Firma Raiffeisen stavební spořitelna a.s. IČO 49241257


Raiffeisen stavební spořitelna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (49241257) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Koněvova 2747/99, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 1993 a je stále aktivní. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Raiffeisen stavební spořitelna a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2102
IČO (identifikační číslo osoby) 49241257
Jméno Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.9.1993
Počet členů dozorčí rady: 4 5.5.2017
Stanovy společnosti přijaty dne 30.6.2014. 4.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 4.10.2014 - 5.5.2017
Na společnost Raiffeisen stavební spořitelna a.s., jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 262 00 236, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 79139, která zanikla bez likvidace. 31.12.2013
Na společnost Raiffeisen stavební spořitelna a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti HYPO stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 27, PSČ 110 00, IČ: 618 58 251, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2689, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 31.10.2008
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmiliónůkorunčeských) tedy ze stávajícího základního kapitálu 500.000.000,- (slovy: pětsetmiliónůkorunčeských) na 650.000.000,- Kč (slovy: šestsetpadesátmiliónůkorunčeských) bez možnosti upisování akcií nad částku 150.000.000,-Kč (slovy:stopadesátmiliónůkorunčeských). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů, vydáním a úpisem 1.500 nových kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Všechny nově vydané akcie budou upsány pouze stávajícími akcionáři s využitím jejich přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii připadá 0,3 jedné nové akcie. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů od rozhodného dne. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu a písemně informovat akcionáře o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií. Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií, na účet č. 107 100 14 27/5500 zřízený společnosti na její jméno zvlášť k tomuto účelu u Raiffeisenbank a.s. nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne úpisu akcií. K identifikaci platby uvedou akcionáři variabilní symbol, který jim bude sdělen při úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení vlastních zdrojů pro další růst společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení ukazatele kapitálové přiměřenosti. 24.9.2001
Převod akcií na jméno omezen. 10.4.1997
Základní jmění splaceno 100% 10.4.1997
Stanovy společnosti přijaty dne 17.6.93. 4.9.1993 - 4.10.2014

Aktuální kontaktní údaje Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Kapitál Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

zakladni jmění 650 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.2001
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1995 - 7.11.2001
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.1993 - 30.11.1995

Akcie Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 500 7.11.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 000 30.11.1995 - 7.11.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 4.9.1993 - 30.11.1995

Sídlo Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Koněvova 2747/99 , Praha 130 00 27.3.1998
Adresa Neklanova 150/38 , Praha 128 00 16.12.1993 - 27.3.1998
Adresa Rumunská 1798/1 , Praha 120 00 4.9.1993 - 16.12.1993

Předmět podnikání Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
1) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj denominovanými v čeké měně - m) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými centrálními bankami těchto států denominovanými v české měně - n) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými finančními institucemi těchto států denominovanými v české měně - o) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými bankami se sídlem v těchto státech denominovanými v české měně - p) obchodování na vlastní účet s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, denominovanými v české měně - r) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou denominovanými v české měně 21.6.2006
a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření 13.7.2005
b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření 13.7.2005
c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření 13.7.2005
d) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytováné služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb 13.7.2005
e) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních isntitucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních institucí a poboček zahraničních finančních institucí 13.7.2005
f) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření 13.7.2005
g) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy denominovanými v české měně 13.7.2005
h) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně 13.7.2005
ch) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy p řevzaly záruku, a s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně 13.7.2005
i) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny 13.7.2005
j) poskytování bankovních informací 13.7.2005
k) výkon finančního makléřství 13.7.2005
provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák.č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a výkon činností uvedených v § 9 odst.1 zák.č. 96/1993 Sb. 5.12.1997 - 13.7.2005
provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák. 96/93 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření pro výkon činností uvedených v § 9/1 zák.č. 96/93 Sb. 4.9.1993 - 5.12.1997

vedení firmy Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Statutární orgán Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
Zavazovat společnost mohou vždy dva členové představenstva zapsáni v obchodním rejstříku. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce nejméně dva členové představenstva. 4.9.1993
Místopředseda představenstva Dr. Ing. Pavel Chmelík 4.10.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Štemberova 629 , Praha 155 31
Předseda představenstva Ing. Jan Jeníček 15.9.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
Místopředseda představenstva Mgr. Roman Hurych 15.9.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Vamberská 262 , Praha 199 00
člen představenstva Mgr. Markus Roth 4.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Linzerststrasse 210 , Wien Rakouská republika
člen představenstva Ing. Franz Uanschau 4.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Lessinggasse 17 , Deutch-Wagram Rakouská republika
předseda představenstva Ing. Roman Kaminský 4.9.1993 - 16.12.1993
Adresa: Mezivrší 1448/35 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Luboš Procházka 4.9.1993 - 16.12.1993
Adresa: Roudnická 443/2 , Praha 182 00
člen představenstva Mgr. Markus Roth 14.12.1993 - 16.12.1993
Adresa: Linzerstrasse 210 , Wien Rakouská republika
člen představenstva Friedrich Andreas Vogl 16.12.1993 - 21.11.1994
Adresa: Schallhofstrasse 7 , Neusiedl/Pernitz Rakouská republika
člen představenstva Reinhard Taborsky 21.11.1994 - 21.11.1994
Adresa: Giessergasse 4 , Wien Rakouská republika
člen představenstva Ing. Franz Uanschou 14.12.1993 - 30.11.1995
Adresa: Lessinggasse 17 , Deutch-Wagram Rakouská republika
předseda představenstva Ing. Miroslava Čápová 16.12.1993 - 30.11.1995
Adresa: Veselého 1645 , 193 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva JUDr. Ivo Kohoušek 16.12.1993 - 30.11.1995
Adresa: Bassova 98/8 , Praha 190 00
člen představenstva Reinhard Taborsky 21.11.1994 - 27.2.1996
Adresa: Giessergasse 4 , Wien Rakouská republika
předseda představenstva PhDr. Václav Soukup 30.11.1995 - 14.5.1996
Adresa: Truhlářská 1100/21 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Miroslava Čápová 30.11.1995 - 14.5.1996
Adresa: Veselého 1645 , 193 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Reinhard Taborsky 27.2.1996 - 10.4.1997
Adresa: Zelený pruh 734/2 , Praha 147 00
předseda představenstva PhDr. Václav Soukup 14.5.1996 - 5.12.1997
Adresa: Ke dvoru 772/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Kurt Matouschek 27.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Jasná II 1233 , 147 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Diessl 14.5.1996 - 27.3.1998
Adresa: Jiráskova 732 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
člen představenstva Reinhard Taborsky 10.4.1997 - 27.3.1998
Adresa: Zelený pruh 734/2 , Praha 147 00
předseda představenstva PhDr. Václav Soukup 5.12.1997 - 5.12.2000
Adresa: Na Kocínce 207/1 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Kurt Matouschek 27.3.1998 - 5.12.2000
Adresa: Slavětínská 460 , Praha 190 14
místopředseda představenstva Reinhard Taborsky 27.3.1998 - 24.9.2001
Adresa: Společná 2191/3 , Praha 182 00
předseda představenstva Mag. Kurt Matouschek 5.12.2000 - 18.10.2002
Vznik funkce 23.11.2000
Adresa: Slavětínská 460 , Praha 190 14
místopředseda představenstva Dr.Ing. Pavel Chmelík 24.9.2001 - 13.7.2005
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Za Zahradami 1401 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Jeníček 5.12.2000 - 23.11.2005
Zánik členství 17.10.2005
Vznik funkce 23.11.2000
Zánik funkce 17.10.2005
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
předseda představenstva Mag. Kurt Matouschek 18.10.2002 - 23.11.2005
Zánik členství 17.10.2005
Vznik funkce 23.11.2000
Zánik funkce 17.10.2005
Adresa: U Rybníčků 736 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Dr.Ing. Pavel Chmelík 13.7.2005 - 23.11.2005
Zánik členství 17.10.2005
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 17.10.2005
Adresa: Štemberova 629 , Praha 155 31
místopředseda představenstva Dr. Ing. Pavel Chmelík 23.11.2005 - 6.12.2006
Vznik členství 17.10.2005
Zánik členství 31.7.2006
Vznik funkce 17.10.2005
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: Štemberova 629 , Praha 155 31
předseda představenstva Mag. Kurt Matouschek 23.11.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 17.10.2005
Zánik členství 21.12.2007
Vznik funkce 17.10.2005
Zánik funkce 21.12.2007
Adresa: U Rybníčků 736 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Jan Jeníček 23.11.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 17.10.2005
Vznik funkce 17.10.2005
Zánik funkce 21.12.2007
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
předseda představenstva Jan Jeníček 24.1.2008 - 24.1.2008
Vznik členství 17.10.2005
Vznik funkce 21.12.2007
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Ivana Libíčková 12.5.2008 - 12.5.2008
Vznik členství 12.3.2008
Vznik funkce 12.3.2008
Adresa: U lékárny 262 , Klecany 250 67
místopředseda představenstva Tobias Heller 12.5.2008 - 19.12.2008
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 30.11.2008
Vznik funkce 12.3.2008
Zánik funkce 30.11.2008
Adresa: Severní VIII 286/10 , Praha 141 00
předseda představenstva Ing. Jan Jeníček 24.1.2008 - 12.11.2010
Vznik členství 17.10.2005
Zánik členství 29.9.2010
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 29.9.2010
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Iva Libíčková 12.5.2008 - 2.2.2011
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 12.3.2008
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: U lékárny 262 , Klecany 250 67
člen představenstva Mgr. Roman Hurych 2.2.2011 - 17.2.2011
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Vamberská 262 , Praha 199 00
místopředseda představenstva Hansdieter Funke 6.12.2006 - 26.8.2011
Vznik členství 1.8.2006
Zánik členství 27.7.2011
Vznik funkce 1.8.2006
Zánik funkce 27.7.2011
Adresa: Vinohradská 3216 , 100 17 Praha 10 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Jeníček 12.11.2010 - 20.8.2014
Vznik členství 29.9.2010
Vznik funkce 29.9.2010
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Hansdieter Funke 26.8.2011 - 4.10.2014
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 27.7.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Vinohradská 3216 , 100 17 Praha 10 Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Roman Hurych 17.2.2011 - 15.9.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 17.12.2010
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Vamberská 262 , Praha 199 00
předseda představenstva Ing. Jan Jeníček 20.8.2014 - 15.9.2015
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 29.9.2010
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Topolská 1589 , Černošice 252 28

Dozorčí rada Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mag. Christian Weidinger 26.10.2015
Vznik členství 30.9.2015
Vznik funkce 30.9.2015
Adresa: Eroicagasse 27/1 , Vídeň Rakouská republika
Předseda dozorčí rady Mag. Hans Christian Vallant 13.2.2016
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 23.11.2015
Adresa: Panhannstrasse 2 , Tattendorf Rakouská republika
Místoředseda dozorčí rady Mag. Manfred Url 13.2.2016
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.11.2015
Adresa: Kalmanstrasse 49 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen Ing. Igor Vida 25.3.2017
Vznik členství 15.12.2016
Adresa: Gorazdova 1 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Hana Mitková 4.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Písečná 452/8 , Praha 182 00
člen Ing. Ladislav Dvořák 4.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Antonínská 56 , Dačice 380 01
člen PhDr. Václav Soukup 4.9.1993 - 30.11.1995
Adresa: Truhlářská 1100/21 , Praha 110 00
člen Ing. Pavel Janda 30.11.1995 - 10.4.1997
Adresa: Dreyerova 625/1 , Praha 152 00
člen Ing. Hana Mitkovová 14.12.1993 - 27.3.1998
Adresa: Písečná 452/8 , Praha 182 00
člen Ing. Jiří Klumpar 10.4.1997 - 27.3.1998
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen Ing. Ladislav Dvořák 14.12.1993 - 30.3.1998
Adresa: Antonínská 56 , Dačice 380 01
člen Mag. Peter Lennkh 27.3.1998 - 5.11.1998
Adresa: Rakouská republika
Wien, Jacquingasse 23/1/12
člen Mgr. Johann Ertl 4.9.1993 - 5.12.2000
Adresa: Sternwartestrasse 52 , Wien Rakouská republika
člen Dr. Rudolf Bauer 4.9.1993 - 24.9.2001
Adresa: Hartergasse 17 , Baden Rakouská republika
člen JUDr. Svatava Němcová 14.1.1999 - 18.10.2002
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Sudoměřská 814/46 , Praha 130 00
člen JUDr. Petr Wünsch 14.1.1999 - 18.10.2002
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Charvátova 1988/3 , Praha 110 00
člen Mag. Hans Christian Vallant 24.9.2001 - 18.10.2002
Zánik členství 13.3.2002
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Rakouská republika
Wien, Cervantesgasse 4/9
člen Mgr.Dr. Erich Rainbacher 4.9.1993 - 15.7.2003
Vznik funkce 3.3.1998
Zánik funkce 27.3.2003
Adresa: Zwerngasse 51 , Wien Rakouská republika
člen Ing. Arnošt Rybner 5.11.1998 - 15.7.2003
Vznik funkce 11.10.1998
Zánik funkce 27.3.2003
Adresa: Nad Úslavou 1119/14 , Plzeň 312 00
člen Mag. Johann Ertl 5.12.2000 - 15.7.2003
Vznik funkce 3.3.1998
Zánik funkce 27.3.2003
Adresa: Rakouská republika
Wien, Alserbachstrasse 14/4
člen Mag. Dr. Erich Reinbacher 15.7.2003 - 15.7.2003
Vznik funkce 27.3.2003
Adresa: Zwerngasse 51 , Vídeň Rakouská republika
člen Mag. Johann Ertl 15.7.2003 - 15.7.2003
Vznik funkce 27.3.2003
Adresa: Alsebachstrasse 14 , Vídeň Rakouská republika
člen Mag. Peter Rantasa 18.10.2002 - 6.12.2006
Vznik členství 13.3.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Rakouská republika
A-2304 Wagram an der Donau 33
člen Ing. Daniela Ostašovová 18.10.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 21.3.2007
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
člen Patrik Ferra 18.10.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 21.3.2007
Adresa: Litvínovská 518/40 , Praha 190 00
člen Mag. Dr. Erich Rainbacher 15.7.2003 - 30.7.2008
Zánik členství 27.3.2008
Vznik funkce 27.3.2003
Adresa: Zwerngasse 51 , Vídeň Rakouská republika
člen Mag. Johann Ertl 15.7.2003 - 30.7.2008
Zánik členství 27.3.2008
Vznik funkce 27.3.2003
Adresa: Alserbachstrasse 14 , Vídeň Rakouská republika
člen Ing. Josef Malíř 15.7.2003 - 30.7.2008
Zánik členství 27.3.2008
Vznik funkce 27.3.2003
Adresa: 32 , Všestary 503 12
člen Mag. Constanze Müllner 6.12.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Fourniergasse 4 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen Mag. Dr. Erich Rainbacher 30.7.2008 - 2.2.2011
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 1.1.2011
Adresa: Zwerngasse 51 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Jeřichová 6.4.2007 - 3.4.2012
Vznik členství 22.3.2007
Adresa: Štúrova 1158/22 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Patrik Ferra 6.4.2007 - 3.4.2012
Vznik členství 22.3.2007
Zánik členství 13.3.2012
Adresa: Litvínovská 518/40 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Hans Christian Vallant 18.6.2009 - 3.4.2012
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 16.2.2012
Vznik funkce 29.4.2009
Zánik funkce 16.2.2012
Adresa: Industriestrasse 181 , 9462 Bad St. Leonhard Rakouská republika
člen Mag. Johann Ertl 30.7.2008 - 13.11.2013
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 19.9.2013
Adresa: Alserbachstrasse 14 , Vídeň Rakouská republika
člen Ing. Josef Malíř 30.7.2008 - 13.11.2013
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 19.9.2013
Adresa: 32 , Všestary 503 12
člen dozorčí rady Ing. Jana Jeřichová 3.4.2012 - 13.11.2013
Vznik členství 13.3.2012
Vznik funkce 13.3.2012
Adresa: Štúrova 1158/22 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mag. David Marwan 3.4.2012 - 4.10.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 16.2.2012
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Vorgartenstraße 219 , 1020 Vídeň Rakouská republika
člen Johann Ertl 13.11.2013 - 4.10.2014
Vznik členství 19.9.2013
Adresa: Alserbachstrasse , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Manfred Url 2.2.2011 - 15.9.2015
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Kalmanstrasse 49 , 1130 Vídeň Rakouská republika
Místopředseda dozorčí rady Mag. Hans Christian Vallant 4.10.2014 - 15.9.2015
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Panhannstrasse 2 , Tattendorf Rakouská republika
Předseda dozorčí rady Mag. Johann Ertl 4.10.2014 - 26.10.2015
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Alserbachstrasse 14/4 , Vídeň Rakouská republika
Místopředseda dozorčí rady Mag. Hans Christian Vallant 15.9.2015 - 13.2.2016
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Prinz Solms-Strasse 20a , Baden Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Manfred Url 15.9.2015 - 13.2.2016
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2015
Adresa: Kalmanstrasse 49 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen Ing. Josef Malíř 13.11.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 15.12.2016
Adresa: 32 , Všestary 503 12
člen dozorčí rady Martina Šprincová 3.4.2012 - 5.5.2017
Vznik členství 13.3.2012
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Družstevní 272 , Týnec nad Sázavou 257 41
člen dozorčí rady Jana Jeřichová 13.11.2013 - 5.5.2017
Vznik členství 13.3.2012
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Hnězdenská 767/2 , Praha 181 00

Sbírka Listin Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2102/SL 103 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2015 20.10.2015 30.10.2015 20
B 2102/SL 102 notářský zápis [Nz 284/2015] Městský soud v Praze 30.9.2015 20.10.2015 30.10.2015 48
B 2102/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 20
B 2102/SL 99 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 23.6.2015 12.8.2015 18.9.2015 5
B 2102/SL 98 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 29.4.2015 12.8.2015 18.9.2015 4
B 2102/SL 100 ostatní protokol z jednání představenstva Městský soud v Praze 24.6.2015 12.8.2015 18.9.2015 1
B 2102/SL 97 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora NJ Městský soud v Praze 31.12.2014 1.6.2015 2.6.2015 93
B 2102/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.6.2015 2.6.2015 90
B 2102/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2014 10.9.2014 15.10.2014 20
B 2102/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 327/2014+ opravná doložka z 25.7.2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 10.9.2014 15.10.2014 72
B 2102/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2014 30.6.2014 5.9.2014 20
B 2102/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 19.5.2014 102
B 2102/SL 88 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.12.2013 7.1.2014 33
B 2102/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora v německém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 29.5.2013 31.5.2013 98
B 2102/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.5.2013 31.5.2013 96
B 2102/SL 78 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 27.4.2012 5.6.2012 14.6.2012 3
B 2102/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011-DE Městský soud v Praze 31.12.2011 5.6.2012 14.6.2012 96
B 2102/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011-CZ Městský soud v Praze 31.12.2011 5.6.2012 14.6.2012 92
B 2102/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.7.2011 14.9.2011 15.9.2011 19
B 2102/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 /NJ/ Městský soud v Praze 31.12.2010 9.5.2011 10.5.2011 76
B 2102/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.5.2011 10.5.2011 74
B 2102/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 19
B 2102/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 /NJ/ Městský soud v Praze 31.12.2009 28.6.2010 30.6.2010 92
B 2102/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2010 1.6.2010 5.6.2010 19
B 2102/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 5.6.2010 92
B 2102/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2008 19.1.2009 25.1.2009 18
B 2102/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.9.2008 19.10.2008 18
B 2102/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/B2689/ Městský soud v Praze 31.12.2007 2.10.2008 48
B 2102/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.3.2008 22.5.2008 19
B 2102/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2008 7.5.2008 88
B 2102/SL 41 stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 12.3.2008 5.5.2008 7.5.2008 22
B 2102/SL 40 ostatní - výpis z 54.mim.jed.představ. Městský soud v Praze 21.12.2007 11.3.2008 1
B 2102/SL 39 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 21.12.2007 4.2.2008 34
B 2102/SL 38 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.12.2007 18.1.2008 21.1.2008 31
B 2102/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora zpr. dozorčí rady r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.5.2007 17.5.2007 0
B 2102/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.10.2006 3.1.2007 0
B 2102/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 0
B 2102/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2006 17.7.2006 0
B 2102/SL 31 notářský zápis NZ 79/2006 Městský soud v Praze 24.4.2006 17.7.2006 0
B 2102/SL 36 notářský zápis -NZ180/06 Městský soud v Praze 18.10.2006 2.1.2006 0
B 2102/SL 35 notářský zápis -NZ118/06 Městský soud v Praze 26.6.2006 2.1.2006 0
B 2102/SL 30 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 17.10.2005 2.12.2005 0
B 2102/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2005 2.12.2005 0
B 2102/SL 28 notářský zápis -NZ176/05 Městský soud v Praze 17.10.2005 2.12.2005 0
B 2102/SL 27 notářský zápis -NZ175/05 Městský soud v Praze 17.10.2005 2.12.2005 0
B 2102/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 15.7.2005 0
B 2102/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2005 15.7.2005 0
B 2102/SL 24 notářský zápis NZ 61/2005 Městský soud v Praze 18.4.2005 15.7.2005 0
B 2102/SL 23 notářský zápis NZ 62/2005 Městský soud v Praze 18.4.2005 15.7.2005 0
B 2102/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 4.6.2004 16.6.2004 0
B 2102/SL 21 notářský zápis NZ66/2003 Městský soud v Praze 1.4.2003 28.7.2003 0
B 2102/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 28.7.2003 0
B 2102/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2002 19.12.2002 7.1.2003 0
B 2102/SL 18 notářský zápis NZ 202/2002 Městský soud v Praze 14.11.2002 19.12.2002 7.1.2003 0
B 2102/SL 17 notářský zápis NZ59/2002 Městský soud v Praze 12.3.2002 26.7.2002 0
B 2102/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2002 26.7.2002 0
B 2102/SL 14 stanovy společnosti - 2x Městský soud v Praze 26.11.2001 11.12.2001 12.12.2001 0
B 2102/SL 13 notářský zápis NZ 150/2001 Městský soud v Praze 21.11.2001 11.12.2001 12.12.2001 0
B 2102/SL 12 notářský zápis NZ 51/2001 Městský soud v Praze 23.5.2001 12.12.2001 0
B 2102/SL 11 notářský zápis NZ 52/2001 Městský soud v Praze 23.5.2001 11.12.2001 12.12.2001 0
B 2102/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.5.2001 7.9.2001 0
B 2102/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 23.5.2000 1.6.2000 0
B 2102/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 1.7.1999 4.8.1999 0
B 2102/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.1999 1.7.1999 4.8.1999 0
B 2102/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.1998 25.5.1998 1.6.1998 0
B 2102/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.1997 21.1.1998 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

IČO: 49241257
Firma: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.9.1993

Sídlo Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Sídlo: Koněvova 2747/99, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
tracking image