Firma R.D.P. GROUP a.s. IČO 49241010


R.D.P. GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

R.D.P. GROUP a.s. (49241010) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karmelitská 378/17, Praha 118 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1993 a není již aktivní. R.D.P. GROUP a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o R.D.P. GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o R.D.P. GROUP a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro R.D.P. GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje R.D.P. GROUP a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2077
IČO (identifikační číslo osoby) 49241010
Jméno R.D.P. GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.7.1993
Zaniklá dne 8.6.2011
Obchodní společnost R.D.P. GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Karmelitská 17, PSČ 118 00, identifikační číslo 492 41 010 je vymazána z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu je zrušení společnosti zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení a neexis tence majetku společnosti. 8.6.2011 - 8.6.2011
Valná hromada rozhodla dne 31. ledna 2000 o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: 2.5.2000 - 8.6.2011
1. Schvaluje se zvýšení základního jmění z částky 3.850.000,- Kč o 3.850.000,- Kč na částku 7.700.000,- Kč s tím, že bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští až do výše 10.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 2. Nové akcie budou vydány jako kmenové, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to jako neveřejně obchodovatelné akcie, znějící na jméno, v listinné podobě s tím, že jejich emisní kurs bude činit 10.000,- Kč za jeden kus akcie, a to v počtu 385 kusů, který bude případně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšení základního jmění. 3.Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s § 204a obchodního zákoníku, tzn. že na každou dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den úpisu akcií. Přednostní právo je možno vykonat v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti v pracovní dny od 10 do 15 hodin ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje pátým kalendářním dnem po dni vyjití zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. 4. Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nově emitované akcie, může kterýkoliv akcionář upsat ve lhůtě následujících pěti dnů zbývající akcie až do výše připuštěného zvýšení upisovaní nad navrhovanou výši základního jmění s tím, že jejich emisní kurs bude činit 10.000,- Kč za jeden kus akcie. Bude-li takovýchto akcionářů více, bude jejich úpis přípustný v poměru jejich podílů na základním jmění společnosti. Tento úpis je možno vykonat v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti v pracovní dny od 10 do 15 hodin, a to počínaje prvním kalendářním dnem po uplynutí lhůty k přednostnímu úpisu akcií. 5. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. Praha 1, číslo účtu 700103123/0300, variabilní symbol 49241010 bez zbytečného odkladu, nejpozději však tak, aby platba byla připsána na účet do konce lhůty pro upsání, ve které byl úpis učiněn. 2.5.2000 - 8.6.2011
Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního jmění tímto usnesením takto: a) důvod - úhrada ztráty z minulých let b) rozsah - snížení o 34.650.000,-Kč, tj. snížení základního jmění z 38.500.000,-Kč na 3.850.000,-Kč c) způsob - poměrným snížením jmenovité hodnoty každé akcie ze 100.000,-Kč na 10.000,-Kč d) lhůta k předložení akcií - akcionářům se ukládá, aby předložili stávající akcie ve lhůtě do 30. dubna 1998 za účelem výměny za nové akcie. 12.11.1998 - 8.6.2011
Nové znění stanov schválené valnou hromadou společnosti dne 15.3.1995. 26.5.1995 - 8.6.2011
Údaje o založení akciové společnosti: Společnost byla založena rozhodnutím o založení akciové společnosti a schválením stanov dne ll.6.1993. 9.7.1993 - 8.6.2011
Ke dni zápisu společnosti doobchodního rejstříku bylo splaceno 50 % základního jmění. 9.7.1993 - 8.6.2011

Aktuální kontaktní údaje R.D.P. GROUP a.s.

Kapitál R.D.P. GROUP a.s.

zakladni jmění 8 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2000 - 8.6.2011
zakladni jmění 3 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.1999 - 19.12.2000
zakladni jmění 38 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.1994 - 6.9.1999
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.1993 - 27.7.1994

Akcie R.D.P. GROUP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 860 19.12.2000 - 8.6.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 385 6.9.1999 - 19.12.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 385 27.7.1994 - 6.9.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 120 9.7.1993 - 27.7.1994

Sídlo R.D.P. GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Karmelitská 378/17 , Praha 118 00 18.12.1996 - 8.6.2011
Adresa K Žižkovu 851/4 , Praha 190 00 26.5.1995 - 18.12.1996
Adresa Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 9.7.1993 - 26.5.1995

Předmět podnikání R.D.P. GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Vývoj, výroba, oprava, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona. 12.10.1998 - 4.5.2004
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní 12.10.1998 - 4.5.2004
vývoj, výroba, oprava, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona 12.10.1998 - 16.4.2007
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva. 12.10.1998 - 16.4.2007
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona. 12.10.1998 - 8.6.2011
nákup, prodej a přeprava zbraní 16.1.1995 - 12.10.1998
nákup, prodej a přeprava střeliva 16.1.1995 - 12.10.1998
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v roz- sahu povolení vydaného podle zák.č. 38/1994 Sb. 16.1.1995 - 8.6.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.1.1995 - 16.4.2007
- Poradenská činnost v oblasti strojírenství 9.7.1993 - 16.4.2007
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 9.7.1993 - 16.4.2007
- Poradenská činnost v oblasti elektrotechniky 9.7.1993 - 16.4.2007

vedení firmy R.D.P. GROUP a.s.

Statutární orgán R.D.P. GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně anebo místopředseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, anebo společně místopředseda a člen představenstva. 31.10.2001 - 8.6.2011
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 12.10.1998 - 31.10.2001
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo nebo samostatně předseda představenstva. Člen představenstva jedná za společnost pou- ze na základě plné moci dané představenstvem nebo předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uve- dením funkce všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Samostaně se člen představenstva podepisuje za společnost pouze na základě plné moci dané představenstvem nebo předsedou představenstva. 1.8.1996 - 12.10.1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo nebo samostatně předseda představenstva. Člen představenstva jedná za společnost pou- ze na základě plné moci dané představenstvem nebo předsedou představenstva. Podepúisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uve- dením funkce všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Samostaně se člen představenstva podepisuje za společnost pouze na základě plné moci dané představenstvem nebo předsedou představenstva. 26.5.1995 - 1.8.1996
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje představenstvo nebo samostatně předseda představenstva, nebo ředitel společnosti. Člen představenstva na základě plné moci dané představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce všich- ni členové představenstva nebo samostatně předseda představen- stva nebo ředitel společnosti. Člen představenstva na základě plné moci dané představenstvem. 9.7.1993 - 26.5.1995
ředitel společnosti Ing. Jan Vlček CSc. 9.7.1993 - 27.7.1994
Adresa: Kolbenova 601/24 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jiří Šíma 9.7.1993 - 27.7.1994
Adresa: Urbanova 1067/4 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jaromír Jiřičný 9.7.1993 - 30.10.1996
Adresa: Mšenská 3935/20 , Jablonec nad Nisou 466 04
předseda představenstva Ing. Lubomír Soudek 9.7.1993 - 18.12.1996
Adresa: Karlovarská 101/49 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Bohumír Pospíšil 9.7.1993 - 18.12.1996
Adresa: 33 , Jimramov 592 42
člen představenstva ing. Jan Skipala 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Ahepjukova 2788/2 , Ostrava 702 00
člen představenstva ing. Jan Došek CSc. 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva ing. Josef Burian 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Došlíkova 3898/45 , Brno 636 00
člen představenstva ing. Jindřich Doležal 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Národní obrany 758/23 , Praha 160 00
člen Ing. Bohumír Pospíšil 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: 33 , Jimramov 592 42
člen ing. Pavel Fiala 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: Adelova 2612/14 , Plzeň 301 00
člen ing. Jan Jindrák 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: Jihlavská 422/36 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Josef Hudeček 27.7.1994 - 15.12.1999
Adresa: Veselská 711 , Uherský Ostroh 687 24
člen představenstva ing. Stanislav Kázecký CSc. 27.7.1994 - 15.12.1999
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Soudek 18.12.1996 - 15.12.1999
Adresa: Karlovarská 101/49 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Kázecký CSc. 12.10.1998 - 15.12.1999
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen ing. Vlastimil Šeda 18.12.1996 - 2.5.2000
Adresa: Osamělá 526/42 , Brno 619 00
člen představenstva Ing. Karel Kopeček 12.10.1998 - 2.5.2000
Adresa: Na Vrších 324 , Sázava 285 06
předseda představenstva ing. Jiří Hlavica CSc. 15.12.1999 - 2.5.2000
Adresa: 145 , Kanice 664 01
člen PhDr. Viktoria Hradská 30.10.1996 - 19.12.2000
Adresa: Velkopřevorské náměstí 490/1 , Praha 118 00
člen představenstva ing. Jan Vala 15.12.1999 - 31.10.2001
Zánik členství 25.4.2001
Adresa: Alšova 1145/13 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Václav Lobovský 19.12.2000 - 31.10.2001
Zánik členství 25.4.2001
Adresa: alej Svobody 728/39 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva ing. Josef Hudeček 15.12.1999 - 5.1.2010
Vznik členství 24.4.1994
Zánik členství 31.8.2004
Vznik funkce 31.8.1999
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Veselská 711 , Uherský Ostroh 687 24
člen představenstva Ing. Jan Zeman 19.12.2000 - 5.1.2010
Vznik členství 22.8.2000
Zánik členství 22.8.2005
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
člen Josef Šustek 18.12.1996 - 8.6.2011
Vznik členství 15.10.1996
Adresa: K Cihelně 545 , Nýrsko 340 22
předseda představenstva Viktoria Hradská 19.12.2000 - 8.6.2011
Vznik členství 15.10.1996
Vznik funkce 31.1.2000
Adresa: Velkopřevorské náměstí 490/1 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Jiří Holub 19.12.2000 - 8.6.2011
Vznik členství 22.8.2000
Adresa: V Malém háji 358 , Odolena Voda 250 70

Dozorčí rada R.D.P. GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Jiří Nepovím 9.7.1993 - 27.7.1994
Adresa: Sídliště míru 580 , Slavičín Česká republika
člen Ing. Milan Faltus 9.7.1993 - 27.7.1994
Adresa: U cukrovaru lO70 , 278 01 Kralupy n./Vlt. Česká republika
člen ing. Jiří Maroušek 27.7.1994 - 26.5.1995
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
člen Ing. Vlastimil Devera 9.7.1993 - 18.12.1996
Adresa: Na barikádách 776/2 , Praha 196 00
člen ing. Jiří Rašek 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Čelakovského 1125 , Strakonice 386 01
člen ing. Antonín Šindelář 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Purkyňova 11/4 , 591 02 Ždár nad Sázavou Česká republika
člen ing. Josef Velíšek 27.7.1994 - 18.12.1996
Adresa: Čs. armády 927/17 , Praha 160 00
člen ing. Josef Bouda 26.5.1995 - 18.12.1996
Adresa: Landové-Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
člen ing. Antonín Šindelář 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: Purkyňova 11/4 , 591 02 Ždár nad Sázavou Česká republika
člen ing. Josef Velíšek 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: Čs. armády 927/17 , Praha 160 00
člen ing. Josef Bouda 18.12.1996 - 12.10.1998
Adresa: Landové-Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
člen Ing. Vlastimil Devera 18.12.1996 - 12.11.1998
Adresa: Na barikádách 776/2 , Praha 196 00
člen Ing. Jan Jindrák 12.10.1998 - 15.12.1999
Adresa: Jihlavská 422/36 , Praha 140 00
člen Ing. Bohumil Pospíšil 12.10.1998 - 15.12.1999
Adresa: Krhanice 33 , Jimramov Česká republika
člen Ing. Vladislav Boháč 12.10.1998 - 15.12.1999
Adresa: 772 , Kozlovice 739 47
předseda dozorčí rady Ing. Jan Jindrák 12.11.1998 - 15.12.1999
Adresa: Jihlavská 422/36 , Praha 140 00
člen Ing. Vladimír Mráz 12.11.1998 - 15.12.1999
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
člen Ing. Josef Petrlík 12.10.1998 - 19.12.2000
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
předseda Ing. Vladimír Mráz 15.12.1999 - 19.12.2000
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
člen Ing. Hynek Kavan 15.12.1999 - 19.12.2000
Adresa: Na dlouhém lánu 25/9 , Praha 160 00
člen ing. Josef Homola 15.12.1999 - 31.10.2001
Zánik členství 25.4.2001
Adresa: Pod Haldou 454 , Příbram 261 01
člen ing. Pavel Jeřábek 15.12.1999 - 31.10.2001
Zánik členství 25.4.2001
Adresa: Jihlavská 612/20 , Praha 140 00
předseda Ing. Josef Petrlík 19.12.2000 - 12.1.2006
Vznik členství 29.9.1997
Zánik členství 29.12.2002
Vznik funkce 19.4.2000
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen JUDr. Ivan Smola 19.12.2000 - 8.6.2011
Vznik členství 22.8.2000
Adresa: Třeboradická 1074/45 , Praha 182 00
člen JUDr. Jiří Pyšný 20.12.2000 - 8.6.2011
Vznik členství 22.8.2000
Adresa: Nad olšinami 2479/23 , Praha 100 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image