Firma RAVAK a.s. IČO 25612492


RAVAK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

RAVAK a.s. (25612492) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Obecnická 285, Příbram 261 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1997 a je stále aktivní. RAVAK a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o RAVAK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o RAVAK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o RAVAK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro RAVAK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RAVAK a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4970
IČO (identifikační číslo osoby) 25612492
Jméno RAVAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1997
Ze společnosti RAVAK a.s. se odštěpila část jmění definovaná v Projektu rozdělení odštěpením, přičemž část tohoto jmění přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost FINHOLD a.s., se sídlem Příbram I, Obecnická 285, PSČ 261 0 1, identifikační číslo 28884566, a část tohoto jmění přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost RAVAK BRAND a.s., Obecnická 285, Příbram I, 261 01 Příbram, identifikační číslo 01422821. 25.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 31.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 22.1.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.08.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady na základě dohody akcionářů takto: a) Základní kapitál společnost se zvýší o částku 100 000 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti stanoven částkou 1 200 000 000,- Kč. b) Bude upisováno 1 000 kusů listinných kmenových akcií série G, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, znějících na majitele (dále jen akcie). c) Určuje se, že všech 1 000 akcií bude upisováno peněžitými vklady, na základě dohody všech akcionářů společnosti uzavřené v souladu s § 205 obchodního zákoníku. Žádná z upisovaných akcií nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť tohoto přednost ního práva se všichni akcionáři vzdali. Žádná z akcií nebude nabídnuta případným jiným zájemcům, ani nebude nabízena k upsání na základě veřejné nabídky. d) Všechny akcie budou upisovány na adrese: RAVAK a.s., 261 01 Příbram I, Obecnická 285. Lhůta k upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Společnost písemně oznámí všem akcionářům počátek běhu této lh ůty nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Dohoda akcionářů musí být uzavřena formou notářského zápisu o právním úkonu a ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady pro upsání akcií. Tuto dohodu akcionářů lze však účinně uzavřít dříve, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnu tí, jímž se zamítá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií činí 100 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech akcií bude splacen peněžitými vklady na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obc hodního zákoníku. e) Každý z upisovatelů je povinen ve lhůtě do 31.12.2007 splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upisovaných akcií na zvláštní bankovní účet č. 35-7516700237/0100, který za tím účelem společnost RAVAK a.s. otevřela na své jméno. Lhůta pro splacení celé ho emisního kursu v penězích nemůže být delší než jeden rok po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.12.2007 - 11.2.2008
Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady na základě dohody akcionářů takto: a) Základní kapitál společnost se zvýší o částku 100 000 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti stanoven částkou 1 100 000 000,- Kč. b) Bude upisováno 1 000 kusů listinných kmenových akcií série F, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, znějících na majitele (dále jen akcie). c) Určuje se, že všech 1 000 akcií bude upisováno peněžitými vklady, na základě dohody všech akcionářů společnosti uzavřené v souladu s § 205 obchdoního zákoníku. Žádná z upisovaných akcií nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť tohoto přednost ního práva se všichni akcionáři vzdali. Žádná z akcií nebude nabídnuta případným jiným zájemcům, ani nebude nabízena k upsání na základě veřejné nabídky. d) Všechny akcie budou upisovány na adrese: RAVAK a.s., 261 01 Příbram I, Obecnická 285. Lhůta k upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Společnost písemně oznámí všem akcionářům počátek běhu této lhůty nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejs tříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Dohoda akcionářů musí být uzavřena formou notářského zápisu o právním úkonu a ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady pro upsání akcií. Tuto dohodu akcionářů lze však účinně uzavřít dříve, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Emisní kurs akcií činí 100 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech akcií bude splacen peněžitými vklady na základě dohody všech akcionárů společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. e) Každý z upisovatelů je povinen ve lhůtě do 31.12.2006 splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upisovaných akcií na zvláštní bankovní účet č. 35-7516700237/0100, který za tím účelem společnost RAVAK a.s. otevřela na své jméno. Lhůta pro splacení celé ho emisního kursu v penězích nemůže být delší než jeden rok po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.11.2006 - 15.1.2007
Dne 19.7.2004 valná hromada Ravak a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávek předem určeného zájemce, upisovatele, Nova Holding & Finanz AG tak, že: 1. základní kapitál společnosti se zvýší o částku 300 000 000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku, 2. bude upisováno 3 000 kusů listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč znějících na majitele (dále jen akcie), 3. akcie budou po splnění podmínek daných obchodním zákoníkem nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to firmě Nova Holding & Finanz AG se sídlem CH-6331 Hünenberg, Bösch 71, Postfach 663, Švýcarsko, se kterou bude současně sepsána smlouva o úpisů a kcií, 4. akcie budou upisovány v sídle společnosti - v Příbrami I, Obecnická 285. Lhůta k upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do o bchodního rejstříku, 5. návrh smlouvy o úpisu akcií podepsaný společností RAVAK a.s. zašle představenstvo předem určenému zájemci, společnosti Nova Holding & Finanz AG ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Sml ouva o úpisu akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále datum, do kdy musí být akcie upsány, 6. společnost RAVAL a.s. zašle společnosti Nova Holding & Finanz AG návrh smlouvy o započtení pohledávek podepsaný společností RAVAK a.s. ve lhůtě 20 dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu n a zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 40 dnů ode dne úpisu akcií, 7. emisní kurs akcií činí 100 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech akcií bude splacen vkladem podle ustanovení § 59 odst. 8 obchodního zákoníku, a to započtení pohledávky upisovatele Nova Holding & Finanz AG vůči společnosti, jak vyplývá z jednotli vých smluv o půjčce uzavřených mezi společností a tímto upisovatelem, citovaných v NZ 168/2004, N 183/2004 ze dne 4.8.2004 o rozhodnutí valné hromady. 6.1.2005 - 7.5.2005
5. návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný společností RAVAK a.s. zašle představenstvo společnosti RAVAK a.s. předem určenému zájemci, společnosti Nova Holding & Finanz AG ve lhůtě 20 (tj.dvaceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvý šit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále datum do kdy musí být akcie upsány; 13.5.2002 - 25.5.2004
6. společnost RAVAK a.s. zašle společnosti NOVA Holding & finanz AG návrh smlouvy o započtení pohledávek podepsaný společností RAVAK a.s. ve lhůtě 20 (t.j. dvaceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena před p odáním návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 40 (t.j. čtyřiceti) dnů ode dne úpisu akcií 13.5.2002 - 25.5.2004
7. emisní kurs akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii.Emisní kurs všech akcií bude splacen vkladem podle ustanovení §59 odst.8zák.č.513/1991 Sb.,obchodního zák.v platném znění,a to započtením pohledávky upisovatele Nova Holding & Finanz AG, se sídlem Zug,Bundesplatz 2,Švýcarsko,vůči společnosti, jak vyplývá z jednotlivých Smluv o půjčce uzavřených mezi společností a tímto upisovatelem,citovaných v NZ 201/2001,N 211/2001 ze dne 22.6.2001 o rozhodnutí řádné valné hromady. 13.5.2002 - 25.5.2004
5.emisní kurs akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii.Emisní kurs všech akcií bude splacen vkladem podle ustanovení §59 odst.8zák.č.513/1991 Sb.,obchodního zák.v platném znění,a to započtením pohledávky upisovatele Nova Holding & Finanz AG, se sídlem Zug,Bundesplatz 2,Švýcarsko,vůči společnosti, jak vyplývá z jednotlivých Smluv o půjčce uzavřených mezi společností a tímto upisovatelem,citovaných v NZ 201/2001,N 211/2001 ze dne 22.6.2001 o rozhodnutí řádné valné hromady. 4.5.2002 - 13.5.2002
Dne 19.6.2001 valná hromada RAVAK a.s.rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávek předem určeného zájemce,upisovatele,Nova Holding & Finanz AG tak,že 4.5.2002 - 25.5.2004
1.základní kapitál společnosti se zvýší o částku 280,000.000,-Kč s tím,že se nepřipuští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 4.5.2002 - 25.5.2004
2.bude upisováno 2.800 kusů listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč,znějících na majitele (dále jen akcie) 4.5.2002 - 25.5.2004
3.akcie série D budou po splnění podmínek daných obchodním zák.nabídnuty k upsání předem určenému zájemci,a to firmě Nova Holding & Finanz AG, se sídlem Zug,Bundesplatz 2,Švýcarsko, se kterou bude součastně sepsána Smlouva o upsání akcií 4.5.2002 - 25.5.2004
4.akcie budou upisovány v sídle společnosti - v Příbrami I, Obecnická 285.Lhůta k upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku 4.5.2002 - 25.5.2004
Základní jmění společnosti se zvýší o částku 140 000 000,-Kč (slovy jednostočtyřicetmilionůkorunčeských). 21.6.1999 - 17.3.2000
Bude upisováno 1 400 kusů listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, znějících na majitele (dále jen "akcie"). 21.6.1999 - 17.3.2000
Akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Nova Holding & Finanz AG se sídlem Zug, Bundesplatz 2, Švýcarsko. 21.6.1999 - 17.3.2000
Akcie budou upisovány v sídle společnosti v Příbrami I, Obecnická 285. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 21.6.1999 - 17.3.2000
Emisní kurs akcií činí 100 000,-Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech akcií bude splacen vkladem podle § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (v platném znění), a to pohledávkou upisovatele Nova Holding & Finanz AG vůči společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a tímto upisovatelem dne 2.10.1998. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky ve výši 7.653.891,31 DEM (slovy: sedmmilionůšestsetpadesáttřitisíceosmsetdevadesátjedna německých marek, třicetjedna feniků). 21.6.1999 - 17.3.2000
Valná hromada společnosti, konaná dne 29.11.1997, přijala usne- sení o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 150.000.000,- (slovy jednostopadesátmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představen- stvo společnosti. Bude upisováno 1500 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií bude vyloučeno. Akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti Příbram I, Obecnická 285. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů a počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií činí Kč 100.000,- za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet společnosti, vedený u Komerční banky a.s. po- bočka Příbram, č.ú.191943-211/0100, do 10ti dnů od upsání akcií. 31.12.1997 - 8.10.1998
Obchodní společnost RAVAK a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti RAVAK spol. s r.o. se sídlem Příbram I, Dlouhá 153, IČ: 18 60 83 02, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu C, vložce 2907. 1.10.1997

Kapitál RAVAK a.s.

zakladni jmění 804 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.9.2014
zakladni jmění 1 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.2008 - 25.9.2014
zakladni jmění 1 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.2007 - 11.2.2008
zakladni jmění 1 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.2007 - 14.12.2007
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.5.2005 - 15.1.2007
zakladni jmění 700 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.5.2004 - 7.5.2005
zakladni jmění 420 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.3.2000 - 25.5.2004
zakladni jmění 280 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.1998 - 17.3.2000
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.1997 - 8.10.1998

Akcie RAVAK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 67 000 Kč 12 000 25.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 12 000 22.1.2014 - 25.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 12 000 12.2.2008 - 22.1.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 11 000 15.1.2007 - 12.2.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 000 7.5.2005 - 15.1.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 7 000 25.5.2004 - 7.5.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 4 200 17.3.2000 - 25.5.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 2 800 8.10.1998 - 17.3.2000
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 900 1.10.1997 - 8.10.1998

Sídlo RAVAK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Obecnická 285 , Příbram 261 01 1.10.1997
Adresa Obecnická 285 , Příbram 261 01 1.10.1997 - 1.10.1997

Předmět podnikání RAVAK a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování výherních hracích přístrojů dle zák. č. 202/1990 Sb. 12.5.2011
Truhlářství, podlahářství 21.12.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.12.2010
Hostinská činnost 21.12.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.12.2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.12.2010
Klempířství a oprava karoserií 21.12.2010
Zednictví 21.12.2010
Pokrývačství, tesařství 21.12.2010
Izolatérství 21.12.2010
Slévárenství, modelářství 21.12.2010
Obráběčství 21.12.2010
Galvanizérství, smaltérství 21.12.2010
Vodoinstalatérství, topenářství 21.12.2010
Kovářství, podkovářství 21.12.2010
Zámečnictví, nástrojářství 21.12.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.12.2010
výroba pilařská a impregnace dřeva 7.7.2005 - 21.12.2010
realitní činnost 7.7.2005 - 21.12.2010
komplexní výroba, dodávky a instalace sanitárních zařízení průmyslovým způsobem 4.5.2002 - 21.12.2010
velkoobchod 4.5.2002 - 21.12.2010
specializovaný maloobchod 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských,nábytku a hraček) 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba plastových a pryžových výrobků 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba kovových konstrukcí,kotlů těles a kontejnerů 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba kovového spotřebního zboží 4.5.2002 - 21.12.2010
povrchové úpravy a svařování kovů 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 4.5.2002 - 21.12.2010
dokončovací stavební práce 4.5.2002 - 21.12.2010
pořádání kulturních produkcí,zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 4.5.2002 - 21.12.2010
provádění staveb,jejich změn a odstraňování 4.5.2002 - 21.12.2010
přípravné práce pro stavby 4.5.2002 - 21.12.2010
výroba a zpracování skla 4.5.2002 - 21.12.2010
ubytovací služby 4.5.2002 - 21.12.2010
správa a údržba nemovitostí 4.5.2002 - 21.12.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 4.5.2002 - 21.12.2010
pořádání odborných kursů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 4.5.2002 - 21.12.2010
provozování výherních hracích přístrojů dle zák.č.202/1990Sb. 4.5.2002 - 21.12.2010
finální produkce zboží z dřevěných, kovových a umělohmotných komponentů v rámci živnosti volné 3.1.2001 - 4.5.2002
výroba zemědělských strojů 3.1.2001 - 4.5.2002
sklenářství 3.1.2001 - 4.5.2002
opravy pracovních strojů 3.1.2001 - 21.12.2010
provozování hracích přístrojů 21.7.2000 - 4.5.2002
provozování hracích přístrojů: SUPER REELS-VELTMEIJER č. 46109, SUPER NOVA AGROTOUR č. SN 116, SUPER CLUB č. 27839. 8.10.1998 - 21.7.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 8.10.1998 - 21.12.2010
finanální produkce zboží z dřevěných, kovových a umělohmotných komponentů v rámci živnosti volné 1.10.1997 - 3.1.2001
komplexní výroba a dodávky sociálních zařízení průmyslovým způsobem 1.10.1997 - 4.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 1.10.1997 - 4.5.2002

vedení firmy RAVAK a.s.

Statutární orgán RAVAK a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 2.4.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 1.10.1997 - 2.4.2014
Místopředseda představenstva Ing. Patrik Kreysa 31.7.2014
Vznik členství 9.6.2014
Vznik funkce 9.6.2014
Adresa: Sinkulova 1158/25 , Praha 147 00
Předseda představenstva Jiří Kreysa 15.3.2018
Vznik členství 20.1.2014
Vznik funkce 15.2.2018
Adresa: 68 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Jinřich Vařeka 1.10.1997 - 21.6.1999
Adresa: Charvátova 251 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Jinřich Vařeka 21.6.1999 - 27.7.1999
Adresa: Charvátova 251 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Patrik Kreysa 1.10.1997 - 6.1.2005
Adresa: Pod Makovým vrchem 473 , Holýšov 345 62
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Vařeka 27.7.1999 - 6.1.2005
Adresa: Charvátova 251 , Příbram 261 01
předseda představenstva Jindřich Vařeka 1.10.1997 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: Horská 384 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Patrik Kreysa 6.1.2005 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: Sinkulova 1158/25 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Vařeka 6.1.2005 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: Na Stezce 680 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Vařeka 14.12.2007 - 16.8.2013
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 20.1.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 20.1.2014
Adresa: Na Stezce 680 , Příbram 261 01
předseda představenstva Jindřich Vařeka 14.12.2007 - 4.1.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Horská 384 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Vařeka 16.8.2013 - 22.1.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 20.1.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 20.1.2014
Adresa: Na Stezce 680 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Patrik Kreysa 14.12.2007 - 31.7.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Sinkulova 1158/25 , Praha 147 00
předseda představenstva Jindřich Vařeka 4.1.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Horská 384 , Příbram 261 01
člen představenstva Jiří Kreysa 22.1.2014 - 15.3.2018
Vznik členství 20.1.2014
Adresa: 68 , Příbram 261 01
Předseda představenstva Jindřich Vařeka 31.7.2014 - 15.3.2018
Vznik členství 9.6.2014
Vznik funkce 9.6.2014
Zánik funkce 15.2.2018
Adresa: Horská 384 , Příbram 261 01
Člen představenstva Jindřich Vařeka 15.3.2018 - 8.1.2019
Vznik členství 9.6.2014
Zánik členství 23.12.2018
Adresa: Horská 384 , Příbram 261 01

Dozorčí rada RAVAK a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Rostislav Pešic 22.1.2014
Vznik členství 20.1.2014
Adresa: Šikmá 478 , Příbram 261 01
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Stibor 31.7.2014
Vznik členství 9.6.2014
Vznik funkce 9.6.2014
Adresa: Na vápenném 1069/4 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady Hana Velechovská 31.7.2014
Vznik členství 9.6.2014
Vznik funkce 9.6.2014
Adresa: 113 , Věšín 262 42
Jméno Jiří Kreysa 1.10.1997 - 6.1.2005
Adresa: Kutnohorská 85 , Příbram 261 01
Jméno Ing. Robert Vařeka 1.10.1997 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Adresa: Brodská 105 , Příbram 261 01
Jméno Petr Nauč 1.10.1997 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Adresa: Příbram 7/505 Česká republika
Jméno Jiří Kreysa 6.1.2005 - 14.12.2007
Zánik členství 28.8.2007
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: 68 , Příbram 261 01
Jméno Jiří Kreysa 14.12.2007 - 22.1.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 20.1.2014
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 20.1.2014
Adresa: 68 , Příbram 261 01
Jméno Ing. Robert Vařeka 14.12.2007 - 31.7.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Brodská 105 , Příbram 261 01
Jméno Petr Nauč 14.12.2007 - 31.7.2014
Vznik členství 28.8.2007
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Sadová 505 , Příbram 261 01

Sbírka Listin RAVAK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4970/SL 81 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 28.7.2015 29
B 4970/SL 79 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.10.2014 19.11.2014 33
B 4970/SL 78 notářský zápis NZ 1273/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.9.2014 2.9.2014 5.11.2014 22
B 4970/SL 77 posudek znalce č.A 117/2014 Městský soud v Praze 11.7.2014 2.9.2014 5.11.2014 130
B 4970/SL 76 posudek znalce č.A 116/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 2.9.2014 5.11.2014 42
B 4970/SL 75 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 2.9.2014 5.11.2014 8
B 4970/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.8.2014 4.11.2014 49
B 4970/SL 73 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 13.10.2014 49
B 4970/SL 72 notářský zápis NZ 106/2014 Městský soud v Praze 9.6.2014 28.7.2014 5.9.2014 5
B 4970/SL 71 ostatní Zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 9.6.2014 28.7.2014 5.9.2014 2
B 4970/SL 70 ostatní Zápis z představenstva Městský soud v Praze 9.6.2014 28.7.2014 5.9.2014 2
B 4970/SL 69 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 16.7.2014 23.7.2014 23.7.2014 13
B 4970/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/2014 Městský soud v Praze 20.1.2014 31.3.2014 8.4.2014 12
B 4970/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/2014 Městský soud v Praze 20.1.2014 21.1.2014 31.1.2014 12
B 4970/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.12.2013 4.12.2013 34
B 4970/SL 65 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.12.2013 4.12.2013 48
B 4970/SL 64 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.10.2013 5.11.2013 5.11.2013 21
B 4970/SL 63 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 18.9.2012 5.11.2012 7.11.2012 2
B 4970/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 22.10.2012 24.10.2012 38
B 4970/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.10.2012 24.10.2012 18
B 4970/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.10.2012 24.10.2012 30
B 4970/SL 59 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 31.7.2012 31.8.2012 12.9.2012 1
B 4970/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 14.10.2011 31
B 4970/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 13.9.2011 28
B 4970/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 13.9.2011 18
B 4970/SL 55 notářský zápis NZ 97/2011 Městský soud v Praze 3.5.2011 16.5.2011 8
B 4970/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 266/2009 Městský soud v Praze 18.12.2010 20.1.2011 38
B 4970/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 17.9.2010 18
B 4970/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 17.9.2010 30
B 4970/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 17.9.2010 21
B 4970/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 17.9.2010 17.9.2010 24
B 4970/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.9.2009 10.9.2009 23
B 4970/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.9.2009 10.9.2009 43
B 4970/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.5.2009 22.5.2009 23
B 4970/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.5.2009 22.5.2009 29
B 4970/SL 45 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 19.10.2008 22
B 4970/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 19.10.2008 22
B 4970/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 22.9.2008 24
B 4970/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 22.9.2008 29
B 4970/SL 41 notářský zápis NZ 241/2007/doh.o zv.zák.kap./ Městský soud v Praze 19.12.2007 28.2.2008 21
B 4970/SL 40 notářský zápis -NZ184/07 Městský soud v Praze 10.9.2007 21.1.2008 34
B 4970/SL 39 výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2006 27.12.2007 31.12.2007 14
B 4970/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2006 27.12.2007 31.12.2007 39
B 4970/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.9.2007 20.9.2007 23
B 4970/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.9.2007 20.9.2007 28
B 4970/SL 35 notářský zápis -NZ212/06 Městský soud v Praze 24.10.2006 20.12.2006 0
B 4970/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 8.12.2006 11.12.2006 0
B 4970/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 3.8.2006 3.8.2006 55
B 4970/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 30 výroční zpráva r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 29 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 28 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999+audit Městský soud v Praze 31.12.1999 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.1998+audit Městský soud v Praze 31.12.1998 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.1997+audit Městský soud v Praze 31.12.1997 31.5.2006 6.6.2006 0
B 4970/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 + audit Městský soud v Praze 31.12.2004 19.5.2006 23.5.2006 0
B 4970/SL 23 notářský zápis NZ 64/2003 Městský soud v Praze 7.3.2003 23.9.2005 0
B 4970/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.7.2004 23.9.2005 0
B 4970/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.3.2003 23.9.2005 0
B 4970/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.2.2005 0
B 4970/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.3.2003 9.2.2005 0
B 4970/SL 16 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ156/97 Městský soud v Praze 24.8.1997 9.2.2005 0
B 4970/SL 15 notářský zápis -NZ168/04 Městský soud v Praze 4.8.2004 9.2.2005 0
B 4970/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.7.2004 9.2.2005 0
B 4970/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.7.2004 9.2.2005 0
B 4970/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.3.2003 8.7.2004 0
B 4970/SL 9 notářský zápis -NZ201/01 Městský soud v Praze 22.6.2001 20.8.2002 0
B 4970/SL 11 ostatní -zápis z VH příloha č.3 Městský soud v Praze 19.6.2001 20.8.2002 0
B 4970/SL 10 výroční zpráva r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 20.8.2002 0
B 4970/SL 7 notářský zápis - NZ201/01 Městský soud v Praze 22.6.2001 3.1.2002 21.2.2002 0
B 4970/SL 6 ostatní -zápis z mimostojících osob Městský soud v Praze 20.12.2001 3.1.2002 21.2.2002 0
B 4970/SL 5 výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.1.2002 21.2.2002 0
B 4970/SL 4 ovládací smlouva Městský soud v Praze 28.3.2001 3.1.2002 21.2.2002 0
B 4970/SL 3 notářský zápis -NZ95/98 Městský soud v Praze 29.6.1998 21.7.2000 0
B 4970/SL 2 notářský zápis -NZ95/98 Městský soud v Praze 29.6.1998 8.9.1999 0
B 4970/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.1998 8.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RAVAK a.s.

IČO (identifikační číslo) 25612492
Jméno RAVAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 1.10.1997
Celkový počet živností: 56
Aktivních živností: 17

Sídlo RAVAK a.s.

Živnosti a provozovny RAVAK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 298, Bernartice nad Odrou 741 01
Identifikační číslo provozovny 1001721411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.4.2010
Provozovna č. 2
Provozovna V tůních 1625/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1001864450
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 18.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Milínská 134, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001864476
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská 150, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001864468
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna V Lukách 293, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1002739811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.2.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 156, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Identifikační číslo provozovny 1008672297
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 23.1.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Nádražní 824, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Identifikační číslo provozovny 1008672319
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 23.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Čechovská 57, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001721403
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.9.2004
Provozovna č. 9
Provozovna Obecnická 285, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001721390
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 2.4.2003

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.6.1998

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 156, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Identifikační číslo provozovny 1008672297
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2013

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.2006

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 6 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 10 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 11 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 12 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 13 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 14 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 15 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 16 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2009

Živnost č. 17 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Obecnická 285, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001721390
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.3.2010

Živnost č. 18 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 19 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 20 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 21 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 22 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 23 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 24 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 25 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 26 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 27 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 28 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 29 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Komplexní výroba, dodávky a instalace sanitárního zařízení průmyslovým způsobem

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 15.12.2009

Živnost č. 37 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 38 finální produkce zboží z dřevěných, kovových a umělohmotných komponentů v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 39 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 41 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 13.8.2001

Živnost č. 42 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2000
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 44 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 sklenářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 47 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán RAVAK a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Kreysa
Člen statutárního orgánu Ing. Patrik Kreysa

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RAVAK a.s.

IČO: 25612492
Firma: RAVAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Příbram
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1997

Sídlo RAVAK a.s.

Sídlo: Obecnická 285, Příbram 261 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Slévárenství
Obrábění
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image