Firma R E S I, a.s. IČO 25629450


R E S I, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

R E S I, a.s. (25629450) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bucharova 1314/8, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 1997 a je stále aktivní. R E S I, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o R E S I, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o R E S I, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o R E S I, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro R E S I, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje R E S I, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5078
IČO (identifikační číslo osoby) 25629450
Jméno R E S I, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.11.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.4.2014
Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu R E S I, a.s. o částku ve výši 9.006.000,- Kč (slovy: devět milionů šest tisíc korun českých), nová výše základního kapitálu tak bude po jeho snížení činit celkem částku ve výši 6.004.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři tisíce korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžitých pohledávek) mezi společností a jejím jediným akcionářem, kdy účelem snížení základního kapitálu je vypořádání těchto vzájemných vztahů započtením vzájemných pohled ávek. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapitálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základního kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti; vzhledem k tomu, že společnost vydala 150 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie a dále 1 kus akcie o jmenovi té hodnotě 10.000,- Kč, vydá společnost po snížení základního kapitálu 150 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč, ke snížení jmenovité hodnoty akcií tak dojde u všech ve stejném poměru. Jediný akcionář je povinen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k předložení akcií za účelem jejich výměny. K předložení akcií bude nadto jediný akcionář ještě zvlášť písemně vyzvá n představenstvem společnosti. Částka ve výši 9.006.000,- Kč (slovy: devět milionů šest tisíc korun českých), o níž bude základní kapitál společnosti snížen, bude použita jednak pro vypořádání vzájemných závazkových vztahů (peněžitých pohledávek) mezi společností a jejím jediným akcion ářem, a to započtením vzájemných pohledávek, které budou včetně příslušenství vyčísleny a takto vypořádány do 3 měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a případná zbylá část bude jedinému akcionáři společnos tí vyplacena, a to ve stejné lhůtě, nebude-li mezi společností a jediným akcionářem písemně dohodnuto jinak. Jedná se tedy o snížení základního kapitálu společnosti, které je v plném rozsahu úplatné, a výše úplaty odpovídá celkové částce, o níž bude základní kapitál společnosti snížen. 24.4.2014 - 17.12.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 16. dubna 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto: Rozhoduji o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty o částku 5.990.000,- Kč (tj. pět milionů devět set devadesát tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu bude tedy namísto stávajících 21.000.000,-Kč (tj. dvacet jedna milionů korun českých) činit 15.010.000,-Kč (tj. patnáct milionů deset tisíc korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu ztráty společnosti, která činí 5.996.970,86. Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu. Lhůta k předložení listinných akcií jediného akcionáře, které budou vzaty z oběhu, začne běžet prvním dnem po nabytí právní moc i zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit 15 (tj. patnáct) dní. 9.6.2004 - 5.8.2004
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 12.11.2001 takto: Základní kapitál společnosti va výši 1.000.000,-Kč.( tj.jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 20.000.000,-Kč (tj. slovy dvacet milionů korun českých) na částku 21.000.000,-Kč( tj.dvacetjedna milionů korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsaho jeho podílu na základním kapitálu společnosti a jejich splacením výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě vůči společnosti proti pohledávce společnosti n a splacení emisního kursu nových akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti a její finanční situace.Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 20.000.000,-Kč (tj.dvacet milionů korun českých) bude proveden upsáním 200 (tj. dvě stě) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč(tj.sto tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh,forma,podoba a počet zůstávají nezměněny.S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude 100.000,-Kč(tj.sto tisíc korun českých) za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku. Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet 1.(tj.prvním) dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 14(tj.čtrnáct)dnů.Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod.Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se připouští. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonání jeho přednostního práva.K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15.(patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti.Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky,které jsou předmětem tohoto započtení.Dohoda o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou,jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nejdéle do 30(tj.třiceti)dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku,jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 26.7.2002 - 26.8.2003

Kapitál R E S I, a.s.

zakladni jmění 6 004 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2014
zakladni jmění 15 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2004 - 17.12.2014
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.8.2003 - 16.7.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.1999 - 26.8.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 26.11.1997 - 31.8.1999

Akcie R E S I, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 1 17.12.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 150 17.12.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 24.4.2014 - 17.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 150 24.4.2014 - 17.12.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 16.7.2004 - 24.4.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 150 16.7.2004 - 24.4.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 26.8.2003 - 16.7.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 200 26.8.2003 - 16.7.2004
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 26.11.1997 - 26.8.2003

Sídlo R E S I, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bucharova 1314/8 , Praha 158 00 19.12.2012
Adresa Radlická 663/28 , Praha 150 00 12.9.2005 - 19.12.2012
Adresa Štefánikova 1/65 , Praha 150 00 26.11.1997 - 12.9.2005

Předmět podnikání R E S I, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.12.2014
poradenská činnost v oblasti účetnictví 31.8.1999 - 1.8.2002
realitní kancelář 31.8.1999 - 17.12.2014
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 31.8.1999 - 17.12.2014
pronájem nemovitostí včetně poskytování doplňkových služeb 31.8.1999 - 17.12.2014
správa nemovitostí 31.8.1999 - 17.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.8.1999 - 17.12.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 31.8.1999 - 17.12.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 26.11.1997 - 17.12.2014

vedení firmy R E S I, a.s.

Statutární orgán R E S I, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně. 17.12.2014
Jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva. 29.10.2003 - 17.12.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek představenstvo a to buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 26.11.1997 - 29.10.2003
člen představenstva Ferdinand Überall 24.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Adresa: Vítězná 125/3 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Tomáš Hudek 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Italská 384/1 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Ing. Jan Škrha 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Želivecká 2796/34 , Praha 106 00
Člen představenstva Mgr. Natálie Linerová 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Mratínská 166/23 , Praha 190 00
Člen představenstva David Kalous 31.8.1999 - 1.8.2002
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 19.6.2002
Adresa: Šalounova 1935/14 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Dalibor Peprný 31.8.1999 - 29.10.2003
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 1.9.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Zánik funkce 1.9.2003
Adresa: Soukenická 1084/2 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Hudek 31.8.1999 - 29.10.2003
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 1.9.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Zánik funkce 1.9.2003
Adresa: Italská 384/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Pavel Michal 1.8.2002 - 29.10.2003
Vznik členství 19.6.2002
Zánik členství 1.9.2003
Adresa: Kořenského 753/12 , Praha 150 00
jediný člen představenstva Ferdinand Überall 29.10.2003 - 6.5.2009
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Vítězná 125/3 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Ferdinand Überall 6.5.2009 - 30.1.2014
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Adresa: Vítězná 125/3 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Ferdinand Überall 30.1.2014 - 24.4.2014
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Adresa: Vítězná 125/3 , Praha 150 00

Dozorčí rada R E S I, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady David Michal 24.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Marek Stubley 24.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Jan Illek 24.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Adresa: Valečovská 847/12 , Praha 190 00
Jméno Petra Martínková 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Ortenovo náměstí 889/1 , Praha 170 00
Jméno RNDr. Petr Palouš 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Ovčí hájek 2158/14 , Praha 158 00
Jméno Mgr. Martin Liner 26.11.1997 - 31.8.1999
Adresa: Mratínská 166/23 , Praha 190 00
Jméno Jana Damiánová 31.8.1999 - 1.8.2002
Adresa: Mezilesí 20629 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Jméno Ing. Jan Illek 31.8.1999 - 1.8.2002
Adresa: Kubíkova 1177/3 , Praha 182 00
Jméno Lenka Žílová 31.8.1999 - 1.8.2002
Adresa: Smetanova 548 , Nový Bor 473 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Illek 1.8.2002 - 29.1.2004
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 1.12.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Zánik funkce 1.12.2003
Adresa: Kubíkova 1177/3 , Praha 182 00
místopředseda dozorčí rady Jana Damiánová 1.8.2002 - 29.1.2004
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 1.12.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Zánik funkce 1.12.2003
Adresa: Mezilesí 2062/28 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Lenka Škrhová 1.8.2002 - 29.1.2004
Vznik členství 31.3.1999
Zánik členství 1.12.2003
Adresa: Smetanova 548 , Nový Bor 473 01
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Menčl 29.1.2004 - 21.9.2007
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Vodní 544/4 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. David Michal 29.1.2004 - 21.9.2007
Vznik členství 1.12.2003
Adresa: Kořenského 753/12 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady JUDr. Drahomír Šachta 29.1.2004 - 6.5.2009
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 1.3.2009
Vznik funkce 1.12.2003
Zánik funkce 1.3.2009
Adresa: Holubova 2524/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. David Michal 21.9.2007 - 6.5.2009
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 1.3.2009
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Ing. Jan Illek 21.9.2007 - 6.5.2009
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 30.3.2009
Adresa: Kubíkova 1177/3 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 6.5.2009 - 28.11.2011
Vznik členství 30.3.2009
Adresa: Hlavní 236/15 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 28.11.2011 - 25.8.2013
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , Lety 252 29
předseda dozorčí rady Mgr.Bc. David Michal 6.5.2009 - 11.12.2013
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Vznik funkce 30.3.2009
Zánik funkce 30.3.2014
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Ing. Jan Illek 6.5.2009 - 24.4.2014
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Adresa: Valečovská 847/12 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 25.8.2013 - 24.4.2014
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , Lety 252 29
předseda dozorčí rady Mgr.Bc. David Michal 11.12.2013 - 24.4.2014
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 30.3.2014
Vznik funkce 30.3.2009
Zánik funkce 30.3.2014
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29

Sbírka Listin R E S I, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5078/SL 58 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2015 10.3.2016 11.3.2016 1
B 5078/SL 57 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.3.2016 11.3.2016 15
B 5078/SL 56 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.3.2016 11.3.2016 26
B 5078/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 436/2014 Městský soud v Praze 21.3.2014 10.4.2014 28.4.2014 16
B 5078/SL 54 zpráva o vztazích r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 15.4.2014 24.4.2014 3
B 5078/SL 53 zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 31.12.2013 7.1.2014 2
B 5078/SL 52 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.12.2013 7.1.2014 12
B 5078/SL 51 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 12.6.2013 31.12.2013 7.1.2014 1
B 5078/SL 50 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2012 17.12.2012 4.3.2013 1
B 5078/SL 49 zpráva o vztazích za r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2012 4.3.2013 2
B 5078/SL 48 zpráva auditora za r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2012 4.3.2013 1
B 5078/SL 47 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2012 4.3.2013 11
B 5078/SL 46 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2011 17.12.2012 4.3.2013 1
B 5078/SL 45 zpráva o vztazích za r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.12.2012 4.3.2013 3
B 5078/SL 44 zpráva auditora za r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.12.2012 4.3.2013 1
B 5078/SL 43 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.12.2012 4.3.2013 11
B 5078/SL 42 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009+rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2009 5.3.2012 3.4.2012 26
B 5078/SL 41 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2009 21.10.2009 23.10.2009 1
B 5078/SL 40 zpráva auditora Městský soud v Praze 28.5.2009 21.10.2009 23.10.2009 2
B 5078/SL 39 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 11.3.2009 21.10.2009 23.10.2009 5
B 5078/SL 38 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.10.2009 23.10.2009 11
B 5078/SL 37 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.3.2009 29.4.2009 19.5.2009 2
B 5078/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.3.2009 29.4.2009 19.5.2009 2
B 5078/SL 35 zpráva o vztazích r. 2007 Městský soud v Praze 14.10.2008 16.10.2008 4
B 5078/SL 34 ostatní - rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 25.6.2008 14.10.2008 16.10.2008 1
B 5078/SL 33 zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 9.7.2008 14.10.2008 16.10.2008 1
B 5078/SL 32 účetní závěrka 2007 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 14.10.2008 16.10.2008 4
B 5078/SL 31 účetní závěrka 2007 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 14.10.2008 16.10.2008 2
B 5078/SL 30 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 14.10.2008 16.10.2008 4
B 5078/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2008 8.10.2008 9.10.2008 1
B 5078/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2007 5.10.2007 11.10.2007 1
B 5078/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 10
B 5078/SL 26 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 5
B 5078/SL 25 účetní závěrka r.2006 - výkaz zisku a ztráty Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 2
B 5078/SL 24 ostatní přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 1
B 5078/SL 23 účetní závěrka r.2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 4
B 5078/SL 22 účetní závěrka r.2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 20.9.2007 24.9.2007 4
B 5078/SL 21 účetní závěrka r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 27.11.2006 28.11.2006 14
B 5078/SL 20 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 2.6.2006 27.11.2006 28.11.2006 1
B 5078/SL 19 účetní závěrka r.04+zpr.o vzt.+roz.jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2004 17.7.2006 18.7.2006 0
B 5078/SL 18 notářský zápis Nz 214/2005 Městský soud v Praze 18.7.2005 1.9.2005 0
B 5078/SL 17 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 3.6.2004 0
B 5078/SL 16 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 13.4.2004 3.6.2004 0
B 5078/SL 15 notářský zápis -NZ95/04 Městský soud v Praze 16.4.2004 3.6.2004 0
B 5078/SL 14 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2003 12.1.2004 0
B 5078/SL 13 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 1.12.2003 12.1.2004 0
B 5078/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 30.4.2003 17.10.2003 27.11.2003 0
B 5078/SL 11 ostatní rozhodn.jedin.akc.+zpr.o vztaz Městský soud v Praze 20.6.2003 17.10.2003 27.11.2003 0
B 5078/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ217/2003 Městský soud v Praze 1.9.2003 20.10.2003 0
B 5078/SL 9 notářský zápis -NZ 254/2001 Městský soud v Praze 12.11.2001 15.11.2002 0
B 5078/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2001 15.11.2002 0
B 5078/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 30.8.2002 0
B 5078/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.6.2002 30.8.2002 0
B 5078/SL 5 ovládací smlouva Městský soud v Praze 11.5.2002 30.8.2002 0
B 5078/SL 4 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2002 30.8.2002 0
B 5078/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 28.5.1999 7.9.1999 0
B 5078/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 15.10.1997 0
B 5078/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 29.8.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje R E S I, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25629450
Jméno R E S I, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 26.11.1997
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo R E S I, a.s.

Živnosti a provozovny R E S I, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa nemovitostí

  • Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

  • Realitní kancelář

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • pronájem nemovitostí včetně poskytování doplňkových služeb

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Janovského 993/48, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1003529631
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 1.11.2005

Živnost č. 2 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 pronájem nemovitostí včetně poskytování doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 poradenská činnost v oblasti účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1999
Zánik oprávnění 15.2.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán R E S I, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Ferdinand Überall

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje R E S I, a.s.

IČO: 25629450
Firma: R E S I, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.11.1997

Sídlo R E S I, a.s.

Sídlo: Bucharova 1314/8, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image