Firma Regionální muzeum v Českém Krumlově IČO 00070572


Regionální muzeum v Českém Krumlově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Regionální muzeum v Českém Krumlově (00070572) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Horní 152, 381 01 Český Krumlov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Regionální muzeum v Českém Krumlově má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Regionální muzeum v Českém Krumlově nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Regionální muzeum v Českém Krumlově na Justice.cz
Detailní informace o Regionální muzeum v Českém Krumlově na rzp.cz

Výpis dat pro Regionální muzeum v Českém Krumlově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Regionální muzeum v Českém Krumlově

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 432
IČO (identifikační číslo osoby) 00070572
Jméno Regionální muzeum v Českém Krumlově
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Regionální muzeum v Českém Krumlově

Sídlo Regionální muzeum v Českém Krumlově

Platnost údajů od - do
Adresa Horní 152 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Horní 152, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
2.11.2016
Adresa Horní 152 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Horní 152, PSČ 38101
1.1.2003 - 2.11.2016

Předmět činnosti Regionální muzeum v Českém Krumlově

Platnost údajů od - do
Vymezení hlavního účelu:Regionální muzeum v Českém Krumlově (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.Předmět hlavní činnosti:Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, zejména však z území okresu Český Krumlov (aktuálně dle vyhlášky č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky či z historického hlediska území bývalých politických okresů Český Krumlov a Kaplice), a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, historie, dějiny umění) v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)b) standard časové dostupnosti- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.)- muzeum pořádá každoročně muzejní programy - vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbí 19.9.2005
Regionální muzeum v Českém Krumlově plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zák.č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, zejména však z území okresu Český Krumlov (aktuálně dle vyhlášky č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky či z historického hlediska z území bývalých politických okresů Český Krumlov a Kaplice), a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, historie, dějiny umění...). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti.K tomu účelu:-buduje, doplňuje a zpřístupňuje stále expozice-pořádá výstavy sbírkových předmětů a výsledků své odborné a výzkumné činnosti-vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., t.j. včetně pohlednic,kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.)-organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů-organizuje a pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost, včetně koncertů, výstav a dalšíchzpůsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti6. Poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší.7. Prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o muzeu a jeho činnostech.8. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.).9. Spravuje a vytváří knihovní fond, dělený:a) sbírkový knihovní fond,b) fond odborné knihovny.Tento knihovní fond je využíván:a) veřejností, podle badatelského řádu,b) v příručních knihovnách odborných pracovníků muzea.10. Obcím a městům poskytuje, na základě smlouvy, odborné informační a konzultační služby (včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik).11. Na základě souhlasu zřizovatele, podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR a na základě pověření Ministerstva kultury ČR, provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb.12. Na základě souhlasu zřizovatele a podle smlouvy uzavřené s Národn 1.1.2003 - 19.9.2005

vedení firmy Regionální muzeum v Českém Krumlově

Statutární orgán Regionální muzeum v Českém Krumlově

Platnost údajů od - do
ředitel příspěvkové organizace Mgr. Filip Lýsek 3.5.2014
Vznik funkce 1.10.2011
Adresa: J. Plachty 2079 , 370 04 České Budějovice Česká republika
J. Plachty 2079/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
ředitel příspěvkové organizace Mgr. Petr Jelínek 1.1.2003 - 3.5.2014
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 28.2.2010
Adresa: Urbinská 155 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Urbinská 155, PSČ 38101

Sbírka Listin Regionální muzeum v Českém Krumlově

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 432/SL 22 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2015 1.12.2015 6
Pr 432/SL 21 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2015 1.12.2015 20
Pr 432/SL 20 ostatní Protokol o schválení úč.závěrky za r.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2015 1.12.2015 1
Pr 432/SL 19 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2015 1.12.2015 4
Pr 432/SL 18 ostatní Jmenovací dekret Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2011 11.4.2014 13.5.2014 2
Pr 432/SL 17 účetní závěrka [2013] Příloha k účetní závěrce Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2014 19.2.2014 18
Pr 432/SL 16 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2014 19.2.2014 4
Pr 432/SL 15 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2014 19.2.2014 6
Pr 432/SL 9 účetní závěrka Rozvaha r. 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 6
Pr 432/SL 8 účetní závěrka Příloha r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 18
Pr 432/SL 7 účetní závěrka VZZ r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 4
Pr 432/SL 6 účetní závěrka Příloha r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 19
Pr 432/SL 14 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 4
Pr 432/SL 13 účetní závěrka Rozvaha r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 6
Pr 432/SL 12 účetní závěrka Rozvaha r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 6
Pr 432/SL 11 účetní závěrka VZZ r. 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 4
Pr 432/SL 10 účetní závěrka Příloha r. 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2013 18.2.2013 19
Pr 432/SL 5 zakladatelské dokumenty -Zřizovací listina+Dodatek č.2 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 23.9.2005 13
Pr 432/SL 4 podpisové vzory ředitele Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 6.1.2004 1
Pr 432/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -potvrzení ve fci ředitele Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2003 6.1.2004 1
Pr 432/SL 1 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2003 6.1.2004 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Regionální muzeum v Českém Krumlově

IČO (identifikační číslo) 00070572
Jméno Regionální muzeum v Českém Krumlově
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Český Krumlov
Vznik první živnosti: 5.10.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Regionální muzeum v Českém Krumlově

Živnosti a provozovny Regionální muzeum v Českém Krumlově

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 21, Horní Planá 382 26
Identifikační číslo provozovny 1007075902
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.

Zahájení provozování 16.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Horní 152, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1007075899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.

Zahájení provozování 16.11.1992

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba replik sbírkových předmětů včetně kopírovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 29.7.2003

Živnost č. 4 Vydávání a distribuce periodických a neperiodických publikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 29.7.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Regionální muzeum v Českém Krumlově

Člen statutárního orgánu Mgr. Filip Lýsek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Regionální muzeum v Českém Krumlově

IČO: 00070572
Firma: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Český Krumlov
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.6.1984

Sídlo Regionální muzeum v Českém Krumlově

Sídlo: Horní 152, Český Krumlov 381 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti muzeí
tracking image