Hlavní navigace

FIRMA RENOMIA, a. s. IČO: 48391301

RENOMIA, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

RENOMIA, a. s. (48391301) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holandská 874/8, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 1993 a je stále aktivní. RENOMIA, a. s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o RENOMIA, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RENOMIA, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RENOMIA, a. s.

Soud: Krajský soud v Brně 13. 8. 1993
Spisová značka: B 3930
IČO (identifikační číslo osoby): 48391301
Jméno: RENOMIA, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 30.7.2003
Zapsána dne: 13.8.1993
Na společnost RENOMIA, a.s., identifikační číslo 483 91 301, jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o., se sídlem Vsetín, Smetanova č.p. 1484, identifi kační číslo 258 37 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20599, (ii) I.P. trust, a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta č.p. 2179, identifikační číslo 250 04 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 819 a (iii) TW EXTENSO, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovratská č.p. 111, identifikační číslo 257 16 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63791. 16.3.2020
Valná hromada společnosti RENOMIA, a.s. rozhodla dne 3.10.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti RENOMIA, a.s. ve výši 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na částku 6.400.000,-- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 16 ks (slovy: šestnáct kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,-- Kč (slo vy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností Arthur J. Gallagher & Co., založenou podle práva státu Delaware, Spojené státy americké, s adresou hlavní správy 2850 Golf Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, Spojené státy americ ké, I.R.S. identifikační číslo 36-2151613, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel společnost Arthur J. Gallagher & Co., založená podle práva státu Delaware, Spojené státy americké, s adresou hlavní správy 2850 Golf Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, Spojené státy am erické, I.R.S. identifikační číslo 36-2151613 (dále také jen upisovatel) se společností RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 483 91 301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B a vložce 3930, a to podle ust . § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti Patria Finance, a.s., na adrese Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jedn oho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti RENOMIA, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí to hoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 10.712.500,- Kč (slovy: deset milionů sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), z čehož 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bude tvořit jmenovitou hodnotu každé akcie a 10.687.500,- Kč (slovy: des et milionů šest set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) bude tvořit emisní ážio každé akcie. Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií tedy bude činit 171.400.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) , z čehož 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bude činit jmenovitou hodnotu všech nově upsaných akcií a 171.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna milionů korun českých) bude činit emisní ážio. 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti RENOMIA, a.s. 10) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně stanov společnosti. 3.10.2019 - 11.10.2019
Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění společnosti RENOMIA BENEFIT a.s., IČ 031 49 013, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19836, jakožto společnosti rozdělované, vymezená v projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018. 1.11.2018
Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, v důsledku fúze sloučením dle projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, přešlo jmění zanikající společnosti Marvel Credit a.s., IČ 259 35 925, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, 17. lis topadu 2753, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2031, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018. 1.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.8.2014 - 3.10.2019
Společnost změnila právní formu z formy společnosti s ručením omezeným na formu akciové společnosti. Společnost RENOMIA, a.s. je dále vedena v oddílu B, vložka č. 3930. 18.7.2003
Spis v oddíle C vložka 6124 se uzavírá v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě ke dni 24.11.1998 pro přenesení příslušnosti na KOS Brno. 26.11.1998 - 18.7.2003
Obchodní společnost APS RENOMIA s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 6, identifikační číslo 48 39 13 01, s e z a p i s u j e do oddílu C vložka 26729 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 12.8.1997 - 18.7.2003

Kapitál RENOMIA, a. s.

Základní kapitál 6 400 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 3.10.2019
Základní kapitál 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.2003  - 3.10.2019
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.1997  - 18.7.2003
Základní kapitál 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.2.1996  - 27.1.1997
Základní kapitál 102 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.1993  - 15.2.1996

Akcie RENOMIA, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 256 3.10.2019
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 240 30.5.2019  - 3.10.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 28.12.2016  - 30.5.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 18.8.2014  - 28.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 18.7.2003  - 18.8.2014

Sídlo RENOMIA, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Holandská 874/8, Brno 63900, Česká republika 14.9.2016
Adresa: Holandská 8, Brno 63900, Česká republika 1.1.2010 - 14.9.2016
Adresa: Příkop 6/838, Brno 60200, Česká republika 18.7.2003 - 1.1.2010
Adresa: Příkop 6, Brno , Česká republika 10.3.1997 - 18.7.2003
Adresa: Zámecká 100, Hranice , Česká republika 13.8.1993 - 10.3.1997

Předmět podnikání RENOMIA, a. s.

Platnost údajů od - do
Zprostředkování spotřebitelského úvěru 1.11.2018
Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. 18.8.2014
Činnost investičního zprostředkovatele v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona 18.8.2014
Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. 18.8.2014 - 18.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.12.2009
činnost finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.6.2002 - 14.12.2009
činnost pojišťovacího a zajišťovacího makléře 19.6.2002 - 18.8.2014
poskytování poradenských služeb v oblasti risk managementu 9.10.1998 - 14.12.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví 15.2.1996 - 18.8.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 24.11.1993 - 27.1.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti: služeb 13.8.1993 - 27.1.1997
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uve- dené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 13.8.1993 - 27.1.1997

Vedení firmy RENOMIA, a. s.

Statutární orgán RENOMIA, a. s.

člen představenstva Ing. Ondřej Witowski
Ve funkci od 16.7.2020
Adresa Březiněveská 1852/3, 18200 Praha
člen představenstva Ing Vilém Matyáš
Ve funkci od 16.7.2020
Adresa Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou
Místopředseda představenstva Mgr. Pavel Nepala
Ve funkci od 7.11.2019
Adresa Na Míčánce 2643/4a, 16000 Praha
Předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 19.11.2019
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
Člen představenstva M.A. Klára Kodua
Ve funkci od 7.11.2019 do 16.7.2020
Adresa Špálova 28, 25167 Pyšely
Člen představenstva Ing. Pavel Šustek FCCA
Ve funkci od 7.11.2019 do 17.4.2020
Adresa Kupkova 689/112, 63800 Brno
Předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 7.11.2019 do 19.11.2019
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
Člen představenstva Ing. Vilém Matyáš
Ve funkci od 27.3.2019 do 7.11.2019
Adresa Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou
Předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 27.3.2019 do 7.11.2019
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Nepala
Ve funkci od 27.3.2019 do 7.11.2019
Adresa Preslova 395/28, 60200 Brno
místopředseda představenstva Ing. Jiří Nepala
Ve funkci od 21.4.2016 do 27.3.2019
Adresa Preslova 395/28, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Vilém Matyáš
Ve funkci od 21.4.2016 do 27.3.2019
Adresa Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou
předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 21.4.2016 do 27.3.2019
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
člen představenstva Vilém Matyáš
Ve funkci od 8.10.2013 do 21.4.2016
Adresa Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou
předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 8.10.2013 do 21.4.2016
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
místopředseda představenstva . Jiří Nepala
Ve funkci od 8.10.2013 do 21.4.2016
Adresa Preslova 395/28, 60200 Brno
člen představenstva Mgr. Ing. Michal Čajka
Ve funkci od 27.11.2008 do 8.10.2013
Adresa Štiplova 2672/3, 16000 Praha
předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 27.11.2008 do 8.10.2013
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Nepala
Ve funkci od 28.12.2011 do 8.10.2013
Adresa Preslova 395/28, 60200 Brno
místopředseda představenstva Ing. Jiří Nepala
Ve funkci od 27.11.2008 do 28.12.2011
Adresa Palackého třída 1644/8, 61200 Brno
člen představenstva Mgr. Ing. Michal Čajka
Ve funkci od 18.7.2003 do 27.11.2008
Adresa Na Hrázi 1734, 75301 Hranice
předseda představenstva Jiřina Nepalová
Ve funkci od 18.7.2003 do 27.11.2008
Adresa Sklený kopec 1631, 75301 Hranice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Nepala
Ve funkci od 18.7.2003 do 27.11.2008
Adresa Palackého třída 1644/8, 61200 Brno
jednatel Jiřina Nepalová
Ve funkci od 12.12.1997 do 18.7.2003
Adresa Sklený kopec 1631, Hranice
jednatel Zdeňka Berousková
Ve funkci od 13.8.1993 do 12.12.1997
Adresa Pod Lipami 1534, Hranice
jednatel Jiřina Nepalová
Ve funkci od 13.8.1993 do 12.12.1997
Adresa Sklený kopec 1631, Hranice
jednatel Anežka Šváčková
Ve funkci od 13.8.1993 do 27.1.1997
Adresa Sklený kopec 1632, Hranice
Jednatel Pavel Nepala
Ve funkci od 15.2.1996 do 27.1.1997
Adresa Sklený kopec 1631, Hranice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RENOMIA, a. s.

IČO (identifikační číslo): 48391301
Jméno: RENOMIA, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 13. 8. 1993
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo RENOMIA, a. s.

Sídlo: Holandská 874/8, Brno 63900

Živnosti RENOMIA, a. s.

Živnost č. 1 Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 2. 2019

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 9. 1998

Statutární orgán RENOMIA, a. s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Vilém Matyáš
Člen statutárního orgánu: Ing. Ondřej Witowski
Člen statutárního orgánu: Jiřina Nepalová
Člen statutárního orgánu: Mgr. Pavel Nepala

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RENOMIA, a. s.

IČO: 48391301
Firma: RENOMIA, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce, národní soukromé
Datum vzniku: 13. 8. 1993

Sídlo RENOMIA, a. s.

Sídlo: Holandská 874/8, Brno 63900

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Řízení a správa finančních trhů
Vyhodnocování rizik a škod
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.