Menu Zavřít

FIRMA RenoEnergie, a.s. IČO: 27128164

RenoEnergie, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

RenoEnergie, a.s. (27128164) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lagnovská 669, 74283 Klimkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2004 a je stále aktivní. RenoEnergie, a.s. má čtyři obory činností.

Jako zdroj dat o RenoEnergie, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoEnergie, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoEnergie, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 23. 2. 2004
Spisová značka: B 9182
IČO (identifikační číslo osoby): 27128164
Jméno: RenoEnergie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.2.2004
Zapsána dne: 23.2.2004
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 27.6.2023 došlo ve společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnické společnosti: (1) RenoStatky, a.s., IČO: 047 44 861, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice; a (2) RenoFarma Bílovec, a.s., IČO: 292 89 831, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice. 21.9.2023
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nových společností ze dne 7.7.2023 došlo ve společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nově vzniklé nástupnické společnosti: (1) RE MVE, a.s., IČO: 197 51 273, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice; (2) RenoMVE, a.s., IČO: 197 51 281, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice; a (3) Mlýnské nábřeží, a.s., IČO: 197 51 290, se sídlem Mlýnské nábřeží 605/17, Doudlevce, 301 00 Plzeň. 21.9.2023
Na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 24. 05. 2023 uzavřené mezi společností RenoEnergie, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, jako prodávajícím, a společností VTE Zátor s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 193 16 526, jako kupujícím, včetně dodatku č. 1, došlo k převodu části obchodního závodu vymezeném rozhodnutím správní rady prodávajícího ze dne 11. 5. 2023, které souvisí s developmentem projektu a přípravou výstavby větrné elektrárny VTE Zátor na pozemcích parc. č. 1642, 1704, 1703, 1747, 1696, 1672, 1749 a 1695 v k.ú. Zátor, obec Zátor, Moravskoslezský kraj. 13.7.2023
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 25.7.2022 došlo ve společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost RenoHolding, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 095 90 846. 22.10.2022
Došlo ke sloučení a na společnost RenoEnergie, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 271 28 164 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zaniklých společností RenoProjekt, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 268 81 047 a KTR Pokrok s.r.o., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ 241 84 217. 25.10.2021
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 6. 10. 2020 došlo ve společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 271 28 164, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost MVE Hradiště, s.r.o., se sídlem Mlýnské nábřeží 605/17, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Identifikační číslo: 089 61 964. 1.1.2021
Na společnost RenoEnergie, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 271 28 164, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti BPS Velké Albrechtice, s.r.o., se sídlem č.p. 306, 742 91 Velké Albrechtice, Identifikační číslo: 025 97 152, která byla uvedena v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 17. 9. 2020. 1.1.2021
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 30.10.2020 představenstvem rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., IČO 27128164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, a představenstvem nástupnické společnosti RenoStatky, a.s., IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, a který byl schválen rozhodnutími valných hromad společností RenoEnergie, a.s., a RenoStatky, a.s., dne 08.12.2020, došlo k rozdělení společnosti RenoEnergie, a.s., odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na existující - nástupnickou společnost RenoStatky, a.s., IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. 9.12.2020
Společnost RenoEnergie, a.s. se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 271 28 164, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182, byla jako společnost rozdělovaná rozdělena odštěpením se vznikem dvou nových společností a odštěpené části jejího jmění přešly na nově vzniklé společnosti FVE Hodonice, s.r.o. se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 a FVE Troskotovice, s.r.o. se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností, který byl schválen rozhodnutím valné hromady dne 19.11.2018. 1.12.2018
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.6.2014 - 29.7.2020
Počet členů dozorčí rady: 3 9.6.2014 - 29.7.2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.6.2014
Na společnost RenoEnergie,a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti MVE Radbuza s.r.o., se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ : 279 76 904. 28.5.2012
a) Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 40.200.000,- Kč (čtyřicet miliónů dvě stě tisíc korun českých) na 64.320.000,- Kč (šedesát čtyři miliónů tři sta dvacet tisíc korun českých), tedy o 24.120.000,- Kč (dvacet čtyři miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a to upisováním akcií. Mimořádná valná hromada určila počet upisovaných akcií 40200 (čtyřicet tisíc dvě stě) kusů na jméno při jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč (šest set korun českých), druh akcie kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. Nové akcie budou mít sérii D a čísla D 00001 až D 40200. b) Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, vyjma práva akcionáře pana Ing. Miroslava Dvořáka, který se, jak shora uvedeno, vzdal částečně svého přednostního práva na upsání nových akcií, v rozsahu 4.273.800,- Kč (čtyři milióny dvě stě sedmdesát tři tisíc osm set korun českých), tj. práva na upsání 7.123 (sedm tisíc jedno sto dvacet tři) kusů akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Každý držitel akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) má právo upsat 100 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Každý držitel akcie o nominální hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) má právo upsat 50 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Každý držitel akcie o nominální hodnotě 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) má právo upsat 17 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 - Podolí. Lhůta pro výkon přednostního práva je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 100 (sto) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč (šest set korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 50 (padesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 17 (sedmnáct) ks nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč. Určuje se, že lze upsat pouze celé akcie. Jedná se o akcie o jmenovité hodnotě 600,- Kč (šest set korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie listinná. Emisní kurs akcie je 600,- Kč (šest set korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy 7.123 ks akcií, neboť práva na jejich přednostní upsání se vzdal akcionář Ing. Miroslav Dvořák, gen. shora, budou nabídnuty zájemci, kterým je pan Ing. Jakub Helus, gen. shora. d) Místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 - Podolí. Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je možné provést úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. e) Emisní kurs upisované akcie činí 600,- Kč (šest set korun českých). f) Upisovatel je povinen zaplatit na nový účet obchodní společnosti vedený u ČS, a.s., pobočka Praha východ, Budějovická 1912, Praha 4, 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání. Číslo účtu sdělí akcionářům představenstvo společnosti poté, co bude shora uvedená změna (zvýšení základního kapitálu) zapsána v obchodním rejstříku. g) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. h) Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 (třicet) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 23.9.2009 - 13.10.2009
a) Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a. s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 30.000.000,-Kč na 40.200.000,-Kč, tedy o 10.200.000,-Kč (slovy: deset miliónů dvě stě tisíc korun českých), a to upisováním akcií. Určila počet upisovaných akcií ? 600 ks (slovy: šest set kusů) při jmenovité hodnotě akcie 17.000,-Kč (sedmnáct tisíc korun českých), druh akcie kmenová, formu akcie ? na jméno, podobu akcie ? listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. Nové akcie budou mít sérii C a čísla akcií C 001 až C 600. b)Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, vyjma práva akcionáře pana Ing. Miroslava Dvořáka, který se, jak shora uvedeno, vzdal částečně svého přednostního práva na upsání nových akcií, v rozsahu 544.000,-Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Tj. práva na upsání 32 ks (slovy: třicet dva kusů) akcií. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře obchodního společnosti na adrese Praha 9, Koloděje, Rošovická 295. Lhůta pro výkon přednostního práva je 2 týdny. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informování ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.00,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 2 ks (slovy: dva kusy) nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 17.000-Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 1 (jeden) kus nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 17.000,-Kč (sedmnáct tisíc korun českých), druh akcie ? kmenová, forma akcie ? na jméno, podoba akcie ? listinná. Emisní kurs akcie je 17.000,-Kč (sedmnáct tisíc korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy 32 ks (slovy: třicet dva kusů) akcií, neboť práva na jejich přednostní upsání se vzdal akcionář Ing. Miroslav Dvořák, gen. shora, budou nabídnuty zájemci, kterým je pan Ing. Jakub Helus, gen. shora. d)Místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Praha 9, Koloděje, Rošovická 295. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je možné provést úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. e)Emisní kurs upisované akcie činí 17.000,-Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) f)Upisovatel je povinen zaplatit na nový účet obchodní společnosti vedený u ČS, a. s., pobočka Praha ? východ, Budějovická 1912, Praha 4, číslo 108279349/0800 nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií uspaných upisovatelem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g)Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. h)Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. i)Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j)Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 16.10.2007 - 26.11.2007
a) Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií na 30.000.000,-Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) tedy o 10.000.000,-Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Určila počet upisovaných akcií - 200 ks (slovy: dvě stě kusů), jmenovitou hodnotu akcie - 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, formu akcie - na jméno, podobu akcie - listinná. Akcie nejsou obchodovatelné. Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. b) Místo, lhůta a podmínky pro vykonávání přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akicí určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, vyjma práva akcionáře pana Ing. Miroslava Dvořáka, který se, jak shora uvedeno, vzdal částečně svého přednostního práva na uspání Nových akcií, v rozsahu 600.000,-Kč (slovy: šest set tisíc kourn českých). Tj. práva na uspání 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Praha 9, Koloděje, Rošovická 295. Lhůta pro výkon přednostního práva je 2 týdny. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informování ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 do 15 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 1 ks (slovy: jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Určuje se, že lze upsat pouze celé akcie. Jedná se o akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Emisní kurs akcií je 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií, neboť práva na jejich přednostní upsání se zvdal akcionář Int. Miroslav Dvořák, r.č. 700720/1003, bytem: Praha 9, Rošovická 295, budou nabídnuty zájemci, kterým je pan Ing. Jakub Helus, r.č. 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58. d) Místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Parha 9, Koloděje, Rošovická 295. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušeného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je možné provést úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. e) Emisní kurs upisované akcie činí 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) f) Upisovatel je povinen zaplatit na účet obchodní společnosti vedený u ČS, a.s., číslo 101344339/0800 nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií upsaných upisovatelem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští h) Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 24.5.2006 - 5.6.2006

Kapitál RenoEnergie, a.s.

Základní kapitál 64 320 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 13.10.2009
Základní kapitál 40 200 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 29.10.2007  - 13.10.2009
Základní kapitál 30 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 6.6.2006  - 29.10.2007
Základní kapitál 20 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 23.2.2004  - 6.6.2006

Akcie RenoEnergie, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na jméno 4 800 Kč 13 400 6.9.2021
kmenové akcie na jméno 48 000 Kč 1 340 29.7.2020  - 6.9.2021
kmenové akcie na jméno 48 000 Kč 1 340 11.2.2016  - 29.7.2020
kmenové akcie na jméno 48 240 000 Kč 1 28.1.2016  - 11.2.2016
kmenové akcie na jméno 6 432 000 Kč 2 28.1.2016  - 11.2.2016
kmenové akcie na jméno 3 216 000 Kč 1 28.1.2016  - 11.2.2016
kmenové akcie na jméno 200 Kč 120 600 23.12.2015  - 28.1.2016
kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 9.6.2014  - 28.1.2016
kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 9.6.2014  - 28.1.2016
kmenové akcie na jméno 17 000 Kč 600 9.6.2014  - 28.1.2016
kmenové akcie na jméno 600 Kč 40 200 9.6.2014  - 23.12.2015
kmenové akcie na jméno 600 Kč 40 200 13.10.2009  - 9.6.2014
kmenové akcie na jméno 17 000 Kč 600 29.10.2007  - 9.6.2014
akcie na jméno 50 000 Kč 200 6.6.2006  - 9.6.2014
akcie na jméno 100 000 Kč 200 23.2.2004  - 9.6.2014

Sídlo RenoEnergie, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Lagnovská 669, Klimkovice 74283, Česká republika 6.9.2021
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 14700, Česká republika 28.1.2016 - 6.9.2021
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 14700, Česká republika 23.9.2009 - 28.1.2016
Adresa: Rošovická 295/7, Praha 19016, Česká republika 23.2.2004 - 23.9.2009

Předmět podnikání RenoEnergie, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, Projektování elektrických zařízení, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. 14.5.2024
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.5.2024
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 6.9.2021 - 14.5.2024
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2020 - 6.9.2021
Výroba elektřiny 29.7.2020
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.12.2013 - 29.7.2020
výroba elektřiny 24.5.2006 - 29.7.2020
velkoobchod 23.2.2004 - 9.12.2013

Vedení firmy RenoEnergie, a.s.

Statutární orgán RenoEnergie, a.s.

člen správní rady Jana Dífková
Ve funkci od 14.5.2024
Adresa Bzenecká 1027/34, 32300 Plzeň
Člen správní rady Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 6.9.2021
Adresa Do Zámostí 1292/50b, 32600 Plzeň
Předseda správní rady Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 6.9.2021
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
Člen správní rady RNDr. Zdeňka Helusová
Ve funkci od 21.9.2023 do 14.5.2024
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 6.9.2021 do 21.9.2023
Adresa Hriňovská 11 , Bratislava
Člen správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 6.9.2021 do 21.9.2023
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 6.9.2021 do 21.9.2023
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 29.7.2020 do 6.9.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 29.7.2020 do 6.9.2021
Adresa Do Zámostí 1292/50b, 32600 Plzeň
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 29.7.2020 do 6.9.2021
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
člen představenstva RNDr. Zdeňka Helusová
Ve funkci od 24.7.2019 do 29.7.2020
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 24.7.2019 do 29.7.2020
Adresa Do Zámostí 1292/50b, 32600 Plzeň
předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 24.7.2019 do 29.7.2020
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
člen představenstva RNDr. Zdeňka Helusová
Ve funkci od 14.5.2014 do 24.7.2019
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 14.5.2014 do 24.7.2019
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 25.11.2014 do 24.7.2019
Adresa Do Zámostí 1292/50b, 32600 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 14.5.2014 do 25.11.2014
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 23.9.2009 do 14.5.2014
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
člen představenstva RNDr. Zdeňka Helusová
Ve funkci od 23.9.2009 do 14.5.2014
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 23.9.2009 do 14.5.2014
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 24.5.2006 do 23.9.2009
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
předseda Ing. Zdeněk Valeš
Ve funkci od 23.2.2004 do 23.9.2009
Adresa Na Drahách 680/7, 32600 Plzeň
člen RNDr Zdeňka Helusová
Ve funkci od 23.2.2004 do 23.9.2009
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň
čleen Ing. Jakub Helus
Ve funkci od 23.2.2004 do 24.5.2006
Adresa Na Hraně 1139/58, 31200 Plzeň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RenoEnergie, a.s.

IČO (identifikační číslo): 27128164
Jméno: RenoEnergie, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 23. 2. 2004
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo RenoEnergie, a.s.

Sídlo: Lagnovská 669, Klimkovice 74283

Živnosti RenoEnergie, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování elektrických zařízení
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 2. 2004

Statutární orgán RenoEnergie, a.s.

Člen statutárního orgánu: ing. Zdeněk Valeš
Člen statutárního orgánu: Ing. Jakub Helus
Člen statutárního orgánu: Jana Dífková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoEnergie, a.s.

IČO: 27128164
Firma: RenoEnergie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Klimkovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 23. 2. 2004

Sídlo RenoEnergie, a.s.

Sídlo: Lagnovská 669, Klimkovice 74283

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba elektřiny
Nespecializovaný velkoobchod
Inženýrské činnosti a související technické poradenství