Firma RSBC Private Equity CZ a.s. IČO 01657151


RSBC Private Equity CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

RSBC Private Equity CZ a.s. (01657151) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Přemyslovská 2845/43, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2013 a je stále aktivní. RSBC Private Equity CZ a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o RSBC Private Equity CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o RSBC Private Equity CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o RSBC Private Equity CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro RSBC Private Equity CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RSBC Private Equity CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19115
IČO (identifikační číslo osoby) 01657151
Jméno RSBC Private Equity CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.5.2013
Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. rozhodla dne 21.7.2016 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. o částku ve výši 238.000.000,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 41.390.000,- Kč na novou výši 279.390.000,- Kč po zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) nové akcie ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů, ani na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou akcionáři společnosti RSBC Private Equity CZ a.s., a to společnost PORTELEMENT a.s. a společnost Rock bed Česká republika s.r.o. c) že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1190 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč , jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, a to: (i) 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , které vlastní a drží akcionář společnosti RSBC nemovitostní, a.s., společnost PORTELEMENT a.s., dle znaleckého posudku v hodnotě 47.683.000,- Kč, za tento vkla d upíše společnost PORTELEMENT a.s. 238 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč v souhrnném emisním kursu 47.683.000,- Kč, částka ve výši 83.000,- Kč bude tvořit emisní ážio. (ii) 16 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , které vlastní a drží akcionář společnosti RSBC nemovitostní, a.s., společnost Rockbed Česká republika s.r.o., dle znaleckého posudku v hodnotě 190.732.000,- Kč, za tento vklad upíše společnost Rockbed Česká republika s.r.o. 952 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč v souhrnném emisním kursu 190.732.000,- Kč , částka ve výši 332.000,- Kč bude tvořit emisní ážio . d) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 14 pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty a místo upsání bude předem určeným zájemcům oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 21.7.2016 - 1.2.2017
Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. (dále též Společnost) rozhodla dne 8.1.2015 o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 7.690.000,- Kč o částku 33.700.000,- Kč na částku 41.390.00 0,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 167 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč. Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií činí celkem 33.700.000 ,- Kč, emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč tak činí 200.000,- Kč, emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč tak činí 140.000,- Kč a emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 1 60.000,- Kč tak činí 160.000,- Kč. Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma určeným zájemcům, jímž jsou dosavadní akcionáři společnosti, a to: Rockbed Česká republika s.r.o., IČ: 016 36 979 (dále též jen Rockbed Česká republika s.r.o.) a RSBC Financial Services a.s. (dále též jen RSBC Financial Services a.s.). Rockbed Česká republika s.r.o. a RSBC Financial Services (dále též jen Určení z ájemci) upíší akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností s úředně ověřenými podpisy. Upisovací lhůta činí 14 pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněži tého vkladu: Určení zájemci za celý emisní kurz upsaných akcií vnesou výhradně nepeněžité vklady takto: Určený zájemce Rockbed Česká republika s.r.o. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 26.960.000 Kč vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je pohle dávka společnosti Rockbed Česká republika s.r.o. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., IČ: 030 76 059 (dále též RSBC Na Veselí 22 s.r.o.), v nominální výši 26.960.000 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 27.6.2014 mezi Společností ja ko úvěrujícím a RSBC Na Veselí 22 s.r.o. jako úvěrovaným (dále též Smlouva o úvěru) a na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2014 mezi Společností jako postupitelem a Rockbed Česká republika s.r.o. jako postupníkem. Určený zájemce RSBC F inancial Services a.s. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 6.740.000 Kč vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je pohledávka společnosti RSBC Financial Services a.s. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., v nominální výši 6.740 .000 Kč na základě Smlouvy o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2014 mezi Společností jako postupitelem a RSBC Financial Services a.s. jako postupníkem. Částka ocenění nepeněžitého vkladu (cena nepeněžitého vkladu) je určena na základě znaleckého posudku číslo C14152146, vyhotoveného dne 1.11.2014 znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., IČ: 448 47 068, znalcem z oboru ekonomika, a je celkem 33.700.000,- Kč, z toho: cena nepeněžitého vkladu pohledávky společnosti Rockbed Česká republika s.r.o. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o. je 26.960.000 Kč , za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 134 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč, a cena nepeněžitého vkladu pohledávky společnosti RSBC Financial Services a.s. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., je 6.740.000 Kč, za ten to nepeněžitý vklad bude vydáno 33 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč. Za celý nepeně žitý vklad bude vydáno celkem 167 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč a 1 kus nové kmen ové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč. Celková cena nepeněžitého vkladu je shodná s celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sí dlo Společnosti na adrese Příběnická 972/16, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 pracovních dnů od upsání akcií. O rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, sp. zn. NZ 3/2015, N 3/2015. 19.1.2015 - 23.3.2015
Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. rozhodla dne 27.11.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. takto: Základní kapitál společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2 .000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých) na částku 7.690.000,- Kč (sedm milionů šest set devadesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 27 (dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie; 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých); a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií činí celkem 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) tak činí 200.000,- Kč (d vě stě tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých) tak činí 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých) tak činí 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad. Všechny nové akcie budou nabídnu ty k upsání dvěma určeným zájemcům, jímž jsou dosavadní akcionáři společnosti a to: Rockbed Česká republika s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 016 36 979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl C, vložka 209667, (dále též jen Rockbed Česká republika s.r.o.) a RSBC Financial Services a.s., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 242 27 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l B, vložka 17928 (dále též jen RSBC Financial Services a.s.). Rockbed Česká republika s.r.o. a RSBC Financial Services (dále též jen Určení zájemci) upíší akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností s úředně ověřenými podpisy. U pisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněžitého vkladu: Určení zájemci za celý emisní kurz upsaných akcií vnesou výhradně nepeněžité vklady takto: Určený zájemce Rockbed Česká republika s.r.o. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 4.552.000 Kč (čtyři miliony pět set padesát dva tisíc korun českých) vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 80 % podíl Rockbed Česká republika s.r.o. ve společno sti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., se sídlem Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 030 76 059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227146 a Určený zájemce RSBC Financial Services a.s. za cel ý emisní kurz upsaných akcií ve výši 1.138.000 Kč (jeden milion sto třicet osm tisíc korun českých) vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 20 % podíl RSBC Financial Services a.s. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., se sídlem Příběnická 972/16, Ž ižkov, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 030 76 059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227146. Částka ocenění nepeněžitého vkladu cena nepeněžitého vkladu je určena na základě znaleckého posudku číslo C141 52120, vyhotoveného dne 15.8.2014 znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8322, znalcem z obor u ekonomika a je celkem 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých), z toho: cena nepeněžitého vkladu 80 % podílu Rockbed Česká republika s.r.o. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o. je 4.552.000 Kč (čtyři miliony pět set padesá t dva tisíc korun českých), za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22 (dvacet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie a 1 (jeden) kus nové kmenové akci e na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých) a cena nepeněžitého vkladu 20 % podíl RSBC Financial Services a.s. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., je 1.138.000 Kč (jeden milion sto třic et osm tisíc korun českých), za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jm éno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých. Za celý nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 27 (dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie; 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých); a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Celková cena nepeněžitého vkladu je shodná s celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Sp olečnosti na adrese Příběnická 972/16, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 (deset) pracovních dnů od upsání akcií. O rozhodnutí valné hromady společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. o zvýšení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, sp. zn. NZ 421/2014, N 441/2014. 31.12.2014 - 23.3.2015

Aktuální kontaktní údaje RSBC Private Equity CZ a.s.

Kapitál RSBC Private Equity CZ a.s.

zakladni jmění 279 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2016
zakladni jmění 41 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2015 - 21.7.2016
zakladni jmění 7 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2014 - 19.1.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.9.2013 - 31.12.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 3.5.2013 - 19.9.2013

Akcie RSBC Private Equity CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 793 900 Kč 100 1.2.2017
Akcie na jméno 200 000 Kč 1 190 21.7.2016 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 167 19.1.2015 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 140 000 Kč 1 19.1.2015 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 160 000 Kč 1 19.1.2015 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 27 31.12.2014 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 138 000 Kč 1 31.12.2014 - 1.2.2017
Kmenové akcie na jméno 152 000 Kč 1 31.12.2014 - 1.2.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 3.5.2013 - 1.2.2017

Sídlo RSBC Private Equity CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Přemyslovská 2845/43 , Praha 130 00 14.8.2018
Adresa Příběnická 972/16 , Praha 130 00 3.5.2013 - 14.8.2018

Předmět podnikání RSBC Private Equity CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2019

Předmět činnosti RSBC Private Equity CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.5.2013

vedení firmy RSBC Private Equity CZ a.s.

Statutární orgán RSBC Private Equity CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 23.4.2019
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Písemnosti zavazující společnost se podepisují tak, že vedle napsaného nebo vytištěného názvu společnosti připojí svůj vlast noruční podpis člen představenstva. 3.5.2013 - 23.4.2019
předseda představenstva Robert Schönfeld 24.4.2018
Vznik členství 15.3.2018
Vznik funkce 15.3.2018
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Ditz 24.4.2018
Vznik členství 15.3.2018
Adresa: Želetavská 1447/5 , Praha 140 00
předseda Robert Schönfeld 3.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 3.5.2013
Vznik funkce 3.5.2013
Adresa: Příběnická 972/16 , Praha 130 00
člen Jakub Blaschke 3.5.2013 - 23.3.2015
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 1.3.2015
Adresa: Ringhofferova 629 , Kamenice 251 68
člen Christopher Kottnauer 3.5.2013 - 19.10.2015
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: Rooseveltova 166/10 , Praha 160 00
předseda Robert Schönfeld 11.11.2013 - 19.10.2015
Vznik členství 3.5.2013
Vznik funkce 3.5.2013
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
Člen představenstva Adéla Pittsová 23.3.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 1.3.2015
Adresa: 257 , Krhanice 257 42
předseda Robert Schönfeld 19.10.2015 - 24.4.2018
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 15.3.2018
Vznik funkce 3.5.2013
Zánik funkce 15.3.2018
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
člen Christopher Kottnauer 19.10.2015 - 24.4.2018
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 15.3.2018
Adresa: Rooseveltova 166/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Adéla Pittsová 19.10.2015 - 27.6.2018
Vznik členství 1.3.2015
Adresa: 257 , Krhanice 257 42
Člen představenstva Adéla Pittsová 27.6.2018 - 23.4.2019
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 14.3.2019
Adresa: Na Veselí 1342/22 , Praha 140 00

Dozorčí rada RSBC Private Equity CZ a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Lenka Schönfeldová 19.10.2015
Vznik členství 16.4.2015
Adresa: Příběnická 972/16 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady PhDr. Petr Valenta 8.7.2017
Vznik členství 29.4.2017
Vznik funkce 3.5.2017
Adresa: Klabalská I 4292 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Věra Slezáková 24.4.2018
Vznik členství 15.3.2018
Adresa: Na Veselí 1342/22 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Věra Slezáková 3.5.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: V bytovkách 1518/23 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Václav Kubeček 3.5.2013 - 3.3.2015
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: Brandlova 1558/5 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Petr Jůza 3.5.2013 - 6.5.2015
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: sídl. V Zátiší 1014 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Věra Slezáková 29.5.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: Františka Diviše 483/35 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Václav Kubeček 3.3.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: Soukenická 1529/26 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Lenka Schönfeldová 6.5.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 16.4.2015
Adresa: Příběnická 972/16 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Věra Slezáková 19.10.2015 - 2.6.2017
Vznik členství 3.5.2013
Adresa: Františka Diviše 483/35 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Václav Kubeček 19.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 28.4.2017
Adresa: Soukenická 1529/26 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Věra Slezáková 2.6.2017 - 24.4.2018
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 15.3.2018
Adresa: Na Veselí 1342/22 , Praha 140 00

Sbírka Listin RSBC Private Equity CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19115/SL 15 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.2.2016 19.2.2016 38
B 19115/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.9.2014 12.6.2015 24.6.2015 14
B 19115/SL 13 zpráva o vztazích za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 12.6.2015 24.6.2015 3
B 19115/SL 12 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 15.4.2015 30.4.2015 13.5.2015 8
B 19115/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2015 18.3.2015 26.3.2015 11
B 19115/SL 10 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 27.2.2015 18.3.2015 26.3.2015 8
B 19115/SL 9 posudek znalce č.C14152146 Městský soud v Praze 1.11.2014 9.1.2015 26.1.2015 32
B 19115/SL 8 notářský zápis [NZ 3/2015] Městský soud v Praze 8.1.2015 9.1.2015 26.1.2015 24
B 19115/SL 7 posudek znalce č. C14152120 Městský soud v Praze 15.8.2014 28.11.2014 12.1.2015 57
B 19115/SL 6 notářský zápis [NZ 421/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2014 28.11.2014 12.1.2015 23
B 19115/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 397/2014 Městský soud v Praze 3.11.2014 4.11.2014 13.11.2014 26
B 19115/SL 4 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.10.2014 15.10.2014 23
B 19115/SL 3 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 26.6.2013 27.2.2014 28.2.2014 9
B 19115/SL 2 ostatní zápis ze zasedání budoucího předs. Městský soud v Praze 30.4.2013 2.5.2013 13.5.2013 1
B 19115/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 198/2013 Městský soud v Praze 30.4.2013 2.5.2013 13.5.2013 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RSBC Private Equity CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 01657151
Jméno RSBC Private Equity CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 17.6.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo RSBC Private Equity CZ a.s.

Živnosti a provozovny RSBC Private Equity CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Příběnická 972/16, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1008980056
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 17.6.2013

Statutární orgán RSBC Private Equity CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Robert Schönfeld
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Ditz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RSBC Private Equity CZ a.s.

IČO: 01657151
Firma: RSBC Private Equity CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 3.5.2013

Sídlo RSBC Private Equity CZ a.s.

Sídlo: Příběnická 972/16, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image