Firma PULCO,a.s. IČO 26279843


PULCO,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PULCO,a.s. (26279843) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Heršpická 758/13, Brno 619 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2002 a je stále aktivní. PULCO,a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PULCO,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PULCO,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PULCO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PULCO,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PULCO,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3701
IČO (identifikační číslo osoby) 26279843
Jméno PULCO,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.3.2002
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Schvaluje se návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti takto: A. Dosavadní základní kapitál ve výši 6,000.000,- Kč byl splacen ve 100% výši, a to následujícím způsobem: Ing. Daliborem Veverkou bylo na základní kapitál splaceno 3,600.000,- Kč, a to peněžitými vklady a Ing. Petrem Prokůpkem bylo na základní kapitál sp laceno 2.400.000,- Kč, a to peněžinými vklady. Tento plně splacený dosavadní základní kapitál ve výši 6,000.000,- Kč se zvyšuje o 4,000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení. B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Zvýšení dosavadního základního kapitálu ve výši 6,000.000,- Kč na 10,000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií. C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní kapitál nově vydanými kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnými. D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní kapitál vydáním 40 ks nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus, za emisní kurs 100.000,- Kč. E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se bude dít peněžitými vklady dosavadních akcionářů Ing. Daliborem Veverkou - peněžitý vklad ve výši 2,400.000,- Kč a Ing. Petrem Prokůpkem - peněžitý vklad ve výši 1,600.000,- Kč. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to výše uvedeným dosavadním akcionářům. Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností. Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti PULCO a.s. Předem určenými upisovateli jsou Ing. Dalibor Ve verka, r.č. 541225/1713, bytem Tetčice, Hybešova 298 a Ing. Petr Prokůpek, r.č. 640724/0433, bytem Tetčice 351. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, jež mají předem určení zájemci, a to: - pan Ing. Dalibor Veverka má na základě smlouvy o zapůjčce peněžních prostředků ze dne 25.02.2003 za společností PULCO, a.s. peněžitou pohledávku ve výši 1,000.000,- Kč s dohodnutým úrokem 140% diskontní úrokové sazby ke dni uzavření smlouvy, přičemž dat um splatnosti pohledávky je 31.12.2004, - pan Ing. Dalibor Veverka má na základě smlouvy o zapůjčce peněžních prostředků ze dne 12.05.2003 za společností PULCO, a.s. peněžitou pohledávku ve výši 1,400.000,- Kč s dohodnutým úrokem 140% diskontní úrokové sazby ke dni uzavření smlouvy, přičemž dat um splatnosti pohledávky je 31.12.2003 - pan Petr Prokůpek má na základě smlouvy o zapůjčce peněžních prostředků ze dne 26.05.2003 za společností PULCO, a.s. peněžitou pohledávku ve výši 1,600.000,- Kč s dohodnutým úrokem 140% diskontní úrokové sazby ke dni uzavření smlouvy, přičemž datum spla tnosti pohledávky je 31.12.2003. F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. G. Hospodářské využití vkladů Důvodem pro navrhované započetní pohledávek předem určených zájemců je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře společnosti, jež vznikly z výše uvedených půjček a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splácení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které by do společnosti zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability společnosti a posílení vlastních zdrojů sp olečnosti. H. Další podmínky upisování Lhůta pro upsání akcií a pro splacení peněžitých vkladů se stanovuje do 14-ti dnů od doručení návrhu, kdy návrhy smluv o započtení doručí představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.3.2004 - 9.6.2004
Valná hromada společnosti PULCO, a.s., konaná dne 22.05.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti PULCO, a.s. se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), a to z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku. Úpis nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, místem upsání akcií bude sídlo společnosti PULCO, a.s., Tetčice, Rosická 343, okres Brno-venkov, PSČ 664 17. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) po právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu. Počátek jejího běhu bude akcionářům oznámen vyvěšením v sídle společnosti na oznamovací tabuli. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisovány mohou být pouze celé akcie. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se rovná nule. Emisní kurs akcií bude splácen na zvláštní účet u banky, otevřený společností na její jméno, a sice účet u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31, číslo účtu 277493660227/0100. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po dni právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu s využitím přednostního práva bude trvat 30 dnů. Upisovatelé splatí 100 % hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 30 dnů od úpisu nových akcií tak, že před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude splaceno 100 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií. 17.6.2002 - 25.6.2002

Kapitál PULCO,a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.6.2004
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.2002 - 9.6.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.3.2002 - 25.6.2002

Akcie PULCO,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 9.6.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 25.6.2002 - 9.6.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 11.3.2002 - 25.6.2002

Sídlo PULCO,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Heršpická 758/13 , Brno 619 00 31.12.2013
Adresa Heršpická 758/13 , Brno 619 00 17.6.2002 - 31.12.2013
Adresa Rosická 343 , Tetčice 664 17 11.3.2002 - 17.6.2002

Předmět podnikání PULCO,a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 26.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.11.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 12.6.2007 - 26.11.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.3.2004
reklamní činnost a marketing 2.3.2004 - 26.11.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.3.2004 - 26.11.2009
zámečnictví 2.3.2004 - 26.11.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 11.3.2002 - 26.11.2009
velkoobchod 11.3.2002 - 26.11.2009

vedení firmy PULCO,a.s.

Statutární orgán PULCO,a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání a podepisování za společnost: Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti nebo deleguje tuto pravomoc organizačním řádem na vedoucího zaměstnance společnosti. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Za společnost právně jedná a samostatně podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti představenstvem zřízena. 23.1.2015
Jednání a podepisování za společnost: 1. Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 3. Jménem společnosti jedná a podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti zřízena. 4. Dva členové představenstva mohou k jednání a podepisování za společnost zmocnit člena představenstva nebo třetí osobu. Pověření k podepisování za společnost může být stanoveno vnitřním předpisem. 12.6.2007 - 23.1.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo kterýkoli jiný člen představenstva též samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis. 17.6.2002 - 12.6.2007
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo kterýkoli jiný člen představenstva též samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá. 11.3.2002 - 17.6.2002
místopředseda představenstva Ing. Igor Prusenovský 15.7.2015
Vznik členství 14.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Koreisova 864/27 , Brno 641 00
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 15.7.2015
Vznik členství 14.5.2015
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
předseda představenstva Josef Jonáš 15.4.2016
Vznik členství 14.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Freiwaldova 1007/4 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Dalibor Veverka 11.3.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Hybešova 298 , Tetčice 664 17
člen představenstva Ing. Petr Prokůpek 11.3.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Hybešova 351 , Tetčice 664 17
člen představenstva Ing. Lenka Malinovská 11.3.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Mutěnická 4138/11 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Miroslav Chocholáč 21.6.2005 - 16.5.2006
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 27.3.2006
Adresa: Havlíčkova 168/70 , Brno 602 00
člen představenstva Pavel Franz 16.5.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 27.3.2006
Adresa: Souběžná 263/29 , Brno 636 00
člen představenstva Pavel Franz 12.6.2007 - 7.2.2008
Vznik členství 27.3.2006
Adresa: Na Štěpnici 1255 , Rosice 665 01
předseda představenstva Ing. Pavel Čech 21.6.2005 - 27.11.2009
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 30.9.2009
Vznik funkce 17.5.2005
Zánik funkce 30.9.2009
Adresa: Neumannova 264/46 , Brno 602 00
člen představenstva JUDr. Hana Třísková 21.6.2005 - 5.5.2010
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: Jana Uhra 166/8 , Brno 602 00
člen představenstva Pavel Franz MBA 7.2.2008 - 6.5.2011
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: Na Štěpnici 1255 , Rosice 665 01
předseda představenstva JUDr. Martin Knoz 27.11.2009 - 6.5.2011
Vznik členství 6.11.2009
Vznik funkce 6.11.2009
Zánik funkce 6.4.2011
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
člen představenstva JUDr. Hana Třísková 5.5.2010 - 6.5.2011
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: J.Uhra 166 2, 602 00 Brno Česká republika
předseda představenstva JUDr. Martin Knoz 6.5.2011 - 6.5.2011
Vznik členství 6.11.2009
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
člen představenstva Pavel Franz MBA 6.5.2011 - 26.4.2012
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Na Štěpnici 1255 , Rosice 665 01
předseda představenstva Josef Jonáš 6.5.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 6.4.2011
Vznik funkce 6.4.2011
Adresa: Urbánkova 3370/67 , Praha 143 00
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 6.5.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 6.11.2009
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. Igor Prusenovský 26.4.2012 - 31.12.2013
Vznik členství 1.5.2012
Adresa: Koreisova 864/27 , Brno 641 00
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 31.12.2013 - 31.1.2015
Vznik členství 6.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
předseda představenstva Josef Jonáš 31.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 14.5.2015
Vznik funkce 6.4.2011
Zánik funkce 14.5.2015
Adresa: Urbánkova 3370/67 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Igor Prusenovský 31.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 14.5.2015
Adresa: Koreisova 864/27 , Brno 641 00
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 31.1.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 5.11.2014
Zánik členství 14.5.2015
Adresa: Obřanská 985/124 , Brno 614 00
předseda představenstva Josef Jonáš 15.7.2015 - 15.4.2016
Vznik členství 14.5.2015
Vznik funkce 14.5.2015
Adresa: Urbánkova 3370/67 , Praha 143 00

Dozorčí rada PULCO,a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kučera 15.7.2015
Vznik členství 14.5.2015
Vznik funkce 18.5.2015
Adresa: 809 , Dětmarovice 735 71
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chocholáč 15.7.2015
Vznik členství 14.5.2015
Adresa: Havlíčkova 168/70 , Brno 602 00
Člen dozorčí rady Luboš Fridrich 31.7.2018
Vznik členství 13.6.2018
Adresa: Kamechy 1333/12 , Brno 635 00
předseda Doc.Ing. Miloslav Keřkovský CSc. 11.3.2002 - 2.3.2004
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 10.9.2003
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 10.9.2003
Adresa: Mutěnická 4130/6 , Brno 628 00
člen Ing. Hana Veverková 11.3.2002 - 2.3.2004
Vznik členství 11.3.2002
Vznik funkce 11.3.2002
Adresa: Hybešova 298 , Tetčice 664 17
člen Richard Vodička 11.3.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Neslovická 352 , Tetčice 664 17
předseda Ing. Hana Veverková 2.3.2004 - 21.6.2005
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Hybešova 298 , Tetčice 664 17
člen Luboš Fridrich 2.3.2004 - 21.6.2005
Vznik členství 10.9.2003
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 10.9.2003
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Kubíčkova 873/11 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Pavel Capouch 21.6.2005 - 25.3.2008
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: Frýdlantská 1301/12 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Jana Motyčková 21.6.2005 - 27.11.2009
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 2.10.2009
Adresa: 105 , Jezeřany-Maršovice 671 75
člen dozorčí rady Ing. Karel Řehořek CSc. 25.3.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 18.3.2008
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: 304 , Lipovec 679 15
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kučera 21.6.2005 - 5.5.2010
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 15.4.2010
Vznik funkce 17.5.2005
Zánik funkce 15.4.2010
Adresa: 809 , Dětmarovice 735 71
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kučera 5.5.2010 - 21.12.2013
Vznik členství 15.4.2010
Vznik funkce 15.4.2010
Adresa: 809 , Dětmarovice 735 71
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Pokorný 27.11.2009 - 31.12.2013
Vznik členství 22.10.2009
Adresa: 255 , Vysoké Popovice 664 84
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chocholáč 22.3.2010 - 31.12.2013
Vznik členství 1.3.2010
Adresa: Havlíčkova 168/70 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kučera 21.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 14.5.2015
Vznik funkce 15.4.2010
Zánik funkce 14.5.2015
Adresa: 809 , Dětmarovice 735 71
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Pokorný 31.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 22.10.2009
Zánik členství 14.5.2015
Adresa: 255 , Vysoké Popovice 664 84
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chocholáč 31.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 14.5.2015
Adresa: Havlíčkova 168/70 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Pokorný 15.7.2015 - 31.7.2018
Vznik členství 14.5.2015
Zánik členství 13.6.2018
Adresa: 255 , Vysoké Popovice 664 84

Sbírka Listin PULCO,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3701/SL 66 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 9.11.2015 9.11.2015 7
B 3701/SL 65 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.5.2015 4.6.2015 21.7.2015 1
B 3701/SL 64 ostatní zápis č. 106 ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 14.5.2015 4.6.2015 21.7.2015 1
B 3701/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 20.10.2014 4.6.2015 21.7.2015 1
B 3701/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 22.6.2015 22.6.2015 7
B 3701/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.11.2014 14.1.2015 4.2.2015 1
B 3701/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.6.2014 24.6.2014 26.6.2014 2
B 3701/SL 57 notářský zápis stanovy, NZ 792/2014 Krajský soud v Brně 6.6.2014 24.6.2014 26.6.2014 16
B 3701/SL 56 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 29.5.2014 24.6.2014 26.6.2014 42
B 3701/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.12.2013 23.12.2013 6.1.2014 4
B 3701/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 23.5.2013 23.7.2013 31.7.2013 2
B 3701/SL 53 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 10.4.2013 23.7.2013 31.7.2013 43
B 3701/SL 52 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 16.4.2012 24.4.2012 26.6.2012 2
B 3701/SL 51 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.2.2012 24.4.2012 26.6.2012 42
B 3701/SL 50 ostatní - zápis č. 61 ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 16.4.2012 24.4.2012 26.6.2012 1
B 3701/SL 49 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.6.2011 14.6.2011 2
B 3701/SL 48 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 14.3.2011 14.6.2011 43
B 3701/SL 47 ostatní -zápis č. 52 ze zas. představ. Krajský soud v Brně 6.4.2011 9.5.2011 1
B 3701/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.4.2011 9.5.2011 1
B 3701/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.5.2011 1
B 3701/SL 44 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.4.2011 9.5.2011 1
B 3701/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.4.2010 7.5.2010 1
B 3701/SL 42 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 15.4.2010 7.5.2010 2
B 3701/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.4.2010 7.5.2010 1
B 3701/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.1.2010 7.4.2010 40
B 3701/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 11.3.2010 6.4.2010 1
B 3701/SL 38 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 26.2.2010 6.4.2010 1
B 3701/SL 37 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 11.12.2009 28.1.2010 1
B 3701/SL 36 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 22.10.2009 3.12.2009 1
B 3701/SL 35 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.10.2009 3.12.2009 1
B 3701/SL 34 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.11.2009 3.12.2009 1
B 3701/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.11.2009 3.12.2009 1
B 3701/SL 32 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.12.2009 2
B 3701/SL 31 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.9.2009 3.12.2009 1
B 3701/SL 30 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 21.5.2009 27.5.2009 2
B 3701/SL 29 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 12.3.2009 27.5.2009 0
B 3701/SL 28 ostatní -rozhod. jed. akc. Krajský soud v Brně 26.6.2008 4.9.2008 2
B 3701/SL 27 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 7.3.2008 4.9.2008 36
B 3701/SL 26 ostatní - rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 18.3.2008 28.3.2008 2
B 3701/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2007 19.6.2007 14
B 3701/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.3.2007 18.6.2007 41
B 3701/SL 23 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 549/07 Krajský soud v Brně 5.6.2007 18.6.2007 8
B 3701/SL 22 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 22.2.2006 10.8.2006 37
B 3701/SL 21 notářský zápis -NZ 263/2006 Krajský soud v Brně 27.3.2006 10.8.2006 6
B 3701/SL 20 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 22.2.2005 28.6.2005 30
B 3701/SL 19 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 17.5.2005 28.6.2005 1
B 3701/SL 18 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 17.5.2005 28.6.2005 1
B 3701/SL 17 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 17.5.2005 28.6.2005 8
B 3701/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 31.3.2004 13.7.2004 33
B 3701/SL 15 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 16.3.2004 16.6.2004 2
B 3701/SL 14 ostatní - smlouva o zápujč. prostředků Krajský soud v Brně 25.2.2003 16.6.2004 3
B 3701/SL 13 ostatní - dohoda o započt. pohledávek Krajský soud v Brně 16.3.2004 16.6.2004 4
B 3701/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.3.2004 16.6.2004 13
B 3701/SL 9 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 10.9.2003 12.3.2004 1
B 3701/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2003 12.3.2004 17
B 3701/SL 7 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 12.3.2004 10
B 3701/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2003 12.3.2004 18
B 3701/SL 10 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.9.2003 12.3.2004 1
B 3701/SL 6 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 26.11.2003 25
B 3701/SL 5 podpisové vzory - čest. prohlášení Krajský soud v Brně 18.12.2001 17.7.2002 8
B 3701/SL 4 notářský zápis - zakl. smlouva Krajský soud v Brně 13.12.2001 17.7.2002 22
B 3701/SL 3 ostatní - zápis doz. rady, předst. Krajský soud v Brně 13.12.2001 17.7.2002 2
B 3701/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.5.2002 26.6.2002 16
B 3701/SL 1 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 22.5.2002 26.6.2002 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PULCO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26279843
Jméno PULCO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 11.3.2002
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo PULCO, a.s.

Živnosti a provozovny PULCO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Heršpická 758/13, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1003431330
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 15.10.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Klučovská 232, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1011338394
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 9.1.2017

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Heršpická 758/13, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1003431330
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Klučovská 232, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1011338394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2017

Živnost č. 3 Lakýrnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Klučovská 232, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1011338394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Heršpická 758/13, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1003431330
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2017

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2003
Zánik oprávnění 8.8.2012

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PULCO, a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Jonáš
Člen statutárního orgánu Ing. Igor Prusenovský
Člen statutárního orgánu JUDr. Martin Knoz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PULCO,a.s.

IČO: 26279843
Firma: PULCO,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.3.2002

Sídlo PULCO,a.s.

Sídlo: Heršpická 758/13, Brno 619 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image