Firma QUIRIT ALFA, a.s. IČO 27822575


QUIRIT ALFA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

QUIRIT ALFA, a.s. (27822575) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Umělecká 305/1, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2007 a je stále aktivní. QUIRIT ALFA, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o QUIRIT ALFA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o QUIRIT ALFA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o QUIRIT ALFA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro QUIRIT ALFA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje QUIRIT ALFA, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3473
IČO (identifikační číslo osoby) 27822575
Jméno QUIRIT ALFA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.12.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.8.2014 - 12.9.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 21.8.2014 - 12.9.2017
Valná hromada společnosti dne 25.10.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti QUIRIT ALFA, a.s. se zvyšuje ze současné výše 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) o částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českýc h). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti a posílení kapitálové vybavenosti společnosti k realizaci jejího podnikatelského záměru. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcí peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun český ch), v emisním kursu jedné akcie 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých). 3. S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři společnosti v souladu s § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání urče ným zájemcům: a) 1 (slovy: jeden) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), v emisním kursu jedné akcie 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), v celkovém emisním ku rsu 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 476 77 791, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 911. b) 1 (slovy: jeden) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), v emisním kursu jedné akcie 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), v celkovém emisním ku rsu 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) bude nabídnuto k upsání panu Ing. Aleši Buksovi, r.č. 451030/474, bytem Malenovice 150, PSČ 739 11. 4. Všechny akcie budou upisovány ve lhůtě 21 dní ode dne, kdy bude určeným zájemcům doručena zpráva o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s touto zprávou bude určeným zájemcům doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti QUIRIT ALFA, a.s., v Ostravě, Moravské Ostravě, Umělecká 305/1, PSČ 702 00. 5. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) za jednu akcii. 6. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na účet společnosti číslo 389 727 50 79/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcie. 7. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 77 791, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 911, proti pohledávce společnosti QUIRIT ALFA, a.s. na splacení emisního kukrzu upsané akcie, a to pohledávky vzniklé z titulu půjčky ve výši 16.000.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), kterou společnost PROSPER TRADING a.s. poskytla společnosti QUIRIT ALFA, a.s. dne 29.7.2010. Dohoda o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě sedmi dnů ode dne upsání akcie. 20.11.2010 - 20.12.2010
Valná hromada konaná dne 29.9.2009 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti QUIRIT ALFA, a.s. se zvyšuje ze současné výše 2.000.000,--Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 10.000.000,--Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 12.000.000,--Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti a posílení kapitálové vybavenosti společnosti k realizaci jejího podnikatelského záměru. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), v  emisním kursu jedné akcie 10.000.000,--Kč (slovy: deset milionů korun českých). Všichni akcionáři společnosti se v souladu s § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určeným zájemcům: a) 5 (pět) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), v emisním kursu jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), v celkovém emisním kursu 50.000. 000,--Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 47 67 77 91, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložk a 911. b) 5 (pět) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), v emisním kursu jedné akcie 10.000.000,--Kč (slovy: deset milionů korun českých), v celkovém emisním kursu 50.000 .000,--Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bude nabídnuto k upsání panu Ing. Aleši Buksovi, r.č. 451030/474, bytem Malenovice 150, PSČ 739 11. Všechny akcie budou upisovány v sídle společnosti QUIRIT ALFA, a.s., v Ostravě, Moravské Ostravě, Umělecká 305/1, PSČ 702 00 ve lhůtě 21 dní od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpi su akcií bude zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady písemně oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude částečně splacen započtením. Valná hromada uděluje souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: a) Pohledávka společnosti PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 47 67 77 91, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 911, na vrácení půjčky ve výši 50.000.000,--Kč poskytnuté společnosti dne 14.7.2009. b) Pohledávka pana Ing. Aleše Buksy, r.č. 451030/474, bytem Malenovice 150, PSČ 739 11, na vrácení půjčky ve výši 10.000.000,--Kč poskytnuté společnosti dne 13.7.2009, na vrácení půjčky ve výši 10.000.000,--Kč poskytnuté společnosti dne 14.7.2009 a na vrá cení půjčky ve výši 10.000.000,--Kč poskytnuté společnosti dne 28.8.2009. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionáři písemně jako součást smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností a určeným zájemcem, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve lhůtě sedmi dní po upsání akcií je upisovatel povinen splatit zbývající část emisního kursu jím upsaných akcií, která nebude splacena započtením výše uvedených peněžitých pohledávek, a to převodem na účet společnosti vedený u Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3897275060/5500 24.10.2009 - 17.12.2009

Aktuální kontaktní údaje QUIRIT ALFA, a.s.

Kapitál QUIRIT ALFA, a.s.

zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2010
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2009 - 20.12.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2007 - 17.12.2009

Akcie QUIRIT ALFA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 20.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 17.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 12.12.2007

Sídlo QUIRIT ALFA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Umělecká 305/1 , Ostrava 702 00 21.8.2014
Adresa Umělecká 305/1 , Ostrava 702 00 12.12.2007 - 21.8.2014

Předmět podnikání QUIRIT ALFA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.8.2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.12.2007

vedení firmy QUIRIT ALFA, a.s.

Statutární orgán QUIRIT ALFA, a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti pouze předseda představenstva samostatně. 24.8.2009
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 12.12.2007 - 24.8.2009
předseda představenstva Stanislav Pros 24.4.2013
Vznik členství 19.1.2013
Vznik funkce 21.1.2013
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Renata Hojdanová 2.6.2018
Vznik členství 19.4.2018
Adresa: Vyvýšená 371/21 , Ostrava 711 00
člen představenstva Jitka Matušková 2.6.2018
Vznik členství 19.4.2018
Adresa: Čs. exilu 479/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jitka Rutrlová 12.12.2007 - 24.8.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 16.7.2009
Adresa: 737 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen představenstva Ing. Eva Česlíková 12.12.2007 - 24.8.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 16.7.2009
Adresa: Tyršova 145/26 , Ostrava 702 00
člen představenstva Stanislav Pros 12.12.2007 - 27.5.2011
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 12.12.2007
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
předseda představenstva Stephen John Alexander Flanagan 24.8.2009 - 27.5.2011
Vznik členství 16.7.2009
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 16.7.2009
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: 711 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen představenstva Zdenka Buksová 27.5.2011 - 15.7.2011
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: 150 , Malenovice 739 11
předseda představenstva Stanislav Pros 27.5.2011 - 24.4.2013
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 18.1.2013
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 18.1.2013
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Ing. Aleš Buksa 24.8.2009 - 21.8.2014
Vznik členství 16.7.2009
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: 150 , 739 11 Malenovice Česká republika
člen představenstva Zdenka Buksová 15.7.2011 - 21.8.2014
Vznik členství 29.6.2011
Adresa: 150 , Malenovice 739 11
člen představenstva Zdenka Buksová 21.8.2014 - 2.6.2018
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 18.4.2018
Adresa: 150 , Malenovice 739 11
člen představenstva Ing. Aleš Buksa 21.8.2014 - 2.6.2018
Vznik členství 7.8.2014
Zánik členství 18.4.2018
Adresa: 150 , Malenovice 739 11

Dozorčí rada QUIRIT ALFA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Halina Glajcarová 21.8.2014
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: 161 , Třanovice 739 53
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Olšáková 21.8.2014
Vznik členství 7.8.2014
Adresa: Hlavní třída 1023/55 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Martina Žebroková 12.9.2017
Vznik členství 11.8.2017
Adresa: 1. máje 959/2 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Barbora Daňková 12.12.2007 - 9.9.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: Josefa Brabce 2876/11 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Věra Kaločová 12.12.2007 - 9.9.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: Karla Košťála 208 , Vratimov 739 32
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Olšáková 12.12.2007 - 9.9.2009
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: Hlavní třída 1023/55 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Barbora Daňková 9.9.2009 - 15.7.2011
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Josefa Brabce 2876/11 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Radana Rohmová 15.7.2011 - 31.10.2011
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 7.10.2011
Adresa: Dostojevského 1765/5 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Věra Kaločová 9.9.2009 - 21.8.2014
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: Karla Košťála 208 , Vratimov 739 32
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Olšáková 9.9.2009 - 21.8.2014
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: Hlavní třída 1023/55 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Halina Glajcarová 31.10.2011 - 21.8.2014
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: 161 , Třanovice 739 53
člen dozorčí rady Věra Kaločová 21.8.2014 - 12.9.2017
Vznik členství 7.8.2014
Zánik členství 11.8.2017
Adresa: Karla Košťála 208 , Vratimov 739 32

Prokura QUIRIT ALFA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Eva Česlíková 21.8.2014
Adresa: Tyršova 145/26 , Ostrava 702 00
Jméno Ing. Eva Česlíková 24.8.2009 - 21.8.2014
Adresa: Tyršova 145/26 , Ostrava 702 00

Sbírka Listin QUIRIT ALFA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3473/SL 27 účetní závěrka [2014] vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 30.7.2015 3.8.2015 18
B 3473/SL 26 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 4
B 3473/SL 25 účetní závěrka [2013]  VZZ Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 2
B 3473/SL 24 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 9
B 3473/SL 22 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích s příl. Krajský soud v Ostravě 4.7.2013 18.7.2013 15
B 3473/SL 21 výroční zpráva r. 2011 vč.úč.z.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2012 21.9.2012 36
B 3473/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim. VH Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 26.10.2011 31.10.2011 2
B 3473/SL 19 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 21.7.2011 17.8.2011 37
B 3473/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH - volba Krajský soud v Ostravě 29.6.2011 14.7.2011 15.7.2011 6
B 3473/SL 17 podpisové vzory Buksová Krajský soud v Ostravě 17.6.2011 14.7.2011 15.7.2011 1
B 3473/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 4.4.2011 4.5.2011 3.6.2011 2
B 3473/SL 15 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 21.1.2011 4.5.2011 3.6.2011 1
B 3473/SL 14 podpisové vzory Zdenka Buksová Krajský soud v Ostravě 4.5.2011 3.6.2011 2
B 3473/SL 13 ostatní listina přít.akc.na VH Krajský soud v Ostravě 25.10.2010 20.12.2010 27.12.2010 2
B 3473/SL 12 notářský zápis N 650/2010 Krajský soud v Ostravě 25.10.2010 20.12.2010 27.12.2010 7
B 3473/SL 11 výroční zpráva r.2009 vč.ÚZ za 08a09,aud.,§66 Krajský soud v Ostravě 27.7.2010 28.7.2010 24
B 3473/SL 10 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 4.12.2009 7.1.2010 20
B 3473/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 9.9.2009 19
B 3473/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představen. Krajský soud v Ostravě 16.7.2009 20.8.2009 9.9.2009 1
B 3473/SL 7 podpisové vzory -p.Česlíková,Flanagan,Buksa Krajský soud v Ostravě 16.7.2009 20.8.2009 9.9.2009 3
B 3473/SL 6 notářský zápis NZ 410/2009 RVH, díl.zm.stanov Krajský soud v Ostravě 16.7.2009 20.8.2009 9.9.2009 10
B 3473/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimořádné valné hrom. Krajský soud v Ostravě 26.5.2009 14.8.2009 9.9.2009 3
B 3473/SL 4 účetní závěrka r. 2008 vč. Přílohy Krajský soud v Ostravě 25.3.2009 13.5.2009 19.5.2009 17
B 3473/SL 3 podpisové vzory Pros,Rutrlová,Česlíková Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 5.12.2007 17.12.2007 3
B 3473/SL 2 podpisové vzory Daňková,Kaločová,Olšáková Krajský soud v Ostravě 24.11.2007 5.12.2007 17.12.2007 6
B 3473/SL 1 notářský zápis Nz 695/2007, vč. ZS Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 5.12.2007 17.12.2007 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje QUIRIT ALFA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27822575
Jméno QUIRIT ALFA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 9.7.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo QUIRIT ALFA, a.s.

Živnosti a provozovny QUIRIT ALFA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.7.2009

Statutární orgán QUIRIT ALFA, a.s.

Člen statutárního orgánu Stanislav Pros
Člen statutárního orgánu Jitka Matušková
Člen statutárního orgánu Renata Hojdanová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje QUIRIT ALFA, a.s.

IČO: 27822575
Firma: QUIRIT ALFA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.12.2007

Sídlo QUIRIT ALFA, a.s.

Sídlo: Umělecká 305/1, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti vedení podniků
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image