Menu Zavřít

FIRMA RenoFarma Troubky, a.s. IČO: 25357972

RenoFarma Troubky, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

RenoFarma Troubky, a.s. (25357972) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Roketská 786/21, 75102 Troubky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 1996 a je stále aktivní. RenoFarma Troubky, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o RenoFarma Troubky, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoFarma Troubky, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoFarma Troubky, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 21. 10. 1996
Spisová značka: B 1340
IČO (identifikační číslo osoby): 25357972
Jméno: Troubecká hospodářská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.10.1996
Zapsána dne: 21.10.1996
Na společnost RenoFarma Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČO: 253 57 972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1340, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti RenoFarma Podzámčí, a.s., se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, IČO: 253 94 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1832, jež byla zrušena bez likvidace. 16.7.2024
Zemědělské družstvo Troubky, jako jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.4.1997 o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií o 139.000.000,-Kč na zvýšení základního jmění bude vydáno 139.000 listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kurzu 1.000,-Kč na 1 akcií. Zvýšení základního jmění o 15.191.000,- peněžitými vklady bude upsáno peněžitými vklady v jednom kole jediným akcionářem společnosti Zemědělským družstvem Troubky. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Troubky nad Bečvou, ul. Roketská, PSČ 751 02. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a počíná běžet 15. dnem po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad stanovenou částku 139.000.000,- se nepřipouští. V případě nesplacení celého emisního kurzu upisovatelem je jeho úpis neúčinný. 8.8.2021
Na společnost přešla v důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením dle projektu rozdělení ze dne 16.9.2020 část jmění rozdělované společnosti RenoFarma Podzámčí, a.s. se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, Identifikační číslo: 253 94 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1832. 1.11.2020
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 7. 10. 2019 schváleného dne 19. 11. 2019 rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, Identifikační číslo: 253 57 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1340 a rozhodnutím valné hromady společnosti RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 054 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10901, došlo k odštěpení části jmění společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, Identifikační číslo: 253 57 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1340 na společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 054 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10901. 19.11.2019
Na společnost Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, Identifikační číslo: 253 57 972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1340, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti RenoSPV, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 059 45 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 22324, jež byla zrušena bez likvidace. 19.11.2019
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.7.2018 schváleného dne 19.9.2018 rozhodnutími jediného akcionáře společnosti Troubecká hospodářská a.s. se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ 253 57 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1340 a jediného akcionáře společnosti SPV Troubky, a.s. se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ 059 45 429, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 11014, došlo k odštěpení části jmění společnosti Troubecká hospodářská a.s. se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ 253 57 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1340 na společnost SPV Troubky, a.s. se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ 059 45 429, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 11014. 19.9.2018
Valná hromada společnosti dne 8.2.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1/ Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 054 57 289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901 (dále též jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 19.1.2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i k rozhodnému dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2/ Valná hromada rozhoduje dle § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 054 57 289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3/ Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých) a 941.405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 533-3-2018, vyhotoveným dne 19. ledna 2018 (slovy: devatenáctého ledna roku dva tisíce osmnáct), vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČO: 282 13 645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017 (slovy třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct), což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941 405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4/ Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10-ti (slovy: deseti) pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10-ti (slovy: deseti) pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám, a to spolu s úrokem ve smyslu § 388 ZOK. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou osobou sdělen při předání akcií Společnosti. 5/ Valná hromada stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky, v pracovní dny v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky v pracovní dny v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. 13.2.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 20.5.2014 - 2.8.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 20.5.2014 - 2.8.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.5.2014
Valná hromada společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/21, PSČ 751 02, IČ 25357972 rozhodla dne 26.6.2012 o snížení základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 211 obchodního zákoníku takto: - Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let dle ustanovení § 216a obchodního zákoníku. - Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.200.000,- Kč, slovy čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých, tj. z částky 140.000.000,- Kč, slovy jedno sto čtyřicet milionů korun českých na částku 135.800.000,- Kč, slovy jedno sto třicet pět milionů osm set tisíc korun českých. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. - Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce, o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že společnost tyto vlastní akcie zničí. - Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty z účtu Neuhrazené ztráty minulých let na vrub účtu Základního kapitálu, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 15.10.2012
Ostatní skutečnosti: Zemědělské družstvo Troubky, jako jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.4.1997 o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií o 139.000.000,-Kč na zvýšení základního jmění bude vydáno 139.000 listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kurzu 1.000,-Kč na 1 akcií. Zvýšení základního jmění o 15.191.000,- peněžitými vklady bude upsáno peněžitými vklady v jednom kole jediným akcionářem společnosti Zemědělským družstvem Troubky. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Troubky nad Bečvou, ul. Roketská, PSČ 751 02. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a počíná běžet 15. dnem po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad stanovenou částku 139.000.000,- se nepřipouští. V případě nesplacení celého emisního kurzu upisovatelem je jeho úpis neúčinný. 14.10.1997 - 8.8.2021
Základní jmění: Základní jmění je tvořeno peněžitým vkladem zakladatele. 21.10.1996 - 1.1.2020

Kapitál RenoFarma Troubky, a.s.

Základní kapitál 135 800 000 Kč
Splaceno 135 800 000 Kč
Platnost od - do 21.12.2012
Základní kapitál 140 000 000 Kč
Splaceno 140 000 000 Kč
Platnost od - do 23.11.1998  - 21.12.2012
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.1996  - 23.11.1998

Akcie RenoFarma Troubky, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na jméno 135 800 000 Kč 1 8.8.2021
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 134 800 16.3.2013  - 8.8.2021
kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 16.3.2013  - 8.8.2021
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 134 800 21.12.2012  - 16.3.2013
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 139 000 23.11.1998  - 21.12.2012
kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 23.11.1998  - 16.3.2013
akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 21.10.1996  - 23.11.1998

Sídlo RenoFarma Troubky, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Roketská 786/21, Troubky 75102, Česká republika 29.11.2016
Adresa: Roketská 786/21, Troubky 75102, Česká republika 23.3.2002 - 29.11.2016
Adresa: ul. Roketská , Troubky nad Bečvou , Česká republika 21.10.1996 - 23.3.2002

Předmět podnikání RenoFarma Troubky, a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 8.8.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 8.8.2021
Výroba elektřiny 8.8.2021
výroba elektřiny 20.5.2014 - 8.8.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.9.2012 - 8.8.2021
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 13.9.2012 - 8.8.2021
obráběčství 13.9.2012 - 11.4.2014
zámečnictví, nástrojařství 13.9.2012 - 11.4.2014
klempířství a oprava karoserií 13.9.2012 - 11.4.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.9.2012 - 11.4.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.9.2012 - 8.8.2021
výrobní činnost v oblasti krmných směsí a doplňkových krmných směsí 23.3.2002 - 13.9.2012
laboratorní práce s výjimkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona, rozbory půd, krmiv a dalších zemědělských výrobků 23.3.2002 - 13.9.2012
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 23.3.2002 - 13.9.2012
opravy silničních vozidel 23.3.2002 - 8.8.2021
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.3.2002 - 11.4.2014
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 23.3.2002 - 13.9.2012
automatizované zpracování dat 23.3.2002 - 13.9.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.3.2002 - 13.9.2012
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů 23.3.2002 - 13.9.2012
výrobní činnost v oblasti: krmných směsí a doplňkových krmných směsí 21.10.1996 - 23.3.2002
laboratorní práce a vyjímkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona, rozbory půd, krmiv a dalších 21.10.1996 - 23.3.2002
opravy motorových vozidel 21.10.1996 - 23.3.2002
silniční motorová doprava nákladní 21.10.1996 - 23.3.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 21.10.1996 - 23.3.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí ( mimo výrobu rozvaděčů nízkého napětí ) 21.10.1996 - 23.3.2002
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 21.10.1996 - 23.3.2002
automatizvané zpracování dat 21.10.1996 - 23.3.2002
činnost účetních poradců 21.10.1996 - 23.3.2002
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 21.10.1996 - 8.8.2021
výroba těstovin a jejich prodej 21.10.1996 - 13.9.2012
opravy ostatních dopravních prostředků 21.10.1996 - 13.9.2012
kovoobráběčství 21.10.1996 - 13.9.2012
nástrojářství 21.10.1996 - 13.9.2012
zámečnictví 21.10.1996 - 13.9.2012
klempířství 21.10.1996 - 13.9.2012
hostinská činnost 21.10.1996 - 8.8.2021
činnost organizačních a ekonomických poradců 21.10.1996 - 13.9.2012
výroba a opravy polohovacích a ostatních lůžek a jejich příslušenství 21.10.1996 - 13.9.2012

Vedení firmy RenoFarma Troubky, a.s.

Statutární orgán RenoFarma Troubky, a.s.

Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Předseda správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 16.7.2024
Adresa Všehrdova 562/6, 11800 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 8.8.2021 do 16.7.2024
Adresa Hriňovská 11 , Bratislava
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Hriňovská 11 , Bratislava
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 2.8.2017 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 2.8.2017 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 19.7.2018 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , Bratislava
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 22.8.2017 do 19.7.2018
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 2.8.2017 do 22.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 2.2.2017 do 2.8.2017
Adresa K záložně 840/8, 75102 Troubky
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 7.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Dědina 14/22, 75102 Troubky
místopředseda představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 7.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Záhumení 671/3, 75102 Troubky
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 7.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 7.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Martinská 38/2, 75002 Přerov
člen představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 7.6.2016 do 2.2.2017
Adresa K záložně 840/8, 75102 Troubky
místopředseda představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 20.10.2015 do 7.6.2016
Adresa Záhumení 671/3, 75102 Troubky
člen představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 20.10.2015 do 7.6.2016
Adresa K záložně 840/8, 75102 Troubky
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 20.10.2015 do 7.6.2016
Adresa Dědina 14/22, 75102 Troubky
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 20.10.2015 do 7.6.2016
Adresa Martinská 38/2, 75002 Přerov
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 20.10.2015 do 7.6.2016
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 13.9.2012 do 20.10.2015
Adresa Hliník 25/13, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 13.9.2012 do 20.10.2015
Adresa Martinská 38/2, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 13.9.2012 do 20.10.2015
Adresa Dědina 14/22, 75102 Troubky
místopředseda představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 13.9.2012 do 20.10.2015
Adresa Záhumení 671/3, 75102 Troubky
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 13.9.2012 do 20.10.2015
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 4.8.2008 do 13.9.2012
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 4.8.2008 do 13.9.2012
Adresa Dědina 14/22, 75102 Troubky
člen představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 4.8.2008 do 13.9.2012
Adresa Záhumení 671/3, 75102 Troubky
místopředseda představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 4.8.2008 do 13.9.2012
Adresa Hliník 25/13, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 4.8.2008 do 13.9.2012
Adresa Martinská 38/2, 75002 Přerov
člen představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 24.11.2004 do 4.8.2008
Adresa Záhumení 671/3, 75102 Troubky
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 24.11.2004 do 4.8.2008
Adresa Martinská 38/2, 75002 Přerov
místopředseda představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 24.11.2004 do 4.8.2008
Adresa Hliník 25/13, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 24.11.2004 do 4.8.2008
Adresa Dědina 14/22, 75102 Troubky
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 24.11.2004 do 4.8.2008
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
místopředseda představenstva Emil Gregovský
Ve funkci od 21.10.1996 do 24.11.2004
Adresa , Henčlov č.p. 25
člen představenstva Ing. Petr Obrtel
Ve funkci od 17.2.2000 do 24.11.2004
Adresa Nová čtvrť II. 650/28, 75102 Troubky
člen představenstva Vladimír Kratochvil
Ve funkci od 17.2.2000 do 24.11.2004
Adresa , Henčlov
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 25.2.1999 do 24.11.2004
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Vladimír Smolka
Ve funkci od 21.10.1996 do 24.11.2004
Adresa Dědina 44/59, 75102 Troubky
člen představenstva Jaroslav Karhan
Ve funkci od 21.10.1996 do 17.2.2000
Adresa , Henčlov č.p. 20
člen představenstva Ing. Miroslav Mlčoch
Ve funkci od 21.10.1996 do 17.2.2000
Adresa , Kozlovice č.p. 203
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič, CSc.
Ve funkci od 21.10.1996 do 25.2.1999
Adresa Velká Dlážka 2776/42, 75002 Přerov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RenoFarma Troubky, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25357972
Jméno: RenoFarma Troubky, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 21. 10. 1996
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 5

Sídlo RenoFarma Troubky, a.s.

Sídlo: Roketská 786/21, Troubky 75102

Živnosti RenoFarma Troubky, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1996

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1996

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1996

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1996

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1996

Statutární orgán RenoFarma Troubky, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoFarma Troubky, a.s.

IČO: 25357972
Firma: RenoFarma Troubky, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Troubky
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 21. 10. 1996

Sídlo RenoFarma Troubky, a.s.

Sídlo: Roketská 786/21, Troubky 75102

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách