Firma Rozvojový fond Pardubice a.s. IČO 25291408


Rozvojový fond Pardubice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rozvojový fond Pardubice a.s. (25291408) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Míru 90, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1998 a je stále aktivní. Rozvojový fond Pardubice a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Rozvojový fond Pardubice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rozvojový fond Pardubice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Rozvojový fond Pardubice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Rozvojový fond Pardubice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rozvojový fond Pardubice a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1822
IČO (identifikační číslo osoby) 25291408
Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.6.1998
Jediný akcionář dne 9.7.2019 schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 160 (jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlase m valné hromady, (dále společně též jen "Akcie"). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOK"), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spo jení s ustanovením § 485, odstavce 1) ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen "Zájemce"). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZOK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. 1 (jedna) akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 8) Emisní kurs 160 (jedno sto šedesáti) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, je Zájemce ja ko upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem celkem ve výši 16.000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých) nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Česko slovenská obchodní banka, a.s. 25.7.2019
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve zně ní pozdějších předpisů, notářským zápisem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, sepsaným dne 25. července 2018 pod č.j. NZ 834/2018, N 701/2018, takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 14.000.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 (čtrnáct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, ( dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spoje ní s ustanovením § 485, odstavce 1) ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZOK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. 21.8.2018 - 2.3.2019
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve zně ní pozdějších předpisů, notářským zápisem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, sepsaným dne 19. října 2017 pod č.j. NZ 1751/2017, N 1391/2017, takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.500.000,- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 (třináct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (d ále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spoje ní s ustanovením § 485 odst. 1 ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247 odst.1 ZOK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní b anka a.s. 14.11.2017 - 21.8.2018
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK převzetím vkladové povinnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 720.000,- Kč (slovy sedmsetdvacettisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 7 (sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) b) 2 (dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých); přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Celkový emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých), když emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc ko run českých) a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy (desettisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy (desettisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou upsaných Akcií ve výši 9.000,- Kč je emisním ážie m. 6.Celý emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří pozemky označené jako pozemkové parcely p.č. 408/1 o výměře 92 m2, p.č. 409/1 o výměře 73 m2, p.č. 418/1 o výměře 144 m2, vše v k.ú. Pardubice (dále též jen nepeněžitý vklad), přičemž nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku č. 2215-35/16 vyhotoveném dne 7. 10. 2016 znalkyní Ing. Janou Machkovou, se sídlem Smilova 777, 530 02 Pardubice (dále též jen znale cký posudek). Tento nepeněžitý vklad bude vnesen do Společnosti faktickým předáním nepeněžitého vkladu a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií v sídle společnosti na adrese Pardu bice, třída Míru 90, PSČ 530 02. Cena nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých), a to v souladu se znaleckým posudkem, který stanovil, že nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 7.Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 19.12.2016 - 22.2.2017
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.500.000,-- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 (třináct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odst. 1 ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1 ZOK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní b anka a.s. 11.11.2016 - 19.12.2016
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valn é hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odstavce 1) ZoK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, veřejnoprávní korporaci, Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodn utí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. 1.10.2015 - 18.11.2015
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 18.000.000,-- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valn é hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanove ním § 485, odstavce 1) ZoK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, veřejnoprávní korporaci, Statutární město Pardubice IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodn utí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní ba nka a.s. 16.10.2014 - 10.11.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 1. října 2013 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech 10 (deseti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stáv ajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle usta novení § 204a, odstavce 7) obchodního zákoníku. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akc ií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh sml ouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), který je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem má společnost otevřen na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 21.10.2013 - 4.12.2013
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 2.října 2012 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16.000.000,- Kč ( šestnáctmilionů korun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřípouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady (dále též jen "Ak cie"). Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci. 5) Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 / obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých). 8) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad ve výši 16.000.000,- Kč (šestnáctmilionů korun českých) je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2/ obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti dispozov at se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 22.10.2012 - 30.11.2012
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 5. října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 33.000.000,- Kč (třicettřimilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 33 (třicettři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie b udou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Upsání všech 33 (třicettři) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - st ávajícímu jedinému akcionáři společnosti Satutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ust anovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých). 8) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - první část peněžitého vkladu, a to částku ve výši 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373 vedený u spole čnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu, a to částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináctmilionů korun českých), je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 15.10.2010 - 28.6.2011
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 13. dubna 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se zvýší o částku 13.600.000,- Kč (třináctmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 13 (třináct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, b) 6 (šest) kusů listinnných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, dále v textu rozhodnutí též jen "Akcie". Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všechny Akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií Určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205, odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. Určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs Akcií činí 13.650.000,- Kč (třináctmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 8. Celý emisní kurs Akcií bude Určitým zájemcem upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří budova objektu k bydlení č.p. 228 (ubytovna, ul. Školská) na pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 12 6 příslušná k části obce Ohrazenice, pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 565 m2, vše v katastrálním území Ohrazenice a obec Pardubice (dále v textu rozhodnutí též jen "Nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 5/800/10 ze dne 17. března 2010 soudního znalce Ing. Jana Jošta, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pob očky v Pardubicích, č.j. 2 Nc 1208/2010-8 ze dne 10. února 2010, které nabylo právní moci dne 4. března 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 13.650.000,- Kč (třináctmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad bude vydáno: a) 13 (třináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějícíh na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, b) 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení Určitého zájemce o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., a fa ktickým předáním nemovitostí tvořících Nepeněžitý vklad společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 29.4.2010 - 24.6.2010
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 13. října 2009 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie b udou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Všechny akcie, tj. 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávaj ící jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"). 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. Jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 8) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 117146513/0300, vedený u společnosti Městský rozvojový fond Par dubice a.s. založila na své jméno. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 20.10.2009 - 11.12.2009
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 22. července 2008 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se zvýší o částku 13.800.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 8 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnot ě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Všechny akcie, tj. 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"). 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude uspána emisní m kurzem 100.000,-- Kč. 8) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 117019573/0300, vedený u společnosti Československá obchodní ba nka, a.s., který za tím účelem společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. založila na své jméno. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 29.8.2008 - 14.11.2008
1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se zvýší o částku 17.000.000,- Kč (sedmnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 17 (sedmnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie bud ou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Všechny akcie, tj. 17 (sedmnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávajíc í jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:0 0 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 4) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých). 7) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 17874433/0300 vedený u společnosti Československá obchodní bank a a.s., který za tím účelem společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. založila na své jméno. 7.12.2007 - 4.1.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3. října 2006 schválil usnesení tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.830.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 3 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 54 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 3 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společn osti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavce 3) obchodního zákoníku. 5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisní m kurzem 100.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč. 7) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým a nepeněžitým vkladem takto: 1. peněžitým vkladem ve výši 24.000.000,-- Kč, za který budou vydány 24 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Dnem splacení je den p řipsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17695283/0300, vedené u společnosti Československá obchodní banka, a.s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 2. nepeněžitým vkladem ve výši 30.830.000,-- Kč spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to: a) nebytové jednotky č. 1893/33 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 196,01 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy číslo domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 příslušné k č ásti obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 256/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 256/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 v katas trálním území Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-1/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený zn alecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4.750.000,-- Kč. b) nebytové jednotky č. 1893/34 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 22 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 v katastrálním územ í Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-2/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený zn alecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 620.000,-- Kč. c) nebytové jednotky č. 1893/35 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 402,99 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela par c. č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parce la parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-3/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený zn alecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 9.120.000,-- Kč. d) nebytové jednotky č. 1893/36 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 40,96 m2 nacházející se v mezipatře mezi prvním a druhým nadzemním podlažím budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7 317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 54/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 54/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-4/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 520.000,-- Kč. e) nebytové jednotky č. 1894/41 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 21,03 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části o bce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 27/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 27/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pa rdubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-5/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 590.000,-- Kč. f) nebytové jednotky č. 1894/42 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 373,70 m2 nacházející se v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 489/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 489/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v  katastrálním území Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-6/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.480.000,-- Kč. g) nebytové jednotky č. 1895/33 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 22,18 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části o bce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pa rdubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-7/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 630.000,-- Kč. h) nebytové jednotky č. 1895/34 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 289,27 m2 nacházející se v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 379/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 379/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v  katastrálním území Pardubice. Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-8/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 5.750.000,-- Kč. i) pozemků, a to pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 358/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 9451/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2 a pozemku evidovaného jako staveb ní parcela parc č. 9451/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, vše v katastrálním území Pardubice. Tyto nemovitosti jako součást nepeněžitého vkladu byly v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 55-9/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený z nalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 370.000,-- Kč. Ing. Kateřina Skladanová byla ustanovena znalcem pro ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 1. června 2006 pod č.j 2 Nc 1149/2006-4, které nabylo právní moci dne 27.června 2006. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 3 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je ve smyslu § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen předáním písemného prohlášení upisovatele o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a .s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 21.11.2006 - 28.12.2006
Dne 12. dubna 2005 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.500.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 1 kus listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5 00.000,-- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U D ivadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubcích. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnodtou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emis ním kurzem 500.000,-- Kč. 7) Celý emisní kurs akcií ve výši 54.500.000,-- Kč bude nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splacen peněžitým vkladem. Dnem splacení je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17428433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 7.6.2005 - 5.8.2005
Dne 25. května 2004 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16,000.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného dr uhu, a nebudou registrované. 3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U D ivadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být n ávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinnna zaslat oznámení nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou Pardubice. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč. 7) Celý základní kapitál ve výši 16,000.000,-- Kč bude nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání zcela splacem peněžitým vkladem. Dnem splacení je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17326453/0300, vedený u Československé obchodní banky, a .s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 14.7.2004 - 31.8.2004
Dne 18. listopadu 2003 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: Statutární město Pardubice, jako jediný akcionář společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 27.11.2003 - 18.12.2003
1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 126,000.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 27.11.2003 - 18.12.2003
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 126 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného d ruhu, a nebudou registrované. 27.11.2003 - 18.12.2003
3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046. 27.11.2003 - 18.12.2003
4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 27.11.2003 - 18.12.2003
5) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležit osti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 27.11.2003 - 18.12.2003
6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 27.11.2003 - 18.12.2003
7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným zna lcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 27.11.2003 - 18.12.2003
8) Celý základní kapitál ve výši 126,000.000,-- Kč bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to: 27.11.2003 - 18.12.2003
1. nebytové jednotky č. 2417/12 o velikosti 109,92 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Z elené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 443/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 443/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zas tavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-11/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,900.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
2. nebytové jednotky č. 2417/13 o velikosti 46,39 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Ze lené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 187/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 187/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zast avěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-12/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 900.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
3. nebytové jednotky č. 2417/14 o velikosti 36,83 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 149/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 149/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - z astavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-13/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
4. nebytové jednotky č. 2417/15 o velikosti 26,55 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - z astavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-14/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 1,400.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
5. nebytové jednotky č. 2418/13 o velikosti 32,49 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části Zele né Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 131/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 131/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zasta věná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-15/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 1,300.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
6. nebytové jednotky č. 2418/14 o velikosti 182,12 m2 nacházející se v prvním nadzemním a v prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 pří slušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 730/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 730/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební pa rcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardub ice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-16/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 5,400.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
7. nebytové jednotky č. 2419/13 o velikosti 75,90 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předmě stí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 165/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 165/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-17/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
8. nebytové jednotky č. 2419/14 o velikosti 293,15 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 638/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 638/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-18/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
9. nebytové jednotky č. 2420/13 o velikosti 90,80 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předmě stí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 198/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 198/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-19/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,700.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
10. nebytové jednotky č. 2421/13 o velikosti 102,96 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 224/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 224/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-20/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
11. nebytové jednotky č. 2421/14 o velikosti 122,27 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 266/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 266/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-21/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 4,300.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
12. nebytové jednotky č. 2422/13 o velikosti 77,45 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Před městí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 168/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 168/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoř í, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-22/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,600.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
13. nebytové jednotky č. 2422/14 o velikosti 75,40 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Před městí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 164/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 164/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoř í, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-23/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 4,000.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
14. nebytové jednotky č. 2423/14 (garáže) o velikosti 16,42 m2 nacházející se v budově domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrá lním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastráln ím území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-26/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 150.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
15. nebytové jednotky č. 2423/13 (garáže) o velikosti 16,42 m2 nacházející se v budově domu čp. čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v kat astrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katas trálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-25/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 150.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
16. nebytové jednotky č. 2423/12 (garáže) o velikosti 18,42 m2 nacházející se v budově domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastr álním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrál ním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-24/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 160.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
17. nebytové jednotky č. 2423/15 (garáže) o velikosti 18,42 m2 nacházející se v budově domu čp. čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v kat astrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katas trálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-27/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 160.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
18. nebytové jednotky č. 2585/16 o velikosti 208,82 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 438/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 438/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-40/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 5,100.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
19. nebytové jednotky č. 2587/11 o velikosti 227,76 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 478/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 478/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-41/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 6,700.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
20. nebytové jednotky č. 2588/16 o velikosti 140,62 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 295/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 295/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-42/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
21. nebytové jednotky č. 2589/11 o velikosti 138,96 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 292/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 292/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-43/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,100.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
22. nebytové jednotky č. 1947/37 o velikosti 100,04 m2 nacházející se v prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zele né Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 140/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 140/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastav ěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-01/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 840.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
23. nebytové jednotky č. 1947/38 o velikosti 152,92 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 př íslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 214/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 214/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební pa rcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice , Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-02/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,300.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
24. nebytové jednotky č. 1947/39 o velikosti 110,42 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 př íslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl ovelikosti 154/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební par cela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-03/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,300.000,- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
25. nebytové jednotky č. 1947/40 o velikosti 82,39 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 pří slušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 115/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 115/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební par cela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-04/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,000.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
26. nebytové jednotky č. 1948/33 o velikosti 579,56 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží, prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č . 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 810/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 810/10000 na pozemcích - pozemku e vidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v ka tastrálním území Pardubice, První část nepeněžitého vkladu (část nebytové jednotky o plošné výměře 388,35 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře nyní nájemci využívaná jako kadeřnictví a salon krásy) byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku po psána a oceněna znaleckým posudkem č. 76-05/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 7,500.000,- Kč. Druhá část nepeněžitého vkladu (část nebytové jednotky o plošné výměře 191,21 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží nyní nájemcem využívaná jako sklad) byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 76-06/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 530.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
27. nebytové jednotky č. 1949/29 o velikosti 29,39 m2 nacházející se v prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 42/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 42/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-07/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 230.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
28. nebytové jednotky č. 2023/11 o velikosti 177,07 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušn é k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 605/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 605/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-28/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 4,600.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
29. nebytové jednotky č. 2024/16 o velikosti 76,51 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 262/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 262/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela pa rc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela p arc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-29/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,600.000,- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
30. nebytové jednotky č. 2025/16 o velikosti 76,32 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 261/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 261/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela pa rc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela p arc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-30/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
31. nebytové jednotky č. 2025/17 o velikosti 182,60 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušn é k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 626/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 626/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-31/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,900.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
32. nebytové jednotky č. 2037/16 o velikosti 64,88 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Z elené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1089/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1089/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-32/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 1,300.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
33. nebytové jednotky č. 2037/17 o velikosti 165,82 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2783/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2783/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-33/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 5,700.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
34. nebytové jednotky č. 2038/16 o velikosti 155,41 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zel ené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2608/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2608/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná pl ocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-34/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
35. nebytové jednotky č. 2039/11 o velikosti 133,47 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2240/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2240/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěn á plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-35/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,100.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
36. nebytové jednotky č. 2040/16 o velikosti 165,20 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2773/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2773/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-36/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2.600.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
37. nebytové jednotky č. 2041/16 o velikosti 98,21 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Z elené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1648/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1648/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-37/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 2,100.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
38. nebytové jednotky č. 2042/11 o velikosti 198,91 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obc e Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 3337/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 3337/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavě ná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-38/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 4,200.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
39. nebytové jednotky č. 2042/12 o velikosti 130,31 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2187/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2187/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-39/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 3,300.000,- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
40. nebytové jednotky č. 2410/13 o velikosti 81,48 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katas trálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 395/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 395/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-08/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 1,500.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
41. nebytové jednotky č. 2411/13 (dílna nebo provozovna kadeřnictví) o velikosti 223,36 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1082/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1082/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc . č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána oceněn znaleckým posudkem č. 76-09/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněž itého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč (šestmilionů korun českých). 27.11.2003 - 18.12.2003
42. nebytové jednotky č. 2411/14 (dílna nebo provozovna - prodejna) o velikosti 77,36 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k čá sti obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 374/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 374/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-10/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeně žitého vkladu částkou 1,500.000,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
43. pozemků vydělených na základě geometrického plánu zpracovaného společností GEODING s.r.o. pod číslem plánu 4549-88/2001, který byl ověřen Ing. Josefem Janko dne 16. července 2003 pod číslem 57/2003 a schválen Katastrálním úřadem v Pardubicích dne 1. s rpna 2003 pod číslem 857/2003, pro obec a katastrální území Pardubice, a to: - dílu "c" o výměře 1100 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "d" o výměře 165 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "e" o výměře 15 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 2788/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu o výměře 1 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1, který byl nově označen jako pozemková parcela parc. č. 372/9 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice, -dílu "u" o výměře 109 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "v" o výměře 339 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/4 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "x" o výměře 205 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "w" o výměře 255 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice, - dílu "z" o výměře 242 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/4 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 45/624/03 ze dne 16. října 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Pavla Briatky. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu čás tkou 1,534.880,-- Kč. 27.11.2003 - 18.12.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 18. 6. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 28.11.2002 - 4.3.2003
l. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 25,000.000,-- Kč, slovy: dvacet pět miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 28.11.2002 - 4.3.2003
2. Upisované akcie: Počet akcií: 25 kusů Jmenovitá hodnota akcií: 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 28.11.2002 - 4.3.2003
3. Přednostní právo k upisování akcií 3.1. Všechny akcie upíše s využitím svého přednostního práva jediný akcionář na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a jejich emisní kurs splatí níže uvedeným způsobem. 3.2. Po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu je představenstvo povinno rozhodnutí zveřejnit v Obchodním věstníku a oznámit informaci o přednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. 28.11.2002 - 4.3.2003
4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií: 4.1. Místo pro upisování akcií, sídlo akciové společnosti na adrese Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 828, v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin. 4.2. Lhůta pro upisování akcií: 15, slovy: patnáct, kalendářních dnů s počátkem běhu lhůty dnem podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. 4.3. Emisní kurs akcií: 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 28.11.2002 - 4.3.2003
5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Pardubic, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00 27 40 46 za obchodní společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 828, PSČ 530 02, IČ: 25 29 14 08 oproti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 25,000.000,-- Kč, slovy: dvacet pět miliónů korun českých, za účelem oddlužení akciové společnosti. 28.11.2002 - 4.3.2003
6.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 6.1. Emisní kurs akcií bude výhradně splacen započtením peněžité pohledávky Statutárního města Pardubic, jediného akcionáře akciové společnosti za akciovou společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. vzniklé z titulu smlouvy o půjčcce ze dne 24. 5. 2001 uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice, coby věřitelem a obchodní společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s., coby dlužníkem. 6.2. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 7, slovy: sedmi, denní od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. v sídle akciové společnosti mezi upisovatelem Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00 27 40 46 a akciovou společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 828, PSČ 530 02, IČ: 25 29 14 08. 28.11.2002 - 4.3.2003
1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 134,183.000,-- Kč, slovy: jedno sto třicet čtyři milionů jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 9.4.2001 - 6.6.2001
2. Počet upisovaných akcií: 203 ks, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 661.000,-- Kč, slovy: šest set šedesát jedna tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 9.4.2001 - 6.6.2001
3. Zvýšení základního kapitálu bude upsáno novými akciemi a splaceno nepeněžitými vklady níže uvedenými. 9.4.2001 - 6.6.2001
4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady, emisní kurs akcie: 4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice, třída Míru čp. 59, sekretariát ředitele 4.2 Lhůta pro upisování akcií činí 7 dnů, slovy: sedm dnů, s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 4.3 Emisní kurs akcie činí 661.500,-- Kč, slovy: šest set šedesát jedna tisíc pět set korun českých 4.4 Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 101.660,-- Kč, slovy: jedno sto jedna tisíc šest set šedesát jedna korun českých, tvoří emisní ážio, které bude splaceno rovněž nepeněžitým vkladem. 9.4.2001 - 6.6.2001
5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitými vklady, a to výše uvedeným nemovitým majetkem ve lhůtě do sedmi dnů od upsání akcií 9.4.2001 - 6.6.2001
6. předmět nepeněžitých vkladů a výše jeho ocenění určeného posudky znalců: 9.4.2001 - 6.6.2001
stavba občanské vybavenosti čp. 1735 na stavební parcele parcelního čísla 5623 část obce Zelené Předměstí, stavební parcela parcelního čísla 5623, katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 7.3.2001 číslo 3/46/2001 znalce pana ing. Jaroslava Štípka, bytem Pardubice, Bělehradská čp. 379 a znalce pana Josefa Jošta, bytem Pardubice - Ohrazenice, Fričova čp. 256 částkou ve výši 94,707.660,-- Kč, slovy: devadesát čtyři miliónů sedm set sedm tisíc šest set šedesát korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
objekt bydlení čp. 98 na stavební parcele parcelního čísla 16 část obce Pardubice - Staré Město, stavební parcela parcelního čísla 16, katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 1295/19/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a číslo 830-40/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 částkou ve výši 2,200.000,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
objekt občanské vybavenosti čp. 90 na stavební parcele parcelního čísla 358/2 část obce Zelené Předměstí, stavební parcela parcelního čísla 358/2 katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 831-41/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1296/20/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 částkou ve výši 8,500.000,-- Kč, slovy: osm miliónů pět set tisíc korun českých. Nemovitosti shora uvedené jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 50001 pro katastrální území a obec Pardubice. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 79/14 nacházející se v objektu bydlení čp. 79 na stavební parcele parcelního čísla 253 část obce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši dvou tisíc tří set čtyřiceti tří desetitisícin na společných částech domu, spoluvlastnický podíl ve výši dvou tisíc tří set čtyřiceti tří desetitisícin stavební parcely parcelního čísla 253, katastrální území a obec Pardubice Nemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 13450 pro katastrální území a obec Pardubice. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 833-43/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1298/22/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 8,700.000,-- Kč, slovy: osm miliónů sedm set tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 96/22 nacházející se v objektu bydlení čp. 96 na stavební parcele parcelního čísla 3302 část obce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši jeden tisíc pět set devadesát jedna desetitisícin na společných částech domu, spoluvlastnický podíl ve výši jeden tisíc pět set devadesát jedna desetitisícin stavební parcely parcelního čísla 3302, katastrální území a obec Pardubice Nemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích, na listu vlastnictví číslo 13058 pro katastrální území a obec Pardubice. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 832-42/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, a číslo 1297/21/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 7,500.000,-- Kč, slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2545/19 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, část obce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši čtrnácti desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši čtrnácti desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 824-34/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1289/13/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 170.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2546/29 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, část obce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši šedesáti šesti desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši šedesáti šesti desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec Pardubice. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 825-35/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1290/14/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 177.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2547/29 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši tří set devadesáti čtyř desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši tří set devadesáti čtyř desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 826-36/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1291/15/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 4,380.000,-- Kč, slovy: čtyři milióny tři sta osmdesát tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2548/29 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši čtyři sta sedmi desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši čtyři sta sedmi desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 827-37/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1292/16/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 4,700.000,-- Kč, slovy: čtyři milióny sedm set tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2549/29 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši dvou set třiceti jedna desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši dvou set třiceti jedna desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 829-39/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1294/18/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 3,100.000,-- Kč, slovy: tři milióny jedno sto tisíc korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
ostatní nebytový prostor číslo 2549/30 nacházející se v budově, kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414, čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, čp. 2547 na stavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavební parcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parcele parcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši čtyřiceti tří desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši čtyřiceti tří desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418, katastrální území a obec Pardubice Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 2.3.2001 číslo 828-38/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1293/17/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382 a částkou ve výši 150.000,-- Kč, slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých. Nemovitosti shora uvedené jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 13517 pro katastrální území a obec Pardubice. Celková výše ocenění nepeněžitých vkladů uvedených v tomto odstavci dle znaleckých posudků činí 134,284.660,-- Kč, slovy: jedno sto třicet čtyři milióny dvě stě osmdesát čtyři tisíce šest set šedesát korun českých. 9.4.2001 - 6.6.2001
Za uvedený nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie: Počet akcií: 203 kusů Jmenovitá hodnota jedné akcie: 661.000,-- Kč, slovy: šest set šedesát jedna tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 9.4.2001 - 6.6.2001
1. Částka o níž se základní jmění zvyšuje: 8,580.000,- Kč, slovy: osm miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 10.6.1999 - 18.4.2000
2. Celkový počet upisovaných akcií: 13 ks, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 660.000,- Kč, slovy: šest set šedesát tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 10.6.1999 - 18.4.2000
3. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi a splaceno nepeněžitým vkladem, kdy akcie budou nabídnuty určitému zájemci - jedinému akcionáři, takto: Nepeněžitý vklad tvoří nemovitosti a to: nebytový prostor číslo 70/12 v objektu bydlení čp. 70 - Zelené předměstí na stavební parcele parcelního čísla 371 katastrální území a obec Pardubice, podíl ve výši 3834/10000, slovy: tři tisíce osm set třicet čtyři desetitisícin, na společných částech objektu bydlení čp. 70 - Zelené předměstí a podíl ve výši 3834/10000, slovy: tři tisíce osm set třicet čtyři desetitisícin, stavební parcely parcelního čísla 371 katastrální území a obec Pardubice 10.6.1999 - 18.4.2000
Celková výše nepeněžitého vkladu shora uvedeného dle znaleckého posudku činí 8,580.000,- Kč, slovy: osm miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých. 10.6.1999 - 18.4.2000
4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, emisní kurz akcie: 4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice, třída Míru čp. 59, sekretariát ředitele 4.2 Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny, s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 4.3 Emisní kurz akcie činí 660.000,- Kč, slovy: šest set šedesát tisíc korun českých 10.6.1999 - 18.4.2000
5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, a to výše uvedeným majetkem, ve lhůtě do třiceti dnů od upsání akcií. 10.6.1999 - 18.4.2000

Aktuální kontaktní údaje Rozvojový fond Pardubice a.s.

Kapitál Rozvojový fond Pardubice a.s.

zakladni jmění 676 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2019
zakladni jmění 660 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2018 - 25.7.2019
zakladni jmění 646 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2017 - 21.8.2018
zakladni jmění 640 315 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2017 - 14.11.2017
zakladni jmění 639 595 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2016 - 22.2.2017
zakladni jmění 633 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.2015 - 19.12.2016
zakladni jmění 621 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2014 - 18.11.2015
zakladni jmění 603 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2013 - 10.11.2014
zakladni jmění 593 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2012 - 4.12.2013
zakladni jmění 577 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2011 - 30.11.2012
zakladni jmění 577 095 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.2010 - 28.6.2011
zakladni jmění 544 095 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.2010 - 25.11.2010
zakladni jmění 530 495 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2009 - 24.6.2010
zakladni jmění 514 495 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2008 - 11.12.2009
zakladni jmění 500 695 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2008 - 14.11.2008
zakladni jmění 483 695 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.2006 - 4.1.2008
zakladni jmění 428 865 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.8.2005 - 28.12.2006
zakladni jmění 374 365 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2004 - 5.8.2005
zakladni jmění 358 365 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2003 - 31.8.2004
zakladni jmění 232 365 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.2003 - 18.12.2003
zakladni jmění 207 365 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2001 - 4.3.2003
zakladni jmění 73 182 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2000 - 6.6.2001
zakladni jmění 64 602 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.1998 - 18.4.2000

Akcie Rozvojový fond Pardubice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 189 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 437 21.8.2018
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 27 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 22.2.2017 - 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 14 19.12.2016 - 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 423 18.11.2015 - 21.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 411 10.11.2014 - 18.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 393 4.12.2013 - 10.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 383 30.11.2012 - 4.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 367 25.11.2010 - 30.11.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 334 24.6.2010 - 25.11.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 22 24.6.2010 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 321 11.12.2009 - 24.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 305 14.11.2008 - 11.12.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 16 14.11.2008 - 24.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 292 4.1.2008 - 14.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 275 28.12.2006 - 4.1.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 28.12.2006 - 14.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 28.12.2006 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 221 5.8.2005 - 28.12.2006
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 5.8.2005 - 19.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 167 31.8.2004 - 5.8.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 151 18.12.2003 - 31.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 4.3.2003 - 18.12.2003
Akcie na jméno 646 020 Kč 100 22.7.2002
Akcie na jméno 660 000 Kč 13 22.7.2002
Akcie na jméno 661 000 Kč 203 22.7.2002
Akcie na jméno 661 000 Kč 203 6.6.2001 - 22.7.2002
Akcie na jméno 646 020 Kč 100 18.4.2000 - 22.7.2002
Akcie na jméno 660 000 Kč 13 18.4.2000 - 22.7.2002
Akcie na jméno 646 020 Kč 100 24.6.1998 - 18.4.2000

Sídlo Rozvojový fond Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Míru 90 , Pardubice 530 02 2.1.2014
Adresa U Divadla 828 , Pardubice 530 02 9.4.2001 - 2.1.2014
Adresa 530 02 Česká republika
třída Míru 59, 530 02 Pardubice
24.6.1998 - 9.4.2001

Předmět podnikání Rozvojový fond Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.6.2010
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a bruslení 23.6.2010
hostinská činnost 23.6.2010
Realitní činnost 30.5.2008 - 23.6.2010
Zprostředkování obchodu a služeb 30.5.2008 - 23.6.2010
Reklamní činnost a marketing 30.5.2008 - 23.6.2010
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a bruslení 22.11.2005 - 23.6.2010
Ubytovací služby 22.11.2005 - 23.6.2010
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 22.11.2005 - 23.6.2010
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 22.7.2002 - 23.6.2010
Organizování sportovních soutěží 22.7.2002 - 23.6.2010
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 22.7.2002 - 23.6.2010
Technické činnosti v dopravě 22.7.2002 - 23.6.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.10.2000
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 24.6.1998 - 30.5.2008
Zprostředkovatelská činnost v informačním servisu, reklamě, propagaci a v oblasti nemovitostí 24.6.1998 - 30.5.2008
Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory 24.6.1998 - 23.6.2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců 24.6.1998 - 23.6.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.6.1998 - 23.6.2010

vedení firmy Rozvojový fond Pardubice a.s.

Statutární orgán Rozvojový fond Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně vtomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 7.3.2015
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 7.11.2005 - 7.3.2015
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a v případě, že z důvodu nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci nepodepisuje předseda, podepisuje místopředseda představenstva, a pokud ani ten není přítomen nebo nemůže vykonávat funkci, podepisuje další člen představenstva v pořadí stanoveném usnesením představenstva. 17.1.2001 - 7.11.2005
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo ředitel, který je oprávněn jednat v rozsahu svého zmocnění. Podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo ředitel, který je oprávněn podepisovat v rozsahu svého zmocnění. 24.6.1998 - 17.1.2001
Místopředseda představenstva Jiří Komárek 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: třída Míru 60 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Helena Dvořáčková 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Žižkova 321 , Pardubice 530 06
Předseda představenstva Alexandr Krejčíř 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Šárka Hošková 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Na Záboří 25 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Markéta Juchelková 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Schwarzovo náměstí 1720 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Mgr. Vladimír Bláha 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: Benešovo náměstí 2474 , Pardubice 530 02
Člen představenstva RNDr. Josef Kubát 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Arch. Miroslav Petráň 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 24.6.1998 - 25.10.2000
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Zdeněk Mareš 24.6.1998 - 25.10.2000
Adresa: Přeloučská 173 , Staré Čivice Česká republika
Předseda Ing. Jan Linhart 10.6.1999 - 25.10.2000
Adresa: Bartoňova 831 , Pardubice 530 12
Jméno Ing. Vít Vavřina 10.6.1999 - 25.10.2000
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Jméno Jiří Kalousek 10.6.1999 - 25.10.2000
Adresa: Čs. armády 1090 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 31.7.2000 - 25.10.2000
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Michal Koláček 31.7.2000 - 9.4.2001
Adresa: Benešovo náměstí 2440 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Mareš 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Člen představenstva Ing. Vít Vavřina 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Jiří Kalousek 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: Čs. armády 1090 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Jiří Razskazov 25.10.2000 - 22.7.2002
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Michal Koláček 9.4.2001 - 22.7.2002
Vznik funkce 26.4.2000
Adresa: Růžová 124 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Mareš 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 24.6.1998
Zánik členství 20.8.2002
Vznik funkce 24.6.1998
Zánik funkce 20.8.2002
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 24.6.1998
Zánik členství 20.8.2002
Vznik funkce 24.6.1998
Zánik funkce 20.8.2002
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Jiří Kalousek 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Čs. armády 1090 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Vít Vavřina 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Michal Koláček 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 29.6.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Růžová 124 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 29.6.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Jiří Razskazov 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 18.6.2000
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Mareš 14.6.2003 - 14.6.2003
Vznik členství 20.8.2002
Zánik členství 25.3.2003
Vznik funkce 22.8.2002
Zánik funkce 25.3.2003
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 14.6.2003 - 14.6.2003
Vznik členství 22.8.2002
Zánik členství 25.3.2003
Vznik funkce 20.8.2002
Zánik funkce 25.3.2003
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Milan Tichý 14.6.2003 - 7.5.2004
Vznik členství 25.3.2003
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 1.4.2004
Adresa: Hrabalova 306 , Pardubice 533 53
Člen představenstva Ing. Zdeněk Mareš 14.6.2003 - 7.5.2004
Vznik členství 25.3.2003
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Člen představenstva PharmDr. Jiří Skalický 14.6.2003 - 30.1.2006
Vznik členství 25.3.2003
Adresa: Bartoňova 604 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Mareš 7.5.2004 - 30.1.2006
Vznik členství 25.3.2003
Vznik funkce 1.4.2004
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Vít Vavřina 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Petr Heřmanský 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Černoborská 54 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
Člen Milan Tichý 7.5.2004 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Hrabalova 306 , Pardubice 533 53
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Mareš 30.1.2006 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 1.4.2004
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Člen představenstva PharmDr. Jiří Skalický 30.1.2006 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 14.5.2007 - 30.5.2008
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Vít Vavřina 14.5.2007 - 1.4.2009
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Štrossova 447 , Pardubice 530 03
člen představenstva František Brendl 14.5.2007 - 1.4.2009
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 13.1.2009
Adresa: Brožíkova 432 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Milan Tichý 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 15.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Hrabalova 306 , Pardubice 533 53
místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 15.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Petr Heřmanský 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Černoborská 54 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jiří Lejhanec 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Sladkovského 414 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Mgr. Jindřich Tauber 30.5.2008 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 22.11.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Dubinská 740 , Pardubice 530 12
člen představenstva PharmDr. Jiří Skalický 1.4.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 27.1.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jiří Hájek 1.4.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 27.1.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Aleš Kopecký 14.1.2011 - 6.1.2012
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: K Rozvodně 96 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Jiří Komárek 14.1.2011 - 16.8.2013
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 6.12.2010
Adresa: nábřeží Závodu míru 1888 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Hlaváč 14.1.2011 - 2.1.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 6.12.2010
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Nerudova 879 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Martin Charvát 6.1.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 13.12.2011
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva Ing. Martin Bílek 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 6.12.2010
Adresa: Na Haldě 1841 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Zdenek Křišťál 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Sedláčkova 433 , Pardubice 530 09
člen představenstva Petr Kubíček 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiří Razskazov 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Martin Charvát 2.1.2014 - 16.10.2014
Vznik členství 13.12.2011
Vznik funkce 11.12.2013
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
předseda představenstva Jiří Komárek 16.8.2013 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 6.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: třída Míru 60 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ondřej Hlaváč 2.1.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: K Višňovce 1095 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Martin Charvát 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 13.12.2011
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 11.12.2013
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva Ing. Martin Bílek 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 6.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Na Haldě 1841 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Zdenek Křišťál 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Sedláčkova 433 , Pardubice 530 09
člen představenstva Petr Kubíček 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiří Razskazov 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Helena Dvořáčková 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Žižkova 321 , Pardubice 530 06
místopředseda představenstva Jiří Komárek 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: třída Míru 60 , Pardubice 530 02
člen představenstva Martin Bílek 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Na Haldě 1841 , Pardubice 530 03
člen představenstva Martin Vlasák 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Skrbkova 266 , Pardubice 530 03
člen představenstva Vladimír Berounský 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Lonkova 490 , Pardubice 530 09

Dozorčí rada Rozvojový fond Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Hana Demlová 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Martin Bílek 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Na Haldě 1841 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Petr Tomášek 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Dašická 1758 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Roman Harmat 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Dašická 1234 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Michael Skalický 2.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
Člen dozorčí rady Martin Holan 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: Pernštýnské náměstí 56 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Ilona Baloušková 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: Dašická 1758 , Pardubice 530 03
Předseda dozorčí rady Jaroslav Kňava 24.6.1998 - 10.6.1999
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Předseda Ing. Jan Kristl 10.6.1999 - 22.7.2002
Adresa: Jiráskova 1099 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Alexandra Prokopová 10.6.1999 - 22.7.2002
Adresa: Kostelní 104 , Pardubice 530 02
Jméno Ladislav Doležal 10.6.1999 - 22.7.2002
Adresa: Železničního pluku 2187 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Kristl 22.7.2002 - 28.11.2002
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 9.4.2002
Vznik funkce 22.3.1999
Adresa: Jiráskova 1099 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Václav Stříteský 22.7.2002 - 28.11.2002
Vznik členství 18.12.2001
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Alexandra Prokopová 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Kostelní 104 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ladislav Doležal 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Železničního pluku 2187 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Radek Musil 22.7.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 19.12.2001
Adresa: Jiránkova 2098 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Stříteský 28.11.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 25.3.2003
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 25.3.2003
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Josef Bednář 28.11.2002 - 14.6.2003
Vznik členství 9.4.2002
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Ke Hřišti 453 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Ing. Alfréd Mede 22.7.2002 - 30.1.2006
Vznik členství 19.12.2001
Zánik členství 19.12.2005
Adresa: Wintrova II 974 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Radek Musil 14.6.2003 - 30.1.2006
Vznik členství 19.12.2001
Zánik členství 19.12.2005
Adresa: Mandysova 281 , Pardubice 530 03
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Stříteský 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Josef Bednář 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Ke Hřišti 453 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Slavěna Broulíková 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Milena Vojtíšková 14.6.2003 - 14.5.2007
Vznik členství 2.4.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: nábřeží Závodu míru 1885 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Jiří Razskazov 14.5.2007 - 1.4.2009
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 13.1.2009
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Alfréd Mede 30.1.2006 - 21.12.2009
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 20.12.2009
Adresa: Wintrova II 974 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Radek Musil 30.1.2006 - 21.12.2009
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 20.12.2009
Adresa: Mandysova 281 , Pardubice 530 03
předseda dozorčí rady Jiří Petružálek 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 26.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Družstevní 101 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady MUDr. Drahomíra Peřinová 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Na Babce 1053 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Zdenek Škařupa 14.5.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Bohdanečská 68 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady PaedDr. Hana Tomanová 1.4.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 27.1.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Smilova 1975 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ivana Jelínková 14.1.2011 - 24.5.2011
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Vašákova 272 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady Radek Musil 21.12.2009 - 22.10.2012
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Mandysova 281 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jiří Voltner 21.12.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 21.12.2009
Adresa: S. K. Neumanna 1293 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Lejhanec 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 6.12.2010
Adresa: Sladkovského 414 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing.arch. Jan Kovář 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Národních hrdinů 181 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Filip 14.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Sportovní 140 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Ivo Bálský 24.5.2011 - 16.10.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Adresa: Jozefa Gabčíka 361 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Leoš Malina 10.5.2013 - 7.3.2015
Vznik členství 26.3.2013
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice 530 09
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Lejhanec 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 6.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Sladkovského 414 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing.arch. Jan Kovář 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Národních hrdinů 181 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Filip 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Sportovní 140 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jiří Voltner 16.10.2014 - 7.3.2015
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: S. K. Neumanna 1293 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Ivo Bálský 16.10.2014 - 7.3.2015
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Adresa: Jozefa Gabčíka 361 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Miroslav Verner 7.3.2015 - 22.2.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 8.1.2017
Adresa: 13 , Dašice 533 03
předseda dozorčí rady Petr Kolman 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 13.2.2015
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Trnovská 239 , Pardubice 533 53
člen dozorčí rady Hana Demlová 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Jan Němec 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 17.8.2018
Adresa: Na Labišti 527 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Jan Nadrchal 7.3.2015 - 2.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Dražkovická 143 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Stanislav Filip 8.7.2017 - 2.3.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Sportovní 140 , Pardubice 530 03

Sbírka Listin Rozvojový fond Pardubice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1822/SL 167 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2015 2.12.2015 8
B 1822/SL 166 notářský zápis [NZ 3960/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2015 29.9.2015 13.10.2015 6
B 1822/SL 165 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2015 31.8.2015 31.8.2015 64
B 1822/SL 164 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2015 11.3.2015 12
B 1822/SL 163 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.11.2014 19.11.2014 8
B 1822/SL 162 notářský zápis NZ 6298/2014 Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2014 13.10.2014 22.10.2014 6
B 1822/SL 161 výroční zpráva [2013] el Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2014 30.7.2014 31.7.2014 57
B 1822/SL 160 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3402/2014 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 5.6.2014 6.6.2014 11
B 1822/SL 159 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2013 20.12.2013 6.1.2014 18
B 1822/SL 158 notářský zápis NZ 6113/2013 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 20.12.2013 6.1.2014 3
B 1822/SL 157 ostatní 2x zápis - č. 43, č. 49 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2013 6.1.2014 16
B 1822/SL 156 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2013 26.11.2013 5.12.2013 18
B 1822/SL 155 notářský zápis NZ 4434/2013 Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2013 17.10.2013 25.10.2013 4
B 1822/SL 154 výroční zpráva [2012], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2013 25.6.2013 1.7.2013 56
B 1822/SL 153 ostatní zápis Rady města Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2013 16.4.2013 14.5.2013 4
B 1822/SL 152 účetní závěrka výpis ze zápisu,ds Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2012 21.12.2012 28.12.2012 1
B 1822/SL 151 ostatní výpis ze zápisu,ds Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2012 21.12.2012 28.12.2012 1
B 1822/SL 150 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2012 22.11.2012 3.12.2012 18
B 1822/SL 149 notářský zápis NZ 1902/2012 Krajský soud v Hradci Králové 2.10.2012 17.10.2012 24.10.2012 6
B 1822/SL 148 výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2012 2.7.2012 13.7.2012 52
B 1822/SL 147 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu , (NZ 1891/2011, zápis z RmP) Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2012 6.1.2012 28
B 1822/SL 146 výroční zpráva - rok 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2011 28.6.2011 11.7.2011 67
B 1822/SL 145 ostatní - zápis z 10.Rady m.Pardubic Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2011 18.5.2011 24.5.2011 4
B 1822/SL 144 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory ,(zápis z Rady města Pardubic) Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2011 11.1.2011 13
B 1822/SL 143 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2010 10.11.2010 18
B 1822/SL 142 notářský zápis NZ 1715/2010 Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2010 12.10.2010 12.10.2010 7
B 1822/SL 140 výroční zpráva 2009,email Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2010 17.6.2010 20.7.2010 58
B 1822/SL 141 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 18.6.2010 18.6.2010 18
B 1822/SL 139 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 31.5.2010 31.5.2010 18
B 1822/SL 138 notářský zápis, posudek znalce -NZ 489/2010 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2010 27.4.2010 27.4.2010 21
B 1822/SL 136 ostatní protokol Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 7.12.2009 9.12.2009 2
B 1822/SL 137 stanovy společnosti, ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2009 2.12.2009 7.12.2009 21
B 1822/SL 135 notářský zápis NZ 1027/2009 Krajský soud v Hradci Králové 13.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 7
B 1822/SL 134 výroční zpráva 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2009 3.9.2009 49
B 1822/SL 133 výroční zpráva - rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2008 12.11.2008 51
B 1822/SL 132 ostatní - potvrzení o splacení Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2008 3.10.2008 1
B 1822/SL 131 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2008 3.10.2008 3
B 1822/SL 130 ostatní - výzva k upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2008 3.10.2008 3.10.2008 1
B 1822/SL 129 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2008 3.10.2008 18
B 1822/SL 127 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 537/2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2007 6.5.2008 6.5.2008 23
B 1822/SL 126 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2007 20.12.2007 18
B 1822/SL 125 notářský zápis - NZ 839/2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 5.12.2007 5.12.2007 6
B 1822/SL 124 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2007 2.8.2007 2.8.2007 52
B 1822/SL 123 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2007 30.4.2007 30.4.2007 24
B 1822/SL 122 stanovy společnosti, ostatní - prohl. vkladatele Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2006 14.12.2006 14.12.2006 30
B 1822/SL 121 posudek znalce - č. 55-1/2006 až 55-9/2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2006 6.11.2006 6.11.2006 163
B 1822/SL 120 notářský zápis - NZ 689/2006 Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2006 31.10.2006 31.10.2006 9
B 1822/SL 119 ostatní, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2006 26.9.2006 26.9.2006 48
B 1822/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí o dozorčí radě Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2005 27.1.2006 27.1.2006 4
B 1822/SL 117 notářský zápis - NZ 665/2005 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 2.11.2005 2.11.2005 22
B 1822/SL 114 ostatní, výroční zpráva - za r. 2004,rozh.jediného akc Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2005 8.9.2005 8.9.2005 46
B 1822/SL 115 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 30.6.2005 18
B 1822/SL 116 notářský zápis, ostatní - NZ 229/2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2005 6.5.2005 6.5.2005 12
B 1822/SL 111 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2004 13.9.2004 13.9.2004 18
B 1822/SL 110 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2004 18.8.2004 18.8.2004 40
B 1822/SL 108 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2004 15.4.2004 15.4.2004 9
B 1822/SL 107 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2003 10.12.2003 10.12.2003 29
B 1822/SL 106 notářský zápis, ostatní - NZ 708/2003 Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2003 24.11.2003 24.11.2003 49
B 1822/SL 99 posudek znalce - č. 76-37/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 28
B 1822/SL 98 posudek znalce - č. 76-36/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 29
B 1822/SL 97 posudek znalce - č. 76-35/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 29
B 1822/SL 96 posudek znalce - č. 76-34/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 29
B 1822/SL 95 posudek znalce - č. 76-33/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 29
B 1822/SL 94 posudek znalce 76-32/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 28
B 1822/SL 93 posudek znalce - č. 76-31/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 92 posudek znalce - č. 76-30/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 91 posudek znalce - č. 76-29/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 90 posudek znalce - č. 76-28/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 89 posudek znalce - č. 76-27/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 88 posudek znalce - č. 76-26/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 87 posudek znalce - č. 76-25/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 86 posudek znalce - č. 76-24/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 85 posudek znalce - č. 76-23/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 84 posudek znalce - č. 76-22/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 83 posudek znalce - č. 76-21/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 82 posudek znalce - č. 76-20/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 81 posudek znalce - č. 76-19/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 80 posudek znalce - č. 76-18/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 79 posudek znalce - č. 76-17/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 78 posudek znalce - č. 76-16/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 77 posudek znalce - č. 76-15/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 76 posudek znalce - č. 76-14/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 75 posudek znalce - č. 76-13/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 74 posudek znalce - č. 76-12/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 73 posudek znalce - č. 76-11/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 72 posudek znalce - č. 76-10/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 23
B 1822/SL 71 posudek znalce - č. 76-09/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 70 posudek znalce č. 76-08/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 24
B 1822/SL 69 posudek znalce - č. 76-07/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 31
B 1822/SL 68 posudek znalce - č. 76-06/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 28
B 1822/SL 67 posudek znalce - č. 76-05/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 30
B 1822/SL 66 posudek znalce - č. 76-04/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 30
B 1822/SL 65 posudek znalce - č. 76-03/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 30
B 1822/SL 64 posudek znalce - č 76-02/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 30
B 1822/SL 63 posudek znalce - č. 76-01/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 30
B 1822/SL 62 posudek znalce - č. 45/624/03 Krajský soud v Hradci Králové 16.10.2003 3.11.2003 3.11.2003 18
B 1822/SL 105 posudek znalce - č. 76-43/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 104 posudek znalce - č. 76-42/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 103 posudek znalce - č. 76-41/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 102 posudek znalce - č. 76-40/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 25
B 1822/SL 101 posudek znalce - č. 76-39/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 28
B 1822/SL 100 posudek znalce - č. 76-38/03 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 3.11.2003 3.11.2003 29
B 1822/SL 61 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2003 17.9.2003 17.9.2003 1
B 1822/SL 60 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2003 18.8.2003 18.8.2003 38
B 1822/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2003 5.6.2003 2
B 1822/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2002 12.12.2002 12.12.2002 18
B 1822/SL 56 ostatní - rozhodnutí jediného akcio.. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2002 28.6.2002 28.6.2002 23
B 1822/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2002 28.6.2002 28.6.2002 24
B 1822/SL 54 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 172/2002 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2002 21.6.2002 21.6.2002 9
B 1822/SL 53 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 300/2001 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 33
B 1822/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2000 27.9.2000 27.9.2000 19
B 1822/SL 51 notářský zápis - NZ 173/2000 Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2000 27.9.2000 27.9.2000 15
B 1822/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - schůze představenstva Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2000 27.9.2000 27.9.2000 1
B 1822/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2000 18.5.2000 18.5.2000 15
B 1822/SL 48 notářský zápis - NZ 71/2000 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2000 18.5.2000 18.5.2000 2
B 1822/SL 9 posudek znalce - č. 667/39/98 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 14
B 1822/SL 8 posudek znalce - č. 666/38/98 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 16
B 1822/SL 7 posudek znalce - č. 665/37/98 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 14
B 1822/SL 6 posudek znalce - č. 664/36/98 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 18
B 1822/SL 5 posudek znalce - č. 663/35/98 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 17
B 1822/SL 4 posudek znalce - č. 662/34/98 Krajský soud v Hradci Králové 19.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 14
B 1822/SL 3 posudek znalce - č. 661/33/98 Krajský soud v Hradci Králové 19.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 15
B 1822/SL 27 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1998 22.6.1998 22.6.1998 1
B 1822/SL 26 notářský zápis - NZ 70/98 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.1998 22.6.1998 22.6.1998 21
B 1822/SL 25 notářský zápis - NZ 69/98 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.1998 22.6.1998 22.6.1998 20
B 1822/SL 24 posudek znalce - č. 219-36/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 23
B 1822/SL 23 posudek znalce - č. 218-35/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 21
B 1822/SL 22 posudek znalce - č. 217-34/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 27
B 1822/SL 21 posudek znalce - č. 216-33/1998 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.1998 22.6.1998 22.6.1998 20
B 1822/SL 20 posudek znalce - č. 215-32/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 23
B 1822/SL 2 posudek znalce - č. 660/32/98 Krajský soud v Hradci Králové 18.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 18
B 1822/SL 19 posudek znalce - č. 214-31/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 26
B 1822/SL 18 posudek znalce - č. 213-30/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 20
B 1822/SL 17 posudek znalce - č. 212-29/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 21
B 1822/SL 16 posudek znalce - č. 211-28/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 20
B 1822/SL 15 posudek znalce - č. 210-27/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 21
B 1822/SL 14 posudek znalce - č. 209-26/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 22
B 1822/SL 13 posudek znalce - č. 208-25/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 22
B 1822/SL 12 posudek znalce - č. 670/42/98 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 16
B 1822/SL 11 posudek znalce - č. 669/41/98 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 15
B 1822/SL 10 posudek znalce - č. 668/40/98 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 17
B 1822/SL 1 posudek znalce - č. 658/31/98 Krajský soud v Hradci Králové 18.3.1998 22.6.1998 22.6.1998 21
B 1822/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 52/2003, zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2003 41
B 1822/SL 47 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 19.7.1999 15
B 1822/SL 46 posudek znalce - č. 829-39/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 15
B 1822/SL 45 posudek znalce - č. 828-38/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 15
B 1822/SL 44 posudek znalce - č. 827-37/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 15
B 1822/SL 43 posudek znalce - č. 826-36/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 15
B 1822/SL 42 posudek znalce - č. 825-35/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 15
B 1822/SL 41 posudek znalce - č. 824-34/2001 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2001 15
B 1822/SL 40 posudek znalce - č. 832-42/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 24
B 1822/SL 39 posudek znalce - č. 833-43/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 23
B 1822/SL 38 posudek znalce - č. 830-40/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 33
B 1822/SL 37 posudek znalce - č. 831-41/2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2001 25
B 1822/SL 36 posudek znalce - č. 3/46/2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2001 42
B 1822/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2001 19
B 1822/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20
B 1822/SL 33 notářský zápis - NZ 59/2001 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2001 11
B 1822/SL 32 posudek znalce - č. 116/146/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.12.1998 26
B 1822/SL 31 posudek znalce - č. 223-148/98 Krajský soud v Hradci Králové 8.12.1998 28
B 1822/SL 30 notářský zápis - NZ 102/99 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.1999 5
B 1822/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.2.1999 15
B 1822/SL 28 notářský zápis - NZ 34/99 Krajský soud v Hradci Králové 10.2.1999 19
B 1822/SL 128 notářský zápis - NZ 582/2008 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2008 6
B 1822/SL 113 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2003 23
B 1822/SL 112 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 20
B 1822/SL 109 notářský zápis - NZ 363/2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2004 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rozvojový fond Pardubice a.s.

IČO (identifikační číslo) 25291408
Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 24.6.1998
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo Rozvojový fond Pardubice a.s.

Živnosti a provozovny Rozvojový fond Pardubice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Češkova 22, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004544341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.3.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Sukova třída 1735, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004544359
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna U Divadla 828, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004544367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.11.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Školská 228, Pardubice 533 53
Identifikační číslo provozovny 1004544375
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2010

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Divadla 828, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004544367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Sukova třída 1735, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004544359
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 3 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a bruslení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.12.2004
Přerušení oprávnění 24.10.2016

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.3.2010
Přerušení oprávnění 24.10.2016

Živnost č. 5 Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 20.7.2007

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rozvojový fond Pardubice a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Komárek
Člen statutárního orgánu Ing. Helena Dvořáčková
Člen statutárního orgánu Ing. Markéta Juchelková
Člen statutárního orgánu Ing. Šárka Hošková
Člen statutárního orgánu Ing. Alexandr Krejčíř

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Rozvojový fond Pardubice a.s.

IČO: 25291408
Firma: Rozvojový fond Pardubice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 24.6.1998

Sídlo Rozvojový fond Pardubice a.s.

Sídlo: třída Míru 90, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Specializované stavební činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Provozování kulturních zařízení
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
tracking image