Firma REN Power CZ a.s. IČO 27328627


REN Power CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

REN Power CZ a.s. (27328627) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 2758/11, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 2007 a je stále aktivní. REN Power CZ a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o REN Power CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o REN Power CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o REN Power CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro REN Power CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje REN Power CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 22431
IČO (identifikační číslo osoby) 27328627
Jméno REN Power CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.7.2007
Na obchodní společnost REN Power CZ a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REN Power CZ Solar XII. s.r.o., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 67 Most, identifikační číslo 28709926. 1.9.2016
Jediný akcionář rozhodl dne 20. 8. 2015 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou REN Power CZ a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 67 Most, identifikační číslo 27328627, akciové společnosti, která je zapsaná v oddílu B , ve vložce 1784 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále též jen Společnost), o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Snižuje se základní kapitál Společnosti o částku 472 500 000 Kč ze současné výše 852 000 000 Kč na novou výši 379 500 000 Kč. Ke snížení základního kapitálu Společnosti dojde snížením jmenovité hodnoty jediné akcie Společnosti, a to tak, že u jediné akcie bude jmenovitá hodnota snížena z částky 852 000 000 Kč na částku 379 500 000 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. s částkou 472 500 000 Kč, bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení částky 472 500 000 Kč, o niž se snižuje základní kapitál, akcionáři (akcionářům) Společnosti. Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionářů na vzetí akcií z oběhu a toto rozhodnutí tedy neobsahuje údaje podle § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích. Jediná akcie Společnosti je zaknihovaný cenný papír, v důsledku snížení základního kapitálu nemají být předloženy Společnosti akcie a toto rozhodnutí tedy neobsahuje lhůty k předložení akcií podle § 516 písm. f) zákona o obchodních korporacích. 24.8.2015
Na společnost REN Power CZ a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností REN Power CZ Solar VIII. s.r.o., IČ: 28689704, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27013, REN Power CZ Solar X. s.r.o., IČ: 28705530, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od díl C, vložka 27726, REN Power CZ Solar XI. s.r.o., IČ: 28705513, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27727, REN Power CZ Solar XIV. s.r.o., IČ: 2870 9896, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27980, a SVEP, a.s., IČ: 25477617, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1497. 1.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 13.6.2014
Počet členů správní rady: 2 13.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.5.2014
Na společnost REN Power CZ a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností REN Power CZ Solar I. s.r.o., IČ: 28667344, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26097, REN Power CZ Solar II. s.r.o., IČ: 28672496, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddí l C, vložka 26284, REN Power CZ Solar III. s.r.o., IČ: 28672518, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26289, REN Power CZ Solar V. a.s., IČ: 28223039, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2021, REN Power CZ Solar VI. s.r.o., IČ: 28689721, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27012, REN Power CZ Solar VII. s.r.o., IČ: 28689712, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad La bem, oddíl C, vložka 27011, REN Power CZ Solar IX. s.r.o., IČ: 28705556, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27725, a GREEN VOLT s.r.o., IČ: 25001388 , se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10606. 25.7.2012
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti REN Power CZ a.s. ze dne 25. března 2011: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 8 (slovy: osm) kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun č eských). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kótovanými cennými papíry. Souhrn jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude činit částku 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých). Celý emisní kurz akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem v plné výši ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti č. 17830983/0300. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba vyřešit nepříznivou finanční situaci společnosti poté, co byl na základě ustanovení § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění, zaveden odvod z elektřiny ze slunečního záření. - Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů a upisování nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je společnost REN Power Investment B.V., se sídlem v Nizozemském království, Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag/Nizozemské království, evidenční číslo: 24387637 (dále také jen "Předem určený zájemce"). - Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty Předem určenému zájemci. - Smlouva o upsání akcií s Předem určeným zájemcem bude podle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, uzavřena ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti. Společnost vyzve v souladu s tímto usnesením Předem určeného zájemce k uzavření smlouvy o upsání akcií písemnou výzvou odeslanou nejpozději do deset i dnů ode dne doručení rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smluva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. - Emisní kurz akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve výši jejich jmenovité hodnoty. - S nově vydanými kmenovými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími kmenovými akciemi společnosti o téže jmenovité hodnotě. 12.4.2011 - 29.6.2011
Valná hromada společnosti konaná dne 20.10.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: - zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50.000.000,- Kč - základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,-Kč na částku 52.000.000,- Kč - nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu - rozhodla, že druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií bude: 50 kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, akcie nebudou kótované - výše emisního kursu jedné akcie činí 1.000.000,- Kč - výše emisního ážia činí 0,- Kč - místem upisování akcií bude sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku - rozhodla, že lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie panu Ing. Vasilu Bobelovi, rodné číslo 650713/1367, bytem Most, Vladislava Vančury 2249/4, PSČ 434 01 a panu Petru Pudilovi, rodné číslo 741026/0671, bytem Praha 6, Dejvice, Jaselská 311/25, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie upisovatelům může být doručen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tímto účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, oznámil tuto skutečnost upisovatelům a spolu s tímto oznámením jim i zaslal návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Aby bylo upsání účinné, jsou upisovatelé povinni doručit jimi podepsanou smlouvu o upsání akcie nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování - rozhodla, že akcie budou upsány předem určenými zájemci - stávajícími akcionáři společnosti: pan Ing. Vasil Bobela, rodné číslo 650713/1367, bytem Most, Vladislava Vančury 2249/4, PSČ 434 01, upíše 25 nově vzniklých kmenových akcií znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jedné akcie, vše v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, pan Petr Pudil, rodné číslo 741026/0671, bytem Praha 6, Dejvice, Jaselská 311/25, PSČ 160 00 upíše 25 nově vzniklých kmenových akcií znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jedné akcie, vše v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku - rozhodla, že akcie, které nebudou ve stanovené lhůtě upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci či zájemcům na základě výběrového řízení, které provede představenstvo společnosti - rozhodla, že pro splacení emisního kurzu akcií budou použity peněžité pohledávky předem určených zájemců ? stávajících akcionářů, které mají vůči společnosti. Pohledávky, které mají být započteny na splacení emisního kurzu předem určených zájemců - stávajících akcionářů: pohledávka Ing. Vasila Bobely za společnost vzniklá ze Smlouvy o půjčce ve výši 25.000.000,- Kč uzavřenou mezi společností a Ing. Vasilem Bobelou dne 18. 2. 2008, pohledávka Petra Pudila za společností vzniklá ze Smlouvy o půjčce ve výši 25.000.000,- Kč uzavřenou mezi společností a Petrem Pudilem dne 18. 2. 2008 - rozhodla, že vysloví souhlas se započtením pohledávky Ing. Vasila Bobely ve výši 25.000.000,- Kč za společností, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a dále rozhodla, že vysloví souhlas se započtením pohledávky Petra Pudila ve výši 25.000.000,- Kč za společností, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Důvodem návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávek je úhrada závazku společnosti vůči Ing. Vasilu Bobelovi a Petru Pudilovi bez čerpání finančních zdrojů společnosti a současně použití těchto finančních prostředků na posílení kapitálové struktury společnosti. 29.10.2008 - 3.11.2008

Aktuální kontaktní údaje REN Power CZ a.s.

Kapitál REN Power CZ a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2016
zakladni jmění 379 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2015 - 1.9.2016
zakladni jmění 852 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2011 - 29.12.2015
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.11.2008 - 29.6.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2007 - 3.11.2008

Akcie REN Power CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 1.9.2016
Kmenové akcie na jméno 379 500 000 Kč 1 29.12.2015 - 1.9.2016
Kmenové akcie na jméno 852 000 000 Kč 1 22.5.2014 - 29.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 8 29.6.2011 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 3.11.2008 - 22.5.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 16.7.2007 - 22.5.2014

Sídlo REN Power CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 2758/11 , Praha 160 00 13.4.2017
Adresa Václava Řezáče 315 , Most 434 01 16.7.2007 - 13.4.2017

Předmět podnikání REN Power CZ a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 27.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.11.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2008 - 3.11.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.7.2007 - 3.11.2008
zprostředkování obchodu a služeb 16.7.2007 - 3.11.2008
velkoobchod 16.7.2007 - 3.11.2008
realitní činnost 16.7.2007 - 3.11.2008

vedení firmy REN Power CZ a.s.

Statutární orgán REN Power CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 13.6.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 16.7.2007 - 13.6.2014
Jméno Miroslav Tvrzník 13.6.2014
Vznik funkce 23.5.2014
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Šístek 16.7.2007 - 20.10.2010
Vznik členství 16.7.2007
Vznik funkce 16.7.2007
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
Místopředseda představenstva Ing. Ivana Stará 16.7.2007 - 28.11.2011
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Veletržní 591/41 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Marek Haase Ph.D. 16.7.2007 - 28.11.2011
Vznik členství 16.7.2007
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Šístek 20.10.2010 - 28.11.2011
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Devonská 1179/4 , Praha 152 00
Místopředseda představenstva Ing. Marek Haase Ph.D. 28.11.2011 - 26.9.2012
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.7.2012
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 16.7.2012
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
Místopředseda představenstva Ing. Marek Haase Ph.D. 26.9.2012 - 4.9.2013
Vznik členství 16.7.2012
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 16.7.2012
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Tvrzník 28.11.2011 - 13.6.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
Člen představenstva Jan Gerstberger 28.11.2011 - 13.6.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: 67 , Cerekvice nad Bystřicí 508 01
Místopředseda představenstva Ing. Marek Haase Ph.D. 4.9.2013 - 13.6.2014
Vznik členství 16.7.2012
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 16.7.2012
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00

Dozorčí rada REN Power CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Petr Pudil 16.7.2007 - 5.8.2008
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.7.2008
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Jaselská 311/25 , Praha 160 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vasil Bobela 16.7.2007 - 5.8.2008
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.7.2008
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Vladislava Vančury 2249/4 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Lenka Fröhlichová 16.7.2007 - 5.8.2008
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.7.2008
Adresa: Slezská 1970/81 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Fröhlichová 5.8.2008 - 28.11.2011
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Slezská 1970/81 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vasil Bobela 5.8.2008 - 8.8.2013
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 19.8.2013
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 19.8.2013
Adresa: Vladislava Vančury 2249/4 , Most 434 01
předseda dozorčí rady Petr Pudil 5.8.2008 - 10.10.2013
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 19.8.2013
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 19.8.2013
Adresa: Jaselská 311/25 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Jan Dobrovský 28.11.2011 - 10.10.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 19.8.2013
Adresa: Velflíkova 1427/2 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vasil Bobela 8.8.2013 - 10.10.2013
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 19.8.2013
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 19.8.2013
Adresa: Vladislava Vančury 2249/4 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ivana Fedičová 10.10.2013 - 24.12.2013
Vznik členství 19.8.2013
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1067 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Radomír Johanna 10.10.2013 - 13.6.2014
Vznik členství 19.8.2013
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 30.8.2013
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Pod Ořechovkou 918/9 , Praha 162 00
Místopředseda dozorčí rady Martin Houda 10.10.2013 - 13.6.2014
Vznik členství 19.8.2013
Zánik členství 22.5.2014
Vznik funkce 30.8.2013
Zánik funkce 22.5.2014
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
Člen dozorčí rady Ivana Poláková 24.12.2013 - 13.6.2014
Vznik členství 19.8.2013
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1067 , Most 434 01

Sbírka Listin REN Power CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1784/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.2016 5.1.2016 7.1.2016 10
B 1784/SL 67 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 463/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2015 29.12.2015 15
B 1784/SL 66 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 463/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2015 24.8.2015 15
B 1784/SL 65 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2015 27.7.2015 28.7.2015 2
B 1784/SL 64 ostatní návrh rozděl.zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2015 27.7.2015 28.7.2015 2
B 1784/SL 63 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 27.7.2015 28.7.2015 35
B 1784/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 8.10.2014 31.10.2014 29
B 1784/SL 61 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 1.1.2014- R Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 10
B 1784/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 15.8.2014 13.10.2014 29
B 1784/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 15.8.2014 13.10.2014 27
B 1784/SL 58 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 20
B 1784/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 20
B 1784/SL 56 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 20
B 1784/SL 55 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 20
B 1784/SL 54 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 164/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2014 15.8.2014 13.10.2014 13
B 1784/SL 53 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 164/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2014 14.7.2014 15.7.2014 14
B 1784/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis ze SR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2014 5.6.2014 19.6.2014 4
B 1784/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 207/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2014 22.5.2014 28.5.2014 16
B 1784/SL 50 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2013 9.10.2013 16.10.2013 3
B 1784/SL 49 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2013 9.10.2013 16.10.2013 5
B 1784/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2013 4.9.2013 4.9.2013 35
B 1784/SL 47 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2013 4.9.2013 4.9.2013 6
B 1784/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 13.9.2012 3.10.2012 13
B 1784/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 13.9.2012 3.10.2012 3
B 1784/SL 44 výroční zpráva 2011- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2012 6.9.2012 10.9.2012 62
B 1784/SL 43 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 6.9.2012 10.9.2012 5
B 1784/SL 42 notářský zápis NZ 107/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 18
B 1784/SL 41 notářský zápis NZ 106/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 40 notářský zápis NZ 105/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 39 notářský zápis NZ 104/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 38 notářský zápis NZ 103/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 37 notářský zápis NZ 102/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 36 notářský zápis NZ 101/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 35 notářský zápis NZ 100/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 34 notářský zápis NZ 99/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 11.7.2012 9.8.2012 19
B 1784/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 32 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 18
B 1784/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 22
B 1784/SL 25 účetní závěrka 2011 zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 20
B 1784/SL 24 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 11.7.2012 9.8.2012 17
B 1784/SL 23 změna právní formy, fúze sloučení Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2012 25.5.2012 29.5.2012 11
B 1784/SL 22 podpisové vzory - členů představ.2x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 24.11.2011 1.12.2011 4
B 1784/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 24.11.2011 30.11.2011 2
B 1784/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 24.11.2011 30.11.2011 6
B 1784/SL 19 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2011 25.7.2011 25.7.2011 67
B 1784/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2011 1.7.2011 23
B 1784/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2011 27.6.2011 27.6.2011 21
B 1784/SL 16 notářský zápis - NZ 68/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2011 8.4.2011 13.4.2011 7
B 1784/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 8.9.2010 8.9.2010 6
B 1784/SL 14 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2010 8.9.2010 8.9.2010 60
B 1784/SL 13 zakladatelské dokumenty NZ 95/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2009 19.8.2009 9
B 1784/SL 11 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2009 2.7.2009 21
B 1784/SL 10 notářský zápis - NZ 123/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2008 30.10.2008 14
B 1784/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 8.8.2008 23
B 1784/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2008 7.7.2008 14
B 1784/SL 7 podpisové vzory - Ing. Marek Haase, Ph.D. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 17.8.2007 1
B 1784/SL 6 podpisové vzory - Ing. Ivana Stará Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 17.8.2007 1
B 1784/SL 5 podpisové vzory - Ing. Vladimír Šístek Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 17.8.2007 1
B 1784/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 24
B 1784/SL 3 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 17.8.2007 2
B 1784/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 17.8.2007 2
B 1784/SL 1 notářský zápis NZ 164/2007 -zakl. sm.,stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 17.8.2007 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje REN Power CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 27328627
Jméno REN Power CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 16.7.2007
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo REN Power CZ a.s.

Živnosti a provozovny REN Power CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2007

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán REN Power CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Tvrzník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje REN Power CZ a.s.

IČO: 27328627
Firma: REN Power CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.7.2007

Sídlo REN Power CZ a.s.

Sídlo: Evropská 2758/11, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image