Menu Zavřít

FIRMA RenoFarma Podzámčí, a.s. IČO: 25394843

RenoFarma Podzámčí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

RenoFarma Podzámčí, a.s. (25394843) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 162, 75123 Dolní Újezd. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1998 a je stále aktivní. RenoFarma Podzámčí, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o RenoFarma Podzámčí, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoFarma Podzámčí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoFarma Podzámčí, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 24. 3. 1998
Spisová značka: B 1832
IČO (identifikační číslo osoby): 25394843
Jméno: PODZÁMČÍ zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.3.1998
Zapsána dne: 24.3.1998
Ve společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost RenoFarma Troubky, a.s. se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, Identifikační číslo: 253 57 972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostra vě, oddílu B, vložce 1340, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 16.9.2020. 1.11.2020
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SPV SDS, a.s., IČ: 25866575, se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11074 a společnosti SPV ZDP, a .s., IČ: 47672668, se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11073, jež byly zrušeny bez likvidace. 1.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014 - 20.6.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014 - 20.6.2016
Usnesení o Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s. se sídlem Dolní Újezd 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 253 94 843: Valná hromada společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s., se sídlem Dolní Újezd 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 253 94 843 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto : 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let dle ustanovení § 216a obch. zákoníku. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.000.000,-- Kč,slovy čtyři miliony korun českých,tj. z částky 27.000.000,-- Kč, slovy dvacet sedm milionů korun českých na částku 23.000.000,-- Kč, slovy dvacet tři miliony korun českých. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 4. Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu § 213 odst.1,2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že společnost tyt o vlastní akcie zničí. 5. Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty z účtu Neuhrazené ztráty minulých let na vrub účtu Základního kapitálu, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 20.11.2012 - 21.12.2012
Valná hromada společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s., se sídlem Dolní Újezd č. p. 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 25394843 přijímá toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu: - Společnost v důsledku několikaletých negativních vlivů, především povětrnostních vlivů a výrobního zaměření na nerentabilní komodity, vykázala k 31.12.2005 celkovou neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 24.547.618,- Kč, což převyšuje polovinu základní ho kapitálu. Provedená opatření dávají reálný předpoklad k pozitivnímu obratu, společnost není předlužena ani neschopna plnit své závazky, není v úpadku a tedy je schopna další existence. - Snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje, v souladu s ustanovením § 193 odst. 1 obchodního zákoníku, o částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, tj. z částky 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých, na část ku 27.000.000,- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých. 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 4. Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že s polečnost tyto vlastní akcie zničí. 5. Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 11.8.2006 - 15.11.2006
Usnesení o zvýšení základního jmění: a) částka, o níž se zvyšuje základní jmění činí: 41,000.000,-Kč slovy: čtyřicet jeden milion korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění. 22.6.2000 - 11.8.2006
b) na zvýšení základního jmění bude vydáno: - 2 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě:.....10.000,-Kč každé jedné akcie - 21 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě:.....1.000,-Kč každé jedné akcie Akcie budou neomezeně převoditelné a nebudou veřejně obchodovatelné. 22.6.2000 - 11.8.2006
c) všechny akcie budou upisovány na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva akcionářů. Přednostní právo není využito s ohledem na ust. § 204a - akcie se neupisují a emisní kurs se nesplácí peněžitými vklady. 22.6.2000 - 11.8.2006
d) místo pro upisování akcií je sídlo společnosti: PODZÁMČÍ zemědělská a.s. Dolní Újezd č. 4, okres Přerov, PSČ 751 23 v kanceláři ředitele společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní a tato lhůta počíná běžet 15. dnem ode dne nabytí právní moci usnesení KOS v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude pro všechny upisovatele stejný a tento se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 22.6.2000 - 11.8.2006
e) zvyšuje se základní jmění o částku:.....41,000.000,-Kč slovy: čtyřicet jeden milion korun českých nepeněžitými vklady v částce 41,000.000,-Kč s počtem: 2 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč jedné akcie 21 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé jedné akcie. Všechny nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti: PODZÁMČÍ zemědělská a.s. Dolní Újezd č. 4, okres Přerov, PSČ 751 23 v kanceláři ředitele společnosti do 10.ti dní od upsání akcií, nejpozději do podání návrhu na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. 22.6.2000 - 11.8.2006
f) se všemi nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva, důsledky na práva dříve vydaných akcií nejsou. Akcie nového druhu se nevydávají. 22.6.2000 - 11.8.2006
g) schvaluje se: upisování: 2 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ze jednu akcii 21 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii nepeněžitými vklady v následujících předmětech vkladu a výše ocenění (hodnota) nepeněžitých vkladů, která je stanovena na základě posudků dvou znalců takto: -souhrn pohledávek Zemědělského družstva Podzámčí Dolní Újezd, PSČ 751 23, ident. čís. 47672668, které má vůči společnosti (dle § 59 odst. 7 obch. zák.) přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých pohledávek je uveden ve znaleckých posudcích: a) v ceně - nominální hodnotě - dle znaleckého posudku zapsaného pod poř.č. 2000-2545 znaleckého deníku znalce Ing. Vladimíra Dömische ze dne 25.2.2000 .........................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých b) v ceně - nominální hodnotě - dle znaleckého posudku zapsaného pod poř. č. 2000-0038 znaleckého deníku znalce Moniky Holečkové ze dne 25.2.2000 ................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě: ................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
- souhrn zemědělských strojů, kolových traktorů, dopravních prostředků, technologie a zařízení přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých předmětů je uveden ve znaleckých posudcích a) v ceně dle znaleckého posudku zapsaného pod poř.č. 2000-2546 znaleckého deníku znalce Ing. Vladimíra Dömische ze dne 25.2.2000 ..................................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých b) v ceně dle znaleckého posudku zapsaného pod poř. č. 2000-0039 znaleckého deníku znalce Moniky Holečkové ze dne 25.2.2000 ..........................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě: ..................................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
- chmelová réva včetně zařízení chmelnic a ovocné porosty přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých předmětů je uveden ve znaleckých posudcích a) v ceně dle znaleckého posudku číslo 2928 znalce Ing. Stanislava Kotase ze dne 25.2.2000 ...............22,867.210,-Kč slovy: dvacet dva miliony osm set šedesát sedm tisíc dvě stě deset korun českých b) v ceně dle znaleckého posudku číslo 1649 znalce Ing. Aloise Pátka ze dne 25.2.2000 ...............23,001.830,-Kč slovy: dvacet tři miliony jeden tisíc osm set třicet korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě ..................................22,768.000,-Kč slovy: dvacet dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
Celková hodnota nepeněžitých vkladů ve výši:.....41,000.000,-Kč odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií, to je: 2 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii 21 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii splacených tímto vkladem. 22.6.2000 - 11.8.2006
Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 22.6.2000 - 11.8.2006

Kapitál RenoFarma Podzámčí, a.s.

Základní kapitál 2 300 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.11.2020
Základní kapitál 23 000 000 Kč
Splaceno 23 000 000 Kč
Platnost od - do 21.12.2012  - 1.11.2020
Základní kapitál 27 000 000 Kč
Splaceno 27 000 000 Kč
Platnost od - do 15.11.2006  - 21.12.2012
Základní kapitál 42 000 000 Kč
Splaceno 42 000 000 Kč
Platnost od - do 5.2.2001  - 15.11.2006
Základní kapitál 42 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.11.2000  - 5.2.2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.3.1998  - 13.11.2000

Akcie RenoFarma Podzámčí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 300 000 Kč 1 8.8.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 323 1.11.2020  - 8.8.2021
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 19 770 1.11.2020  - 8.8.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 323 16.3.2013  - 1.11.2020
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 770 16.3.2013  - 1.11.2020
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 323 21.12.2012  - 16.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 19 770 21.12.2012  - 16.3.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 600 15.11.2006  - 21.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 100 13.11.2000  - 15.11.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 21 000 13.11.2000  - 21.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 24.3.1998  - 13.11.2000

Sídlo RenoFarma Podzámčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 162, Dolní Újezd 75123, Česká republika 27.6.2018
Adresa: , Dolní Újezd 4 75123, Česká republika 24.3.1998 - 27.6.2018

Předmět podnikání RenoFarma Podzámčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 8.8.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 8.8.2021
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 1.1.2020 - 8.8.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.4.2013 - 8.8.2021
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 9.4.2013 - 8.8.2021
silniční motorová doprava nákladní 24.3.1998 - 9.4.2013
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 24.3.1998 - 9.4.2013
zemní práce prováděné strojem 24.3.1998 - 9.4.2013
opravy ostatních dopravních prostředků 24.3.1998 - 9.4.2013
přechodné ubytování 24.3.1998 - 9.4.2013
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.3.1998 - 1.1.2020

Vedení firmy RenoFarma Podzámčí, a.s.

Statutární orgán RenoFarma Podzámčí, a.s.

Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Předseda správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 27.6.2018 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 2.8.2017 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 2.8.2017 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 22.8.2017 do 27.6.2018
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 22.8.2017 do 27.6.2018
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 2.8.2017 do 22.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 2.8.2017 do 22.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Pavel Rada
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa 44, 75123 Dolní Újezd
místopředseda představenstva Jana Frgalová
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa 212, 75125 Veselíčko
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
místopředseda představenstva Jana Frgalová
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa 212, 75125 Veselíčko
člen představenstva Pavel Rada
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa 44, 75123 Dolní Újezd
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 26.6.2016 do 2.8.2017
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková
Ve funkci od 28.8.2012 do 26.6.2016
Adresa 19, 75123 Dolní Újezd
člen představenstva Josef Bouchal
Ve funkci od 28.8.2012 do 26.6.2016
Adresa 6, 75123 Dolní Újezd
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 28.8.2012 do 26.6.2016
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov
člen představenstva Josef Bouchal
Ve funkci od 25.8.2008 do 28.8.2012
Adresa 6, 75123 Dolní Újezd
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 25.8.2008 do 28.8.2012
Adresa Kozlovská 1369/11, 75002 Přerov I
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková
Ve funkci od 25.8.2008 do 28.8.2012
Adresa 19, 75123 Dolní Újezd
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc.
Ve funkci od 9.9.2004 do 25.8.2008
Adresa Kozlovská 1369/11, 75000 Přerov I
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková
Ve funkci od 9.9.2004 do 25.8.2008
Adresa č. 19, 75123 Dolní Újezd
člen představenstva Josef Bouchal
Ve funkci od 9.9.2004 do 25.8.2008
Adresa , 75123 Dolní Újezd č. 6
člen představenstva Josef Bouchal
Ve funkci od 24.3.1998 do 9.9.2004
Adresa , 75123 Dolní Újezd č. 6
člen představenstva Vít Ohlídal
Ve funkci od 24.3.1998 do 9.9.2004
Adresa , 75123 Dolní Újezd č. 8
člen představenstva Jiří Suchánek
Ve funkci od 24.3.1998 do 9.9.2004
Adresa , 75125 Veselíčko č. 53
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič
Ve funkci od 3.3.1999 do 9.9.2004
Adresa Kozlovská 1369/11, 75000 Přerov
místopředseda představenstva Ing. František Ondra
Ve funkci od 5.7.2002 do 9.9.2004
Adresa Jindřichov čp. 6, 75301 Hranice
místopředseda představenstva Ing. Pavel Hradil
Ve funkci od 24.3.1998 do 5.7.2002
Adresa Boženy Němcové 922, 75131 Lipník nad Bečvou
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič
Ve funkci od 24.3.1998 do 3.3.1999
Adresa Velká Dlážka 42, 75000 Přerov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RenoFarma Podzámčí, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25394843
Jméno: RenoFarma Podzámčí, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 24. 3. 1998
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo RenoFarma Podzámčí, a.s.

Sídlo: 162, Dolní Újezd 75123

Živnosti RenoFarma Podzámčí, a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 3. 1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 3. 1998

Statutární orgán RenoFarma Podzámčí, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoFarma Podzámčí, a.s.

IČO: 25394843
Firma: RenoFarma Podzámčí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Dolní Újezd
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 24. 3. 1998

Sídlo RenoFarma Podzámčí, a.s.

Sídlo: 162, Dolní Újezd 75123

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel