Firma REVITA G a.s. v likvidaci IČO 26166071


REVITA G a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

REVITA G a.s. v likvidaci (26166071) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podnikatelská 558, Praha 190 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2000 a je stále aktivní. REVITA G a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o REVITA G a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o REVITA G a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o REVITA G a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro REVITA G a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje REVITA G a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6467
IČO (identifikační číslo osoby) 26166071
Jméno REVITA G a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.3.2000
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85Cm 1622/2017 - 3 ze dne 2.8.2017, které nabylo právní moci dnem 13.9.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 26.9.2017
Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti REVITA G a.s. ve výši 1.000.000,- Kč je zcela a beze zbytku splacen. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, z jeho dosavadní výše 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) o čá stku 77.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 78.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát osm milionů korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem, a to obch odní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770 a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 7 700 ks (tj. slovy: sedm tisíc sedm set kusů) v nominální ho dnotě každé akcie 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia. Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti REVITA G a.s. ze dne 06.12.2010 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - Obchodní společnosti EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungs gessellschaft mbH, se sídlem A-1040 Wien, Plösslgasse 8, Rakouská republika; - Pana Ing. Aloise Míky, dat. nar. 6. června 1952, s bydlištěm Praha 8, U Václava 90, PSČ 184 00; - Pana Ing. Petra Tomana, dat. nar. 14. června 1973, s bydlištěm Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00; - Pana JUDr. Jaroslava Bartoše, dat. nar. 01.04.1964, s bydlištěm Praha 10, Zápotoční 15/647, PSČ 102 00; - Pana Richarda Bielického, dat. nar. 22.05.1970, s bydlištěm Praha 4, Hausmannova 3008, PSČ 143 00, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto: "Jako akcionář obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, iden tifikační číslo 492 41 770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 2170, oddíl B." Upisovatel, tj. obchodní společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o u psání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsá ní akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., do 5 (tj. slovy: pěti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada připouští v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením pe něžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 19. června 2009, uzavřené mezi obchodní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako věři telem a obchodní společností REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, jako dlužníkem, v její nominální hodnotě ve výši 77.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výš i 77.000.000,- Kč, do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude zcela splacen započtením peněžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti v její nominální hodnotě proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovan ých na zvýšení základního kapitálu do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Představenstvo obchodní společnosti REVITA G a.s. je povinno doručit návrh Smlouvy o započtení upisovateli - předem určenému zájemci - do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení jejího návrhu upisovateli - předem určenému zájemci, a to v sídle Společnosti. Uzavřením Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem, bude emisní kurs splacen v celé výši, tj. v část ce 77.000.000,- Kč. Upisovatel - předem určený zájemce - splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením §204 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto: Částku ve výši 77.000.000,- Kč splatí upisovatel dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem, jak výše uvedeno. 10.1.2011 - 19.2.2011
Společnost REVITA G a.s., IČ: 261 66 071, jako prodávající ze smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 1.6.2006 se společností REARS, s.r.o., IČ: 634 69 090, se sídlem Praha 8 - Březiněves, Na hlavní 14, PSČ 182 00, prodala společnosti REARS, s.r.o. jako kupující část podniku představující středisko reklamy. 21.8.2008

Aktuální kontaktní údaje REVITA G a.s. v likvidaci

Kapitál REVITA G a.s. v likvidaci

zakladni jmění 78 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2011
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2001 - 19.2.2011
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 22.3.2000 - 15.8.2001

Akcie REVITA G a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 800 30.9.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 7 800 17.6.2011 - 30.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 800 19.2.2011 - 17.6.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.8.2009 - 19.2.2011
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 22.3.2000 - 20.8.2009

Sídlo REVITA G a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Podnikatelská 558 , Praha 190 11 19.9.2016
Adresa Podnikatelská 558 , Praha 190 11 23.2.2015 - 19.9.2016
Adresa Oderská 333/5 , Praha 196 00 2.11.2011 - 23.2.2015
Adresa Karlovo náměstí 671/24 , Praha 110 00 24.10.2006 - 2.11.2011
Adresa Na hlavní 169/55 , Praha 182 00 22.3.2000 - 24.10.2006

Předmět podnikání REVITA G a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 28.7.2009 - 15.2.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2009 - 15.2.2018
zprostředkování obchodu 31.3.2004 - 28.7.2009
velkoobchod 31.3.2004 - 28.7.2009
specializovaný maloobchod 31.3.2004 - 28.7.2009
reklamní činnost a marketing 31.3.2004 - 28.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 31.3.2004 - 28.7.2009
projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 31.3.2004 - 28.7.2009
zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví 22.3.2000 - 31.3.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.3.2000 - 31.3.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.3.2000 - 15.2.2018

vedení firmy REVITA G a.s. v likvidaci

Statutární orgán REVITA G a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, přičemž podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 30.9.2014
Za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně. 2.11.2011 - 30.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva. 31.5.2011 - 2.11.2011
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva. 31.3.2004 - 31.5.2011
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva. 22.3.2000 - 31.3.2004
předseda Radek Kubálek 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Sadová 608/61 , Opava 746 01
člen Luděk Kostka 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Zahradní 418 , Velim 281 01
člen Ing. Jan Bláha 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Dykova 1278/19 , Hradec Králové 500 02
předseda Radek Kubálek 31.3.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 29.9.2003
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 29.9.2003
Adresa: Sadová 608/61 , Opava 746 01
člen Ing. Pavel Stoulil 31.3.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 29.9.2003
Adresa: V podluží 1632/5 , Praha 140 00
Předseda Radek Kubálek 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 28.4.2006
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 28.4.2006
Adresa: Sadová 608/61 , Opava 746 01
Člen Ing. Luděk Černovický 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 3.10.2006
Zánik funkce 29.9.2003
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
Člen Ing. Petr Toman 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 3.10.2006
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Pavel Rozsypal 24.10.2006 - 11.4.2011
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 20.10.2010
Adresa: Štorkánova 2802/10 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Petr Toman 24.10.2006 - 31.5.2011
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 14.4.2011
Vznik funkce 4.10.2006
Zánik funkce 14.4.2011
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
člen představenstva Richard Bielický 24.10.2006 - 31.5.2011
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 14.4.2011
Adresa: Hausmannova 3008/10 , Praha 143 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Jelínek 31.5.2011 - 2.11.2011
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 1.7.2011
Vznik funkce 14.4.2011
Zánik funkce 1.7.2011
Adresa: 13 , Zvěstov 257 06
člen představenstva František Martikáň 31.5.2011 - 2.11.2011
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 11.8.2011
Adresa: Roudnická 445/6 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Tomáš Stejskal 31.5.2011 - 12.11.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Fučíkova 1633/1 , Kuřim 664 34
Jméno Pavel Merenda 2.11.2011 - 12.11.2012
Vznik členství 24.8.2011
Zánik členství 25.6.2012
Vznik funkce 25.8.2011
Zánik funkce 25.6.2012
Adresa: Jiráskova 987/14 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Miroslava Landová 2.11.2011 - 12.11.2012
Vznik členství 24.8.2011
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Nezvalova 2635 , Žatec 438 01
člen představenstva Sylva Nyklová 12.11.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: Lipová 464 , Vestec 252 42
člen představenstva Tichomír Rédli 12.11.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Lidická 1653 , Slaný 274 01
předseda představenstva Miroslava Landová 12.11.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Nezvalova 2635 , Žatec 438 01
předseda představenstva Tichomír Rédli 30.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Lidická 1653 , Slaný 274 01
člen představenstva Miroslava Landová 30.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 26.6.2015
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Nezvalova 2635 , Žatec 438 01

Dozorčí rada REVITA G a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda JUDr. Blanka Novotná 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Oldřichova 273/13 , Praha 128 00
člen Ing. Aleš Müller 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Jabloňová 2929/30 , Praha 106 00
člen JUDr. Jitka Wurstová 22.3.2000 - 31.3.2004
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Oválová 349/7 , Praha 160 00
Předseda Ing. Lubomír Prosek 31.3.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: U zeleného ptáka 1159/7 , Praha 148 00
člen Ing. Luděk Černovický 31.3.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen Ing. Aleš Müller 31.3.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Jabloňová 2929/30 , Praha 106 00
Předseda JUDr. Jaroslav Bartoš 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.8.2006
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 16.8.2006
Adresa: Vodičkova 699/30 , Praha 110 00
člen Ing. Jiří Cihelka 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Hlavní 21 , Třebotov 252 26
člen Ing. Aleš Müller 3.5.2004 - 24.10.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.8.2006
Adresa: Jabloňová 2929/30 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Bartoš 24.10.2006 - 8.2.2010
Vznik členství 15.9.2006
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 3.10.2006
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Vodičkova 699/30 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Věžníková 24.10.2006 - 8.2.2010
Vznik členství 16.8.2006
Adresa: Rakouská republika
A-1110 Wien, Am Schulweg 5-7/30
člen dozorčí rady Ing. Radek Soumar 24.10.2006 - 11.4.2011
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Skloněná 308/16 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Věžníková 8.2.2010 - 31.5.2011
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 14.4.2011
Vznik funkce 25.11.2009
Zánik funkce 14.4.2011
Adresa: Rakouská republika
A-1110 Wien, Am Schulweg 5-7/30
člen dozorčí rady Tomáš Boháč 8.2.2010 - 31.5.2011
Vznik členství 29.10.2009
Zánik členství 14.4.2011
Adresa: Verdiho 576/14 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Pavel Merenda 31.5.2011 - 2.11.2011
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 23.8.2011
Vznik funkce 14.4.2011
Zánik funkce 23.8.2011
Adresa: Jiráskova 987/14 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Ing. Pavla Bodanská 31.5.2011 - 12.11.2012
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Na Pískách 286 , Jirny 250 90
člen dozorčí rady Daniela Vojtěchovská 31.5.2011 - 30.9.2014
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Ke Strašnické 2402/15 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Mgr. Martin Bureš 2.11.2011 - 30.9.2014
Vznik členství 23.8.2011
Vznik funkce 24.8.2011
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Žerotínova 1742/54 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dana Břichnáčová 12.11.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Na Kočově 181 , Chotutice 281 03
předseda Tomáš Boháč 30.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Verdiho 576/14 , Praha 149 00
člen Dana Břichnáčová 30.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 26.6.2015
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Na Kočově 181 , Chotutice 281 03

Likvidace REVITA G a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Patrik Graňák 26.9.2017
Adresa: Svatováclavská 97/6 , Karviná 733 01

Sbírka Listin REVITA G a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6467/SL 77 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 27.1.2016 27.1.2016 5.2.2016 1
B 6467/SL 76 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 6.11.2015 3.12.2015 9.12.2015 2
B 6467/SL 75 insolvenční rozhodnutí - vyhláška Městský soud v Praze 4.8.2015 7.8.2015 7.8.2015 2
B 6467/SL 73 ostatní zápis ze zasedání představenstva spol. Městský soud v Praze 26.7.2014 23.9.2014 3.10.2014 4
B 6467/SL 72 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 2.9.2013 23.9.2014 3.10.2014 5
B 6467/SL 71 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 11.11.2013 23.9.2014 3.10.2014 8
B 6467/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2014 23.9.2014 3.10.2014 11
B 6467/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 23.9.2014 3.10.2014 15
B 6467/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 26.10.2012 6.11.2012 16.11.2012 4
B 6467/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.10.2011 8.11.2011 2
B 6467/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.10.2011 8.11.2011 2
B 6467/SL 64 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 25.8.2011 8.11.2011 3
B 6467/SL 63 ostatní zápis ze zased.DR/volba předs. Městský soud v Praze 24.8.2011 8.11.2011 4
B 6467/SL 62 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 11.8.2011 8.11.2011 2
B 6467/SL 61 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.7.2011 8.11.2011 2
B 6467/SL 60 notářský zápis NZ 267/2011 Městský soud v Praze 23.8.2011 8.11.2011 7
B 6467/SL 59 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 14.4.2011 20.6.2011 2
B 6467/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2011 20.6.2011 1
B 6467/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.5.2011 20.6.2011 2
B 6467/SL 56 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 14.4.2011 20.6.2011 34
B 6467/SL 55 ostatní zápis ze zasedání DR/předs. Městský soud v Praze 14.4.2011 20.6.2011 4
B 6467/SL 54 notářský zápis NZ 123/2011 Městský soud v Praze 14.4.2011 20.6.2011 10
B 6467/SL 53 ostatní záp.z mimořádného zased.předs. Městský soud v Praze 20.10.2010 20.4.2011 2
B 6467/SL 52 notářský zápis NZ 364/2010 Městský soud v Praze 6.12.2010 20.1.2011 13
B 6467/SL 51 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 17.6.2010 3
B 6467/SL 50 účetní závěrka 2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 17.6.2010 2
B 6467/SL 49 účetní závěrka 2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 17.6.2010 2
B 6467/SL 48 účetní závěrka 2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 17.6.2010 12
B 6467/SL 47 účetní závěrka cash flow 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 17.6.2010 1
B 6467/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 16.6.2010 3
B 6467/SL 45 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2010 16.6.2010 5
B 6467/SL 44 účetní závěrka cash flow 2008 Městský soud v Praze 30.12.2008 9.6.2010 16.6.2010 1
B 6467/SL 43 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 23.6.2009 9.6.2010 16.6.2010 1
B 6467/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2009 21.8.2009 26
B 6467/SL 41 notářský zápis NZ 192/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 21.8.2009 7
B 6467/SL 40 ostatní -souhl.s umístěním sídla Městský soud v Praze 16.10.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 39 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 27.1.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.6.2005 16.11.2006 0
B 6467/SL 37 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.4.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 36 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.4.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 35 stanovy společnosti +zápis z jed.VH+ÚZ r.2005 Městský soud v Praze 16.8.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 34 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.10.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 33 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 4.10.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 32 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 3.10.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 31 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 15.9.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 30 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 16.8.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 17.8.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 28 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 16.9.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 27 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 1.6.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ269/06 Městský soud v Praze 16.8.2006 16.11.2006 0
B 6467/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 27.9.2006 27.9.2006 30
B 6467/SL 24 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 27.7.2005 2.8.2005 0
B 6467/SL 9 účetní závěrka +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.5.2004 0
B 6467/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ279/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 7 notářský zápis -NZ278/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 6 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 5 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 4 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 22 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 19.6.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 21 ostatní -návrh změny stanov Městský soud v Praze 15.5.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 20 ostatní -zpr.o vztazích r.2002 Městský soud v Praze 19.3.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 19 účetní závěrka +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 18 výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 17 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 18.5.2004 0
B 6467/SL 16 notářský zápis -NZ371/03 Městský soud v Praze 19.6.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2003 18.5.2004 0
B 6467/SL 14 výroční zpráva r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.5.2004 0
B 6467/SL 13 ostatní -zpr.o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.3.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 12 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.5.2004 0
B 6467/SL 11 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 27.6.2002 18.5.2004 0
B 6467/SL 10 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.7.2001 18.5.2004 0
B 6467/SL 3 notářský zápis - rozh.VH+stanovy z 23,7,01 2x Městský soud v Praze 15.1.2002 22.3.2002 0
B 6467/SL 2 zakladatelské dokumenty + stanovy (17 stran) Městský soud v Praze 12.1.2000 24.3.2000 0
B 6467/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 27.1.2000 24.3.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje REVITA G a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26166071
Jméno REVITA G a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 21
Vznik první živnosti: 22.3.2000
Celkový počet živností: 10

Sídlo REVITA G a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny REVITA G a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 16.2.2007

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 16.2.2007

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 31.1.2018

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.2001
Zánik oprávnění 31.1.2018

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2001
Zánik oprávnění 31.1.2018

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje REVITA G a.s.

IČO: 26166071
Firma: REVITA G a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Běchovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.3.2000

Sídlo REVITA G a.s.

Sídlo: Podnikatelská 558, Praha 190 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image