Hlavní navigace

FIRMA RSJ Securities a.s. IČO: 00884855

RSJ Securities a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

RSJ Securities a.s. (00884855) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 2116/15, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1994 a je stále aktivní. RSJ Securities a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o RSJ Securities a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RSJ Securities a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RSJ Securities a.s.

Soud: Městský soud v Praze 31. 5. 1994
Spisová značka: B 14743
IČO (identifikační číslo osoby): 00884855
Jméno: RSJ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.7.2001
Zapsána dne: 31.5.1994
V důsledku rozdělení došlo k odštěpení částí jmění společnosti RSJ a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ 008 84 855, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností RSJ Services s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ 026 03 900, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 24.04.2015. 31.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 20.6.2014 - 7.3.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.6.2014 - 7.3.2016
Usnesení valné hromady ze dne 20.8.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůkorunčeských) na částku 27.000.000,- Kč (slovy: dvacetsedmmilionůkorunčeských). Základní kapitál se zvyšuje peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií, a to: počet akcií: 17.000 jmenovitá hodnota akcií - každá 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) druh akcie: kmenové forma akcií: na jméno podoba akcií: zaknihované emisní kurs 1 akcie: 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti RSJ Invest, a.s., Plzeň, Keřová 7. Akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě uvedené shora v pracovních dnech od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je třicet dnů. Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni právní moci usnesení vydaného Krajským soudem v Plzni, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude právo na vykonání přednostního práva na upsání nových akcií oznámeno písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Na každých deset dosavadních akcií lze upsat sedmnáct nových akcií. S využitím přednostního práva bude upsáno 17.000 (slovy: sedmnácttisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmnáctý srpen roku dvoutisícího prvního (17.8.2001). Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 100% nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání nových akcií na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 171907520/0300. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ. 10.9.2001 - 10.10.2001
Rozhodnutím valné hromady ze dne 17.5.2001 byla změněna právní forma obchodní společnosti RSJ Invest, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložce č. 5165 na akciovou společnost RSJ Invest a.s. 18.7.2001
Obchodní firma RSJ Invest, s.r.o., se převádí z oddílu C vložky 5165, do oddílu B vložky 932. 18.7.2001
Rozhodnutím valné hromady ze dne 17.5.2001 byla změněna právní forma obchodní společnosti RSJ Invest, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložce č. 5165 na akciovou společnosti RSJ Invest a.s. 18.7.2001 - 18.7.2001
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 100.000,- Kč představující peněžité vklady zakladatelů 31.5.1994 - 10.7.1995
Právní forma: společnost s ručením omezeným založena společenskou smlouvou dvou společníků ze dne 16.2.1994 a dodatkem ze dne 16.5.1994 31.5.1994 - 18.7.2001

Kapitál RSJ Securities a.s.

Základní kapitál 27 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.2001
Základní kapitál 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.2001  - 10.10.2001
Základní kapitál 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2000  - 18.7.2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.1997  - 7.4.2000
Základní kapitál 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1995  - 18.6.1997
Základní kapitál 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1994  - 10.7.1995

Akcie RSJ Securities a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 000 4.2.2022
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 000 13.4.2016  - 4.2.2022
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 000 23.2.2005  - 13.4.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 000 10.10.2001  - 23.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 18.7.2001  - 10.10.2001

Sídlo RSJ Securities a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Na Florenci 2116/15, Praha 1 11000, Česká republika 20.6.2014
Adresa: Na Florenci 2116/15, Praha 11000, Česká republika 20.6.2014
Adresa: Tržiště 366/13, Praha 1 11800, Česká republika 6.10.2008 - 20.6.2014
Adresa: Keřová č. 7, Plzeň , Česká republika 31.5.1994 - 6.10.2008

Předmět podnikání RSJ Securities a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 4.2.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.12.2008 - 4.2.2022
výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona 16.11.2006
Hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona 20.1.2003 - 16.11.2006
Hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až b) téhož zákona 20.1.2003 - 16.11.2006
Hlavní investiční služba podle § 8 odst. 2 písm. d) o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona 20.1.2003 - 16.11.2006
Doplňková investiční služba podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona 20.1.2003 - 16.11.2006
Doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků 20.1.2003 - 16.11.2006
Doplňkové investiční služby týkající se podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 odst. 1 písm. a) až d) 20.1.2003 - 16.11.2006
Hlavní investiční služby podle §8 odst. (2) zákona o cenných papírech - písm. a) přijímání a předávání pokynů na účet zákazníka týkajících se investičních instrumentů podle § 8a odstavec (1) písm. a) a písm. b) - písm. b) provádění pokynů na vlastní účet, týkajících se investičních instrumentů podle § 8a odstavec (1) písm. a) a písm.b) - písm. c) obchodování na vlastní účet s investičními instrumenty podle § 8a odst. (1) písm. a) a písm. b) 18.7.2001 - 20.1.2003
Doplňkové investiční služby podle § 8 odst. (3) zákona o cenných papírech - písm. d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků - písm. f) poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 18.7.2001 - 20.1.2003
obchodování s cennými papíry podle § 8 odst. 1 zákona o cenných papírech a další činnosti podle § 46 odst. 2 zákona o cenných papírech písm. b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst. 2 písm. h) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku , veřejných návrhů smluv o koupi akcií. 19.4.2000 - 29.6.2012
obchodování s cennými papíry a následující činnosti a) obstarávání pro klienta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb b) vykonávání činnosti na základě smluv o úschově a uložení cenných papírů c) obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d) provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů 31.12.1996 - 19.4.2000
zprostředkování obchodu a služeb 31.5.1994 - 31.12.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.5.1994 - 31.12.1996
pronájem a půjčování automobilů 31.5.1994 - 31.12.1996
opravy motorových vozidel 31.5.1994 - 31.12.1996

Vedení firmy RSJ Securities a.s.

Statutární orgán RSJ Securities a.s.

člen představenstva Mgr. Anton Tyutin
Ve funkci od 15.2.2022
Adresa Naardenská 665/3, 16200 Praha
předseda představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 15.2.2022
Adresa V Šáreckém údolí 2800, 16400 Praha
člen představenstva Ing. Michal Šaňák
Ve funkci od 14.5.2019
Adresa Naardenská 668/13, 16200 Praha
člen představenstva Mgr. Anton Tyutin
Ve funkci od 19.1.2017 do 15.2.2022
Adresa Naardenská 665/3, 16200 Praha
předseda představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 31.8.2018 do 15.2.2022
Adresa V Šáreckém údolí 2800, 16400 Praha
člen představenstva Ing. Michal Šaňák
Ve funkci od 20.6.2014 do 14.5.2019
Adresa Naardenská 668/13, 16200 Praha
předseda představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 19.1.2017 do 31.8.2018
Adresa Nad Závěrkou 2448/10, 16900 Praha
předseda představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 19.1.2017 do 31.8.2018
Adresa Nad Závěrkou 2448/10, 16900 Praha
člen představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 29.6.2012 do 19.1.2017
Adresa , Spišská Nová Ves, Strojnická 1/23, 05201
předseda představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 29.6.2012 do 19.1.2017
Adresa V zálesí 761/5, 15400 Praha 5
člen představenstva Ing. Bronislav Kandrík
Ve funkci od 29.6.2012 do 19.1.2017
Adresa , Spišská Nová Ves, Strojnická 1/23, 05201
předseda představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 29.6.2012 do 19.1.2017
Adresa V zálesí 761/5, 15400 Praha 5
člen představenstva Ing. Michal Šaňák
Ve funkci od 31.1.2014 do 20.6.2014
Adresa Naardenská 668/13, 16200 Praha 6
člen představenstva Ing. Michal Šaňák
Ve funkci od 25.2.2009 do 31.1.2014
Adresa Naardenská 668/13, 16200 Praha 6
člen představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 8.3.2010 do 29.6.2012
Adresa V Zálesí 761/5, 15000 Praha 5
předseda představenstva Karel Janeček PhD.
Ve funkci od 8.3.2010 do 29.6.2012
Adresa U Třetí baterie 1048/21, 16000 Praha 6
předseda představenstva Karel Janeček PhD.
Ve funkci od 29.6.2012 do 29.6.2012
Adresa U třetí baterie 1048/21, 16200 Praha 6
člen představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 29.6.2012 do 29.6.2012
Adresa V zálesí 761/5, 15400 Praha 5
člen představenstva Karel Janeček PhD.
Ve funkci od 16.11.2006 do 8.3.2010
Adresa U Třetí baterie 1048/21, 16000 Praha 6
předseda představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 23.7.2008 do 8.3.2010
Adresa V Zálesí 761/5, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. Tomáš Janeček
Ve funkci od 16.11.2006 do 25.2.2009
Adresa U Třetí baterie 1048/21, 16000 Praha 6
předseda představenstva Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 16.11.2006 do 23.7.2008
Adresa Wassermannova 924/12, 15000 Praha 5
místopředseda Ing. Karel Janeček
Ve funkci od 7.12.2004 do 16.11.2006
Adresa Janáčkova 1833/47A, Plzeň 1
člen Ing. Tomáš Janeček
Ve funkci od 7.12.2004 do 16.11.2006
Adresa U Třetí baterie 1048/21, Praha 6
předseda Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 7.12.2004 do 16.11.2006
Adresa Wassermannova 924/12, Praha 5
místopředseda Ing. Karel Janeček
Ve funkci od 18.7.2001 do 7.12.2004
Adresa Rytířova 778/5, Praha 4 - Kamýk
člen Ing. Tomáš Janeček
Ve funkci od 18.7.2001 do 7.12.2004
Adresa Janáčkova 1833/47A, Plzeň
předseda Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 18.7.2001 do 7.12.2004
Adresa Geislerova 257/2, Brno
Jednatel ing. Karel Janeček
Ve funkci od 31.5.1994 do 18.7.2001
Adresa Rytířova 778, Praha
Jednatel Ing. Libor Winkler CSc.
Ve funkci od 7.4.2000 do 18.7.2001
Adresa Geislerova 257/2, Brno
Jednatel Pavel Sedláček
Ve funkci od 31.5.1994 do 10.7.1995
Adresa U školy 8, Plzeň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RSJ Securities a.s.

IČO (identifikační číslo): 00884855
Jméno: RSJ Securities a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 5. 1994
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo RSJ Securities a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 11000

Živnosti RSJ Securities a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 10. 2008

Statutární orgán RSJ Securities a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Bronislav Kandrík
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Šaňák
Člen statutárního orgánu: Mgr. Anton Tyutin

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RSJ Securities a.s.

IČO: 00884855
Firma: RSJ Securities a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce, národní soukromé
Datum vzniku: 31. 5. 1994

Sídlo RSJ Securities a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti informačních technologií
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách