Firma ROI Hunter a.s. IČO 03103048


ROI Hunter a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ROI Hunter a.s. (03103048) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Milady Horákové 1957/13, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2014 a je stále aktivní. ROI Hunter a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ROI Hunter a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ROI Hunter a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ROI Hunter a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ROI Hunter a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ROI Hunter a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ROI Hunter a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 7312
IČO (identifikační číslo osoby) 03103048
Jméno ROI Hunter a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.6.2014
Valná hromada přijala dne 30.10.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15 795,-- Kč (patnáct tisíc sedm set devadesát pět korun českých) výlučně peněžitými vklady 2. na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 15 795 (patnáct tisíc sedm set devadesát pět) kusů nových nekótovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), v listinné podobě, s nimiž budou spojena zvláštní práva - preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) 3. zvláštními právy spojenými s preferenčními akcie C (Seed 3 Preferred Shares) jse přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze Společnosti za následujících podmínek: Preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze společnosti za následujících podmínek: (a) nastane některá z následujících skutečností: (i) zrušení společnosti s likvidací, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z likvidačního zůstatku společnosti; a/nebo (ii) přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z případného finančního plnění ve prospěch akcionářů Společnosti; a/nebo (iii) přeměna ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jejímž důsledku ztratí akcionáři společnosti většinový podíl na hlasovacích právech v nástupnické společnosti; a/nebo (iv) převod (nebo jiná dispozice, včetně udělení licence k) závodu, jeho části nebo jiného majetku Společnosti (včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví), který by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, struktury majetku (včetně prá v duševního a průmyslového vlastnictví) společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z dividendového výnosu akcionářů společnosti; a zároveň (b) akcionáři vlastnící Preferenční akcie C uplatní svá práva na Preferenční Zůstatek C vůči Společnosti, a to písemně či ústně, na valné hromadě rozhodující o vyplacení plnění na základě skutečností uvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv). Práva na vyplacení Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) spojené s Preferenčními akciemi C mohou akcionáři vlastnící tyto akcie uplatnit každý samostatně, avšak výhradně jen ke všem Preferenčním akciím C, které daný akcionář vlastní. Pro vylouč ení všech pochybností platí, že akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou na valné hromadě Společnosti buď alternativně uplatnit svá práva na Preferenční Zůstatek C nebo se podílet na vyplacení finančního plnění ze společnosti na základě skutečností u vedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) poměrně s ostatními akcionáři společnosti dle podílu představovaného jimi vlastněnými Preferenčními akciemi C na základním kapitálu společnosti, přičemž platí, že v rámci výplaty daného plnění lze využít pouze jednu z uvedených variant ve vztahu ke všem Preferenčním akciím C vlastněných příslušným akcionářem. Za předpokladu splnění výše uvedených skutečností se akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou přednostně podílet na výplatě takových finančních prostředků ze Společnosti, přičemž platí, že akcionáři Milanu Janoštíkovi, nar. dne 13. února 1985, bytem Brno, Komárov, Dornych 147/110, PSČ 617 00 náleží na všechny jím vlastněné Preferenční Akcie C celková částka odpovídající částce Milan Janostik Investment, jak je definována v Dohodě akcionářů, přičemž výše uvedená částka příslušející danému akcionáři je ode dne emise Preferenčních akcií C zhodnocována (navyšována) o úrok ve výši 8 % p.a. (každá příslušná celková částka po jejím zhodnocení připadající na daného akcionáře dále jen Preferenční Zůstatek C). Akcionáři mohou uplatnit právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C i jen k části Preferenčního Zůstatku C. Pro vyloučení pochybností dále platí, že (a) výplata Preferenčního Zůstatku C bude realizována přednostně, bez účasti ostatních akcionářů společnost i, (b) vyplacením celého příslušného Preferenčního Zůstatku C v celé výši jsou preferenční práva spojená s preferenčními akciemi C daného akcionáře zkonzumována a nadále jsou s nimi spojená práva jako s ostatními kmenovými akciemi, a (c) v případě částečn é výplaty Preferenčního Zůstatku C se snižuje zbývající částka příslušného Preferenčního Zůstatku C připadajícího na daného akcionáře. S Preferenčními akciemi C jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou Preferenční akcií C je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. V případě rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti z důvodů neuvedených v odst. a) toh oto článku stanov pod body (i) až (iv) mají vlastníci Preferenčních akcií C právo na podíl na zisku poměrně k jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 4. tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se současně mění Článek 4 odst. 5 stanov společnosti tak, že za stávající znění doplňuje: C) Preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze společnosti za následujících podmínek: (a) nastane některá z následujících skutečností: (i) zrušení společnosti s likvidací, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z likvidačního zůstatku společnosti; a/nebo (ii) přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z případného finančního plnění ve prospěch akcionářů Společnosti; a/nebo (iii) přeměna ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jejímž důsledku ztratí akcionáři společnosti většinový podíl na hlasovacích právech v nástupnické společnosti; a/nebo (iv) převod (nebo jiná dispozice, včetně udělení licence k) závodu, jeho části nebo jiného majetku Společnosti (včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví), který by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, struktury majetku (včetně prá v duševního a průmyslového vlastnictví) společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z dividendového výnosu akcionářů společnosti; a zároveň (b) akcionáři vlastnící Preferenční akcie C uplatní svá práva na Preferenční Zůstatek C vůči Společnosti, a to písemně či ústně, na valné hromadě rozhodující o vyplacení plnění na základě skutečností uvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv). Práva na vyplacení Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) spojené s Preferenčními akciemi C mohou akcionáři vlastnící tyto akcie uplatnit každý samostatně, avšak výhradně jen ke všem Preferenčním akciím C, které daný akcionář vlastní. Pro vylouč ení všech pochybností platí, že akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou na valné hromadě Společnosti buď alternativně uplatnit svá práva na Preferenční Zůstatek C nebo se podílet na vyplacení finančního plnění ze společnosti na základě skutečností u vedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) poměrně s ostatními akcionáři společnosti dle podílu představovaného jimi vlastněnými Preferenčními akciemi C na základním kapitálu společnosti, přičemž platí, že v rámci výplaty daného plnění lze využít pouze jednu z uvedených variant ve vztahu ke všem Preferenčním akciím C vlastněných příslušným akcionářem. Za předpokladu splnění výše uvedených skutečností se akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou přednostně podílet na výplatě takových finančních prostředků ze Společnosti, přičemž platí, že akcionáři Milanu Janoštíkovi, nar. dne 13. února 1985, bytem Brno, Komárov, Dornych 147/110, PSČ 617 00 náleží na všechny jím vlastněné Preferenční Akcie C celková částka odpovídající částce Milan J anostik Investment, jak je definována v Dohodě akcionářů, přičemž výše uvedená částka příslušející danému akcionáři je ode dne emise Preferenčních akcií C zhodnocována (navyšována) o úrok ve výši 8 % p.a. (každá příslušná celková částka po jejím zhodnocen í připadající na daného akcionáře dále jen Preferenční Zůstatek C). Akcionáři mohou uplatnit právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C i jen k části Preferenčního Zůstatku C. Pro vyloučení pochybností dále platí, že (a) výplata Preferenčního Zůstatku C bude realizována přednostně, bez účasti ostatních akcionářů společnost i, (b) vyplacením celého příslušného Preferenčního Zůstatku C v celé výši jsou preferenční práva spojená s preferenčními akciemi C daného akcionáře zkonzumována a nadále jsou s nimi spojená práva jako s ostatními kmenovými akciemi, a (c) v případě částečn é výplaty Preferenčního Zůstatku C se snižuje zbývající částka příslušného Preferenčního Zůstatku C připadajícího na daného akcionáře. S Preferenčními akciemi C jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou Preferenční akcií C je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. V případě rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti z důvodů neuvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) mají vlastníci Preferenčních akcií C právo na podíl na zisku poměrně k jejich pod ílu na základním kapitálu společnosti. 5. upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 6. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jednu korunu českou) 7. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému předem určenému zájemci, a to: 7.1. Milanu Janoštíkovi, nar. 13. února 1985, adresa bydliště Dornych 147/110, Komárov, Brno 8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 9. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 d o 14.00 hodin 10. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500 23.11.2017 - 23.11.2017
Valná hromada přijala dne 29.5.2017 toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 232 662,-- Kč (dvě stě třicet dva tisíce šest set šedesát dvě koruny české) výlučně peněžitými vklady 2.na zvýšení základního kapitálu budou vydány 232 662 (dvě stě třiceti dva tisíce šest set šedesát dva) kusy nových nekótovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), které budou vydány v listinné podobě a s nim iž budou spojena zvláštní práva - preferenční akcie B (Seed 2 Preferred Shares) 3.zvláštními právy spojenými s preferenčními akcie B (Seed 2 Preferred Shares) jsou: akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku B, jak je definován ve stanovách společnosti 4.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 5.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jedna koruna česká) 6.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům: 6.1.Karlu Tlusťákovi celkem 79 607 (sedmdesát devět tisíc šest set sedm) kusů akcií 6.2.společnosti Enern Mint s.r.o. celkem 62 665 (šedesát dva tisíce šest set šedesát pět) kusů akcií 6.3.Zdenko Zvadovi celkem 7 987 (sedm tisíc devět set osmdesát sedm) kusů akcií 6.4.společnosti AAV SPV1 PTE. LTD., zapsané v rejstříku společností státu Singapur pod číslem 201633583R, se sídlem 30 Bukit Pasoh Road, Yee Lan Court, Singapur, celkem 82 403 (osmdesát dva tisíce čtyři sta tři) kusy akcií 7.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500 10.valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 10.1.pohledávka společnosti za AAV SPV1 PTE. LTD. z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 82.403,-- Kč (osmdesát dva tisíce čtyři sta tři koruny české) proti budoucí pohledávce AAV SPV1 PTE. LTD. za společností z titulu úvěru poskytnu tého na základě smlouvy o konvertibilním úvěru ze dne 25.5.2017 v částce 400.000,-- EUR ( čtyři sta tisíc euro), započítána bude část jistiny pohledávky AAV SPV1 PTE. LTD. v částce 82.403,--Kč 10.2.pohledávka společnosti za Karlem Tlusťákem z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 79.607,-- Kč (sedmdesát devět tisíc šest set sedm korun českých) proti pohledávce Karla Tlusťáka za společností z titulu úvěru poskytnutého na zák ladě smluv o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Karla Tlusťáka v částce 79.607,--Kč 10.3.pohledávka společnosti za společností Enern Mint s.r.o. z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 62.665,-- Kč (šedesát dva tisíc šest set šedesát pět koruny české) proti pohledávce Enern Mint s.r.o. za společností z titulu úvěru p oskytnutého na základě smluv o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Enern Mint s.r.o. v částce 62.665,--Kč 10.4.pohledávka společnosti za Zdenkem Zvadou z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 7.987,-- Kč (sedm tisíc devět set osmdesát sedm korun českých) proti pohledávce Zdenka Zvady za společností z titulu úvěru poskytnutého na základě s mlouvy o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Zdenka Zvady v částce 7.987,--Kč 11.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek 12.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrhy smluv o započtení, které jsou přílohami tohoto rozhodnutí 22.6.2017 - 22.6.2017
Valná hromada přijala dne 5. května 2016 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 12 813,-- Kč (dvanáct tisíc osm set třináct korun českých), vydáním 12 813 (dvanácti tisíc osmi set třinácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jedna koruna česká) 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž je Zdenko Zvada, nar. 12. října 1984, adresa bydliště Vinice 7/c, 902 03 Pezinok, Slovenská republika 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 d o 14.00 hodin 6. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500. 30.9.2016 - 22.6.2017
Došlo k rozdělení odštěpením společnosti Business Factory s.r.o., IČ: 283 56 624, se sídlem Brno - Brno-město, Bašty 415/6, PSČ 602 00, sp. zn. C 63427, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63427, sloučením se společností ROI Hunter a.s., IČ: 03103048, se sídlem 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn.: B 19809, vedená u Městského soudu v Praze. Na společnost ROI Hunter a.s., jako nástupnickou společnost, přešla v důsledku rozdělení odštěpením odštěpovaná část jmění společnosti Bu siness Factory s.r.o., jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení odštěpením. 23.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 12.6.2014 - 17.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 12.6.2014 - 23.10.2014

Aktuální kontaktní údaje ROI Hunter a.s.

Kapitál ROI Hunter a.s.

zakladni jmění 2 261 270 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.11.2017
zakladni jmění 2 245 480 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2017 - 23.11.2017
zakladni jmění 2 012 810 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2016 - 22.6.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2014 - 30.9.2016

Akcie ROI Hunter a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 15 795 23.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 302 304 22.6.2017
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 710 509 22.6.2017
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 232 662 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 12 813 30.9.2016 - 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 289 491 26.8.2015 - 22.6.2017
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 710 509 26.8.2015 - 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 467 065 12.11.2014 - 26.8.2015
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 532 935 12.11.2014 - 26.8.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.6.2014 - 12.11.2014

Sídlo ROI Hunter a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Milady Horákové 1957/13 , Brno 602 00 6.5.2015
Adresa 28. října 767/12 , Praha 110 00 17.9.2014 - 6.5.2015
Adresa Moravanů 2153/37 , Praha 169 00 12.6.2014 - 17.9.2014

Předmět podnikání ROI Hunter a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2014

Předmět činnosti ROI Hunter a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.6.2014

vedení firmy ROI Hunter a.s.

Statutární orgán ROI Hunter a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 17.9.2014
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 12.6.2014 - 17.9.2014
Jméno Karel Tlusťák 14.10.2015
Vznik funkce 25.8.2014
Adresa: Renneská třída 395/19 , Brno 639 00
člen představenstva Jan Lustig 12.6.2014 - 17.9.2014
Vznik členství 12.6.2014
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 25.8.2014
Adresa: Moravanů 2153/37 , Praha 169 00
Jméno Karel Tlusťák 17.9.2014 - 14.10.2015
Vznik funkce 25.8.2014
Adresa: Palackého 693 , Bystřice pod Hostýnem 768 61

Dozorčí rada ROI Hunter a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Vojtěch Liška
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 25.8.2014
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 17.9.2014
Adresa: Evropská 1728/51 , Praha 160 00

Sbírka Listin ROI Hunter a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7312/SL 10 notářský zápis [NZ 522/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.8.2015 26.8.2015 5
B 19809/SL 9 stanovy společnosti bez data Krajský soud v Brně 7.4.2015 14.5.2015 8
B 19809/SL 8 notářský zápis [NZ 1934/2014], stanovy společnosti nz 1934/2014 Krajský soud v Brně 5.11.2014 6.11.2014 3.12.2014 13
B 19809/SL 7 účetní závěrka [2014] rozvaha k 1.7.2014 Krajský soud v Brně 1.7.2014 20.10.2014 29.10.2014 4
B 19809/SL 6 účetní závěrka [2014] počáteční rozvaha k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 20.10.2014 29.10.2014 4
B 19809/SL 5 notářský zápis NZ 970/2014 - projekt rozdělení Krajský soud v Brně 15.10.2014 20.10.2014 29.10.2014 20
B 19809/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2126/2014 Krajský soud v Brně 25.8.2014 9.9.2014 21.10.2014 8
B 19809/SL 3 notářský zápis NZ 2126/2014 Krajský soud v Brně 25.8.2014 9.9.2014 17.10.2014 8
B 19809/SL 2 ostatní projekt rozdělení Krajský soud v Brně 27.8.2014 27.8.2014 28.8.2014 9
B 19809/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 885/2014 Krajský soud v Brně 23.5.2014 6.6.2014 23.6.2014 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ROI Hunter a.s.

IČO (identifikační číslo) 03103048
Jméno ROI Hunter a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 16.6.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo ROI Hunter a.s.

Živnosti a provozovny ROI Hunter a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2014

Statutární orgán ROI Hunter a.s.

Člen statutárního orgánu Karel Tlusťák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ROI Hunter a.s.

IČO: 03103048
Firma: ROI Hunter a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.6.2014

Sídlo ROI Hunter a.s.

Sídlo: Milady Horákové 1957/13, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba potravinářských výrobků
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba skla a skleněných výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba strojů a zařízení j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ROI Hunter a.s.

IČO (identifikační číslo) 03103048
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ03103048
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ROI Hunter a.s.
Sídlo Milady Horákové 1957/13 BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE 602 00 BRNO 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno III, Šumavská 31, BRNO-STŘED, tel.: 541 511 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
608621999/5500 7.3.2015
Tato registrace byla zveřejněna dne 10.9.2014
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 2.9.2014

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 03103048
Jméno firmy ROI Hunter a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 7bbjhe9
tracking image