Firma REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO 27567117


REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (27567117) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 2006 a je stále aktivní. REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10850
IČO (identifikační číslo osoby) 27567117
Jméno REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.6.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 24.1.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.1.2014 - 9.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 24.1.2014 - 9.4.2015
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výš e základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: ? 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 , PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak , že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; poč átek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilio nů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3536652/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 10.12.2008 - 17.12.2008
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinn é podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zá koníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 0 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě bude nabídnuto společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď z ašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití př ednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2768312/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 18.10.2007 - 23.10.2007

Aktuální kontaktní údaje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Kapitál REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

zakladni jmění 25 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.1.2013
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2008 - 16.1.2013
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2007 - 17.12.2008
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.6.2006 - 23.10.2007

Akcie REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 280 000 Kč 90 16.1.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 90 17.12.2008 - 16.1.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 80 23.10.2007 - 17.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 29.6.2006 - 23.10.2007
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 13.6.2006 - 29.6.2006

Sídlo REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 7.10.2015
Adresa Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 21.2.2007 - 7.10.2015
Adresa Na Perštýně 342/1 , Praha 110 00 29.6.2006 - 21.2.2007
Adresa Na Perštýně 342/1 , Praha 110 00 13.6.2006 - 29.6.2006

Předmět podnikání REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "ZISIF"), a to: 1. Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. a) ZISIF): a) speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem b) fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investič ních fondů). 2. Provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 ZISIF (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF) pro: a) speciální fondy a zahraniční fondy srovnatelné se speciálním fondem, b) fondy kvalifikovaných investorů a zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních f odnů). 30.4.2014
výkon kolektivního investování spočívajícího ve: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů (§ 14 odst. 1 písm..a) zákona o kolektivním investování) b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. b) zák ona o kolektivním investování) 21.6.2010 - 30.4.2014
výkon kolektivního investování spočívajícího ve vytváření a obhospodařování podílových fondů podle § 60 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování 1.12.2006 - 21.6.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 13.6.2006 - 1.12.2006

vedení firmy REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Statutární orgán REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že k připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti. 22.12.2006
Způsob jednání za společnot: Jednání členů představenstva , které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 13.6.2006 - 22.12.2006
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Kohout MBA 25.5.2016
Vznik členství 1.11.2015
Vznik funkce 3.5.2016
Adresa: 109 , Sedlec 250 65
člen Tomáš Jandík CFA, MRICS 11.10.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Zdíkovská 2991/126 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Filip Kubricht 18.12.2018
Vznik členství 2.12.2018
Vznik funkce 2.12.2018
Adresa: U dubu 1538/72 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Milan Vávra 13.6.2006 - 2.11.2006
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Hošťálkova 392/1 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Tomáš Trčka 2.11.2006 - 5.12.2006
Vznik členství 1.11.2006
Adresa: Jihovýchodní II. 10 , 141 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva John Sebastian Breaux Jr. 5.12.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 13.4.2007
Vznik funkce 1.12.2006
Zánik funkce 13.4.2007
Adresa: Podvinný mlýn 2281/10 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Trčka 5.12.2006 - 11.1.2011
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 1.11.2010
Vznik funkce 1.12.2006
Zánik funkce 1.11.2010
Adresa: Jihovýchodní II. 10 , 141 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Filip Kubricht 5.12.2006 - 11.1.2011
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2006
Zánik funkce 1.12.2010
Adresa: Vilová 1671/6 , Chomutov 430 01
člen představenstva Ing. Martin Skalický 11.6.2007 - 19.9.2011
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 18.5.2011
Adresa: Vstupní 150/1 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Trčka 11.1.2011 - 2.5.2012
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 31.1.2012
Vznik funkce 1.11.2010
Zánik funkce 31.1.2012
Adresa: Jihovýchodní II 757/10 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Martin Skalický 19.9.2011 - 19.6.2012
Vznik členství 19.5.2011
Adresa: Vstupní 150/1 , Praha 150 00
Jméno Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 19.6.2012
Zánik členství 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11 , Praha 140 00
Jméno Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 19.6.2012
Vznik členství 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Filip Kubricht 11.1.2011 - 20.10.2013
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Vilová 1671/6 , Chomutov 430 01
místopředseda představenstva Ing. Filip Kubricht 20.10.2013 - 3.2.2015
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2010
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: U dubu 1538/72 , Praha 147 00
člen představenstva Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 9.4.2015
Vznik členství 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Martin Skalický 19.6.2012 - 7.10.2015
Vznik členství 19.5.2011
Zánik členství 29.8.2015
Vznik funkce 31.5.2012
Zánik funkce 29.8.2015
Adresa: Vstupní 150/1 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Filip Kubricht 3.2.2015 - 7.10.2015
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: U dubu 1538/72 , Praha 147 00
člen představenstva Wolfgang Guido Lunardon 9.4.2015 - 7.10.2015
Vznik členství 1.5.2012
Adresa: Traktoristů 642 , Stráž nad Nisou 463 03
člen představenstva Wolfgang Guido Lunardon 7.10.2015 - 16.11.2015
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 13.10.2015
Adresa: Traktoristů 642 , Stráž nad Nisou 463 03
místopředseda představenstva Ing. Filip Kubricht 7.10.2015 - 16.11.2015
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 7.1.2015
Zánik funkce 13.10.2015
Adresa: U dubu 1538/72 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Wolfgang Guido Lunardon 16.11.2015 - 25.5.2016
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 13.10.2015
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Traktoristů 642 , Stráž nad Nisou 463 03
člen představenstva Ing. Jaromír Kohout MBA 16.11.2015 - 25.5.2016
Vznik členství 1.11.2015
Zánik funkce 3.5.2016
Adresa: 109 , Sedlec 250 65
člen Tomáš Jandík MRICS, CFA 25.5.2016 - 11.10.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Zdíkovská 2991/126 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Filip Kubricht 16.11.2015 - 18.12.2018
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 1.12.2018
Vznik funkce 13.10.2015
Zánik funkce 1.12.2018
Adresa: U dubu 1538/72 , Praha 147 00

Dozorčí rada REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Machač 29.6.2016
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: Naardenská 669/21 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Hašek 11.10.2016
Vznik členství 22.8.2016
Vznik funkce 30.9.2016
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Dušan Sýkora 14.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: K lomu 984/11 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Kosman 13.6.2006 - 19.7.2007
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Vejvodova 445/1 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Martin Burda 13.6.2006 - 19.7.2007
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 23.4.2007
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 23.4.2007
Adresa: Nad údolím 308/46 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Škorvaga CSc. 13.6.2006 - 19.7.2007
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Eliášova 549/42 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Kosman 19.7.2007 - 14.1.2008
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: Vejvodova 445/1 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Daniel Heler 19.7.2007 - 14.1.2008
Vznik členství 18.5.2007
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Škorvaga CSc. 19.7.2007 - 14.8.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: Eliášova 549/42 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Kosman 14.1.2008 - 19.9.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Vznik funkce 3.10.2007
Zánik funkce 13.6.2011
Adresa: Vejvodova 445/1 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Daniel Heler 14.1.2008 - 19.9.2011
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 18.5.2011
Vznik funkce 3.10.2007
Zánik funkce 18.5.2011
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Heinz Knotzer 29.10.2008 - 19.9.2011
Vznik funkce 1.8.2008
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Heinz Knotzer 19.9.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.7.2012
Vznik funkce 15.8.2011
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Daniel Heler 19.9.2011 - 22.10.2012
Vznik členství 19.5.2011
Zánik členství 31.1.2014
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Heinz Knotzer 29.8.2012 - 22.10.2012
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Daniel Heler 22.10.2012 - 30.4.2014
Vznik členství 19.5.2011
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 25.6.2012
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Heinz Knotzer 22.10.2012 - 24.9.2014
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 2.10.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 30.4.2014 - 24.9.2014
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 1.2.2014
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. David Lorenc 19.9.2011 - 7.10.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 23.1.2015
Adresa: V Ouzkém 194 , Dolní Břežany 252 41
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 24.9.2014 - 7.10.2015
Vznik funkce 5.6.2014
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Dr. Heinz Knotzer 24.9.2014 - 7.10.2015
Vznik funkce 5.6.2014
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
místopředseda dozorčí rady Dr. Heinz Knotzer 7.10.2015 - 29.6.2016
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 5.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 7.10.2015 - 11.10.2016
Zánik členství 20.8.2016
Vznik funkce 5.6.2014
Zánik funkce 20.8.2016
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Dušan Sýkora 7.10.2015 - 14.5.2019
Vznik členství 12.5.2015
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 12.5.2015
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: K lomu 984/11 , Praha 182 00

Sbírka Listin REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10850/SL 48 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 27.10.2015 4.11.2015 18.11.2015 1
B 10850/SL 47 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 12.5.2015 24.9.2015 9.10.2015 1
B 10850/SL 46 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 28.7.2015 23
B 10850/SL 45 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 28
B 10850/SL 44 ostatní zápis z jednání představ. spol. Městský soud v Praze 7.1.2015 12.1.2015 10.2.2015 1
B 10850/SL 43 ostatní rozhod. jed. akci, Městský soud v Praze 1.12.2014 12.1.2015 10.2.2015 1
B 10850/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.6.2014 23.1.2015 30.1.2015 2
B 10850/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 37
B 10850/SL 40 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.1.2014 4.4.2014 12.5.2014 2
B 10850/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 361/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 4.4.2014 12.5.2014 18
B 10850/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 32
B 10850/SL 36 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 22.4.2013 29.5.2013 31.5.2013 1
B 10850/SL 35 notářský zápis NZ 260/2012 Městský soud v Praze 14.12.2012 11.1.2013 28.1.2013 11
B 10850/SL 34 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2012 22.8.2012 1.10.2012 1
B 10850/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 36
B 10850/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 24.1.2012 26.4.2012 25.5.2012 1
B 10850/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 10.5.2011 12.12.2011 2
B 10850/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 12.12.2011 1
B 10850/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 6.10.2011 8.10.2011 7
B 10850/SL 28 notářský zápis NZ 161/2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 6.10.2011 8.10.2011 11
B 10850/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 41
B 10850/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 24.11.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 23 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.10.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 44
B 10850/SL 21 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2009 28.8.2009 7.9.2009 1
B 10850/SL 20 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 28.8.2009 7.9.2009 1
B 10850/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 0
B 10850/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 4.2.2009 5.2.2009 6
B 10850/SL 17 notářský zápis NZ 905/2008 Městský soud v Praze 5.12.2008 6.1.2009 15
B 10850/SL 16 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 1.8.2008 19.11.2008 1
B 10850/SL 15 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 18.6.2008 6.9.2008 1
B 10850/SL 14 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 22.5.2008 6.9.2008 1
B 10850/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 56
B 10850/SL 12 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 3.10.2007 19.2.2008 1
B 10850/SL 11 notářský zápis NZ 566/2007 Městský soud v Praze 16.10.2007 26.11.2007 14
B 10850/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2007 24.7.2007 1
B 10850/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 28
B 10850/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 7 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.10.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 6 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 5 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.12.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 4 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 3 notářský zápis -NZ618/06 Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.6.2006 9.6.2006 0
B 10850/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ289/06 Městský soud v Praze 5.6.2006 9.6.2006 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

IČO: 27567117
Firma: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.6.2006

Sídlo REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image