Firma Q-SERVIS a.s. IČO 60748281


Q-SERVIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Q-SERVIS a.s. (60748281) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 2758/11, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 1995 a je stále aktivní. Q-SERVIS a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Q-SERVIS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Q-SERVIS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Q-SERVIS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Q-SERVIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Q-SERVIS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6603
IČO (identifikační číslo osoby) 60748281
Jméno Q-SERVIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.5.1995
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.7.2014
Počet členů správní rady: 2 29.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Na společnost Q-SERVIS a.s. přešlo jmění zaniklé společnosti Q-REALITY s.r.o., se sídlem Na Krčské stráni 37/1956, PSČ 140 21, IČ 25078241, na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti Q-REALITY s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady ze dne 4 .8.2008 o zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění na společnost Q-SERVIS a.s., dále na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Q-SERVIS a.s ze dne 4.8.2008 o převzetí jmění zanikající společnosti, a na základě smlouvy o převzetí jmění hlav ním společníkem uzavřené mezi Q-SERVIS a.s. a Q-REALITY s.r.o. dne 4.8.2008. Společnost Q-SERVIS a.s. je tak právní nástupce společnosti Q-REALITY s.r.o. 1.10.2008
Jediný akcionář společnosti Q-SERVIS a.s., společnost CLYTHPORT INVESTMENTS LIMITED dne 4. prosince 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek : - zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 354.000,- Kč, slovy : Tři sta padesát čtyři tisíce korun českých, ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy : Dva miliony korun českých, na částku ve výši 2.354.00 0,- Kč, slovy : Dva miliony tři sta padesát čtyři tisíce korun českých, s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, - společnost vydá 2 kusy, slovy : Dva kusy, kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, přičemž každá bude o jmenovité hodnotě 177.000,- Kč, slovy : Jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých, - jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na úpis 1 akcie, slovy : Jedné akcie, ve prospěch pana Ing. Radka Pokorného, RČ 661130/0355, bytem Praha 6, Na Okraji 335/42, PSČ 162 00, s tím, že pan Ing. Radek Pokorný upíše tuto jednu nově vzniklou kmenovou akcii znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 177.000,- Kč, slovy : Jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých, včetně emisního ážia ve výši 7.354.000,- Kč, slovy : Sedm milionů tři sta padesát čtyři tisíce korun českých, vš e v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - a dále se jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na úpis 1 akcie, slovy : Jedné akcie, ve prospěch pana Ing. Miloslava Ježka, RČ 471116/056, bytem Praha 6, Hořovského 142/20, PSČ 163 00, s tím, že pan Ing. Miloslav Ježek upíše tuto jed nu nově vzniklou kmenovou akcii znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 177.000,- Kč, slovy : Jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých, včetně emisního ážia ve výši 7.354.000,- Kč, slovy : Sedm milionů tři sta padesát čtyři tisíce k orun českých, vše v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 14 dnů, slovy : Čtrnáct dnů, ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie panu Ing. Radku Pokornému, R Č 661130/0355, bytem Praha 6, Na Okraji 335/42, PSČ 162 00, a panu Ing. Miloslavu Ježkovi, RČ 471116/056, bytem Praha 6, Hořovského 142/20, PSČ 163 00, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie upisovatelům může být doručen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akci onáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Za tímto účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději ve lhůtě 3 dnů, slovy : Tří dnů, ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcion áře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, oznámil tuto skutečnost upisovatelům a spolu s tímto oznámením jim i zaslal návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Aby bylo upsání účinné, js ou upisovatelé povinni doručit jimi podepsanou smlouvu o upsání akcie nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. - emisní kurz jedné akcie se stanoví ve výši 7.500.000,- Kč, slovy : Sedm milionů pět set tisíc korun českých. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 177.000,- Kč, slovy : Jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých, emisní ážio jedné akcie činí 7.323.000,- Kč, slovy : Sedm milionů tři sta dvacet tři tisíce korun českých, - emisní kurz akcií bude v plné výši splacen ve prospěch zvláštního účtu otevřeného za tímto účelem u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě do tří dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, číslo účtu 218593945/0300, - smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku 11.12.2007 - 31.12.2007
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč, které bylo zcela splaceno, upsáním nových akcií peněžitým vkladem,a to částkou 1.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Navrhuje se zvýšit dosavadní základní kapitál spoelčnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem, a to upsáním 10 (deseti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), s emisním kursem každé akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíc korun českých). Upsat akcie může pouze jediný akcionář, smlouvou o upsání, kterou uzavře se společností podle ust.§ 204 odst.5 obchod.zák. do 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen do 30 dnů ode dne zápsu tohoto rozhodnutí v obchodním rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí jediného akcionáře neprodleně poté, kdy se o tomto zápisu dozví; bude-li mít společnost více akcionářů v době stanovené pro upsání akcií, je možné upsat všechny nové akcie pouze na základě dohody akcionářů podle ust.§ 205 Obch.zák.; upsáním akcií někým jiným nebo jiným způsobem je neúčinné. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) z důvodu splacení celého emisního kursu nových akcií podle výše uvedeného rozhodnutí na základě jejich neúčinného upsání, a to proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu akcií, a tak se připouští možnost splacení emisního kursu akcií také výhradně započtením, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáváním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; má-li jediný akcionář využít možnost započtení shora uvedených pohledávek, musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchod.zák., tedy ode dne upsání akcií. Nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinen upisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 15 dnů od upsání akcií na účet č.1940801339/0800 u České spořitelny a.s. otevřený na jméno společnosti. 18.4.2001 - 21.1.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.4.1999. 17.8.1999 - 30.1.2001

Kapitál Q-SERVIS a.s.

zakladni jmění 2 354 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2002 - 31.12.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.1999 - 1.2.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.5.1995 - 17.8.1999

Akcie Q-SERVIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 27.6.2014
Kmenové akcie na jméno 177 000 Kč 2 27.6.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 31.10.2008 - 27.6.2014
Akcie na jméno 177 000 Kč 2 31.10.2008 - 27.6.2014
Kmenové akcie na majitele 177 000 Kč 2 31.12.2007 - 31.10.2008
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 1.2.2002 - 31.10.2008
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 17.8.1999 - 1.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 2.5.1995 - 17.8.1999

Sídlo Q-SERVIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 2758/11 , Praha 160 00 1.3.2017
Adresa Evropská 2690/17 , Praha 160 00 22.10.2008 - 1.3.2017
Adresa Na krčské stráni 1956/37 , Praha 140 00 20.3.2002 - 22.10.2008
Adresa Na Perštýně 356/12 , Praha 110 00 17.4.2000 - 20.3.2002
Adresa Hudcova 367/78 , Brno 612 00 2.5.1995 - 17.4.2000

Předmět podnikání Q-SERVIS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.10.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 8.10.2003 - 30.6.2006
vedení účetnictví 30.1.2001 - 12.10.2005
odkup pohledávek formou foctoringu a forfaitingu 30.1.2001 - 30.6.2006
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 30.1.2001 - 22.10.2008
činnost ekonomických a organizačních poradců 30.1.2001 - 22.10.2008
zpracování plastů a tkanin za tepla a pod tlakem 17.8.1999 - 30.1.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.8.1999 - 22.10.2008
obchodování s cennými papíry, vlastním jménem na vlastní účet a cizím jménem na cizí účet - poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných papírů 24.5.1995 - 17.8.1999
obchodování s cennými papíry podle zák.č. 591/1992 Sb. v platném znění 2.5.1995 - 24.5.1995
poskytování marketingu - průzkum trhu 2.5.1995 - 28.2.1997
informační služby 2.5.1995 - 28.2.1997

vedení firmy Q-SERVIS a.s.

Statutární orgán Q-SERVIS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 29.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 2.5.1995 - 29.7.2014
Statutární ředitel Ing. Radek Pokorný 24.2.2015
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Hanspaulce 2747/23 , Praha 160 00
člen představenstva doc.ing. Ludvík Štumpa CSc. 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
člen představenstva Mgr. Miloslav Štumpa 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Opavská 783/47 , Rýmařov 795 01
členka představenstva ing. Marie Tejcová 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Voskovcova 935/29 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Miloslav Štumpa 28.2.1997 - 17.8.1999
Adresa: Opavská 783/47 , Rýmařov 795 01
členka představenstva ing. Marie Tejcová 28.2.1997 - 17.8.1999
Adresa: Voskovcova 935/29 , Praha 152 00
člen představenstva doc.ing. Ludvík Štumpa CSc. 28.2.1997 - 17.8.1999
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
předseda představenstva doc.ing. Ludvík Štumpa CSc. 17.8.1999 - 17.4.2000
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
člen představenstva Mgr. Miloslav Štumpa 17.8.1999 - 17.4.2000
Adresa: Horní Chaloupky 156 , Bošovice 683 54
členka představenstva ing. Marie Abelová 17.8.1999 - 17.4.2000
Adresa: Voskovcova 935/29 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Václav Spůra 17.4.2000 - 8.10.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Pavel Tulach 17.4.2000 - 12.10.2005
Zánik členství 7.5.2005
Zánik funkce 7.5.2005
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
členka představenstva Ing. Helena Hermanová 17.4.2000 - 12.10.2005
Zánik členství 7.5.2005
Zánik funkce 7.5.2005
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen Ing. Jiří Jindrák 8.10.2003 - 8.11.2006
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: K Vodárně 1661 , Vlašim 258 01
předseda představenstva Ing. Pavel Tulach 14.11.2005 - 8.11.2006
Vznik členství 7.5.2005
Zánik členství 9.6.2006
Vznik funkce 7.5.2005
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Ing. Helena Hermanová 14.11.2005 - 8.11.2006
Vznik členství 7.5.2005
Zánik členství 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Lenka Růžičková 8.11.2006 - 22.10.2008
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 4.8.2008
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 4.8.2008
Adresa: Dandova 2596 , 193 00 Praha 9 Česká republika
předseda představenstva PhDr. Zdeněk Neterda 8.11.2006 - 19.1.2012
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 9.9.2011
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 9.9.2011
Adresa: Na Dvorcích 284/12 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vlček 8.11.2006 - 19.1.2012
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 9.9.2011
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 9.9.2011
Adresa: Pražská 1011 , Žatec 438 01
člen Ing. Radek Pokorný 22.10.2008 - 19.1.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 16.9.2011
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 16.9.2011
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
předseda představenstva PhDr. Zdeněk Neterda 19.1.2012 - 3.4.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 30.8.2013
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 30.8.2013
Adresa: Na Dvorcích 284/12 , Praha 140 00
člen Ing. Radek Pokorný 19.1.2012 - 3.4.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
Jméno Ing. Radek Pokorný 3.4.2014 - 4.4.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Martin Houda 19.1.2012 - 29.7.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen představenstva Michal Skorkovský 3.4.2014 - 29.7.2014
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Vokovická 384/52 , Praha 160 00
Jméno Ing. Radek Pokorný 4.4.2014 - 29.7.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 2.9.2013
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
Statutární ředitel Ing. Radek Pokorný 29.7.2014 - 24.2.2015
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00

Dozorčí rada Q-SERVIS a.s.

Platnost údajů od - do
člen ing. Pavel Lodr 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Tyršova 754 , Zlín 763 02
členka Radmila Štumpová 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
členka Jitka Krejčová 2.5.1995 - 28.2.1997
Adresa: Prušánecká 4148/17 , Brno 628 00
člen ing. Pavel Lodr 28.2.1997 - 17.4.2000
Adresa: Tyršova 754 , Zlín 763 02
členka Jitka Krejčová 28.2.1997 - 17.4.2000
Adresa: Prušánecká 4148/17 , Brno 628 00
členka Radmila Štumpová 28.2.1997 - 30.1.2001
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
člen Ing. Emil Vávra 17.4.2000 - 8.10.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Nad Hájkem 207 , Turnov 511 01
člen Ing. Věra Kyprá 30.1.2001 - 8.10.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Kupeckého 763/9 , Praha 149 00
člen Doc. Ing. Jan Rančák CSc 8.10.2003 - 26.11.2003
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
člen Ing. Marie Klitschová 8.10.2003 - 26.11.2003
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Jabloňová alej 963/6 , Lovosice 410 02
členka Ing. Jitka Bártová 17.4.2000 - 12.10.2005
Zánik členství 7.5.2005
Zánik funkce 7.5.2005
Adresa: Bílinská 114/10 , Duchcov 419 01
předseda Doc. Ing. Jan Rančák CSc 26.11.2003 - 8.11.2006
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 9.6.2006
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
místopředseda Ing. Marie Klitschová 26.11.2003 - 8.11.2006
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 9.6.2006
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Jabloňová alej 963/6 , Lovosice 410 02
člen dozorčí rady Ing. Jitka Bártová 14.11.2005 - 8.11.2006
Vznik členství 7.5.2005
Zánik členství 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Bílinská 114/10 , Duchcov 419 01
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Maleček 8.11.2006 - 22.10.2008
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 4.8.2008
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 4.8.2008
Adresa: Kpt. Jaroše 34/18 , Most 434 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Dubnička 8.11.2006 - 19.1.2012
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 9.9.2011
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 9.9.2011
Adresa: Čsl. Armády 2106 , 434 01 Most Česká republika
místopředseda dozorčí rady Bc. Miroslav Dykas 8.11.2006 - 19.1.2012
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 9.9.2011
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 9.9.2011
Adresa: 300 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen Ing. Miloslav Ježek 22.10.2008 - 19.1.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 16.9.2011
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 16.9.2011
Adresa: Hořovského 142/20 , Praha 163 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Tereza Karásková 19.1.2012 - 3.4.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 30.8.2013
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 30.8.2013
Adresa: Zikova 701/15 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Mgr. Radomír Johanna 19.1.2012 - 29.7.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Palackého 119/8 , Bílina 418 01
člen Ing. Miloslav Ježek 19.1.2012 - 29.7.2014
Vznik členství 16.9.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Hořovského 142/20 , Praha 163 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Lenka Šídlová 3.4.2014 - 29.7.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 2.10.2013
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Randova 3205/4 , Praha 150 00

Prokura Q-SERVIS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Jindrák 18.4.2001 - 8.11.2006
Adresa: K Vodárně 1661 , Vlašim 258 01

Sbírka Listin Q-SERVIS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6603/SL 74 ostatní návrh na uhradu ztráty Městský soud v Praze 15.5.2015 27.7.2015 3.8.2015 1
B 6603/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2015 27.7.2015 3.8.2015 6
B 6603/SL 72 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 27.3.2015 27.7.2015 3.8.2015 4
B 6603/SL 71 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 3.8.2015 8
B 6603/SL 70 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 3.9.2014 4.11.2014 8
B 6603/SL 69 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 3.9.2014 4.11.2014 3
B 6603/SL 68 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 25.6.2014 3.9.2014 4.11.2014 6
B 6603/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 259/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 9.7.2014 3.9.2014 17
B 6603/SL 66 notářský zápis NZ 259/201 Městský soud v Praze 4.6.2014 6.6.2014 14.7.2014 17
B 6603/SL 65 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 30.8.2013 10.3.2014 4.4.2014 6
B 6603/SL 64 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2013 1.7.2013 11.7.2013 6
B 6603/SL 63 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.7.2013 11.7.2013 19
B 6603/SL 61 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2011+záp.z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 26.7.2012 28.8.2012 24
B 6603/SL 60 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 16.9.2011 30.1.2012 8
B 6603/SL 59 ostatní zápis z řádného jednání předs. Městský soud v Praze 16.9.2011 30.1.2012 2
B 6603/SL 58 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 2.6.2010 22.9.2010 24.9.2010 4
B 6603/SL 57 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.9.2010 24.9.2010 2
B 6603/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.9.2010 24.9.2010 18
B 6603/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.6.2009 9.6.2009 15
B 6603/SL 54 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.4.2009 8.6.2009 9.6.2009 4
B 6603/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2008 Městský soud v Praze 23.3.2009 8.6.2009 9.6.2009 1
B 6603/SL 50 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 4.8.2008 3.11.2008 0
B 6603/SL 49 stanovy společnosti -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.8.2008 3.11.2008 29
B 6603/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ120/08 Městský soud v Praze 6.10.2008 3.11.2008 44
B 6603/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.10.2008 2
B 6603/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/C 47 774/ Městský soud v Praze 31.12.2007 3.10.2008 15
B 6603/SL 45 zpráva auditora +zahaj.rozvaha 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 3.10.2008 3
B 6603/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.10.2008 14
B 6603/SL 43 notářský zápis -NZ104/08 Městský soud v Praze 4.8.2008 3.10.2008 12
B 6603/SL 42 notářský zápis -NZ103/08 Městský soud v Praze 4.8.2008 3.10.2008 6
B 6603/SL 41 notářský zápis -NZ102/08-náv.sml.o př.jmění Městský soud v Praze 4.8.2008 3.10.2008 20
B 6603/SL 40 ostatní návrh smlouvy o převz.jmění Městský soud v Praze 23.6.2008 24.6.2008 4
B 6603/SL 39 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.6.2008 2.6.2008 12
B 6603/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 194/2007 Městský soud v Praze 4.12.2007 7.1.2008 57
B 6603/SL 37 ostatní -zpr.představenstva r.2006 Městský soud v Praze 25.4.2007 2.7.2007 3.7.2007 1
B 6603/SL 36 ostatní -zpr.o činnosti DR r.2006 Městský soud v Praze 26.4.2007 2.7.2007 3.7.2007 1
B 6603/SL 35 zpráva auditora k zpr.o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.5.2007 2.7.2007 3.7.2007 2
B 6603/SL 34 zpráva auditora k VZ r.2006 Městský soud v Praze 31.5.2007 2.7.2007 3.7.2007 2
B 6603/SL 33 zpráva auditora k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 1.2.2007 2.7.2007 3.7.2007 13
B 6603/SL 32 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2006 Městský soud v Praze 25.4.2007 2.7.2007 3.7.2007 2
B 6603/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 29
B 6603/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 20.6.2007 2.7.2007 3.7.2007 11
B 6603/SL 29 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 9.6.2006 28.11.2006 0
B 6603/SL 28 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 9.6.2006 28.11.2006 0
B 6603/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2006 28.11.2006 0
B 6603/SL 21 ostatní audit r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.9.2006 18.9.2006 2
B 6603/SL 20 notářský zápis NZ 78/2006 Městský soud v Praze 29.3.2006 14.7.2006 0
B 6603/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 6603/SL 18 ostatní záp. ze zased. předst. Městský soud v Praze 7.5.2005 28.11.2005 14.12.2005 0
B 6603/SL 17 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 7.5.2005 28.11.2005 14.12.2005 0
B 6603/SL 16 podpisové vzory ,ČP Městský soud v Praze 7.5.2005 28.11.2005 14.12.2005 0
B 6603/SL 15 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 22.11.2005 23.11.2005 0
B 6603/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.04+audit+o vztazích+rozhodnu Městský soud v Praze 31.12.2004 19.8.2005 23.8.2005 0
B 6603/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 8.9.2004 22.9.2004 0
B 6603/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.9.2004 8.9.2004 22.9.2004 0
B 6603/SL 11 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 25.6.2003 8.12.2003 0
B 6603/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ137/03-rozhodnutí akc.,ČP,OR Městský soud v Praze 23.6.2003 20.10.2003 22.10.2003 0
B 6603/SL 9 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 25.6.2003 9.7.2003 0
B 6603/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti výpis OR Městský soud v Praze 13.12.2001 9.1.2002 25.7.2002 0
B 6603/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti upsání akcií,výpis OR Městský soud v Praze 13.12.2001 18.12.2001 25.7.2002 0
B 6603/SL 6 výroční zpráva + audit r. 2001 Městský soud v Praze 2.7.2002 3.7.2002 0
B 6603/SL 3 notářský zápis +stanovy (6 str) Městský soud v Praze 16.8.2000 25.4.2001 0
B 6603/SL 4 ostatní -udělení prokury Městský soud v Praze 13.2.2001 24.4.2001 0
B 6603/SL 2 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 7.2.2000 17.4.2000 0
B 6603/SL 1 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 10.2.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Q-SERVIS a.s.

IČO (identifikační číslo) 60748281
Jméno Q-SERVIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 30.3.1995
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo Q-SERVIS a.s.

Živnosti a provozovny Q-SERVIS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2000

Živnost č. 3 Informační služba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1995
Zánik oprávnění 11.9.2000

Živnost č. 4 Poskytování marketingu-průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1995
Zánik oprávnění 11.9.2000

Živnost č. 5 Zpracování plastů a tkanin za tepla a pod tlakem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1999
Zánik oprávnění 11.9.2000

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 19.10.2006

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.2003
Zánik oprávnění 19.10.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Q-SERVIS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Radek Pokorný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Q-SERVIS a.s.

IČO: 60748281
Firma: Q-SERVIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 2.5.1995

Sídlo Q-SERVIS a.s.

Sídlo: Evropská 2758/11, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image