Firma Regata Čechy, a.s. IČO 26154200


Regata Čechy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Regata Čechy, a.s. (26154200) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Čílova 304/9, Praha 162 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2000 a je stále aktivní. Regata Čechy, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Regata Čechy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Regata Čechy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Regata Čechy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Regata Čechy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Regata Čechy, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6376
IČO (identifikační číslo osoby) 26154200
Jméno Regata Čechy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.2.2000
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.5.2014
Valná hromada přijala dne 25. 6. 2013 následující usnesení: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu jsou budoucí předpokládané obchodní aktivity společnosti a posílení kapitálové účasti společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 101.200.000,- Kč o částku 4.000.000,- Kč na částku 105.200.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 105.200.000,- Kč se nepřipouští. Bude upisováno celkem 4 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tak činit 1.000.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií bude činí 4.000.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle tohoto rozhodnutí. Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti a tím zvýšit důvěryho dnost společnosti. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou akcionář Ilja Šedivý, nar. 30. 7. 1959, bytem Praha 6 - Střešovice, U Podchodu 1/828, PSČ: 162 00 (dále jen "Zájemce 1") a akcionář Viktor Šedivý, nar. 24. 3. 1964, bytem Praha 6 - Střešovice, U Podchodu 1/828, PSČ: 162 00 (dále jen "Zájemce 2"). Zájemce 1 bude upisovat dvě akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s §204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o úpisu"). Lhůta pro upisování akcií bude činit dva měsíce a její počátek bude určitému zájemci oznámen v písemné formě. Součá stí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu. Zájemce 2 bude upisovat dvě akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s §204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o úpisu"). Lhůta pro upisování akcií bude činit dva měsíce a její počátek bude určitému zájemci oznámen v písemné formě. Součá stí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada společnosti současně ve smyslu §187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Zájemce 1 vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 13. 5. 2013 na částku 2 .000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč. Valná hromada společnosti současně ve smyslu §187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Zájemce 2 vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 13. 5. 2013 na částku 2 .000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Zájemcem 1, Zájemcem 2 a společností uzavřena písemnou formou, a to osobně nebo v zastoupení. Sml ouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení, jejíž návrh vypracuje představenstvo společnosti, musí být přesně definována pohledávka Zájemce 1 a Zájemce 2, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila valná hromada svůj souhlas. Účinností smlouvy o zap očtení pohledávka Zájemce 1 a Zájemce 2 v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost Zájemce 1 a Zájemce 2 splatit emisní kurz nově upsaných akcií. 28.6.2013 - 25.7.2013
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 100.000.000,-Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, s tím, že upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 9 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských a 10 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčes- kých. Emisní kurs těchto nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem, částí podniku zájemce, společnosti REGATA a.s., se sídlem v Praze 6, U silnice 949, identifikační číslo: 64948421, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3634, odpovídající samostatné organizační složce č. I. vymezené organizačním opatřením představenstva společnosti REGATA a.s., schváleným valnou hromadou společnosti REGATA a.s. konanou dne 22.6.2000 jež tvoří: - obchodní pavilon CENTRUM, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 2459 na pozemku č. parc. 2848/394, pozemku č. parc. 2848/394 o výměře 4,173 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 2918 pro obec Praha, katastrální území Záběhlice a pozemku č. parc. 2848/395 o výměře 1.800 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, staveniště, zapsaného na LV č. 3151 pro katastrální území Záběhlice, včetně vybavení obchodního pavilonu CENTRUM movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu CENTRUM - obchodní pavilon PETŘINY, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 304 na pozemku č. parc. 473/121 a pozemku č. parc. 473/121 o výměře 540 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 540 pro obec Praha, katastrální území Veleslavín, včetně vybavení obchodního pavilonu PETŘINY movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jenotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu PETŘINY - obchodní pavilon LUKA, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 1986 na pozemku č. parc. 2160/126, pozemku č. parc. 2160/126 o výměře 3.275 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav. a pozemku č. parc. 2160/125 o výměře 1.156 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, jiná plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 1670 pro obec Praha , katastrální území Stodůlky, včetně vybavení obchodního pavilonu LUKA movitými věcmi ve vlastnictví společnosti včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu LUKA - obchodní pavilon TEMPO, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 1418 na pozemku č.parc. 2869/174 a pozemku č. parc. 2869/174 o výměře 855 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 1356 pro obec Praha, katastrální zemí Krč, včetně vybavení obchodního pavilonu TEMPO movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu TEMPO - obchodní pavilon VISLA, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 514 na pozemku č. parc. 840/124, pozemku č. parc. 840/124 o výměře 4.881 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., a pozemku č. parc. 840/178 o výměře 127 m2 charakterizovaného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 567 pro obec Praha, katastrální území Bohnice, včetně vybavení obchodního pavilonu VISLA movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu VISLA - obchodní pavilon LÁDVÍ, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z objektu nákupního střediska č.p. 1660 na pozemku č. parc. 2364/139, zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 1264 pro obec Praha, katastrální území Kobylisy, včetně vybavení obchodního pavilonu LÁDVÍ movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu LÁDVÍ - nemovitost občanské vybavenosti DOKSY, tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 121 na pozemku č. parc. 2370, pozemku č. parc. 2370 o výměře 187 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., pozemku č. parc. 2371/2 o výměře 863 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, zeleň v zástavbě a pozemku č. parc. 2371/3 o výměře 683 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, zeleň v zástavbě, zapsaný u Katastrálního úřadu v České Lípě na LV č. 1928 pro okres Česká Lípa, obec Doksy, katastrální území Doksy u Máchova jezera, včetně vybavení budovy DOKSY movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnujících soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je navázáno na budovu DOKSY - závodu Hotel HORIZONT tvořící soubor nemovitostí sestávající se z budovy hotelu HORIZONT, stavby občanské vybavenosti čp. 141 na pozemku č. parc. st. 407, pozemku č. parc. st. 407 o výměře 2.168 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., ubytovny GARNI, objektu bydlení č.p. 295 na pozemku č. parc. st. 444, pozemku č. parc. st. 444 o výměře 288 m2, charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení, ubytovny Součkova vila, objektu bydlení č.p. 262 na pozemku č. parc. st. 370, pozemku č. parc. st. 370 o výměře 238 m2, charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení, ubytovny Josefova výšina, objektu bydlení č.p. 168 na pozemku č. parc. st. 29, pozemku č. parc. st. 29 o výměře 382 m2, charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení, ostatního stavebního objektu na pozemku č. parc. st. 438, pozemku č. parc. st. 438 o výměře 184 m2, charakterizovaného jako zastavěná plocha, ost. stav. objekt, pozemku č. parc. st. 446 o výměře 21 m2, charakterizovaného jako zastavěná plocha bez stavby, pozemku č. parc. 40/3 o výměře 210 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/1 o výměře 1.607 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/4 o výměře 281 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/7 o výměře 1.082 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/8 o výměře 1.180 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/9 o výměře 861 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/14 o výměře 800 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku č. parc. 46/15 o výměře 65 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 46/16 o výměře 1.834 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/17 o výměře 3.964 m2, charakterizovaného jako statní plocha, ostatní komunikace, pozemku č. parc. 119/4 o výměře 1.127 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, jiná plocha a pozemku č. parc. 121/9 o výměře 425 m2, charakterizovaného jako louka, zapsaný u Katastrálního úřadu v Trutnově na LV č. 807 pro okres Trutnov, obec Pec pod Sněžkou, katastrální území Pec pod Sněžkou, včetně vybavení budovy Hotel HORIZONT movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je navázáno na soubor Hotelu HORIZONT - soubor veškerých movitých věcí sloužící k zajištění chodu a provozu výše uvedené, tímto vymezené části podniku č. I. Předmět vkladu je oceněn znaleckým posudkem Ing. Jana Soukupa, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků č. posudku 01-01/2000 ze dne 02.12.2000 na částku 104.800.000,-Kč, slovy: jednostočtyřimilionyosmsettisíc- korunčeských a znalce Dr. Zuzany Benešové, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků č. posudku 205-33/2000 ze dne 03.12.2000 na částku 103.600.000,-Kč slovy: jednostotřimilionyšestsettisíckorunčes- kých. Úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě tří měsíců počínaje dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti a nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě tří měsíců počínaje dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti. 15.2.2001 - 13.3.2001

Aktuální kontaktní údaje Regata Čechy, a.s.

Kapitál Regata Čechy, a.s.

zakladni jmění 105 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2013
zakladni jmění 101 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.3.2001 - 25.7.2013
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2000 - 13.3.2001
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 10.2.2000 - 11.9.2000

Akcie Regata Čechy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 24 25.7.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 12 12.12.2001
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 12.12.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 12.12.2001 - 25.7.2013
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 9 13.3.2001 - 12.12.2001
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 13.3.2001 - 12.12.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 12 10.2.2000 - 12.12.2001

Sídlo Regata Čechy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Čílova 304/9 , Praha 162 00 30.3.2016
Adresa Čílova 304/9 , Praha 162 00 5.4.2011 - 30.3.2016
Adresa Čílova 304/9 , Praha 162 00 10.2.2000 - 5.4.2011

Předmět podnikání Regata Čechy, a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 16.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2010
směnárenská činnost 31.5.2010
provozování solárií 25.6.2001
kadeřnictví 25.6.2001
kosmetické služby 25.6.2001
hostinská činnost 25.6.2001
směnárenská činnost 25.6.2001 - 31.5.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 25.6.2001 - 31.5.2010
ubytovací služby 11.9.2000 - 31.5.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 11.9.2000 - 31.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,23 zák.č. 455/91 Sb.) 10.2.2000 - 31.5.2010
skladové hospodářství 10.2.2000 - 31.5.2010
realitní kancelář 10.2.2000 - 31.5.2010
pronájem průmyslového zboží 10.2.2000 - 31.5.2010
správa nemovitostí 10.2.2000 - 31.5.2010
marketing, propagace, reklama 10.2.2000 - 31.5.2010
úklidové práce 10.2.2000 - 31.5.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 10.2.2000 - 31.5.2010
vydavatelská činnost 10.2.2000 - 31.5.2010
poradenská činnost v oblasti podnikání 10.2.2000 - 31.5.2010

vedení firmy Regata Čechy, a.s.

Statutární orgán Regata Čechy, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně každý člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 16.5.2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 10.2.2000 - 16.5.2014
předseda představenstva Ilja Šedivý 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Viktor Šedivý 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Jan Král 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: K Roztokům 483/36 , Praha 165 00
člen představenstva Václav Klán 10.2.2000 - 25.6.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Stiessova 709/8 , Praha 155 00
člen představenstva Ilja Šedivý 10.2.2000 - 12.12.2001
Vznik funkce 10.2.2000
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
člen představenstva Viktor Šedivý 10.2.2000 - 5.6.2007
Vznik funkce 10.2.2000
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Jan Král 25.6.2001 - 5.6.2007
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: K Roztokům 483/36 , Praha 165 00
předseda představenstva Ilja Šedivý 12.12.2001 - 5.6.2007
Vznik členství 10.2.2000
Zánik členství 1.3.2006
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
předseda představenstva Ilja Šedivý 5.6.2007 - 5.4.2011
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 28.4.2006
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Viktor Šedivý 5.6.2007 - 5.4.2011
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 28.4.2006
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Jan Král 5.6.2007 - 5.4.2011
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: K Roztokům 483/36 , Praha 165 00
předseda představenstva Ilja Šedivý 5.4.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 1.3.2016
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Viktor Šedivý 5.4.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 1.3.2016
Adresa: U podchodu 828/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Jan Král 5.4.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Adresa: K Roztokům 483/36 , Praha 165 00

Dozorčí rada Regata Čechy, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Karel Rada 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: Sluneční stráň 155 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Filip Votruba 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: Zahradní 381 , Řitka 252 03
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Bartůněk 17.9.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Moravanů 2188/15 , Praha 169 00
člen Dagmar Šatalová 10.2.2000 - 25.6.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Smotlachova 939/3 , Praha 142 00
člen Ing. Jan Král 10.2.2000 - 25.6.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Suchý vršek 2102/43 , Praha 158 00
člen Ing. Anna Šperlová 25.6.2001 - 12.12.2001
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Hnězdenská 558/26 , Praha 181 00
člen Filip Votruba 10.2.2000 - 20.4.2006
Vznik funkce 10.2.2000
Adresa: Renoirova 653/18 , Praha 152 00
člen Ing. Karel Rada 25.6.2001 - 20.4.2006
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Sluneční stráň 155 , Trutnov 541 01
předseda Ing. Anna Šperlová 12.12.2001 - 20.4.2006
Vznik členství 26.3.2001
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: Hnězdenská 558/26 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Anna Šperlová 20.4.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 26.3.2001
Adresa: Hnězdenská 558/26 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Filip Vobruba 20.4.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 10.2.2000
Adresa: Zákupská 295/18 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Filip Vobruba 17.3.2008 - 17.3.2008
Vznik členství 10.2.2000
Adresa: Lidická 755/15 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Karel Rada 20.4.2006 - 5.4.2011
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Sluneční stráň 155 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Ing. Anna Šperlová 17.3.2008 - 5.4.2011
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Na Americe II 295 , Jirny 250 90
člen dozorčí rady Filip Votruba 17.3.2008 - 5.4.2011
Vznik členství 10.2.2000
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Lidická 755/15 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Karel Rada 5.4.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: Sluneční stráň 155 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Filip Votruba 5.4.2011 - 29.8.2015
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Lidická 755/15 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Anna Šperlová 5.4.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Adresa: Na Americe II 295 , Jirny 250 90
předseda dozorčí rady Ing. Karel Rada 1.1.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 1.3.2016
Adresa: Sluneční stráň 155 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Filip Votruba 29.8.2015 - 30.3.2016
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2016
Adresa: Zahradní 381 , Řitka 252 03
člen dozorčí rady Ing. Anna Šperlová 30.3.2016 - 17.9.2018
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Na Americe II 295 , Jirny 250 90

Prokura Regata Čechy, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují a za společnost podepisují prokuristé samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 25.6.2001
Jméno Ing. Jan Říha 30.3.2016
Adresa: Seifertova 203 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno Ing. Jan Říha 25.6.2001 - 30.3.2016
Adresa: Seifertova 203 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Sbírka Listin Regata Čechy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6376/SL 62 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora zpráva o vztazích za rok 2014+zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2014 15.1.2016 19.1.2016 43
B 6376/SL 61 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 41
B 6376/SL 60 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 34
B 6376/SL 59 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 1
B 6376/SL 58 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 2
B 6376/SL 57 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2014 23.7.2014 28.8.2014 5
B 6376/SL 55 zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 7.1.2014 1
B 6376/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 7.1.2014 45
B 6376/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2013 8.8.2013 30.8.2013 10
B 6376/SL 52 notářský zápis NZ 369/2013 Městský soud v Praze 17.7.2013 19.7.2013 2.8.2013 7
B 6376/SL 51 notářský zápis NZ 323/2013 Městský soud v Praze 25.6.2013 27.6.2013 24.7.2013 8
B 6376/SL 50 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 4.7.2013 37
B 6376/SL 49 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2013 27.6.2013 4.7.2013 4
B 6376/SL 48 zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.7.2012 17.8.2012 1
B 6376/SL 47 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 15.6.2012 11.7.2012 9.8.2012 4
B 6376/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 9.8.2012 35
B 6376/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 9.8.2012 41
B 6376/SL 43 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 29.9.2011 16.11.2011 16.11.2011 1
B 6376/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o likvidaci, zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.10.2011 14.10.2011 42
B 6376/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 335/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 14.7.2011 26.7.2011 16
B 6376/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2011 21.7.2011 22.7.2011 4
B 6376/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 22.7.2011 35
B 6376/SL 38 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 18.3.2011 20.4.2011 3
B 6376/SL 37 ostatní -zápis z mim. VH Městský soud v Praze 28.2.2011 20.4.2011 2
B 6376/SL 36 ostatní -zápis z jed. představen. Městský soud v Praze 1.3.2011 20.4.2011 1
B 6376/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.1.2011 24.1.2011 41
B 6376/SL 34 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.1.2011 11.1.2011 8
B 6376/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.1.2011 11.1.2011 35
B 6376/SL 32 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.1.2011 11.1.2011 8
B 6376/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.1.2011 11.1.2011 35
B 6376/SL 30 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.1.2011 11.1.2011 8
B 6376/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.1.2011 11.1.2011 40
B 6376/SL 28 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.1.2011 11.1.2011 8
B 6376/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.1.2011 11.1.2011 40
B 6376/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.1.2011 11.1.2011 40
B 6376/SL 25 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.1.2011 11.1.2011 10
B 6376/SL 24 notářský zápis NZ 221/2006 Městský soud v Praze 28.4.2006 11.7.2006 0
B 6376/SL 23 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 1.3.2006 11.7.2006 0
B 6376/SL 22 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.3.2006 30.3.2006 0
B 6376/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.3.2006 30.3.2006 0
B 6376/SL 20 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.3.2006 30.3.2006 0
B 6376/SL 18 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 15.3.2006 15.3.2006 39
B 6376/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.3.2006 15.3.2006 59
B 6376/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 15.3.2006 15.3.2006 0
B 6376/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 15.3.2006 15.3.2006 0
B 6376/SL 13 ostatní -zápis z VH,z. z jednání před. Městský soud v Praze 10.3.2003 23.6.2003 3.7.2003 0
B 6376/SL 12 notářský zápis NZ 184/2001 Městský soud v Praze 30.7.2001 15.4.2002 0
B 6376/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 25.3.2002 0
B 6376/SL 10 stanovy společnosti -2x Městský soud v Praze 30.7.2001 21.12.2001 25.3.2002 0
B 6376/SL 9 notářský zápis NZ 62/2001 Městský soud v Praze 26.3.2001 9.8.2001 0
B 6376/SL 8 notářský zápis NZ 225/2000 Městský soud v Praze 11.9.2000 9.8.2001 0
B 6376/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2000 21.2.2001 0
B 6376/SL 6 notářský zápis NZ 311/2000 Městský soud v Praze 13.12.2000 21.2.2001 0
B 6376/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 235/2000 Městský soud v Praze 20.9.2000 1.2.2001 0
B 6376/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.2000 1.2.2001 0
B 6376/SL 3 ostatní -zpráva auditora pro zvl.účely Městský soud v Praze 28.7.2000 1.2.2001 0
B 6376/SL 2 notářský zápis NZ 183/2000 Městský soud v Praze 7.8.2000 1.2.2001 0
B 6376/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 10/2000 Městský soud v Praze 12.1.2000 3.2.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Regata Čechy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26154200
Jméno Regata Čechy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 10.2.2000
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 7

Sídlo Regata Čechy, a.s.

Živnosti a provozovny Regata Čechy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Valdštejnská 530, Doksy 472 01
Identifikační číslo provozovny 1005804109
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 22.2.2002
Provozovna č. 3
Provozovna 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny 1010421662
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.7.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Hlavní 2459/108, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1010784200
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.3.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Valdštejnská 530, Doksy 472 01
Identifikační číslo provozovny 1010784218
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.3.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1010790242
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.3.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Valdštejnská 530, Doksy 472 01
Identifikační číslo provozovny 1005804109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.2.2002
Provozovna č. 2
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2000
Provozovna č. 3
Provozovna 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny 1010421662
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2015

Živnost č. 3 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2000

Živnost č. 4 Kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2000

Živnost č. 5 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2000

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny 1010421662
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Valdštejnská 530, Doksy 472 01
Identifikační číslo provozovny 1005804109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2013

Živnost č. 7 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Valdštejnská 530, Doksy 472 01
Identifikační číslo provozovny 1005804109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 141, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1005797391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2015

Živnost č. 8 Marketing, propagace, reklama

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poradenská činnost v oblasti podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Skladové hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Regata Čechy, a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Král
Člen statutárního orgánu Viktor Šedivý
Člen statutárního orgánu Ilja Šedivý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Regata Čechy, a.s.

IČO: 26154200
Firma: Regata Čechy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.2.2000

Sídlo Regata Čechy, a.s.

Sídlo: Čílova 304/9, Praha 162 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Skladování
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image