Firma ROLOFOL a.s. IČO 25873750


ROLOFOL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ROLOFOL a.s. (25873750) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 9, Bordovice 744 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2001 a je stále aktivní. ROLOFOL a.s. má celkem tři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ROLOFOL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ROLOFOL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ROLOFOL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ROLOFOL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ROLOFOL a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10523
IČO (identifikační číslo osoby) 25873750
Jméno ROLOFOL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 9.2.2001
Počet členů statutárního orgánu: 1 4.9.2014
Počet členů správní rady: 1 4.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
1. Základní kapitál obchodní společnosti ROLOFOL a.s. se zvýší o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) ze současné výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou celkovou výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milio nů korun českých), a to upsáním nových akcií výhradně nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 20.000 kusů b) jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,-Kč ( slovy jeden tisíc korun českých) c) druh akcií: kmenové akcie d) forma akcií: akcie na jméno e) podoba akcií: listinné akcie 3.Nebudou vydány žádné akcie nového druhu. 4. Emisní kurs akcií se stanovuje na 5.671,10 Kč ( slovy pět tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých a deset haléřů), z čehož částka ve výši 1.000,- Kč ( slovy tisíc korun českých) představuje jmenovitou hodnotu akcie a částka 4.671,10 Kč ( slovy č tyři tisíce šest set sedmdesát jedna korun českých a deset haléřů) představuje emisní ažio. 5. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - jedinému akcionáři panu Václavu Kučerkovi, nar. 19.9.1972, bytem Všechovice 269, okres Přerov, PSČ 753 53. 6. Lhůta pro upisování nových akcií bude činit 1 ( slovy jeden) měsíc od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. Místem pro upisování akcií bude kancelář Mgr. Petera Šmehýla, advokáta, která je na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00. 7. Předmětem nepeněžitého vkladu je výrobní technologicý postup výroby tzv. folie XT, která je vyráběna ze směsi LLPDE (lineární nízkohustotní polyetylen) technologií Cast (lití hmoty na chladný válec), když technologie výroby folie XT spočívá v orientaci vysokomolekulárního LLDPE a LDPE (nízkohustotní polyetylen) materiálu s tím, že k orientaci dochází přímo ve výrobním procesu bez dalších technologických operací. Výše ocenění nepeněžitého vkladu, která je určena znaleckým posudkem č. 1279/69/13 ze dne 1 2.11.2013, vypracovaným panem Ing. Otto Šmídou, znalcem z oboru ekonomika obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, který byl jmenován znalcem pro účely ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.11.2013, č. j. 15 Nc 4242/2013-7, které nabylo právní moci dne 8.11.2013, činí 113.422.000,-Kč ( slovy sto třináct milionů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20.0 00 ( slovy dvacet tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy tisíc korun českých). 8. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: místo splacení nepeněžitého vkladu se shoduje s místem pro upisování akcií; lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se shoduje s lhůtou pro upsání akcií s tím, že nepěněžitý vklad bude splacen v den upsání akcií. 9. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Poukázky na nové akcie nebudou vydávány. 4.12.2013
Společnost ROLOFOL s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ROLOFOL a.s.. O uvedené skutečnosti rozhodl dne 1.10.2013 jediný společník v působnosti valné hromady společnosti ROLOFOL s.r.o.. Spo lečnost ROLOFOL s.r.o., byla zapsána v oddílu C, vložce 23694 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a z důvodu změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost byl její zápis převeden do oddílu B, vložky 10523. 1.11.2013

Kapitál ROLOFOL a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.12.2013
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2013 - 27.12.2013
zakladni jmění 13 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.2005 - 1.11.2013
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2002 - 6.4.2005
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.2001 - 17.12.2002

Akcie ROLOFOL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 27.12.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 1.11.2013 - 27.12.2013

Sídlo ROLOFOL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 9 , Bordovice 744 01 1.11.2013
Adresa 9 , Bordovice 744 01 16.2.2010 - 1.11.2013
Adresa 9 , Bordovice 744 01 29.7.2004 - 16.2.2010
Adresa 156 , Bordovice 744 01 9.2.2001 - 29.7.2004

Předmět podnikání ROLOFOL a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 17.12.2002 - 17.3.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 17.12.2002 - 17.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 9.2.2001 - 17.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.2.2001 - 17.3.2009

vedení firmy ROLOFOL a.s.

Statutární orgán ROLOFOL a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje statutární ředitel. 4.9.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně pouze předseda představenstva. Člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti (i) společně s předsedou představenstva anebo (ii) samostatně na základě písemného pověření představenstva. Vykonává- li funkci představenstva pouze jediný člen představenstva s pravomocí představenstva, jedná jménem společnosti navenek tento jediný člen představenstva. 1.11.2013 - 4.9.2014
Způsob jednání : Jménem společnosti jedná navenek každý z jednatelů samostatně, s výjimkou případů uvedených dále, kdy jménem společnosti navenek jednají a podepisují společně všichni jednatelé nebo jednatel, který je písemně pověřený všemi jednateli společnosti: (a) na kládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodníh o podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi jednateli společnosti neb o osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé. 6.1.2012 - 1.11.2013
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají navenek vždy dva jednatelé společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy jménem společnosti navenek jednají společně všichni jednatelé nebo jednatel, který je písemně pověřený všemi jednateli společnosti: (a) nakládání s nemov itostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceř iných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi jednateli společnosti nebo osobami blízk ými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšš í jak 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 28.1.2008 - 6.1.2012
Jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují ve všech věcech současně vždy dva jednatelé společnosti. 29.7.2004 - 28.1.2008
Jednání za společnost: Jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost každý samostatně, s výjimkou právních úkonů, jejichž předmětem je hodnota 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých a vyšší. V tomto případě je třeba k jednání za společnost a k  podpisu za společnost alespoň dvou jednatelů společnosti. 14.4.2004 - 29.7.2004
Jednání za společnost: Jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost každý samostatně. 15.12.2003 - 14.4.2004
Jednání za společnost: Jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost každý samostatně. Za společnost se jednatelé podepisují tak, že k nadepsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. V záležitostech jejichž hodnota přesahuje 1.000.000,- Kč činí písemné právní úkony nejméně tři jednatelé společně. 17.12.2002 - 15.12.2003
Jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti připojí jednatel svůj podpis. 9.2.2001 - 17.12.2002
statutární ředitel Luboš Zátopek 1.2.2018
Vznik funkce 29.1.2018
Adresa: 36 , Provodovice 753 53
jednatel MVDr. Radek Staněk 17.12.2002 - 15.12.2003
Vznik funkce 2.10.2002
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Bratrská 1094/32 , Lipník nad Bečvou 751 31
jednatel MVDr. Pavel Váhala 17.12.2002 - 15.12.2003
Vznik funkce 2.10.2002
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Bočkova 255 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
jednatel Jiří Měch 9.2.2001 - 28.1.2008
Vznik funkce 9.2.2001
Zánik funkce 2.1.2008
Adresa: 156 , Bordovice 744 01
jednatel Mgr. Tomáš Rychtar 14.4.2004 - 27.3.2009
Vznik funkce 12.3.2004
Zánik funkce 3.3.2009
Adresa: M. J. Husa 1113/6 , Lipník nad Bečvou 751 31
jednatel Václav Kučerka 17.12.2002 - 9.3.2011
Vznik funkce 2.10.2002
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: 753 53 Rouské čp. 35 Česká republika
jednatel Ing. František Šimáček 28.1.2008 - 25.7.2011
Vznik funkce 2.1.2008
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Bartolomějská 830/65 , Brno 641 00
jednatel Jaroslav Kysela 25.7.2011 - 5.12.2011
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: Bílkova 868/10 , Praha 110 00
jednatel Václav Kučerka 9.3.2011 - 1.11.2013
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 1.11.2013
Adresa: 269 , Všechovice 753 53
jednatel Ing. Vojtěch Štecher 5.12.2011 - 1.11.2013
Vznik funkce 1.12.2011
Zánik funkce 1.11.2013
Adresa: Bubenská 412/7 , Praha 170 00
Jméno Václav Kučerka 1.11.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: 269 , Všechovice 753 53
Jméno Václav Kučerka 4.9.2014 - 1.2.2018
Vznik funkce 7.8.2014
Zánik funkce 29.1.2018
Adresa: 269 , Všechovice 753 53

Dozorčí rada ROLOFOL a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Pavel Šustek 6.4.2005 - 28.1.2008
Vznik členství 25.2.2005
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: K. Světlé 1128 , 753 01 Hranice Česká republika
člen Ing. Jaroslav Zeman 6.4.2005 - 28.1.2008
Vznik členství 25.2.2005
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: Na Návsi 3/5 , Ivančice 664 91
člen Ing. Peter Köhler 6.4.2005 - 28.1.2008
Vznik členství 25.2.2005
Zánik členství 2.1.2008
Adresa: náměstí Českých bratří 1536/2 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Vojtěch Štecher 1.11.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 7.8.2014
Vznik funkce 1.11.2013
Zánik funkce 7.8.2014
Adresa: Bubenská 412/7 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Miroslav Hlavenka 1.11.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: Zahradní 629 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Hana Kučerková 1.11.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: 269 , Všechovice 753 53

Sbírka Listin ROLOFOL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10523/SL 80 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 5.8.2015 12.8.2015 27
B 10523/SL 79 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 11.11.2014 13.11.2014 27
B 10523/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 20.8.2014 8.9.2014 1
B 10523/SL 77 notářský zápis NZ 286/2014 Krajský soud v Ostravě 20.8.2014 8.9.2014 19
B 10523/SL 76 účetní závěrka [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 22.1.2014 22.1.2014 30
B 10523/SL 75 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 22.1.2014 22.1.2014 30
B 10523/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.11.2013 5.12.2013 6.1.2014 13
B 10523/SL 73 posudek znalce č. 1279/69/13 Krajský soud v Ostravě 27.11.2013 9.12.2013 20
B 10523/SL 72 notářský zápis Nz 232/2013, N 277/2013 Krajský soud v Ostravě 26.11.2013 27.11.2013 9.12.2013 8
C 23694/SL 71 zpráva auditora od 01.01.2013 do 30.06.2013 vč.úč.záv. bez příl. Krajský soud v Ostravě 2.10.2013 24.10.2013 9
C 23694/SL 70 posudek znalce znalecký posudek č. 1295/85/13 Krajský soud v Ostravě 26.8.2013 2.10.2013 24.10.2013 32
C 23694/SL 68 zakladatelské dokumenty -ÚZ společenské smlouvy Krajský soud v Ostravě 23.7.2012 1.8.2012 10.10.2012 5
C 23694/SL 67 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 23.7.2012 1.8.2012 10.10.2012 26
C 23694/SL 66 notářský zápis NZ 244/2012 Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 23.7.2012 1.8.2012 10.10.2012 9
C 23694/SL 65 účetní závěrka r.2010 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 5.6.2012 9.7.2012 25
C 23694/SL 64 zakladatelské dokumenty - společenská smlouva Krajský soud v Ostravě 5.1.2012 30.1.2012 5
C 23694/SL 63 notářský zápis NZ 423/2011 - rozh. VH Krajský soud v Ostravě 29.12.2011 5.1.2012 30.1.2012 20
C 23694/SL 62 zakladatelské dokumenty spol. sml. Krajský soud v Ostravě 30.11.2011 5.12.2011 9.12.2011 8
C 23694/SL 61 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 25.11.2011 5.12.2011 9.12.2011 41
C 23694/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 1.12.2011 5.12.2011 9.12.2011 3
C 23694/SL 59 notářský zápis NZ 1411/2011 Krajský soud v Ostravě 30.11.2011 5.12.2011 9.12.2011 3
C 23694/SL 58 ostatní - zápis z Valné hromady Krajský soud v Ostravě 27.6.2011 20.7.2011 2.8.2011 3
C 23694/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce jednatel Krajský soud v Ostravě 28.4.2011 20.7.2011 2.8.2011 1
C 23694/SL 56 podpisové vzory - Jaroslav Kysela Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 20.7.2011 2.8.2011 2
C 23694/SL 55 výroční zpráva r.2009vč.úz,zpr.aud.§66a/9,VH Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 14.3.2011 40
C 23694/SL 54 výroční zpráva r.2008vč.úz,zpr.aud.,§66a/9,VH Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 14.3.2011 43
C 23694/SL 53 ostatní schvál. úz r.2007-zápis VH Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 14.3.2011 7
C 23694/SL 52 účetní závěrka r.2007 vč.příl.,zpr.nez.audit. Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 14.3.2011 30
C 23694/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ostravě 20.12.2010 8.3.2011 14.3.2011 4
C 23694/SL 50 podpisové vzory Václav Kučerka Krajský soud v Ostravě 8.3.2011 14.3.2011 2
C 23694/SL 49 smlouvy o převodu obchod. podílu -P.Köhler/CERBERUS CAPITALa.s. Krajský soud v Ostravě 1.3.2010 26.3.2010 29.3.2010 7
C 23694/SL 48 notářský zápis NZ 157/2010 rozhod.valné hrom. Krajský soud v Ostravě 1.3.2010 26.3.2010 29.3.2010 5
C 23694/SL 47 zakladatelské dokumenty -ÚPZ společenské smlouvy Krajský soud v Ostravě 1.3.2010 10.3.2010 15.3.2010 5
C 23694/SL 46 smlouvy o převodu obchod. podílu Mgr.T.Rychtar x CERBERUS CAPIT Krajský soud v Ostravě 28.1.2010 12.2.2010 17.2.2010 7
C 23694/SL 45 notářský zápis NZ 90/2010-rozh.VH Krajský soud v Ostravě 28.1.2010 12.2.2010 17.2.2010 6
C 23694/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 3.3.2009 16.3.2009 30.3.2009 5
C 23694/SL 43 notářský zápis Nz 1152/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 19.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 42 notářský zápis Nz 1141/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 41 notářský zápis Nz 272/2007 vč. usn. spol. Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 10
C 23694/SL 40 notářský zápis Nz 1136/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 39 notářský zápis Nz 1133/2007vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 38 notářský zápis Nz 1131/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 37 notářský zápis Nz 1130/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 36 notářský zápis Nz 1129/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 35 notářský zápis Nz 1128/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 34 notářský zápis Nz 1127/2007 vč. prohl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 15.1.2008 30.1.2008 6
C 23694/SL 33 zakladatelské dokumenty společenská smlouva - ú.z. Krajský soud v Ostravě 8.1.2008 15.1.2008 30.1.2008 10
C 23694/SL 32 účetní závěrka r. 2006,zápis VH Krajský soud v Ostravě 4.5.2007 21.5.2007 1.6.2007 32
C 23694/SL 31 ostatní -záp.VH(schv.úč.z.r.2005) Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 2.8.2006 21.8.2006 12
C 23694/SL 30 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ostravě 2.8.2006 21.8.2006 25
C 23694/SL 29 zakladatelské dokumenty úplné znění SS Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 30.8.2005 1.9.2005 11
C 23694/SL 28 zakladatelské dokumenty úplné znění SS Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 30.8.2005 1.9.2005 11
C 23694/SL 27 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 1.9.2005 15
C 23694/SL 26 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 1.9.2005 18
C 23694/SL 25 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 1.9.2005 13
C 23694/SL 24 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 9.8.2005 3
C 23694/SL 23 notářský zápis Nz 181/2005 Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 9.8.2005 10
C 23694/SL 22 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 8.4.2005 6
C 23694/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.4.2005 6
C 23694/SL 20 notářský zápis Nz 42/2005 Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 8.4.2005 9
C 23694/SL 19 notářský zápis Nz 46/2005 Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 8.4.2005 31
C 23694/SL 18 zakladatelské dokumenty SS - úplné znění Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 5.8.2004 9
C 23694/SL 17 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 5.8.2004 2
C 23694/SL 16 notářský zápis NZ 146/2004 Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 5.8.2004 12
C 23694/SL 15 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Krajský soud v Ostravě 12.3.2004 19.4.2004 9
C 23694/SL 14 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 12.3.2004 19.4.2004 3
C 23694/SL 13 notářský zápis NZ 55/2004 Krajský soud v Ostravě 12.3.2004 19.4.2004 8
C 23694/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.1.2004 9.1.2004 14.1.2004 1
C 23694/SL 9 notářský zápis Nz 117/2003 Krajský soud v Ostravě 28.11.2003 29.12.2003 12
C 23694/SL 8 zakladatelské dokumenty - společenská smlouva Krajský soud v Ostravě 28.11.2003 29.12.2003 9
C 23694/SL 11 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 28.11.2003 29.12.2003 7
C 23694/SL 10 notářský zápis Nz 118/2003 Krajský soud v Ostravě 28.11.2003 29.12.2003 7
C 23694/SL 7 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 14.2.2003 18.2.2003 13
C 23694/SL 6 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 14.2.2003 18.2.2003 10
C 23694/SL 5 notářský zápis NZ 524/2002 Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 10.1.2003 6
C 23694/SL 4 notářský zápis NZ 526/2002 Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 10.1.2003 10
C 23694/SL 3 notářský zápis NZ 525/2002 Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 10.1.2003 20
C 23694/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.1.2003 4
C 23694/SL 1 notářský zápis NZ 60/2000 Krajský soud v Ostravě 10.11.2000 6.12.2000 9.2.2001 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ROLOFOL a.s.

IČO (identifikační číslo) 25873750
Jméno ROLOFOL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 9.2.2001
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo ROLOFOL a.s.

Živnosti a provozovny ROLOFOL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Samostatnost 1181, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1006883029
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájení provozování 14.3.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 58, Bordovice 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007794780
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.3.2003
Provozovna č. 3
Provozovna 9, Bordovice 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007794798
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2004

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ROLOFOL a.s.

Člen statutárního orgánu Luboš Zátopek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ROLOFOL a.s.

IČO: 25873750
Firma: ROLOFOL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Bordovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.2.2001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Podobné firmy

tracking image