Firma ROZKVĚT, stavební bytové družstvo IČO 00049239


ROZKVĚT, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo (00049239) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1965 a je stále aktivní. ROZKVĚT, stavební bytové družstvo má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o ROZKVĚT, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ROZKVĚT, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o ROZKVĚT, stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o ROZKVĚT, stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro ROZKVĚT, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 332
IČO (identifikační číslo osoby) 00049239
Jméno ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.2.1965
Exekučním příkazem č.j. 003 EX 3074/14-15 ze dne 3.12.2014 , vydaný soudním exekutorem Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se přikazuje postižení podílu povinného: Iveta Plachá, člena družstva ROZKVĚT, stavební bytové družstvo, IČ: 00049239, v edeného obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně oddíl Dr XXXIV, vložka 332. 12.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Shrormáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 19.7.2012
Shromáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 19.7.2012
Shromáždění delegátů schválilo 18.5.2001 stanovy družstva v jejich úplném znění . 21.8.2001
Shromáždění delegátů konané dne 28.1.1997 schválilo změnu stanov v čl.77 písm.m),čl.81 odst.7 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 23.6.1999 schválilo změnu stanov v čl.31 odst.1. 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 9.10.2000 schválilo změnu stanov v čl.50 odst.1,čl.119,čl.120,čl.121,čl.122,čl.123,čl.124,čl.125,čl.126, čl.127,čl.128. 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3 odst.2 písm.e), čl. 7 odst.2,3, čl.12 písm.f). 30.8.1994
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konané dne 8.12.1992 přizpůsobené úpravě druž- stva přeměněného podle § 765 odst.1 obchodního zák.a § 9 odst.9 6 písm.a)zák.č.42/1992 Sb. 19.7.1993
Zapisované základní jmění 397.150,-- Kč Základní členský vklad 50,-- Kč 19.7.1993 - 10.7.1996
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písem- ná forma,podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředse- da) a další člen představenstva. 19.7.1993 - 10.7.1996
Způsob zřízení:Usnesením ustavující členské schůze ze dne 25.září 16.2.1965 - 19.7.1993
1964 a se souhlasem ÚRD v Praze ze dne 17.11.1964 16.2.1965 - 19.7.1993
Představenstvo má pět až patnáct členů. 16.2.1965 - 19.7.1993
Zastupování : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 16.2.1965 - 19.7.1993
Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsaná písemná for- ma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místo- předseda) a další člen představenstva. 16.2.1965 - 19.7.1993

Aktuální kontaktní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Sídlo ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 4481/44 , Jihlava 586 01 16.2.1965

Předmět podnikání ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.6.2009
V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, 27.4.2001
e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.4.2001
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb s užívá- ním bytů a nebytových prostor. 19.7.1993
V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, b) provádí bytové a občanské stavby, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, 19.7.1993 - 27.4.2001
e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, f) provádí silniční motorovou dopravu, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ch) provádí instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.7.1993 - 27.4.2001
i) provádí vodoinstalatérství 19.7.1993 - 27.4.2001
1) Předmětem činnosti družstvaje zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských,sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistic- ké uvědomění uživatelů družstevního majetku. 16.2.1965 - 19.7.1993
2) Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví,příp.zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení(např. garáží), b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti neslouží- cí k bydlení, c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů(místností neslouží- cích k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, 16.2.1965 - 19.7.1993
nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat, h) staví,popř.zabezpečuje výstavbu rodinných domů,přiděluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví, i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků - údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užíváním rodinných domků. 16.2.1965 - 19.7.1993
3)Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostře dí členů družstev a občanů,a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 16.2.1965 - 19.7.1993
4) Výstavba včetně modernizace bytového fondu,technické a občan- ské vybavenosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2.mil. Kčs. 16.2.1965 - 19.7.1993
5) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fonu 16.2.1965 - 19.7.1993
6) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 7) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava,výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování,provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospo- dářství). 8) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebytových prostor,provoz prádelen,sauny,mycích boxů,administrativní prá- 16.2.1965 - 19.7.1993
ce a pod.). 9) Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Jihlava uzavřených do 30.června 1982. 16.2.1965 - 19.7.1993
e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejich poskytování je s uží- váním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno, f) organizuje politickovýchovnou práci,soustavně pečuje o pro- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev mů- že provádět i jiné práce související s výstavbou družstev- ních bytů (místností nesloužících k bydlení),bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností 16.2.1965 - 27.4.2001

vedení firmy ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Statutární orgán ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředseda) a další člen představenstva. 10.7.1996
předseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal 28.6.2016
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Středová 805 , Luka nad Jihlavou 588 22
místopředseda představenstva Milan Kunče 28.6.2016
Vznik členství 17.1.1997
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Janisch 28.6.2016
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Luboš Klouda 28.6.2016
Vznik členství 28.5.2013
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Kainarova 4365/9 , Jihlava 586 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Krédl 28.6.2016
Vznik členství 26.5.2011
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: S. K. Neumanna 4163/3 , Jihlava 586 01
člen představenstva Dušan Magura 28.6.2016
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Na Hliništi 4290/19 , Jihlava 586 01
člen představenstva Zdeněk Navrátil 28.6.2016
Vznik členství 26.5.2011
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Za Prachárnou 4277/19 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 28.6.2016
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: 41 , Záborná 588 13
člen představenstva Miroslav Vrba 28.6.2016
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 24.5.2016
Adresa: Vančurova 4359/13 , Jihlava 586 01
člen Libor Klouda 16.2.1965 - 19.7.1993
Adresa: Na Kopci 992/3 , Jihlava 586 01
člen Jaromír Jonáš 16.2.1965 - 19.7.1993
Adresa: S. K. Neumanna 4161/1 , Jihlava 586 01
člen Alois Kružík 16.2.1965 - 19.7.1993
Adresa: Ant.Zápotockého 2 , Jihlava Česká republika
člen Alena Janischová 16.2.1965 - 19.7.1993
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
místopředseda Ing. Petr Němeček CSc. 16.2.1965 - 10.7.1996
Adresa: Ant.Zápotockého 41 , Jihlava Česká republika
člen představenstva JUDr. Mojmír Doubek 19.7.1993 - 10.7.1996
Adresa: Musilova 3802/59 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Miloš Kašpárek 19.7.1993 - 10.7.1996
Adresa: Mošnova 917/6 , Jihlava 586 01
člen Bohumil Chvátal 16.2.1965 - 17.1.1997
Adresa: Leninova 58 , Jihlava Česká republika
člen Jan Zmrhal 16.2.1965 - 17.1.1997
Adresa: Nad Plovárnou 3939/69 , Jihlava 586 01
předseda Milan Kunče 16.2.1965 - 17.1.1997
Adresa: Ant.Zápotockého 96 , Jihlava Česká republika
místopředseda Petr Wastl 16.2.1965 - 17.1.1997
Adresa: Polní 3616/24 , Jihlava 586 01
člen Josef Holub 16.2.1965 - 17.1.1997
Adresa: 158 , Dobronín Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Foitl 19.7.1993 - 17.1.1997
Adresa: Demlova 3582/2 , Jihlava 586 01
člen Ing. Jan Janeček 10.7.1996 - 17.1.1997
Adresa: 123 , Kozlov 588 21
místopředseda JUDr. Mojmír Doubek 10.7.1996 - 17.1.1997
Adresa: Musilova 1026/29 , Jihlava 586 01
člen Václav Perout 10.7.1996 - 17.1.1997
Adresa: Demlova 3607/27 , Jihlava 586 01
předseda družstva Milan Kunče 17.1.1997 - 27.4.2001
Adresa: Ant.Zápotockého 96 , Jihlava Česká republika
místopředseda družstva JUDr. Mojmír Doubek 17.1.1997 - 21.8.2001
Adresa: Musilova 1026/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 17.1.1997 - 21.8.2001
Adresa: Demlova 3607/27 , Jihlava 586 01
předseda družstva Milan Kunče 27.4.2001 - 21.8.2001
Adresa: Jabloňová 145/8 , Jihlava 586 01
člen představenstva Václav Perout 17.1.1997 - 19.11.2004
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 10.12.2003
Adresa: Demlova 3607/27 , Jihlava 586 01
místopředseda družstva JUDr. Mojmír Doubek 21.8.2001 - 25.3.2005
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 9.12.2004
Adresa: Musilova 3802/59 , Jihlava 586 01
místopředseda družstva Petr Wastl 17.1.1997 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Polní 3616/24 , Jihlava 586 01
člen představenstva Josef Holub 17.1.1997 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: 158 , Dobronín Česká republika
člen představenstva Mgr. Zdeněk Smutný 17.1.1997 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Demlova 3600/20 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Lysý 17.1.1997 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Vančurova 4348/2 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Janisch 17.1.1997 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
předseda družstva Milan Kunče 21.8.2001 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 21.8.2001 - 20.7.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Lysý 20.7.2006 - 4.6.2009
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: Vančurova 4348/2 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Milan Kunče 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 17.1.1997
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Petr Wastl 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Polní 3616/24 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Za Prachárnou 4272/9 , Jihlava 586 01
člen představenstva Josef Holub 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: 158 , Dobronín Česká republika
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
člen představenstva Mgr. Zdeněk Smutný 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Demlova 3600/20 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Janisch 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Dušan Magura 20.7.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Na Hliništi 4290/19 , Jihlava 586 01
člen představenstva Josef Holub 7.7.2011 - 19.7.2012
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Šeříková 158/1 , Dobronín 588 12
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 7.7.2011 - 28.11.2013
Vznik členství 18.5.2001
Adresa: 41 , Záborná 588 13
předseda představenstva Milan Kunče 7.7.2011 - 22.8.2014
Vznik členství 17.1.1997
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal 7.7.2011 - 22.8.2014
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Středová 805 , Luka nad Jihlavou 588 22
místopředseda představenstva Petr Wastl 7.7.2011 - 4.2.2015
Vznik členství 18.5.2011
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Polní 3616/24 , Jihlava 586 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Krédl 7.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 26.5.2011
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: S. K. Neumanna 4163/3 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Janisch 7.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 18.5.2001
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Dušan Magura 7.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 23.5.2006
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Na Hliništi 4290/19 , Jihlava 586 01
člen představenstva Zdeněk Navrátil 7.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 26.5.2011
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Za Prachárnou 4277/19 , Jihlava 586 01
člen představenstva Luboš Klouda 12.7.2013 - 28.6.2016
Vznik členství 28.5.2013
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Kainarova 4365/9 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek 28.11.2013 - 28.6.2016
Vznik členství 18.5.2001
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: 41 , Záborná 588 13
předseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal 22.8.2014 - 28.6.2016
Vznik členství 23.5.2006
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Středová 805 , Luka nad Jihlavou 588 22
místopředseda představenstva Milan Kunče 22.8.2014 - 28.6.2016
Vznik členství 17.1.1997
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Za Prachárnou 4278/21 , Jihlava 586 01
člen představenstva Miroslav Vrba 4.2.2015 - 28.6.2016
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Vančurova 4359/13 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 332/SL 27 ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Brně 28.5.2013 15.1.2015 10.2.2015 7
DrXXXIV 332/SL 26 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 10.12.2014 15.1.2015 10.2.2015 3
DrXXXIV 332/SL 25 ostatní exekuční příkaz k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv, povinný: Iveta Plachá Krajský soud v Brně 3.12.2014 4.12.2014 15.12.2014 2
DrXXXIV 332/SL 24 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2014 18.7.2014 18.9.2014 2
DrXXXIV 332/SL 19 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.3.2007 11.12.2012 23.1.2013 23
DrXXXIV 332/SL 18 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 21.3.2011 18.10.2011 22
DrXXXIV 332/SL 17 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 29.10.2010 21
DrXXXIV 332/SL 16 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 23.3.2009 4.8.2009 21
DrXXXIV 332/SL 15 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 17.3.2008 5.11.2008 22
DrXXXIV 332/SL 14 notářský zápis -NZ 13/2007-osvědčení-stanovy Krajský soud v Brně 16.1.2007 18.4.2007 18
DrXXXIV 332/SL 13 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 31.5.2006 30.8.2006 10
DrXXXIV 332/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2006 30.8.2006 33
DrXXXIV 332/SL 11 notářský zápis -stanovy, NZ 114/06 Krajský soud v Brně 23.5.2006 30.8.2006 69
DrXXXIV 332/SL 10 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 15.3.2006 23.6.2006 22
DrXXXIV 332/SL 9 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 7.3.2005 14.7.2005 21
DrXXXIV 332/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.5.2001 12.11.2001 67

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00049239
Jméno ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 19.10.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Sídlo ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002429439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002429439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Inženýrská činnost

  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002429439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Inženýrská činnost

  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 21.10.1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002429439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2001

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 3.9.2001

Živnost č. 7 Inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 12.3.2002

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 17.11.1994
Konec oprávnění 17.11.1994

Živnost č. 11 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 3.9.2001

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Zdeněk Navrátil
Člen statutárního orgánu JUDr. Ladislav Krédl
Člen statutárního orgánu Luboš Klouda
Člen statutárního orgánu Ing. Vladislav Pospíchal
Člen statutárního orgánu Dušan Magura
Člen statutárního orgánu Milan Kunče
Člen statutárního orgánu Pavel Janisch
Člen statutárního orgánu Ing. Bohuslav Vacek
Člen statutárního orgánu Miroslav Vrba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

IČO: 00049239
Firma: ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.7.1978

Sídlo ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Sídlo: Havlíčkova 4481/44, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00049239
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00049239
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Sídlo Havlíčkova 4481/44 JIHLAVA 586 01 JIHLAVA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, JIHLAVA, tel.: 567 559 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1219506/0300 1.4.2013
2171178339/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00049239
Jméno firmy ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 2sdsazw
tracking image