3 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2009
Zánik oprávnění 13.2.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rybářství Kolář, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lenka Kolářová
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Kolář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Rybářství Kolář, a.s.

IČO: 49967720
Firma: Rybářství Kolář, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Dešná
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov drůbeže
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výstavba bytových a nebytových budov
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image