Hlavní navigace

FIRMA ROZKVĚT, stavební bytové družstvo IČO: 00049239

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo (00049239) je Družstvo. Sídlí na adrese Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1965 a je stále aktivní. ROZKVĚT, stavební bytové družstvo má pět živností.

Jako zdroj dat o ROZKVĚT, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ROZKVĚT, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Soud: Krajský soud v Brně 16. 2. 1965
Spisová značka: DrXXXIV 332
IČO (identifikační číslo osoby): 00049239
Jméno: ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo 16.2.1965
Zapsána dne: 16.2.1965
Exekučním příkazem č.j. 003 EX 3074/14-15 ze dne 3.12.2014 , vydaný soudním exekutorem Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se přikazuje postižení podílu povinného: Iveta Plachá, člena družstva ROZKVĚT, stavební bytové družstvo, IČ: 00049239, v edeného obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně oddíl Dr XXXIV, vložka 332. 12.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Shrormáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 19.7.2012
Shromáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 19.7.2012
Shromáždění delegátů schválilo 18.5.2001 stanovy družstva v jejich úplném znění . 21.8.2001
Shromáždění delegátů konané dne 28.1.1997 schválilo změnu stanov v čl.77 písm.m),čl.81 odst.7 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 23.6.1999 schválilo změnu stanov v čl.31 odst.1. 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 9.10.2000 schválilo změnu stanov v čl.50 odst.1,čl.119,čl.120,čl.121,čl.122,čl.123,čl.124,čl.125,čl.126, čl.127,čl.128. 27.4.2001
Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3 odst.2 písm.e), čl. 7 odst.2,3, čl.12 písm.f). 30.8.1994
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konané dne 8.12.1992 přizpůsobené úpravě druž- stva přeměněného podle § 765 odst.1 obchodního zák.a § 9 odst.9 6 písm.a)zák.č.42/1992 Sb. 19.7.1993
Zapisované základní jmění 397.150,-- Kč Základní členský vklad 50,-- Kč 19.7.1993 - 10.7.1996
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písem- ná forma,podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředse- da) a další člen představenstva. 19.7.1993 - 10.7.1996
Způsob zřízení:Usnesením ustavující členské schůze ze dne 25.září 16.2.1965 - 19.7.1993
1964 a se souhlasem ÚRD v Praze ze dne 17.11.1964 16.2.1965 - 19.7.1993
Představenstvo má pět až patnáct členů. 16.2.1965 - 19.7.1993
Zastupování : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 16.2.1965 - 19.7.1993
Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsaná písemná for- ma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místo- předseda) a další člen představenstva. 16.2.1965 - 19.7.1993

Aktuální kontaktní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Sídlo ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa: Havlíčkova 44, Jihlava , Česká republika 16.2.1965

Předmět podnikání ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.6.2009
V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, 27.4.2001
e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.4.2001
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb s užívá- ním bytů a nebytových prostor. 19.7.1993
V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, b) provádí bytové a občanské stavby, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, 19.7.1993 - 27.4.2001
e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, f) provádí silniční motorovou dopravu, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ch) provádí instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.7.1993 - 27.4.2001
i) provádí vodoinstalatérství 19.7.1993 - 27.4.2001
1) Předmětem činnosti družstvaje zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských,sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistic- ké uvědomění uživatelů družstevního majetku. 16.2.1965 - 19.7.1993
2) Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví,příp.zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení(např. garáží), b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti neslouží- cí k bydlení, c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů(místností neslouží- cích k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, 16.2.1965 - 19.7.1993
nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat, h) staví,popř.zabezpečuje výstavbu rodinných domů,přiděluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví, i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků - údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užíváním rodinných domků. 16.2.1965 - 19.7.1993
3)Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostře dí členů družstev a občanů,a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 16.2.1965 - 19.7.1993
4) Výstavba včetně modernizace bytového fondu,technické a občan- ské vybavenosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2.mil. Kčs. 16.2.1965 - 19.7.1993
5) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fonu 16.2.1965 - 19.7.1993
6) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 7) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava,výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování,provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospo- dářství). 8) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebytových prostor,provoz prádelen,sauny,mycích boxů,administrativní prá- 16.2.1965 - 19.7.1993
ce a pod.). 9) Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Jihlava uzavřených do 30.června 1982. 16.2.1965 - 19.7.1993
e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejich poskytování je s uží- váním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno, f) organizuje politickovýchovnou práci,soustavně pečuje o pro- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev mů- že provádět i jiné práce související s výstavbou družstev- ních bytů (místností nesloužících k bydlení),bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností 16.2.1965 - 27.4.2001

Vedení firmy ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Statutární orgán ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

člen představenstva Pavel Janisch
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa S. K. Neumanna 4165/5, 58601 Jihlava
člen představenstva Luboš Klouda
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Kainarova 4365/9, 58601 Jihlava
člen představenstva JUDr. Ladislav Krédl
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa S. K. Neumanna 4163/3, 58601 Jihlava
člen představenstva Dušan Magura
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Na Hliništi 4290/19, 58601 Jihlava
místopředseda představenstva Milan Kunče
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Za Prachárnou 4278/21, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa 41, 58813 Záborná
člen představenstva Zdeněk Navrátil
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Za Prachárnou 4277/19, 58601 Jihlava
člen představenstva Miroslav Vrba
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Na Vrchu 476/9, 58601 Jihlava
předseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal
Ve funkci od 8.7.2021
Adresa Středová 805, 58822 Luka nad Jihlavou
člen představenstva Miroslav Vrba
Ve funkci od 23.5.2019 do 8.7.2021
Adresa Na Vrchu 476/9, 58601 Jihlava
místopředseda představenstva Milan Kunče
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa Za Prachárnou 4278/21, 58601 Jihlava
člen představenstva Pavel Janisch
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa S. K. Neumanna 4165/5, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa 41, 58813 Záborná
předseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa Středová 805, 58822 Luka nad Jihlavou
člen představenstva Zdeněk Navrátil
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa Za Prachárnou 4277/19, 58601 Jihlava
člen představenstva Dušan Magura
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa Na Hliništi 4290/19, 58601 Jihlava
člen představenstva JUDr. Ladislav Krédl
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa S. K. Neumanna 4163/3, 58601 Jihlava
člen představenstva Luboš Klouda
Ve funkci od 28.6.2016 do 8.7.2021
Adresa Kainarova 4365/9, 58601 Jihlava
člen představenstva Miroslav Vrba
Ve funkci od 28.6.2016 do 23.5.2019
Adresa Vančurova 4359/13, 58601 Jihlava
člen představenstva JUDr. Ladislav Krédl
Ve funkci od 7.7.2011 do 28.6.2016
Adresa S.K.Neumanna 3, 58601 Jihlava
člen představenstva Dušan Magura
Ve funkci od 7.7.2011 do 28.6.2016
Adresa Na Hliništi 19, 58601 Jihlava
člen představenstva Zdeněk Navrátil
Ve funkci od 7.7.2011 do 28.6.2016
Adresa Za Prachárnou 19, 58601 Jihlava
člen představenstva Pavel Janisch
Ve funkci od 7.7.2011 do 28.6.2016
Adresa S.K.Neumanna 5, 58601 Jihlava
člen představenstva Luboš Klouda
Ve funkci od 12.7.2013 do 28.6.2016
Adresa Kainarova 4365/9, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 28.11.2013 do 28.6.2016
Adresa 41, 58813 Záborná
předseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal
Ve funkci od 22.8.2014 do 28.6.2016
Adresa Středová 805, 58822 Luka nad Jihlavou
místopředseda představenstva Milan Kunče
Ve funkci od 22.8.2014 do 28.6.2016
Adresa Za Prachárnou 4278/21, 58601 Jihlava
člen představenstva Miroslav Vrba
Ve funkci od 4.2.2015 do 28.6.2016
Adresa Vančurova 4359/13, 58601 Jihlava
místopředseda představenstva Petr Wastl
Ve funkci od 7.7.2011 do 4.2.2015
Adresa Polní 24, 58601 Jihlava
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal
Ve funkci od 7.7.2011 do 22.8.2014
Adresa Středová 805, 58822 Luka nad Jihlavou
předseda představenstva Milan Kunče
Ve funkci od 7.7.2011 do 22.8.2014
Adresa Za Prachárnou 21, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 7.7.2011 do 28.11.2013
Adresa Záborná 41, 58813 Polná
člen představenstva Josef Holub
Ve funkci od 7.7.2011 do 19.7.2012
Adresa Šeříková 1a, 58812 Dobronín
místopředseda představenstva Petr Wastl
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Polní 24, 58601 Jihlava
předseda představenstva Milan Kunče
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Za Prachárnou 21, 58601 Jihlava
člen představenstva Josef Holub
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa 158, Dobronín
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Pospíchal
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Za Prachárnou 9, 58601 Jihlava
člen představenstva Pavel Janisch
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa S.K.Neumanna 5, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Za Prachárnou 21, 58601 Jihlava
člen představenstva Dušan Magura
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Na Hliništi 19, 58601 Jihlava
člen představenstva Mgr. Zdeněk Smutný
Ve funkci od 20.7.2006 do 7.7.2011
Adresa Demlova 20, 58601 Jihlava
člen představenstva Ing. Zdeněk Lysý
Ve funkci od 20.7.2006 do 4.6.2009
Adresa Vančurova 2, 58601 Jihlava
místopředseda družstva Petr Wastl
Ve funkci od 17.1.1997 do 20.7.2006
Adresa Polní 24, Jihlava
člen představenstva Mgr. Zdeněk Smutný
Ve funkci od 17.1.1997 do 20.7.2006
Adresa Demlova 20, Jihlava
člen představenstva Josef Holub
Ve funkci od 17.1.1997 do 20.7.2006
Adresa 158, Dobronín
člen představenstva Pavel Janisch
Ve funkci od 17.1.1997 do 20.7.2006
Adresa S.K.Neumanna 5, Jihlava
člen představenstva Ing. Zdeněk Lysý
Ve funkci od 17.1.1997 do 20.7.2006
Adresa Vančurova 2, Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 21.8.2001 do 20.7.2006
Adresa Za Prachárnou 21, Jihlava
předseda družstva Milan Kunče
Ve funkci od 21.8.2001 do 20.7.2006
Adresa Za Prachárnou 21, Jihlava
místopředseda družstva JUDr. Mojmír Doubek
Ve funkci od 21.8.2001 do 25.3.2005
Adresa Musilova 59, Jihlava
člen představenstva Václav Perout
Ve funkci od 17.1.1997 do 19.11.2004
Adresa Demlova 27, Jihlava
místopředseda družstva JUDr. Mojmír Doubek
Ve funkci od 17.1.1997 do 21.8.2001
Adresa Musilova 29, Jihlava
člen představenstva Ing. Bohuslav Vacek
Ve funkci od 17.1.1997 do 21.8.2001
Adresa Demlova 27, Jihlava
předseda družstva Milan Kunče
Ve funkci od 27.4.2001 do 21.8.2001
Adresa Jabloňová 8, Jihlava
předseda družstva Milan Kunče
Ve funkci od 17.1.1997 do 27.4.2001
Adresa Ant.Zápotockého 96, Jihlava
člen Bohumil Chvátal
Ve funkci od 16.2.1965 do 17.1.1997
Adresa Leninova 58, Jihlava
člen Josef Holub
Ve funkci od 16.2.1965 do 17.1.1997
Adresa 158, Dobronín
místopředseda Petr Wastl
Ve funkci od 16.2.1965 do 17.1.1997
Adresa Polní 24, Jihlava
předseda Milan Kunče
Ve funkci od 16.2.1965 do 17.1.1997
Adresa Ant.Zápotockého 96, Jihlava
člen Jan Zmrhal
Ve funkci od 16.2.1965 do 17.1.1997
Adresa Nad plovárnou 69, Jihlava
člen představenstva Ing. Jan Foitl
Ve funkci od 19.7.1993 do 17.1.1997
Adresa Demlova 2, Jihlava
místopředseda JUDr. Mojmír Doubek
Ve funkci od 10.7.1996 do 17.1.1997
Adresa Musilova 29, Jihlava
člen Ing. Jan Janeček
Ve funkci od 10.7.1996 do 17.1.1997
Adresa Kozlov 123, Velký Beranov
člen Václav Perout
Ve funkci od 10.7.1996 do 17.1.1997
Adresa Demlova 27, Jihlava
místopředseda Ing. Petr Němeček CSc.
Ve funkci od 16.2.1965 do 10.7.1996
Adresa Ant.Zápotockého 41, Jihlava
člen představenstva Ing. Miloš Kašpárek
Ve funkci od 19.7.1993 do 10.7.1996
Adresa Mošnova 6, Jihlava
člen představenstva JUDr. Mojmír Doubek
Ve funkci od 19.7.1993 do 10.7.1996
Adresa Musilova 59, Jihlava
člen Alena Janischová
Ve funkci od 16.2.1965 do 19.7.1993
Adresa S.K.Neumanna 5, Jihlava
člen Alois Kružík
Ve funkci od 16.2.1965 do 19.7.1993
Adresa Ant.Zápotockého 2, Jihlava
člen Jaromír Jonáš
Ve funkci od 16.2.1965 do 19.7.1993
Adresa S.K.Neumanna 1, Jihlava
člen Libor Klouda
Ve funkci od 16.2.1965 do 19.7.1993
Adresa Na kopci 3, Jihlava

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo): 00049239
Jméno: ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 3. 7. 1978
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Živnosti ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 6. 2001

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 11. 1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Inženýrská činnost
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1992

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Statutární orgán ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu: Luboš Klouda
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohuslav Vacek
Člen statutárního orgánu: Milan Kunče
Člen statutárního orgánu: Pavel Janisch
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladislav Pospíchal
Člen statutárního orgánu: Dušan Magura
Člen statutárního orgánu: JUDr. Ladislav Krédl
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Navrátil
Člen statutárního orgánu: Miroslav Vrba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

IČO: 00049239
Firma: ROZKVĚT, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 3. 7. 1978

Sídlo ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Sídlo: Havlíčkova 4481/44, Jihlava 58601

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí