Firma QUALIFORM, a.s. IČO 49450263


QUALIFORM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

QUALIFORM, a.s. (49450263) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mlaty 672/8, Brno 642 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 10. 1993 a je stále aktivní. QUALIFORM, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o QUALIFORM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o QUALIFORM, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o QUALIFORM, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro QUALIFORM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje QUALIFORM, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1138
IČO (identifikační číslo osoby) 49450263
Jméno QUALIFORM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.10.1993
Změna stanov, společnost se řídí stanovami ze dne 16.5.2016 24.5.2016
Změna stanov, společnost se řídí stanovami ze dne 18.6.2014 14.7.2014 - 24.5.2016
Změna stanov - článku 37. Společnost se řídí stanovami ze dne 16.2.2007. 26.4.2007 - 14.7.2014
Základní kapitál společnosti QUALIFORM, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 1.700.000,- Kč (slovy jeden milion sedm set tisíc korun českých). Akcie budou upsány peněžitým vkladem. Tento peněžitý vklad, o který bude navýšen základní kapitál společnosti je rozdělen na 170 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie - 10.000,-- Kč. Emisní kurz akcií činí 10.000,-- Kč za jeden ks akcie. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii - v poměru 1:1. Upisovat akcie mohou pouze stávající akcionáři společnosti. 30.9.2002 - 20.2.2003
Představenstvo společnosti je povinno přednostní právo zveřejnit v Hospodářských novinách informaci o výkonu přednostního práva v souladu s § 204a/odst. 2 obchodního zákoníku. Přednostní úpis je dle rozhodnutí valné hromady stanoven ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního kapitálu v Hospodářských novinách, a to v sídle společnosti. 30.9.2002 - 20.2.2003
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole těm akcionářům, kteří se zúčastnili úpisu v 1. kole tak, aby byly zachovány jejich dosavadní poměry podílů na základním kapitálu společnosti. Úpis ve 2. kole je dle rozhodnutí valné hromady stanoven ve lhůtě do 15 dnů odnů ode dne uplynutí lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva, a to v sídle společnosti v emisním kurzu 10.000,-- Kč za jeden ks akcie. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši 100% - do 15 dnů od úpisu - poukázán na účet společnosti vedený u KB Brno - město, č.ú. 6873660267/0100. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 30.9.2002 - 20.2.2003
Společnost se řídí stanovami ze dne 21.4.1997. 18.11.1997 - 14.7.2014
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 21.4.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 700.000,-Kč. Na zvýšení tohoto základního jmění bude vydána nová emise listinných, kmenových akcií na majitele, v počtu 70 ks o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 ks akcie. Emisní kurz nových akcií je 10.000,-Kč za 1 ks akcie. Nepřipouští se upsání akcií nad částku 700.000,-Kč. Po tomto zvýšení bude základní jmění společnosti činit 1.700.000,-Kč, slovy jedenmilionsedmsettisíckorunčeských. Základní jmění společnosti bude rozděleno na 170 ks listinných, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit minimálně 100% emisního kurzu upsaných akcií do 14 dnů od úpisu. 28.8.1997 - 18.6.1998
Předseda valné hromady vyzval stávající akcionáře, že mohou uplatnit své právo na úpis nových akcií přímo na této mimořádné valné hromadě a dále ve lhůtě dvou týdnů v sídle společnosti, stejně jak je obsaženo v poozvánce na tuto mimořádnou valnou hromadu. Stávající akcionáři na výzvu k uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií reagovali tak, že se vzdali svého práva na přednostní úpis a nechtějí toto právo uplatnit. 28.8.1997 - 18.6.1998
V souladu s ustanovením §203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku budou všechny akcie, o které se zvyšuje základní jmění, tj. 70 ks těchto akcií nabídnuto k upsání těmto zájemcům: Ing. Janu Handlovi, bytem 616 00 Brno, Královopolská ul.č.15, Ing. Janu Jaškovi, bytem 628 00 Brno, Horníkova ul. č. 28, panu Jaroslavu Sedlákovi, 628 00 Brno, bytem Velkomoravská ul.č.17, Ing. Jaromíru Keprtovi, bytem 602 00 brno, Čápkova ul.č. 41, Ing. Pavlu Bezdíčkovi, 621 00 Brno, Měřičkova ul.č. 52. 28.8.1997 - 18.6.1998
Místem pro upisování akcvií je sídlo společnosti. Upisování akcií bude provedeno ve lhůtě 14 dnů od právní moci zápisu v obchodním rejstříku usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií. Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,- Kč za 1 ks akcie a je stejný pro všechny upisovatele. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši 100% do 14 dnů od úpisu u Komerční banky Brno-město, č.ú.6873660267/0100. 28.8.1997 - 18.6.1998
Změna stanov, doplňuje se čl.38 písm.d/, valnou hromadou 7.8.1996. 9.9.1996 - 14.7.2014

Aktuální kontaktní údaje QUALIFORM, a.s.

Kapitál QUALIFORM, a.s.

zakladni jmění 3 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.2.2003
zakladni jmění 1 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.11.1997 - 20.2.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.1993 - 18.11.1997

Akcie QUALIFORM, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 34 19.9.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 34 14.7.2014 - 19.9.2016
Akcie na majitele 10 000 Kč 340 20.2.2003 - 14.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 170 18.11.1997 - 20.2.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 14.10.1993 - 18.11.1997

Sídlo QUALIFORM, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mlaty 672/8 , Brno 642 00 24.6.2014
Adresa Rašínova 103/2 , Brno 602 00 14.10.1993 - 24.6.2014

Předmět podnikání QUALIFORM, a.s.

Platnost údajů od - do
certifikace systému managementu 14.7.2014
činnost při posuzování shody a ověřování stálosti vlastnosti výrobků 14.7.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 14.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.4.2009
zkušebna stavebních hmot 6.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.4.2009
certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů 6.4.2009
geologické práce 6.4.2009
oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité 6.4.2009
certifikace systémů managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu bezpečnosti informací 6.4.2009 - 14.7.2014
činnost při posuzování shody výrobků 6.4.2009 - 14.7.2014
inspekční činnost typu A., dle osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, pro inspekční orgán č. 4033 - provádění inspekce systému řízení výroby u výrobce výrobků, pro stavby nebo inspekce kontroly výrobků při dovozu dovozcem výrobků pro sta vby, za účelem posouzení systému řízení výroby, inspekce pozemních staveb a jejich provádění. Certifikace systému managementu jakosti a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, pro certifikační orgán č. 3011. 21.10.2004 - 6.4.2009
inspekční činnost typu A., dle osvědčení o akreditaci č. 018/2004 Českého institutu pro akreditaci - provádění inspekce systému řízení výroby u výrobce výrobků, pro stavby nebo inspekce kontroly výrobků při dovozu dovozem výrobků pro stavby, za účelem pos ouzení systému řízení výroby, inspekce pozemních staveb a jejich provádění. 30.6.2004 - 21.10.2004
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.2.2002 - 6.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.12.2001 - 6.4.2009
provádění státního zkušebnictví, certifikace a kontroly v oblasti jakosti stavebních prací a výrobků pro stavby a personálu 10.6.1997
kvalifikace firem 10.6.1997
znalecká činnost v oboru ekonomiky a stavebnictví 10.6.1997
výzkumná a vývojová činnost 10.6.1997 - 6.4.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb 21.3.1996 - 9.9.1996
zkušební laboratoř (zkoušení betonů, betonových konstrukcí, kameniva, cementů, malt, tyčí do betonů, svarových spojů a cihlářských výrobků) 21.3.1996 - 6.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 21.3.1996 - 6.4.2009
pořádání kurzů a seminářů - přednášková a vzdělávací činnost 21.3.1996 - 6.4.2009
Provádění bytových a občanských staveb 14.10.1993 - 21.3.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.10.1993 - 21.3.1996

vedení firmy QUALIFORM, a.s.

Statutární orgán QUALIFORM, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel 24.5.2016
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně, vyjma právních jednání vedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo závazku společnosti v hodnotě vyšší než 1.000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a právních jednání, jej ichž předmětem je nemovitá věc, kdy za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 14.7.2014 - 24.5.2016
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. 14.10.1993 - 14.7.2014
statutární ředitel Ing. Michal Šenkýř 24.5.2016
Vznik členství 16.5.2016
Vznik funkce 16.5.2016
Adresa: Polívkova 351/6 , Brno 621 00
předseda představenstva Doc.ing. Lubomír Mikš CSc. 14.10.1993 - 21.3.1996
Adresa: Křížkovského 542/19 , Brno 603 00
místopředseda představenstva ing. Jaromír Navrátil 14.10.1993 - 21.3.1996
Adresa: Plevova 2540/7 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Jindřich Vomela 14.10.1993 - 21.3.1996
Adresa: Vídeňská 734/41 , Brno 639 00
předseda představenstva Doc.ing. Lubomír Mikš CSc. 21.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Preslova 909/62 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jan Jašek 21.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Horníkova 2062/28 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Jindřich Vomela 21.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Vídeňská 734/41 , Brno 639 00
předseda představenstva Doc.ing. Lubomír Mikš CSc. 27.2.1997 - 30.6.2004
Adresa: Preslova 909/62 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jan Jašek 27.2.1997 - 22.7.2005
Vznik funkce 21.3.1996
Adresa: Horníkova 2062/28 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Jindřich Vomela 27.2.1997 - 26.4.2007
Vznik funkce 14.10.1993
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Vídeňská 734/41 , Brno 639 00
předseda představenstva Doc.ing. Lubomír Mikš CSc. 30.6.2004 - 26.4.2007
Vznik funkce 14.10.1993
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Lerchova 284/57 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Jašek 22.7.2005 - 26.4.2007
Vznik členství 21.3.1996
Zánik členství 16.2.2007
Vznik funkce 24.2.2005
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Horníkova 2062/28 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Jašek 26.4.2007 - 2.4.2008
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 16.2.2007
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Horníkova 2062/28 , Brno 628 00
předseda představenstva Doc. Ing. Lubomír Mikš CSc. 26.4.2007 - 21.2.2011
Vznik členství 16.2.2007
Vznik funkce 16.2.2007
Adresa: Lerchova 284/57 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jindřich Vomela 26.4.2007 - 20.12.2011
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 23.11.2011
Adresa: Vídeňská 734/41 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Alena Chalupová 2.4.2008 - 20.12.2011
Vznik členství 20.2.2008
Zánik členství 24.11.2011
Vznik funkce 20.2.2008
Zánik funkce 24.11.2011
Adresa: 30 , Budeč 592 14
předseda představenstva Doc. Ing. Lubomír Mikš CSc. 21.2.2011 - 20.12.2011
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 23.11.2011
Vznik funkce 16.2.2007
Zánik funkce 23.11.2011
Adresa: Hlávkova 932/2 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Simon Palupčík MBA 20.12.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 26.3.2012
Vznik funkce 24.11.2011
Zánik funkce 26.3.2012
Adresa: 42 , Milotice nad Opavou 792 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Šebek 20.12.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 24.11.2011
Adresa: Maroldova 2987/1 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Sobola 17.7.2012 - 17.7.2012
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: Pražská 252/59 , Brno 642 00
předseda představenstva Ing. Pavel Rubáš Ph.D. 20.12.2011 - 26.11.2013
Vznik členství 23.11.2011
Vznik funkce 24.11.2011
Adresa: Potěminova 1320/8 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Šebek 17.7.2012 - 26.11.2013
Vznik členství 24.11.2011
Vznik funkce 26.3.2012
Adresa: Maroldova 2987/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Jiří Sobola 17.7.2012 - 26.11.2013
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: Pražská 252/59 , Brno 642 00
člen představenstva Michal Šenkýř 26.11.2013 - 14.7.2014
Vznik členství 1.8.2013
Adresa: Broskvoňová 431/8 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Michal Šenkýř 14.7.2014 - 22.8.2014
Vznik členství 1.8.2013
Adresa: Broskvoňová 431/8 , Brno 621 00
předseda představenstva Ing. Pavel Rubáš Ph.D. 26.11.2013 - 24.5.2016
Vznik členství 23.11.2011
Vznik funkce 24.11.2011
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: 69 , Světec 415 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Šebek 26.11.2013 - 24.5.2016
Vznik členství 24.11.2011
Vznik funkce 26.3.2012
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: Maroldova 2987/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Michal Šenkýř 22.8.2014 - 24.5.2016
Vznik členství 1.8.2013
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: Polívkova 351/6 , Brno 621 00

Dozorčí rada QUALIFORM, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Fritz Von Haymerle 14.10.1993 - 21.3.1996
Adresa: Jagdschlossgasse 83 , Rakousko, Vídeň Česká republika
člen JUDr. Oktavián Kocián 14.10.1993 - 21.3.1996
Adresa: Vinohrady 374/78 , Brno 639 00
člen JUDr. Miloš Jedlička 14.10.1993 - 27.2.1997
Adresa: Eliášova 1309/33 , Brno 616 00
člen Doc. ing. Alois Materna CSc. 21.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Na Loučkách 1220/3 , Kuřim 664 34
člen Ing. Tomáš Lujka 21.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Bzenecká 4197/11 , Brno 628 00
člen Doc. ing. Alois Materna CSc. 27.2.1997 - 21.4.2000
Adresa: Na Loučkách 1220/3 , Kuřim 664 34
člen Ing. Tomáš Lujka 27.2.1997 - 21.4.2000
Adresa: Bzenecká 4197/11 , Brno 628 00
člen JUDr. Miloš Jedlička 27.2.1997 - 21.4.2000
Adresa: Eliášova 1309/33 , Brno 616 00
člen Ing. Pavel Bezděk 21.4.2000 - 3.5.2000
Adresa: Měřičkova 1448/52 , Brno 621 00
člen Ing. Pavel Bezdíček 3.5.2000 - 30.9.2002
Zánik funkce 25.7.2002
Adresa: Měřičkova 1448/52 , Brno 621 00
předseda JUDr. Miloš Jedlička 21.4.2000 - 6.6.2003
Zánik funkce 18.10.2002
Adresa: Eliášova 1309/33 , Brno 616 00
člen Doc.Ing. Milan Veverka CSc. 30.9.2002 - 6.6.2003
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 18.10.2002
Adresa: Antala Staška 1734/56 , Praha 140 00
člen JUDr. Miloš Jedlička 6.6.2003 - 19.9.2005
Vznik funkce 18.10.2002
Adresa: Eliášova 1309/33 , Brno 616 00
člen Ing. Alena Chalupová 21.4.2000 - 26.4.2007
Vznik funkce 21.4.2000
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: 30 , Budeč 592 14
předseda Doc.Ing. Milan Veverka CSc. 6.6.2003 - 26.4.2007
Vznik funkce 18.10.2002
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Antala Staška 1734/56 , Praha 140 00
člen JUDr. Miloš Jedlička 19.9.2005 - 26.4.2007
Vznik funkce 18.10.2002
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Foustkova 104/21 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Chalupová 26.4.2007 - 2.4.2008
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 20.2.2008
Adresa: 30 , Budeč 592 14
člen dozorčí rady Doc. Ing. Milan Veverka CSc. 26.4.2007 - 17.4.2008
Vznik členství 16.2.2007
Adresa: Vranská 557/19 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady JUDr. Miloš Jedlička 26.4.2007 - 20.12.2011
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 23.11.2011
Vznik funkce 16.2.2007
Zánik funkce 23.11.2011
Adresa: Foustkova 104/21 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Handl 2.4.2008 - 20.12.2011
Vznik členství 20.2.2008
Zánik členství 24.11.2011
Adresa: Oblá 409/41 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Milan Veverka CSc. 17.4.2008 - 20.12.2011
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 23.11.2011
Adresa: Vranská 557/19 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Čurdová 20.12.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: Klapálkova 3124/24 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Svoboda 20.12.2011 - 26.11.2013
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 30.6.2013
Vznik funkce 24.11.2011
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: Čeljabinská 635/16 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Iveta Jiroutová 20.12.2011 - 26.11.2013
Vznik členství 7.12.2011
Adresa: Domažlická 1070/38 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Hana Kadlecová 17.7.2012 - 26.11.2013
Vznik členství 10.5.2012
Adresa: Křemencova 1738/17 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Petr Sedlák 26.11.2013 - 14.7.2014
Vznik členství 16.9.2013
Adresa: Horní 544/24 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Ing. Iveta Jiroutová 26.11.2013 - 21.1.2015
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 7.12.2014
Adresa: Domažlická 1070/38 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Hana Kadlecová 26.11.2013 - 24.5.2016
Vznik členství 10.5.2012
Zánik členství 16.5.2016
Vznik funkce 4.6.2013
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: Křemencova 1738/17 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Sedlák Ph.D. 14.7.2014 - 24.5.2016
Vznik členství 16.9.2013
Zánik členství 16.5.2016
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: Horní 544/24 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kupšovský 21.1.2015 - 24.5.2016
Vznik členství 8.12.2014
Zánik členství 16.5.2016
Zánik funkce 16.5.2016
Adresa: Zlončická 462/14 , Praha 181 00

Prokura QUALIFORM, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Svobodník EurChem 19.9.2018
Adresa: Nosálovská 436/59 , Vyškov 682 01

Sbírka Listin QUALIFORM, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1138/SL 91 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 25.5.2015 27.5.2015 29.5.2015 1
B 1138/SL 89 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 24.3.2015 27.5.2015 29.5.2015 12
B 1138/SL 86 účetní závěrka [2013] + cashflow, přehled o změnách vl. kapitálu Krajský soud v Brně 28.3.2014 7.10.2014 19.11.2014 16
B 1138/SL 85 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2013 Krajský soud v Brně 31.3.2014 7.10.2014 19.11.2014 6
B 1138/SL 84 notářský zápis stanovy, NZ 820/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 11.7.2014 17.9.2014 7
B 1138/SL 83 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 18.7.2013 26.11.2013 28.11.2013 1
B 1138/SL 82 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 11.6.2013 29.10.2013 30.10.2013 28
B 1138/SL 81 notářský zápis stanovy, NZ 144/13 Krajský soud v Brně 1.3.2013 20.3.2013 22.3.2013 34
B 1138/SL 80 účetní závěrka k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 6.3.2012 19.12.2012 2.1.2013 14
B 1138/SL 79 zpráva auditora k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 17.12.2012 19.12.2012 2.1.2013 3
B 1138/SL 78 výroční zpráva k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 7.12.2012 19.12.2012 2.1.2013 10
B 1138/SL 77 podpisové vzory +ČP,3x Krajský soud v Brně 2.12.2011 30.12.2011 3
B 1138/SL 76 ostatní -záp. z jed.předst. Krajský soud v Brně 24.11.2011 30.12.2011 1
B 1138/SL 75 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 23.11.2011 30.12.2011 1
B 1138/SL 74 zpráva auditora -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 23.12.2010 18.10.2011 1
B 1138/SL 72 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 23.12.2010 18.10.2011 2
B 1138/SL 71 účetní závěrka -cash flow Krajský soud v Brně 23.12.2010 18.10.2011 2
B 1138/SL 70 zpráva auditora -výroční zpráva Krajský soud v Brně 23.12.2010 18.10.2011 1
B 1138/SL 69 výroční zpráva -k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 23.12.2010 18.10.2011 16
B 1138/SL 68 účetní závěrka -příloha k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 22.12.2010 18.10.2011 11
B 1138/SL 67 účetní závěrka -výkaz k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 23.12.2010 28.2.2011 2
B 1138/SL 66 účetní závěrka -rozvaha k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 23.12.2010 28.2.2011 4
B 1138/SL 65 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -zpráva auditora Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 1
B 1138/SL 64 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -příloha Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 1
B 1138/SL 62 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 2
B 1138/SL 61 účetní závěrka -cash flow k 30.9.2009 Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 2
B 1138/SL 60 účetní závěrka -výkaz k 30.9.2009 Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 2
B 1138/SL 59 účetní závěrka -rozvaha k 30.9.2009 Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 4
B 1138/SL 58 výroční zpráva -zpráva auditora Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 1
B 1138/SL 57 výroční zpráva -k 30.9.2009 Krajský soud v Brně 12.11.2009 6.8.2010 10
B 1138/SL 56 výroční zpráva - k 30.9.08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 9
B 1138/SL 55 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - příloha č.1 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 2
B 1138/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 2
B 1138/SL 53 ostatní - přehled e změnách VK Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 2
B 1138/SL 52 ostatní - cash flow - k 30.9.08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 2
B 1138/SL 51 účetní závěrka - příloha - k 30.9.08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 11
B 1138/SL 50 účetní závěrka - výkaz - k 30.9.08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 2
B 1138/SL 49 účetní závěrka - rozvaha - k 30.9.08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 5.8.2009 4
B 1138/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.3.2009 9.4.2009 17
B 1138/SL 47 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 143/2009 Krajský soud v Brně 20.3.2009 9.4.2009 4
B 1138/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -příloha Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 2
B 1138/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 2
B 1138/SL 44 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 2
B 1138/SL 43 účetní závěrka -cash flow k 30.9.2007 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 2
B 1138/SL 42 účetní závěrka -příloha k 30.9.2007 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 10
B 1138/SL 41 účetní závěrka -výkaz k 30.9.2007 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 2
B 1138/SL 40 účetní závěrka -rozvaha k 30.9.2007 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 4
B 1138/SL 39 výroční zpráva -k 30.9.2007 Krajský soud v Brně 20.12.2007 11.6.2008 9
B 1138/SL 38 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 20.2.2008 15.4.2008 5
B 1138/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.2.2008 15.4.2008 1
B 1138/SL 36 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 14.2.2008 4.4.2008 1
B 1138/SL 35 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 20.2.2008 4.4.2008 1
B 1138/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 20.2.2008 4.4.2008 1
B 1138/SL 33 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 20.2.2008 4.4.2008 6
B 1138/SL 32 ostatní -n sml. o přev, obch. jmění Krajský soud v Brně 15.1.2008 2
B 1138/SL 31 ostatní - přehl. o zm.VK 1.1.-22.12.06 Krajský soud v Brně 22.12.2006 22.6.2007 2
B 1138/SL 30 účetní závěrka - přehled o peněž.tocích Krajský soud v Brně 22.12.2006 22.6.2007 2
B 1138/SL 29 účetní závěrka - příloha od 1.10.05 -30.9.06 Krajský soud v Brně 21.12.2006 22.6.2007 10
B 1138/SL 28 účetní závěrka - výkaz k 30.9.06 Krajský soud v Brně 22.12.2006 22.6.2007 2
B 1138/SL 27 účetní závěrka - rozvaha k 30.9.2006 Krajský soud v Brně 22.12.2006 22.6.2007 4
B 1138/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 3.4.2007 2.5.2007 7
B 1138/SL 25 ostatní -protokol z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 11
B 1138/SL 24 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 1
B 1138/SL 23 ostatní -zápis z jed. DR-vplba předs. Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 1
B 1138/SL 22 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 1
B 1138/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 17
B 1138/SL 20 notářský zápis -NZ 53/2007 Krajský soud v Brně 16.2.2007 2.5.2007 10
B 1138/SL 19 posudek znalce -č.28500-293/2006 Krajský soud v Brně 7.6.2006 9.2.2007 28
B 1138/SL 18 výroční zpráva - za 10/2004-9/2005 Krajský soud v Brně 22.12.2005 4.4.2006 37
B 1138/SL 17 výroční zpráva -1.1.04-30.9.04 Krajský soud v Brně 26.1.2005 12.4.2005 36
B 1138/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.9.2004 25.10.2004 17
B 1138/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.4.2004 14.7.2004 18
B 1138/SL 14 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 21.4.2004 14.7.2004 11
B 1138/SL 13 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 2.4.2004 14.7.2004 143
B 1138/SL 12 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 31.3.2003 14.7.2004 107
B 1138/SL 11 ostatní - oznámení o uložení sml Krajský soud v Brně 25.8.2003 1.9.2003 3
B 1138/SL 9 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 13.6.2003 8.7.2003 17
B 1138/SL 8 ostatní -ovládací smlouva Krajský soud v Brně 12.6.2003 8.7.2003 4
B 1138/SL 10 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 12.6.2003 8.7.2003 2
B 1138/SL 7 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 25.7.2002 7.10.2002 12
B 1138/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 10.6.1998 30.6.1998 18
B 1138/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.6.1997 3.3.1998 9
B 1138/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 21.4.1997 3.3.1998 24
B 1138/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.6.1997 3.3.1998 9
B 1138/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 21.4.1997 3.3.1998 23
B 1138/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 17.11.1995 3.3.1998 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje QUALIFORM, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49450263
Jméno QUALIFORM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 14.10.1993
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 6

Sídlo QUALIFORM, a.s.

Živnosti a provozovny QUALIFORM, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Prosecká 412/74, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1009793063
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 21.7.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Mlaty 672/8, Brno 642 00
Identifikační číslo provozovny 1002484286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 3.3.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Pavelkova 598/11, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1002484596
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 4
Provozovna Vožická 3126, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1012674517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.3.2019
Provozovna č. 5
Provozovna Piletická 71/20, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1012674495
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.3.2019
Provozovna č. 6
Provozovna U Studia 278/14, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1012674509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.3.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Mlaty 672/8, Brno 642 00
Identifikační číslo provozovny 1002484286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2014

Živnost č. 3 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Pavelkova 598/11, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1002484596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2008

Živnost č. 4 Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Mlaty 672/8, Brno 642 00
Identifikační číslo provozovny 1002484286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2009

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.2014

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Mlaty 672/8, Brno 642 00
Identifikační číslo provozovny 1002484286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2017

Živnost č. 7 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 14.12.1996

Živnost č. 8 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 19.8.1996

Živnost č. 9 Pořádání kurzů a seminářů - přednášková a vzdělávací činností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč.poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 19.8.1996

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán QUALIFORM, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Šenkýř

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje QUALIFORM, a.s.

IČO: 49450263
Firma: QUALIFORM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Bosonohy
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.10.1993

Sídlo QUALIFORM, a.s.

Sídlo: Mlaty 672/8, Brno 642 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ostatní vzdělávání
tracking image