Firma REGA Přerov a.s. IČO 00533858


REGA Přerov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

REGA Přerov a.s. (00533858) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 1990 a je stále aktivní. REGA Přerov a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o REGA Přerov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o REGA Přerov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o REGA Přerov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro REGA Přerov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje REGA Přerov a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 20
IČO (identifikační číslo osoby) 00533858
Jméno REGA Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.8.1990
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 18. září 2018 schválil snížení základního kapitálu společnosti REGA Přerov a.s., se sídlem Dr. Skaláka 1459/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 005 33 858, spisová značka B 20 vedená u Krajsk ého soudu v Ostravě (v rozhodnutí též jen Společnost) v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v rozhodnutí jen ZOK) t akto: 1) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen v souladu s ustanovením § 524 ZOK poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 74.800.000,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony osm set tisíc korun českých), tj. z částky 77.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 11 (slovy: jedenácti) kusů vydaných kmenových akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) každá snížena o částku 6.800.000,-- Kč (slovy: šest milion ů osm set tisíc korun českých), na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 74.800.000,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony osm set tisíc korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře vedený v seznamu ak cionářů Společnosti. 4) Lhůta pro předložení akcií Představenstvo Společnosti vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře k výměně akcií za nové s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce od data, kdy se stane zápis snížení základního kap itálu účinný - tedy od okamžiku zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a předst avenstvo uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. 18.9.2018 - 24.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.10.2014 - 24.1.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 4.10.2014 - 24.1.2019
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 5.12.2013. 19.12.2013
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 13. 09. 2012 24.10.2012
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 30.03.2012 15.6.2012
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.8.2004: 6.9.2004 - 30.3.2005
1. Rozsah snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 140,000.000,-Kč slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých o částku ve výši 63,000.000,-Kč slovy: šedesát tři milionů korun českých na částku 77,000.000,-Kč slovy: sedmdesát sedm mil ionů korun českých. 6.9.2004 - 30.3.2005
Snížení základního kapitálu o částku 63,000.000,-Kč odpovídá jmenovité hodnotě akcií společnosti, které má společnost ve svém vlastnictví, když společnost má ve svém vlastnictví 9 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 7,000.000, -Kč. 6.9.2004 - 30.3.2005
2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 63,000.000,-Kč. Tyto akcie společnost nabyla v souladu s ust. § 161b odst. 1 pím. b) obchodního zákoníku jako právní nástupce společnosti OS Morava a.s., která byla zrušena bez likvidace a jmění této společnosti přešlo na jejího hlavního akcionáře, společnost REGA Přerov a.s. na základě smlouvy o převzetí ze dne 20.10.2003. Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána d ne 12.11.2003. V souladu s ustanovením § 161 b obchodního zákoníku je společnost povinna akcie zcizit nebo o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. 6.9.2004 - 30.3.2005
3. Způsob snížení: Společnost ke snížení základního kapitálu použije v souladu s ust. § 213 odst. 1 obchodního zákoníku vlastní akcie, které má ve svém majetku. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213 odst. 2 obch. zák. a to zničením vlastních list inných akcií, které jsou v majetku společnosti. 6.9.2004 - 30.3.2005
4. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 63,000.000,-Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let. Částka ve výši 43,150.000,-Kč,která představuje účetní hodnotu vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, bude uhrazena proti účtu statutární a ostatní fondy. 6.9.2004 - 30.3.2005
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 8.4.2004: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku: 136,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je optimalizace jeho výše vedoucí ke zvýšené stabilitě společnosti. 19.5.2004 - 14.6.2004
2. Způsob a rozsah: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno změnou nominální hodnoty akcií z původních: ...........175.000,- Kč na: ..........................7,000.000,- Kč pro jednu akcii. Zvýšení základního kapitálu bude hrazeno z vlastních zdrojů společnosti, a to: ze statutárních a ostatních fondů: ..........28,500.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let: ........108,000.000,- Kč Celkem bude zvýšen základní kapitál o: .....136,500.000,- Kč na konečnou výši: ..........................140,000.000,- Kč. 19.5.2004 - 14.6.2004
3. Předložení akcií k vyznačení změny Valná hromada schvaluje lhůtu pro předložení listinných akcií vlastníky - akcionáři k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Změna bude vyznačena na rubové straně akcie takto: Původní nominální hodnota: .................... 175.000,- Kč Nová nominální hodnota: ......................7,000.000,- Kč Ke dni: .....................................dle zápisu v OR Právoplatný podpis člena představenstva: .............podpis Právoplatný podpis člena představenstva: .............podpis 19.5.2004 - 14.6.2004
Na společnost REGA Přerov a.s., hlavního akcionáře, přešlo v důsledku zrušení společnosti OS MORAVA a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1459/7, PSČ 750 02, IČ 451 93 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, od díl B, vložka 287 bez likvidace a na základě Smlouvy o převzetí ze dne 20.10.2003 jmění zaniklé společnosti OS MORAVA a.s. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2003. 12.11.2003
Základní jmění: 1 000 000,- Kčs. 8.2.1993 - 6.3.1996
Způsob založení: Jednorázové založení akciové společnosti dle § 25 zák. o akciových společnostech na základě zakladatelské smlouvy ze dne 12.6.1990 a stanov. 3.8.1990
Den vzniku: 3. 8. 1990. 3.8.1990
Základní kapitál: 100 000,- Kčs a je rozdělen na 10 akcií. Hodnota každé akcie činí 10 000,- Kčs. 3.8.1990 - 8.2.1993

Aktuální kontaktní údaje REGA Přerov a.s.

Kapitál REGA Přerov a.s.

zakladni jmění 2 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2019
zakladni jmění 77 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.3.2005 - 24.1.2019
zakladni jmění 140 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.6.2004 - 30.3.2005
zakladni jmění 3 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.3.1996 - 14.6.2004

Akcie REGA Přerov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 11 24.1.2019
Kmenové akcie na jméno 7 000 000 Kč 11 25.6.2013 - 24.1.2019
Kmenové akcie na jméno 7 000 000 Kč 11 30.3.2005 - 25.6.2013
Kmenové akcie na jméno 7 000 000 Kč 20 14.6.2004 - 30.3.2005
Akcie na jméno 175 000 Kč 20 6.3.1996 - 14.6.2004
Akcie na jméno 50 000 Kč 20 8.2.1993 - 6.3.1996

Sídlo REGA Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dr. Skaláka 1459/7 , Přerov 750 02 28.11.2016
Adresa Dr. Skaláka 1459/7 , Přerov 750 02 15.12.2001 - 15.12.2001
Adresa Dr. Skaláka 1459/7 , Přerov 750 02 15.12.2001 - 28.11.2016
Adresa Dr. Skaláka 1459/7 , Přerov 750 02 7.1.1998 - 15.12.2001
Adresa Škodova 2237/6 , Přerov 750 02 26.5.1993 - 7.1.1998
Adresa Boženy Němcové 1658/13 , Přerov 750 02 8.2.1993 - 26.5.1993
Adresa Přerov Česká republika
3.8.1990 - 8.2.1993

Předmět podnikání REGA Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 4.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2011
činnost podnikatelských, finančních, orgnizačních a ekonomických poradců 30.1.2002 - 31.10.2011
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví 30.1.2002 - 31.10.2011
činnost podnikatelských, finančních, orgnizačních ekonomických poradců 15.12.2001 - 30.1.2002
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství a lestnictví 15.12.2001 - 30.1.2002
zprostředkování obchodu 15.12.2001 - 25.2.2011
velkoobchod 15.12.2001 - 25.2.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 15.12.2001 - 25.2.2011
zprostředkování služeb 15.12.2001 - 25.2.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.12.2001 - 25.2.2011
reklamní činnost a marketing 15.12.2001 - 25.2.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 15.12.2001 - 31.10.2011
příprava a vypracování technických návrhů 15.12.2001 - 31.10.2011
účetní práce - vedení účetnictví 9.11.1999 - 15.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 8.2.1993 - 15.12.2001
inženýrská činnost v oblasti: investiční výstavby 8.2.1993 - 15.12.2001
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 8.2.1993 - 15.12.2001
konstrukční práce v oblasti: projektová činnost v oblasti strojírenské technologie 8.2.1993 - 15.12.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti: služeb 8.2.1993 - 15.12.2001
reklamní činnosti 8.2.1993 - 15.12.2001
pronájem formou leasingu 8.2.1993 - 15.12.2001
7. Obchodní a servisní činnost se zbožím, výrobky a surovinami vlastní i cizí výroby jak tuzemského tak zahraničního původu na úseku velkoobchodu i maloobchodu včetně komisního prodeje a přímého nákupu či prodeje občanům 7.1.1991 - 8.2.1993
8. Nákup i prodej lesních i dalších přírodních plodů, zemědělských produktů, potravin a výrobků občanů, soukromých podnikatelů či jiných právnických osob 7.1.1991 - 8.2.1993
9. Provádění, zajišťování a obstarávání leasingu 7.1.1991 - 8.2.1993
10.Nákup, montáž, výroba a prodej součástek, polotovarů, komponentů, kompletních výrobků, souborů a zařízení a provádění souvisejících obchodně-technických služeb 7.1.1991 - 8.2.1993
11.Služby spojené s využitím filmové, reprografické, fotografické, audiovizuální, počítačové techniky 7.1.1991 - 8.2.1993
12.Provozování účelových zařízení sloužících ke vzdělávání, kultuře, zábavě a sportu 7.1.1991 - 8.2.1993
13.Zahraničně obchodní činnost povolena federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 10.9.1990, č.j. 13/9985/133/90, registr. č.: 108001997 v tomto rozsahu: 1. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou - stavebních a montážních prací, inženýrských a technických služeb pro investiční výstavbu - obchodní zastupování - poradenských a konzultačních služeb v oblasti podnikání, investic, výrobních programů a marketingu - propagace výrobků a služeb zastupovaných firem - zprostředkování reklam a inzerce 2. Zprostředkovatelská činnost pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a přijímání a poskytování služeb na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob. 3. Vývoz a dovoz věcí pro zabezpečení činnosti dle bodu 2 rozsahu povolení s výjimkou věcí obsažených v nařízení vlády č. 2 56/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a dalších činností, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 4. Vývoz věcí obsažených v příloze č. 1 povolení, která je nedílnou součástí povolení 5. Dovoz věcí pro zabezpečení vlastní činnosti organizace 7.1.1991 - 8.2.1993
1. Inženýrská činost pro všechny druhy investic, zejména obstarávání, koordinace, nákup a prodej projektové dokumentace, hmotných dodávek a souvisejících činností, prací a služeb. 3.8.1990 - 8.2.1993
2. Provádění a dodávky stavebních a montážních prací 3.8.1990 - 8.2.1993
3. Konzultační a posuzovatelská činnost zejména v oblasti podnikatelských záměrů, investic, výrobních programů, marketingu apod. 3.8.1990 - 8.2.1993
4. Přednášková a poradenská činnost zejména v oblasti podnikatelské činnosti, ekonomiky, řízení, daní apod. 3.8.1990 - 8.2.1993
5. Zprostředkovatelské služby, zejména zajišťování kooperační výroby, obstarávání nákupu a prodeje, zajišťování obchodního spojení, dopravy, ubytování, reklamní a propagační činnost apod. 3.8.1990 - 8.2.1993

vedení firmy REGA Přerov a.s.

Statutární orgán REGA Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Společnost ve všech záležitostech zastupují společně dva členové představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je pověřen předseda představenstva. 4.10.2014
Jménem společnosti jednají a vůči třetím osobám ji zastupují společně dva členové představenstva. 15.6.2012 - 4.10.2014
Jednání Za společnost jednají a vůči třetím osobám ji vždy zastupují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 5.5.2006 - 15.6.2012
J e d n á n í : Za společnost jednají a vůči třetím osobám ji zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. 15.12.2001 - 5.5.2006
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Každý z nich jedná za společnost samostatně. 8.2.1993 - 15.12.2001
Podepisování: Podepisování za společnst se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 3.8.1990 - 8.2.1993
člen představenstva Kateřina Říhošková 14.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Dědina 821/43 , Troubky 751 02
předseda představenstva Lenka Machová 24.10.2018
Vznik členství 14.9.2017
Vznik funkce 14.9.2017
Adresa: Seifertova 2976/23 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Pavel Mach 24.10.2018
Vznik členství 14.9.2017
Vznik funkce 14.9.2017
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Kristek 3.8.1990 - 11.6.1992
Adresa: Pětiletky 894 , Hulín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Čada 3.8.1990 - 11.6.1992
Adresa: Kabelíkova 1331/3 , Přerov 750 02
člen představenstva JUDr. Marek Pour 3.8.1990 - 11.6.1992
Adresa: Žerotínovo nám. 175/30 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Milan Janout 11.6.1992 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Václav Kolář 11.6.1992 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2354/8 , Přerov 750 02
člen představenstva PhDr. Ivana Marková 11.6.1992 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Adresa: Dvořákova 2656/39 , Přerov 750 02
předseda představenstva Prof. Milan Janout 15.12.2001 - 30.1.2002
Vznik členství 18.6.2001
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Václav Kolář 15.12.2001 - 2.8.2003
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 26.5.2003
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 26.5.2003
Adresa: Česká republika
Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 2801/26, PSČ 750 02
člen představenstva PhDr. Ivana Marková 15.12.2001 - 5.5.2006
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 28.2.2006
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: Slunečná 238/3 , Přerov 751 24
předseda představenstva Prof. Milan Janout 30.1.2002 - 5.9.2006
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 18.6.2006
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2006
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Sládeček 2.8.2003 - 9.2.2011
Vznik členství 26.5.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 26.5.2003
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
člen představenstva Dagmar Salamánková 5.5.2006 - 16.5.2011
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 25.2.2011
Adresa: Denisova 455/14 , Přerov 750 02
předseda představenstva Prof. Milan Janout 5.9.2006 - 16.5.2011
Vznik členství 18.6.2006
Zánik členství 25.2.2011
Vznik funkce 18.6.2006
Zánik funkce 25.2.2011
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Sládeček 25.2.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 26.2.2013
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 26.2.2013
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
předseda představenstva Prof. Milan Janout 16.5.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 25.2.2011
Zánik členství 26.2.2013
Vznik funkce 25.2.2011
Zánik funkce 26.2.2013
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Lenka Machová 24.10.2012 - 26.3.2013
Vznik členství 13.9.2012
Adresa: Seifertova 2976/23 , Přerov 750 02
člen představenstva Dagmar Salamánková 16.5.2011 - 27.8.2013
Vznik členství 25.2.2011
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Denisova 455/14 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Vladimír Sládeček 26.3.2013 - 27.8.2013
Vznik členství 26.2.2013
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 26.2.2013
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
člen představenstva Vladimír Hráský 23.9.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 5.12.2013
Adresa: Smečenská 568 , Libušín 273 06
člen představenstva Pavel Mach 26.3.2013 - 10.10.2015
Vznik členství 26.2.2013
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Lenka Machová 26.3.2013 - 28.11.2016
Vznik členství 13.9.2012
Vznik funkce 26.2.2013
Adresa: Seifertova 2976/23 , Přerov 750 02
člen představenstva Vladimír Blažek 27.8.2013 - 14.4.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: náměstí Svobody 21 , Chropyně 768 11
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mach 10.10.2015 - 24.10.2018
Vznik členství 26.2.2013
Zánik členství 13.9.2017
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 13.9.2017
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Lenka Machová 28.11.2016 - 24.10.2018
Vznik členství 13.9.2012
Zánik členství 13.9.2017
Vznik funkce 26.2.2013
Zánik funkce 13.9.2017
Adresa: Seifertova 2976/23 , Přerov 750 02

Dozorčí rada REGA Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hráský 2.12.2016
Vznik členství 16.6.2016
Vznik funkce 16.6.2016
Adresa: Smečenská 568 , Libušín 273 06
člen dozorčí rady Vladimír Blažek 14.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: náměstí Svobody 21 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady Pavel Ogoun 14.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Osmek 516/1 , Přerov 750 02
člen Zuzana Baránková 11.6.1992 - 7.1.1998
Adresa: bří Hovůrkových 2726/12 , Přerov 750 02
člen Ing. Jarmila Hanáková 11.6.1992 - 25.9.1998
Adresa: 146 , Čekyně Česká republika
člen Ing. Milena Kolářová 11.6.1992 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2354/8 , Přerov 750 02
člen Eleonora Janoutová 11.6.1992 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
člen Zuzana Baránková 7.1.1998 - 15.12.2001
Zánik členství 18.6.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Bartošova 1729/9 , Přerov 750 02
člen Ing. Milena Kolářová 15.12.2001 - 2.8.2003
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 26.5.2003
Adresa: Česká republika
Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 2801/26, PSČ 750 02
člen Eleonora Janoutová 15.12.2001 - 21.6.2006
Vznik členství 18.6.2001
Adresa: 750 02 Česká republika
Přerov, Přerov I - Město, U Tenisu 843/13, PSČ 750 02
člen Zuzana Baránková 15.12.2001 - 5.9.2006
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 18.6.2006
Adresa: p. Veselíčko , 751 25 Lazníky 37 Česká republika
člen Eleonora Janoutová 21.6.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 18.6.2006
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady PhDr. Ivana Marková 5.9.2006 - 18.5.2007
Vznik členství 18.6.2006
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Slunečná 238/3 , Přerov 751 24
předseda Ing. Bohumil Semenovič 2.8.2003 - 18.2.2009
Vznik členství 26.5.2003
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 26.5.2003
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Mach 18.5.2007 - 18.2.2009
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Eleonora Janoutová 5.9.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 18.6.2006
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Blažek 18.2.2009 - 26.3.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 26.2.2013
Vznik funkce 2.1.2009
Zánik funkce 26.2.2013
Adresa: náměstí Svobody 21 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady Kateřina Řihošková 8.1.2010 - 2.8.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Teličkova 4/4 , Přerov 751 24
člen dozorčí rady Mgr. Michal Preininger 18.2.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.1.2014
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Nad Ovčírnou V 1034 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Milan Janout 26.3.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 26.2.2013
Zánik členství 5.12.2013
Vznik funkce 26.2.2013
Zánik funkce 5.12.2013
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Kateřina Řihošková 2.8.2013 - 4.10.2014
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Dědina 821/43 , Troubky 751 02
předseda dozorčí rady Michal Preininger 19.12.2013 - 4.10.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.1.2014
Vznik funkce 5.12.2013
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Nad Ovčírnou V 1034 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Kateřina Řihošková 4.10.2014 - 25.6.2015
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Dědina 821/43 , Troubky 751 02
člen dozorčí rady Mgr. Michal Preininger 4.10.2014 - 2.12.2016
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Nad Ovčírnou V 1034 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Jarmila Vrtílková 19.12.2013 - 14.4.2017
Vznik členství 5.12.2013
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Nosálovská 145/38 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Kateřina Říhošková 25.6.2015 - 14.4.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Dědina 821/43 , Troubky 751 02

Sbírka Listin REGA Přerov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20/SL 72 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 5.5.2014 21.9.2015 14.10.2015 1
B 20/SL 70 notářský zápis [NZ 122/2014 osvědčení obsahu RVH], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 28.8.2014 8.12.2014 36
B 20/SL 69 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 28.8.2014 8.12.2014 9
B 20/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 14.11.2014 42
B 20/SL 67 stanovy společnosti úplné znění k 5.12.2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 16.1.2014 18
B 20/SL 66 notářský zápis NZ 161/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 5.12.2013 18.12.2013 16.1.2014 16
B 20/SL 65 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 4.9.2013 19.9.2013 1.10.2013 1
B 20/SL 64 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.7.2013 19.8.2013 31
B 20/SL 63 stanovy společnosti úplné znění k 13.9.2012 Krajský soud v Ostravě 12.10.2012 8.11.2012 18
B 20/SL 62 notářský zápis NZ 140/2012 rozh.mimoř.VH - změna stanov Krajský soud v Ostravě 21.9.2012 12.10.2012 8.11.2012 11
B 20/SL 61 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2012 10.8.2012 6.9.2012 6
B 20/SL 60 výroční zpráva r. 2011 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 6.9.2012 55
B 20/SL 59 notářský zápis NZ 54/2012 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.3.2012 24.5.2012 25.6.2012 12
B 20/SL 58 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.3.2012 24.5.2012 25.6.2012 18
B 20/SL 57 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2011 13.10.2011 17.10.2011 5
B 20/SL 56 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 13.10.2011 17.10.2011 81
B 20/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 25.2.2011 13.5.2011 19.5.2011 4
B 20/SL 54 ostatní zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Ostravě 25.2.2011 13.5.2011 19.5.2011 1
B 20/SL 53 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 1.7.2010 50
B 20/SL 52 podpisové vzory Kateřina Řihošková Krajský soud v Ostravě 18.12.2009 8.1.2010 13.1.2010 2
B 20/SL 51 ostatní - odstoupení z fce DR Krajský soud v Ostravě 7.12.2009 8.1.2010 13.1.2010 1
B 20/SL 50 ostatní Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.12.2009 8.1.2010 13.1.2010 2
B 20/SL 49 výroční zpráva r.2008 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.6.2009 29.7.2009 39
B 20/SL 48 podpisové vzory 2 x Krajský soud v Ostravě 5.12.2009 17.2.2009 16.3.2009 4
B 20/SL 47 výroční zpráva r.2007vč. výr.audit,úč.záv,§66 Krajský soud v Ostravě 4.8.2008 26.8.2008 42
B 20/SL 46 výroční zpráva r. 2006 kosolid.,úč.záv- Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 28.6.2007 26
B 20/SL 45 výroční zpráva r. 2006,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 28.6.2007 44
B 20/SL 44 podpisové vzory ing. Mach Krajský soud v Ostravě 4.4.2007 23.5.2007 11.6.2007 1
B 20/SL 43 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ostravě 23.3.2007 23.5.2007 11.6.2007 1
B 20/SL 42 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 22.8.2006 12.9.2006 3
B 20/SL 41 notářský zápis NZ 175/2006 Rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 22.8.2006 12.9.2006 8
B 20/SL 40 ostatní návrh usn.pro RJA.schv.úč.z. Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 3.7.2006 24.7.2006 1
B 20/SL 39 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 16.5.2006 3.7.2006 24.7.2006 57
B 20/SL 38 výroční zpráva r.2005-konsolid.vč.úč.z. Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 3.7.2006 24.7.2006 29
B 20/SL 37 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 21.2.2006 3.5.2006 8.6.2006 18
B 20/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.2.2006 3.5.2006 8.6.2006 1
B 20/SL 35 notářský zápis NZ 43/2006 rozh.o stat.orgánu Krajský soud v Ostravě 21.2.2006 3.5.2006 8.6.2006 4
B 20/SL 34 účetní závěrka r.2004-konsolid. vč. výr.zpr. Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 37
B 20/SL 33 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 43
B 20/SL 32 notářský zápis NZ 240/2004 Krajský soud v Ostravě 17.8.2004 8.9.2004 18
B 20/SL 30 notářský zápis NZ 89/2004 Krajský soud v Ostravě 8.4.2004 21.5.2004 16
B 20/SL 29 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 21.5.2004 16
B 20/SL 28 výroční zpráva r. 2003 (konsolid.) vč.§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.5.2004 13.5.2004 43
B 20/SL 7 výroční zpráva r. 2003 (7-12/03) Krajský soud v Ostravě 4.5.2004 6.5.2004 30
B 20/SL 27 účetní závěrka r. 2003 (k 1/7/2003-zahaj.) Krajský soud v Ostravě 24.11.2003 8
B 20/SL 26 ostatní -zpráva předst.+DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2003 24.11.2003 23
B 20/SL 25 posudek znalce č.63-23/2003 Krajský soud v Ostravě 22.8.2003 24.11.2003 44
B 20/SL 24 notářský zápis Nz 467/2003 Krajský soud v Ostravě 17.10.2003 24.11.2003 14
B 20/SL 23 notářský zápis Nz 438/2003 Krajský soud v Ostravě 6.10.2003 24.11.2003 33
B 20/SL 22 účetní závěrka r. 2003 (k 30.6.2003) Krajský soud v Ostravě 6.11.2003 10.11.2003 17
B 20/SL 21 ostatní -smlouva o převzetí jměni Krajský soud v Ostravě 25.8.2003 6.11.2003 10.11.2003 6
B 20/SL 20 notářský zápis NZ 439/2003 Krajský soud v Ostravě 6.10.2003 6.11.2003 10.11.2003 30
B 20/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.5.2003 2.9.2003 5
B 20/SL 17 ostatní -návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Ostravě 25.8.2003 26.8.2003 27.8.2003 8
B 20/SL 16 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.(kons.) Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 7.7.2003 31
B 20/SL 15 účetní závěrka r. 2001 (konsolidovaná) Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 26.7.2002 15
B 20/SL 14 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 26.7.2002 24
B 20/SL 13 výroční zpráva  r. 2000 Krajský soud v Ostravě 8.2.2002 20
B 20/SL 11 notářský zápis Nz 253/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 8.2.2002 35
B 20/SL 9 účetní závěrka r. 2000 (konsolidovaná) Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 9.7.2001 15
B 20/SL 8 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 9.7.2001 30
B 20/SL 10 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 9.7.2001 16
B 20/SL 6 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 15.8.2000 15.8.2000 32
B 20/SL 5 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 4.10.1999 4.10.1999 34
B 20/SL 3 notářský zápis Nz 250/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 24.7.1998 14.9.1998 25.9.1998 37
B 20/SL 4 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 14.9.1998 14.9.1998 16
B 20/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 29.8.1997 29.8.1997 17
B 20/SL 1 notářský zápis Nz 252/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 19.6.1997 29.8.1997 29.8.1997 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje REGA Přerov a.s.

IČO (identifikační číslo) 00533858
Jméno REGA Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 21.9.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 2

Sídlo REGA Přerov a.s.

Živnosti a provozovny REGA Přerov a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007669021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 4.2.2004

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007669021
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2004

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Účetní práce - vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1999
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1999
Zánik oprávnění 23.6.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 20 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán REGA Přerov a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lenka Machová
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Mach
Člen statutárního orgánu Kateřina Řihošková DiS.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje REGA Přerov a.s.

IČO: 00533858
Firma: REGA Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.12.1991

Sídlo REGA Přerov a.s.

Sídlo: Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Sportovní činnosti
tracking image